Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy

Lekce 5 - Bojovník do arény

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 4. lekci OOP v Javě, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

Již tedy víme, jak fungují reference a jak můžeme s objekty zacházet. Bude se nám to hodit dnes i příště. Tento a příští tutoriál budou totiž věnovány dokončení naší arény. Hrací kostku již máme, ještě nám chybí další 2 objekty: bojovník a samotná aréna. Dnes se budeme věnovat bojovníkovi. Nejprve si popišme, co má bojovník umět, poté se pustíme do psaní kódu.

Atributy

Bojovník se bude nějak jmenovat a bude mít určitý počet hp (tedy života, např. 80hp). Budeme uchovávat jeho maximální život (bude se lišit u každé instance) a jeho současný život, tedy např. zraněný bojovník bude mít 40hp z 80ti. Bojovník má určitý útok a obranu, obojí vyjádřené opět v hp. Když bojovník útočí s útokem 20hp na druhého bojovníka s obranou 10hp, ubere mu 10hp života. Bojovník bude mít referenci na instanci objektu Kostka. Při útoku či obraně si vždy hodí kostkou a k útoku/obraně přičte padlé číslo. (Samozřejmě by mohl mít každý bojovník svou kostku, ale chtěl jsem se přiblížit stolní podobě hry a ukázat, jak OOP opravdu simuluje realitu. Bojovníci tedy budou sdílet jednu instanci kostky.) Kostkou dodáme hře prvek náhody, v realitě se jedná vlastně o štěstí, jak se útok nebo obrana vydaří. Konečně budeme chtít, aby bojovníci podávali zprávy o tom, co se děje, protože jinak by z toho uživatel nic neměl. Zpráva bude vypadat např. "Zalgoren útočí s úderem za 25hp.". Zprávami se zatím nebudeme zatěžovat a vrátíme se k nim až nakonec.

Již víme, co budeme dělat, pojďme na to! :) K projektu TahovyBoj si přidejme třídu Bojovnik a dodejme ji patřičné atributy. Všechny budou privátní:

class Bojovnik {
  /** Jméno bojovníka */
  private String jmeno;
  /** Život v HP */
  private int zivot;
  /** Maximální zdraví */
  private int maxZivot;
  /** Útok v HP */
  private int utok;
  /** Obrana v HP */
  private int obrana;
  /** Instance hrací kostky */
  private Kostka kostka;

}

Třída Kostka musí samozřejmě být v našem projektu.

Metody

Pojďme pro atributy vytvořit konstruktor, nebude to nic těžkého. Komentáře zde vynechám, vy si je dopište podobně, jako u atributů výše. Nebudu je psát ani u dalších metod, aby se tutoriál zbytečně neroztahoval a zůstal přehledný.

public Bojovnik(String jmeno, int zivot, int utok, int obrana, Kostka kostka) {
  this.jmeno = jmeno;
  this.zivot = zivot;
  this.maxZivot = zivot;
  this.utok = utok;
  this.obrana = obrana;
  this.kostka = kostka;
}

Všimněte si, že maximální zdraví si v konstruktoru odvodíme a nemáme na něj parametr v hlavičce metody. Předpokládáme, že bojovník je při vytvoření plně zdravý, stačí nám tedy znát pouze jeho život a maximální život bude stejný.

Přejděme k metodám, opět se nejprve zamysleme nad tím, co by měl bojovník umět. Začněme tím jednodušším, budeme chtít nějakou textovou reprezentaci, abychom mohli bojovníka vypsat. Překryjeme tedy metodu toString(), která vrátí jméno bojovníka. Určitě se nám bude hodit metoda, vracející zda je bojovník naživu (tedy typu boolean). Aby to bylo trochu zajímavější, budeme chtít kreslit život bojovníka do konzole, nebudeme tedy psát, kolik má života, ale "vykreslíme" ho takto:

[#########  ]

Výše uvedený život by odpovídal asi 70%. Dosud zmíněné metody nepotřebovaly žádné parametry. Samotný útok a obranu nechme na později a pojďme si implementovat toString(), nazivu() a grafickyZivot(). Začněme s toString(), tam není co vymýšlet:

@Override
public String toString() {
  return jmeno;
}

Nyní implementujme metodu nazivu(), opět to nebude nic těžkého. Stačí zkontrolovat, zda je život větší než 0 a podle toho se zachovat. Mohli bychom ji napsat třeba takto:

public boolean nazivu() {
  if (zivot > 0) {
    return true;
  } else {
    return false;
  }
}

Jelikož i samotný výraz (zivot > 0) je vlastně logická hodnota, můžeme vrátit tu a kód se značně zjednodušší:

public boolean nazivu() {
  return (zivot > 0);
}

Grafický život

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Jak jsem se již zmínil, metoda grafickyZivot() bude umožňovat vykreslit ukazatel života v grafické podobě. Již víme, že z hlediska objektového návrhu není vhodné, aby metoda objektu přímo vypisovala do konzole (pokud není k výpisu objekt určený), proto si znaky uložíme do řetězce a ten vrátíme pro pozdější vypsání. Ukážeme si kód metody a následně podrobně popíšeme:

public String grafickyZivot() {
  String s = "[";
  int celkem = 20;
  double pocet = Math.round(((double)zivot / maxZivot) * celkem);
  if ((pocet == 0) && (nazivu())) {
    pocet = 1;
  }
  for (int i = 0; i < pocet; i++) {
    s += "#";
  }
  for (int i = 0; i < celkem - pocet; i++) {
      s += " ";
  }
  s += "]";
  return s;
}

Připravíme si řetězec s a vložíme do něj úvodní znak "[". Určíme si celkovou délku ukazatele života do proměnné celkem (např. 20). Nyní v podstatě nepotřebujeme nic jiného, než trojčlenku. Pokud maxZivot odpovídá celkem dílků, zivot bude odpovídat pocet dílkům. pocet je proměnná s počtem dílků aktuálního zdraví.

Matematicky platí, že pocet = (zivot / maxZivot) * celkem;. My ještě doplníme zaokrouhlení na celé dílky a také přetypování jednoho z operandů na double, aby Java chápala dělení jako neceločíselné.

Měli bychom ošetřit případ, kdy je život tak nízký, že nám vyjde na 0 dílků, ale bojovník je stále naživu. V tom případě vykreslíme 1 dílek, jinak by to vypadalo, že je již mrtvý.

Dále stačí jednoduše for cyklem připojit k řetězci s patřičný počet znaků a doplnit je mezerami do celkové délky. Doplnění provedeme pomocí for cyklu, který přidává mezery do délky celkem. Přidáme koncový znak a řetězec vrátíme.

Vše si vyzkoušíme, přejděme k metodě main() a vytvořme si bojovníka (a kostku, protože tu musíme konstruktoru bojovníka předat). Následně vypišme, zda je naživu a jeho život graficky:

  Kostka kostka = new Kostka(10);
  Bojovnik bojovnik = new Bojovnik("Zalgoren", 100, 20, 10, kostka);

  System.out.printf("Bojovník: %s\n", bojovnik); // test toString();
  System.out.printf("Naživu: %s\n", bojovnik.nazivu()); // test nazivu();
  System.out.printf("Život: %s\n", bojovnik.grafickyZivot()); // test grafickyZivot();
import java.util.Random;
public class Kostka {

  private Random random;
  private int pocetSten;

  public Kostka() {
  pocetSten = 6;
  random = new Random();
  }

  public Kostka(int pocetSten) {
  this.pocetSten = pocetSten;
  random = new Random();
  }

  public int vratPocetSten() {
  return pocetSten;
  }

  public int hod() {
  return random.nextInt(pocetSten) + 1;
  }

  @Override
  public String toString() {
  return String.format("Kostka s %s stěnami", pocetSten);
  }
}
class Bojovnik {
  private String jmeno;
  private int zivot;
  private int maxZivot;
  private int utok;
  private int obrana;
  private Kostka kostka;

  public Bojovnik(String jmeno, int zivot, int utok, int obrana, Kostka kostka) {
  this.jmeno = jmeno;
  this.zivot = zivot;
  this.maxZivot = zivot;
  this.utok = utok;
  this.kostka = kostka;
  }

  public boolean nazivu() {
   return (zivot > 0);
  }

  public String grafickyZivot() {
  String s = "[";
  int celkem = 20;
  double pocet = Math.round(((double)zivot / maxZivot) * celkem);
  if ((pocet == 0) && (nazivu())) {
    pocet = 1;
  }
  for (int i = 0; i < pocet; i++) {
    s += "#";
  }
  for (int i = 0; i < celkem - pocet; i++) {
    s += " ";
  }
  s += "]";
  return s;
  }

  @Override
  public String toString() {
  return jmeno;
  }

}

Konzolová aplikace
Bojovník: Zalgoren
Naživu: true
Život: [####################]

Boj

Dostáváme se k samotnému boji. Implementujeme metody pro útok a obranu.

Obrana

Začněme obranou. Metoda branSe() bude umožňovat bránit se úderu, jehož síla bude předána metodě jako parametr. Metodu si opět ukážeme a poté popíšeme:

public void branSe(int uder) {
  int zraneni = uder - (obrana + kostka.hod());
  if (zraneni > 0) {
    zivot -= zraneni;
    if (zivot <= 0) {
      zivot = 0;
    }
  }
}

Nejprve spočítáme skutečné zranění a to tak, že z útoku nepřítele odečteme naši obranu zvýšenou o číslo, které padlo na hrací kostce. Pokud jsme zranění celé neodrazili (zraneni > 0), budeme snižovat náš život. Tato podmínka je důležitá, kdybychom zranění odrazili a bylo např. -2, bez podmínky by se život zvýšil. Po snížení života zkontrolujeme, zda není v záporné hodnotě a případně ho dorovnáme na nulu.

Útok

Metoda utoc() bude brát jako parametr instanci bojovníka, na kterého se útočí. To proto, abychom na něm mohli zavolat metodu branSe(), která na náš útok zareaguje a zmenší protivníkův život. Zde vidíme výhody referencí v Javě, můžeme si instance jednoduše předávat a volat na nich metody, aniž by došlo k jejich zkopírování. Jako první vypočteme úder, podobně jako při obraně, úder bude náš útok + hodnota z hrací kostky. Na soupeři následně zavoláme metodu branSe() s hodnotou úderu:

public void utoc(Bojovnik souper) {
  int uder = utok + kostka.hod();
  souper.branSe(uder);
}

To bychom měli, pojďme si zkusit v našem ukázkovém programu zaútočit a poté znovu vykreslit život. Pro jednoduchost nemusíme zakládat dalšího bojovníka, ale můžeme zaútočit sami na sebe:

  Kostka kostka = new Kostka(10);
  Bojovnik bojovnik = new Bojovnik("Zalgoren", 100, 20, 10, kostka);

  System.out.printf("Bojovník: %s\n", bojovnik); // test toString();
  System.out.printf("Naživu: %s\n", bojovnik.nazivu()); // test Nazivu();
  System.out.printf("Život: %s\n", bojovnik.grafickyZivot()); // test GrafickyZivot();

  bojovnik.utoc(bojovnik); // test útoku
  System.out.printf("Život po útoku: %s\n", bojovnik.grafickyZivot());
import java.util.Random;

public class Kostka {

  private Random random;
  private int pocetSten;

  public Kostka() {
  pocetSten = 6;
  random = new Random();
  }

  public Kostka(int pocetSten) {
  this.pocetSten = pocetSten;
  random = new Random();
  }

  public int vratPocetSten() {
  return pocetSten;
  }

  public int hod() {
  return random.nextInt(pocetSten) + 1;
  }

  @Override
  public String toString() {
   return String.format("Kostka s %s stěnami", pocetSten);
  }
}
class Bojovnik {
  private String jmeno;
  private int zivot;
  private int maxZivot;
  private int utok;
  private int obrana;
  private Kostka kostka;

  public Bojovnik(String jmeno, int zivot, int utok, int obrana, Kostka kostka) {
  this.jmeno = jmeno;
  this.zivot = zivot;
  this.maxZivot = zivot;
  this.utok = utok;
  this.obrana = obrana;
  this.kostka = kostka;
  }

  public boolean nazivu() {
  return (zivot > 0);
  }

  public String grafickyZivot() {
  String s = "[";
  int celkem = 20;
  double pocet = Math.round(((double)zivot / maxZivot) * celkem);
  if ((pocet == 0) && (nazivu())) {
    pocet = 1;
  }
  for (int i = 0; i < pocet; i++) {
    s += "#";
  }
  for (int i = 0; i < celkem - pocet; i++) {
    s += " ";
  }
  s += "]";
  return s;
  }

  public void branSe(int uder) {
  int zraneni = uder - (obrana + kostka.hod());
  if (zraneni > 0) {
    zivot -= zraneni;
    if (zivot <= 0) {
    zivot = 0;
    }
  }
  }

  public void utoc(Bojovnik souper) {
  int uder = utok + kostka.hod();
  souper.branSe(uder);
  }


  @Override
  public String toString() {
  return jmeno;
  }

}


Konzolová aplikace
Bojovník: Zalgoren
Naživu: true
Život: [####################]
Život po útoku: [################## ]

Zdá se, že vše funguje, jak má. Přejděme k poslednímu bodu dnešního tutoriálu a to ke zprávám.

Zprávy

Jak již bylo řečeno, o útocích a obraně budeme uživatele informovat výpisem na konzoli. Výpis nebude provádět samotná třída Bojovnik, ta bude jen vracet zprávy jako textové řetězce. Jedna možnost by byla nastavit návratový typ metod utoc() a branSe() na String a při jejich volání vrátit i zprávu. Problém by však nastal v případě, když bychom chtěli získat zprávu od metody, která již něco vrací. Metoda samozřejmě nemůže jednoduše vrátit 2 věci.

Pojďme na věc univerzálněji, zprávu budeme ukládat do privátní proměnné zprava a uděláme metody pro její uložení a navrácení. Samozřejmě bychom mohli udělat proměnnou veřejnou, ale není zde důvod, proč umožnit zvenčí zápis do zprávy a také by skládání složitější zprávy uvnitř třídy mohlo být někdy problematické.

K atributům třídy tedy přidáme:

private String zprava;

Nyní si vytvoříme dvě metody. Privátní nastavZpravu(), která bere jako parametr text zprávy a slouží pro vnitřní účely třídy, kde nastaví zprávu do privátní proměnné:

private void nastavZpravu(String zprava) {
  this.zprava = zprava;
}

Nic složitého. Podobně jednoduchá bude veřejná metoda pro navrácení zprávy:

public String vratPosledniZpravu() {
  return zprava;
}

O práci se zprávami obohatíme naše metody utoc() a branSe(), nyní budou vypadat takto:

public void utoc(Bojovnik souper) {
  int uder = utok + kostka.hod();
  nastavZpravu(String.format("%s útočí s úderem za %s hp", jmeno, uder));
  souper.branSe(uder);
}

public void branSe(int uder) {
  int zraneni = uder - (obrana + kostka.hod());
  if (zraneni > 0) {
    zivot -= zraneni;
    zprava = String.format("%s utrpěl poškození %s hp", jmeno, zraneni);
    if (zivot <= 0) {
      zivot = 0;
      zprava += " a zemřel";
    }

    } else
    zprava = String.format("%s odrazil útok", jmeno);
  nastavZpravu(zprava);
}

Vše si opět vyzkoušíme, tentokrát již vytvoříme druhého bojovníka:

  Kostka kostka = new Kostka(10);
  Bojovnik bojovnik = new Bojovnik("Zalgoren", 100, 20, 10, kostka);

  System.out.printf("Život: %s\n", bojovnik.grafickyZivot()); // test GrafickyZivot();

  // útok na našeho bojovníka
  Bojovnik souper = new Bojovnik("Shadow", 60, 18, 15, kostka);
  souper.utoc(bojovnik);
  System.out.println(souper.vratPosledniZpravu());
  System.out.println(bojovnik.vratPosledniZpravu());

  System.out.printf("Život: %s\n", bojovnik.grafickyZivot());
import java.util.Random;

public class Kostka {

  private Random random;
  private int pocetSten;

  public Kostka() {
  pocetSten = 6;
  random = new Random();
  }

  public Kostka(int pocetSten) {
  this.pocetSten = pocetSten;
  random = new Random();
  }

  public int vratPocetSten() {
  return pocetSten;
  }

  public int hod() {
  return random.nextInt(pocetSten) + 1;
  }

  @Override
  public String toString() {
  return String.format("Kostka s %s stěnami", pocetSten);
  }
}
class Bojovnik {
  private String jmeno;
  private int zivot;
  private int maxZivot;
  private int utok;
  private int obrana;
  private Kostka kostka;
  private String zprava;

  public Bojovnik(String jmeno, int zivot, int utok, int obrana, Kostka kostka) {
  this.jmeno = jmeno;
  this.zivot = zivot;
  this.maxZivot = zivot;
  this.utok = utok;
  this.obrana = obrana;
  this.kostka = kostka;
  }

  public boolean nazivu() {
  return (zivot > 0);
  }

  public String grafickyZivot() {
  String s = "[";
  int celkem = 20;
  double pocet = Math.round(((double)zivot / maxZivot) * celkem);
  if ((pocet == 0) && (nazivu())) {
    pocet = 1;
  }
  for (int i = 0; i < pocet; i++) {
    s += "#";
  }
  for (int i = 0; i < celkem - pocet; i++) {
    s += " ";
  }
  s += "]";
  return s;
  }

  public void utoc(Bojovnik souper) {
  int uder = utok + kostka.hod();
  nastavZpravu(String.format("%s útočí s úderem za %s hp", jmeno, uder));
  souper.branSe(uder);
  }

  public void branSe(int uder) {
  int zraneni = uder - (obrana + kostka.hod());
  if (zraneni > 0) {
    zivot -= zraneni;
    zprava = String.format("%s utrpěl poškození %s hp", jmeno, zraneni);
    if (zivot <= 0) {
    zivot = 0;
    zprava += " a zemřel";
    }

  } else
    zprava = String.format("%s odrazil útok", jmeno);
    nastavZpravu(zprava);
  }

  private void nastavZpravu(String zprava) {
  this.zprava = zprava;
  }

  public String vratPosledniZpravu() {
  return zprava;
  }

  @Override
  public String toString() {
  return jmeno;
  }
}

Konzolová aplikace
Život: [####################]
Shadow útočí s úderem za 24 hp
Zalgoren utrpěl poškození 10 hp
Život: [################## ]

Máme kostku i bojovníka, teď již chybí jen aréna.

Tu si vytvoříme hned v příští lekci, Java - Aréna s bojovníky.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 1191x (22.85 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce java

 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 4. lekci OOP v Javě
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v Javě
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
27 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (14)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (29)

Avatar
Marek Zelený
Redaktor
Avatar
Marek Zelený:22.10.2017 19:01

Ahoj, když vytváříš metodu s nějakými parametry, napíšeš do závorky vždy datový typ parametru (v našem případě Bojovnik) a jeho jméno. Na jménu vlastně vůbec nezáleží, může být jakékoliv, třeba jenom "x". V podstatě se vytvoří jen nová reference, která ukazuje na ten samý objekt, který metodě předáme v parametru.

public void utoc(Bojovnik x) {
    int uder = utok + kostka.hod();
    x.branSe(uder);
}

Když potom v hlavní části programu (main) vytvoříme instanci třídy Bojovnik, která se jmenuje třeba "klaun" a zaútočíme na ni, budou v paměti uložené dvě reference na ten samý objekt. Jedna bude proměnná "klaun", druhá se bude jmenovat "x" (jak jsme ji nazvali v metodě nahoře), obě ale budou ukazovat na bojovníka jménem Shadow se 60 životy.

Bojovnik bojovnik = new Bojovnik("Zalgoren", 100, 20, 10, kostka);
Bojovnik klaun= new Bojovnik("Shadow", 60, 18, 15, kostka);
bojovnik.utoc(klaun);

Proměnné si zkrátka můžeš pojmenovat úplně jak chceš, jen si musíš dávat pozor, aby ses v kódu vyznal a věděl, co je pod kterým jménem uložené :-).

 
Odpovědět
22.10.2017 19:01
Avatar
Marek Zelený
Redaktor
Avatar
Marek Zelený:22.10.2017 19:54

David Čápka Mám pocit, že kód, který upravuje zprávu v metodě branSe, není úplně vychytaný. Nejdříve totiž přímo zasahuje do privátní proměnné "zprava" a upravuje ji, ale na konci ještě používá metodu nastavZpravu, které navíc jako argument předává tu samou proměnnou, kterou metoda upravuje.

private String zprava;

private void nastavZpravu(String zprava) {
    this.zprava = zprava;
}

public void branSe(int uder) {
    int zraneni = uder - (obrana + kostka.hod());
    if (zraneni > 0) {
        zivot -= zraneni;
        zprava = String.format("%s utrpěl poškození %s hp", jmeno, zraneni);
        if (zivot <= 0) {
            zivot = 0;
            zprava += " a zemřel";
        }

    } else
        zprava = String.format("%s odrazil útok", jmeno);
    nastavZpravu(zprava);
}

V metodě branSe tedy nejspíš chybí deklarace vlastní proměnné "zprava", kterou by pak předala metodě nastavZpravu (když už je potřeba to dělat přes ni) a tím ji uložila do proměnné samotné instance bojovníka. Takhle ten kód z mého pohledu nedává smysl.

 
Odpovědět
22.10.2017 19:54
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Marek Zelený
David Čápka:22.10.2017 20:18

Pravda, na začátku by měla být deklarována lokální proměnná String zprava;. Při další revizi kurzu to opravím, na funkčnost to nemá vliv.

Odpovědět
22.10.2017 20:18
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
 
Odpovědět
24.10.2017 15:27
Avatar
Martin Konečný:19.3.2019 11:06

Ahoj,

chtěl bych požádat o vysvětlení ohledně výpisu zpráv. Nechápu jakým způsobem se používá ta proměnná "zprava".
Při útoku bojovníka se v metodě utoc do proměnné "zprava" uloží text zprávy o útoku. Vzápětí se v metodě branSe do té samé proměnné uloží jiná zpráva. Takže jsem se domníval, že tím se ta původní zpráva přepíše.
Samozřejmě to asi bude tak, že oba bojovníci ukládají ten text do své vlastní proměnné "zprava".
No ale tomu právě nerozumím. Nikde jsme tomu danému bojovníkovi nepřidělili vlastní proměnou "zprava". Zdánlivě tedy oba používají jednu a tu samou proměnnou "zprava", která patří dané třídě a mělo by tedy být jedno, jestli zavolám souper.vratPos­ledniZpravu(), nebo bojovnik.vrat­PosledniZpravu(). V obou případech bych čekal výpis aktuální hodnoty proměnné zpráva.

 
Odpovědět
19.3.2019 11:06
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Petr Štechmüller
Překladatel
Avatar
Odpovídá na Martin Konečný
Petr Štechmüller:19.3.2019 11:23

Ahoj, zpráva je instanční proměnná, to znamená, že každý nově vytvořený bojovník má vlastní proměnnou zpráva. Proto si každý může nastavovat vlastní zprávu a metoda vratPosledniZ­pravu opravdu udělá to, co se od ní očekává.

Odpovědět
19.3.2019 11:23
Pokud spolu kód a komentář nekorespondují, budou patrně oba chybné
Avatar
Odpovídá na Petr Štechmüller
Martin Konečný:19.3.2019 12:22

Super, díky moc za vysvětlení.

 
Odpovědět
19.3.2019 12:22
Avatar
Matěj Bína
Člen
Avatar
Matěj Bína:6.4.2019 19:29

Chtěl jsem trochu vylepšit hlášku o smrti bojovníka a napsal

if (zivoty < 0) {
    zivoty = 0;
    zprava += String.format("%s je mrtev.", jmeno);
}

To ale vyvolalo kaskádu chyb. Zjistil jsem, že k tomu je potřeba použít metodu concat(), kterou jsem ve svých poznámkách z tutoriálů nenašel. Pokud to chcete použít, správně (snad) to je:

if (zivoty < 0) {
    zivoty = 0;
    zprava = zprava.concat(String.format("%s je mrtev.", jmeno));
}
 
Odpovědět
6.4.2019 19:29
Avatar
Patrik Vala
Člen
Avatar
Patrik Vala:28.3.2020 21:16

Ahoj, jak je možné, že na public void utoc(Bojovnik souper) můžu zavolat Bojovnik bojovnik?

 
Odpovědět
28.3.2020 21:16
Avatar
Lubor Pešek
Člen
Avatar
Lubor Pešek:17. března 13:05

Možná s tím nikdo neměl problémy, ale můžete se nad tím zamyslet - v poslední části tohoto článku - Zprávy
se v úvodu píše, že výpis nebude mít na starosti samotný bojovník. No a potom následuje postup, že přidáme nový atribut a metody.
Ale dovedu si představit, že by se někdo mohl zeptat kam je přidáme (do které třídy).

Ono to potom vyjde docela najevo, ale může to někoho zmást. Tak to berte jako podnět k zamyšlení, jestli to tam nezkonkretizovat.

Odpovědět
17. března 13:05
Existují dva způsoby, jak vyřešit problém. Za prvé vyhoďte počítač z okna. Za druhé vyhoďte okna z počítače.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 39. Zobrazit vše