IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 15 - Rámeček a boxmodel v CSS

V minulé lekci, Obtékání v HTML - Float, Stín, jsme se naučili používat float k obtékání elementu obsahem a jak můžeme u elementů nastavit stín.

V dnešním HTML/CSS tutoriálu dokončíme pole s článkem a naučíme se další nové vlastnosti HTML a CSS.

Referenční tlačítko

Vytvoříme si tlačítko odkazující na podstránku s našimi referencemi (soubor reference.html si můžeme vytvořit, budeme na něm však pracovat až později. Nyní to tedy není nutné).

Do index.html vložíme na konec <section> následující řádky:

<p class="tlacitko-odstavec">
  <a href="reference.html" class="reference-tlacitko">Moje reference</a>
</p>

Naše nové tlačítko bude tvořeno právě přidaným odkazem <a>. Budeme tedy stylovat třídu reference-tlacitko, třídu tlacitko-odstavec využijeme v pozdější lekci.

Do našeho CSS souboru si napíšeme nový selektor .reference-tlacitko. Nejprve tlačítku přidáme nám již známé vlastnosti:

.reference-tlacitko {
  background: #70B73A;
  color: white;
  font-size: 0.9em;
  text-transform: uppercase;
}

Tlačítku jsme nastavili zelené pozadí, barvu textu na bílou, velikost písma a výpis textu velkými písmeny. Jelikož se jedná o odkaz (na další stránku), tak by se nám ve výchozím nastavení podtrhl, což by ovšem nevypadalo moc dobře. Proto tuto "dekoraci" zrušíme nastavením vlastnosti text-decoration na hodnotu none:

.reference-tlacitko {
  background: #70B73A;
  color: white;
  font-size: 0.9em;
  text-transform: uppercase;
  text-decoration: none;
}

Dále pomocí vlastnosti padding odsadíme text tlačítka od jeho okrajů, aby na ně nebyl tak moc nalepený:

.reference-tlacitko {
  background: #70B73A;
  color: white;
  font-size: 0.9em;
  text-transform: uppercase;
  text-decoration: none;
  padding: 12px 25px;
}

Shora a zdola jsme nastavili odsazení na 12 pixelů a ze stran na 25 pixelů.

Tuto vlastnost si blíže popíšeme dále v lekci.

Rámeček

U tlačítek většinou chceme, aby byly rohy oblé, proto našemu tlačítku ještě nastavíme zakulacené rohy. K tomu využijeme vlastnost border-radius, kterou nastavujeme, jak moc se zakulatí rohy tzv. rámečku:

.reference-tlacitko {
  background: #70B73A;
  color: white;
  font-size: 0.9em;
  text-transform: uppercase;
  text-decoration: none;
  padding: 12px 25px;
  border-radius: 25px;
}

Nyní má tlačítko všechny své rohy zaoblené s poloměrem 25 pixelů:

Moje první webová stránka
index.html

Vlastnost umožňuje nastavení různých zakulacení jednotlivých rohů. Hodnoty zapisujeme postupně za sebou v pořadí levý horní, pravý horní, pravý dolní a levý dolní roh a oddělujeme je mezerami. Naši hodnotu bychom mohli tedy rozepsat takto:

border-radius: 25px 25px 25px 25px;

Zakulacení například pouze levého horního a pravého dolního rohu bychom nastavili následovně:

border-radius: 25px 0 25px 0;

My je však necháme všechny zaoblené s poloměrem 25 pixelů.

Občas se stane, že chceme zobrazovat kulatou fotku (například profilové obrázky velice často bývají v kruhu) - toho docílíme rovněž pomocí vlastnosti border-radius.

Rámeček můžeme dále stylovat především pomocí vlastnosti border. Tuto vlastnost v našem projektu příliš nevyužijeme, ale protože je důležité ji znát, vysvětlíme si některé její možnosti.

Pro představu, jak rámeček funguje, můžeme například vlastnost border vložit do selektoruarticle:

article {
  margin: 0 auto;
  ...
  border: 3px solid green;
}

Výše uvedený zápis vlastnosti border s hodnotami 3px solid green je zkráceným zápisem těchto vlastností:

 • border-width: 3px; - šířka rámečku
 • border-style: solid; - styl čáry
 • border-color: green; - barva rámečku

S tímto zkráceným stylem zápisu se budete v praxi často setkávat.

Styly čáry

Jako styl čáry můžete použít hodnoty:

 • none - Bez rámečku.
 • hidden - Rámeček se nevykreslí, ale zabírá místo.
 • dotted - Tečkovaný.
 • dashed - Čárkovaný.
 • solid - Plná čára.
 • double - Dvojitý.
 • groove - 3D rámeček s efektem groove.
 • ridge - 3D rámeček s efektem ridge.
 • inset - 3D rámeček s efektem inset.
 • outset - 3D rámeček s efektem outset.
 • inherit - Zdědí styl čáry rámečku nadřazeného elementu.

Poslední 3D styly jsou dobře vidět jen s širokým rámečkem. Všechny hodnoty podrobněji vysvětlujeme a ukazujeme na příkladech v kurzu CSS3, konkrétně v lekcích Okraje a rámečky v CSS3 a Pokročilejší okraje a rámečky v CSS3.

Strany rámečku

Rámeček nemusí být nutně kolem celého elementu, ale může být třeba jen na některých jeho stranách. Vlastnost border s hodnotou 3px solid green bychom totiž mohli rozepsat na:

border-top: 3px solid green;
border-right: 3px solid green;
border-bottom: 3px solid green;
border-left: 3px solid green;

Tyto jednotlivé zápisy je pak možné ještě dále rozepsat i na border-top-width, border-top-style atd.

My si pomocí spodního rámečku vytvoříme podtržení hlavního nadpisu v našem článku <article>. Upravme si tedy selektor article h1:

article h1 {
  font-size: 2.3em;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  border-bottom: 4px solid #EF6534;
}

Stránka s rámečky nyní vypadá takto:

Moje první webová stránka
index.html

Vlastnost border s hodnotami 3px solid green ze selektoru article jsme si vyzkoušeli a nyní ji smažeme.

Podrobněji se rámečkům a jejich vlastnostem věnujeme v kurzu Základy CSS3.

Odsazení

V předchozích lekcích jsme se již setkali s vlastností padding a margin. Nyní si pojďme lépe vysvětlit, jak tyto vlastnosti fungují.

Rozdíl mezi paddingem a marginem se vysvětluje na tzv. boxmodelu (česky někdy bývá přeloženo jako "krabičkový model"), který vypadá takto:

Box model v CSS pro HTML element - Webové stránky krok za krokem

Na obrázku vidíme element a rámeček (border) kolem něj. Rozestup mezi rámečkem a obsahem elementu se nazývá padding. Rozestup mezi rámečkem a okolím elementu se nazývá margin. Zjednodušeně řečeno: padding je vnitřní odsazení, margin to vnější.

Pokud chceme nastavit odsazení na všechny strany stejné, tak můžeme použít takový zápis vlastností padding a margin:

padding: 20px;

margin: 20px;

Vlastnosti padding a margin lze však rozepsat i takto:

padding-top: 20px;
padding-right: 20px;
padding-bottom: 20px;
padding-left: 20px;

margin-top: 20px;
margin-right: 20px;
margin-bottom: 20px;
margin-left: 20px;

Zápis výše bychom použili v případě, že bychom chtěli nastavit třeba jen okraj z jedné strany nebo z každé strany jiný. Jednotlivé hodnoty můžeme uvést i ve shrnujícím zápisu, který je v pořadí horní, pravý, dolní, levý:

padding: 20px 20px 20px 20px;
margin: 20px 20px 20px 20px;

Jako třetí typ zápisu se někdy používá uvedení pouze dvou hodnot:

padding: 20px 20px;
margin: 20px 20px;

Kde první hodnota udává okraj svislý (horní a dolní) a druhá vodorovný (levý a pravý).

Nastavení odsazení

Nyní si nastavíme odsazení některým elementům na našem webu. Využijeme k tomu již existující selektory. Začneme odstavci <p> v elementu <article>, kterým nastavíme dolní vnější okraj (margin-bottom) na 1.5em:

article section p {
  margin-bottom: 1.5em;
  line-height: 1.8em;
}

Elementu <article> přidáme ještě padding, abychom ho měli hezky odsazený:

article {
  padding: 50px 50px 10px 50px;
}

Dále přidáme horní a dolní vnitřní okraj nadpisům všech úrovní, které se v článku nacházejí:

article h1,
article h2,
article h3,
article h4,
article h5,
article h6 {
  padding: 10px 0;
  color: #00386B;
}

Některé elementy, jako třeba nadpisy a odstavce, mají nastavenu výchozí hodnotu margin. Nám se to v článku u nadpisu první úrovně ovšem nehodí, proto ji nastavíme na 0 ze všech stran:

article h1 {
  margin: 0;
  font-size: 2.3em;
  font-weight: bold;
  text-transform: uppercase;
  width: max-content;
  border-bottom: 4px solid #EF6534;
}

Vlastnost box-sizing

S boxmodelem úzce souvisí vlastnost box-sizing, jejíž výchozí hodnotou je hodnota content-box. Ta udává, že pokud nastavíme šířku nějakého elementu např. na 100 pixelů a později budeme chtít přidat třeba padding nebo rámeček (border), zvětší nám nově přidané vlastnosti celkovou šířku “boxu”. To může být u vytváření layoutu problematické.

Proto existuje ještě hodnota border-box, která udává, že se do nastavené šířky a výšky započítává i velikost padding a šířka rámečku. Tím se stane, že náš element zůstane pořád stejně široký (oněch 100 pixelů), protože přidaný padding nebo rámeček zaberou jeho vnitřní prostor.

Tuto vlastnost si ukážeme na elementu <body>, u kterého v budoucnu budeme chtít nastavit minimální výšku na výšku celé obrazovky, aby se nám patička zobrazovala vždy na konci stránky, a zároveň mu budeme chtít nastavit i padding. Nastavíme proto hodnotu vlastnosti box-sizing na border-box:

body {
  font: 14px "Poppins";
  background: #f9f9f9;
  color: #414042;
  box-sizing: border-box;
}

Takto nyní vypadá náš web:

Moje první webová stránka
index.html

Kód z dnešního HTML/CSS tutoriálu naleznete jako vždy ke stažení v příloze níže. Ani rámeček, ani stín však nebudeme v příštích lekcích používat, jedná se pouze o ukázku. To co si však na našem budoucím webu ponecháme je referenční tlačítko :-)

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 14.-15. lekci HTML a CSS, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 3404x (2.27 MB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce HTML a CSS

 

Předchozí článek
Obtékání v HTML - Float, Stín
Všechny články v sekci
Webové stránky krok za krokem
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy k 14.-15. lekci HTML a CSS
Článek pro vás napsal David Hartinger
Avatar
Uživatelské hodnocení:
1797 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 15 let. Má rád Nirvanu, nemovitosti a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity