Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
JavaScript týden

Lekce 2 - Jednoduchá kalkulačka v C# .NET Windows Forms

V minulé lekci, Úvod do Windows Forms aplikací, jsme si uvedli technologii Windows Forms a vytvořili okno s textovým popiskem.

V dnešním C# .NET tutoriálu se podíváme na události a vytvoříme jednoduchou kalkulačku. Bude vypadat takto:

Kalkulačka v C# .NET v oknu

Příprava formuláře

Založte si nový Windows Forms projekt s názvem Kalkulacka. Formulář přejmenujeme na KalkulackaForm. U aplikací se většinou začíná právě návrhem formuláře. Z Toolboxu na něj natáhneme několik ovládacích prvků. Budeme potřebovat:

 • 2x Label
 • 1x Button
 • 2x NumericUpDown
 • 1x ComboBox

Label

Label již známe, jedná se jednoduše o textový popisek.

Pokud ovládací prvky nepoužíváme z kódu, nemusíme je pojmenovávat. Pokud ano, měli bychom jim nastavit vlastnost Name (v oknu Properties je název vlastnosti v závorce (Name)) a přes toto jméno k prvku poté z kódu přistoupíme. Doporučuji si přepnout zobrazení vlastností z kategorizovaného na abecední (první 2 ikonky v Properties oknu), vlastnosti najdete rychleji. Name je tedy jméno objektu, Text je to, co je na objektu napsáno. Z toho logicky vyplývá, že na formuláři můžeme mít více prvků se stejným textem, ale jen jeden s určitým jménem.

Jeden label bude sloužit jen jako popisek s textem "=", nastavte mu ho. Druhý Label bude sloužit pro výpis výsledku a jelikož do něj budeme programově vkládat hodnotu, nastavíme jeho vlastnost Name na vysledekLabel. Text nastavíme na hodnotu "0". Font výsledku můžeme zvětšit na velikost 10.

Button

Button je jednoduše tlačítko, které v případě stisku zavolá nějakou metodu (přesněji vyvolá událost). V našem případě se bude tlačítko jmenovat vypocitejButton a jeho Text bude nastaven na "Vypočítej". Událost tlačítku přiřadíme později.

NumericUpDown

NumericUpDown je první ovládací prvek k zadávání hodnoty, který si uvedeme. Ve výchozím nastavení do něj můžeme zadat jen celé číslo. Toto chování lze změnit nastavením vlastnosti DecimalPlaces, která udává počet desetinných míst. Tuto hodnotu nastavme na 2 oběma ovládacím prvkům. Také nastavíme vlastnosti Minimum a Maximum, v našem případě minimum na nějakou nízkou hodnotu a maximum na nějakou vysokou, např. -1000000 a 1000000. Pokud bychom chtěli využít maximální hodnoty daného datového typu, musíme limity nastavit v kódu formuláře pomocí vlastnosti MaxValue a MinValue na daném datovém typu.

Výhodou zadávání čísel tímto ovládacím prvkem je, že uživatel nemůže zadat nesmyslnou hodnotu. Pokud bychom číslo parsovali z prvku TextBox (který si ukážeme v dalších lekcích), mohla by naše aplikace při nevalidním vstupu spadnout. Je vždy jednodušší vybrat správný ovládací prvek než ošetřovat uživatelský vstup.

Prvky pojmenujeme jako cislo1NumericUpDown a cislo2NumericUpDown. Všimněte si, že jméno by mělo vždy obsahovat i typ ovládacího prvku. Můžeme tak mít např. vekLabel a vekNumericUpDown, kdy label je popisek pole k zadání věku a numericUpDown je potom toto pole. Navíc se v kódu potom lépe orientuje. Někdy se používá i cisloNmr, vypocitejBtn a podobně.

ComboBox

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Jsme skoro v cíli. ComboBox je vyjížděcí seznam s několika předdefinovanými prvky. Prvky můžeme buď naklikat v návrháři nebo vložit z kódu a to i za běhu programu. Toto platí pro všechny komponenty, všechny vlastnosti z návrháře můžeme nastavovat i z kódu. Některé pokročilé vlastnosti jdou však nastavit jen z kódu a v návrháři nejsou.

Ovládací prvek pojmenujeme operaceComboBox a u vlastnosti Items klikneme na tlačítko "...". Do nově otevřeného okna vypíšeme možnosti, které v comboBoxu půjdou vybrat. Každou možnost zapíšeme na samostatný řádek, v našem případě to budou hodnoty +, -, *, /.

Položky ComboBoxu ze C# .NET ve Visual Studio

Položkami nemusí být jen textové řetězce, ale i objekty. Ukážeme si to později.

Vybranou položku lze bohužel nastavit jen z kódu.

Nastavené ovládací prvky uspořádáme na formulář tak, jak bylo uvedeno na začátku článku.

Kód formuláře

Přesuneme se do zdrojového kódu formuláře. Již víme, že to uděláme zkratkou Ctrl + Alt + 0 nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na formulář a zvolením možnosti View Code.

V konstruktoru formuláře hned po zavolání InitializeComponents() nastavíme vybranou položku pro operaceComboBox. Uděláme to nastavením vlastnosti SelectedIndex na 0, tedy první položku:

public KalkulackaForm()
{
  InitializeComponent();
  operaceComboBox.SelectedIndex = 0;
}

Z formuláře máme samozřejmě přístup ke všem jeho prvkům.

Do konstruktoru vkládáme ten kód, který se má vykonat po vytvoření formuláře, ale to je snad jasné. Když aplikaci spustíte, bude vybrané sčítání:

Vybrání položky ComboBoxu v C# .NET

Obsluha událostí

Zbývá nám tedy již jen reagovat na událost kliknutí tlačítka. Přesuneme se z kódu zpět na formulář a na tlačítko 2x klikneme. V kódu nám přibyla nová metoda:

private void vypocitejButton_Click(object sender, EventArgs e)
{

}

Pokud jste dočetli zdejší objektový kurz C# .NET, hlavička metody vám bude nápadně připomínat EventHandler. V souboru KalkulackaForm.Designer.cs bychom nalezli kód, který události tlačítka přiděluje právě tuto metodu. Pokud jste předchozím větám nerozuměli, vůbec to nevadí. Bude vám stačit, že se tato metoda spustí v případě, když se na tlačítko klikne.

Vraťme se ještě do designeru (klávesa Shift + F7) a označme tlačítko. V oknu Properties můžeme přepínat mezi vlastnostmi a událostmi a to pomocí níže zvýrazněných tlačítek:

Události ve Visual Studio

Vidíme zde naší událost Click, kterou odsud můžeme odstranit a případně znovu přidat. Některé ovládací prvky mají speciální události, pro které vygenerujeme metody právě odtud.

Nikdy neodstraňujte události tak, že vymažete obslužnou metodu z kódu, designer by přestal fungovat a museli byste jeho soubor opravit (konkrétně odstranit přiřazení neexistující metody do události). Správně je to jedině přes designer.

Výpočet

Přejděme k samotnému výpočtu. Kód nebude nijak složitý, jednoduše v obslužné metodě tlačítka naifujeme vybrané položky operaceComboBox a podle toho vypočítáme výsledek. Ten poté nastavíme jako text vysledekLabel. Neměli bychom zapomenout ošetřit dělení nulou.

Kód obslužné metody by mohl vypadat takto:

private void vypocitejButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
  // příprava proměnných
  string operace = operaceComboBox.SelectedItem.ToString();
  double cislo1 = Convert.ToDouble(cislo1NumericUpDown.Value);
  double cislo2 = Convert.ToDouble(cislo2NumericUpDown.Value);
  double vysledek = 0;

  // výpočet
  if (operace == "+")
    vysledek = cislo1 + cislo2;
  else if (operace == "-")
    vysledek = cislo1 - cislo2;
  else if (operace == "*")
    vysledek = cislo1 * cislo2;
  else if (operace == "/")
  {
    if (cislo2 != 0)
      vysledek = cislo1 / cislo2;
    else
      MessageBox.Show("Nulou nelze dělit");
  }
  vysledekLabel.Text = vysledek.ToString();
}

Nejprve si uložíme hodnoty z ovládacích prvků do proměnných, je to tak přehlednější. K vybrané položce comboBoxu se dostaneme přes SelectedItem, který je typu object. V našem případě ho musíme převést na string. Stejně tak bychom mohli pracovat i s pouhým číslem položky přes SelectedIndex. Jelikož NumericUpDown vrací hodnotu ve vlastnosti Value, která je typu decimal, musíme ji převést na double pomocí třídy Convert.

V případě nulového dělitele zobrazujeme uživateli MessageBox pomocí stejnojmenné statické třídy a metody Show(). Nakonec do vysledekLabel vypíšeme výsledek. Na rozdíl od konzole, kde šlo jednoduše vypsat i čísla, zde musíme číslo nejprve převést na string.

Formuláři ještě můžeme nastavit ikonu přes vlastnost Icon (vybereme soubor s ikonkou), Text nastavíme na "Kalkulačka" a StartPosition na CenterScreen. Formulář se tak vytvoří uprostřed obrazovky. Pokud nastavíme FormBorderStyle na hodnotu FixedSingle, nepůjde formulář roztahovat, což se pro naší aplikaci hodí. Stejně tak můžeme zakázat maximalizaci okna pomocí vlastnosti MaximizeBox.

Kód je jako vždy v příloze.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 1.-2. lekci Windows Forms v C# .NET, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měla jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 1549x (108.67 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

Předchozí článek
Úvod do Windows Forms aplikací
Všechny články v sekci
Windows Forms - Okenní aplikace v C# .NET
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
22 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (6)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (23)

Avatar
Majký
Člen
Avatar
Majký:1.2.2016 19:52

Nevím, jestli to tu někdo nezmiňoval, ale mě u MVS 2015 Ctrl+Alt+0 nefunguje, ale naopak to jde jednodušeji F7 a zpátky Shift+F7(to už je OK)

 
Odpovědět
1.2.2016 19:52
Avatar
FiftypiSoftware
Super redaktor
Avatar
FiftypiSoftware:8.11.2016 18:31

Zdravím, mám takový dotaz:
je chybou nastavovat hodnoty (např.: Text = "Form2";) v události From2_Load(...)? Když je možné to nastavit v public Form2()?
Je zde nutnost to takhle psát nebo je to jedno?
Čili:

public Form2()
{
    InitializeComponents();
    Text = "Form2";
}

nebo

private void Form2_Load(...)
{
    Text = "Form2";
}

Jen jedno z toho nebo je to jedno? Jak z hlediska funkčnosti?

 
Odpovědět
8.11.2016 18:31
Avatar
jirka.skop
Člen
Avatar
jirka.skop:27.11.2016 10:55

Ahoj,udělal jsem takovou obrácenou kalkulačku(nebo spíš zkoušečku),vy­generuju 2 náhodná čísla,pak vyberu operaci(+,-,atd..),výsledek zapíšu a dalším tlačítkem zkontroluju a objeví se nápis dobře nebo špatně a určitý obrázek.Chtěl bych tam ještě přidat "statistiku"(cel­kový počet,počet dobrých a špatných pokusů),ale nevím jak to spávně pojmenovat a tak nevím na co se mám podívat abych to udělal.A kdyby to nebylo moc složité na začátečníka tak ještě aby se ty obrázky(zmenšená verze) někde zobrazovali,např 5 dobých výsledků = 5 obrázků zobrazených v "něčem"-Nevím v čem to jde zobrazit.Předem díky za rady jak na to.

 
Odpovědět
27.11.2016 10:55
Avatar
Odpovídá na jirka.skop
Michal Štěpánek:28.11.2016 9:14

Záleží na tom, jestli chceš mít tu statistiku přístupnou i po dalším otevření, nebo ne. Pokud ano, bude třeba použít "něco" na ukládání dat, tzn., buď DB nebo soubor (xml, txt, csv...). Pokud chceš mít statistiku jen pro tu instanci otevřeného programu, tzn. že po spuštění programu bude prázdná, pak by ti mělo stačit ukládat data do nějaké kolekce (list, pole...), které program po ukončení "zapomene"...

Odpovědět
28.11.2016 9:14
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Michal Rivola:22.1.2017 11:21

Ahoj, chtěl bych se zeptat proč mi ten výsledek nejde převést na string :D

 
Odpovědět
22.1.2017 11:21
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Michal Rivola
Marek Chalupa:22.1.2017 11:39

Hádám, že tam má být Vysledeklabel.Text = vysledek.ToStrin­g();

Samozřejmě jsem zapomněl středník, zlý Python!

Editováno 22.1.2017 11:42
 
Odpovědět
22.1.2017 11:39
Avatar
Odpovídá na Marek Chalupa
Michal Rivola:22.1.2017 11:56

jojo na to už sem přišel :D ale teď zase mi to háže chybu při tý změně ze stringu na double

 
Odpovědět
22.1.2017 11:56
Avatar
Odpovídá na Michal Rivola
Marek Chalupa:22.1.2017 12:03

No, tam ti zase chybí cisloUpDown.Value

 
Odpovědět
22.1.2017 12:03
Avatar
Odpovídá na Marek Chalupa
Michal Rivola:22.1.2017 12:07

ajo :/ sem si tam toho nevšim :D

 
Odpovědět
22.1.2017 12:07
Avatar
Odpovídá na Michal Rivola
Michal Douša:28.1.2019 7:46
Convert.ToDouble(cislo1UpDown.Text);

Pozor! Desetinné číslo chceme udělat pouze z textu té komponenty, nikoliv samotné.

 
Odpovědět
28.1.2019 7:46
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 33. Zobrazit vše