Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy
Nauč se s námi víc. Využij 50% zdarma na e-learningové kurzy.

Lekce 4 - Střílení raket a další částicové efekty ve SpriteKit

V předchozí lekci, Nepřátelé a jejich pohyb ve SpriteKit, jsme úspěšně rozpohybovali nepřátele.

Je na čase přidat do hry arzenál. Implementujeme střílení raket hráčem.

Střílíme rakety

Loď hráče a později také nepřátelé budou střílet rakety, abychom hru pořádně oživili. Začneme implementací raket hráče. V první řadě potřebujeme obrázek:

Textura rakety

Modely

Protože se nám začíná GameScene dost plnit a vytvoření a nastavení raket by mělo být záležitostí objektu hráče, vytvoříme si novou třídu Player, která bude dědit od SKSpriteNode. Rovnou jsem si vytvořil novou group v projektu pojmenovanou Model. Později si totiž vytvoříme i vlastní třídu pro nepřátele.

Jediný menší zádrhel je metoda init(), protože musíme použít výchozí, aby byl kompilátor spokojený, a zároveň implementovat další povinnou. Bude to vypadat takto:

import SpriteKit

class Player: SKSpriteNode {

  init() {
    let texture = SKTexture(imageNamed: "player")
    super.init(texture: texture, color: .clear, size: texture.size())
  }

  required init?(coder aDecoder: NSCoder) {
    fatalError("init(coder:) has not been implemented")

}

Potom již stačí v GameScene.swift změnit, jak se hráč vytváří:

let player = Player()

Tvorba raket

A nyní slibované rakety. Naší nové třídě Player přidáme metodu createMissiles(), která bude vracet SKNode.

Podobně jako u nepřátel, i pro dvojici raket využijeme "kotvu" pro snadnější pozicování a animování:

func createMissiles() -> SKNode {
  let missilesAnchor = SKNode()
  missilesAnchor.position = position
  missilesAnchor.zPosition = -1

  // Sem budeme ještě psát další kód...

  return missilesAnchor
}

Pozici nastavíme na aktuální pozici hráče a rovnou nastavíme nižší zPosition, aby byly rakety pod hráčem. Nyní vytvoříme dva objekty naší rakety, pro tvorbu druhého jsem opět zvolil kopírování:

let missile1 = SKSpriteNode(imageNamed: "playerMissile")
let missile2 = missile1.copy() as! SKSpriteNode

Co se týče pozicování, tak zde záleží, jaký používáte model pro hráče. Pro ten můj bude každá z raket na jednom křídle:

missile1.position = CGPoint(x: 25, y: -5)
missile2.position = CGPoint(x: -25, y: -5)

Zbývá rakety přidat pod missilesAnchor a tento objekt vrátit:

missilesAnchor.addChild(missile1)
missilesAnchor.addChild(missile2)
return missilesAnchor

Pohyb raket

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Rovnou můžeme ve třídě Player vytvořit SKAction pro pohyb raket:

static var missileMovement: SKAction {
    let move = SKAction.moveBy(x: 0, y: 1500, duration: 3)
    let remove = SKAction.removeFromParent()
    return SKAction.sequence([move, remove])
}

Tímto zajistíme, že se raketa dostane daleko mimo obrazovku a až potom ji odebereme. Rychlost 3 sekundy mi přijde optimální, ale můžete si nastavit vlastní.

Odpálení raket

A konečně se dostáváme k odpálení raket! Vraťme se do GameScene.swift a nejdříve si založíme proměnou pro Timer, který se bude starat o střelbu hráče:

var playerFireTimer: Timer?

Potřebujeme metodu, kterou bude náš nový timer v pravidelných intervalech volat. V ní rovnou přidáme a spustíme rakety:

@objc func playerFireTimerTick() {
    let missiles = player.createMissiles()
    addChild(missiles)
    missiles.run(Player.missileMovement)
}

A náš timer v didMove() nakonfigurujeme:

playerFireTimer = Timer.scheduledTimer(timeInterval: 4, target: self, selector: #selector(playerFireTimerTick), userInfo: nil, repeats: true)

Parametr timeInterval je na vás, záleží, jak rychle chcete, aby mohl hráč "kosit" nepřátele. Třeba ho později můžeme zapracovat do obtížnosti?

Hru můžeme zapnout a podívat se na výsledek:

Střílení raket v iOS hře pomocí SpriteKit

Částicové efekty

Rakety už létají, ale zatím celkem nudně. Proto je nyní oživíme částicovými efekty.

Vytvoření efektu ohně

Vytvořil jsem si rovnou novou group pojmenovanou Particles a přesunul tam SpaceDust.sks. Rovnou vytvoříme nový soubor pojmenovaný RocketFire.sks. Jako šablonu zvolíme "Fire".

Pokud se chcete zbavit varování o duplicitě obrázků pro částice, stačí otevřít Assets.xcassets na úrovni projektu a smazat položku "Particle Sprite Atlas".

Můj obrázek rakety je široký 12 bodů, takže to samé je třeba nastavit částicím. Jako první nastavíme tedy "Position Range" a to 6 pro X (neboli polovinu šířky rakety) a 0 pro Y. Dále "Angle" na 270, abychom pohyb částic správně otočili.

Dále jsem nastavil "Birthrate" na 200, potom také "Speed" na 300 a "Range" u "Speed" na 50. No a potom už jen "Alpha" na 1.

Opět připomínám, že se jedná o vaši hru a můžete si vyrobit takové efekty, které se líbí vám.

Efekt vypadá zhruba takto:

Částicový efekt rakety ve Swift a SpriteKit

Použití efektu

Nyní již stačí nové částice použít. Máme připravenou třídu Player a vytvoření částic provedeme v metodě createMissiles() a to hned za nastavením pozic pro naše rakety:

if let missile1Fire = SKEmitterNode(fileNamed: "RocketFire") {
    missile1Fire.zPosition = -2
    missile1Fire.position.y = -(missile1.size.height / 2)
    missile1.addChild(missile1Fire)

    let missile2Fire = missile1Fire.copy() as! SKEmitterNode
    missile2.addChild(missile2Fire)
}

Vytvoření SKEmitterNode již znáte. Dále nastavíme zPosition pod naše rakety a pozici na "konec" naší rakety. Oheň stačí přidat pomocí addChild() a využít copy() pro vytvoření části pro druhou raketu.

Hru můžeme vyzkoušet, celé to vypadá o poznání lépe:

Střílení raket s částicovými efekty ve Swift a SpriteKit

Zvukové efekty

Na závěr dnešní lekce si přidáme zvukový efekt a to pro vystřelení raket. Největší problém bude zřejmě najít zvuk vypálené rakety. Vy můžete použít cokoliv, pokud hru nebudete šířit. Já jsem chvíli na internetu hledal "rocket launch free sound effect" a jeden takový našel. Vytvořil jsem si novou složku v projektu pojmenovanou Sounds/ a .wav soubor tam nakopíroval.

Přehrání zvuku

Přehrávání zvuku je ve SpriteKit hodně jednoduché. Bude nám stačit jedna SKAction. Vytvoříme si konstantu pro přehrávání efektu v naší GameScene:

let rocketLaunchSoundAction = SKAction.playSoundFileNamed("rocketLaunch", waitForCompletion: false)

Samozřejmě místo "rocketLaunch" zadejte název vašeho zvukového souboru :-)

A potom stačí spustit přímo v herní scéně při vypálení rakety:

@objc func playerFireTimerTick() {
    let missiles = player.createMissiles()
    addChild(missiles)
    run(rocketLaunchSoundAction)
    missiles.run(Player.missileMovement)
}

SKAction by šlo vytvořit přímo v tomto kroku, měl jsem ale pocit, že to způsobuje drobné zaseknutí hry, tak jsem si ji připravil jako konstantu.

V příští lekci, Nepřátelé střílí zpět a dokonce laserem ve SpriteKit, začnou nepřátelé střílet zpět.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 10x (651.32 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Swift

 

Předchozí článek
Nepřátelé a jejich pohyb ve SpriteKit
Všechny články v sekci
SpriteKit - Tvorba iOS her ve Swift
Článek pro vás napsal Filip Němeček
Avatar
Jak se ti líbí článek?
1 hlasů
Autor se věnuje vývoji iOS aplikací (občas macOS) či těch webových ve frameworku Django. Twitter: @nemecek_f | GitHub nemecek-filip - mrkněte na veřejné projekty
Aktivity

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!