Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScript
JavaScript týden

Lekce 2 - Seznam (List) pomocí pole v C#

V minulé lekci, Úvod do kolekcí a genericita, jsme si udělali úvod do kolekcí a ukázali jsme si, co je to genericita.

Dnes se budeme v C# .NET tutoriálu věnovat seznamům (listům), což je typ kolekcí, se kterým jsme se během seriálu již setkali.

Pole

Udělejme si na začátku malou odbočku zpět k poli, které bylo první kolekcí, kterou jsme v seriálu poznali. Pole se vyznačuje tím, že má pevně daný počet prvků. Z tohoto důvodu někdy dokonce nebývá považováno za kolekci. Prvky v poli jsou číselně indexovány a to od nuly.

Hlavní nevýhodou pole tedy je, že do něj nemůžeme za běhu aplikace prvky přidávat nebo je mazat. To bohužel často potřebujeme, i když jsou situace, kdy je pole ideální volba. Touto daní je vyvážena obrovská rychlost, se kterou můžeme s prvky pole pracovat. Jelikož data jsou stejného typu (ať již úplně stejného, nebo společného předka), zabírají v paměti stejně místa. Jednotlivé prvky pole jsou v paměti uložené za sebou, jako v řadě, která je nepřerušená. Pole celých čísel si můžeme představit např. takto:

Struktura pole

Pokud tedy chceme např. přistoupit na 5. prvek, jen vstoupíme tam, kde pole začíná a poté odskočíme 4 násobky velikosti typu (zde intu) dále. Jsme na 5. prvku. Čtení a zápis na indexy v poli má tedy konstantní časovou složitost. Pokud vás tento termín zmátl, můžete to chápat tak, že do pole zapisujeme okamžitě a stejně tak z něj i čteme.

Pozn. Pokud v C# .NET založíme prázdné číselné pole, je automaticky naplněno nulami.

Seznamy (Listy)

Seznamy (anglicky a často i česky list) jsou kolekce, které umožňují prvky za běhu programu přidávat a mazat. Mohou být číselně indexované jako pole, ale také nemusí. Jsou v zásadě 2 typy seznamů.

Seznamy s polem

Seznam nejčastěji využívá toho, že ačkoli velikost pole nemůžeme za běhu programu měnit, můžeme za běhu vytvořit pole nové.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Seznam je poté třída, která obsahuje metody pro přidání a odstranění prvků (a mnoho dalších, pro nás nyní nepodstatných metod). Třída v podstatě obaluje pole a obsahuje navíc proměnnou, kde si uchovává počet prvků. Při vytvoření instance se vytvoří pole např. o 12ti prvcích a proměnná s počtem prvků se nastaví na 0. Při přidání prvního prvku se prvek vloží na 1. index v poli a počet prvků se inkrementuje. Takto můžeme přidat až 12 prvků, než pole naplníme. Ve chvíli, kdy vyčerpáme kapacitu pole, jednoduše vytvoříme nové, třeba 2x větší. Prvky ze starého pole do něj zkopírujeme a staré pole zahodíme. Až se toto nové pole opět naplní, budeme situaci opakovat. Takovýmto způsobem opravdu interně funguje kolekce List, se kterou jsme doteď pracovali. List s polem si můžeme představit asi takto:

Struktura list přes pole

List na obrázku má 8 prvků. Prvky jsou uloženy v interním poli, které má prvků 12. Poslední 4 prvky se nevyužívají a List se zvenku tváří jako že tam nejsou.

Výhodou je rychlost přístupu k prvkům pomocí indexů díky využití pole. Nevýhodou je samozřejmě časová prodleva nutná k vytvoření nového pole a překopírování prvků, i když nastává jen občas. Další, i když méně bolestivou nevýhodou je, že kolekce zabírá v paměti více prostoru, než je nutné. Tento typ seznamu je přesto nejpoužívanější kolekcí v .NETu a je poměrně dobře optimalizován.

List s polem je tedy v .NETu zastoupen třídou List a jeho negenerický protějšek je ArrayList. Popišme si důležité metody na třídě List:

Metody a další prvky na třídě List

List implementuje interface IList. Ten tvoří základ kolekce a obsahuje následující metody:

 • Add() - Přidá nový prvek do listu.
 • Clear() - Vymaže všechny prvky.
 • Contains() - Vrátí true, pokud list obsahuje daný prvek.
 • CopyTo() - Metodu již známe z pole, umožňuje zkopírovat prvky z listu do pole.
 • IndexOf() - Vrátí index prvního výskytu daného prvku v listu.
 • Insert() - Vloží na daný index nový prvek (a další prvky posune).
 • Remove() - Vymaže daný prvek. Tato funkce je velmi užitečná v případě, že máme v Listu instance nějaké třídy (např. uživatele), nemusíme si držet jejich číselné indexy, jen zavoláme např. list.Remove(karel), kdy předáme konkrétní instanci, která se má ze seznamu odebrat..
 • RemoveAt() - Vymaže prvek na daném indexu.

Ačkoli jsme si List vyzkoušeli již 1000krát, pro úplnost si přeci jen ukažme několik řádků kódu:

List<int> list = new List<int>();
list.Add(5);
list.Add(10);
Console.WriteLine(list[0]);

Výstup programu:

Konzolová aplikace
5

Kód výše vytvoří List typu int, přidá do něj 2 čísla a poté vypíše první prvek do konzole. Pracujeme s indexy jako bychom pracovali s polem, ale můžeme do něj za běhu programu přidávat prvky a také je mazat.

Samotný List ještě dodává další metody, popišme si i ty:

 • AddRange() - Přidá do listu prvky z předaného pole. Podobně můžeme volat i metody InsertRange() a RemoveRange(). Je dobrý nápad metodu využívat, jelikož nám ušetří cyklus. Jedinou záludností je, že umí přidávat pouze z pole. Za chvíli si ukážeme co s tím.
 • AsReadOnly() - Vrátí instanci listu, ze které lze prvky pouze číst. Vhodné pro zapouzdření prvků kolekce.
 • Count - Vlastnost nesoucí počet prvků v listu. Všimněte si, že se vlastnost nejmenuje Length (jako u pole), jelikož délka listu je o něco větší. Pravou délku listu získáme vlastností Capacity, i když nám tento údaj asi k ničemu není.
 • Find() - Vyhledá daný prvek pomocí predikátu (který je, jak již víme, delegátem). Je to velmi jednoduché a efektivní, jelikož můžeme použít zápis přes lambda funkce. Ukažme si, jak by se na Listu typu int vyhledalo číslo větší než 25:
int cislo = list.Find(a => a > 25);
Console.WriteLine(cislo);

Výstup programu:

Konzolová aplikace
30

Find() vrátí první nalezený prvek nebo výchozí hodnotu typu při neúspěchu (u objektů null).

 • FindAll() - Podobně jako Find() můžeme používat metodu FindAll(), která najde všechny odpovídající prvky a vrátí nový List, který tyto nalezené prvky obsahuje:
List<int> cislaVetsiNez25 = list.FindAll(a => a > 25);
foreach (int c in cislaVetsiNez25)
  Console.WriteLine(c);

Výstup programu:

Konzolová aplikace
30
35

Díky delegátům a lambda výrazům je vše tak snadné. Dále list nabízí metody FindIndex(), FindLast() a FindLastIndex(). Zajímavá je ještě metoda BinarySearch(), která vyhledává prvek stejně jako Find(), ale je mnohem rychlejší. Předpokladem je však fakt, že je list setříděný. Více u algoritmu binární vyhledávání

 • Exists() - Exists() funguje podobně jako Find(), pouze nevrací nalezený prvek ale true pokud byl nějaký nalezený, jinak false.
 • LastIndexOf() - Obdoba metody IndexOf(), vrací index posledního výskytu daného prvku v listu.
 • RemoveAll() - Odstraní všechny prvky, které odpovídají danému predikátu.
 • Reverse() - Převrátí list tak, aby byl 1. prvek jako poslední a naopak poslední jako první.
 • Sort() - Setřídí list. Je důležité, aby jeho prvky obsahovaly rozhraní IComparable, jinak metoda vyvolá výjimku. Základní třídy a struktury z .NETu IComparable implementují, u svých tříd ho umíme dodat.
 • ToArray() - Velmi používaná metoda, která vytvoří pole prvků z listu a to vrátí. Jelikož pole je standardní výměnná struktura v .NETu, budeme metodu používat velmi často. Všimněte si, že např. metoda AddRange() bere v parametru pole, nikoli list. To aby byla univerzální. Pokud tedy chceme zkopírovat prvky jednoho listu do druhého, uděláme to takto:
list1.AddRange(list2.ToArray());

Až na několik metod jsme si popsali celý list.

Vyzkoušejte si další metody jako Sort(), vyhledávání a podobně. Detailnější práci s kolekcemi se budeme ještě věnovat, až se dostaneme k technologii LINQ.

V příští lekci, Spojový seznam v C#, si uvedeme 2. typ listu, kterým je spojový seznam.


 

Stáhnout

Staženo 646x (22.98 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

Předchozí článek
Úvod do kolekcí a genericita
Všechny články v sekci
Kolekce a LINQ v C# .NET
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
13 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn university Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (10)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (15)

Avatar
luxurya
Neregistrovaný
Avatar
luxurya:28.5.2013 9:50

diky moc, no ja vim že to pišu blbě, jsem v tom uplně nový a zkouším si to teprve

 
Odpovědět
28.5.2013 9:50
Avatar
Michal Žůrek - misaz:10.7.2013 10:26

Ahoj, když bych si dělal vlastní kolekci, třeba něco jako List(), tak jak docílím aby se mi to navenek chovalo jako pole.

třeba:

MojeKolekce<int> mk = new MojeKolekce<int>();
mk.Add("něco");
// A teď otázka:
Console.WriteLine(mk[0]);

jak docílím abych mohl získat ten prvek kdesi zevnitř přes index?

 
Odpovědět
10.7.2013 10:26
Avatar
Luboš Běhounek Satik
Autoredaktor
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
Luboš Běhounek Satik:10.7.2013 10:35

do tridy MojeKolekce pridas neco jako

private List<String> mojePrivatniStringy;

public String this[int index]
  {
    get
    {
      return mojePrivatniStringy[index];
    }
    set
    {
      mojePrivateniStringy[index] = value;
    }
  }

A mohly by te zajimat rozhrani - treba IEnumerable, pripadne rovnou IList.

Odpovědět
10.7.2013 10:35
https://www.facebook.com/peasantsandcastles/
Avatar
petr.skolar
Člen
Avatar
petr.skolar:23.7.2015 13:19

Super vysvětlení, hezký článek, určitě z toho něco využiji, díky

 
Odpovědět
23.7.2015 13:19
Avatar
Marek
Člen
Avatar
Marek:19.9.2017 23:21

Ahoj,

kam zařadit pole ? Z toho, co jsem se zatím dočetl, tak pole není ani generická, ani obecná kolekce...

Díky.

 
Odpovědět
19.9.2017 23:21
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
skatech77
Člen
Avatar
skatech77:22.4.2019 22:37

Ahoj, chtěl bych se zeptat, když zadám slovo (název) do textboxu a kliknu na button
aby se mi vytvořil nový list s názvem z textboxu ?

Odpovědět
22.4.2019 22:37
Valar Morghulis
Avatar
Nositelka Změny:27. ledna 12:51

Tak nějak jsem zjistila, že do Capacity se dá i dosazovat, takže určitě má svůj význam - můžeme pomocí ní upravovat velikost celého seznamu (k čemu je dobré tohle, to opravdu nemám tušení).
A ještě bych se tak zeptala, když už máme nějaký List<> nebo ArrayList, umí se jeho velikost i zmenšovat? Bylo by poněkud hloupé, kdyby kvůli nějakému extrémnímu vytížení aplikace velikost listu naběhla nahoru, čímž by zbytečně list zabíral místo, když počet prvků klesne na obvyklé hodnoty. Děje se to automaticky, nebo se prostě použije dosazení do Capacity? (Čímž si vlastně odpovídám na svou první otázku :-) .)

Odpovědět
27. ledna 12:51
j.k.j
Avatar
David Holohlavský:9. května 23:38

Díky za článek. ;-)

 
Odpovědět
9. května 23:38
Avatar
Pratos Zesporaku:4. srpna 8:13

Ahoj, potřebuji z excelu načíst data do nějaké kolekce, ale nevím jak to udělat. Představoval jsem si jedno pole o x prvcích, každý prvek by obsahoval jeden List, do kterého bych přidával pole stringů, jenže nevím jak vložit do pole List.

Zde uvádím příklad řetězců, které budu v excelu vyhledávat:
AAA12qwe
AAA13rtz
AAA36uio
BBB20asd
CCC12poi
Do prvního listu dám všechny AAA do druhého všechny BBB a do třetího všechny CCC.
Samozřejmě v excelu je spousta dalších řetězců cca 2000, a cca 5% jsou ty které hledám. Problém je, že sice předem vím kolik bude počet Listů (může jich být 0 ale klidně i 20), proto bych rád nějakou kolekci, kterou nebudu muset předem definovat, navíc List mi nejde vložit do pole, nebo se mýlím? Děkuju za nápady.

 
Odpovědět
4. srpna 8:13
Avatar
Odpovídá na Pratos Zesporaku
Pratos Zesporaku:4. srpna 10:09

Tak nakonec jsem použil List<List<strin­g[]>> a to funguje. Jediné co se mi na tom nelíbí je to, že musím celý excel prohledat nejdřív na řetězce AAA, pak řetězcem BBB atd. Chtěl jsem kvůli úspoře času prohledat celý excel pouze jednou a řetězce přiřazovat do Listů.

 
Odpovědět
4. srpna 10:09
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 25. Zobrazit vše