Chceš se vypracovat až k výdělku 160.000 Kč/měsíc? Důležité je začít. Staň se programátorem díky rekvalifikačnímu kurzu! Začni dnes!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 2 - Single Page Application v ASP.NET - Podstránky a Web API

V minulé lekci, Úvod do Single Page Application v ASP.NET, jsme si udělali úvod a vytvořili nový projekt.

Ten budeme v dnešním C# .NET tutoriálu rozšiřovat.

Přidání podstránky

Jako první si do aplikace přidáme novou záložku pro Osoby.

ViewModel

Jistě jste již seznámeni s architektonickou komponentou ViewModel, kterou jsme používali např. u formulářů při zpracování dat a validaci. V SPA budeme v JavaScriptu používat také ViewModely, které úplně stejně provážeme na pohledy a díky automatickým bindingům hodnot nám velmi zjednoduší práci.

Do složky Scripts/App přidejme nový javascriptový soubor osoby.viewmodel.js. Jeho obsah bude následující:

function OsobyViewModel(app, dataModel) {

}

// Registrace ViewModelu
app.addViewModel({
  name: "Osoby",
  bindingMemberName: "osoby",
  factory: OsobyViewModel
});

Jako první si vytvoříme "třídu" OsobyViewModel. Tu následně registrujeme jako ViewModel SPA aplikace pomocí objektu app, který nám poskytuje a předgenerovalo ASP.NET. Důležité je zejména bindingMemberName, pomocí kterého budeme z šablon k ViewModelu přistupovat.

Nový javascriptový soubor musíme zaregistrovat do balíčku, které ASP.NET ve stránce načítá. Přesuneme se do App_Start/Bun­dleConfig. Najdeme bundle "~/bundles/app" a mezi soubory přidáme další řádku s naším novým modelem:

bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/app").Include(
  "~/Scripts/app/ajaxPrefilters.js",
  "~/Scripts/app/app.bindings.js",
  "~/Scripts/app/app.datamodel.js",
  "~/Scripts/app/app.viewmodel.js",
  "~/Scripts/app/home.viewmodel.js",
  "~/Scripts/app/login.viewmodel.js",
  "~/Scripts/app/register.viewmodel.js",
  "~/Scripts/app/registerExternal.viewmodel.js",
  "~/Scripts/app/manage.viewmodel.js",
  "~/Scripts/app/userInfo.viewmodel.js",
  "~/Scripts/app/osoby.viewmodel.js", // Přidaný řádek
  "~/Scripts/app/_run.js"));

Pohled

Do složky Views/Home přidáme nový pohled. Pojmenujeme ho _Osoby a nastavíme jako partial view. Pokud jste se s partial views ještě nesetkali, jedná se o pohledy, které neobsahují kompletní HTML strukturu, ale pouze její fragment, který se následně vkládá do celkového layoutu stránky. Typicky je zde tedy obsah jedné konkrétní podstránky, ale menu a další části webu jsou uloženy jinde. Partial pohledy je zvykem pojmenovávat tak, aby začínaly podtržítkem.

Přidání partial view v ASP.NET Single Page Application - ASP.NET MVC - Single Page Application

Do šablony vložíme následující HTML kód:

<!-- ko with: osoby -->
<div class="jumbotron">
  <h1>Osoby</h1>
  <p class="lead">Osoby v evidenci.</p>

</div>
<!-- /ko -->

Komentáře se zkratkou ko jsou direktivy frameworku knockout.js. Označují, že tato část stránky se váže na ViewModel osoby a měla by se zobrazovat jen tehdy, když s ním pracujeme.

Layout

Jako poslední upravíme samotný layout. Přesuneme se do Views/Home/In­dex.cshtml. Nejprve upravíme navigační menu a to tak, že do něj přidáme odkaz na naši podstránku s osobami. Podoba seznamu s menu je nyní následující:

<ul class="nav navbar-nav">
  <li><a href="#" data-bind="click: navigateToHome">Home</a></li>
  <li><a href="#" data-bind="click: navigateToOsoby">Osoby</a></li>
  <li>@Html.ActionLink("API", "Index", "Help", new { area = "HelpPage" }, null)</li>
</ul>

Knockout framework nám poskytuje možnost přepínání podstránek pomocí data atributu data-bind s hodnotou "click: navigateToNazev­ViewModelu".

Ještě však nejsme hotoví. V té samé šabloně se přesuneme dolů, kde nalezneme sérii příkazů @Html.Partial(), která renderuje jednotlivé pohledy. Zde vidíme, že se do layoutu opravdu vygenerují úplně všechny podstránky, které knockout.js poté skryje, takže vidíme jen tu aktuální. Do série přidáme i naši parciální šablonu _Osoby:

@Html.Partial("_Home")
@Html.Partial("_Login")
@Html.Partial("_Register")
@Html.Partial("_RegisterExternal")
@Html.Partial("_Manage")
@Html.Partial("_Osoby")

Když nyní aplikaci spustíme, měli byste mít v menu novou položku Osoby a po kliknutí na ni byste se měli přesunout bez přenačtení stránky na nový pohled.

Nová podstránka v ASP.NET Single Page Application - ASP.NET MVC - Single Page Application

Můžete se podívat do zdrojového kódu stránky, že obsahuje opravdu všechny pohledy najednou:

Zdrojový kód webové stránky v ASP.NET Single Page Application - ASP.NET MVC - Single Page Application

Back-end

K další funkcionalitě aplikace budeme z JavasSriptu potřebovat komunikovat s databází osob. Závěr tohoto tutoriálu tedy věnujeme vytvoření backendu aplikace, tedy její serverové části. Bude to velmi jednoduché.

Model

V naší aplikaci budeme evidovat osoby a za tímto účelem si vytvoříme velmi jednoduchou třídu Osoba, kterou přidáme do modelů:

public class Osoba
{
  public int ID { get; set; }
  public string Jmeno { get; set; }
}

Osoba má jen 2 vlastnosti, jednou je ID (protože ji budeme ukládat do databáze, kde je unikátní identifikátor nutností) a druhou je její jméno. Pro naše účely to bohatě postačí, vy si můžete další vlastnosti poté jednoduše přidat.

Následně si necháme vygenerovat databázovou tabulku a kontroler s pohledy. Klikneme pravým tlačítkem na Controllers a vybereme Add -> New Scaffolded Item...

Kontroler pro Web API v ASP.NET Single Page Application - ASP.NET MVC - Single Page Application

Vybereme Web API 2 kontroler s akcemi s použitím Entity frameworku.

Kontroler osob v ASP.NET SPA - ASP.NET MVC - Single Page Application

Jako model dále vybereme třídu Osoba, přidáme nový databázový kontext, povolíme asynchronní akce a název kontroleru nastavíme na OsobyController.

Byl nám vygenerován kontroler, který je naroutován na URL adresu api/Osoby. Obsahuje několik akcí pro:

 • získání všech osob
 • získání detailu osoby
 • editaci osoby
 • přidání osoby
 • odstranění osoby

Jedná se o klasické REST API, kontroler si projděte.

Testovací data

Vložme si do aplikace nějaká testovací data, postačí nám třeba 2 osoby. Pro zjednodušení přejděme do metody GetOsobas() (pozn.: tento podivný název je důsledkem anglické pluralizace Entity Frameworku, reálném projekty je lepší psát v angličtině, pro naše výukové účely je čeština vhodnější i přes tyto drobné komplikace). Metodu upravme do následující podoby:

public IQueryable<Osoba> GetOsobas()
{
  db.Osobas.Add(new Osoba() { ID = 1, Jmeno = "Jan Novák" });
  db.Osobas.Add(new Osoba() { ID = 2, Jmeno = "Josef Nový" });
  db.SaveChanges();
  return db.Osobas;
}

Jakmile se nyní pokusíme získat osoby z API, vloží se do databáze tyto 2 nové. Spusťme projekt a přejděme na adresu (port budete mít vy jiný):

http://localhost:52763/api/Osoby

Výsledek:

Webové API v ASP.NET MVC - ASP.NET MVC - Single Page Application

Vidíme, že se povedlo. API nám vrátilo seznam 2 osob. My vidíme XML, až se na ně bude ptát JavaScript, přijdou mu v JSONu. Řádky z metody nyní zakomentujte, aby se nám tam osoby zbytečně stále nevkládaly.

Na jednotlivé akce API se můžete podívat také do záložky API v běžící aplikaci:

Dokumentace Web API v Single Page Application v ASP.NET MVC - ASP.NET MVC - Single Page Application

Zkuste si jednotlivé akce proklikat, uvidíte, že je dokumentace velmi hezky řešena.

V příští lekci, Single Page Application v ASP.NET - Frontend s knockout.js, budeme pokračovat, dnešní projekt naleznete v příloze ke stažení.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 131x (23.56 MB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

Předchozí článek
Úvod do Single Page Application v ASP.NET
Všechny články v sekci
ASP.NET MVC - Single Page Application
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Single Page Application v ASP.NET - Frontend s knockout.js
Článek pro vás napsal David Čápka Hartinger
Avatar
Uživatelské hodnocení:
4 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 15 let. Má rád Nirvanu, nemovitosti a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity