Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET
Nauč se s námi víc. Využij 50% zdarma na e-learningové kurzy.
C# week

Lekce 6 - Cykly v Céčku

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 4.-5. lekci Céčka, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V minulé lekci, Řešené úlohy k 4.-5. lekci Céčka, jsme si vysvětlili podmínky. Nyní přejdeme k cyklům. Po dnešním tutoriálu již budeme mít téměř kompletní výbavu základních konstrukcí a budeme schopni tvořit rozumné aplikace.

Cykly

Jak již slovo cyklus napoví, něco se bude opakovat. Když chceme v programu něco udělat 100x, jistě nebudeme psát pod sebe 100x ten samý kód, ale vložíme ho do cyklu. Cyklů máme několik druhů, vysvětlíme si, kdy který použít. Samozřejmě si ukážeme praktické příklady.

for cyklus

Tento cyklus má stanovený pevný počet opakování a hlavně obsahuje tzv. řídící proměnnou (celočíselnou), ve které se postupně během běhu cyklu mění hodnoty. Syntaxe (zápis) cyklu for je následující:

for (promenna; podminka; prikaz)
 • promenna je řídící proměnná cyklu, které nastavíme počáteční hodnotu (nejčastěji 0, protože v programování vše začíná od nuly, nikoli od jedničky). Např. tedy i = 0. V Céčku si musíme proměnnou i vytvořit někde nad tím.
 • podminka je podmínka vykonání dalšího kroku cyklu. Jakmile nebude platit, cyklus se ukončí. Podmínka může být např. i < 10.
 • prikaz nám říká co se má v každém kroku s řídící proměnnou stát. Tedy zda se má zvýšit nebo snížit. K tomu využijeme speciálních příkazů ++ a --, ty samozřejmě můžete používat i úplně běžně mimo cyklus, slouží ke zvýšení nebo snížení proměnné o 1.

Pojďme si udělat jednoduchý příklad, většina z nás jistě zná Sheldona z The Big Bang Theory. Pro ty co ne, budeme simulovat situaci, kdy klepe na dveře své sousedky. Vždy 3x zaklepe a poté zavolá: "Penny!". Náš kód by bez cyklů vypadal takto:

printf("Knock \n");
printf("Knock \n");
printf("Knock \n");
printf("Penny! \n");

My ale už nic nemusíme otrocky opisovat:

int i;
for (i = 0; i < 3; i++)
{
  printf("Knock! \n");
}
printf("Penny! \n");

Konzolová aplikace
Knock!
Knock!
Knock!
Penny!

Cyklus proběhne 3x, zpočátku je v proměnné i nula, cyklus vypíše "Knock" a zvýší proměnnou i o jedna. Poté běží stejně s jedničkou a dvojkou. Jakmile je v i trojka, již nesouhlasí podmínka i < 3 a cyklus končí. O vynechávání složených závorek platí to samé, co u podmínek. V tomto případě tam nemusí být, protože cyklus spouští pouze jediný příkaz. Nyní můžeme místo trojky napsat do deklarace cyklu desítku. Slovo se vypíše 10x aniž bychom psali něco navíc. Určitě vidíte, že cykly jsou mocným nástrojem.

Zkusme si nyní využít toho, že se nám proměnná inkrementuje. Vypišme si čísla od jedné do deseti a za každým mezeru.

int i;
for (i = 1; i <= 10; i++)
  printf("%d ", i);

Vidíme, že řídící proměnná má opravdu v každé iteraci (průběhu) jinou hodnotu. Všimněte si, že v cyklu tentokrát nezačínáme na nule, ale můžeme nastavit počáteční hodnotu 1 a koncovou 10. V programování je ovšem zvykem začínat od nuly, později zjistíme proč.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Nyní si vypíšeme malou násobilku (násobky čísel 110, vždy do deseti). Stačí nám udělat cyklus od 1 do 10 a proměnnou vždy násobit daným číslem. Mohlo by to vypadat asi takto:

int i;
printf("Mala nasobilka pomoci cyklu: \n");
for (i = 1; i <= 10; i++)
  printf("%d ", i);
printf("\n");
for (i = 1; i <= 10; i++)
  printf("%d ", i * 2);
printf("\n");
for (i = 1; i <= 10; i++)
  printf("%d ", i * 3);
printf("\n");
for (i = 1; i <= 10; i++)
  printf("%d ", i * 4);
printf("\n");
for (i = 1; i <= 10; i++)
  printf("%d ", i * 5);
printf("\n");
for (i = 1; i <= 10; i++)
  printf("%d ", i * 6);
printf("\n");
for (i = 1; i <= 10; i++)
  printf("%d ", i * 7);
printf("\n");
for (i = 1; i <= 10; i++)
  printf("%d ", i * 8);
printf("\n");
for (i = 1; i <= 10; i++)
  printf("%d ", i * 9);
printf("\n");
for (i = 1; i <= 10; i++)
  printf("%d ", i * 10);
printf("\n");

Konzolová aplikace
Mala nasobilka pomoci cyklu:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Program funguje hezky, ale pořád jsme toho dost napsali. Pokud vás napadlo, že v podstatě děláme 10x to samé a pouze zvyšujeme číslo, kterým násobíme, máte pravdu. Nic nám nebrání vložit 2 cykly do sebe:

int j;
int i;
printf("Mala nasobilka pomoci dvou cyklu: \n");
for (j = 1; j <= 10; j++)
{
  for (i = 1; i <= 10; i++)
    printf("%d ", i * j);
  printf("\n");
}

Poměrně zásadní rozdíl, že? Pochopitelně nemůžeme použít u obou cyklů i, protože jsou vložené do sebe. Proměnná j nabývá ve vnějším cyklu hodnoty 110. V každé iteraci (rozumějte průběhu) cyklu je poté spuštěn další cyklus s proměnnou i. Ten je nám již známý, vypíše násobky, v tomto případě násobíme proměnnou j. Po každém běhu vnitřního cyklu je třeba odřádkovat, to vykoná printf("\n").

Udělejme si ještě jeden program, na kterém si ukážeme práci s vnější proměnnou. Aplikace bude umět spočítat libovolnou mocninu libovolného čísla:

int i;
int a;
int n;
int vysledek;
printf("Mocninator \n");
printf("========== \n");
printf("Zadejte zaklad mocniny: \n");
scanf("%d", &a);
printf("Zadejte exponent: \n");
scanf("%d", &n);

vysledek = a;
for (i = 0; i < (n - 1); i++)
  vysledek = vysledek * a;

printf("Vysledek: %d\n", vysledek);
printf("Dekuji za pouziti mocninatoru \n");

Asi všichni tušíme, jak funguje mocnina. Pro jistotu připomenu, že například 2^3 = 2 * 2 * 2. Tedy a^n spočítáme tak, že n-1 krát vynásobíme číslo a číslem a. Výsledek si samozřejmě musíme ukládat do proměnné. Zpočátku bude mít hodnotu a a postupně se bude v cyklu pronásobovat. Pokud jste to nestihli, máme tu samozřejmě článek s algoritmem výpočtu libovolné mocniny. Vidíme, že naše proměnná vysledek je v těle cyklu normálně přístupná. Pokud si však nějakou proměnnou založíme v těle cyklu, po skončení cyklu zanikne a již nebude přístupná.

Konzolová aplikace
Mocninator
==========
Zadejte zaklad mocniny:
2
Zadejte exponent:
8
Vysledek: 256
Dekuji za pouziti mocninatoru

Již tušíme, k čemu se for cyklus využívá. Zapamatujme si, že je počet opakování pevně daný. Do proměnné cyklu bychom neměli nijak zasahovat ani dosazovat, program by se mohl tzv. zacyklit, zkusme si ještě poslední, odstrašující příklad:

// tento kód je špatně
int i;
for (i = 1; i <= 10; i++)
  i = 1;

Au, vidíme, že program se zasekl. Cyklus stále inkrementuje proměnnou i, ale ta se vždy sníží na 1. Nikdy tedy nedosáhne hodnoty > 10, cyklus nikdy neskončí. Program zastavíme tlačítkem "Stop" u okna konzole.

while cyklus

Cyklus while funguje jinak, jednoduše opakuje příkazy v bloku dokud platí podmínka. Syntaxe cyklu je následující:

while (podminka)
{
  // příkazy
}

Pokud vás napadá, že lze přes while cyklus udělat i for cyklus, máte pravdu :). Cyklus for je vlastně speciální případ while. Cyklus while se ale používá na trochu jiné věci, často máme v jeho podmínce např. metodu vracející logickou hodnotu true/false. Původní příklad z for cyklu bychom udělali následovně pomocí while:

int i = 1;
while (i <= 10)
{
  printf("%d ", i);
  i++;
}

To ale není ideální použití while cyklu. Vezmeme si naši kalkulačku z minulých lekcí a opět ji trochu vylepšíme, konkrétně o možnost zadat více příkladů. Program tedy hned neskončí, ale zeptá se uživatele, zda si přeje spočítat další příklad. Připomeňme si původní verzi kódu (je to ta verze se switch, ale klidně použijte i tu bez něj, záleží na vás):

double a;
double b;
int volba; // Mohli bychom použít char, abychom zbytečně nepoužívali moc místa
double vysledek;
printf("Vitejte v kalkulacce \n");
printf("Zadejte prvni cislo: \n");
scanf("%lf", &a);
printf("Zadejte druhe cislo: \n");
scanf("%lf", &b);
printf("Zvolte si operaci: \n");
printf("1 - scitani \n");
printf("2 - odcitani \n");
printf("3 - nasobeni \n");
printf("4 - deleni \n");
scanf("%d", &volba);
switch(volba)
{
  case 1:
    vysledek = a + b;
    break;
  case 2:
    vysledek = a - b;
    break;
  case 3:
    vysledek = a * b;
    break;
  case 4:
    vysledek = a / b;
    break;
}
if ((volba > 0) && (volba < 5))
  printf("Vysledek: %lf\n", vysledek);
else
  printf("Neplatna volba \n");
printf("\n");
printf("Dekuji za pouziti kalkulacky");

Nyní vložíme téměř celý kód do while cyklu. Naší podmínkou bude, že uživatel zadá "1", budeme tedy kontrolovat obsah proměnné pokracovat. Zpočátku bude tato proměnná nastavena na "1", aby se program vůbec spustil, poté do ní necháme načíst volbu uživatele:

double a;
double b;
int volba; // Mohli bychom použít char, abychom zbytečně nepoužívali moc místa
double vysledek;
char pokracovat = 1;
printf("Vitejte v kalkulacce \n");
while (pokracovat == 1)
{
  printf("Zadejte prvni cislo: \n");
  scanf("%lf", &a);
  printf("Zadejte druhe cislo: \n");
  scanf("%lf", &b);
  printf("Zvolte si operaci: \n");
  printf("1 - scitani \n");
  printf("2 - odcitani \n");
  printf("3 - nasobeni \n");
  printf("4 - deleni \n");
  scanf("%d", &volba);
  switch(volba)
  {
    case 1:
      vysledek = a + b;
      break;
    case 2:
      vysledek = a - b;
      break;
    case 3:
      vysledek = a * b;
      break;
    case 4:
      vysledek = a / b;
      break;
  }
  if ((volba > 0) && (volba < 5))
    printf("Vysledek: %lf\n", vysledek);
  else
    printf("Neplatna volba \n");
  printf("Prejete si zadat dalsi priklad? [1/0]");
  scanf("%d", &pokracovat);
}
printf("Dekuji za pouziti kalkulacky");

Výsledek:

Konzolová aplikace
Vitejte v kalkulacce
Zadejte prvni cislo:
10
Zadejte druhe cislo:
20
Zvolte si operaci:
1 - scitani
2 - odcitani
3 - nasobeni
4 - deleni
1
Vysledek: 30.000000
Prejete si zadat dalsi priklad? [1/0]1
Zadejte prvni cislo:
50
Zadejte druhe cislo:
20
Zvolte si operaci:
1 - scitani
2 - odcitani
3 - nasobeni
4 - deleni
2
Vysledek: 30.000000
Prejete si zadat dalsi priklad? [1/0]0
Dekuji za pouziti kalkulacky

do-while cyklus

Posledním typem cyklu je do while. Je téměř stejný jako while, ale kontrolní podmínka je umístěna až na konec cyklu. Máme tedy jistotu, že minimálně jednou cyklus vždy proběhne. Pro ukázku si ještě přepíšeme naši kalkulačku tak, aby používala do while. Všimněme si, že nyní není potřeba nastavovat hodnotu pokracovat před počátkem cyklu, hodnota se nastaví až v samotném cyklu.

double a;
double b;
int volba; // Mohli bychom použít char, abychom zbytečně nepoužívali moc místa
double vysledek;
char pokracovat; //neni potreba nastavovat
printf("Vitejte v kalkulacce \n");
do
{
  printf("Zadejte prvni cislo: \n");
  scanf("%lf", &a);
  printf("Zadejte druhe cislo: \n");
  scanf("%lf", &b);
  printf("Zvolte si operaci: \n");
  printf("1 - scitani \n");
  printf("2 - odcitani \n");
  printf("3 - nasobeni \n");
  printf("4 - deleni \n");
  scanf("%d", &volba);
  switch(volba)
  {
    case 1:
      vysledek = a + b;
      break;
    case 2:
      vysledek = a - b;
      break;
    case 3:
      vysledek = a * b;
      break;
    case 4:
      vysledek = a / b;
      break;
  }
  if ((volba > 0) && (volba < 5))
    printf("Vysledek: %lf\n", vysledek);
  else
    printf("Neplatna volba \n");
  printf("Prejete si zadat dalsi priklad? [1/0]");
  scanf("%d", &pokracovat);
} while (pokracovat == 1);
printf("Dekuji za pouziti kalkulacky");

Cyklus do-while není tak běžný jako předchozí dva cykly, ale v některých situacích je vhodnější.

Naši aplikaci lze nyní používat vícekrát a je již téměř hotová. Příště si ukážeme práci s poli.

S cykly se toho dá dělat mnohem více a dozvíte se to v dalších sekcích našeho kurzu, nemyslíme si, že je vhodné zasypávat vás přemírou syntaxe na úplném začátku. Více si o nich povíme až v článku Pokročilé cykly v jazyce C, na který narazíte znovu během kurzu.

Již toho umíme docela dost, začíná to být zábava, že? :) V příští lekci, Řešené úlohy k 6. lekci Céčka, se budeme věnovat polím.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 6. lekci Céčka, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 504x (95.44 kB)

 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 4.-5. lekci Céčka
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka C
Článek pro vás napsal Samuel Kodytek
Avatar
Jak se ti líbí článek?
7 hlasů
Autor se věnuje všem jazykům okolo JVM. Rád pomáhá lidem, kteří se zajímají o programování. Věří, že všichni mají šanci se naučit programovat, jen je potřeba prorazit tu bariéru, který se říká lenost.
Aktivity

 

 

Komentáře

Avatar
Patas007
Člen
Avatar
Patas007:13.4.2015 16:52

Kód

int i;
for (i = 0; i <= 10; i++)
printf("%d ", i);

nevytiskne řadu čísel od jedné do deseti, ale OD NULY do deseti.

 
Odpovědět
13.4.2015 16:52
Avatar
Odpovídá na Patas007
Samuel Kodytek:14.4.2015 8:25

Díky za připomínku, upravím ten kód :)

Odpovědět
14.4.2015 8:25
There is more than one way to screw it
Avatar
Luka Lukašević:8.1.2016 11:27

Dobry den, chtel bych se zeptat jak ve while cyklu docilit nacitani cisel pomoci scanf dokud nenarazim na EOF. Nejsem si jisty jak bych to mel do sveho kodu spravne implementovat aby mi to fungovalo.

Predem dekuji za odpoved. (omlouvam se ze nepouzivam hacky a carky, ale mam pocitac z nemecka kde hacky a carky nemam )

 
Odpovědět
8.1.2016 11:27
Avatar
Jindřich Máca
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Luka Lukašević
Jindřich Máca:9.1.2016 16:45

Zdravím! Tady se stačí podívat do dokumentace funkce scanf() http://www.cplusplus.com/…stdio/scanf/?… a zjistíte, že ona přímo vrací hodnotu EOF, pokud k němu dojde. :D To znamená, že pro načítání v cyklu while lze napsat přímo:

int x;
while (scanf("%d", &x) != EOF) {
…

Tento postup může ale mít i svoje úskalí, jelikož např. EOF je vraceno i při chybě a ne jenom při konci vstupu, ale pro jednoduchost to takhle stačí. ;)

Doufám, že i toto vysvětlení je dostačující. :)

Editováno 9.1.2016 16:46
 
Odpovědět
9.1.2016 16:45
Avatar
Odpovídá na Jindřich Máca
Luka Lukašević:9.1.2016 19:12

Moc dekuji! :) vysvetleni dostacujici a moc jste mi pomohl.

Jeste jednou dekuji.

 
Odpovědět
9.1.2016 19:12
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
DarkCoder:6.10.2016 12:04

Článek ukazuje použití tří cyklů. Bohužel vůbec nevystihuje ohebnost a sílu cyklu FOR. FOR cyklys je zde prezentován tak jak jej známe z ostatních programovacích jazyků.

Tento cyklus má stanovený pevný počet opakování a hlavně obsahuje tzv. řídící proměnnou (celočíselnou)
, ve které se postupně během běhu cyklu mění hodnoty. Syntaxe (zápis) cyklu for je následující:

Řídící proměnná rozhodně nemusí být celočíselná, nemusí vůbec měnit svoji hodnotu a dokonce zde nemusí být vůbec, neboť jsou i jiné způsoby, jakými ukončit cyklus. Důvodem proč je cyklus FOR tak pružný je to, že neklade žádné omezení na typy výrazů, které obsahuje. Výraz může být v cyklu i prázdný!

V článku o cyklech rovněž chybí informace o vytvoření nekonečného cyklu a příkazech BREAK a CONTINUE

Editováno 6.10.2016 12:05
Odpovědět
6.10.2016 12:04
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na DarkCoder
David Čápka:6.10.2016 12:19

Co píšeš tu je napsané dále, konkrétně zde - http://www.itnetwork.cz/…y-v-jazyce-c Dobrý tutoriál by tě neměl zasypat hned ze začátku fakty co všechno jde, ale dát ti pevný základ a další syntaxi přidávat postupně. Tyto praktiky navíc ani někdy nejsou považované za správné, i když je pravda, že v céčku se to více toleruje, jelikož je to jazyk nižší. Doplním do článku link na pokročilý článek, abyste si vy pokročilí nemysleli, že tu něco zatajujeme.

Editováno 6.10.2016 12:19
Odpovědět
6.10.2016 12:19
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na David Čápka
DarkCoder:6.10.2016 13:12

V pořádku, čtenář má pak jen pocit, že to co v článku bylo uvedeno, je vše. Stačilo se zmínit o jeho pružnosti a to, že si nyní představíme jeho základní variantu. Uvádět odkaz na pokračování dané problematiky je důležité, viz. Váš článek č. 7 Pole, kde se odkazujete na použití vícerozměrných polí a pro práci s řetězci. Příkaz break již už byl autorem použit v předchozím díle a tak jsem očekával, že se zmíní o něm i zde, v článku o cyklech. Jeho užití na rozdíl od příkazu continue řadím k základním programovacím technikám. Tyto příkazy skoku jsou přijímány a tolerovány, aby ne, když usnadňují práci. Ve výsledku i příkaz skoku goto, který nemá zrovna dobrou pověst, je programátory užíván, aniž by to podvědomě věděli. Děkuji za reakci.

Odpovědět
6.10.2016 13:12
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na DarkCoder
David Čápka:6.10.2016 15:03

Break je tam použitý jen ve switchi, kde označuje logicky spíše konec bloku příkazů než že by člověk úmyslně něco přerušoval, i když z hlediska jazyka dělá samozřejmě totéž :)

Odpovědět
6.10.2016 15:03
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na David Čápka
DarkCoder:6.10.2016 16:04

On ten break ve switchi tam má skutečně funkci podobnou jako v cyklech a to ukončit daný switch. Bloky jsou dány a tvořeny seznamem příkazů v příslušném case, zde se zkrátka užití složených závorek vymezující blok nepoužívá. Ono totiž technicky vzato není příkaz break povinný. Vtip je v tom, že je-li příkaz break vynechán, pokračuje zpracování do dalšího příkazu case nebo default (pokud existují). Zpracování programu tak prochází skrz dokud nedojde na konec příkazu switch. O tom v předchozím článku nebyla ani zmínka. Téměř ve všech výkladech příkaz switch obsahuje příkaz break a to z důvodu, aby čtenář nebyl zmatený, aby pro každou konstantu switche měl spojenou konkrétní část programu a neměl pocit, že mu vše proplouvá skrz mezi prsty. :-) Tak to totiž znal ve spojitosti příkazu IF-ELSE. Zde to funguje jinak a určitý kód programu tak může být společný pro více konstant, což může být někdy žádoucí a dá se toho krásně využít. V tomto případě se využívá prázdná posloupnost příkazů v case, čímž se umožní dvěma nebo více case sdílet stejnou část kódu, viz. úryvek kódu..

char c;
printf("Zadej pismeno: ");
do {
    c = _getch();
} while (!isalpha(c));
switch(c) {
    case 'a':
    case 'e':
    case 'i':
    case 'o':
    case 'u':
    case 'y':
        printf("\nPismeno %c je samohlaska.\n\n", c);
        break;
    default: printf("\nPismeno %c je souhlaska.\n\n", c);
}
Odpovědět
6.10.2016 16:04
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
dfdfdf
Člen
Avatar
dfdfdf:1.1.2017 14:16

Dobry den.Mam otazku.Proc v mocninatoru piseme,ze vysledek=a?Proc nejde napsat vysledek=a*a?A ne vysledek=vysle­dek*a?

 
Odpovědět
1.1.2017 14:16
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na dfdfdf
David Čápka:1.1.2017 14:29

Protože a * a je vždy druhá mocnina.

Odpovědět
1.1.2017 14:29
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Andrej Roštek:7.2.2017 15:44

Zdravím, z nějakého důvodu mi Mocninátor funguje pouze pokud místo (n - 1) napíšu n. Jinak to umocní špatně. Ale když zkopíruju kód z webu, funguje to.

Kde mám chybu?

int i;
int a;
int n;
int vysledek;
printf("Mocninator \n");
printf("========== \n");
printf("Zadejte zaklad mocniny: \n");
scanf("%d", &a);
printf("Zadejte exponent: \n");
scanf("%d", &n);

vysledek = a;
for (i = 0; i < (n - 1); i++)
vysledek = vysledek * a;
printf("Vysledek: %d \n");
printf("Dik za pouziti mocninatoru \n");

 
Odpovědět
7.2.2017 15:44
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Andrej Roštek
DarkCoder:7.2.2017 18:06

Chybí Ti argument funkce printf() na předposledním řádku.

Odpovědět
7.2.2017 18:06
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
Andrej Roštek:7.2.2017 18:40

Děkuju!

 
Odpovědět
7.2.2017 18:40
Avatar
Lukáš Vičík:16.5.2017 13:52

Pokud vidím dobře tak vám v case chyby default gate.Pokud se mílím tak se omlouvám.

 
Odpovědět
16.5.2017 13:52
Avatar
Jiří Kofránek doc. MUDr. :22.7.2017 23:23

Možná by stálo za připomínku, že proměnné deklarované uvnitř cyklu jsou platné jen uvnitř cyklu a vně cyklu jsou nedefinované.

 
Odpovědět
22.7.2017 23:23
Avatar
gusto
Člen
Avatar
gusto:18.8.2017 20:39

dobry den, trocha sa zacinam ucit programovat a narazil som na tento super web, je to tu celkom dobre popisane, ale niektore veci mi nejdu do hlavy a dost sa s niecim potrapim.
BTW nikde tu nevidim rok (datum) kedy bol tento tutorial napisany a neviem ci je aktualne tu prispiet a ziadat o vysvetlenie.
Ono niektori si povedia, co to tu placas, ved je to jasne napisane a je to tak jednoduche, ze uz jednoduchsie to ani nemoze byt.
Momentalne mam problem pochopit tento kus kodu

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char** argv) {

int i;
int a;
int n;
int vysledek;
printf("Mocninator \n");
printf("========== \n");
printf("Zadejte zaklad mocniny: \n");
scanf("%d", &a);
printf("Zadejte exponent: \n");
scanf("%d", &n);

vysledek = a;
for (i = 0; i < (n - 1); i++)
    vysledek = vysledek * a;

printf("Vysledek: %d\n", vysledek);
printf("Dekuji za pouziti mocninatoru \n");
    return (EXIT_SUCCESS);
}

A konkretne toto

vysledek = a;
for (i = 0; i < (n - 1); i++)
    vysledek = vysledek * a;

printf("Vysledek: %d\n", vysledek);
printf("Dekuji za pouziti mocninatoru \n");

Trocha to popisem.
V bloku sme na zaciatku deklarovali 4 premenne typu int. Pomocou scanf sme do premennej "a" nacitali zaklad mocniny a do "n" exponent. Pred cyklom for sme do premennej vysledek nacitali premennu "a" ktora je v nasom pripade "2"
Ono ked tomu nerozumiem, tak si do premennych rovno dosadzujem cisla, aby mi to bolo jasnejsie.
Cize v premennej "vysledek je momentalne hodnota 2.
A zacina cyklus for kde to bude vyzerat asi takto (ciselne)

for (i = 0; 0 < (3 - 1); i++)

i=0; 0<2;i++ kedze plati podmienka, ze 0<2 tak by sa mal vykonat prikaz pod nou

vysledek = vysledek * a;

ale premenna "vysledek" ma hodnotu 2, takze ten prikaz pod cyklom for by ciselne vyzeral takto

2 = 2 * a;

a premenna "a" ma tiez hodnotu 2, tak to bude vlastne

2 = 2 * 2;

No a uz toto mi nejak nesedi.
A znova zacne cyklus for, ktory zvysi premennu "i" o 1, takze

for (i = 1; 1 < (3 - 1); i++)

a co sa vykonava potom ?
Nejak sa v tom stracam

 
Odpovědět
18.8.2017 20:39
Avatar
Taskkill
Redaktor
Avatar
Odpovídá na gusto
Taskkill:19.8.2017 3:08

Prvni prubeh - do 'vysledek' priradime vysledek operace 'vysledek' * 'a'
takze 'vysledek' je ted rekneme roven 4, dalsi prubeh zpusobi to, ze do 'vysledek' se ulozi dalsi nasobek 'vysledku' a promenne 'a' a tak dale a tak dale, jako bys naivne pocital mocninu. Proste 2 * 2 * 2 * 2 === 24

Pozor: uvedom si, ze zatimco v matematice znamenko '=' znamenalo 'rovna se', v programovani je to symbol prirazeni, takze kdyz udelam
vysledek = 2 * vysledek
tak rikam, ze do promenne vysledek se ma ulozit jeji dvojnasobek. Mel by sis nejdriv poradne pohrat s timhle, to je zasadni, jestli z toho nechces jednou mit poradnej gulas, musis pochopit zaklady.

Ohledne data, na datu nezalezi, Cecko je staro-aktualni a dotazy vzdy vygeneruji verejnou udalost na zed, na jakoukoliv nejasnost v clancich se nevahej ptat, na ostatni dotazy jsou tu fora.

Editováno 19.8.2017 3:09
 
Odpovědět
19.8.2017 3:08
Avatar
pocitac770
Redaktor
Avatar
Odpovídá na gusto
pocitac770:19.8.2017 13:11

Jinak datum přidání članku, případně jeho úprav jde zjistit pomocí tlačítka "aktivity" pod článkem

 
Odpovědět
19.8.2017 13:11
Avatar
Libor Šimo (libcosenior):19.8.2017 19:32

for (i = 1; 1 < (3 - 1); i++)
Druha cast prikazu je podmienka, ktora ked sa splni, ukonci sa cyklus.
Teda ak I = 1 (zaciatok), po ukonceni prveho cyklu (i++) je I = 2, atd....
Podmienka: 1 < (3 - 1) je splnena hned, lebo je to pravda a cyklus sa ukonci. Ale for v druhej casti definuje vacsinou podmienku, ktora zavisi na premennej v prvej casti, teda I. To znamena, ze tam malo byt: I < (3 - 1) a to v preklade znamena: I < 2.

Odpovědět
19.8.2017 19:32
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
gusto
Člen
Avatar
gusto:20.8.2017 14:24

2 Taskkill
Ano uz mi je to jasne, pomylil ma operator rovnosti "==" a priradenia "=".
2Libor Šimo (libcosenior)
Nejako ti celkom nerozumiem. Ja som uviedol v mojom prvom prispevku, ze ak tomu nerozumiem, tak si jednoducho natvrdo namiesto premennej dosadim cislo.
Ty pises

Teda ak I = 1 (zaciatok)

lenze v cykle sa zacina od "0" cize zaciatok je "i = 0" po tomto sa vykona uz prikaz, ktory je za cyklom

vysledek = vysledek * a;

cize do premennej "vysledek sa uz ulozi cislo 4 a potom sa vratime do cyklu, kde inkrementujeme (i++) "icko" a az v druhom kroku je "i=1" a kedze 1 <2 znova sa vykona prikaz za cyklom, takze uz sa do premennej ulozi cislo 8 (lebo pred tym bolo 4 (a 4*2 je 8 :) )).
Znova sa vratime do cyklu a prebehne inkrement a kedze "i" sa nam zvysi uz na hodnotu 2 a 2<2 uz neplati tak sa nevykona prikaz za cyklom, ale dalsi prikaz "printf", ktory vypise hodnotu premennej "vysledek".
Dolezite je aby som sa nepomylil, ze for cykluje vtedy ked podmienka plati (ak neplati, tak cyklus sa skonci).

 
Odpovědět
20.8.2017 14:24
Avatar
Odpovídá na gusto
Libor Šimo (libcosenior):20.8.2017 19:39

Mam pocit, ze nechapes co je premenna. Je to kus pamati, do ktoreho sa vklada hodnota, ktora sa v tomto pripade moze zmenit. Do hodnoty napr. 1 nevlozis nic.

Odpovědět
20.8.2017 19:39
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
gusto
Člen
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
gusto:20.8.2017 22:31

Viem co je premenna. Napisal si spravne je to vyhradeny kus pamati, ktoreho velkost zavisi od datoveho typu. Uz z nazvu premenna je jasne, ze sa moze pocas behu programu jej hodnota menit.
Ja som ale nenapisal ze chcem nieco vlozit do hodnoty 1
Zrejme sa nerozumieme.
Libor Šimo (libcosenior) ..... pises:

for (i = 1; 1 < (3 - 1); i++) Druha cast prikazu je podmienka, ktora ked sa splni, ukonci sa cyklus.

Ale autor clanku pise v clanku

podminka je podmínka vykonání dalšího kroku cyklu. Jakmile nebude platit, cyklus se ukončí. Podmínka může být např. i < 10.

Dalej pises:

Podmienka: 1 < (3 - 1) je splnena hned, lebo je to pravda a cyklus sa ukonci.

Cyklus (podla autora clanku) ale pokracuje dalej (lebo toto urcite plati 1<2). A cyklus konci vtedy ak podmienka neplati.

 
Odpovědět
20.8.2017 22:31
Avatar
Odpovídá na gusto
Libor Šimo (libcosenior):21.8.2017 6:15

Sorry, mas pravdu, spatne som to sformuloval.

Odpovědět
21.8.2017 6:15
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Odpovídá na gusto
Libor Šimo (libcosenior):21.8.2017 6:29

Zmiatlo ma to, ze tvoj zapis je vlastne nekonecny cyklus a zvysovanie prememmej 'i' nema vyznam.

Odpovědět
21.8.2017 6:29
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
gusto
Člen
Avatar
gusto:21.8.2017 9:04

Mne tiez to programovanie tazko ide do hlavy, niekedy mi nie je vsetko jasne, preto sa radsej opytam aby som sa nezamotaval dalej a nebol v omyle (ak sa to clovek na prvy raz zle nauci/pochopi potom sa to horsie oduca).

 
Odpovědět
21.8.2017 9:04
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Jan Jenda
Člen
Avatar
Jan Jenda:9.11.2017 13:24

Ahoj už si nevím rady kolikrát opíšu program abych si ho zkusil, ale mě to hlasí vždy xx chyb jakože nespecifikované i, for a závorky? Proč?

 */
int main(int argc, char** argv){

  int i;
  for(i = 1; i < 11; i++)
    printf("%d ", i * 1);
  printf("\n");
  for(i = 1; for i < 11; i++ )
    printf("%d ", i * 2 );

  return (EXIT_SUCCESS);
}
 
Odpovědět
9.11.2017 13:24
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Jan Jenda
DarkCoder:9.11.2017 13:32

Chyba se nachází v testu podmínky druhého cyklu for

Odpovědět
9.11.2017 13:32
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Jan Jenda
DarkCoder:9.11.2017 13:55

Jinač makro EXIT_SUCCESS je definované v knihovně stdlib.h.
Buďto vlož do programu tento hlavičkový soubor.

Nebo si makro sám definuj:

#define EXIT_SUCCESS 0

nebo používej:

return 0;
Odpovědět
9.11.2017 13:55
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Jan Jenda
DarkCoder:9.11.2017 14:04

Ještě si zkontroluj, zda-li máš v programu vloženou knihovnu stdio.h.

#include <stdio.h>

Zda-li ji nemáš vyjmutou do komentáře. Reaguji na dvojici znaků v programu pro ukončení komentáře.

Odpovědět
9.11.2017 14:04
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
Jan Jenda
Člen
Avatar
Jan Jenda:9.11.2017 15:09

Moc ti děkuji.

Už je mi blbé se ptát , ale zkoušel jsem kalkulačku v while cyklu napsal jsem jí sám, pak jí zkontroloval našel chyby, spustil znova, ale kalkulačka se po zadání na konci 1 stejně nezapne znova..

A rád bych se zeptal jakto , že v zadání tu je scanf("%c", &pokracovat), ale s tímto mi to nejde musel jsem mít u % mezeru jinak mi program skončil a scanf vynechal

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

/*
 * File:  main.c
 * Author: X
 *
 * Created on 9. listopadu 2017, 15:05
 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/*
 *
 */
int main(int argc, char** argv) {

  float a;
  float b;
  float vysledek;
  int volba;
  char pokracovat = 1;
  printf("Vítejte v kalkulačce\n");

  while
      (pokracovat == 1)

  {
  printf("Zadejte první číslo\n");
  scanf("%f", &a);
  printf("Zadejte druhé čísl\n");
  scanf("%f", &b);
  printf("1 - Sčítání\n");
  printf("2 - Odčítání\n");
  printf("3 - Násobení\n");
  printf("4 - Dělení\n");
  scanf("%d", &volba);
  switch(volba)
  {
      case 1:
        vysledek = a + b;
        break;

      case 2:
        vysledek = a - b;
        break;

      case 3:
        vysledek = a * b;
        break;

      case 4:
        vysledek = a / b;
        break;
  }

  if ((volba > 0) && (volba < 5))
  {
    printf("vysledek je %f", vysledek);
    printf("\n");


  }
  else
    printf("Zadal si špatné číslo\n");
  printf("Prejte ti pokracovat zadejte ano ne = 1 0\n");
  scanf(" %c", &pokracovat);

  }


  printf("Děkuji za použití kalkulačky");  return (EXIT_SUCCESS);
}
 
Odpovědět
9.11.2017 15:09
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Jan Jenda
DarkCoder:9.11.2017 16:29

Není zač. Pokud někdo vynaloží aspoň trochu úsilí, nevidím důvod proč nepomoci.
To je tady hodně oblíbený nešvar používat scanf() pro načítání znaku, nedělej to tak.

Musíš se rozhodnout, s jakým typem proměnné chceš pracovat, zdali char nebo int.

 1. pokud char, tak musíš změnit kód, přidej a uprav na následující:
#include <conio.h>

char pokracovat = '1';

(pokracovat == '1')

pokracovat = _getche();

znaková konstanta musí být uzavřena mezi jednoduchými uvozovkami. Ve tvém případě si přiřazoval proměnné pokracovat hodnotu řídícího znaku jehož ASCII hodnota je 1.

 1. pokud int, tak musíš změnit kód na následující:
int pokracovat = 1;

scanf("%d", &pokracovat);

Doporučuji zvolit variantu 1)

Ještě pár tipů:

 • odděl hlášku o zadání špatného čísla od hlášky o pokračování. Ať else nepůsobí jako blok příkazů který není.
 • doplň kontrolu na dělení nulou.
Odpovědět
9.11.2017 16:29
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na DarkCoder
David Čápka:9.11.2017 16:45

Nešvar je spíše používat nestandardní funkce a knihovny jako conio, proto to tu neučíme.

Odpovědět
9.11.2017 16:45
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na David Čápka
DarkCoder:9.11.2017 17:34

To že knihovna jako conio.h není standartem C ani ISO C neznamená že je špatná. Je to možnost a způsob, jak lze dosáhnout interaktivního vstupu namísto omezujícího řádkového bufferu. Ať si každý experimentuje s funkcemi dle libosti, ale rozhodně je dobré když ví, že něco takového existuje. Pokud už se bavíme o standartu tak je dobré jim říci, že pro načítání znaků slouží funkce getchar() a ne scanf().

Odpovědět
9.11.2017 17:34
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na DarkCoder
David Čápka:9.11.2017 22:42

Samozrejme, ze to znamena, ze je spatna. Je to stara knihovna z MS DOSu, nekompatibilni s dalsimi systemy. Getchar je vysvetlen v lekci 5. Koukám, že je to ale lekce 5 až toho dalšího kurzu. Již nevím proč jsem ho sem nedal, možná tam byl problém s bufferem a nechtěl jsem tu mást s jeho vyprazdňováním.

Editováno 9.11.2017 23:03
Odpovědět
9.11.2017 22:42
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na David Čápka
DarkCoder:9.11.2017 23:24

Ano, má samozřejmě svá omezení. Nic však nebrání nikomu použít jinou alternativu pro konkrétní prostředí (např. NCurses, apod.), popř. si vytvořit svoji vlastní, ale to už si vyžaduje vyšší skill než znalost načítání znaku. Také jsem se díval. Lekce s getchar() je opravdu hodně hluboko zanořená, přitom se jedná o základní konstrukci. Určitě by stálo za to to přesunout do jedné z prvních lekcí základního kurzu.

Odpovědět
9.11.2017 23:24
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
Tomas Bahensky:19.2.2018 11:42

Cau, mam jeden dotaz k "Mocninatoru" Je nejaky rozdil mezi zapisy podminek viz nize? Vysled se zda byt stejny....

vysledek = f;
  for (h = 1; h < g; h++)
    vysledek = vysledek * f;

a

vysledek = f;
  for (h = 0; h < (g - 1); h++)
    vysledek = vysledek * f;

Diky!

 
Odpovědět
19.2.2018 11:42
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Tomas Bahensky
DarkCoder:19.2.2018 18:13

Výsledek obou úryvků kódu je stejný, jelikož je stejný počet opakování cyklu a řídící proměnné cyklu nemají vliv na příkaz uvnitř tohoto cyklu. První varianta je ale efektivnější, neboť je zapotřebí menší množství strojových instrukcí pro řízení programu než u druhé varianty. Varianta, kde řídící proměnná je inicializována na nulu, se používá zejména u polí. Důvodem je, že první prvek pole je pole s nulovým indexem.

Odpovědět
19.2.2018 18:13
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
Odpovídá na DarkCoder
Tomas Bahensky:19.2.2018 20:10

Diky DarkCoder! Rikal jsem si, ze to bude kvuli necemu, o cem v tuto chvili nemam paru :))

 
Odpovědět
19.2.2018 20:10
Avatar
Tomas Bahensky:21.2.2018 17:42

Cau, mam jeste jeden dotaz ohledne DO WHILE. Konkretne jde o prepsani kodu za pouziti WHILE (viz nize) na DO WHILE:

int i = 1;
while (i <= 10)
{
    printf("%d ", i);
    i++;
}

Dle infa z teto lekce jsem ho prepsal nasledovne:

int i;
  do
  {
    printf ("%d", i);
    i++;
  }
  while (i <= 10);

A moje otazka zni:

 • Kdyz u DO WHILE nemusime nastavovat vstupni hodnotu promenne, podle ceho si ji program urci? Tento kod mi vypise cisla 2-10, takze vstupni hodnota je 2? Proc?

Je to tim, ze na tento priklad je DO WHILE neaplikovatelny bez urceni vstupni hodnoty promenne?

Diky!
Tomas

 
Odpovědět
21.2.2018 17:42
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Tomas Bahensky
DarkCoder:21.2.2018 20:23

Takovéto přepsání cyklu do-while je chybné. Proměnná i použita jako argument funkce printf() není určena a tudíž úryvek kódu s do-while cyklem postrádá smysluplný výsledek. V příkladu s kalkulačkou počáteční hodnota proměnné pokracovat nemusí být určena. Sice je podmínka cyklu vyhodnocena na jeho konci stejně jako ve tvém přepisu, ale těsně předtím je proměnná pokracovat naplněna pomocí funkce scanf(). Takže se proměnná pokracovat porovnává s konkrétní (určenou) hodnotou a proto je tento kód správně.

Globální proměnné a statické lokální proměnné, které nejsou explicitně inicializovány, jsou automaticky nastaveny na nulu. Ostatní lokální proměnné, které nejsou inicializovány, mohou obsahovat libovolnou neznámou hodnotu. Některé překladače jazyka C mohou nastavovat neinicializované lokální proměnné na nulu, ale na to bych se rozhodně nespoléhal. Použití neurčené globální proměnné je možné ale není považováno za správné.

Odpovědět
21.2.2018 20:23
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
Rudolf Mak
Člen
Avatar
Rudolf Mak:10.4.2018 20:58

Zdravím, chcel by som sa spýtať aký je rozdiel medzi deklarovaním počítadla cyklu pred cyklom a v príkaze cyklu:

for (int i = 0;i<10;i++)
{

}

kedže aj táto forma funguje (aspoň mne).

 
Odpovědět
10.4.2018 20:58
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Rudolf Mak
David Čápka:10.4.2018 21:02

Ahoj, zápis v článku je klasičtější, to co ti funguje jde až od standardu C99, můžeš se podívat jak moc je tato verze rozšířená. Vzpomínám si, že když jsem to řešil, došel jsem k tomu, že budu používat raději ten klasický zápis, ale třeba je dnes již situace jiná. Ve většině případů to je asi jedno.

Odpovědět
10.4.2018 21:02
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Rudolf Mak
Člen
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Rudolf Mak:10.4.2018 21:25

Ďakujem za odpoveď, myslím že ostanem tiež pri klasickom zápise, kedže je viac podporovaný a rozdiel v zápise je minimálny.

 
Odpovědět
10.4.2018 21:25
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Rudolf Mak
DarkCoder:10.4.2018 22:03

Deklarací proměnné uvnitř cyklu zpřesňuješ rozsah viditelnosti proměnné. Nejen že deklaruješ proměnnou až tehdy když je třeba a šetříš tak pamětí, ale mnoho překladačů tak může lépe optimalizovat tvůj zdrojový kód. Drobnou nevýhodou je podpora od standardu C99, což už ale kvalitní překladače mají a čitelnost programu. Deklarace proměnných na začátku funkce či bloku je mnohem pohodlnější.

Odpovědět
10.4.2018 22:03
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
Lukáš Gardoň:20.11.2019 14:36

Ahoj, měl bych jeden malý dotaz. Jednou se mi náhodou podařilo místo čísla zadat písmeno a program se mi zacyklil. Je to správně a nebo měl NetBeans vyhlasit nějakou chybu.Příklad níže :

double a;
printf("Zadejte prvni cislo: \n");
scanf("%lf, &a);

a ja místo hodnoty zadám písmeno. Poté mi to běží pořád dokola a nevypíše chybu. Je to správně ? Děkuji.

 
Odpovědět
20.11.2019 14:36
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Lukáš Gardoň
DarkCoder:20.11.2019 14:57

V jazyce C lze snadno převádět znaky na malou číselnou hodnotu a obráceně. Číselná hodnota se odvíjí od ASCII hodnoty daného znaku. V C je tento způsob převodu naprosto korektní a překladač tak při překladu neohlásí žádnou chybu. Co se zobrazí závisí na použité funkci popřípadě specifikaci formátu u funkce printf(). Podívej se do ASCII tabulky, abys viděl, jaká hodnota kterému znaků odpovídá. Tvůj úryvek kódu je v pořádku. Pokud chceš vědět zda vše proběhlo v pořádku, otestuj si návratovou hodnotu funkce scanf(). Ano, program se může zacyklit pokud podmínka cyklu bude vždy pravdivá a ty nepouzijes mechanismus k ukončení cyklu (příkaz break nebo změna hodnoty proměnné řídící cyklus).

Odpovědět
20.11.2019 14:57
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
Lukáš Gardoň:20.11.2019 15:18

Děkuji za odpověď a ještě se raději zeptám jednou jestli to správně chápu. Když teda mám datový typ double a zadám např. málé a (V ASCII by to měla být hodnota 97) tak mi program dosadí 97 ?

Např. v tomto kódě :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int main(int argc, char** argv)
{

double a;
double b;
int volba; // Mohli bychom použít char, abychom zbytečně nepoužívali moc místa
double vysledek;
int pokracovani;
printf("Vitejte v kalkulacce \n");

do
 {
  printf("Zadejte prvni cislo: \n");
  scanf("%lf", &a);
  printf("Zadejte druhe cislo: \n");
  scanf("%lf", &b);
  printf("Zvolte si operaci: \n");
  printf("1 - scitani \n");
  printf("2 - odcitani \n");
  printf("3 - nasobeni \n");
  printf("4 - deleni \n");
  scanf("%d", &volba);
  switch(volba)
    {
    case 1:
      vysledek = a + b;
      break;
    case 2:
      vysledek = a - b;
      break;
    case 3:
      vysledek = a * b;
      break;
    case 4:
      vysledek = a / b;
      break;
    }
  if ((volba > 0) && (volba < 5))
     printf("Vysledek: %lf\n", vysledek);
  else
  printf("Neplatna volba \n");
  printf("\n");
  printf("Pro pokracovani volba 1,ukoncit volba 0\n");
  scanf("%d", &pokracovani);

  }while (pokracovani==1);
printf("Dekuji za pouziti kalkulacky");
return (EXIT_SUCCESS);
}

Když mám zadávat první číslo a zadám a, tak výpisem je toto :

Vitejte v kalkulacce
Zadejte prvni cislo:
a
Zadejte druhe cislo:
Zvolte si operaci:
1 - scitani
2 - odcitani
3 - nasobeni
4 - deleni
Neplatna volba

Pro pokracovani volba 1,ukoncit volba 0
Dekuji za pouziti kalkulacky

, takže sem dosadil hodnotu 97 pro proměnou (a). Na další se mě ani nezeptá vypíše všechny funkce printf a skončí

 
Odpovědět
20.11.2019 15:18
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Lukáš Gardoň
DarkCoder:20.11.2019 16:00

Zde to funguje jinak, specifikace formátu %lf říká, že funkce scanf() má očekávat desetinné číslo typu double. Jelikož písmeno 'a' není v setu znaků pro desetinné číslo, nebude načtení do proměnné úspěšné. Ve vstupním bufferu ti zůstane znak odřádkování který je načten následující vstupní funkcí. Proto dochází k přeskočení čtení druhého čísla. Zaměňování znaků za číselnou hodnotu lze využít ve switch nebo u funkce printf().

Jinak ještě pár doplňků k programu. Stdlib.h ani math.h nepotřebuješ. Specifikace formátu u printf() pro double je %f nikoli %lf. Oddel si příkazy v části else. Pouze první je jeho součástí.

Odpovědět
20.11.2019 16:00
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
Odpovídá na DarkCoder
Lukáš Gardoň:21.11.2019 10:44

Děkuji moc za vysvětlení(do­plnění).

 
Odpovědět
21.11.2019 10:44
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Lukáš Gardoň
DarkCoder:21.11.2019 14:27

Ještě jedna věc. Celý program si rozděl na samostatné části, kde kontrolu jednotlivých úseků programu prováděj ihned kdykoli to jde.

printf("Zadejte prvni cislo: ");
scanf("%lf", &a);
printf("Zadejte druhe cislo: ");
scanf("%lf", &b);

Zde opakuj volbu dokud obě načtení neproběhnou úspěšně. Tedy kontroluješ návratovou hodnotu funkcí scanf() v logickém součinu.

printf("Zvolte si operaci:\n");
printf("1 - scitani \n");
printf("2 - odcitani \n");
printf("3 - nasobeni \n");
printf("4 - deleni \n");
scanf("%d", &volba);

Zde opakuj volbu dokud volba není v rozsahu 1-4 v oboru přirozených čísel. Tedy kontrolu neprovádíš v následujícím kroku u řídícího příkazu switch.

switch(volba) {
    case 1: printf("Vysledek %f\n", a + b); break;
    case 2: printf("Vysledek %f\n", a - b); break;
    case 3: printf("Vysledek %f\n", a * b); break;
    case 4: if(b) printf("Vysledek %f\n", a / b); break;
}

Zde již víš, že volba nabývá hodnot 1,2,3 nebo 4. Nic jiného. Můžeš tak přímo provádět operaci bez sekce default nebo nějaké vyjímky. V tomto příkladě mohu přímo výsledek vypisovat bez přiřazování do proměnné, výraz operace je tenty argumentem funkce printf(). V reálných aplikací a pokročilejší kalkulačce však uložení do proměnné bude vhodnější. Jak jistě víš, dělení nulou není v oboru celých čísel definováno, proto ta podmínka na nenulovou hodnotu ve volbě dělení. Žádná neplatná volba zde nemůže nastat, vše bylo odladěno v předhozí části.

Poslední krok je výzva pro opakování. Zde by bylo bezesporu vhodnější použít znakovou volbu nežli číslicovou. To však není tématem tohoto článku.

printf("Pro pokracovani volba 1,ukoncit volba 0: \n");
scanf("%d", &pokracovani);

Zde opakuj volbu dokud volba není v rozsahu 0 - 1 v oboru přirozených čísel. Pro vyhodnocení se můžeš řídit podmínkou cyklu do-while nebo využít příkazy break a continue v podmínkovém rozhodovacím příkazu (?:).

(pokracovani) ? continue : break;

což odpovídá:

if (pokracovani != 0) continue;
else break;

Když se nad tím vším zamyslíš, zjistíš, že cykly (i cyklus do-while) se používají hojně v C a jejich znalost je bězpodmínečná pro úspěšné programování v C.

Editováno 21.11.2019 14:28
Odpovědět
21.11.2019 14:27
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
Lukáš Gardoň:22.11.2019 14:13

Ahoj, moc děkuji za připomínky a rady. Trošku jsem upravil program podle toho co jsi psal, ale stale nevím jak můžu zkontrolovat to zda jsem zadal číslo a né znak. A to jak u prvních načitání čísel tak i u dalších proměnných jako je volna nebo pokračovaní. Mohl bys mi prosím ukázat příklad nebo mě nasměřovat ?

Děkuji.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char** argv)
{
double a;
double b;
int volba;
double vysledek;
int pokracovani;
printf("Vitejte v kalkulacce \n");

do
 {
  printf("Zadejte prvni cislo: \n");
  scanf("%lf", &a);
  printf("Zadejte druhe cislo: \n");
  scanf("%lf", &b);
  do
  {
    printf("Zvolte si operaci: \n");
    printf("0 - ukoncit \n");
    printf("1 - scitani \n");
    printf("2 - odcitani \n");
    printf("3 - nasobeni \n");
    printf("4 - deleni \n");
    scanf("%d", &volba);

    if ((volba<0) || (volba>4))
        printf("Opakuj volbu\n");
  }while ((volba<0) || (volba>4));

  switch(volba)
    {
    case 0: pokracovani=0; break;
    case 1: printf("Vysledek je %f\n", a + b); break;
    case 2: printf("Vysledek je %f\n", a - b); break;
    case 3: printf("Vysledek je %f\n", a * b); break;
    case 4:
      {
      if (b!=0)
        printf("Vysledek je %f\n", a / b);
      else printf("Nulou nelze delit");
      break;
      }
    }

    printf("\n");

    if(pokracovani!=0)
      {
      do
      {
        printf("Pro pokracovani volba 1,ukoncit volba 0\n");
        scanf("%d", &pokracovani);
        if ((pokracovani<0) || (pokracovani>1))
        printf("Opakuj volbu\n");
      }while ((pokracovani<0) || (pokracovani>1));
      }

  }while (pokracovani==1);
printf("Dekuji za pouziti kalkulacky");
return (EXIT_SUCCESS);
}
 
Odpovědět
22.11.2019 14:13
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Lukáš Gardoň
DarkCoder:22.11.2019 21:29

Správně tušíš, že program bude tvořen několika vnořenými do-while cykly v do-while cyklu. Je to proto, že program by se měl chovat vůči uživateli přátelsky. Tedy při nesprávných vstupech opakovat výzvy a načítání hodnot od uživatele a nikoli okamžitě ukončovat program. Dokonalé odladění programu si vyžaduje znalost vyšších programovacích technik (manipulace se vstupním bufferem) a představu o tom, jak uživatel může třeba i nechtíc nabourat program. Uživatelsky přátelský přístup, robustnost programu, jednoduchost, výkonnost a přehlednost jsou kritéria, na které je třeba při tvorbě aplikace neustále myslet. Abys měl představu jak by taková jednoduchá kalkulačka mohla vypadat, podívej na následující kód.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void){
    double a, b;
    int status, volba;

    printf("Vitejte v kalkulacce\n\n");

    do {
        // Zadani prvniho cisla
        do {
            printf("Zadejte prvni cislo: ");
            status = scanf("%lf", &a);
            fseek(stdin, 0L, SEEK_END);
            if (!status) printf("Neplatny vstup\n\n");
        } while (!status);

        // Zadani druheho cisla
        do {
            printf("Zadejte druhe cislo: ");
            status = scanf("%lf", &b);
            fseek(stdin, 0L, SEEK_END);
            if (!status) printf("Neplatny vstup\n\n");
        } while (!status);

        // Volba operace
        do {
            printf("\nZvolte si operaci: \n");
            printf("0 - ukoncit \n");
            printf("1 - scitani \n");
            printf("2 - odcitani \n");
            printf("3 - nasobeni \n");
            printf("4 - deleni \n\n");
            status = scanf("%d", &volba);
            fseek(stdin, 0L, SEEK_END);

            if (status && ((volba >= 0) && (volba <= 4))) break;
            else printf("Neznama operace\n\n");
        } while (1);

        // Vypis vysledku operace
        switch (volba) {
            case 0: printf("Dekuji za pouziti kalkulacky\n"); exit(0);
            case 1: printf("Vysledek je %f\n\n", a + b); break;
            case 2: printf("Vysledek je %f\n\n", a - b); break;
            case 3: printf("Vysledek je %f\n\n", a * b); break;
            case 4: if (b) printf("Vysledek je %f\n\n", a / b);
                else printf("Nelze delit nulou\n\n");
                break;
        }

        // Volba pokracovani
        do {
            printf("Chcete pokracovat? \n");
            printf("1 - pokracovani, 0 - ukonceni \n\n");
            status = scanf("%d", &volba);
            fseek(stdin, 0L, SEEK_END);

            if (status && ((volba >= 0) && (volba <= 1))) break;
            else printf("Neznama volba\n\n");
        } while (1);
    } while (volba);

    printf("Dekuji za pouziti kalkulacky\n");

    return 0;
}

Program by šel samozřejmě ještě zefektivnit (přistupovat k dané operaci lze přímo pomocí pole ukazatelů na funkce), použití řídícího příkazu switch je v tomto případě postačující volbou, jak z hlediska výkonu tak z hlediska jednoduchosti. Navíc by nebylo zrovna vhodné do článku týkající se základů vkládat pokročilé techniky o kterých nebyla v předchozích článcích řeč. Jak vidíš, je z důvodu zachování uživatelsky přátelského přístupu práce s cykly (zejména do-while) více než běžná. Věřím, že Ti byla tato prezentace ku prospěchu. Pokud Ti cokoli z toho nebude jasné, ptej se..

Editováno 22.11.2019 21:31
Odpovědět
22.11.2019 21:29
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 54 zpráv z 54.