Zimní výprodej Kotlin týden
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Kotlin
40 % bodů zdarma díky naší Zimní akci!

Lekce 5 - Podmínky (větvení)

V minulé lekci C#.NET kurzu, Typový systém podruhé: Datové typy, jsme si podrobně probrali datové typy. Abychom si něco naprogramovali, potřebujeme nějak reagovat na různé situace. Může to být například hodnota zadaná uživatelem, podle které budeme chtít měnit další běh programu. Říkáme, že se program větví a k větvení používáme podmínky, těm se budeme věnovat celý dnešní C# tutoriál. Vytvoříme program na výpočet odmocniny a vylepšíme naši kalkulačku.

Podmínky

V C# se podmínky píší úplně stejně, jako ve všech CLike jazycích, pro začátečníky samozřejmě vysvětlím. Pokročilejší se asi budou chvilku nudit :)

Podmínky zapisujeme pomocí klíčového slova if, za kterým následuje logický výraz. Pokud je výraz pravdivý, provede se následující příkaz. Pokud ne, následující příkaz se přeskočí a pokračuje se až pod ním. Vyzkoušejme si to:

if (15 > 5)
  Console.WriteLine("Pravda");
Console.WriteLine("Program zde pokračuje dál");
Console.ReadKey();

Výstup programu:

Konzolová aplikace
Pravda
Program zde pokračuje dál

Pokud podmínka platí (což zde ano), provede se příkaz vypisující do konzole text pravda. V obou případech program pokračuje dál. Součástí výrazu samozřejmě může být i proměnná:

Console.WriteLine("Zadej nějaké číslo");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
if (a > 5)
  Console.WriteLine("Zadal jsi číslo větší než 5!");
Console.WriteLine("Děkuji za zadání");
Console.ReadKey();

Ukažme si nyní relační operátory, které můžeme ve výrazech používat:

Operátor C-like Zápis
Rovnost ==
Je ostře větší >
Je ostře menší <
Je větší nebo rovno >=
Je menší nebo rovno <=
Nerovnost !=
Obecná negace !

Rovnost zapisujeme dvěma == proto, aby se to nepletlo s běžným přiřazením do proměnné, které se dělá jen jedním =. Pokud chceme nějaký výraz znegovat, napíšeme ho do závorky a před něj vykřičník. Když budeme chtít vykonat více než jen jeden příkaz, musíme příkazy vložit do bloku ze složených závorek:

Console.WriteLine("Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu:");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
if (a > 0)
{
  Console.WriteLine("Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!");
  double o = Math.Sqrt(a);
  Console.WriteLine("Odmocnina z čísla " + a + " je " + o);
}
Console.WriteLine("Děkuji za zadání");
Console.ReadKey();

Konzolová aplikace
Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu:
144
Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!
Odmocnina z čísla 144 je 12
Děkuji za zadání
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Program načte od uživatele číslo a pokud je větší než 0, vypočítá z něj druhou odmocninu. Mimo jiné jsme použili třídu Math, která na sobě obsahuje řadu užitečných matematických metod, na konci této kapitoly si ji blíže představíme. Sqrt() vrací druhou odmocninu jako double. Bylo by hezké, kdyby nám program vyhuboval v případě, že zadáme záporné číslo. S dosavadními znalostmi bychom napsali něco jako:

Console.WriteLine("Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu:");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
if (a > 0)
{
  Console.WriteLine("Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!");
  double o = Math.Sqrt(a);
  Console.WriteLine("Odmocnina z čísla " + a + " je " + o);
}
if (a <= 0)
  Console.WriteLine("Odmocnina ze záporného čísla neexistuje!");
Console.WriteLine("Děkuji za zadání");
Console.ReadKey();

Všimněte si, že musíme pokrýt i případ, kdy se a == 0, nejen když je menší. Kód však můžeme výrazně zjednodušit pomocí klíčového slova else, které vykoná následující příkaz nebo blok příkazů v případě, že se podmínka neprovede:

Console.WriteLine("Zadej nějaké číslo, ze kterého spočítám odmocninu:");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
if (a > 0)
{
  Console.WriteLine("Zadal jsi číslo větší než 0, to znamená, že ho mohu odmocnit!");
  double o = Math.Sqrt(a);
  Console.WriteLine("Odmocnina z čísla " + a + " je " + o);
}
else
  Console.WriteLine("Odmocnina ze záporného čísla neexistuje!");
Console.WriteLine("Děkuji za zadání");
Console.ReadKey();

Kód je mnohem přehlednější a nemusíme vymýšlet opačnou podmínku, což by v případě složené podmínky mohlo být někdy i velmi obtížné. V případě více příkazů by byl za else opět blok { }.

Klíčové slovo else se také využívá v případě, kdy potřebujeme v příkazu manipulovat s proměnnou z podmínky a nemůžeme se na ni tedy ptát potom znovu. Program si sám pamatuje, že se podmínka nesplnila a přejde do větve else. Ukažme si to na příkladu: Mějme číslo a, kde bude hodnota 0 nebo 1 a po nás se bude chtít, abychom hodnotu prohodili (pokud tam je 0, dosadíme tam 1, pokud 1, dosadíme 0). Naivně bychom mohli kód napsat takto:

int a = 0; // do a si přiřadíme na začátku 0

if (a == 0) // pokud je a 0, dáme do něj jedničku
  a = 1;
if (a == 1) // pokud je a 1, dáme do něj nulu
  a = 0;

Console.WriteLine(a);
Console.ReadKey();

Nefunguje to, že? Pojďme si projet, co bude program dělat. Na začátku máme v a nulu, první podmínka se jistě splní a dosadí do a jedničku. No ale rázem se splní i ta druhá. Co s tím? Když podmínky otočíme, budeme mít ten samý problém s jedničkou. Jak z toho ven? Ano, použijeme else.

int a = 0; // do a si přiřadíme na začátku 0

if (a == 0) // pokud je a 0, dáme do něj jedničku
  a = 1;
else // pokud je a 1, dáme do něj nulu
  a = 0;

Console.WriteLine(a);
Console.ReadKey();

Podmínky je možné skládat a to pomocí dvou základních logických operátorů:

Operátor C-like Zápis
A zároveň &&
Nebo ||

Uveďme si příklad:

Console.WriteLine("Zadejte číslo v rozmezí 10-20:");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
if ((a >= 10) && (a <= 20))
  Console.WriteLine("Zadal jsi správně");
else
  Console.WriteLine("Zadal jsi špatně");
Console.ReadKey();

S tím si zatím vystačíme, operátory se pomocí závorek samozřejmě dají kombinovat.

Console.WriteLine("Zadejte číslo v rozmezí 10-20 nebo 30-40:");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
if (((a >= 10) && (a <= 20)) || ((a >=30) && (a <= 40)))
  Console.WriteLine("Zadal jsi správně");
else
  Console.WriteLine("Zadal jsi špatně");
Console.ReadKey();

switch

Konstrukce switch je převzatá z jazyka C (jako většina gramatiky C#). Umožňuje nám zjednodušit (relativně) zápis více podmínek pod sebou. Vzpomeňme si na naši kalkulačku v prvních lekcích, která načetla 2 čísla a vypočítala všechny 4 operace. Nyní si ale budeme chtít zvolit, kterou operaci chceme. Bez switche bychom napsali kód podobný tomuto:

Console.WriteLine("Vítejte v kalkulačce");
Console.WriteLine("Zadejte první číslo:");
float a = float.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Zadejte druhé číslo:");
float b = float.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Zvolte si operaci:");
Console.WriteLine("1 - sčítání");
Console.WriteLine("2 - odčítání");
Console.WriteLine("3 - násobení");
Console.WriteLine("4 - dělení");
int volba = int.Parse(Console.ReadLine());
float vysledek = 0;
if (volba == 1)
  vysledek = a + b;
else
if (volba == 2)
  vysledek = a - b;
else
if (volba == 3)
  vysledek = a * b;
else
if (volba == 4)
  vysledek = a / b;
if ((volba > 0) && (volba < 5))
  Console.WriteLine("Výsledek: {0}", vysledek);
else
  Console.WriteLine("Neplatná volba");
Console.WriteLine("Děkuji za použití kalkulačky, aplikaci ukončíte libovolnou klávesou.");
Console.ReadKey();

Konzolová aplikace
Vítejte v kalkulačce
Zadejte první číslo:
3,14
Zadejte druhé číslo:
2,72
Zvolte si operaci:
1 - sčítání
2 - odčítání
3 - násobení
4 - dělení
2
Výsledek: 0,42
Děkuji za použití kalkulačky, aplikaci ukončíte libovolnou klávesou.

Všimněte si, že jsme proměnnou vysledek deklarovali na začátku, jen tak do ni můžeme potom přiřazovat. Kdybychom ji deklarovali u každého přiřazení, C# by kód nezkompiloval a vyhodil chybu redeklarace proměnné. Proměnná může být deklarována (založena v paměti) vždy jen jednou. Bohužel C# není schopen poznat, zda je do proměnné vysledek opravdu přiřazena nějaká hodnota. Ozve se při výpisu na konzoli, kde se mu nelíbí, že může vypisovat proměnnou, která nemá přiřazenu hodnotu. Z tohoto důvodu na začátku dosadíme do vysledek nulu.

Další vychytávka je kontrola správnosti volby. Program by v tomto případě fungoval stejně i bez těch else, ale nač se dále ptát, když již máme výsledek.

Nyní si zkusíme napsat ten samý kód pomocí switche:

Console.WriteLine("Vítejte v kalkulačce");
Console.WriteLine("Zadejte první číslo:");
float a = float.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Zadejte druhé číslo:");
float b = float.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Zvolte si operaci:");
Console.WriteLine("1 - sčítání");
Console.WriteLine("2 - odčítání");
Console.WriteLine("3 - násobení");
Console.WriteLine("4 - dělení");
int volba = int.Parse(Console.ReadLine());
float vysledek = 0;
switch (volba)
{
  case 1:
    vysledek = a + b;
  break;
  case 2:
    vysledek = a - b;
  break;
  case 3:
    vysledek = a * b;
  break;
  case 4:
    vysledek = a / b;
  break;
}
if ((volba > 0) && (volba < 5))
  Console.WriteLine("Výsledek: {0}", vysledek);
else
  Console.WriteLine("Neplatná volba");
Console.WriteLine("Děkuji za použití kalkulačky, aplikaci ukončíte libovolnou klávesou.");
Console.ReadKey();

Vidíme, že kód je trochu přehlednější. Pokud bychom potřebovali v nějaké větvi switche spustit více příkazů, překvapivě je nebudeme psát do {} bloku, ale rovnou pod sebe. Blok {} nám zde nahrazuje příkaz break, který způsobí vyskočení z celého switche. Konstrukce switch může místo case x: obsahovat ještě možnost default:, která se vykoná v případě, že nebude platit žádný case. Je jen na vás, jestli budete switch používat, obecně se vyplatí jen při větším množství příkazů a vždy jde nahradit sekvencí if a else. Nezapomínejte na breaky. Samozřejmě lze použít switch i pro hodnoty stringové proměnné.

To bychom měli. V příští lekci, Cykly v C#, nás čekají pole a cykly. Tím dovršíme základní znalosti, máte se na co těšit :)


 

Stáhnout

Staženo 1013x (45.8 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
84 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Předchozí článek
Typový systém podruhé: Datové typy
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka C#
Miniatura
Následující článek
Cvičení k 5. lekci C# .NET
Aktivity (17)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (108)

Avatar
Filip Dvořáček :4.3.2019 17:36

Tento kod vypise "Výsledek je" viz fot.
Díky

 
Odpovědět
4.3.2019 17:36
Avatar
Filip Dvořáček :4.3.2019 17:40

Moc díky za pomoc středník jsem odendal a fungujeto!

 
Odpovědět
4.3.2019 17:40
Avatar
Filip Dvořáček :4.3.2019 17:45

S tím prvním kódem mám stále problém.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Kalkulačka
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Výtejte v jednoduché kalkulačce!");
      Console.WriteLine("Zadejte 1. číslo:");
      float a = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Zadejte 2. číslo:");
      float b = float.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Zvolte druh operace:");
      Console.WriteLine("1-Sčítání");
      Console.WriteLine("2-Odčítání");
      Console.WriteLine("3-Násobení");
      Console.WriteLine("4-Dělení");
      int operace = int.Parse(Console.ReadLine());
      float vysledek = 0;
      if (operace == 1)
        vysledek = a + b;
      else
      if (operace == 2)
        vysledek = a - b;
      else
      if (operace == 3)
        vysledek = a * b;
      else
      if (operace == 4)
        vysledek = a / b;

      if (operace <0 || operace >5)
        Console.WriteLine("Neplatná operace!");
      else
      Console.WriteLine("Výsledek je ", vysledek );

      Console.ReadKey();
    }
  }
}
 
Odpovědět
4.3.2019 17:45
Avatar
Odpovídá na Filip Dvořáček
Reaktivní uživatel:4.3.2019 18:14

Máš dvě možnosti, co s tím udělat:

Console.WriteLine("Výsledek je " + vysledek);

nebo

Console.WriteLine("Výsledek je {0}", vysledek);

PS: pak zkus zadat jako operaci nulu nebo pětku…

Odpovědět
4.3.2019 18:14
Kdo je připraven, toho zaskočí něco jiného
Avatar
Jaroslav Tomášek:10.3.2019 7:54

Opět děkuji za další skvělou lekci, jež mi pomohla rozšířit své znalosti. :)

Odpovědět
10.3.2019 7:54
Jetzt geht'z mein weitergehendes Om.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Peter Jeck
Člen
Avatar
Peter Jeck:17.3.2019 0:12

Zatial som s kurzom spokojný. Diky moc týmu, ktorý sa na toto dal. Palec hore.

 
Odpovědět
17.3.2019 0:12
Avatar
filip.syrovatka:5.6.2019 11:33

Moc hezký článek a velice dobře srozumitelné.

 
Odpovědět
5.6.2019 11:33
Avatar
kaarfii
Člen
Avatar
kaarfii:31.10.2019 23:58

Maucta,
V článku chybí vysvětlení, co to CASE vůbec je. Na google se nemůžu dohledat, moh by to někdo vysvětlit?
Díky

Odpovědět
31.10.2019 23:58
Kde se maká, nepřekážej!
Avatar
Petra Číhalová:16.11.2019 10:59

ahoj, v tabulce pod textem "Podmínky je možné skládat a to pomocí dvou základních logických operátorů:" je u nebo překlep, má tam být ||

 
Odpovědět
16.11.2019 10:59
Avatar
Jiří Láska:27. ledna 11:07

Nebylo by lepší při deklaraci

vysledek

nedosazovat 0, nedosadit tam raději nic nebo tam dosadit null?
Jde mi o to, že pokud by něco bylo špatně (ať už v programu nebo ve vstupu od uživatele), tak s předem dosazenou nulou program vyhodí výsledek, který ale není správný. Uživatel to nemusí poznat, a to může být v praxi mnohem větší zlo, než když program nevyhodí žádný výsledek, nebo když program spadne. Lepší žádné výsledky než špatné výsledky, obzvlášť když jde o velkou zodpovědnost za správnost výsledků.

 
Odpovědět
27. ledna 11:07
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 118. Zobrazit vše