Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy. A zároveň využij akce až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme koordinátorku kurzů a programátora, 100% home office, 100% flexibilní. Prozkoumej aktuální pozice
Java week

Lekce 13 - Datum a čas v Javě 8 - Úprava a intervaly

V minulé lekci, Datum a čas v Javě 8 - Vytváření a formátování, jsme se naučili vytvářet instance LocalDate, LocalTime a LocalDateTime a formátovat jejich hodnotu.

V dnešním tutoriálu se budeme věnovat úpravě této hodnoty a zaběhneme i do časových intervalů.

Převody

Na úvod si ukažme, jak můžeme převádět mezi LocalDate, LocalTime a LocalDateTime.

Převod z LocalDateTime

Z LocalDateTime převádíme jednoduše pomocí jeho metod toLocalDate() a toLocalTime().

Převod na LocalDateTime

LocalDateTime vytvoříme pomocí jedné z of*() metod, kde uvedeme zvlášť datum a čas, např. takto:

LocalDate zacatek = LocalDate.of(1939, 9, 1);
LocalDateTime datumCas = LocalDateTime.of(zacatek, LocalTime.of(10, 0));

Pokud chceme nastavit čas na začátek dne, můžeme využít metody atStartOfDay(). Další metodou, kterou můžeme vzít datum a připojit k němu čas, je atTime(). Další varianta příkladu výše by tedy byla:

LocalDate zacatek = LocalDate.of(1939, 9, 1);
LocalDateTime datumCas = zacatek.atStartOfDay();
LocalDateTime datumCas2 = zacatek.atTime(0, 0);

Úprava hodnoty

K existující instanci můžeme přičítat určitý počet dní, hodin a podobně. Slouží k tomu metody začínající na plus...() nebo minus...(), snad netřeba vysvětlovat co dělají. Důležitá poznámka je, že vracejí novou instanci s upravenou hodnotou. Instance je ve všech ohledech neměnitelná (immutable) a jakákoli změna spočítá v nahrazení za novou (např. podobně jako to je v Javě s textovými řetězci).

Zkusme si to a přidejme aktuálnímu datu další 3 dny v týdnu:

LocalDateTime datumCas = LocalDateTime.now();
datumCas = datumCas.plusDays(3);
System.out.println(datumCas.format(DateTimeFormatter.ofLocalizedDate(FormatStyle.MEDIUM)));
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Výsledek:

9.1.2017

Metody, které máme k dispozici, jsou následující:

 • minusDays()
 • minusHours()
 • minusMinutes()
 • minusMonths()
 • minusNanos()
 • minusSeconds()
 • minusWeeks()
 • minusYears()
 • plusDays()
 • plusHours()
 • plusMinutes()
 • plusMonths()
 • plusNanos()
 • plusSeconds()
 • plusWeeks()
 • plusYears()

Period a Duration

Kromě výše zmíněných metod nalezneme i 4 obecné verze metod minus() a plus(), které přijímají interval k přidání/odebrání. Využijeme je zejména v případě, kdy dopředu nevíme, zda budeme přidávat např. dny nebo roky, ušetří nám spoustu podmínkování. Máme k dispozici třídy Duration a Period, na kterých si můžeme nechat vrátit objekt reprezentující takový interval.

Pozn.: Až se dostaneme k rozhraním, můžete se podívat, že obě třídy implementující společné rozhraní TemporalAmount. Zatím si s nimi však nemotejme hlavu.

Upravený kód našeho příkladu by vypadal takto:

LocalDateTime datumCas = LocalDateTime.now();
datumCas = datumCas.plus(Period.ofDays(3));
System.out.println(datumCas.format(DateTimeFormatter.ofLocalizedDate(FormatStyle.MEDIUM)));

Výstup bude stejný, jako u příkladu výše. Of...*() metody mají stejné "přípony" jako měly plus/minus metody vyjmenované výše.

Rozdíl mezi Period a Duration je ten, že Duration označuje nějaký časový interval, který vůbec nesouvisí s kalendářem (např. jak dlouho trvá vyrobit automobil), den trvá vždy 24 hodin. Period počítá s přechodem na letní čas, den tedy může někdy trvat 23 nebo 25 hodin. Period použijeme při práci s LocalDate/Local­DateTime, Duration při práci s časem.

ChronoUnit

Pro snažší práci s různými jednotkami jako jsou dny, hodiny, minuty a podobně je nám k dispozici třída ChronoUnit. Vnitřně používá třídu Duration, jedná se tedy pouze o jiný zápis již předchozích úloh, ale jen pro jistotu, kdybyste jej někdy potkali, ukažme si jej:

LocalDateTime datumCas = LocalDateTime.now();
datumCas = datumCas.plus(3, ChronoUnit.DAYS);
System.out.println(datumCas.format(DateTimeFormatter.ofLocalizedDate(FormatStyle.MEDIUM)));

Pozn.: Jen pro úplnost si dodejme, že ChronoUnit implementuje rozhraní TemporalUnit, kdybyste se s ním později setkali. Nyní rozhraní řešit nebudeme.

Jak vidíte, implementace data a času je v Javě poměrně složitá, nebudeme tu zabíhat do zbytečných detailů a zaměříme se zejména na praktickou stránku použití, jak to na ITnetwork většinou děláme.

Between()

Další metoda, kterou máme k dispozici je statická metoda between() na třídě Period, která nám umožňuje získat interval, tedy rozdíl mezi 2 datumy (přesněji objekty s rozhraním Temporal, to je společný typ pro LocalDate, LocalDateTime a LocalTime). Záměrně zde nebudu psát češtinsky správně "mezi dvěma daty", jelikož je to v IT zavádějící slovo.

LocalDate zacatek = LocalDate.of(1939, 9, 1);
LocalDate konec = LocalDate.of(1945, 9, 2);
TemporalAmount doba = Period.between(zacatek, konec);
System.out.println("II. světová válka trvala " + doba.get(ChronoUnit.YEARS) + " let a " + doba.get(ChronoUnit.DAYS) + " dní");

Tu samou metodu nalezneme i na třídě Duration, která ovšem pracuje s LocalDateTime místo s LocalDate. Z intervalu nezjistíme počet let, protože roky nemají pevný počet dnů a my již víme, že Duration není nijak spojená s kalendářním pojetím času.

Until()

Jako poslední stojí za zmínku metoda until(). Tato metoda se volá přímo nad instancemi tříd LocalDate, LocalDateTime a LocalTime a vrací stejný výsledek, jako statická metoda between().

LocalDate zacatek = LocalDate.of(1939, 9, 1);
LocalDate konec = LocalDate.of(1945, 9, 2);
// Následující dva řádky vrátí stejný výsledek
Period doba1 = zacatek.until(konec);
Period doba2 = Period.between(zacatek, konec);

Nastavení hodnoty

Hodnotu nastavujeme pomocí metod with...*(), mají opět ty samé "přípony" jako metody doposud zmíněné. Jako vždy nezapomeňte, že jako všechny podobné metody vracejí novou instanci.

LocalDate zacatek = LocalDate.of(1939, 9, 1);
zacatek = zacatek.withHour(10); // Nastaví hodiny na 10

Řetězení metod

Vracení nových instancí, které je zejména výsledkem toho, že jsou instance immutable, zároveň poskytuje tzv. fluent interface (česky někdy překládané jako plynulé rozhraní). Jedná se o řetězení metod, anglicky "method chaining". Nehledejte v tom žádnou složitost, jde jen o to, že můžeme většinu metod volat po sobě na jednom řádku.

Zkusme si nastavit kalendář na programátorské vánoce, tedy na Halloween (ano, protože 31 OCT = 25 DEC).

LocalDate zacatek = LocalDate.of(1939, 9, 1);
zacatek = zacatek.withMonth(9).withDayOfMonth(31);

V příští lekci, Datum a čas v Javě 8 - Parsování a porovnávání, budeme pokračovat a datum a čas v Javě dokončíme. Ukážeme si jak hodnoty číst a jak datum a čas v Javě parsovat.


 

Předchozí článek
Datum a čas v Javě 8 - Vytváření a formátování
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v Javě
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Datum a čas v Javě 8 - Parsování a porovnávání
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
24 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (7)

Avatar
István Nagy
Člen
Avatar
István Nagy:4.10.2018 14:54

Na konci lekce je maličká chyba. Dostaneme runtime error:
zacatek = zacatek.withMon­th(9).withDay­OfMonth(31);
Září má jen 30 dnů! :)

 
Odpovědět
4.10.2018 14:54
Avatar
Alesh
Překladatel
Avatar
Alesh:17.4.2019 0:51
 1. Není mi jasný, co získám tím, když místo:
datumCas = datumCas.plusDays(3);

použiju:

datumCas = datumCas.plus(Period.ofDays(3));

Že mi to ohlídá přesuny na letní a zimní čas? Nebo ještě něco dalšího?

 1. U toho "between" jsem trochu nesvůj z toho, že bych spíš čekal, že pokud zadám např. dny, tak mi to řekne počet dní celého toho intervalu. Resp. se zeptám, jak bych vypočetl délku 2. světové války ve dnech?
 2. Příklady s "with" mi padají do chyby, ale to už se tu řešilo (u LocalDate nelze nastavovat čas a druhém případě zas "přetekl" počet dní v měsící)... to by asi bylo dobré opravit. ;-)
 
Odpovědět
17.4.2019 0:51
Avatar
Petr Kateřiňák:23.9.2019 20:37

Ahoj, jak zařídit aby ten between/until fungoval správně? Tedy aby zobrazil, tuším, že 92 dnů. Pokaždé mi vyjde, že ode dneška (23.9.2019) do Vánoc (24.12.2019) je to jen 1 den:

LocalDate now = LocalDate.of(2019, 9, 23); // LocalDate.now();
LocalDate xMass = LocalDate.of(2019, 12, 24);
TemporalAmount zbyva = now.until(xMass); //Period.between(now, xMass);
System.out.println("Do Vánoc zbývá " + zbyva.get(ChronoUnit.DAYS) + " dnů");

Do Vánoc zbývá 1 dnů

 
Odpovědět
23.9.2019 20:37
Avatar
Odpovídá na Petr Kateřiňák
Matúš Olejník:24.9.2019 8:40
zbyva.get(ChronoUnit.DAYS)

ti vráti 1 pretože to je rozdiel medzi dňami 24 - 23 = 1.
Keby si dal

zbyva.get(ChronoUnit.DAYS)

tak to ti vráti 3 pretože 12 - 9 = 3 atď...
Ak chceš vrátiť rozdiel čisto v dňoch, môžeš to urobiť napr. takto

import java.time.LocalDate;
import java.time.temporal.ChronoUnit;

class Scratch {
  public static void main(String[] args) {
    LocalDate actualDate = LocalDate.now();
    LocalDate xMassDate = LocalDate.of(2019, 12, 24);
    System.out.println("Do Vánoc zbývá " + ChronoUnit.DAYS.between(actualDate, xMassDate) + " dnů");
  }
}
Odpovědět
24.9.2019 8:40
/* I am not sure why this works but it fixes the problem */
Avatar
Odpovídá na Matúš Olejník
Petr Kateřiňák:24.9.2019 12:50

Díky :-) To je přesně to, co bych očekával jako typickou ukázku použití metody between(), s tím, že v případě potřeby existuje i obrácená varianta, která počítá rozsah tak jak je to v příkladu. Aktuální stav bez upozornění na odlišný, než očekávaný význam, je docela matoucí.

 
Odpovědět
24.9.2019 12:50
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Petr Kateřiňák:24.9.2019 15:32

Jak je myšlený odstavec Nastavení hodnoty?

LocalDate zacatek = LocalDate.of(1939, 9, 1);
zacatek = zacatek.withHour(10); // Nastaví hodiny na 10

Pořád mi to nejde do hlavy. Přece u LocalDate nemohu nastavit čas, Java toto ani nezkompiluje. Pokud by to mělo být LocalDateTime, tak ten zase nemohu inicializovat bez času. O čem tedy má být tento odstavec? Může jej, prosím, někdo opravit?

 
Odpovědět
24.9.2019 15:32
Avatar
Ondřej Kozel:25.10.2020 11:36

Ahoj, chtěl jsem vyzkoušet, jak bude Period reagovat na dnešní změnu času.
Ale zjistil jsem, že třída Period nemá žádné metody na práci s časem (funguje jen s LocalDate), i když je v tutoriálu napsáno, že funguje i s LocalDateTime.

Jak je to tedy v Javě s Period?

 
Odpovědět
25.10.2020 11:36
Avatar
Martin Kopuletý:19.10.2021 14:10

Z jakého důvodu se v parametru po názvu třídy a operátoru vypisuje časová jednotka velkými písmeny?

datumCas = datumCas.plus(3, ChronoUnit.DAYS);

Je to i u FormatStyle.FULL, LONG atp.

Má to nějakou spojitost s tím, že je to navázaný na třídu?

Děkuji za odpověď.

 
Odpovědět
19.10.2021 14:10
Avatar
Atrament
Super redaktor
Avatar
Odpovídá na Martin Kopuletý
Atrament:19.10.2021 21:17

To jsou konstanty, ty se v javě vždycky píší velkými písmeny.

 
Odpovědět
19.10.2021 21:17
Avatar
Daniel Bodák:Včera 23:13

chyba na konci použití metody withHour v LocalDate

 
Odpovědět
Včera 23:13
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 17. Zobrazit vše