Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP
PHP týden

Lekce 1 - Představení Kivy frameworku a tvorba prvních aplikací

Vítejte u první lekce kurzu, ve kterém se naučíme vytvářet aplikace v Kivy frameworku pro Python. Cílem tohoto kurzu je naučit se vytvářet aplikace/hry pro mobilní zařízení, konkrétně (nejen) pro Android v Kivy frameworku.

Kivy framework

Co je vlastně Kivy? Kivy je framework pro programovací jazyk Python, který nám umožňuje vytvářet aplikace pro Windows, Mac OS, Linux, Android a iOS. To je spousta zařízení, která mohou spustit naši aplikaci, a ještě lepší je to, že Kivy podporuje multi-touch. Je tedy ideální pro tvorbu her a aplikací na dotyková zařízení. Na rozdíl např. od PyQt Kivy není nějaký obal pro GUI toolkit, Kivy framework je napsaný v Pythonu, proto pro svou funkčnost potřebuje Cython (a doporučuji i PyGame).

Nevýhodou Kivy je vzhled, jelikož není nativní a ani se jako nativní nesnaží vypadat. Poté, co v Kivy frameworku budete dělat nějaký ten pátek, budete možná schopni vytvořit aplikaci, která bude vypadat jako některá z tohoto seznamu.

Kivy má také svůj jazyk pro návrh formuláře/GUI, funguje podobně jako CSS pro web.

Počítám s tím, že znáte základy OOP v Pythonu a máte nainstalovaný Python 3.6+.

Instalace

Pokud Python nemáte z nějakého důvodu nainstalovaný, doporučuji distribuci MiniConda.

Jak jsem zmínil, Kivy framework potřebuje pro svou funkčnost balíčky PyGame a Cython, které nainstalujeme jako první. Dále je potřeba nainstalovat Pillow. Následující příkazy spustíme v příkazovém řádku. Pokud používáte distribuci Anaconda/MiniConda na Windows, použijte Anaconda Prompt.

py -m pip install cython
py -m pip install pygame
py -m pip install Pillow

Poté nainstalujeme samotný Kivy framework:

py -m pip install kivy

V příkazovém řádku byste měli vidět výstup podobný tomuto:

Instalace Kivy frameworku pro Python na Windows
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Nyní jsme připraveni a vrhneme se na tvorbu naší úvodní aplikace.

Tvorba první aplikace

Vytvořte si nový Python projekt. Nejprve si importujeme samotný Kivy framework, dále nastavíme požadovanou verzi a importujeme tlačítko s třídou App. Právě tlačítko se zdravícím textem v této aplikaci uživateli vykreslíme.

#Importujeme Kivy
import kivy
#Minimální potřebná verze pro spuštění
kivy.require("1.10.1")
#Importujeme Tlačítko
from kivy.uix.button import Button
#Importujeme Aplikaci
from kivy.app import App

Vytvoříme si třídu MainApp, která bude dědit z třídy App a bude vracet importované tlačítko s naším textem.

#Vytvoříme třídu aplikace
class MainApp(App):
  #Metoda, která vrátí tlačítko, které se má zobrazit
  def build(self):
    return Button(text = "Zdraví tě tlačítko z Kivy")

Aplikaci následně stačí jen instanciovat a spustit:

#Spuštění
app = MainApp()
app.run()

Po spuštění, které můžete provést např. v příkazovém řádku příkazem py soubor.py, bude aplikace vypadat následovně:

Hello world aplikace v Kivy frameworku pro Python

Tlačítko se roztáhlo přes celý formulář, což je jeho výchozí chování.

Aplikace Kalkulačka

Jelikož vytvářet Python aplikace je poměrně jednoduché, stihneme během dnešní lekce vytvořit i druhou ukázkovou aplikaci - jednoduchou kalkulačku. Ta bude umožňovat provádět následující matematické operace:

 • součet
 • rozdíl
 • součin
 • podíl

Použijeme následující ovládací prvky:

 • TextInput - textové pole pro zadání textu od uživatele, v našem případě čísel
 • Spinner - nabídka pro výběr matematické operace, funguje podobně jako combobox, tedy jako rozbalovací nabídka
 • Label - popisek pro výpis výsledku
 • Button - tlačítko pro zavolání metody, která provede výpočet

Formulář aplikace kalkulačka bude mít následující rozložení:

Vidíme, že zde již potřebujeme ovládací prvky alespoň minimálně seskupit a to do dvou řad. K seskupování prvků používáme tzv. layouty, česky rozložení. Možná je znáte z již zmíněného PyQt kurzu nebo z jiných programovacích jazyků, fungují všude velmi podobně.

V našem případě použijeme na ovládací prvky v první řadě BoxLayout, který nám je seskupí vedle sebe. Obě řady prvků následně seskupíme pod sebe dalším BoxLayoutem, který obalí celou naší aplikaci. Ten bude mít na rozdíl od toho prvního nastavenou orientaci na svislou.

Na veškeré ovládací prvky v Kivy budeme dále referovat jako na widgety.

Tvorba aplikace

Nejdříve si naimportujeme Kivy a nastavíme požadovanou verzi. Poté naimportujeme samotné ovládací prvky, se kterými budeme pracovat, a samozřejmě i třídu App. Ta tvoří základ každé Kivy aplikace:

import kivy
kivy.require("1.10.1")
from kivy.uix.button import Button, Label
from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
from kivy.uix.textinput import TextInput
from kivy.uix.spinner import Spinner

from kivy.app import App

Dále si vytvoříme třídu, která bude tentokrát dědit z BoxLayoutu, který bude vše držet pospolu. BoxLayout je layout, který přizpůsobí velikost widgetů, které obsahuje, velikosti okna, a seřadí je podle své orientace. V našem případě bude orientace vertikální, protože potřebujeme vložit dvě řady ovládacích prvků pod sebe:

class Kalkulacka_layout(BoxLayout):

  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super(Kalkulacka_layout, self).__init__(*args, **kwargs)
    #Nastavíme orientaci Boxlayoutu směrem "dolů"
    self.orientation = "vertical"

Layouty můžeme vkládat i do sebe, čímž jako první svislý prvek v okně vložíme další BoxLayout, který bude tvořit vodorovnou řadu prvků.

Vytvoříme tedy nový BoxLayout, který bude obsahovat TextInput, Spinner a Label. Tento layout přidáme do našeho hlavního BoxLayoutu. V tomto případě bude orientace BoxLayoutu horizontální, tedy aby řadil widgety vedle sebe:

# pokračujeme v konstruktoru...
    #Vytvoříme obal pro text input, spinner a label s výsledkem
    widget = BoxLayout(orientation = "horizontal")
    self.cislo1_input = TextInput(multiline = False)
    self.combobox = Spinner(text = "+", values=("+", "-", "*", "/"))
    self.cislo2_input = TextInput(multiline = False)
    self.vysledek_label = Label(text = "0")
    widget.add_widget(self.cislo1_input)
    widget.add_widget(self.combobox)
    widget.add_widget(self.cislo2_input)
    widget.add_widget(self.vysledek_label)
    self.add_widget(widget)

Nakonec přidáme do okna tlačítko, které bude reagovat na kliknutí nebo dotek, záleží na jakém zařízení bude aplikace spuštěna:

  #Vytvoříme tlačítko, které bude volat metodu vypocitej()
  self.tlacitko = Button(text = "=", on_press = self.vypocitej)
  self.add_widget(self.tlacitko)

def vypocitej(self, *args):
  if self.cislo1_input.text == "" or self.cislo2_input.text == "":
    return False
  if self.combobox.text == "+":
    vys = float(self.cislo1_input.text) + float(self.cislo2_input.text)
  elif self.combobox.text == "-":
    vys = float(self.cislo1_input.text) - float(self.cislo2_input.text)
  elif self.combobox.text == "*":
    vys = float(self.cislo1_input.text) * float(self.cislo2_input.text)
  elif self.combobox.text == "/":
    if self.cislo2_input.text == "0":
      self.vysledek_label.text = "ERROR"
      return False
    vys = float(self.cislo1_input.text) / float(self.cislo2_input.text)
  self.vysledek_label.text = str(vys)

Abychom mohli aplikaci spustit, musíme vytvořit třídu MainApp, která dědí z App, a metodu build(), která bude vracet naši třídu. Ta dědí z BoxLayoutu a obsahuje naše vybrané widgety:

class MainApp(App):
  def build(self):
    return Kalkulacka_layout()

MainApp().run()

A máme hotovo. Pokud aplikaci spustíte příkazem py soubor.py, vyskočí na vás okno podobné obrázku níže:

Jednoduchá kalkulačka v Kivy frameworku pro Python

Zdrojový kód obou příkladů najdete ke stažení v příloze článku. V příští lekci, Kivy language a layouty, si představíme Kivy language, popíšeme si layouty, které Kivy framework nabízí, a řekneme si k čemu je každý z nich dobrý.


 

Měla jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 89x (2.19 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Python

 

Všechny články v sekci
Kivy - Mobilní aplikace v Pythonu
Článek pro vás napsal MQ .
Avatar
Jak se ti líbí článek?
4 hlasů
Používám hlavně Python a zajímám se o Deep Learning a vše kolem.
Aktivity (7)

 

 

Komentáře

Avatar
Šimon Adámek
Redaktor
Avatar
Šimon Adámek:20.11.2018 15:36

V článku je chyba:
vytváříš

self.cislo1_input_input = TextInput(multiline = False)

a ve funkci vypocitej mas

self.cislo1_input.text
 
Odpovědět
20.11.2018 15:36
Avatar
MQ .
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Šimon Adámek
MQ .:20.11.2018 17:27

Ahoj, děkuji za zpětnou vazbu. Chybu v článku opravím :)

 
Odpovědět
20.11.2018 17:27
Avatar
Radoslav Vrablic:16.12.2018 19:30

Ahoj,

Môžeš mi prosím ta pomôcť?. Skúsil som spusti prvú aplikáciu a mám stým problém.
Vôbec neviem kde je chyba :) . Vôbec nemám s Kivi žiadnu skúsenosť. Ďakujem Ti za pomoc a radu.

Python 3.7.1 (v3.7.1:260ec2c36a, Oct 20 2018, 14:57:15) [MSC v.1915 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
== RESTART: C:\Users\acer\Dow­nloads\kivy_u­vod\kivy_uvod\he­llo_world\main­.py ==
[INFO ] [Logger ] Record log in C:\Users\acer\­.kivy\logs\ki­vy18-12-16_16.txt
[INFO ] [Kivy ] v1.10.1
[INFO ] [Python ] v3.7.1 (v3.7.1:260ec2c36a, Oct 20 2018, 14:57:15) [MSC v.1915 64 bit (AMD64)]
[INFO ] [Factory ] 194 symbols loaded
[INFO ] [Image ] Providers: img_tex, img_dds, img_pil, img_gif (img_sdl2, img_ffpyplayer ignored)
[INFO ] [Text ] Provider: pil(['text_sdl2'] ignored)
[CRITICAL] [Window ] Unable to find any valuable Window provider.
sdl2 - ImportError: DLL load failed: The specified module could not be found.
File "C:\Python37\lib\si­te-packages\kivy\co­re\__init__.py", line 59, in core_select_lib
fromlist=[modu­lename], level=0)
File "C:\Python37\lib\si­te-packages\kivy\co­re\window\win­dow_sdl2.py", line 26, in <module>
from kivy.core.win­dow._window_sdl2 import _WindowSDL2Storage

[CRITICAL] [App ] Unable to get a Window, abort.

 
Odpovědět
16.12.2018 19:30
Avatar
MQ .
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Radoslav Vrablic
MQ .:16.12.2018 19:46

Ahoj, postupuj podle následujících kroků a aplikace by měla fungovat.

 1. Nainstaloval jsi kivy, Pillow a cython?
 2. Zkus importovat samotné kivy - import kivy? Pokud lze importovat měla by běžet bez problémů, pokud stále nefunguje zkus krok 3.
 3. Postupuj podle dokumentace https://kivy.org/…windows.html
  • python -m pip install --upgrade pip wheel setuptools
  • python -m pip install docutils pygments pypiwin32 kivy.deps.sdl2 kivy.deps.glew
  • python -m pip install kivy.deps.gstreamer
  • python -m pip install kivy.deps.angle
Editováno 16.12.2018 19:48
 
Odpovědět
16.12.2018 19:46
Avatar
Odpovídá na MQ .
Radoslav Vrablic:16.12.2018 20:43

Ďakujem už to šľape :) Radek

 
Odpovědět
16.12.2018 20:43
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Michal Bureš:9.4.2019 6:51

Ahoj.
Jsem také začátečník. Mám Raspberry Pi 3 s Rapsbianem, nainstaloval jsem výše v článku žádané. Ale když spustím kalkulačku, tak bez reakce. A to se vše načte bez problému... viz. přiložený obr... Jediné co po spuštění vidím, je právě přiložený obr.. Co je špatně? Děkuji za odpověď, Michal

 
Odpovědět
9.4.2019 6:51
Avatar
MQ .
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Michal Bureš
MQ .:9.4.2019 11:47

Ahoj, s Raspberry nemám žádné zkušenosti, avšak oficiální dokumentace Kivy má návod na Raspberry. Zkus postupovat podle tohoto návodu, snad ti to bude fungovat :)
https://kivy.org/…ion-rpi.html

 
Odpovědět
9.4.2019 11:47
Avatar
Daniel Toráč:11.10.2019 10:41

View, resp. layouty su naozaj neobvykle, ale tak ako je napisane na zaciatku, chce to len prax aby UI bolo friendly =]

Odpovědět
11.10.2019 10:41
"Nie to čo mám, ale to, čo viem, je mojím bohatstvom." Thomas Carlyle
Avatar
Václav Horázný:16.2.2020 19:10

Ahoj, v semantice jazyka KV se komentáře nepíšou "---" (nyní tuším "#") na začátku, netuším zda se to od nové verze 1.11.1 změnilo, ale vyhazují tvoje programy díky tomu chybu ;-)

 
Odpovědět
16.2.2020 19:10
Avatar
David P.
Člen
Avatar
David P.:6.6.2020 17:11

Zdravím,
zajímalo by mě, jestli je nějaká možnost, díky které bych mohl aplikace vytvořené v Kivy frameworku spouštět "normálně", tedy aby měly koncovku .apk nebo .exe.
Předem děkuji za odpověď a omlouvám se, pokud to zde již zaznělo.

 
Odpovědět
6.6.2020 17:11
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 10.