Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Discount week - April - 30

Lekce 5 - Upomínač narozenin v PyQt - Dokončení návrhu formulářů

V minulé lekci, Upomínač narozenin v PyQt - Návrh formulářů, jsme rozpracovali návrh prvního z formulářů aplikace v PyQt pro upomínání narozenin osob. Dnes oba formuláře dokončíme, abychom měli vzhled aplikace připravený a mohli se dále věnovat již jen programování.

Tlačítka a ikonky

Do formuláře PrehledForm přidáme 2 tlačítka. Jedno bude přidávat osoby a to druhé je odstraňovat. Obě tlačítka budou mít ikonky, které si můžete opět buď stáhnout na https://www.iconfinder.com/ nebo v archivu se zdrojovým kódem na konci článku.

Asi vás nepřekvapí, že tlačítka vložíme do QHBoxLayout, aby se poskládala vedle sebe. Struktura aktuálně přidávané části formuláře vypadá následovně:

 • QHBoxLayout
  • QPushButton
  • QPushButton

Je to ta část znázorněná na obrázku níže červeně:

Přidávání tlačítek do PyQt

Do metody __init__() třídy PrehledForm přidáme následující kód nad volání self.show():

# Původní kód metody
# ...

# Přidávání tlačítek
self.tlacitkaLayout = QtWidgets.QHBoxLayout()
self.pridatButton = QtWidgets.QPushButton("Přidat")
self.pridatButton.setMinimumHeight(50)
self.pridatButton.setIcon(QtGui.QIcon("pridej.png"))
self.pridatButton.setIconSize(QtCore.QSize(32,32))
self.odebratButton = QtWidgets.QPushButton("Odebrat")
self.odebratButton.setMinimumHeight(50)
self.odebratButton.setIcon(QtGui.QIcon("odeber.png"))
self.odebratButton.setIconSize(QtCore.QSize(32,32))
self.tlacitkaLayout.addWidget(self.pridatButton)
self.tlacitkaLayout.addWidget(self.odebratButton)
layoutFormulare.addLayout(self.tlacitkaLayout)

self.show()

Na kódu tlačítek není nic složitého, všimněte si jen nastavení výšky tlačítek a velikosti ikonek. Nyní je náš formulář PrehledForm hotov. Vrhněme se na formulář OsobaForm, který má jen několik řádků.

Přidávací formulář

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Druhý formulář bude sloužit k přidávání nových osob a má následující podobu:

Formulář k přidávání nových osob v PyQt

Do formuláře postupně vložíme tyto ovládací prvky:

 • 2x QLabel - Popisky
 • 1x QLabel (Obrázek) - Tentokrát Label využijeme i na obrázek
 • 1x QLineEdit - Zadání jména osoby
 • 3x QComboBox (Datum) - Zadání data narození osoby realizujeme přes ComboBoxy na den, měsíc a rok
 • 1x QPushButton - Tlačítko pro potvrzení

Struktura layoutů

Struktura formuláře včetně layoutů bude následující:

 • QVBoxLayout
  • QHBoxLayout
   • Label (Obrázek)
  • QFormLayout
   • Row
    • QLabel
    • QLineEdit
   • Row
    • QLabel
    • QComboBox
    • QComboBox
    • QComboBox
   • Row
    • QPushButton

Že do labelu můžeme vložit obrázek vás možná překvapilo, ale není to nic složitého. Co by ale určitě stálo za zmínku je nový typ layoutu - QFormLayout. Ten nám ulehčí psaní v případě, kdy chceme někam vložit formulář, který se skládá ze 2 sloupců. První sloupec obsahuje popisky (QLabely) a druhý sloupec příslušné editační prvky. Jistě si dokážete představit, že vkládat popisek a editační prvek vždy spolu s novým QHBoxLayoutem by bylo zbytečně pracné :)

Vytvoření widgetů

Jelikož již tušíme jak layouty a widgety fungují, ukažme si rovnou kompletní kód pro vytvoření formuláře:

# Formulář pro vytvoření nové osoby
class OsobaForm(QtWidgets.QWidget):

    def __init__(self, **kwargs):
        super(OsobaForm, self).__init__(**kwargs)

        # Titulek a ikonka
        self.setWindowTitle("Přidat osobu")
        self.setWindowIcon(QtGui.QIcon("person_bg.png"))
        layoutFormulare = QtWidgets.QVBoxLayout()
        self.setLayout(layoutFormulare)

        # Layout s obrázkem
        self.obrazekLabel = QtWidgets.QLabel()
        self.obrazekLabel.setPixmap(QtGui.QPixmap("person_bg.png").scaledToWidth(150))
        obrazekLayout = QtWidgets.QHBoxLayout()
        obrazekLayout.addStretch()
        obrazekLayout.addWidget(self.obrazekLabel)
        obrazekLayout.addStretch()
        layoutFormulare.addLayout(obrazekLayout)

        # Layout se jménem
        self.udajeLayout = QtWidgets.QFormLayout()
        self.jmenoTextBox = QtWidgets.QLineEdit()
        # Přidáme řádek
        self.udajeLayout.addRow(QtWidgets.QLabel("Jméno"), self.jmenoTextBox)

        # Layout pro výběr data
        datumLayout = QtWidgets.QHBoxLayout()
        self.den = QtWidgets.QComboBox()
        self.den.addItem("Den")
        datumLayout.addWidget(self.den)
        self.mesic = QtWidgets.QComboBox()
        self.mesic.addItem("Měsíc")
        datumLayout.addWidget(self.mesic)
        self.rok = QtWidgets.QComboBox()
        self.rok.addItem("Rok")
        datumLayout.addWidget(self.rok)

        # Přidáme řádek
        self.udajeLayout.addRow(QtWidgets.QLabel("Datum narození"), datumLayout)
        self.okButton = QtWidgets.QPushButton("Ok")
        self.udajeLayout.addRow(None,self.okButton)

        layoutFormulare.addLayout(self.udajeLayout)

    def setup(self):
        pass

Třída OsobaForm již nedědí z QtWidgets.QMainWindow, ale pouze z QtWidgets.QWidget. To proto, že se jedná o pomocný formulář, který není hlavním oknem aplikace. Na začátku konstruktoru nastavujeme opět titulek, ikonku a layout. Ten je stejně jako u prvního formuláře svislý, aby se další layouty vkládaly pod sebe.

Následuje přidání obrázku, který nemá žádný praktický význam, ale aplikace s ním vypadá pro uživatele přívětivěji. Labelu obrázek nastavíme pomocí metody setPixmap(), a následně mu nastavíme šířku pomocí scaledToWidth(). Aby se ikonka vycentrovala, vložíme ji do QHBoxLayout a okolo ní přidáme volné místo pomocí addStretch().

Dále tvoříme QFormLayout, který metodou addRow() umožňuje jednoduše vložit popisek a editační prvek vedle sebe, aniž bychom je museli vkládat do dalších layoutů. Výběr data narození provedeme pomocí 3 QComboBoxů, prvního na dny, druhého na měsíce a třetího na roky. Asi vás nepřekvapí, že je vkládáme vedle sebe do QHBoxLayout a celý layout následně vložíme jako další řádek našeho QFormLayout pomocí metody addRow().

Nakonec vytvoříme tlačítko a rovněž jej vložíme do QFormLayout, tentokrát bez popisku. Layout s údaji o osobě přidáme do layoutu formuláře a formuláři ještě nastavíme rozměry podle jeho obsahu. K rozměrům jednotlivých widgetů se dostaneme pomocí metody sizeHint(), na jejíž návratové hodnotě můžeme následně volat metody width() a height().

Vygenerování dnů, měsíců a let

Do připravených QComboBoxů si vygenerujme 31 dní, 12 měsíců a posledních 190 let. Díky funkci range(), kterou jistě v Pythonu znáte, to bude hračka. Na vygenerování hodnot si vytvoříme ve třídě OsobaForm novou metodu napln_datum_boxy():

def napln_datum_boxy(self):
    rok = int(datetime.datetime.now().year)
    for i in range(1, 32):
        self.den.addItem(str(i))
    for i in range(1, 13):
        self.mesic.addItem(str(i))
    for i in range(rok, rok - 190, -1):
        self.rok.addItem(str(i))

Metodu zavoláme v __init__() po vytvoření ComboBoxů:

# Kód výše
# ...
datumLayout.addWidget(self.rok)
self.napln_datum_boxy()

# další kód metody
# ...

Událost tlačítka

Určitě byste si nyní rádi nový formulář vyzkoušeli. Přesuneme se tedy do třídy PrehledForm, kde tlačítku pro přidávání osob nastavíme událost clicked. Napojíme ji na metodu, ve které zobrazíme formulář OsobaForm. Připomenu, že k instanci osoba_form můžeme přistupovat díky tomu, že jsme si formulář dříve uložili v metodě setup():

class PrehledForm(QtWidgets.QMainWindow):

    def __init__(self, **kwargs):
        super(PrehledForm, self).__init__(**kwargs)
        # Předchozí kód
        # ...

        self.pridatButton.clicked.connect(self.show_osoba_form)

        self.show()

    def show_osoba_form(self):
        self.osoba_form.show()

Výsledek:

Formulář k přidávání nových osob v PyQt

Formuláře máme tedy kompletně připravené. V příští lekci, Upomínač narozenin v PyQt - Logická vrstva, přidáme logiku aplikace. Kompletní modul a ikonky naleznete ke stažení níže.


 

Měla jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 106x (37.85 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Python

 

Předchozí článek
Upomínač narozenin v PyQt - Návrh formulářů
Všechny články v sekci
PyQt - Okenní aplikace v Pythonu
Článek pro vás napsal MQ .
Avatar
Jak se ti líbí článek?
1 hlasů
Používám hlavně Python a zajímám se o Deep Learning a vše kolem.
Aktivity (5)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!