Letní akce Letní akce
Pouze tento týden sleva až 80 % na kurzy PHP. Lze kombinovat s akcí Letní slevy na prémiový obsah!
Brno? Vypsali jsme pro vás nové termíny školení Základů programování a OOP v Brně!

Lekce 8 - Textové řetězce v jazyce C

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Pole v jazyce C, jsme si představili pole. Až doposud jsme se v našem kurzu programovacího jazyka C úspěšně vyhýbali textovým řetězcům a pracovali jsme pouze s čísly a znaky. V naprosté většině reálných aplikací ovšem figurují víceznakové texty. Těm se v programování říká textové řetězce (jelikož se jedná o řetěz znaků) nebo někdy jen řetězce. Důvodem odložení tohoto tématu je, že jazyk C jako nízký jazyk žádný datový typ pro řetězce nemá a vlastně s nimi téměř nepočítá. S textem však v céčku můžeme běžně pracovat, jen je to komplikovanější.

Pole znaků

S řetězci lze v céčku pracovat několika způsoby. My si v tomto dílu uvedeme zatím ten nejjednodušší, tzv. statický řetězec, kterým je pole charů. Když budeme chtít uložit do proměnné textový řetězec "itnetwork", potřebujeme v paměti vytvořit následující pole typu char (znak):

'i' 't' 'n' 'e' 't' 'w' 'o' 'r' 'k' '\0'

V každé přihrádce pole je uložený jeden znak. Všimněte si ovšem, že poslední přihrádka je navíc a obsahuje znak \0, což je tzv. nulový znak. Tím musí končit všechny textové řetězce. Ačkoli totiž céčko jako jazyk textové řetězce nepodporuje, obsahuje standardní knihovny, které s nimi pracují. A proto musíme řetězce ukládat tak, jak se předpokládá, že budou vypadat. Pole s řetězcem tedy musí být vždy o 1 delší, než je délka textu, který do něj vkládáme!.

Pozn.: Ačkoli je to nad rámec této lekce, uveďme si, že nulový znak je na konci řetězce z toho důvodu, abychom poznali kde řetězec končí. Kromě statických polí můžeme totiž řetězce ukládat pomocí ukazatelů jako libovolně dlouhé úseky v paměti, kde se bez této berličky neobejdeme. Tento způsob si ukážeme dále v seriálu. Druhým způsobem, jak označit konec řetězce, je uložit jeho délku před první znak. Tento systém se používal např. v jazyce Pascal, mnohem častěji se však používá ukončení nulovým znakem.

Vytvořme si jednoduchý příklad. Do proměnné si uložme nějaký text a ten následně vypišme do konzole:

char text[5] = {'d', 'u', 'h', 'a', '\0'};
printf("%s", text);

Výsledek:

Konzolová aplikace
duha

Dobrá zpráva je, že jazyk C nám umožňuje zadávat text v uvozovkách, který následně nahradí tzv. řetězcovou konstantou (polem charů, zakončeným znakem \0). Kód výše můžeme přepsat na tuto podobu:

char text[5] = "duha";
printf("%s", text);

Všimněte si, že pole musí mít stále délku 5, i když má duha 4 písmena. Když bude ještě delší, nebude to vadit. Dokonce na céčku můžeme nechat zjištění délky textu:

char text[] = "duha";
printf("%s", text);

Což již bohužel nefunguje je přiřazení řetězcové konstanty do již existujícího pole:

char text[5];
text = "duha"; // Tento řádek způsobí chybu
printf("%s", text);

Je to kvůli tomu, že nelze přiřadit pole do pole. Nic nám ovšem nebrání přiřadit jednotlivé znaky pomocí cyklu nebo použít funkce pro kopírování řetězců, viz. dále.

Práce s jednotlivými znaky

S řetězcem můžeme zacházet úplně stejně jako s polem, protože polem je :) Není tedy problém vypsat např. 1. znak nebo jej změnit, případně řetězec zkrátit:

char text[] = "duha";
text[0] = 'h';
text[3] = '\0';
printf("%s", text);

Výsledek:

Konzolová aplikace
huh

Změnou čtvrtého znaku na \0 jsme docílili ukončení řetězce před tímto znakem. Na nulový znak si dejte při editaci znaků řetězce pozor, když na něj zapomenete, program nebude vědět kde řetězec končí a dostanete se do paměti, která vám nepatří.

Čtení/výpis řetězce

Řetězce můžeme jednoduše načítat/vypisovat jako jsme byli zvyklí doposud, použijeme k tomu formátovací sekvenci %s. Proměnnou pro řetězec založíme jako pole charů a určíme si nějakou maximální velikost, např. 50 znaků (což je velikost 51). U parametrů typu %s vypouštíme před proměnnou znak &, jelikož s polem předáváme rovnou jeho adresu.

Následující program si nechá zadat vaše jméno a následně vás pozdraví:

printf("Zadej své jméno: ");
char jmeno[51];
scanf("%50s", jmeno);
printf("Ahoj uživateli %s, vítám tě!", jmeno);

Všimněte si, že ve formátovacím řetězci funkce scanf() je uvedena i maximální délka načítaného řetězce. Když bychom ji nezadali a natrefili na exotického uživatele nebo jen na záškodníka, došlo by k přetečení pole a rozbití programu.

Funkce scanf() text bohužel přeruší se zadáním mezery. Abychom mohli načíst např. "Jan Novák" do jedné proměnné, upravíme formátovací řetězec ještě tak, aby načítal vše kromě konce řádku. Upravte si řádku s načítáním do této podoby (mezera na začátku je opravdu důležitá, protože v bufferu nenechá bílé znaky):

scanf(" %50[^\n]s", jmeno);

Někdy můžete při načítání textu z konzole narazit na použití funkcí gets() nebo fgets(). Gets() se vyhněte, jelikož neumožňuje omezit délku načítaného řetězce a fgets() se musí přesměrovat na standardní vstup. Se scanf() si bohatě vystačíme.

Standardní funkce pro práci s řetězci

Specifikace jazyka C nám poskytuje mnoho připravených funkcí pro práci s řětězci, které zjednoduší naše programy. Pro práci s nimi musíme na začátek souboru přidat vložení hlavičkového souboru string.h:

#include <string.h>

Pozn.: Protože jsou funkce pojmenovány pomocí zkratek, uvádím vždy i z čeho název výchází pro lepší zapamatování.

strlen() - STRing LENgth

Délku řetězce můžeme zjistit pomocí strlen(). Jedná se o délku viditelné části bez znaku \0.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
  printf("%d", strlen("duha")); // vrátí 4
  return (EXIT_SUCCESS);
}

strcat - STRing conCATenate

2 textové řetězce můžeme spojit do jednoho pomocí funkce strcat(). Dejte pozor, aby byl v prvním řetězci dostatek místa.

char text[20] = "duha";
strcat(text, " je na nebi"); // uloží do text "duha je na nebi"
printf("%s", text);

strcpy() - STRing CoPY

Jelikož pole nelze jednoduše celá kopírovat, je nám poskytnuta tato funkce, která naklonuje textový řetězec do jiné proměnné.

char text[5];
strcpy(text, "duha");
printf("%s", text);

strchr() - STRing CHaR

V textu si můžeme nechat vyhledat nějaký znak. Céčko ho od začátku do konce prohledá a pokud znak nalezne, vrátí na něj tzv. ukazatel. I když ty ještě neumíme, bude nám stačit, že když od této hodnoty odečteme řetězec, získáme pozici, na které se znak nachází. Pokud text znak neobsahuje, získáme hodnotu NULL.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char** argv) {
  char text[] = "Pan X znovu udeřil.";
  char *p = strchr(text, 'X'); // Zjistíme pozici znaku 'X' v textu
  int pozice = p - text;
  if (p != NULL)
  {
    printf("Nalezeno na pozici %d", pozice);
  }
  else
  {
    printf("Nenalezeno");
  }
  return (EXIT_SUCCESS);
}

Asi vás nepřekvapí, že se pozice indexuje od nuly.

strstr() - STRing subSTRing

Úplně stejně, jako můžeme vyhledat jeden znak, můžeme vyhledat i řetězec v řetězci. O tom dále hovoříme jako o tzv. podřetězci. Funkce se používá analogicky s funkcí strchr().

strcmp() - STRing CoMPare

Porovná 2 řetězce podle abecedy a vrátí záporné číslo pokud je první před druhým, 0 pokud jsou stejné a kladné číslo pokud je první za druhým.

printf("%d", strcmp("akát", "blýskavice")); // vrátí záporné číslo

Funkce pro práci s řetězci můžeme nalézt také v dalších variantách. Pokud chceme, aby céčko pracovalo s řetězcem odzadu (např. vyhledávalo od konce), vyskytuje se v názvu funkce písmeno r (jako reverse). Takovou funkcí je např. strrchr(). Další varianty funkcí mají v názvu navíc písmeno n (jako number) a přijímají navíc další parametr. Ten udává limit znaků, které funkce v řetězci zpracovávají. Pokud je řetězec delší, vrátí jen jeho část, useknutou na maximální počet znaků. Pozor, tato část neobsahuje znak \0. Příkladem takové funkce budiž strncat().

V příští lekci, Textové řetězce v jazyce C podruhé - Práce se znaky, budeme s textovými řetězci v jazyce C pokračovat, ukážeme si jak pracovat s jednotlivými znaky.


 

Stáhnout

Staženo 376x (31.89 kB)

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
8 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Předchozí článek
Pole v jazyce C
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka C
Miniatura
Následující článek
Textové řetězce v jazyce C podruhé - Práce se znaky
Aktivity (12)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (21)

Avatar
David Švec
Člen
Avatar
David Švec:18.7.2017 16:22

scanf(" %50[^\n]s", jmeno);
mohl by mi někdo vysvětlit tento řádek kódu?
myslím proč je před % mezera a proč tam je [^\n] ? děkuji

 
Odpovědět 18.7.2017 16:22
Avatar
Odpovídá na David Švec
Libor Šimo (libcosenior):18.7.2017 16:31

Medzera je na to, aby sa tzv. zahodil predchadzajuci ENTER.
\n ze zadavanie je ukoncene klavesou ENTER.

Odpovědět 18.7.2017 16:31
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
David Švec
Člen
Avatar
 
Odpovědět 18.7.2017 16:48
Avatar
Student C
Člen
Avatar
Student C:31.3.2018 10:27

/************­************************­************************­*****************

 • jarvis program (komunikator) verze 0.0.1 *
 • program za učelem zakladny komunikace s počitacem skrz jeden program *

*============­========================­========================­=================

 • vytvořil: Timoteus kupec datum: 30.3.2018 *

*************­************************­************************­****************/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include <string.h>
#include "jarvis.h"

int main(){

///struktury zakladních vìci pro progrm

struct udaje{
int it_is_you;
char jmeno[50];
char primeni[50];
char rok[156];
char weight[156];
char height[156];
}zakladni;

struct udaje2{
char jmeno2[50];
char primeni2[50];
char rok2[156];
char weight2[156];
char height2[156];
}zakladni2;

struct question{
char otazka001[500];
char odpoved001[500];
char for_read001[500][5­00];
char for_read002[500][5­00];
char for_write[500][500];
char systemova_pro­mena[500];
char nacteni_z_obr_co­mand[500];
}question1;

struct opakovani{
int opacko_programu;
int cikus_pro_naci­tani_ze_soubo­ru1;
}opakovani1;

opakovani1.opac­ko_programu=1;
///deklarace souborù

FILE txt1,txt_name_co­mand,*txt_coman­d;

jarvis_nadpis();

printf("it is you?if is you write 1!\n");
scanf("%i", &zakladni.it_is_y­ou);

if(zakladni.it_is_y­ou!=1){

txt1=fopen("jar­vis udaje tech.txt","w");

if(txt1==NULL){
printf("File don't opening.\n");
exit(1);
}

///nacitani udaju
printf("\nWrite your name.\n");
scanf("\n%[^\n]s", zakladni.jmeno);
getchar();
fprintf(txt1,"%s;­", zakladni.jmeno);
printf("Write your surname.\n");
scanf("%[^\n]s", zakladni.primeni);
getchar();
fprintf(txt1,"%s;­", zakladni.primeni);
printf("Write your age\n");
scanf("%s", zakladni.rok);
getchar();
fprintf(txt1,"%s;­", zakladni.rok);
printf("Write your weight in kg.\n");
scanf("%s", zakladni.weight);
getchar();
fprintf(txt1,"%s;­", zakladni.weight);
printf("Write your height in cm.\n");
scanf("%s", zakladni.height);
getchar();
fprintf(txt1,"%s;­", zakladni.height);

fclose(txt1);
}

txt1=fopen("jar­vis udaje tech.txt","r");

if(txt1==NULL){
printf("File don't opening.\n");
exit(1);
}

///tisknuti udaju z txt
fscanf(txt1,"%[^;­]s", zakladni2.jme­no2);
fscanf(txt1,";%[^­;]s", zakladni2.pri­meni2);
fscanf(txt1,";%[^­;]s", zakladni2.rok2);
fscanf(txt1,";%[^­;]s", zakladni2.weig­ht2);
fscanf(txt1,";%[^­;]s", zakladni2.heig­ht2);

system("cls");
jarvis_nadpis();
printf("\n\tHello %s, what can you do?\n",zaklad­ni2.jmeno2);

fclose(txt1);

do{do{

scanf("%[^\n]s", question1.otaz­ka001);
getchar();

txt_name_coman­d=fopen("name of comand.txt","r");
if(txt_name_co­mand==NULL){
printf("File don't opening(name of comand).\n");
exit(1);
}

for(opakovani.cikus_pro_na­citani_ze_sou­boru1=0; opakovani1.ci­kus_pro_nacita­ni_ze_souboru1<=500; opakovani1.ci­kus_pro_nacita­ni_ze_souboru1++){
fscanf(txt_na­me_comand,";%[^;]s", question1.for_re­ad001[opakova­ni1.cikus_pro_na­citani_ze_sou­boru1]);
}
fclose(txt_na­me_comand);

txt_comand=fo­pen("comand with name.txt","r");
if(txt_comand==NUL­L){
printf("File don't opening(comand with name).\n");
exit(1);
}
for(opakovani.cikus_pro_na­citani_ze_sou­boru1=0; opakovani1.ci­kus_pro_nacita­ni_ze_souboru1<=500; opakovani1.ci­kus_pro_nacita­ni_ze_souboru1++){
fscanf(txt_co­mand,";%[^;]s", question1.for_re­ad002[opakova­ni1.cikus_pro_na­citani_ze_sou­boru1]);
}
fclose(txt_comand);

for(question.for_read001; question1.for_re­ad001[opakova­ni1.cikus_pro_na­citani_ze_sou­boru1]!=questi­on1.otazka001; opakovani1.ci­kus_pro_nacita­ni_ze_souboru1++){
strcpy(questi­on1.systemova_pro­mena,question.for_read002[o­pakovani1.cikus_pro_na­citani_ze_sou­boru1]);
}

system("cls");
jarvis_nadpis();

if(strcmp(ques­tion1.otazka001,"stu­dents book")==0){
jarvis_znamky_va­zene();
}

if(strcmp(ques­tion1.otazka001,"e­xit")==0){
jarvis_vypnuti_pro­gramu();
}

}while(strcmp(qu­estion1.syste­mova_promena,";")<0&&s­trcmp(question.systemova_pro­mena,";")>0&&s­trcmp(question.otazka001,"stu­dents book")==0);

printf("I don't know what it means.\nPlease writ what you can.");
scanf("%[^\n]s", question1.nac­teni_z_obr_co­mand);
getchar();

txt_comand=fo­pen("name of comand.txt","a");
fprintf(txt_co­mand,"%s;", question1.nac­teni_z_obr_co­mand);
fclose(txt_comand);

}while(opakova­ni1.opacko_pro­gramu==1);

getchar();
return 0;
}
pomůžete mi dělal jsem to podle toho co znám a naučil jsem se tady ale sekne se to během chvilky
co s tím mam dělat pls pomoc už nad tím přemýšlím měsíc a vymyslel jsem todle ale nefunguje to a seká se to .!!!
program má vedlejší hlavičkový soubor který obsahuje (kalkulačku apod....)
program má dělat tzv siri píšu a on pote bude brát do systému a zapínat či otevírat
a pod.... tak poradíte??????????­????????????????????????­????????

Odpovědět 31.3.2018 10:27
Cree que puedes manejarlo
Avatar
Student C
Člen
Avatar
Student C:31.3.2018 10:35

pro srozumitelnost přikládám knihovnu a pzn....(prace je delana v code::block)

/************­************************­***************

 • knihovna pro program jarvis verze 0.0.1 *

=============­========================­=============

 • vytvoøil: Timoteus Kupec datum: 30.3.2018 *

*************­************************­**************/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

///funkce nadpisu

void jarvis_nadpis(){
printf("\t\t\t\t * \n");
printf("\t\t\t\t * * **** * * **** \n");
printf("\t\t\t\t * * * * * * * * * \n");
printf("\t\t\t\t * * * **** * * * *** \n");
printf("\t\t\t\t* * ******* * * * * * *\n");
printf("\t\t\t\t ** * * * * * * **** \n");
printf("********­************************­************************­************************­************************­****************\n");

}

///funkce vženeho prumeru znamek se zaokrouhlenim na konci.

void jarvis_znamky_va­zene(){
int y,n,m;
float x,z[100],a[10­0],delenec,de­litel;
printf("Write, how many marks you're going to type:\n");
scanf("%f", &x);
getchar();
for(y=1; y<=x; y++){
printf("\nWrite your mark:");
scanf("%f", &z[y]);
if(z[y]>=6){
printf("This mark does not exist.\nEnding please wait 10 seconds because you are idiot.");
Sleep(1000*10);
exit(1);
}
getchar();
printf("Write value of the mark:");
scanf("%f",&a[y]);
if(z[y]>=11){
printf("This value does not exist.\nEnding please wait 10 seconds because you are idiot.");
Sleep(1000*10);
exit(1);
}
getchar();
}
for(n=1; n<=x; n++){
delitel=delitel+a[n];
}
for(m=1; m<=x; m++){
delenec=delenec+a[m]*z[m­];
}
printf("\n\n\tThe mark you're searching for is %.2f, so it will be %.0f\n\n", delenec/delitel, delenec/delitel);
getchar();
}

///funkce vypnuti programu

void jarvis_vypnuti_pro­gramu(){
printf("Ending, pleas wait 10 seconds.");
Sleep(1000*10);///u funkce sleep se do argumenu pisi sekundy/1000
exit(1);
}

///zde puijdou dalši funkce:):):)

Odpovědět 31.3.2018 10:35
Cree que puedes manejarlo
Avatar
DarkCoder
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Student C
DarkCoder:31.3.2018 13:20

Asi Tě má slova nepotěší, ale po shlédnutí kódu bych to celé smazal a začal znovu. Je tam špatně snad úplně vše.

Pokud chceš aby Ti kdokoli pomohl, založ nové vlákno v dané kategorii a dodržuj pravidla pro vložení příspěvku.
PRAVIDLA VLOZENI PRISPEVKU

Dvě rady na závěr, jak se dobereš vytouženého cíle:

 1. Postupuj systematicky a nepokračuj v něčem novém, dokud daný problém nevyřešíš.
 2. Zapracuj na písemném projevu, i sebelepší aplikaci zazdíš tím jak ji prezentuješ
Odpovědět  +1 31.3.2018 13:20
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
Student C
Člen
Avatar
Odpovědět 31.3.2018 17:43
Cree que puedes manejarlo
Avatar
DarkCoder
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Student C
DarkCoder:31.3.2018 18:37

Abych byl více konkrétní a věděl si co je v programu chybně:

Např.:

 • používání void, pokud funkce nemá parametry
 • struktury deklaruj vně funkce
 • proměnné typu struktura definuj uvnitř funkce
 • používej typy které lépe korespondují s daným prvekm struktury
 • deklarace proměnných se v C provádí na začátku bloku
 • pro práci se soubory deklaruj ukazatel na FILE
 • pracuj s funkcemi, zpřehlední Ti to program
 • pro řetězce používej fgets()
 • nehledej ve scanf() složitosti
 • používej kratší identifikátory pro proměnné
 • v operacích se soubory vždy testuj na úspěšnost

Nic však z toho co jsem uvedl není složité.

Editováno 31.3.2018 18:37
Odpovědět 31.3.2018 18:37
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
Student C
Člen
Avatar
Odpovídá na DarkCoder
Student C:31.3.2018 18:45

dík
já jsem začátečník já se algoritmy teprv učím.

Odpovědět 31.3.2018 18:45
Cree que puedes manejarlo
Avatar
DarkCoder
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Student C
DarkCoder:31.3.2018 19:15

Však v pořádku, od toho to tu forum je abychom my zkušenější poradili.

Odpovědět  +1 31.3.2018 19:15
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 31. Zobrazit vše