Geek tričko zdarma Geek tričko zdarma
Hledáme grafika na pohodovou brigádu v Blenderu nebo programátora na hry v PyGame. Máš zájem? Napiš nám na redakce [zavináč] itnetwork.cz!
Tričko zdarma! Stačí před dobitím bodů použít kód TRIKO15. Více informací zde

Lekce 10 - Textové řetězce v C# do třetice - Split a Join

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V kurzu jsme si v minulé lekci, Textové řetězce v C# podruhé - práce s jednotlivými znaky, ukázali, že string je vlastně pole znaků. Dnes si vysvětlíme další metody na řetězci, které jsem vám záměrně zatajil, protože jsme nevěděli, že string je vlastně pole :)

Na řetězci můžeme používat mnoho metod, které známe z pole. Jsou to např: First(), Last(), IndexOf() a další.

Když si vytvoříme libovolnou proměnnou a napíšeme za ni tečku, Visual Studio nám zobrazí nabídku všech metod a vlastností (a také proměnných, ale k tomu se dostaneme až u objektů), které na ni můžeme volat. Tomuto nástroji se říká IntelliSense a zpříjemní nám práci s kódem, který za nás doplňuje. Zkusme si to:

Metody na textovém řetězci string ve Visual Studio

Tu samou nabídku lze vyvolat také stiskem CTRL + Mezerník v případě, že textový kurzor umístíme na tečku. Samozřejmě to platí pro všechny proměnné i třídy a budeme toho využívat stále častěji. Metody jsou řazené abecedně a můžeme jimi listovat pomocí kurzorových šipek. VS nám zobrazuje popis metod (co dělají) a jaké vyžadují parametry.

Řekněme si o následucících metodách a ukažme si je na jednoduchých příkladech:

Další metody na řetězci

Insert()

Vloží podřetězec do řetězce na určitou pozici. Parametry jsou pozice v řetězci a podřetězec.

Console.WriteLine("Já bych všechny ty internety zakázala.".Insert(29, "ne"));

Výstup:

Konzolová aplikace
Já bych všechny ty internety nezakázala.

Remove()

Vymaže znaky od dané pozice do konce. Parametrem je číselná pozice. Můžeme zadat druhý parametr, kterým je počet znaků, které chceme vymazat.

Console.WriteLine("Kdo se směje naposled, ten je admin.".Remove(12, 9));

Výstup:

Konzolová aplikace
Kdo se směje, ten je admin.

Substring()

Vrátí podřetězec od dané pozice do konce řetězce. Můžeme zadat druhý parametr, kterým je délka podřetězce.

Console.WriteLine("Kdo se směje naposled, ten je admin.".Substring(13, 8));

Výstup:

Konzolová aplikace
naposled

CompareTo()

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Umožňuje porovnat dva řetězce podle abecedy. Vrací -1 pokud je první řetězec před řetězcem v parametru, 0 pokud jsou stejné a 1 pokud je za ním:

Console.WriteLine("akát".CompareTo("blýskavice"));

Výstup:

Konzolová aplikace
-1

Pojďme se nyní podívat na 2 další metody na stringu, které jsou opravdu velmi užitečné.

Split() a Join()

Z předchozího tutoriálu víme, že parsování řetězce po znaku může být někdy docela složité a to jsme dělali poměrně jednoduchý příklad. S řetězci se samozřejmě budeme setkávat stále, a to jak na vstupu od uživatele (např. z konzole nebo z polí v okenních aplikacích), tak v souborech TXT a XML. Velmi často máme zadán jeden delší string (řádek souboru nebo řádek konzole), ve kterém je více hodnot, oddělených tzv. separátory, např. čárkou. V tomto případě hovoříme o formátu CSV (Comma-Separated Values, tedy hodnoty oddělené čárkou). Abychom si byli jisti, že víme, o čem hovoříme, ukažme si nějaké ukázkové řetězce:

Jan,Novák,Dlouhá 10,Praha 3,130 00
.. ... .-.. .- -. -.. ... --- ..-. -
(1,2,3;4,5,6;7,8,9)
 • První řetězec je očividně nějaký uživatel, takto bychom mohli např. realizovat uložení uživatelů do CSV souboru, každý na jeden řádek.
 • Druhý řetězec jsou znaky Morseovy abecedy, separátor (oddělovač) je zde mezera.
 • Třetí řetězec je matice o 3 sloupcích a 3 řádcích. Oddělovač sloupců je čárka, řádků středník.

Na stringu můžeme volat metodu Split(), která bere jako parametr separátor (typu char), případně dokonce pole separátorů. Následně původní řetězec rozdělí podle separátorů na pole podřetězců, které vrátí. To nám velmi ulehčí práci při rozdělování hodnot v řetězci.

Metoda Join() se volá přímo na typu string a umožňuje nám naopak pole podřetězců spojit oddělovačem do jediného řetězce, parametry jsou oddělovač a pole. Výstupem metody je výsledný řetězec.

Jelikož neumíme tvořit objekty (uživatele) a ani pracovat s vícerozměrnými poli (matice), zkusíme si naprogramovat dekodér zpráv z Morseovy abecedy.

Dekodér Morseovy abecedy

Pojďme si opět připravit strukturu programu. Budeme potřebovat 2 řetězce se zprávou, jeden se zprávou v Morseově abecedě, druhý zatím prázdný, do kterého budeme ukládat výsledek našeho snažení. Dále budeme jako v případě samohlásek potřebovat nějaký vzor písmen. K písmenům samozřejmě vzor jejich znaku v morzeovce. Písmena můžeme opět uložit do pouhého stringu, protože mají jen jeden znak. Znaky Morseovy abecedy mají již znaků více, ty musíme dát do pole.

Struktura našeho programu by nyní mohla vypadat následovně:

// řetězec, který chceme dekódovat
string s = ".. - -. . - .-- --- .-. -.-";
Console.WriteLine("Původní zpráva: {0}", s);
// řetězec s dekódovanou zprávou
string zprava = "";

// vzorová pole
string abecedniZnaky = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
string[] morseovyZnaky = {".-", "-...", "-.-.", "-..", ".", "..-.", "--.", "....",
"..", ".---", "-.-", ".-..", "--", "-.", "---", ".--.", "--.-", ".-.", "...", "-", "..-",
"...-", ".--", "-..-", "-.--", "--.."};

Můžete si potom přidat další znaky jako čísla a interpunkční znaménka, my je zde vynecháme. Nyní si řetězec s rozbijeme metodou Split() na pole podřetězců, obsahujících jednotlivé znaky morzeovky. Splitovat budeme podle znaku mezery. Pole následně proiterujeme cyklem foreach:

// rozbití řetězce na znaky morzeovky
string[] znaky = s.Split(' ');

// iterace znaků morzeovky
foreach (string morseuvZnak in znaky)
{

}

Ideálně bychom se měli nějak vypořádat s případy, kde uživatel zadá např. více mezer mezi znaky (to uživatelé rádi dělají). Split() poté vytvoří o jeden řetězec v poli více, který bude prázdný. Ten bychom měli poté v cyklu detekovat a ignorovat, my se s tím v C# tutoriálu nebudeme zabývat.

V cyklu se pokusíme najít aktuálně čtený znak morzeovky v poli morseovyZnaky. Bude nás zajímat jeho index, protože když se podíváme na ten samý index v poli abecedniZnaky, bude tam odpovídající písmeno. To je samozřejmě z toho důvodu, že jak pole tak řetězec obsahují stejné znaky, seřazené dle abecedy. Umístěme do těla cyklu následující kód:

char abecedniZnak = '?';
int index = Array.IndexOf(morseovyZnaky, morseuvZnak);
if (index >= 0) // znak nalezen
  abecedniZnak = abecedniZnaky[index];
zprava += abecedniZnak;

Kód nejprve do abecedního znaku uloží '?', protože se může stát, že znak v naší sadě nemáme. Následně se pokusíme zjistit jeho index. Pokud se to podaří, dosadíme do abecedniZnak znak z abecedních znaků pod tímto indexem. Nakonec znak připojíme ke zprávě. Operátor += nahrazuje zprava = zprava + abecedniZnak.

Závěrem samozřejmě zprávu vypíšeme a přidáme ReadKey():

Console.WriteLine("Dekódovaná zpráva: {0}", zprava);
Console.ReadKey();

Konzolová aplikace
Původní zpráva: .. - -. . - .-- --- .-. -.-
Dekódovaná zpráva: itnetwork

Hotovo! Za úkol máte si naprogramovat program opačný, který naopak zakóduje řetězec do morzeovky, kód bude velmi podobný. Se Split() a Join() se potkáme během C# kurzu ještě několikrát.

Speciální znaky a escapování

Textový řetězec může obsahovat speciální znaky, které jsou předsazené zpětným lomítkem \. Je to zejména znak \n, který kdekoli v textu způsobí odřádkování a poté \t, kde se jedná o tabulátor.

Pojďme si to vyzkoušet:

Console.WriteLine("První řádka\nDruhá řádka");
Console.ReadKey();

Znak \ označuje nějakou speciální sekvenci znaků v řetězci a je dále využíván např. k psaní unicode znaku jako \uxxxx, kde xxxx je kód znaku.

Problém může nastat ve chvíli, když chceme napsat samotné \, musíme ho tzv. odescapovat:

Console.WriteLine("Toto je zpětné lomítko: \\");

Stejným způsobem můžeme odescapovat např. uvozovku tak, aby ji C# nechápal jako konec řetězce:

Console.WriteLine("Toto je uvozovka: \"");

Problém může být, když chceme zapsat nějakou delší cestu k souboru, kde máme velké množství zpětných lomítek. I na to v Microsoftu mysleli a zavedli modifikátor @, díky kterému C# automaticky escapuje celý námi napsaný řetězec v kódu:

Console.WriteLine(@"C:\Users\sdraco\Dropbox\itnetwork");

Vstupy z konzole a polí v okenních aplikacích se samozřejmě escapují sami, aby uživatel nemohl zadat \n a podobně. V kódu to má programátor povoleno a musí na to myslet.

Tímto jsme v podstatě zakončili sekci se základní strukturou jazyka C#. V příští lekci, Vícerozměrná pole v C# .NET, si uvedeme bonusový díl o vícerozměrných polích a sekci ještě zakončuje ještě něco o matematické třídě a pokročilém ovládání konzole. Ze základních konstrukcí jazyka vás tu ale již nic nepřekvapí :) V podstatě byste již klidně mohli jít i na objekty, doporučují ale zbylé články ještě alespoň projet, jedná se přeci jen stále o základní znalosti, které byste měli mít.


 

Stáhnout

Staženo 1059x (25.29 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
42 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Předchozí článek
Textové řetězce v C# podruhé - práce s jednotlivými znaky
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka C#
Miniatura
Následující článek
Cvičení k 10. lekci C# .NET
Aktivity (13)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (58)

Avatar
pocitac770
Redaktor
Avatar
pocitac770:1. ledna 6:53

Používáš pole stringů, kde na první pozici máš celou abecedu. To je oním problémem. Hledáš konkrétní znak v onom poli, ale ten tam nenajdeš, protože tam... Není.
Můžeš na to jít buď tak, že budeš mít pole charů jednotlivých znaků abecedy, kde budeš hledat onen znak a pak ho připisovat, nebo použiješ samostatný string, a následně hledat znak na pozici x ve stringu

 
Odpovědět  +1 1. ledna 6:53
Avatar
Andy Scheuchzer:1. ledna 10:58

A krom toho co psal pocitac770 jsi asi chtěl použít s.ToCharArray().

Odpovědět 1. ledna 10:58
Člověk, co si myslí, že snědl všechnu moudrost světa, i když tomu tak není.
Avatar
Odpovídá na Andy Scheuchzer
Patrik Pastor:1. ledna 15:48

dik moc lidi, dávám si dohromady ty datove typy, protože tam nejvic chybuju. Nejspiš jsem moc nepochopil ten začatek s tim, nebo to bylo huře napsano, nicmeně si na to budu davat větší pozor. Dík

 
Odpovědět 1. ledna 15:48
Avatar
Odpovídá na Andy Scheuchzer
Patrik Pastor:1. ledna 15:49

A ještě, co znamená metodaa ToCharArray()? neznám ji, tak kdyby mi někdo řekl, co bere za argumenty. Díik

 
Odpovědět 1. ledna 15:49
Avatar
Jurajs
Člen
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
Jurajs:1. ledna 16:05

Zkus to vygooglit, bez google se neobejdeš, jako programátor... Tady to máš ale příště zkus použít google, než se ptát na každou věc kterou si lze najít na google - https://docs.microsoft.com/….tochararray?…

Editováno 1. ledna 16:07
 
Odpovědět  +1 1. ledna 16:05
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
Andy Scheuchzer:1. ledna 16:08

Zkus hledat… nebo uvažovat… jako argumenty nebere nic, nebo začátek a délku části, kterou chceš vrátit. Vrací prostě jednotlivé znaky v poli.
https://docs.microsoft.com/….tochararray?…

Edit: ajjj, duplikovaná odpověď…

Editováno 1. ledna 16:09
Odpovědět  +1 1. ledna 16:08
Člověk, co si myslí, že snědl všechnu moudrost světa, i když tomu tak není.
Avatar
Patrik Pastor:1. ledna 23:49

Mám to napsané uplně stejně jako předloha, ale stejně mi program ukaže :

Zadaný argument je mimo rozsah platných hodnot.
Název parametru: startIndex

u tohoto řádku

veta = veta.Insert(pozice + 1, " " + smajlici[smajlik]);

Console.Write­Line("Napište nějaké věty.");

string veta = Console.ReadLine();
char[] interpunkce = { '!', '.', '?' };
string[] smajlici = { ":)", ":D", ":P" };
int pozice = 0;
int smajlik = 0;
while (pozice < veta.Length)
{
if (interpunkce.Con­tains(veta[po­zice]))
{
if (veta[pozice] == '.')
{
veta.Remove(pozice, 1);
pozice--;
}
pozice++;
veta = veta.Insert(pozice + 1, " " + smajlici[smajlik]);

smajlik++;
if (smajlik > smajlici.Length - 1)
smajlik = 0;
}
pozice++;
}
Console.Write­Line(veta);
Console.ReadKey();
.

 
Odpovědět 1. ledna 23:49
Avatar
Odpovídá na Patrik Pastor
Andy Scheuchzer:2. ledna 10:43

Jsi si jistý tím zvětšováním pozice (dokonce dvojitým)?

pozice++;
veta = veta.Insert(pozice + 1, " " + smajlici[smajlik]);
Odpovědět 2. ledna 10:43
Člověk, co si myslí, že snědl všechnu moudrost světa, i když tomu tak není.
Avatar
Čus Peťan
Člen
Avatar
Čus Peťan:8. března 18:54

Zdravim,mám problém s převedením slova na morseův znak. Mohl by někdo poradit?

string s = "itnetwork";

      Console.WriteLine("zpráva: {0}", s);
      string zzp = "";


      string[] morseovyZnaky = {".-", "-...", "-.-.", "-..", ".", "..-.", "--.", "....",
"..", ".---", "-.-", ".-..", "--", "-.", "---", ".--.", "--.-", ".-.", "...", "-", "..-",
"...-", ".--", "-..-", "-.--", "--.."};

      char[] abecedniZnaky = { 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z' };

      string[] znak = s.Split('?');
      foreach (string abeceda in znak)
      {
        string morseuvZnak = "";
        int index = Array.IndexOf(abecedniZnaky, abeceda);
        if (index >= 0)
          morseuvZnak = morseovyZnaky[index];
        zzp += morseuvZnak.ToCharArray();
      }
      Console.WriteLine("zpráva: {0}", zzp);
      Console.ReadKey();
 
Odpovědět 8. března 18:54
Avatar
Odpovídá na Čus Peťan
Andy Scheuchzer:8. března 21:15

Víš přesně, s čím máš problém?

slova … znak

Už tohle zní trochu divně, tak snad je to jenom chybná formulace…

Odpovědět 8. března 21:15
Člověk, co si myslí, že snědl všechnu moudrost světa, i když tomu tak není.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 68. Zobrazit vše