Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy. Zároveň využij akce až 50 % zdarma při nákupu e-learningu - více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
java week + discount 50

Lekce 4 - Zvuky, hudba, klávesnice a myš v MonoGame

V minulé lekci, Kreslíme a píšeme v MonoGame, jsme si ukázali vykreslování spritů a písma.

Dnes se podíváme na hudbu, zvukové efekty a reakci na klávesy.

Načtení obsahu

Stejně jako minule sprity, i zvuky a hudbu musíme nejprve načíst. Zvukové efekty jsou typu SoundEffect, hudba je typu Song. Do třídy s hrou tedy přidáme 2 proměnné:

private SoundEffect zvukRada;
public Song hudba_zardax;

Přesuňme se do metody LoadContent() a zvuky načtěme z obsahu:

zvukRada = Content.Load<SoundEffect>(@"Zvuky\zvuk_rada");
hudba_zardax = Content.Load<Song>(@"Zvuky\hudba_zardax");

Hudba

Přehrávání hudby nám zajišťuje statická třída MediaPlayer. Zajímat nás bude především metoda Play(), která bere jako parametr objekt typu Song, tedy hudbu, kterou chceme přehrát. Play() zavoláme na konci metody LoadContent(), prototože právě tehdy je hudba načtena.

MediaPlayer.Play(hudba_zardax);

Vyzkoušíme :)

Pro potřeby dalšího programování si vytvoříme veřejnou metodu PrepniHudbu(), která bude brát jako parametr Song. Pokud tento song ještě nehraje, spustí ho. Pokud již hraje, nechá ho hrát a neudělá nic. Touto kontrolou se vyhneme situacím, kdy např. přijdeme do lokace, kde má hrát hudba co již hraje a tato hudba by začala hrát odznovu, přestože může prostě pokračovat. Aktuálně přehrávané písničky najdeme ve vlastnosti Query.ActiveSong. Jak je vidět, přehrávač má i jakýsi playlist, ten my v seriálu ale nevyužijeme. Metoda by mohla vypadat takto:

public void PrepniHudbu(Song hudba)
{
  // Nehraje již ta samá hudba?
  if (MediaPlayer.Queue.ActiveSong != hudba)
    MediaPlayer.Play(hudba);
}

Původní přehrání hudby změníme na volání této metody. Ještě dodáme, aby se hudba opakovala nastavením vlastnosti IsRepeating. Konec metody LoadContent() tedy vypadá takto:

MediaPlayer.IsRepeating = true;
PrepniHudbu(hudba_zardax);

Pro zachování zdravého rozumu doporučuji obsah metody PrepniHudbu() pro účely vývoje zakomentovat, nebo ji budete po několika dnech programování a zkoušení hry nenávidět :)

Zvukové efekty

Dále zde máme zvukové efekty, ty jsou velmi jednoduché. Kdykoli je potřebujeme přehrát, zavoláme na nich pouze metodu Play(). Zvuk si zkusíme spustit opět na konci metody LoadContent():

zvukRada.Play();

Vyzkoušíme.

Klávesnice

Nějakým způsobem bude hráč hru samozřejmě ovládat. XNA nám poskytuje širokou podporu ovladačů, tedy klávesnice, myši, ale i dalších zařízení, jako joysticků nebo gamepadů. My se teď zaměříme zejména na klávesnici.

Pro práci s klávesnicí máme k dispozici třídu Keyboard. Zajímat nás na ní bude zejména statická metoda GetState(), která nám vrátí stav aktuálně stisknutých kláves. Na instanci tohoto stavu se můžeme poté ptát, zda obsahuje konkrétní klávesu. Instance stavu kláves je typu KeyboardState. Veřejnou proměnnou tohoto typu si přidáme do třídy s hrou:

public KeyboardState klavesy;

Již víme, že místo, kde se budeme na stav kláves ptát, je právě metoda Update(). Přesuňme se do ní a za zpracováním GamePadu pro XBox si uložme aktuální instanci stavu kláves:

klavesy = Keyboard.GetState();

Nyní máme v klavesy uložený současný stav klávesnice. Na instanci stavu máme 3 užitečné metody:

 • IsKeyDown() - Zeptá se, zda je stisknuta určitá klávesa.
 • IsKeyUp() - Zeptá se, zda je uvolněna určitá klávesa.
 • GetPressedKeys() - Vrátí pole všech stisknutých kláves.

Jednotlivé klávesy rozlišujeme pomocí výčtového typu Keys. Prvek Keys (tedy jednu konkrétní klávesu) berou jako parametr první 2 metody. 3. metoda vrací pole prvků Keys.

Zeptejme se, zda je stisknuta klávesa Enter a pokud ano, přehrajme náš zvuk:

if (klavesy.IsKeyDown(Keys.Enter))
  zvukRada.Play();

Vyzkoušíme.

Vidíme, že celý postup má jednu nevýhodu - klávesa se neustále vyhodnocuje po celou dobu, co ji držíme. Zvuků tedy hrají desítky přes sebe a nám z toho třeští hlava. Někdy opravdu můžeme chtít, aby hra takto reagovala na určitou klávesu, např. pokud držíme plyn, auto stále akceleruje, jakmile ho pustíme, otáčky klesají. Někdy ale chceme, aby se klávesa vyhodnotila jen jednou a podruhé pouze tehdy, když je puštěna a poté znovu stisknuta. Ukažme si, jak na to. K naší proměnné klavesy si výše deklarujme ještě jednu, reprezentující minulý stav kláves:

public KeyboardState klavesy, klavesyMinule;

Uložení stavu kláves v Update() upravme taky, aby v proměnné klavesyMinule byl minulý stav klávesnice:

klavesyMinule = klavesy;
klavesy = Keyboard.GetState();

Nyní není nic jednoduššího, než se zeptat, zda bylo Enter minule puštěné a nyní je stisknuté:

if (klavesy.IsKeyDown(Keys.Enter) && klavesyMinule.IsKeyUp(Keys.Enter))
  zvukRada.Play();

Opět vyzkoušíme.

Jelikož takovéto chování budeme chtít často a musíme do podmínky psát tu samou klávesu 2x, vytvoříme si k tomuto účelu metodu NovaKlavesa(). Ta bude v parametru brát prvek výčtového typu Keys a zjistí, zda je klávesa nyní držena a minule držena nebyla:

public bool NovaKlavesa(Keys klavesa)
{
  return klavesy.IsKeyDown(klavesa) && klavesyMinule.IsKeyUp(klavesa);
}

Metoda je veřejná, protože ji budeme používat časem i mimo třídu s hrou. Upravíme naši reakci na Enter v Update():

if (NovaKlavesa(Keys.Enter))
  zvukRada.Play();

Jistě uznáte, že nyní je zápis mnohem přehlednější.

Myš

Ještě máme trochu času a i když myš v našem tetrisu používat nebudeme, ukážeme si, jak se s ní pracuje. Neprve použijeme standardní kurzor Windows. Ten je standardně na okně s hrou vypnutý, zapneme ho přepnutím vlastnosti IsMouseVisible přímo na hře v metodě Initialize():

IsMouseVisible = true;

Takový kurzor je docela ošklivý, proto ho zas vypneme :) Jak jsem se již zmínil, naše hra používat myš nebude, proto jsem pro vás nepřipravil žádný sprite s kurzorem myši. Pokud chcete, nějaký si nakreslete a přidejte, já zde místo kurzoru vykreslím písmeno "X".

Podobně jako klávesnice měla třídu Keyboard, pro myš nám XNA nachystalo třídu Mouse. Funguje úplně stejně, opět tu máme stav MouseState. Novou proměnnou mys tohoto typu si přidáme do třídy s hrou:

public MouseState mys;

V Update() si stav uložíme, stejně jako jsme to udělali se stavem kláves:

mys = Mouse.GetState();

Nyní se přesuneme do metody Draw(), kde vykreslíme "kurzor" a dále vypíšeme aktuální souřadnice a stav tlačítka.

Začneme kurzorem, zde stačí použít vlastností X a Y na instanci stavu myši, které označují pozici kurzoru. Kurzor vykreslíme jako poslední, aby byl nad vším ostatním (samozřejmě ale před spriteBatch.End()):

spriteBatch.TextSeStinem(fontCourierNew, "X", new Vector2(mys.X, mys.Y), Color.White);

Nyní vykreslíme pozici myši a stav tlačítka:

string text = String.Format("{0},{1} {2}", mys.X, mys.Y, mys.LeftButton);
spriteBatch.TextSeStinem(fontCourierNew, text, new Vector2(0, 700), Color.White);

Kolize kurzoru a obdélníku

Nakonec si ještě ukážeme, jak udělat kolizi obdélníku a bodu. Již víme, že XNA má strukturu Vector2. Ono má podobných struktur více, my použijeme Rectangle (obdélník) a Point (bod). Rozdíl mezi bodem a vektorem je ten, že bod má celočíselné souřadnice a postrádá metody jako vektorový součet. Přesto je v XNA zvykem používat téměř vždy vektor, jelikož s nimi pracují vnitřní metody XNA, např. metody vykreslovací.

Vytvořme si obdélník, který nastavíme přibližně na pozici robota na pozadí. Po kliknutí na robota se zobrazí text: "Neklikej na me" :) Nyní samozřejmě pouze bastlíme, v praxi bychom pracovali s objektem robot, to si časem ukážeme na objektu kostka. Do třídy si přidejme tyto proměnné:

private Rectangle obdelnikRobota;

V Initialize() obdélník nastavíme přibližně na souřadnice robota pomocí levého horního bodu a délky stran:

obdelnikRobota = new Rectangle(775, 345, 115, 245);

K číslům jsem došel tak, že jsem si pozadí otevřel ve Windows Malování a oblast označil, v dolní liště mi MSPaint ukázal její souřadnice a rozměry. Nyní se přesuňme do Draw() a přidejme vykreslení hlášky:

if (obdelnikRobota.Contains(new Point(mys.X, mys.Y))
&& (mys.LeftButton == ButtonState.Pressed))
  spriteBatch.TextSeStinem(fontBlox, "Neklikej na me", new Vector2(600, 220), Color.Lime);

Stav tlačítka porovnáváme pomocí výčtového typu ButtonState, obsahující prvky Pressed a Released (stisknuto a uvolněno). Ideálně by tato kontrola měla být v metodě Update(), ale pro náš pokus to nevadí. Pokud bychom chtěli složitější chování, stejně jako u kláves bychom založili proměnnou minulaMys.

Robotris, ukázková hra v XNA Game Studio

Příště, v lekci Rozdělení MonoGame hry do komponent, se podíváme, jak hru rozložit do několika herních komponent. Celý projekt s dnešním řešením si opět můžete stáhnout níže.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 356x (11.85 MB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

Předchozí článek
Kreslíme a píšeme v MonoGame
Všechny články v sekci
Od nuly k tetrisu v MonoGame
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Rozdělení MonoGame hry do komponent
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
12 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře

Avatar
Mini
Člen
Avatar
Mini:24.11.2012 13:27

Ahoj měl bych takový problém, ty tam máš toho robota, že když na něho kliknu tak se něco stane, ale mas to vyřešené pomocí toho rectanglu, jenže co když bych chtěl tím objektem (robotem) hýbat, a aby pořád fungovala ta akce když na něj kliknu. Děkuji.

Odpovědět
24.11.2012 13:27
Jste dobří jen v tom, co vás baví.
Avatar
Petr Nymsa
Tvůrce
Avatar
Odpovídá na Mini
Petr Nymsa:24.11.2012 13:52

Budeš muset v update aktualizovat rectangle :)

Odpovědět
24.11.2012 13:52
Pokrok nezastavíš, neusni a jdi s ním vpřed
Avatar
Mini
Člen
Avatar
Mini:24.11.2012 13:55

aha :-) takže to nejde jak u událostí? že sem se ptal na jaký objekt sem kliknul? musím do vždy dělat pomoci rectanglu? co když to bude kolečko? Snad jde chápat z toho co píšu co potřebuji :))

Odpovědět
24.11.2012 13:55
Jste dobří jen v tom, co vás baví.
Avatar
Petr Nymsa
Tvůrce
Avatar
Petr Nymsa:24.11.2012 14:14

Pokud myslíš události typu Click, které jsou ve Formu, ty zde nenajdeš. Musíš si je udělat sám. Co se týče kolečka, lepší řešení je kolize pixel-per-pixel.

Odpovědět
24.11.2012 14:14
Pokrok nezastavíš, neusni a jdi s ním vpřed
Avatar
Mini
Člen
Avatar
Mini:24.11.2012 17:14

No nějak podrobněji by to nešlo? Moc jsem nepochopil když to bude mít jiný tvar, např to kolečko, jinak díky :-)

Odpovědět
24.11.2012 17:14
Jste dobří jen v tom, co vás baví.
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Mini
David Čápka:26.11.2012 13:25

Událostí to jde, když si jí tam uděláš. Událost je delegát, pokud ti to něco říká, nebudeš mít problém ji zavést. Jak v tutoriálech píši, XNA je framework, ne engine.

Neobdélníkové kolize se ve hrách moc nepoužívají, zaprvé jsou zbytečné, zadruhé problémové a zatřetí pomalé. Pokud bys je z nějakého důvodu přeci jen potřeboval, pixely se z textury vytáhnou takto:

Color[] pixelColors = new Color[texture.Width * texture.Height];
texture.GetData(pixelColors);

Můžeš se podívat na tuto funkci, dá se z toho dost vyčíst:

static bool PerPixelCollision(Sprite a, Sprite b)
  {
    // Get Color data of each Texture
    Color[] bitsA = new Color[a.Texture.Width * a.Texture.Height];
    a.Texture.GetData(bitsA);
    Color[] bitsB = new Color[b.Texture.Width * b.Texture.Height];
    b.Texture.GetData(bitsB);

    // Calculate the intersecting rectangle
    int x1 = Math.Max(a.Bounds.X, b.Bounds.X);
    int x2 = Math.Min(a.Bounds.X + a.Bounds.Width, b.Bounds.X + b.Bounds.Width);

    int y1 = Math.Max(a.Bounds.Y, b.Bounds.Y);
    int y2 = Math.Min(a.Bounds.Y + a.Bounds.Height, b.Bounds.Y + b.Bounds.Height);

     // For each single pixel in the intersecting rectangle
     for (int y = y1; y < y2; ++y)
     {
       for (int x = x1; x < x2; ++x)
       {
         // Get the color from each texture
         Color a = bitsA[(x - a.Bounds.X) + (y - a.Bounds.Y)*a.Texture.Width];
         Color b = bitsB[(x - b.Bounds.X) + (y - b.Bounds.Y)*b.Texture.Width];

         if (a.A != 0 && b.A != 0) // If both colors are not transparent (the alpha channel is not 0), then there is a collision
         {
           return true;
         }
       }
     }
    // If no collision occurred by now, we're clear.
    return false;
  }

Zbytek na http://gamedev.stackexchange.com/…ction-in-xna.

Odpovědět
26.11.2012 13:25
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Mini
Člen
Avatar
Mini:28.11.2012 20:59

Ok díky moc :-) vyzkouším

Odpovědět
28.11.2012 20:59
Jste dobří jen v tom, co vás baví.
Avatar
vojtomala
Člen
Avatar
vojtomala:27.6.2015 19:21

Ahoj chtěl bych se zeptat, když si vytvořím novou třídu(Add->class) pak ji podědím z třídy game1 a vytvářím si tam "ostatní" metody např. Prepnihudbu nebo NovaKlavesa(funguje to luxusně) ale chtěl bych se zeptat jakou výkonostní daň platím za tento luxus? :). díky za odpovědi :)

 
Odpovědět
27.6.2015 19:21
Avatar
Lukáš Hypša:26.3.2016 19:53

Ta hudba je krutá, klidně bych jí polouchal celou dobu :D ale nechci si ji znechutit už teď :D

Odpovědět
26.3.2016 19:53
Jsem lama co se roky snaží naučit napsat aspoň pár řádků a furt mu to nejde...
Avatar
Petr Šťastný
Tvůrce
Avatar
Petr Šťastný:8.6.2016 17:37

Ahoj, potřebuji pomoct. Zkoušel jsem si tohle udělat v Monogame, ale nechce mi to načíst jakoukoli hudbu. Ať už mp3, nebo wma, jako Song, nebo Soundeffect, ten soubor tam je, ale píše to, že to nenalezlo žádný soubor. Neví někdo, co s tím?

protected override void LoadContent()
    {
      // Create a new SpriteBatch, which can be used to draw textures.
      spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);

      // TODO: use this.Content to load your game content here
      font_Zakladni = Content.Load<SpriteFont>(@"Fonty\ArialBig");
      font_Flat = Content.Load<SpriteFont>(@"Fonty\FlatForm");
      font_FlatBig = Content.Load<SpriteFont>(@"Fonty\FlatForm_Big");
      sound_GameTheme = Content.Load<Song>(@"Zvuky\GameTheme");
      sound_MainTheme = Content.Load<Song>(@"Zvuky\MainTheme");


      PlayMusic(sound_MainTheme);
      MediaPlayer.IsRepeating = true;
    }

http://prntscr.com/bdwq9m
http://prntscr.com/bdwqtq
http://prntscr.com/bdwr64

 
Odpovědět
8.6.2016 17:37
Avatar
vodacek
Tvůrce
Avatar
Odpovídá na Petr Šťastný
vodacek:9.6.2016 7:12

toto bude spíše chyba, že ti chybí nějaká knihovna, ohledně tohoto zkus napsat na forum monogame - tam svedou poradit lépe

 
Odpovědět
9.6.2016 7:12
Avatar
Petr Šťastný
Tvůrce
Avatar
Petr Šťastný:16.6.2016 18:43

Ahoj, potřebuji pomoct (zase :D) V monogame mi nefungovaly zvuky a ten pipeline byl takový ... no zajímavý :D

Takže jsem si nainstaloval XNA game studio a všechno funguje jak má :-) Jenom nevím, jak udělat tohle:

Mám ve hře dvě komponenty (herní obrazovky). Z obrazovky 1 přepínám na obrazovku 2. Ale mám problém: Na obrazovce 1 i 2 jsou tlačítka na stejných souřadnicích (a chci je tam kvůli 'designu' nechat). Takže když na obrazovce 1 kliknu na tlačítko, přehodí se to na obrazovku číslo 2 a tam se klikne na další tlačítko.

Nevíte, jak to vyřešit? Napadlo mě si to prostě udělat tak, že při klikání na tlačítko obrazovky 1 si uložím čas a nedovolím klikání na obrazovce 2, dokud neuplyne třeba vteřina. Ale asi to nebude ten nejlepší způsob. Bylo by to pomalé a složité, nemám pravdu? :-)

 
Odpovědět
16.6.2016 18:43
Avatar
Petr Šťastný
Tvůrce
Avatar
Petr Šťastný:16.6.2016 18:49

EDIT: A s tím souvisí problém, že mám klasická tlačítka, která nic nedělají (tedy myšleno nepřevádí pohled na jinou stránky). A na těch, když držím tlačítko, slyším hnusné pištění (používám SoundEffect pro klikání na tlačítka). Jak se toho mám zbavit?

if (rect_Back.Contains(new Point(hra.mys.X, hra.mys.Y)) && hra.mys.LeftButton == ButtonState.Pressed)
      {
        //
        // ...
        //
        seff_Click.Play();
        hra.PrepniHerniObrazovku(hra.komp_menu);
      }
 
Odpovědět
16.6.2016 18:49
Avatar
Petr Šťastný
Tvůrce
Avatar
Odpovídá na Petr Šťastný
Petr Šťastný:17.6.2016 14:47

Tak dobrý, stačilo v Hra.cs vytvořit bool ButtonAllowed, v Update podmínku, že když myš není zmáčknutá, hodím ButtonAllowed na true a když se zmáčkne tlačítko, hodit ButtonAllowed na false. Tlačítko jde samozřejmě zmáčknout, jenom když je ButtonAllowed true;

Že mě to nenapadlo hned :-)

 
Odpovědět
17.6.2016 14:47
Avatar
Patrik Pastor:21.6.2019 15:36

Jak vlastne funguji ty Pointy? Chapu druhou cast podminky, kde se kontroluje, zda se mys stiskla, ale jak to ze je prvni cast podminky obdelnikRobota­.Contains(new point)?

jak muze obdelnik obsahovat nejaky point, kdyz jsem ho nevytvoril. Nebylo by lepsi misto Contains aby byla metoda jako Exists? nebo Finds? jako naleza nebo existuje. Ale prece ten point jeste neni vytvoreny aby se volala metoda "obsahuje" (contains), to nedava smysl

 
Odpovědět
21.6.2019 15:36
Avatar
Jiří Pivec
Člen
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
Jiří Pivec:10.12.2021 16:58

Třída Rectangle obsahuje metodu Contains, která v tomto případě používá přetížení s parametrem Point.
Metodu Contains tedy voláš na instanci třídy Rectangle nikoli na třídě Point a instanci třídy Point vytváříš přímo v parametru klíčovým slovem new.
new Point(mys.X, mys.Y)
Struct Point má parametry int x a int y (v tomto případě poloha kurzoru myši).

Na třídě Rectangle nejsou metody Exists ani Finds. Ne že by sis je tedy nemohl napsat :)

Pokud Ti není jasné, jak některé třídy fungují a jaké metody obsahují, označ si třídu(nebo metodu) a stiskni F12 (pravé myšítko -> Go To Definition).

Odpovědět
10.12.2021 16:58
„Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ J.W.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 16 zpráv z 16.