Black Friday Black Friday
Black Friday výprodej! Až 80 % extra bodů zdarma! Více informací zde

Lekce 17 - Indexery, Equals, konstanty, výčtové typy a flagy

Visual Basic .NET Objektově orientované programování Indexery, Equals, konstanty, výčtové typy a flagy American English version English version

V minulé lekci, Abstraktní třída, porovnávání a přetěžování operátorů ve VB, jsme si uvedli abstraktní třídu a naučili se přetěžovat operátory. Předchozí 3 lekce byly velmi praktické, v dnešním VB.NET tutoriálu si dejme zas trochu teorie.

Indexery

Podobně, jako jsme v naší vlastní třídě mohli přetížit operátor, můžeme si přetížit i tzv. indexer. Indexer moc dobře známe z kolekcí, používá se pomocí kulatých závorek() a umožňuje nám pracovat se třídou jako s kolekcí. Indexovat můžeme jak číselně, tak pomocí řetězců. Připravme si nějakou třídu:

Public Class VlastniKolekce
        Private interniKolekce As List(Of Integer) = New List(Of Integer)(New Integer() {1, 2, 3, 4, 5})

End Class

Třída obsahuje vnitřní kolekci 5 čísel, nyní v ní implementujeme indexer. Indexer je v .NETu řešen jako vlastnost. Pokud bychom si tedy dělali vlastní kolekci nebo nějakou třídu, u které by měl indexer smysl, deklarujeme ho následujícím způsobem:


 

...konec náhledu článku...

Prémiový článek

Prémiový článek

Na itnetwork.cz se nachází největší a nejucelenější česká databáze s výukovými články, jejímž cílem je umožnit kvalitní vzdělání v oblasti IT úplně každému. Měsíčně zobrazíme k milionu článků a sklidíme desítky děkovných emailů, kde nám sdělujete, že jsme vám pomohli k lepšímu zaměstnání nebo vzdělání.

Ačkoli se snažíme držet většinu obsahu úplně zadarmo, udržovat síť v provozu a aktuální stojí obrovské úsilí. Proto je nějaký obsah, jako cvičení nebo odbornějšíčlánky, přístupný pouze za body. Nebojte, nestojí to skoro nic :)

Popis článku

Požadovaný článek má následující obsah:

Tutoriál pro VB.NET probere přetěžování indexerů, metodu Equals a operátor =, konstanty a výčtové typy (Enum) spolu s flagy.

Koupit pouze tento článek

Pro přístup k článku potřebuješ 10 bodů
Na svém účtu máš aktuálně 0 bodů
10 bodů získáš za přidání svého článku na síť nebo za 25 Kč

Koupí článku k němu získáš neomezený přístup a to napořád. Posuneš své znalosti zas kousek dopředu a zároveň nám pomůžeš udržovat celý projekt při životě a pomáhat vám tak k lepší budoucnosti.

Obsah článku spadá pod licenci Premium, koupí článku souhlasíš se smluvními podmínkami.

Body získáš, když podpoříš naši síť. To můžeš udělat buď zasláním symbolické částky na podporu provozu nebo přidáním obsahu na síť.

Dobít body můžeš okamžitě např.:

Kartou SMS Převodem
Kartou SMS Převodem

 

Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Aktivity (12)