Java týden Java týden
Pouze tento týden sleva až 80 % na celý Java e-learning!
Brno? Vypsali jsme pro vás nové termíny školení OOP v Brně!

Lekce 8 - Textové řetězce v jazyce C

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Pole v jazyce C, jsme si představili pole. Až doposud jsme se v našem kurzu programovacího jazyka C úspěšně vyhýbali textovým řetězcům a pracovali jsme pouze s čísly a znaky. V naprosté většině reálných aplikací ovšem figurují víceznakové texty. Těm se v programování říká textové řetězce (jelikož se jedná o řetěz znaků) nebo někdy jen řetězce. Důvodem odložení tohoto tématu je, že jazyk C jako nízký jazyk žádný datový typ pro řetězce nemá a vlastně s nimi téměř nepočítá. S textem však v céčku můžeme běžně pracovat, jen je to komplikovanější.

Pole znaků

S řetězci lze v céčku pracovat několika způsoby. My si v tomto dílu uvedeme zatím ten nejjednodušší, tzv. statický řetězec, kterým je pole charů. Když budeme chtít uložit do proměnné textový řetězec "itnetwork", potřebujeme v paměti vytvořit následující pole typu char (znak):

'i' 't' 'n' 'e' 't' 'w' 'o' 'r' 'k' '\0'

V každé přihrádce pole je uložený jeden znak. Všimněte si ovšem, že poslední přihrádka je navíc a obsahuje znak \0, což je tzv. nulový znak. Tím musí končit všechny textové řetězce. Ačkoli totiž céčko jako jazyk textové řetězce nepodporuje, obsahuje standardní knihovny, které s nimi pracují. A proto musíme řetězce ukládat tak, jak se předpokládá, že budou vypadat. Pole s řetězcem tedy musí být vždy o 1 delší, než je délka textu, který do něj vkládáme!.

Pozn.: Ačkoli je to nad rámec této lekce, uveďme si, že nulový znak je na konci řetězce z toho důvodu, abychom poznali kde řetězec končí. Kromě statických polí můžeme totiž řetězce ukládat pomocí ukazatelů jako libovolně dlouhé úseky v paměti, kde se bez této berličky neobejdeme. Tento způsob si ukážeme dále v seriálu. Druhým způsobem, jak označit konec řetězce, je uložit jeho délku před první znak. Tento systém se používal např. v jazyce Pascal, mnohem častěji se však používá ukončení nulovým znakem.

Vytvořme si jednoduchý příklad. Do proměnné si uložme nějaký text a ten následně vypišme do konzole:

char text[5] = {'d', 'u', 'h', 'a', '\0'};
printf("%s", text);

Výsledek:

Konzolová aplikace
duha

Dobrá zpráva je, že jazyk C nám umožňuje zadávat text v uvozovkách, který následně nahradí tzv. řetězcovou konstantou (polem charů, zakončeným znakem \0). Kód výše můžeme přepsat na tuto podobu:

char text[5] = "duha";
printf("%s", text);

Všimněte si, že pole musí mít stále délku 5, i když má duha 4 písmena. Když bude ještě delší, nebude to vadit. Dokonce na céčku můžeme nechat zjištění délky textu:

char text[] = "duha";
printf("%s", text);

Což již bohužel nefunguje je přiřazení řetězcové konstanty do již existujícího pole:

char text[5];
text = "duha"; // Tento řádek způsobí chybu
printf("%s", text);

Je to kvůli tomu, že nelze přiřadit pole do pole. Nic nám ovšem nebrání přiřadit jednotlivé znaky pomocí cyklu nebo použít funkce pro kopírování řetězců, viz. dále.

Práce s jednotlivými znaky

S řetězcem můžeme zacházet úplně stejně jako s polem, protože polem je :) Není tedy problém vypsat např. 1. znak nebo jej změnit, případně řetězec zkrátit:

char text[] = "duha";
text[0] = 'h';
text[3] = '\0';
printf("%s", text);

Výsledek:

Konzolová aplikace
huh

Změnou čtvrtého znaku na \0 jsme docílili ukončení řetězce před tímto znakem. Na nulový znak si dejte při editaci znaků řetězce pozor, když na něj zapomenete, program nebude vědět kde řetězec končí a dostanete se do paměti, která vám nepatří.

Čtení/výpis řetězce

Řetězce můžeme jednoduše načítat/vypisovat jako jsme byli zvyklí doposud, použijeme k tomu formátovací sekvenci %s. Proměnnou pro řetězec založíme jako pole charů a určíme si nějakou maximální velikost, např. 50 znaků (což je velikost 51). U parametrů typu %s vypouštíme před proměnnou znak &, jelikož s polem předáváme rovnou jeho adresu.

Následující program si nechá zadat vaše jméno a následně vás pozdraví:

printf("Zadej své jméno: ");
char jmeno[51];
scanf("%50s", jmeno);
printf("Ahoj uživateli %s, vítám tě!", jmeno);

Všimněte si, že ve formátovacím řetězci funkce scanf() je uvedena i maximální délka načítaného řetězce. Když bychom ji nezadali a natrefili na exotického uživatele nebo jen na záškodníka, došlo by k přetečení pole a rozbití programu.

Funkce scanf() text bohužel přeruší se zadáním mezery. Abychom mohli načíst např. "Jan Novák" do jedné proměnné, upravíme formátovací řetězec ještě tak, aby načítal vše kromě konce řádku. Upravte si řádku s načítáním do této podoby (mezera na začátku je opravdu důležitá, protože v bufferu nenechá bílé znaky):

scanf(" %50[^\n]s", jmeno);

Někdy můžete při načítání textu z konzole narazit na použití funkcí gets() nebo fgets(). Gets() se vyhněte, jelikož neumožňuje omezit délku načítaného řetězce a fgets() se musí přesměrovat na standardní vstup. Se scanf() si bohatě vystačíme.

Standardní funkce pro práci s řetězci

Specifikace jazyka C nám poskytuje mnoho připravených funkcí pro práci s řětězci, které zjednoduší naše programy. Pro práci s nimi musíme na začátek souboru přidat vložení hlavičkového souboru string.h:

#include <string.h>

Pozn.: Protože jsou funkce pojmenovány pomocí zkratek, uvádím vždy i z čeho název výchází pro lepší zapamatování.

strlen() - STRing LENgth

Délku řetězce můžeme zjistit pomocí strlen(). Jedná se o délku viditelné části bez znaku \0.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
  printf("%d", strlen("duha")); // vrátí 4
  return (EXIT_SUCCESS);
}

strcat - STRing conCATenate

2 textové řetězce můžeme spojit do jednoho pomocí funkce strcat(). Dejte pozor, aby byl v prvním řetězci dostatek místa.

char text[20] = "duha";
strcat(text, " je na nebi"); // uloží do text "duha je na nebi"
printf("%s", text);

strcpy() - STRing CoPY

Jelikož pole nelze jednoduše celá kopírovat, je nám poskytnuta tato funkce, která naklonuje textový řetězec do jiné proměnné.

char text[5];
strcpy(text, "duha");
printf("%s", text);

strchr() - STRing CHaR

V textu si můžeme nechat vyhledat nějaký znak. Céčko ho od začátku do konce prohledá a pokud znak nalezne, vrátí na něj tzv. ukazatel. I když ty ještě neumíme, bude nám stačit, že když od této hodnoty odečteme řetězec, získáme pozici, na které se znak nachází. Pokud text znak neobsahuje, získáme hodnotu NULL.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char** argv) {
  char text[] = "Pan X znovu udeřil.";
  char *p = strchr(text, 'X'); // Zjistíme pozici znaku 'X' v textu
  int pozice = p - text;
  if (p != NULL)
  {
    printf("Nalezeno na pozici %d", pozice);
  }
  else
  {
    printf("Nenalezeno");
  }
  return (EXIT_SUCCESS);
}

Asi vás nepřekvapí, že se pozice indexuje od nuly.

strstr() - STRing subSTRing

Úplně stejně, jako můžeme vyhledat jeden znak, můžeme vyhledat i řetězec v řetězci. O tom dále hovoříme jako o tzv. podřetězci. Funkce se používá analogicky s funkcí strchr().

strcmp() - STRing CoMPare

Porovná 2 řetězce podle abecedy a vrátí záporné číslo pokud je první před druhým, 0 pokud jsou stejné a kladné číslo pokud je první za druhým.

printf("%d", strcmp("akát", "blýskavice")); // vrátí záporné číslo

Funkce pro práci s řetězci můžeme nalézt také v dalších variantách. Pokud chceme, aby céčko pracovalo s řetězcem odzadu (např. vyhledávalo od konce), vyskytuje se v názvu funkce písmeno r (jako reverse). Takovou funkcí je např. strrchr(). Další varianty funkcí mají v názvu navíc písmeno n (jako number) a přijímají navíc další parametr. Ten udává limit znaků, které funkce v řetězci zpracovávají. Pokud je řetězec delší, vrátí jen jeho část, useknutou na maximální počet znaků. Pozor, tato část neobsahuje znak \0. Příkladem takové funkce budiž strncat().

V příští lekci, Textové řetězce v jazyce C podruhé - Práce se znaky, budeme s textovými řetězci v jazyce C pokračovat, ukážeme si jak pracovat s jednotlivými znaky.


 

Stáhnout

Staženo 386x (31.89 kB)

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
8 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Předchozí článek
Pole v jazyce C
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka C
Miniatura
Následující článek
Textové řetězce v jazyce C podruhé - Práce se znaky
Aktivity (12)

 

 

Komentáře

Avatar
tomisoka
Redaktor
Avatar
tomisoka:17.10.2014 19:55
char[] text = "duha";
strcat(text, " je na nebi"); // uloží do text "duha je na nebi"

Nezpůsobí to "náhodou" error? (Kvůli nedostatečné velikosti "text")

Editováno 17.10.2014 19:56
 
Odpovědět 17.10.2014 19:55
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na tomisoka
David Čápka:17.10.2014 20:02

Máš pravdu, díky, opravil jsem.

Odpovědět 17.10.2014 20:02
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
ra3sk
Člen
Avatar
ra3sk:18.10.2015 0:12

Ahoj, trocha ma to metie. V škole sa učíme že %c je pre char prečo je tam %s ?
A ešte, že pri

scanf(" %50[^\n]s", jmeno);

by to malo byť

scanf(" %50[^\n]s", &jmeno);

Neviem teda. Prosím o radu alebo o link kde je to vysvetlené. Predom ďakujem.

 
Odpovědět 18.10.2015 0:12
Avatar
Milan Křepelka
Redaktor
Avatar
Milan Křepelka:18.10.2015 0:23

%c je právě jeden znak. %s je pole znaků, tedy string - text
http://www.codingunit.com/…atted-output

 
Odpovědět 18.10.2015 0:23
Avatar
Taskkill
Redaktor
Avatar
Odpovídá na ra3sk
Taskkill:18.10.2015 2:16

Jak pise Milan .. char je od slova character, tedy znak... C nepracuje standardne se Stringem... nema ho tam... takze retezce uklada jako pole characteru... nicmene na vystup uz to musis specifikovat, to je jasne proc... vypisovac potrebuje vedet co do nej posilas...sam si na to neprijde, kdyz jde o data, ktera muzou bejt interpretovana ruzne viz char jako cislo char jako znak..

a ta druha otazka... scanf bere minimalne dva parametry... typ a ukazatel... ono totiz v cecku neni standardne mozny na ty nizsi vrstve nacist hodnotu a hodit ti ji jako return do vysi vrstvy ..neptej se me proc... nicmene se to resi trikem... druhy parametr neni promenna jmeno ale jen odkaz, ukazatel na ni..ten se znaci ampersandem tedy znakem & pred nazvem promenne...

snad vsechno jasne... za absenci diakritiky se omlouvam - en klavesnice ;)

 
Odpovědět  +1 18.10.2015 2:16
Avatar
ra3sk
Člen
Avatar
Odpovídá na Taskkill
ra3sk:18.10.2015 9:18

Viac menej áno. Keďže je stredoškolské vysvetlenie docela chabé tak to takto dohladávam po nete. Ďakujem za vysvetlenie. Je vysokopravdepo­dobné, že sa budem v tomto seriály ešte dosť pýtať. :-)

 
Odpovědět 18.10.2015 9:18
Avatar
ra3sk
Člen
Avatar
Odpovídá na David Čápka
ra3sk:7.11.2015 20:25

Teraz som si to skúšal STRCOPY v Xcode a píše mi, že to nie je platné v C99. Je tu nejaká náhrada alebo?

 
Odpovědět 7.11.2015 20:25
Avatar
David Novák
Redaktor
Avatar
Odpovídá na ra3sk
David Novák:7.11.2015 21:54

STRCOPY? Pokud vím, tak v C nic takového není - pouze strcpy() v knihovně string.h

Odpovědět 7.11.2015 21:54
Chyba je mezi klávesnicí a židlí.
Avatar
ra3sk
Člen
Avatar
 
Odpovědět 7.11.2015 22:33
Avatar
Odpovídá na ra3sk
Libor Šimo (libcosenior):8.11.2015 0:51

Zda sa mi, ze som ti uz raz poslal link na lekciu o retazcoch od Herouta, alebo nie?

Odpovědět 8.11.2015 0:51
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
Lukáš Horňák:27.1.2016 13:11

nazdar chlapi programátoři jak jde programování já jsem úplně blbý neumím zjistit ani délku řetězce tak mně prosím poradte, vy ste asi dobří když tu píšete takové moudra tak na vás spoléhám s pozdravem phpmaestro

 
Odpovědět 27.1.2016 13:11
Avatar
Odpovídá na Lukáš Horňák
Libor Šimo (libcosenior):27.1.2016 14:06
#include <stdio.h>
#include <string.h> // použitie strlen()

int main(void)
{
  int dlzka = 0;
  char *retazec = "Nazdar chlapi programatori jak jde programovani?";

  printf("Dlzka retazca je %d.\n", strlen(retazec)); // pouzitie strlen()

  while(*retazec++ != '\0') { // dalsi jeden z moznych sposobov
    dlzka++;
  }
  printf("Dlzka retazca je %d.\n", dlzka);

  return 0;
}
Odpovědět  +1 27.1.2016 14:06
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Odpovídá na Lukáš Horňák
Libor Šimo (libcosenior):27.1.2016 14:08

Dôležité je uvedomiť si, že reťazec je jednorozmerné pole znakov, ukončené znakom '\0'.
Veľkosť poľa by si už mohol vedieľ zistiť aj sám.

Odpovědět  +1 27.1.2016 14:08
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
Rastislav Mikláš:8.1.2017 21:48

Ahoj, má ta hviezdička v názve *reťazec nejaký význam? Vďaka za odpoveď :)

 
Odpovědět 8.1.2017 21:48
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Rastislav Mikláš
DarkCoder:9.1.2017 0:32

Samozřejmě. Pokud by tam nebyla, pak by proměnná retazec byla deklarována jako proměnná schopna pojmout jeden znak a současná inicializace této proměnné by byla chybná. To co Libor vytvořil je řetězcová konstanta, která je uložena v tabulce řetězců programu, na kterou překladač vytváří ukazatel. Tedy proměnná retazec je zde inicializována adresou řetězce.

Odpovědět 9.1.2017 0:32
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Rastislav Mikláš
DarkCoder:9.1.2017 0:42
while(*retazec++ != '\0') { // dalsi jeden z moznych sposobov
    dlzka++;
  }

Zde má * význam jako operátor dereference ukazatelové proměnné, bere se hodnota proměnné.

Odpovědět 9.1.2017 0:42
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
David Švec
Člen
Avatar
David Švec:18.7.2017 14:49

Zdravím všechny,
mám 2. dotazy :)
char *p = strchr(text, 'X');

1. proč je u toho char p ta hvězdička?
nikde jsem to nenašel, a vysvětlení, které někdo napsal do komentářů jsem nepochopil.. mohl by mi to někdo vysvětlit nějak po lopatě? :D

2. scanf("%50s", jmeno);
proč je tam 50, když velikost pole je 51? :)

Děkuji za odpověď.

Editováno 18.7.2017 14:52
 
Odpovědět 18.7.2017 14:49
Avatar
Odpovídá na David Švec
Libor Šimo (libcosenior):18.7.2017 15:13
 • ukazuje, ze ide o pointer.

50 preto, ze retazec je ukonceny znakom '\0' a to je ten 51.

Odpovědět 18.7.2017 15:13
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
David Švec
Člen
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
David Švec:18.7.2017 15:15

Co to znamená pointer? To je někde až v dalších lekcích? Já jsem totiž začátečník :)

 
Odpovědět 18.7.2017 15:15
Avatar
Libor Šimo (libcosenior):18.7.2017 15:17

Pointer je adresa v pamati kde zacina dany retazec. Mallo by to byt v dalsich lekciach.

Odpovědět 18.7.2017 15:17
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
David Švec
Člen
Avatar
Odpovídá na Libor Šimo (libcosenior)
David Švec:18.7.2017 15:19

aha díky, zkusím to nějak nastudovat :)

 
Odpovědět 18.7.2017 15:19
Avatar
David Švec
Člen
Avatar
David Švec:18.7.2017 16:22

scanf(" %50[^\n]s", jmeno);
mohl by mi někdo vysvětlit tento řádek kódu?
myslím proč je před % mezera a proč tam je [^\n] ? děkuji

 
Odpovědět 18.7.2017 16:22
Avatar
Odpovídá na David Švec
Libor Šimo (libcosenior):18.7.2017 16:31

Medzera je na to, aby sa tzv. zahodil predchadzajuci ENTER.
\n ze zadavanie je ukoncene klavesou ENTER.

Odpovědět 18.7.2017 16:31
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
David Švec
Člen
Avatar
 
Odpovědět 18.7.2017 16:48
Avatar
Student C
Člen
Avatar
Student C:31.3.2018 10:27

/************­************************­************************­*****************

 • jarvis program (komunikator) verze 0.0.1 *
 • program za učelem zakladny komunikace s počitacem skrz jeden program *

*============­========================­========================­=================

 • vytvořil: Timoteus kupec datum: 30.3.2018 *

*************­************************­************************­****************/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include <string.h>
#include "jarvis.h"

int main(){

///struktury zakladních vìci pro progrm

struct udaje{
int it_is_you;
char jmeno[50];
char primeni[50];
char rok[156];
char weight[156];
char height[156];
}zakladni;

struct udaje2{
char jmeno2[50];
char primeni2[50];
char rok2[156];
char weight2[156];
char height2[156];
}zakladni2;

struct question{
char otazka001[500];
char odpoved001[500];
char for_read001[500][5­00];
char for_read002[500][5­00];
char for_write[500][500];
char systemova_pro­mena[500];
char nacteni_z_obr_co­mand[500];
}question1;

struct opakovani{
int opacko_programu;
int cikus_pro_naci­tani_ze_soubo­ru1;
}opakovani1;

opakovani1.opac­ko_programu=1;
///deklarace souborù

FILE txt1,txt_name_co­mand,*txt_coman­d;

jarvis_nadpis();

printf("it is you?if is you write 1!\n");
scanf("%i", &zakladni.it_is_y­ou);

if(zakladni.it_is_y­ou!=1){

txt1=fopen("jar­vis udaje tech.txt","w");

if(txt1==NULL){
printf("File don't opening.\n");
exit(1);
}

///nacitani udaju
printf("\nWrite your name.\n");
scanf("\n%[^\n]s", zakladni.jmeno);
getchar();
fprintf(txt1,"%s;­", zakladni.jmeno);
printf("Write your surname.\n");
scanf("%[^\n]s", zakladni.primeni);
getchar();
fprintf(txt1,"%s;­", zakladni.primeni);
printf("Write your age\n");
scanf("%s", zakladni.rok);
getchar();
fprintf(txt1,"%s;­", zakladni.rok);
printf("Write your weight in kg.\n");
scanf("%s", zakladni.weight);
getchar();
fprintf(txt1,"%s;­", zakladni.weight);
printf("Write your height in cm.\n");
scanf("%s", zakladni.height);
getchar();
fprintf(txt1,"%s;­", zakladni.height);

fclose(txt1);
}

txt1=fopen("jar­vis udaje tech.txt","r");

if(txt1==NULL){
printf("File don't opening.\n");
exit(1);
}

///tisknuti udaju z txt
fscanf(txt1,"%[^;­]s", zakladni2.jme­no2);
fscanf(txt1,";%[^­;]s", zakladni2.pri­meni2);
fscanf(txt1,";%[^­;]s", zakladni2.rok2);
fscanf(txt1,";%[^­;]s", zakladni2.weig­ht2);
fscanf(txt1,";%[^­;]s", zakladni2.heig­ht2);

system("cls");
jarvis_nadpis();
printf("\n\tHello %s, what can you do?\n",zaklad­ni2.jmeno2);

fclose(txt1);

do{do{

scanf("%[^\n]s", question1.otaz­ka001);
getchar();

txt_name_coman­d=fopen("name of comand.txt","r");
if(txt_name_co­mand==NULL){
printf("File don't opening(name of comand).\n");
exit(1);
}

for(opakovani.cikus_pro_na­citani_ze_sou­boru1=0; opakovani1.ci­kus_pro_nacita­ni_ze_souboru1<=500; opakovani1.ci­kus_pro_nacita­ni_ze_souboru1++){
fscanf(txt_na­me_comand,";%[^;]s", question1.for_re­ad001[opakova­ni1.cikus_pro_na­citani_ze_sou­boru1]);
}
fclose(txt_na­me_comand);

txt_comand=fo­pen("comand with name.txt","r");
if(txt_comand==NUL­L){
printf("File don't opening(comand with name).\n");
exit(1);
}
for(opakovani.cikus_pro_na­citani_ze_sou­boru1=0; opakovani1.ci­kus_pro_nacita­ni_ze_souboru1<=500; opakovani1.ci­kus_pro_nacita­ni_ze_souboru1++){
fscanf(txt_co­mand,";%[^;]s", question1.for_re­ad002[opakova­ni1.cikus_pro_na­citani_ze_sou­boru1]);
}
fclose(txt_comand);

for(question.for_read001; question1.for_re­ad001[opakova­ni1.cikus_pro_na­citani_ze_sou­boru1]!=questi­on1.otazka001; opakovani1.ci­kus_pro_nacita­ni_ze_souboru1++){
strcpy(questi­on1.systemova_pro­mena,question.for_read002[o­pakovani1.cikus_pro_na­citani_ze_sou­boru1]);
}

system("cls");
jarvis_nadpis();

if(strcmp(ques­tion1.otazka001,"stu­dents book")==0){
jarvis_znamky_va­zene();
}

if(strcmp(ques­tion1.otazka001,"e­xit")==0){
jarvis_vypnuti_pro­gramu();
}

}while(strcmp(qu­estion1.syste­mova_promena,";")<0&&s­trcmp(question.systemova_pro­mena,";")>0&&s­trcmp(question.otazka001,"stu­dents book")==0);

printf("I don't know what it means.\nPlease writ what you can.");
scanf("%[^\n]s", question1.nac­teni_z_obr_co­mand);
getchar();

txt_comand=fo­pen("name of comand.txt","a");
fprintf(txt_co­mand,"%s;", question1.nac­teni_z_obr_co­mand);
fclose(txt_comand);

}while(opakova­ni1.opacko_pro­gramu==1);

getchar();
return 0;
}
pomůžete mi dělal jsem to podle toho co znám a naučil jsem se tady ale sekne se to během chvilky
co s tím mam dělat pls pomoc už nad tím přemýšlím měsíc a vymyslel jsem todle ale nefunguje to a seká se to .!!!
program má vedlejší hlavičkový soubor který obsahuje (kalkulačku apod....)
program má dělat tzv siri píšu a on pote bude brát do systému a zapínat či otevírat
a pod.... tak poradíte??????????­????????????????????????­????????

Odpovědět 31.3.2018 10:27
Cree que puedes manejarlo
Avatar
Student C
Člen
Avatar
Student C:31.3.2018 10:35

pro srozumitelnost přikládám knihovnu a pzn....(prace je delana v code::block)

/************­************************­***************

 • knihovna pro program jarvis verze 0.0.1 *

=============­========================­=============

 • vytvoøil: Timoteus Kupec datum: 30.3.2018 *

*************­************************­**************/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

///funkce nadpisu

void jarvis_nadpis(){
printf("\t\t\t\t * \n");
printf("\t\t\t\t * * **** * * **** \n");
printf("\t\t\t\t * * * * * * * * * \n");
printf("\t\t\t\t * * * **** * * * *** \n");
printf("\t\t\t\t* * ******* * * * * * *\n");
printf("\t\t\t\t ** * * * * * * **** \n");
printf("********­************************­************************­************************­************************­****************\n");

}

///funkce vženeho prumeru znamek se zaokrouhlenim na konci.

void jarvis_znamky_va­zene(){
int y,n,m;
float x,z[100],a[10­0],delenec,de­litel;
printf("Write, how many marks you're going to type:\n");
scanf("%f", &x);
getchar();
for(y=1; y<=x; y++){
printf("\nWrite your mark:");
scanf("%f", &z[y]);
if(z[y]>=6){
printf("This mark does not exist.\nEnding please wait 10 seconds because you are idiot.");
Sleep(1000*10);
exit(1);
}
getchar();
printf("Write value of the mark:");
scanf("%f",&a[y]);
if(z[y]>=11){
printf("This value does not exist.\nEnding please wait 10 seconds because you are idiot.");
Sleep(1000*10);
exit(1);
}
getchar();
}
for(n=1; n<=x; n++){
delitel=delitel+a[n];
}
for(m=1; m<=x; m++){
delenec=delenec+a[m]*z[m­];
}
printf("\n\n\tThe mark you're searching for is %.2f, so it will be %.0f\n\n", delenec/delitel, delenec/delitel);
getchar();
}

///funkce vypnuti programu

void jarvis_vypnuti_pro­gramu(){
printf("Ending, pleas wait 10 seconds.");
Sleep(1000*10);///u funkce sleep se do argumenu pisi sekundy/1000
exit(1);
}

///zde puijdou dalši funkce:):):)

Odpovědět 31.3.2018 10:35
Cree que puedes manejarlo
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Student C
DarkCoder:31.3.2018 13:20

Asi Tě má slova nepotěší, ale po shlédnutí kódu bych to celé smazal a začal znovu. Je tam špatně snad úplně vše.

Pokud chceš aby Ti kdokoli pomohl, založ nové vlákno v dané kategorii a dodržuj pravidla pro vložení příspěvku.
PRAVIDLA VLOZENI PRISPEVKU

Dvě rady na závěr, jak se dobereš vytouženého cíle:

 1. Postupuj systematicky a nepokračuj v něčem novém, dokud daný problém nevyřešíš.
 2. Zapracuj na písemném projevu, i sebelepší aplikaci zazdíš tím jak ji prezentuješ
Odpovědět  +1 31.3.2018 13:20
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
Student C
Člen
Avatar
Odpovědět 31.3.2018 17:43
Cree que puedes manejarlo
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Student C
DarkCoder:31.3.2018 18:37

Abych byl více konkrétní a věděl si co je v programu chybně:

Např.:

 • používání void, pokud funkce nemá parametry
 • struktury deklaruj vně funkce
 • proměnné typu struktura definuj uvnitř funkce
 • používej typy které lépe korespondují s daným prvekm struktury
 • deklarace proměnných se v C provádí na začátku bloku
 • pro práci se soubory deklaruj ukazatel na FILE
 • pracuj s funkcemi, zpřehlední Ti to program
 • pro řetězce používej fgets()
 • nehledej ve scanf() složitosti
 • používej kratší identifikátory pro proměnné
 • v operacích se soubory vždy testuj na úspěšnost

Nic však z toho co jsem uvedl není složité.

Editováno 31.3.2018 18:37
Odpovědět 31.3.2018 18:37
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar
Student C
Člen
Avatar
Odpovídá na DarkCoder
Student C:31.3.2018 18:45

dík
já jsem začátečník já se algoritmy teprv učím.

Odpovědět 31.3.2018 18:45
Cree que puedes manejarlo
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Student C
DarkCoder:31.3.2018 19:15

Však v pořádku, od toho to tu forum je abychom my zkušenější poradili.

Odpovědět  +1 31.3.2018 19:15
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 31 zpráv z 31.