Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Swiftu. Zároveň využij výhodnou slevovou akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - více informací.
swift week + discount 30

Lekce 6 - Úvod do XML a zápis SAXem

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 1.-5. lekci práce se soubory v C# .NET, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

Dnes se v C# .NET tutoriálu zaměříme na formát XML, nejprve si ho popíšeme, poté si ukážeme třídy, které nám .NET framework poskytuje k jeho čtení a zápisu. Zápis si vyzkoušíme dnes, čtení příště.

Formát XML

Nyní vás zahrnu spoustou pojmů, když něčemu nebudete rozumět, vůbec to navadí, vše si tu ještě probereme :)

XML (eXtensible Markup Language) je značkovací jazyk, který vyvinulo W3C (organizace, která má na starosti webové standardy). XML je velmi univerzální a je podporováno řadou jazyků i aplikací. Slovo extensible (rozšiřitelný) označuje možnost vytvořit si pomocí XML vlastní jazyk, tím je např. XHTML pro tvorbu webových stránek. XML je jazyk samopopisovací, má takovou strukturu, že poznáme, co která hodnota označuje. Zatímco v CSV se můžeme jen domnívat, co je ta třetí osmička, v XML by nám bylo hned jasné, že je to počet článků uživatele (například). Nevýhodou formátu je samozřejmě jeho větší velikost, což nám však ve většině případů nevadí. Osobně téměř vždy při výběru formátu sahám po XML, hodí se např. k uložení konfigurace programu, hiscore hráčů hry nebo k menší databázi uživatelů. Díky XSD schématům ho můžeme jednoduše zvalidovat a předejít chybám při běhu programu.

XML je možné zpracovávat hned několika způsoby. Obvykle jednoduchým kontinuálním čtením/zápisem nebo pomocí objektové struktury DOM. Došlo to tak daleko, že nám některé nástroje (včetně .NET knihoven) umožňují s XML dokumentem pracovat jako s databází a volat nad ním SQL dotazy. Asi si dokážete představit, že to usnadní práci. Dalším jazykem k dotazování se nad XML soubory je např. XPath.

XML konkuruje JSON, který je jednodušší, ale méně populární v obchodních aplikacích. Ten na rozdíl od XML umožňuje snadné logování na konec souboru bez načtení celého dokumentu.

XML se velmi často používá k výměně dat mezi rozdílnými systémy (např. desktopovou aplikací a webovou aplikací na serveru), proto jak již bylo zmíněno existuje pro něj mnoho knihoven a každý nástroj ho zná a umí s ním pracovat. S tím souvisejí webové služby, SOAP a podobně, čímž se však nyní nebudeme zabývat.

Minule jsme si uložili seznam uživatelů do souboru CSV. Ukládalo se jméno, věk a datum registrace. Hodnoty byly zasebou, oddělené středníky. Každý řádek představoval jednoho uživatele. Obsah souboru vypadal tedy asi takto:

Pavel Slavík;22;21.3.2000
Jan Novák;31;30.10.2012

Nezasvěcený z toho nic moc nepozná, že? Udělejme si nyní ekvivalent souboru ve formátu XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<uzivatele>
  <uzivatel vek="22">
    <jmeno>Pavel Slavík</jmeno>
    <registrovan>21.3.2000</registrovan>
  </uzivatel>
  <uzivatel vek="22">
    <jmeno>Jan Novák</jmeno>
    <registrovan>30.10.2012</registrovan>
  </uzivatel>
</uzivatele>

Nyní každý vidí, co je v souboru uloženo. Věk jsem zde uložil jako atribut jen proto, abych ukázal, že je XML umí, jinak by mohl být jako element spolu se jménem a registrován. Nyní jsem tedy vyzradil, že jednotlivým prvkům se říká elementy. Ty určitě všichni znáte z HTML, které vychází ze stejných základů jako XML. Elementy jsou většinou párové, tedy otevírací, poté následuje hodnota a uzavírací s lomítkem. Elementy mohou obsahovat další elementy, struktura je tedy stromová. Díky tomu není problém do jediného XML dokumentu uložit celou hierarchii objektů.

Na začátku souboru je XML hlavička. Aby byl dokument validní, musí obsahovat právě 1 kořenový element, zde element uzivatele, ve kterém jsou zabaleny další elementy. Atributy se píší za název atributu do uvozovek.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Určitě vidíme, že soubor nám nabobtnal, to je daň za to, že vypadá hezky. Kdyby neměl uživatel vlastnosti jen 3, ale např. 30, bylo by vidět, jak CSV formát přestává stačit. Osobně se s přibývajícími zkušenostmi stále více přikláním k řešením, která jsou přehledná a jednoduchá, i když třeba zabírají více paměti (a to nejen v souborech, ale i ve zdrojovém kódu). Nic není horšího, než když programátor přijde za rok ke svému programu a vůbec neví, co je ten osmý parametr v CSV, kde je na řádku 100 nějakých čísel. Nebo co je to pětirozměrné pole, které je sice hrozně rychlé, ale kdyby si místo něj postavil objektovou strukturu, nemusel by nyní psát program odznovu. Ale to jsem odbočil.

XML v .NET

Budeme se zde věnovat dvou základním přístupům ke XML. Kontinuálnímu přístupu (tzv. SAX parser) a přístupu objektovému (DOM). Dnešní a příští díl je věnovám SAXu, další DOMu. Opět máme v .NET frameworku více způsobů, jak s XML pracovat, některé jsou zastaralé a přítomné jen z důvodu zpětné kompatibility. Strávil jsem nad XML poměrně dost času, abych sem sepsal jen ty aktuální a také jednoduché konstrukce.

Parsování XML přes SAX

SAX (jako Simple API for XML) je vlastně jednoduchá nadstavba čtečky textových souborů. Zápis je poměrně jednoduchý, postupně zapisujeme elementy a atributy tak, jak jdou v souboru zasebou. Stromovou strukturu zde tedy ignorujeme. .NET nám poskytuje třídu XmlWriter, která nás odstiňuje od toho, že je XML textový soubor. Pracujeme pouze s elementy (přesněji uzly, více dále).

Čtení probíhá podobně, jako zápis. XML tedy čteme jako textový soubor, řádek po řádku, odshora dolů. SAX nám však nedává řádky, ale postupně tzv. uzly (XMLNode), na které při čtení postupně naráží. Uzel může být element, atribut nebo hodnota. V cyklu uzly dostáváme tak, jak jdou v souboru zasebou. Ke čtení použijeme třídu XmlReader. Obě třídy jsou ve jmenném prostoru System.Xml.

Výhodou SAX je vysoká rychlost a paměťová nenáročnost. Nevýhody poznáme, až tento přístup dále srovnáme s objektovým přístupem DOM.

Zápis XML

Pojďme si vytvořit jednoduché XML, využijeme k tomu výše uvedený příklad s uživateli. S třídou Uzivatel jsme pracovali již minule, pro jistotu ji zde ještě jednou přiložím. Vytvořte si nový projekt - konzolovou aplikaci jménem XmlSaxZapis a třídu k projektu přidejte:

class Uzivatel
{
    public string Jmeno { get ; private set; }
    public int Vek { get; private set; }
    public DateTime Registrovan { get; private set; }

    public Uzivatel(string jmeno, int vek, DateTime registrovan)
    {
        Jmeno = jmeno;
        Vek = vek;
        Registrovan = registrovan;
    }

    public override string ToString()
    {
        return Jmeno;
    }

}

Kód budeme pro jednoduchost psát do metody Main(), pouze si vyzkoušíme funkčnost SAXu. Z minulých lekcí víte, jak se aplikace píší správně objektově.

Do using přidejme System.Xml. XmlWriter vytváříme pomocí tovární (statické) metody Create(). Jde to i jinak, ale tento způsob je nejvýhodnější. Objekt bude opět obalen v bloku using. Do XML můžeme uložit samozřejmě i jen 1 objekt (např. nastavení), my si zde ukážeme uložení seznamu několika objektů. Pokud budete chtít uložit objekt jen jeden, bude úprava již hračkou :)

Jako první si vytvoříme testovací list uživatelů:

List<Uzivatel> uzivatele = new List<Uzivatel>();
uzivatele.Add(new Uzivatel("Pavel Slavík", 22, new DateTime(2000, 3, 21)));
uzivatele.Add(new Uzivatel("Jan Novák", 31, new DateTime(2012, 10, 30)));
uzivatele.Add(new Uzivatel("Tomáš Marný", 16, new DateTime(2011, 1, 12)));

Již máme co zapisovat. Budeme chtít, aby byl XML výstup hezky naformátovaný a odsazený dle své stromové struktury. Toto nastavení bohužel není defaultní a proto ho musíme vynutit předáním instance třídy XmlWriterSettings. Té nastavíme vlastnost Indent (zanořovat) na true:

XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
settings.Indent = true;

Hotovo. Nyní vytvoříme instanci třídy XmlWriter pomocí tovární metody Create(). Budeme pracovat v bloku using. Instanci jako parametry předáme cestu k souboru a nastavení:

using (XmlWriter xw = XmlWriter.Create(@"soubor.xml", settings))
{
}

Pojďme se pustit do samotného zápisu. Nejprve zapíšeme hlavičku dokumentu:

xw.WriteStartDocument();

Dále (jak již víme) musí následovat kořenový element, ve kterém je celý zbytek XML obsažen. K zapisování elementů máme metody WriteStartElement() a WriteEndElement(). První bere v parametru název elementu, který otevíráme. Druhá metoda pozná název otevřeného elementu sama z kontextu dokumentu a parametry tedy nemá. Otevřme kořenový element, v našem případě element uzivatele:

xw.WriteStartElement("uzivatele");

Nyní se dostáváme k zápisu jednotlivých uživatelů, ten bude tedy přítomen ve foreach cyklu.

Zápis hodnoty do elementu provedeme pomocí metody WriteValue(), parametrem je zapisovaná hodnota. Obdobně můžeme elementu přidat atribut metodou WriteAttributeString(), jejíž parametry jsou název atributu a jeho hodnota. Hodnota je vždy typu string, čili v našem případě musíme věk na string převést. Cyklus a zápis elementu uživatel (zatím ještě bez vnořených elementů) bude tedy vypadat takto:

foreach (Uzivatel u in uzivatele)
{
  xw.WriteStartElement("uzivatel");
  xw.WriteAttributeString("vek", u.Vek.ToString());
  xw.WriteEndElement();
}

Do programu připíšeme ještě jeden EndElement() k uzavření kořenového elementu a EndDocument() k ukončení celého dokumentu. Podobně jako u textových souborů musíme i zde vyprázdnit buffer metodou Flush(). Celý kód programu tedy nyní vypadá takto:

// testovací kolekce uživatelů
List<Uzivatel> uzivatele = new List<Uzivatel>();
uzivatele.Add(new Uzivatel("Pavel Slavík", 22, new DateTime(2000, 3, 21)));
uzivatele.Add(new Uzivatel("Jan Novák", 31, new DateTime(2012, 10, 30)));
uzivatele.Add(new Uzivatel("Tomáš Marný", 16, new DateTime(2011, 1, 12)));

// nastavení XMLWriteru
XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
settings.Indent = true;

// Zápis uživatelů
using (XmlWriter xw = XmlWriter.Create(@"soubor.xml", settings))
{
  xw.WriteStartDocument(); // hlavička
  xw.WriteStartElement("uzivatele"); // otevření kořenového elementu uzivatele

  // zápis jednotlivých uživatelů
  foreach (Uzivatel u in uzivatele)
  {
    xw.WriteStartElement("uzivatel");
    xw.WriteAttributeString("vek", u.Vek.ToString());
    xw.WriteEndElement();
  }

  xw.WriteEndElement(); // uzavření kořenového elementu
  xw.WriteEndDocument(); // konec dokument
  xw.Flush();
}

Program si zkusíme spustit a ujistíme se, že vše funguje. Výstup programu by měl vypadat takto (složka s programem/bin/debug/soubor.xml):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<uzivatele>
 <uzivatel vek="22" />
 <uzivatel vek="31" />
 <uzivatel vek="16" />
</uzivatele>

Vidíme, že SAX poznal, že v elementu uzivatel není kromě atributu žádná hodnota a tak tag vyrenderoval jako nepárový. Nyní vložíme do elementu uzivatel 2 další elementy, přesněji jeho vlastnosti jméno a datum registrace:

xw.WriteStartElement("jmeno");
xw.WriteValue(u.Jmeno);
xw.WriteEndElement();
xw.WriteStartElement("registrovan");
xw.WriteValue(u.Registrovan.ToShortDateString());
xw.WriteEndElement();

Ani jeden element v sobě neobsahuje další elementy ani atributy. Takového elementy pouze s textovou hodnotou můžeme zapsat s pomocí jediné metody WriteElementString(), jejíž atributy jsou název elementu a hodnota, kterou má obsahovat:

xw.WriteElementString("jmeno", u.Jmeno);
xw.WriteElementString("registrovan", u.Registrovan.ToShortDateString());

Oba zápisy jsou tedy ekvivalentní.

Ten kratší vložíme do místa zápisu elementu uzivatel, tedy mezi jeho StartElement() a EndElement(). Pro jistotu si ještě uveďme kompletní kód části s cyklem:

foreach (Uzivatel u in uzivatele)
{
  xw.WriteStartElement("uzivatel");
  xw.WriteAttributeString("vek", u.Vek.ToString());

  xw.WriteElementString("jmeno", u.Jmeno);
  xw.WriteElementString("registrovan", u.Registrovan.ToShortDateString());

  xw.WriteEndElement();
}

A máme hotovo. Hotový program je jako vždy ke stažení pod článkem.

V příští lekci, Čtení XML SAXem v C#, budeme přes SAX XML číst.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 767x (27.83 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 1.-5. lekci práce se soubory v C# .NET
Všechny články v sekci
Soubory v C# .NET
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Čtení XML SAXem v C#
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
25 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře

Avatar
Kit
Tvůrce
Avatar
Kit:17.8.2012 0:37

Nějak z toho nevidím, jak je export XML zakomponován do objektu uzivatele. Postrádám metodu ve stylu

uzivatele.exportXML();
Odpovědět
17.8.2012 0:37
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Kit
David Čápka:17.8.2012 9:18

Objektový model jsem vysvětlil v minulé aplikaci s CSV (i to v článku zmiňuji), zde jen ukazuji rutiny pro práci s XML, těmi stačí nahradit část kódu v minulém projektu.

Odpovědět
17.8.2012 9:18
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Mini
Člen
Avatar
Mini:25.4.2014 17:27

ahoj, prosim vás jak to mám udělat, když chci pracovat s XML souborem ale uplně stejně jak s textovým souborem.
Lepší bude když napisu muj problém.
Mam v XML souboru nejaké data (např databazi lidí a penize).
Při uloženi ho chuc zakodovat, aby když tma nekdo neco zmení tak to hend hodi vyjimku při loadování.
U textovyho souboru bych prostě udělal kontrolní součet.
To znamená že bych ho zakodoval, ke každému znaku bych pridal nejakou hodnotu.
A jak bych loadoval tka bych ju zase odečetl. a Jestli by kontrolni součet byl jiný tak to hodí vyjimku, že je poškozený soubor.
Ale nevim jak to mam udělat u XML.
Nebo je i jiny zpusob co mi c# nabidne?
Děkuji

Odpovědět
25.4.2014 17:27
Jste dobří jen v tom, co vás baví.
Avatar
Rostislav Pavelka:8.10.2020 11:46

Zdar jak s*iňa :) Neměl by být po xw.Flush(); také něco jako xw.Close(); ?

Odpovědět
8.10.2020 11:46
Svět je krásné místo k žití - hlavně se z něj ale neposrat :D
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 4 zpráv z 4.