Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScript
JavaScript týden

Lekce 3 - Úvod do LaTeXu - Nadpisy a obsah, zvýrazňování textu

Vítejte u třetího dílu seriálu o profesionální sazbě dokumentů v sázecím nástroji LaTeX. V minulém dílu jsme si ukázali jak by měla vypadat základní struktura dokumentů vysázených v LaTeXu. V dnešním dílu si povíme pár informací o nadpisech a tvorbě obsahu.

Nadpisy

Určitě víte proč používat nadpisy. Pokud by se ale mezi čtenáři tohoto článku našel někdo, kdo by to nevěděl, raději to sepíši. Nadpisy používáme pro členění textu, aby se čtenář v našem díle orientoval, zkrátka aby dílo bylo přehledné.

Nadpisy v sázecím nástroji LaTeX mají tu výhody, že se automaticky číslují a vytvoření obsahu dokumentu je v LaTeXu otázka jednoho příkazu.

Text nadpisu se uvádí jako povinný argument u příkazu nadpisu. Druhů nadpisů máme v LateXu mnoho. Ty nejdůležitější nadpisy používané pro třídu article jsou uvedeny níže (seřazeno dle důležitosti).

\section{...} % nadpis 1. úrovně
\subsection{...} % nadpis 2. úrovně
\subsubsection{...} % nadpis 3. úrovně
\paragraph{...} % nadpis 4. úrovně
\subparagraph{...} % nadpis 5. úrovně

Pokud byste ale sázeli nějaký dokument třídy report nebo book, můžete použít i následující příkazy.

\part{...} % ve třídě report i book
\chapter{...} % pouze ve třídě book

Myslím, že jejich významy vysvětlovat nemusím - jsou zřejmé z jejich názvů.

Poznámka

Příkaz \part nemá vliv na číslování kapitol.

Hvězdičkový zápis

Někdy se může stát, že nebudete chtít nějaký nadpis číslovat a nebo uvést ho v obsahu. K tomu slouží takzvaný hvězdičkový zápis.

\section*{Předmluva}

Obsah

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Obsah dokumentu vygeneruje LaTeX sám, na místě kam napíšeme následující příkaz.

\tableofcontents

Při kompilaci dokumentu, který obsahuje obsah, je potřeba soubor přeložit minimálně dvakrát. Poprvé si LaTeX zjistí, na jakých stránkách jednotlivé nadpisy jsou a podruhé vypíše samotný obsah.

Příklad

V následujícím příkladu je ukázáno, jak by mohla základní struktura zdrojového kódu například seminární práce.

Pozn: Práce nesplňuje veškeré nařízení a normy (vlastně skoro žádné).

\documentclass[12pt,a4paper,titlepage]{report} % deklarace třídy

\usepackage[czech]{babel} % jazyk dokumentu
\usepackage[latin2]{inputenc} % kódování dokumentu

\title{Příklad seminární práce} % název dokumentu
\author{ITNetwork.cz} % autor dokumentu
\date{1.1.2015} % datum vytvoření dokumentu

\begin{document} % začátek textu dokumentu

  \maketitle % vypsání titulní stránky dokumentu

  \tableofcontents % vypsání obsahu

  \section*{Úvod} % nečíslovaný nadpis, není uveden v obsahu
    Příklad kapitoly, která nebude číslovaná a nebude zahrnuta v obsahu.

  \section{První kapitola} % normální číslovaný nadpis
    Velmi zajímavý text 1. kapitoly

  \section{Druhá kapitola}
    Ještě zajímavější text druhé kapitoly.

    \subsection{Nadpis druhé úrovně} % číslovaný podnadpis
      Logicky oddělený celek.

  \section*{Závěr} % nečíslovaný nadpis, není uveden v obsahu
    Zajímavé shrnutí Vaší práce.

\end{document} % konec dokumentu

Pozn: Nesmíme zapomenout, že dokument musíme přeložit minimálně dvakrát.

Zvýrazňování textu

Zvýrazňování textu jsou stejně důležitá jako vytváření nadpisů. Používáme je z toho důvodu, že nám pomáhají říci, která část dokumentu je důležitá. Můžeme s nimi označit významný pojem atp.

Základní zvýraznění, tedy kurzíva, se v LaTeXu dělá pomocí příkazu emph, který jako povinný argument přijímá zvýrazněný text.

\emph{Tento text je zvýrazněný.}

Zajímavou věcí u zvýrazňování pomocí příkazu emph je, že když ho použijete vnořeně do sebe, text bude normální.

\emph{Tento text je psaný kurzívou. \emph{Tento text je normální.} A tento je zas psaný kurzívou.}

Výsledek: Tento text je psaný kurzívou. Tento text je normální. A tento je zase psaný kurzívou.

Další možnosti zvýrazňování

V následující tabulce je seznam jiných možností formátování textu.

Formátování Příkaz Blokově Deklarace
Normální text \textnormal{}   normalfont
Roman, normální písmo \textrm{} \rm \rmfamily
Italik, kurzíva \textit{} \it \itshape
Bold \textbf{} \bf \bfseries
Strojené písmo \texttt{} \tt \ttfamily
Medium, střední písmo \textmd{}   \mdseries
Upright, vzpřímené písmo \textup{}   \upshape
Slanted, skloněné písmo \textsl{} \sl \slshape
Sans serif, bezpatkové písmo \textsf{} \sf \sffamily
Kapitálky \textsc{} \sc \scshape

Používání příkazů je asi jasné, ale raději uvedu příklad.

\textbf{Tučně psaný text.}

Výsledek: Tučně psaný text.

Pokud chcete použít blokové příkazy na formátování textu, musíte si text, který chcete formátovat, obalit složenými závorkami. Blokový příkaz poté celý text v závorkách zformátuje.

Nějaký normální text, ve kterém je vložen {\bf formátovaný text}.

Výsledek: Nějaký normální text, ve kterém je vložen formátovaný text.

Pokud chcete text formátovat pomocí deklarace, použijete k tomu tzv. Prostředí. My jsme prostředí v tomto seriálu již použili, ale neříkali jsme si, jak se to jmenuje. Příkladem prostředí jsou naše párové tagy \begin a \end. Takže příklad formátování pomocí prostředí bude vypadat nějak následovně:

\begin{document} % začátek dokumentu
 Nějaký normální obsah dokumentu.
 \begin{bfseries} % začátek prostředí, které text zformátuje
  Tučný text
 \end{bfseries} % konec prostředí, které text zformátuje
 .
\end{document} % konec dokumentu.

Výsledek: Nějaký normální obsah dokumentu. Tučný text.

Závěr

V tomto dílu jsme se naučili hodně věcí. Jako první jsme si ukázali, jak rozdělovat dokument pomocí nadpisů. Následně jsme se podívali na hvězdičkový zápis nadpisů, který nám umožňuje nezahrnout nějaký nadpis do obsahu, který jsme se také naučili tvořit.

Ve druhé části článku jsme se podívali na různé možnosti zvýrazňování textů.


 

Stáhnout

Staženo 49x (160.52 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce LaTeX

 

Předchozí článek
Úvod do LaTeXu - Struktura dokumentu
Všechny články v sekci
LaTeX
Článek pro vás napsal svanda777
Avatar
Jak se ti líbí článek?
5 hlasů
Aktivity (1)

 

 

Komentáře

Avatar
Jan Procházka:22.3.2019 17:01

Ahoj, jsem rád, že se někdo věnuje LaTeXu a dává si tu práci o něm psát v češtině. Měl bych dvě připomínky:

 1. "Chybí" mi tu varování, že \section mohou být číslované, kdežto \paragraph číslované nejsou.
 2. Syntaxi {\bf text} používá TeX; v LaTeXu funguje také, ale je (důrazně) doporučováno místo ní používat - an této úrovni - LaTeXovou syntaxi \textbf{text}.
 
Odpovědět
22.3.2019 17:01
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 1 zpráv z 1.