MS Office week
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se MS Office
50 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!

Lekce 4 - Typový systém v céčku podruhé: Datové typy

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 1.-3. lekci Céčka, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V minulé lekci, Řešené úlohy k 1.-3. lekci Céčka, jsme si ukázali základní datové typy, byly to int, float a char. Nyní se na datové typy podíváme více zblízka a vysvětlíme si, kdy jaký použít. Dnešní tutoriál bude hodně teoretický, ale o to více bude praktický ten příští. Na konci si vytvoříme pár jednoduchých ukázek.

Pozn.: Velikosti a přítomnost některých datových typů se může někdy různit podle zvoleného standardu céčka a cílové architektury počítače.

Celočíselné datové typy

Podívejme se nyní na tabulku vestavěných celočíselných datových typů v Céčku. Všimněte si typu int, který již známe z minulé lekce.

Datový typ Rozsah Velikost
char -128 až 127 8 bitů
short -128 až 127 nebo -32 768 až 32 767 16 nebo 32 bitů
int -32 768 až 32 767 nebo -2 147 483 648 až 2 147 483 647 16 nebo 32 bitů (záleží na systému)
long int -2 147 483 648 až 2 147 483 647 32 bitů
long long int -9 223 372 036 854 775 808 až 9 223 372 036 854 775 807 64 bitů

Poznámka: U velikostí datových typů záleží na operačním systému, tedy zda je 16 bitový nebo 32/64 bitový. Pro vás budou platit obvykle ty vyšší hodnoty.

Možná si teď říkáte, že je divné, že char je číslo, když jsme ho uvedli jako znak v předchozích dílech. My však můžeme char použít jako číslo a zároveň jako znak (při výpisu buď použijeme %d jako číslo a nebo %c jako znak). Je to proto, že znaky jsou ve skutečnosti uloženy jako jejich číselné kódy, tzv. ASCII hodnoty.

Další otázka, která vás asi napadá, je: Proč máme tolik možných typů pro uložení čísla? Odpověď je prostá - záleží na jeho velikosti. Čím větší číslo, tím více spotřebuje paměti. Pro věk uživatele tedy můžeme zvolit char, protože se asi nedožije více, než 127 let. Představte si databázi milionu uživatelů nějakého systému. Když zvolíme místo charu int, bude zabírat 4x (nebo 2x) více místa. Naopak, když budeme mít funkci k výpočtu faktoriálu, stěží nám bude stačit rozsah typu int a použijeme long int.

Nad výběrem datového typu nemusíte moc přemýšlet a většinou se používá jednoduše int. Typ řešte pouze v případě, když jsou proměnné v nějakém poli (obecně kolekci) a je jich tedy více, potom se vyplatí zabývat se paměťovými nároky. Tabulky sem dávám spíše pro úplnost.

Desetinná čísla

U desetinných čísel je situace poněkud jednodušší, máme na výběr pouze dva datové typy. Samozřejmě se opět liší v rozsahu hodnot, dále však ještě v přesnosti (vlastně počtu des. míst). Typ double má již dle názvu dvojnásobnou přesnost oproti float.

Datový typ Rozsah Přesnost Velikost
float 1.2E-38 to 3.4E+38 6 číslic 32 bitů
double 2.3E-308 to 1.7E+308 15 číslic 64 bitů
long double 3.4E-4932 to 1.1E+4932 19 číslic 80 bitů
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Pozor, vzhledem k tomu, že desetinná čísla jsou v počítači uložena ve dvojkové soustavě, dochází k určité ztrátě přesnosti. Odchylka je sice téměř zanedbatelná, nicméně když budete programovat např. finanční systém, nepoužívejte tyto datové typy pro uchování peněz, mohlo by dojít k malým odchylkám. Velikost long double se může lišit dle implementace.

Když do float chceme dosadit přímo ve zdrojovém kódu, měli bychom použít suffix f, u double sufix nepíšeme, jakékoli desetinné číslo ve zdrojovém kódu bez suffixu f je bráno jako double:

float f = 10.1f;
double d = 10.02;

Jako desetinný separátor používáme ve zdrojovém kódu vždy tečku, nehledě na to, jaké máme v operačním systému regionální nastavení (například v českém prostředí se tradičně používá desetinná čárka).

char

Podívejme se ještě blíže na typ char, který může reprezentovat buď celé číslo nebo znak.

Pro reprezentaci znaku použijeme char takto:

char z = 'A';
printf("%c", z);

A když chceme, aby char reprezentoval číslo:

char i = 127;
printf("%d", i);

unsigned typy

Většinu datových typů můžeme ještě předsadit klíčovým slovem unsigned, např. vytvoříme proměnnou typu unsigned int a podobně, ale pozor, nefunguje to pro čísla desetinná. Sign označuje znaménko čísla a unsigned znamená, že číslo znaménko nemůže obsahovat. Výsledkem je, že je taková proměnná vždy nezáporná a vejde se do ni proto i 2x větší číslo, jelikož není využita záporná část. Uveďme si příklad u typu char:

Typ Rozsah
char -128 až 127
unsigned char 0 až 255

Zkusme jsi nyní něco naprogramovat :) Vytvoříme si "tabulku" s různými datovými typy a jejich velikostmi. Založíme si nový projekt s názvem Tabulka a jeho kód upravíme takto:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <limits.h>

int main(int argc, char** argv) {

    return (EXIT_SUCCESS);
}

Pro názornost jsem vymazal šedou dokumentaci, ale klidně si ji tam nechte. Změna spočívá v includování limits.h, což nám umožňuje přístup k funkcím pro zjištění nejvyšší hodnoty datových typů.

Pro zjištění velikosti datového typu použijeme funkci sizeof(), která nám vrátí velikost datového typu v bajtech.

Pro zjištění rozsahu použijeme konstanty (ty si vysvětlíme později) ze souboru limits.h, který jsme si includovali.

Zmíněnou funkci tedy vyzkoušejme:

int velikostIntu = sizeof(int); // Ukládáme si velikost intu.
printf("Int zabírá %d bajt/y/ů místa \n", velikostIntu); // Vypisujeme velikost intu

A toto by měl být výsledek:

Konzolová aplikace
Int zabírá 4 bajt/y/ů místa

Nyní jsme vyzkoušeli, že funkce sizeof() nám vrátí velikost zadaného datového typu. Pojďme vyzkoušet ještě konstanty ze souboru limits.h, které by nám měly vrátit největší možné číslo zadaného datového typu:

int maximalniRozsah = INT_MAX; // Ukládáme maximalní rozsah intu
printf("Maximální rozsah intu je %d \n", maximalniRozsah); // Vypisujeme maximální rozsah intu

A toto by měl být výsledek (pokud nemáte jiný typ procesoru, viz. výše):

Konzolová aplikace
Maximální rozsah intu je 2147483647

Když teď víme, že nám konstanty i funkce fungují, můžeme se vrhnout do programování konzolové tabulky :) Kód bude vypadat asi tak to:

int maxInt = INT_MAX;
short maxShort = SHRT_MAX;
char maxChar = CHAR_MAX;
char sizeInt = sizeof(int);
char sizeShort = sizeof(short);
char sizeChar = sizeof(char);
printf("INT: zabírá %d bajt/y/ů a největší možné číslo je %d\n", sizeInt, maxInt);
printf("SHORT: zabírá %d bajt/y/ů a největší možné číslo je %d\n", sizeShort, maxShort);
printf("CHAR: zabírá %d bajt/y/ů a největší možné číslo je %d\n", sizeChar, maxChar);

Takto by měl vypadat výsledek:

Konzolová aplikace
INT: zabírá 4 bajt/y/ů a největší možné číslo je 2147483647
SHORT: zabírá 2 bajt/y/ů a největší možné číslo je 32767
CHAR: zabírá 1 bajt/y/ů a největší možné číslo je 127

To bychom měli. V příští lekci, Podmínky (větvení) v jazyce C, nás čekají podmínky :)


 

Stáhnout

Staženo 271x (31.75 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce c

 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 1.-3. lekci Céčka
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka C
Článek pro vás napsal Samuel Kodytek
Avatar
Jak se ti líbí článek?
12 hlasů
Autor se věnuje všem jazykům okolo JVM. Rád pomáhá lidem, kteří se zajímají o programování. Věří, že všichni mají šanci se naučit programovat, jen je potřeba prorazit tu bariéru, který se říká lenost.
Aktivity (17)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (9)

Avatar
JohnLuther
Člen
Avatar
JohnLuther:28.12.2015 16:44

Osobne by som rád šiel rovno z visual C, ale kedže plánujem ísť na VŠ, čo som väčšinou pozeral tak od začiatku sa tam už ide väčšinou c prípadne aj rovno c++, škoda... Doteraz som sa skôr orientoval na weby... Prekvapuje ma ale že mi to celkom ide...

 
Odpovědět
28.12.2015 16:44
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
DarkCoder:6.10.2016 0:26

Druhý článek o C a opět mnoho chyb. Datový typ short rozhodně nemá rozsah -128 až 127! Norma stanovuje minima, zde je 16bitu. V 16bitovém prostředí není rozdíl mezi typy int a short int. Ve 32bitovém prostředí zase mají int a long int stejnou velikost. Když už se tu řeší modifikátory datových typů, tak je třeba zmínit přesně a správně, který modifikátor se pro který datový typ používá!

unsigned float, unsigned double a podobně...

To opravdu ne..

Nad výběrem datového typu nemusíte moc přemýšlet a většinou se používá jednoduše int..

Odvážné tvrzení. Aby typ přesněji splňovat požadavky je důležité. Obzvláště když se tyto modifikované typy užívají ve funkcích (jako třeba printf(), scanf()). Při výpisu celých čísel modifikovaných pomocí short, long, unsigned opravdu nestačí použít jen specifikátor %d. Funkce potřebují znát přesný typ přebíraných dat. Pokud bychom nad tím moc nepřemýšleli, tak to dopadne jako v příkladu výše, kde je špatně použit specifikátor %d místo správného %hd.

short maxShort = SHRT_MAX;
printf("SHORT: zabírá %d počet bajt/y/ů a největší možné číslo je %d\n", sizeShort, maxShort);

Modifikátory datových typů:
long - použití u int, double
short - použití u int
signed - použití u char, int (lze použít spolu s modifikátory long nebo short)
unsigned - použití char, int (lze použít spolu s modifikátory long nebo short)

Když do floatu chceme dosadit přímo ve zdrojovém kódu, můžeme použít sufix f, u double sufix d:

double d = 10.02d;

Žádný sufix d neexistuje! Nespecifikujeme-li sufix, je konstanta brána jako ty double. Pro float používáme F, pro long double L.

Znaková proměnná může být reprezentována i pomocí konstanty se zpětným lomítkem. (\n \r \t \a apod.)

Opět apeluji na důslednou kontrolu výkladu, jinak to čtenářům, kteří se seznamují a chtějí naučit jazyk C, nic nedá!

Odpovědět
6.10.2016 0:26
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na DarkCoder
David Čápka:13.2.2017 18:56

Ty typy se zde řeší pořád, proto je v článku poznámka "Velikosti a přítomnost některých datových typů se může někdy různit podle zvoleného standardu céčka a cílové architektury počítače." Koukni na diskuzi předtím, my nemůžeme za to, že je tolik standardů a je to všude implementované jinak, již se to měnilo, řešilo se to tu, ty hodnoty jsme ověřovali.

Unsigned double/float byla opravdu chyba.

Co se týká přemýšlení nad datovými typy, tak to není míněné z hlediska modifikátorů a není to ani odvážné tvrzení. Int má rozsah zvolený podle architektury (jak jsi sám předtím napsal) a pokud někde neděláme nějaká šílená pole, je rozumné ho použít, protože bude rychlý, většinou nám nepřeteče a nemusíme se zabývat studováním typů, které jsou stejně všude úplně jiné.

Suffix D opravdu není, to jsem opravil.

Odpovědět
13.2.2017 18:56
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na David Čápka
DarkCoder:13.2.2017 20:06

V pořádku, typy se řešily, řeší a budou řešit stále. Tam hlavně bylo do očí bijící že short má rozsah -128 až 127, což odpovídá 1 bytu a ne dvěma. Ostatní, přesně jak píšeš, je dané architekturou počítače. Pokud modifikátory nepoužíváme, můžeme se problémům vyhnout. V drtivé většině aplikací s typem int vystačíme. Využití modifikátoru je zejména u znakového typu char, kde někde může být char interpretován jako proměnná se znaménkem a jinde bez znaménka. Díky za korekturu..

Odpovědět
13.2.2017 20:06
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
random IT
Člen
Avatar
random IT:10.7.2017 9:46

main.c:21:26: error: 'INT_MAX' undeclared (first use in this function)

 
Odpovědět
10.7.2017 9:46
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
madewman
Člen
Avatar
madewman:16.11.2018 12:11

Dobrý den pri zadani cislo 55.2
mi vypise toto 55.2000000
je mozne to cislo neako obsekat aby ukazalo 55.2?

Odpovědět
16.11.2018 12:11
"Whether you think you can, or you think you can't - you're right."(Henry Ford)
Avatar
Odpovídá na madewman
Štefan Pilát:31.12.2018 16:33

Je, dej "%.1f". To číslo za tečkou udává počet desetinných míst, na kolik se to má oseknout.

 
Odpovědět
31.12.2018 16:33
Avatar
madewman
Člen
Avatar
Odpovídá na Štefan Pilát
madewman:31.12.2018 16:37

Ok ďakujem ,už som na to prišiel skôr.

Odpovědět
31.12.2018 16:37
"Whether you think you can, or you think you can't - you're right."(Henry Ford)
Avatar
0
Člen
Avatar
0:20.10.2019 8:54

Nevíte někdo co dělám špatně??

 
Odpovědět
20.10.2019 8:54
Avatar
Odpovídá na 0
Reaktivní uživatel:20.10.2019 10:41

Diskuzi týkající se tvé otázky přesměrovávám k předchozí lekci.

Odpovědět
20.10.2019 10:41
Kdo je připraven, toho zaskočí něco jiného
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 19. Zobrazit vše