Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy
Discount week - May - 50

Lekce 3 - Aritmetika ukazatelů v jazyce C

V minulé lekci, Dynamická alokace paměti v jazyce C, jsme se naučili dynamickou alokaci paměti. Dnešní C tutoriál je věnován další práci s ukazateli. Naučíme se s nimi provádět základní aritmetické operace, pracovat s nimi pomocí indexů a vytvoříme jednoduchý program pro výpočet průměru známek.

Aritmetika ukazatelů

Protože ukazatele jsou vlastně adresy do paměti, možná vás napadlo, jestli s nimi půjde nějakým způsobem počítat. Právě touto problematikou se zabývá tzv. pointerová aritmetika.

Přičítání/odečítání celého čísla k ukazateli

Mějme aplikaci z minulé lekce, která v paměti vytvoří blok pro 100 intů. Víme, že pointer p_i ukazuje na první int tohoto bloku (neboli dynamického pole, chcete-li). Jak se však dostaneme např. na 5. int?

Víme, že v paměti leží jednotlivé inty bezprostředně za sebou. Adresu pátého prvku tedy vypočítáme tak, že vezmeme adresu pointeru p_i (1. prvku) a přičteme k ní čtyřnásobek velikosti intu. Tím získáme adresu 5. prvku, kterou uložíme do pointeru p_paty.

Jazyk C nám celou záležitost velmi usnadňuje a to pomocí přičítání/odečítání celých čísel k pointeru. Jakmile k pointeru přičteme např. jedničku, Céčko jeho adresu nezvýší o 1, ale o velikost typu prvku, na který pointer ukazuje. V poli se tedy posouváme dopředu nebo dozadu (pokud odčítáme) o n prvků.

Kód pro práci s pátým prvkem našeho dynamického pole 100 intů by vypadal následovně:

int *p_i, *p_paty;
// Alokace 100 krát velikosti intu
p_i = (int *) malloc(sizeof(int) * 100);
if (p_i == NULL)
{
    printf("Nedostatek paměti.\n");
    exit(1);
}

// Výpočet adresy pátého prvku
p_paty = p_i + 4;

// Uložení hodnoty na pátý prvek
*p_paty = 56;

// Uvolnění paměti
free(p_i);
p_i = NULL;

Ačkoli to tak doteď mohlo vypadat, tak pointery nejsou jen celá čísla s adresou, ale Céčko s nimi pracuje jiným způsobem. + 4 ve skutečnosti způsobilo přičtení čísla 16 k adrese (protože 4 inty mají 16 bajtů).

Odečítání ukazatelů

Pokud máme 2 ukazatele, které ukazují na stejný blok paměti, můžeme jejich hodnoty odečíst. Když bude každý ukazatel ukazovat na data, která spolu vůbec nesouvisí, získáme nesmyslnou hodnotu. Pokud bude ale např. jeden ukazatel ukazovat na začátek dynamického pole intů, jako jsme vytvářeli minule, a druhý bude ukazovat např. na pátý prvek tohoto pole, získáme odečtením ukazatelů číslo 4. Zkusme si to a někam před uvolnění paměti připišme do výše uvedeného programu následující řádek:

printf("Prvek, na který ukazuje p_paty je v poli na indexu %d.", p_paty - p_i);
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Výsledek:

c_aritmetika_pointeru
Prvek, na který ukazuje p_paty je v poli na indexu 4.

Všimněte si, že odčítáme první prvek od pátého. To proto, že pátý je v paměti dále.

Porovnávání ukazatelů

Pokud ukazují 2 ukazatele opět na stejný paměťový blok, ale třeba na jiná místa v něm, můžeme je porovnat pomocí standardních operátorů <, >, ==, <=, >=, and !=. Zjistíme tím zda ukazuje první ukazatel na prvek před prvkem, na který ukazuje druhý ukazatel, zda ukazují oba na stejný prvek nebo naopak první ukazuje na prvek, který je v paměti dále.

if (p_paty > p_i)
{
    printf("p_paty je v paměti až za p_i");
}

Výsledek:

c_aritmetika_pointeru
p_paty je v paměti až za p_i

Pointery a pole

S paměťovým blokem 100 intů, který jsme výše deklarovali, již dokážeme pracovat pomocí pointerové aritmetiky. Neměl by pro nás být příliš velký problém naplnit pole čísly, např. samými nulami (Ačkoli jsme od malloc() dostali nějakou paměť, nemůžeme si být nikdy jistí, co je v ní uložené).

Kód pro naplnění pole nulami by vypadal asi takto:

int *p_pozice;
for (p_pozice = p_i; p_pozice < p_i + 100; p_pozice++)
{
    *p_pozice = 0;
}

Vytvoříme si pomocný pointer, který v cyklu posouváme o 1 prvek dopředu, dokud se nedostaneme na konec bloku. Pomocí tohoto pointeru cestujeme blokem a ukládáme do prvků nuly.

S blokem ovšem můžeme pracovat úplně stejně jako s polem, protože pole v jazyce C není také nic jiného, než blok souvislé paměti. Úplně stejně můžeme všechny inty nastavit na 0 i tímto způsobem:

int i;
for (i = 0; i < 100; i++)
{
    p_i[i] = 0;
}

K prvkům v bloku tedy můžeme přistupovat jako by to bylo pole, pomocí hranatých závorek a indexů. První způsob pomocí pointerové aritmetiky je rychlejší, jelikož Céčko jen přičítá k adrese bajty. Při použití indexů musí Céčko vynásobit velikost typu int indexem a toto číslo přičíst k adrese začátku pole, což trvá o chlup déle. Rozdíly jsou většinou pro běžnou práci zanedbatelné, ale když již programujeme v Céčku, budeme se to snažit dělat efektivně.

sizeof()

Pokud by vás napadlo, co vrátí následující kód:

sizeof(*p_i);

Bude to velikost jednoho prvku v bloku, na který ukazuje p_i. V našem případě tedy 4 bajty (velikost typu int). Počet prvků v bloku (v našem případě 100) bohužel již nikdy nezjistíme a musíme si ho po založení pamatovat nebo uložit. To je také důvod, proč se textové řetězce ukončují znakem '\0'.

Možná by nás ale mohlo zajímat, co udělá operace sizeof(p_i) (všimněte si chybějící hvězdičky). V tomto případě získáme velikost ukazatele samotného, ne hodnoty, na kterou ukazuje. Velikost ukazatele bude stejná pro všechny typy, tedy sizeof(char*) se rovná sizeof(int*). To je tím, že z principu ukazatel pouze ukazuje na místo paměti. Pro uložení adresy do paměti potřebujeme vždy stejně velký typ. Například pro 32-bitovou architekturu bude velikost ukazatele 4bajty, pro 64-bitovou architekturu 8 bajtů.

Příklad: výpočet průměru z čísel

Protože jsme poměrně dlouho teoretizovali, ukažme si na závěr reálný příklad toho, co jsme se naučili. Níže uvedený program se uživatele zeptá kolik chce zadat známek, následně pro ně vytvoří v paměti pole a známky do něj postupně uloží. Na konci vypíše průměr z těchto známek.

Možná namítáte, že průměr bychom mohli vypočítat i úplně bez ukládání známek. Kdyby nás však zajímal např. medián nebo jsme se známkami chtěli nějak dále pracovat, což se v programech stává v podstatě neustále, potřebujeme mít data někde uložena.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char** argv) {
  int pocet, *p_i, *p_pozice;
  printf("Zadej počet známek: ");
  scanf("%d", &pocet);
  // Alokace bloku s daným počtem intů
  p_i = (int *) malloc(sizeof(int) * pocet);
  if (p_i == NULL)
  {
    printf("Nedostatek paměti.\n");
    exit(1);
  }
  // Postupné načtení známek do pole
  for (p_pozice = p_i; p_pozice < p_i + pocet; p_pozice++)
  {
    printf("Zadej známku: ");
    scanf("%d", p_pozice);
  }
  // Výpočet průměru ze známek
  int soucet = 0;
  for (p_pozice = p_i; p_pozice < p_i + pocet; p_pozice++)
  {
    soucet += *p_pozice;
  }
  double prumer = (double)soucet / pocet;
  printf("Průměr tvých známek je: %lf.", prumer);
  // Uvolnění paměti
  free(p_i);
  p_i = NULL;
  return (EXIT_SUCCESS);
}

Výsledek:

c_prumer
Zadej počet známek: 5
Zadej známku: 1
Zadej známku: 2
Zadej známku: 3
Zadej známku: 3
Zadej známku: 5
Průměr tvých známek je: 2.800000.

Zdrojový kód by měl být srozumitelný, jelikož je podobný jako výše uvedené příklady. Za povšimnutí stojí, že při načítání známek pomocí scanf() do p_pozice neuvádíme znak & ani *, protože pointer je sám adresou, kterou scanf() v parametru očekává. Další zajímavost je přetypování jedné proměnné na typ double při výpočtu průměru. Pokud totiž dělíme v Céčku 2 celá čísla, výsledkem je vždy celé číslo. Pokud chceme dělit desetinně, musí být alespoň jedno číslo reálné.

Program je v příloze ke stažení se zdrojovým kódem.

Dobře, po dnešní lekci tedy dokážeme za běhu programu vytvořit libovolně velké pole. Stále však musíme specifikovat jeho velikost. Jak lze tedy vytvořit seznam zboží na skladě, který nebude velikostně vůbec omezen, a do něhož budeme moci položky stále přidávat? To se dozvíte dále v kurzu :) Příště budeme pokračovat lekcí Dynamické textové řetězce a struktury v jazyce C.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 95x (32.41 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce c

 

Předchozí článek
Dynamická alokace paměti v jazyce C
Všechny články v sekci
Dynamická práce s pamětí v jazyce C
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
6 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (6)

 

 

Komentáře

Avatar
coells
Redaktor
Avatar
coells:19.10.2014 20:59
int *p_pozice;
for (p_pozice = p_i; p_pozice < p_i + 100; p_pozice++)
    *p_pozice = 0;

int i;
for (i = 0; i < 100; i++)
    p_i[i] = 0;

Tvrdíš, že "První způsob pomocí pointerové aritmetiky je rychlejší, jelikož Céčko jen přičítá k adrese bajty."

Můžeš to něčím podložit? Na základě disassembly je druhý způsob rychlejší v debug módu a stejně rychlý v release - oba kódy vygenerují 4 instrukce, ale druhý způsob umožní použití MMX instrukcí.

První způsob zápisu je navíc častým omylem začátečníků, kteří se snaží o premature optimalizace. Kratší a jednodušší zápis je v C vždy ten správný bez ohledu na počet instrukcí.

 
Odpovědět
19.10.2014 20:59
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na coells
David Čápka:19.10.2014 21:03

Pokud je to stejně rychlé, tak tam udělal překladač optimalizaci, to je dost možné. Otázka je jak moc s tímhle počítat, uvádím oba způsoby, přijde mi to ok.

Odpovědět
19.10.2014 21:03
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Libor Šimo (libcosenior):10.11.2014 14:34

Už sa teším na ďalší diel. :-)

Odpovědět
10.11.2014 14:34
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Lukáš Hypša:15.5.2016 21:35

Mám pár dotazů:

p_i = (int *) malloc(sizeof(int) * 100);

1,Výrazem "(int *)" říkám metodě malloc() aby v uvolněné paměti vytvořila inty?
2,p_i je pointer na začátek uvolněného bloku paměti nebo na celý blok?
3,Pamatuje si pointer velikost uvolněného bloku?
4,Pokud ne, jak ví metoda free() kolik paměti má uvolnit?

Odpovědět
15.5.2016 21:35
Jsem lama co se roky snaží naučit napsat aspoň pár řádků a furt mu to nejde...
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Jan Vargovský
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Lukáš Hypša
Jan Vargovský:15.5.2016 21:43
 1. Ne
 2. Na začátek
 3. Ne
 4. Součást toho bloku je i informace, jak velký ten blok je.
 
Odpovědět
15.5.2016 21:43
Avatar
Jan Matura
Člen
Avatar
Jan Matura:9.11.2019 15:21

Mam dotaz
Pri urcitem ohodnoceni (npr. 2050 a 7800) me konzole vypise spravny interval(program probehne spravne) ale take s hlaskou :
"double free or corruption ( prev)
aborted"
Proc se to deje?
Proc pouze jen u nejakych cisel?

#include <stdio.h>
#include <cstdlib>
int main (void)
//program ma vypsat cisla zadaneho intervalu
{
 int dolni, horni, *p_data1, i;
 printf("zadejte dolni mez intervalu\n");
 if (scanf("%d", &dolni) !=1)
  printf("spatny vstup\n");
 printf("zadejte horni mez intervalu\n");
 if (scanf("%d", &horni) !=1)
  printf("spatny vstup\n");
 int velInt = horni - dolni;
 p_data1 = (int * ) malloc(sizeof(int) * velInt);
 if (p_data1 == NULL)
 {
  printf("nedostatek pameti\n");
  exit(1);
 }
 for (i = 0; i <= velInt; i++)
 {
  p_data1[i] = dolni + i;
 }
 for (i = 0; i <= velInt; i++)
 {
  printf("%d\n", p_data1[i]);
 }
free(p_data1);
p_data1 = NULL;
return 0;
}
 
Odpovědět
9.11.2019 15:21
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Jan Matura
DarkCoder:9.11.2019 20:35

K tvému programu:

Pokud překládáš program jako program psaný v C a nikoli v C++, pak následující řádek

#include <cstdlib>

je chybný. Místo toho použij

#include <stdlib.h>

Pokud provádíš kontrolu vstupu, pak ji zpracuj i v programu, ne jen informuj uživatele. I přes zadání neplatného vstupu (fce scanf()) Ti program pokračuje směle dál. Buď vypiš chybovou hlášku a program ukonči pomocí funkce exit() tak jak to máš u testu na přidělení paměti nebo lépe zopakuj výzvu a nechej uživatele načíst znova hodnotu.

V zadání není uvedeno v jakých typech intervalu má program pracovat. Pokud program má pracovat v typu zleva uzavřeno, zprava otevřeno, pak výraz

int velInt = horni - dolni;

je správný. V opačném případě chybný. Dobré by bylo otestovat na polaritu mezí (zda-li dolní mez není větší než horní mez). Tato informace je nezbytná pro další testování (test přidělení paměti). Pokud by byla nesprávná polarita, pak Ti funkce malloc() selže se záporným argumentem. To ale neznamená, že je nedostatek paměti. Proto je tento test důležitý.

Tvůj program počítá s intervaly zleva uzavřený, zprava otevřený. Pokud těch prvků je N a alokuješ prostor pro N prvků, pak není přípustné, aby si přiřazoval do alokovaného pole N+1 prvků. Toto je nejvážnější chyba celého programu.

Řádky

for (i = 0; i <= velInt; i++)

nahraď tímto

for (i = 0; i < velInt; i++)
Odpovědět
9.11.2019 20:35
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 7 zpráv z 7.