Geek tričko zdarma Geek tričko zdarma
Tričko zdarma! Stačí před dobitím bodů použít kód TRIKO15. Více informací zde

Lekce 7 - Čtení XML SAXem v VB.NET

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulém dílu našeho seriálu tutoriálů o VB.NET jsme si představili formát XML a ukázali si, jak pomocí SAXu vytvořit jednoduché XML. Nyní na minulý díl navážeme a napíšeme si proces opačný, tedy načtení XML souboru s uživateli a sestavení příslušné objektové struktury (listu uživatelů).

Pro úplnost si opět uvedeme náš XML soubor soubor.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<uzivatele>
 <uzivatel vek="22">
  <jmeno>Pavel Slavík</jmeno>
  <registrovan>21.3.2000</registrovan>
 </uzivatel>
 <uzivatel vek="31">
  <jmeno>Jan Novák</jmeno>
  <registrovan>30.10.2012</registrovan>
 </uzivatel>
 <uzivatel vek="16">
  <jmeno>Tomáš Marný</jmeno>
  <registrovan>12.1.2011</registrovan>
 </uzivatel>
</uzivatele>

A naši třídu Uzivatel.vb:

Public Class Uzivatel
    Private _jmeno As String
    Public Property Jmeno As String
        Get
            Return _jmeno
        End Get
        Private Set(ByVal value As String)
            _jmeno = value
        End Set
    End Property

    Private _vek As Integer
    Public Property Vek As Integer
        Get
            Return _vek
        End Get
        Set(ByVal value As Integer)
            _vek = value
        End Set
    End Property

    Private _registrovan As DateTime
    Public Property Registrovan As DateTime
        Get
            Return _registrovan
        End Get
        Set(ByVal value As DateTime)
            _registrovan = value
        End Set
    End Property

    Public Sub New(jmeno As String, vek As Integer, registrovan As DateTime)
        Me.Jmeno = jmeno
        Me.Vek = vek
        Me.Registrovan = registrovan
    End Sub

    Public Overrides Function ToString() As String
        Return Me.Jmeno
    End Function
End Class

Založme si nový projekt, půjde opět o konzolovou aplikaci. Pojmenujeme ji XmlSaxCteni a do složky bin/debug nakopírujeme náš XML soubor. K projektu připojíme také třídu Uzivatel. Uživatele budeme chtít načíst do nějaké kolekce, vytvořme si tedy prázdný list uzivatele. Kód budeme kvůli jednoduchosti psát do metody Main, jak to udělat dobře objektově jsme si v této sekci již ukazovali.

Dim uzivatele As New List(Of Uzivatel)

Čtení XML přes SAX

Ke čtení XML přes SAX nám .NET framework poskytuje třídu XmlReader. Pojďme si vytvořit její instanci. Jako tomu bylo u třídy XmlWriter, i zde k tomu využijeme tovární metody Create, jejímž parametrem je název souboru. Nezapomeneme do Imports připsat System.Xml. Vše bude v bloku using, který se nám postará o uzavření souboru:

Using xr As XmlReader = XmlReader.Create("soubor.xml")

End Using

Připravíme si pomocné proměnné pro vlastnosti uživatele. Nemůžeme ukládat přímo do instance, protože vlastnosti jsou read-only. Druhou možností může být povolit modifikaci zvenčí, tím ale ztrácíme část zapouzdření. Vlastnosti naplníme výchozími hodnotami, ty se dosadí v případě, že daná hodnota nebude v XML zapsána. Budeme potřebovat někam ukládat jméno aktuálního elementu, k tomu si zadefinujeme stringovou proměnnou element. Kód píšeme pochopitelně do using bloku.

Dim jmeno As String = ""
Dim vek As Integer = 0
Dim registrovan As DateTime = DateTime.Now
Dim element As String = ""
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Začneme načítat soubor. XmlReader načítá soubor řádek po řádku, odshora dolů. Na jeho instanci voláme metodu Read. Ta nám při každém zavolání načte další tzv. uzel. Uzlem může být element, případně atribut nebo textová hodnota elementu (nás bude zajímat Element, Text a EndElement), dalším typem uzlu může být např. komentář, které pro nás nyní nebudou důležité. Pokud je čtečka na konci souboru, vrátí metoda read false, v opačném případě vrací true. Postoupíme tedy k postupnému načítání všech uzlů v dokumentu pomocí while cyklu:

While xr.Read()

End While

Na instanci XmlReaderu máme několik užitečných vlastností, budeme používat NodeType, ve které je uložen typ aktuálního uzlu, na kterém se čtečka nachází. Dále použijeme vlastnosti Name a Value, ve kterých je uloženo jméno aktuálního uzlu a jeho hodnota (pokud nějakou má).

Nás budou nyní zajímat 2 typy uzlů, Element a Text. Pojďme na ně reagovat, zatím napíšeme prázdné podmínky:

If xr.NodeType = XmlNodeType.Element Then
End If

Nyní vložíme kód do první podmínky. Budeme tedy reagovat na načtení elementu. Je zde potřeba provést 2 akce.

Klíčovou akcí bude uložení názvu elementu do proměnné element. Tak budeme vzápětí schopni v druhé podmínce zjistit, kterého elementu je text, který právě čteme.

Pokaždé, když narazíme na element uzivatel, načteme atribut věk pomocí metody GetAttribute(), jejímž parametrem je název atributu. Atribut aktuálního elementu lze načíst takto jednoduše. S hodnotou to tak jednoduché není, sice existují metody ReadContentAsTyp, ale pozor, ty z nevysvětlitelného důvodu provedou Read a tak rozbijí běh while cyklu. V nezanořených XML by čtečka nefungovala správně. Nějakou dobu jsem se snažil problém vyřešit, ale řešení byla natolik krkolomná, že jsem došel k závěru ReadContentAs vůbec nepoužívat. Obsah první podmínky tedy bude vypadat takto:

If xr.NodeType = XmlNodeType.Element Then
    element = xr.Name
    If element = "uzivatel" Then
        vek = xr.GetAttribute("vek")
    End If
ElseIf xr.NodeType = XmlNodeType.Text Then
End If

Přejděme do další větve, tedy do zpracování hodnoty elementu. Zde využijeme předem uložené hodnoty názvu elementu, kterou si vložíme do Select Case. Podle elementu uložíme hodnotu do dané vlastnosti uživatele:

Select Case element
    Case "jmeno"
        jmeno = xr.Value
    Case "registrovan"
        registrovan = DateTime.Parse(xr.Value)
End Select

Již jsme velmi blízko, bystřejší si jistě všimli, že uživatele nikde nepřidáváme. Jeho přidání nastane ve chvíli načtení uzavíracího elementu uzivatel. K našim dvoum podmínkám tedy přidáme třetí:

' načítáme konec elementu
ElseIf xr.NodeType = XmlNodeType.EndElement And xr.Name = "uzivatel" Then
    uzivatele.Add(New Uzivatel(jmeno, vek, registrovan))

Máme hotovo :)

Pro jistotu přikládám kompletní kód načtení souboru:

Using xr As XmlReader = XmlReader.Create("soubor.xml")
    Dim jmeno As String = ""
    Dim vek As Integer = 0
    Dim registrovan As DateTime = DateTime.Now
    Dim element As String = ""

    While xr.Read()
        If xr.NodeType = XmlNodeType.Element Then
            element = xr.Name
            If element = "uzivatel" Then
                vek = xr.GetAttribute("vek")
            End If
        ElseIf xr.NodeType = XmlNodeType.Text Then
            Select Case element
                Case "jmeno"
                    jmeno = xr.Value
                Case "registrovan"
                    registrovan = DateTime.Parse(xr.Value)
            End Select
        ElseIf xr.NodeType = XmlNodeType.EndElement And xr.Name = "uzivatel" Then
            uzivatele.Add(New Uzivatel(jmeno, vek, registrovan))
        End If
    End While
End Using

Zbývá uživatele vypsat, abychom věděli, že jsme je načetli správně. Upravíme si metodu ToString() ve třídě Uzivatel tak, aby vypisovala všechny hodnoty:

Public Overrides Function ToString() As String
    Return String.Format("{0}, {1}, {2}", Jmeno, Vek, Registrovan.ToShortDateString())
End Function

Uživatele jednoduše vypíšeme:

' výpis načtených objektů
For Each u As Uzivatel In uzivatele
    Console.WriteLine(u)
Next
Console.ReadKey()

a výsledek:

Výsledek načtení objektů z XML SAXem v Visual Basic .NET

Pokud se vám načítání příliš nelíbilo, dám vám za pravdu. Zatímco generování nového XML souboru je SAXem velmi jednoduché a přirozené, načítání je opravdu krkolomné. Příště se podíváme na DOM, tedy objektový přístup k XML dokumentu.


 

Stáhnout

Staženo 158x (67.87 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce VB

 

 

Článek pro vás napsal Michal Žůrek - misaz
Avatar
Jak se ti líbí článek?
2 hlasů
Autor se věnuje tvorbě aplikací pro počítače, mobilní telefony, mikroprocesory a tvorbě webových stránek a webových aplikací. Nejraději programuje ve Visual Basicu a TypeScript. Ovládá HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, C# a Visual Basic.
Předchozí článek
Úvod do XML a zápis SAXem
Všechny články v sekci
Práce se soubory v Visual Basic .NET
Miniatura
Následující článek
Práce s XML soubory pomocí DOM ve VB.NET
Aktivity (2)

 

 

Komentáře

Avatar
koncelikj
Člen
Avatar
koncelikj:10.5.2015 21:34

Hmm. A jak zachytit chybu, že soubor neexistuje? Popis na MSDN je na mě moc vědecký.

 
Odpovědět 10.5.2015 21:34
Avatar
Odpovídá na koncelikj
Michal Žůrek - misaz:10.5.2015 21:54

toto se neošetřuje jako chyba ale ošetřuje se to ještě před načítáním souboru podmínkou.

If Not System.IO.File.Exists(cestaKSouboru) Then
  ' soubor neexistuje
End If
 
Odpovědět 10.5.2015 21:54
Avatar
Josef Jeništa:17.3.2017 1:38

Na konci souboru jsme měl posledního člena 2x. Kód jsem trochu upravil. Po přidání uživatele jsem element vymazal (element = "") a teď to chodí, jak má. Omlouvám se, nevím jak se tady upravuje zdroják, aby to nebylo vše na levé straně.

Dim uzivatele As New List(Of Uzivatel)
Dim poc As Integer = 0
Using xr As XmlReader = XmlReader.Cre­ate("soubor.xml")
Dim jmeno As String = ""
Dim vek As Integer = 0
Dim registrovan As DateTime = DateTime.Now
Dim element As String = ""

While xr.Read()
If xr.NodeType = XmlNodeType.Element Then
element = xr.Name
If element = "uzivatel" Then
vek = xr.GetAttribu­te("vek")
ElseIf element = "uzivatele" Then
poc += 1
End If

ElseIf xr.NodeType = XmlNodeType.Text Then
Select Case element
Case "jmeno"
jmeno = xr.Value
Case "registrovan"
registrovan = DateTime.Parse(xr­.Value)
End Select

ElseIf (xr.NodeType = XmlNodeType.En­dElement) And (element = "registrovan") Then
If poc <> 2 Then
uzivatele.Add(New Uzivatel(jmeno, vek, registrovan))
element = ""
End If
End If
End While
End Using

Odpovědět 17.3.2017 1:38
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi programátorem.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Josef Jeništa:17.3.2017 1:41

Zapomněl jsem ze zdrojáku vyhodit načítání do poc (poc += 1) a dotaz na poc <> 2. Dal jsem si to tam kvůli ladění.

Odpovědět 17.3.2017 1:41
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi programátorem.
Avatar
Odpovídá na Josef Jeništa
Michal Štěpánek:17.3.2017 7:36

... nevím jak se tady upravuje zdroják, aby to nebylo vše na levé straně.

Zdroják se vkládá za pomoci tagů "code" - je to to druhé tlačítko zleva, hned vedle smajlíka...

Odpovědět 17.3.2017 7:36
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Josef Jeništa:17.3.2017 16:46

Takhle je to definitivně.

Dim uzivatele As New List(Of Uzivatel)
  Dim poc As Integer = 0
  Using xr As XmlReader = XmlReader.Create("soubor.xml")
   Dim jmeno As String = ""
   Dim vek As Integer = 0
   Dim registrovan As DateTime = DateTime.Now
   Dim element As String = ""

   While xr.Read()
    If xr.NodeType.ToString <> "Whitespace" Then
     If xr.NodeType = XmlNodeType.Element Then
      element = xr.Name
      If element = "uzivatel" Then
       vek = xr.GetAttribute("vek")
      End If

     ElseIf xr.NodeType = XmlNodeType.Text Then
      Select Case element
       Case "jmeno"
        jmeno = xr.Value
       Case "registrovan"
        registrovan = DateTime.Parse(xr.Value)
      End Select

     ElseIf (xr.NodeType = XmlNodeType.EndElement) And (element = "registrovan") Then
      uzivatele.Add(New Uzivatel(jmeno, vek, registrovan))
      element = ""
     End If
    End If
   End While
  End Using

  For Each u As Uzivatel In uzivatele
   Console.WriteLine(u)
  Next
  Console.ReadKey()
Odpovědět 17.3.2017 16:46
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi programátorem.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 6 zpráv z 6.