RUBY? Pohodový přivýdělek a zkušenosti pro nadšence, který nám pomůže sepsat několik článků o Ruby. Ozvi se nám na redakce (zavináč) itnetwork (tečka) cz.

8. díl - Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

Java Objektově orientované programování Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

ONEbit hosting Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem. Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Dědičnost a polymorfismus, jsme si vysvětlili dědičnost a polymorfismus. Dnes máme slíbeno, že si je vyzkoušíme v praxi. Bude to opět na naší aréně, kde z bojovníka oddědíme mága. Tento tutoriál již patří k těm náročnějším a bude tomu tak i u dalších. Proto si průběžně procvičujte práci s objekty, zkoušejte si naše cvičení a také vymýšlejte nějaké své aplikace, abyste si zažili základní věci. To, že je tu přítomen celý seriál neznamená, že ho celý najednou přečtete a pochopíte :) Snažte se programovat průběžně.

Mág

Než začneme něco psát, shodněme se na tom, co by měl mág umět. Mág bude fungovat stejně, jako bojovník. Kromě života bude mít však i manu. Zpočátku bude mana plná. V případě plné many může mág vykonat magický útok, který bude mít pravděpodobně vyšší damage, než útok normální (ale samozřejmě záleží na tom, jak si ho nastavíme). Tento útok manu vybije na 0. Každé kolo se bude mana zvyšovat o 10 a mág bude podnikat jen běžný útok. Jakmile se mana zcela doplní, opět bude moci magický útok použít. Mana bude zobrazena grafickým ukazatelem, stejně jako život.

Vytvoříme tedy třídu Mag.java, zdědíme ji z Bojovnik a dodáme ji atributy, které chceme oproti bojovníkovi navíc. Bude tedy vypadat takto (opět si ji okomentujte):

class Mag extends Bojovnik {
    private int mana;
    private int maxMana;
    private int magickyUtok;
}

V mágovi nemáme zatím přístup ke všem proměnným, protože jsou v bojovníkovi nastavené jako privátní. Musíme třídu Bojovnik lehce upravit. Změníme modifikátory private u atributů na protected. Budeme potřebovat jen kostka a jmeno, ale klidně nastavíme jako protected všechny atributy charakteru, protože se v budoucnu mohou hodit, kdybychom se rozhodli oddědit další typy bojovníků. Naopak atribut zprava není vhodné nastavovat jako protected, protože nesouvisí s bojovníkem, ale s nějakou vnitřní logikou třídy. Třída tedy bude vypadat nějak takto:

protected String jmeno;
protected int zivot;
protected int maxZivot;
protected int utok;
protected int obrana;
protected Kostka kostka;
private String zprava;

...

Přejděme ke konstruktoru.

Konstruktor potomka

Java nedědí konstruktory! Je to pravděpodobně z toho důvodu, že předpokládá, že potomek bude mít navíc nějaké atributy a původní konstruktor by u něj byl na škodu. To je i náš případ, protože konstruktor mága bude brát oproti tomu z bojovníka navíc 2 parametry (mana a magický útok).

Definujeme si tedy konstruktor v potomkovi, který bere parametry potřebné pro vytvoření bojovníka a několik parametrů navíc pro mága.

O potomků je nutné vždy volat konstruktor předka. Je to z toho důvodu, že bez volání konstruktoru nemusí být instance správně inicializovaná. Konstruktor předka nevoláme pouze v případě, že žádný nemá. Náš konstruktor musí mít samozřejmě všechny parametry potřebné pro předka plus ty nové, co má navíc potomek. Některé potom předáme předkovi a některé si zpracujeme sami. Konstruktor předka se vykoná před naším konstruktorem.

V Javě existuje klíčové slovo super, které je podobné námi již známému this. Na rozdíl od this, které odkazuje na konkrétní instanci třídy, super odkazuje na předka. My tedy můžeme zavolat konstruktor předka s danými parametry a poté vykonat navíc inicializaci pro mága.

Konstruktor mága bude tedy vypadat takto:

public Mag(String jmeno, int zivot, int utok, int obrana, Kostka kostka, int mana, int magickyUtok) {
    super(jmeno, zivot, utok, obrana, kostka);
    this.mana = mana;
    this.maxMana = mana;
    this.magickyUtok = magickyUtok;
}

Pozn. stejně můžeme volat i jiný konstruktor v té samé třídě (ne předka), jen místo super použijeme this.

Přesuňme se nyní do Arena.java a druhého bojovníka (Shadow) změňme na mága, např. takto:

Bojovnik gandalf = new Mag("Gandalf", 60, 15, 12, kostka, 30, 45);

Změnu samozřejmě musíme udělat i v řádku, kde bojovníka do arény vkládáme. Všimněte si, že mága ukládáme do proměnné typu Bojovnik. Nic nám v tom nebrání, protože bojovník je jeho předek. Stejně tak si můžeme typ proměnné změnit na Mag. Když aplikaci nyní spustíme, bude fungovat úplně stejně, jako předtím. Mág vše dědí z bojovníka a zatím tedy funguje jako bojovník.

Polymorfismus a přepisování metod

Bylo by výhodné, kdyby objekt Arena mohl s mágem pracovat stejným způsobem jako s bojovníkem. My již víme, že takovémuto mechanismu říkáme polymorfismus. Aréna zavolá na objektu metodu utoc() se soupeřem v parametru. Nestará se o to, jestli bude útok vykonávat bojovník nebo mág, bude s nimi pracovat stejně. U mága si tedy přepíšeme metodu utoc() z předka. Přepíšeme zděděnou metodu tak, aby útok pracoval s manou, hlavička metody však zůstane stejná.

Když jsme u metod, budeme v Bojovnik.java ještě jistě používat metodu nastavZpravu(), ta je však privátní. Označme ji jako protected:

protected void nastavZpravu(String zprava) {

Pozn. Při návrhu bojovníka jsme samozřejmě měli myslet na to, že se z něj bude dědit a již označit vhodné atributy a metody jako protected. V tutoriálu k bojovníkovi jsem vás tím však nechtěl zbytečně zatěžovat, proto musíme modifikátory změnit až teď, kdy jim rozumíme :)

Pojďme přepsat utoc() bojovníka v mágovi. Metodu normálně definujeme v Mag.java tak, jak jsme zvyklí, pouze ji označíme @Override:

@Override
public void utoc(Bojovnik souper) {

Podobně jsme přepisovali metodu toString() u našich objektů, každý objekt v Javě je totiž odděděný od java.lang.Object, který obsahuje několik defaultních metod a jedna z nich je i toString(). Při její implementaci bychom tedy měli označit, že se jedná o přepsanou metodu.

Chování metody utoc() nebude nijak složité. Podle hodnoty many buď provedeme běžný útok nebo útok magický. Hodnotu many potom buď zvýšíme o 10 nebo naopak snížíme na 0 v případě magického útoku.

@Override
public void utoc(Bojovnik souper) {
    int uder = 0;
    // Mana není naplněna
    if (mana < maxMana) {
        mana += 10;
        if (mana > maxMana) {
            mana = maxMana;
        }
        uder = utok + kostka.hod();
        nastavZpravu(String.format("%s útočí s úderem za %s hp", jmeno, uder));
    } else { // Magický útok
        uder = magickyUtok + kostka.hod();
        nastavZpravu(String.format("%s použil magii za %s hp", jmeno, uder));
        mana = 0;
    }
    souper.branSe(uder);
}

Kód je asi srozumitelný. Všimněte si omezení many na maxMana, může se nám totiž stát, že tuto hodnotu přesáhneme, když ji zvyšujeme o 10. Když se nad kódem zamyslíme, tak útok výše v podstatě vykonává původní metoda utoc(). Jistě by bylo přínosné zavolat podobu metody na předkovi místo toho, abychom chování opisovali. K tomu opět použijeme super:

@Override
public void utoc(Bojovnik souper) {
    // Mana není naplněna
    if (mana < maxMana) {
        mana += 10;
        if (mana > maxMana) {
            mana = maxMana;
        }
        super.utoc(souper);
    } else { // Magický útok
        int uder = magickyUtok + kostka.hod();
        nastavZpravu(String.format("%s použil magii za %s hp", jmeno, uder));
        souper.branSe(uder);
        mana = 0;
    }
}

Opět vidíme, jak můžeme znovupoužívat kód. S dědičností je spojeno opravdu mnoho technik, jak si ušetřit práci. V našem případě to ušetří několik řádků, ale u většího projektu by to mohlo mít obrovský význam.

Aplikace nyní funguje tak, jak má.

Konzolová aplikace
-------------- Aréna --------------

Zdraví bojovníků:

Zalgoren [#############    ]
Gandalf [#################  ]
Gandalf použil magii za 52 hp
Zalgoren utrpěl poškození 36 hp

Arena nás však neinformuje o maně mága, pojďme to napravit. Přidáme mágovi veřejnou metodu grafickaMana(), která bude obdobně jako u života vracet String s grafickým ukazatelem many.

Abychom nemuseli logiku se složením ukazatele psát dvakrát, upravíme metodu grafickyZivot() v Bojovnik.java. Připomeňme si, jak vypadá:

public String grafickyZivot() {
    String s = "[";
    int celkem = 20;
    double pocet = Math.round(((double)zivot / maxZivot) * celkem);
    if ((pocet == 0) && (nazivu())) {
        pocet = 1;
    }
    for (int i = 0; i < pocet; i++) {
        s += "#";
    }
    s = String.format("%1$-" + (celkem + 1) + "s", s);
    s += "]";
    return s;
}

Vidíme, že není kromě proměnných zivot a maxZivot na životě nijak závislá. Metodu přejmenujeme na grafickyUkazatel a dáme ji 2 parametry: aktuální hodnotu a maximální hodnotu. zivot a maxZivot v těle metody poté nahradíme za aktualni a maximalni. Modifikátor bude protected, abychom metodu mohli v potomkovi použít:

protected String grafickyUkazatel(int aktualni, int maximalni) {
    String s = "[";
    int celkem = 20;
    double pocet = Math.round(((double)aktualni / maximalni) * celkem);
    if ((pocet == 0) && (nazivu())) {
        pocet = 1;
    }
    for (int i = 0; i < pocet; i++) {
        s += "#";
    }
    s = String.format("%1$-" + (celkem + 1) + "s", s);
    s += "]";
    return s;
}

Metodu grafickyZivot() v Bojovnik.java naimplementujeme znovu, bude nám v ní stačit jediný řádek a to zavolání metody grafickyUkazatel() s příslušnými parametry:

public String grafickyZivot() {
    return grafickyUkazatel(zivot, maxZivot);
}

Určitě jsem mohl v tutoriálu s bojovníkem udělat metodu grafickyUkazatel() rovnou. Chtěl jsem však, abychom si ukázali, jak se řeší případy, kdy potřebujeme vykonat podobnou funkčnost vícekrát. S takovouto parametrizací se v praxi budete setkávat často, protože nikdy přesně nevíme, co budeme v budoucnu od našeho programu požadovat.

Nyní můžeme vykreslovat ukazatel tak, jak se nám to hodí. Přesuňme se do Mag.java a naimplementujme metodu grafickaMana():

public String grafickaMana() {
    return grafickyUkazatel(mana, maxMana);
}

Jednoduché, že? Nyní je mág hotový, zbývá jen naučit arénu zobrazovat manu v případě, že je bojovník mág. Přesuňme se tedy do Arena.

Rozpoznání typu objektu

Jelikož se nám nyní vykreslení bojovníka zkomplikovalo, uděláme si na něj samostatnou metodu vypisBojovnika(), jejím parametrem bude daná instance bojovníka:

private void vypisBojovnika(Bojovnik b) {
    System.out.println(b);
    System.out.print("Zivot: ");
    System.out.println(b.grafickyZivot());
}

Nyní pojďme reagovat na to, jestli je bojovník mág. Minule jsme si řekli, že k tomu slouží operátor instanceof:

private void vypisBojovnika(Bojovnik b) {
    System.out.println(b);
    System.out.print("Zivot: ");
    System.out.println(b.grafickyZivot());
    if (b instanceof Mag) {
        System.out.print("Mana: ");
        System.out.println(((Mag)b).grafickaMana());
    }
}

Bojovníka jsme museli na mága přetypovat, abychom se k metodě grafickaMana() dostali. Samotný Bojovnik ji totiž nemá. To bychom měli, vypisBojovnika budeme volat v metodě vykresli(), která bude vypadat takto:

private void vykresli() {
    System.out.println("-------------- Aréna -------------- \n");
    System.out.println("Bojovníci: \n");
    vypisBojovnika(bojovnik1);
    System.out.println();
    vypisBojovnika(bojovnik2);
    System.out.println();
}

Hotovo :)

Konzolová aplikace
-------------- Aréna --------------

Bojovníci:

Zalgoren
Život: [##########     ]

Gandalf
Život: [#####        ]
Mana: [#############    ]

Zalgoren útočí s úderem za 28 hp

Aplikaci ještě můžeme dodat hezčí vzhled, vložil jsem ASCIIart nadpis Aréna, který jsem vytvořil touto aplikací: http://patorjk.com/software/taag . Metodu k vykreslení ukazatele jsem upravil tak, aby vykreslovala plný obdelník místo # (ten napíšete pomocí Alt + 219). Výsledek může vypadat takto:

Konzolová aplikace
  __  ____ ____ _ _  __
 /__\ ( _ \( ___)( \( ) /__\
 /(__)\ )  / )__) ) ( /(__)\
(__)(__)(_)\_)(____)(_)\_)(__)(__)

Bojovníci:

Zalgoren
Život: ████

Gandalf
Život: ███████
Mana: █

Gandalf použil magii za 48 hp
Zalgoren utrpěl poškození 33 hp

Kód máte v příloze. Pokud jste něčemu nerozuměli, zkuste si článek přečíst vícekrát nebo pomaleji, jsou to důležité praktiky. V příští lekci, Statika, si vysvětlíme pojem statika.


 

Stáhnout

Staženo 956x (31.13 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce java

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
21 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Miniatura
Předchozí článek
Dědičnost a polymorfismus
Miniatura
Následující článek
Statika
Aktivity (8)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (40)

Avatar
pocitac770
Redaktor
Avatar
pocitac770:23.8.2016 23:13

Vím, že na to určtě přijdeš sám, ale radši dám menší nápovědu, je to vlastně úplně to samé, jako napsat

int i = 2;
i + 5;

kompilátor ti to sice vyhodí jako chybu, tohle je totální nesmysl, ale jaksi by to tomu odpovídalo, jak by to fungovalo i v tomto případě (upřímně to sám nechápu, mě to zní jako docela logický statement). To, co popisuješ je používáno v různých frameworcích/kni­hovnách, které jsou pro programátory vytvořené, aby je sami nějakým svým způsobem použili. Dejme tomu, že existuje metoda .mkdir(), která vytváří složku. Vypadá to nějak takto.

mojeSlozka.mkdir();

Funguje to, úplně bezchybně, ALE! většinou je to používáno takto

if(!mojeSlozka.mkdir()){
    //nějaký další kód, viz další lekce ;)
}

Kde se z ničeho nic ta booleanová hodnota vzala? Ona tam byla i předtím, akorát jsme ji nijak nevyužili, nezajímala nás. V druhém příkladě jsme ji naopak kvůli něčemu potřebovali, tak jsme si ji zjistili, jaká vlastně je, a podle toho zareagovali, nějak jsme ji použili.

Editováno 23.8.2016 23:16
 
Odpovědět  +1 23.8.2016 23:13
Avatar
Jan Kunágl
Člen
Avatar
Jan Kunágl:24.8.2016 14:23

Takže jsem zkusil vynechat to return a metodu:

public String grafickaMana(){
  return grafickyUkazatel(mana, maxMana);//Volá M pro grafický výpis dodaných parametrů mateřské T Bojovník
}

upravil do této podoby:

public void grafickaMana(){
    grafickyUkazatel(mana, maxMana);//Volá M pro grafický výpis dodaných parametrů mateřské T Bojovník
  }

Kompilátor to vynechání return vyhodnotil jako chybu, ještě před spuštěním programu. Jako chybná byla označena ne M grafickaMana(), ale původní příkaz tuto metodu volající:

System.out.println(((Mag)b).grafickaMana());

Myslím, že to byla jenom moje základní chyba a neuvědomění si faktu, že příkaz System.out.prin­tln() prostě vyžaduje jako argument řetězec a ne vykonání nějaké metody, která volá další metodu, bez vrácení toho String pomocí return v té volající metodě:-)

Takže jestli jsem tě dobře pochopil, když máme např. nějaký výraz (metodu), může být rozdíl ve způsobu, jak jej použijeme a co z něj chceme dostat. A to je ten základní kámen úrazu - nemíchat potom hrušky a jablka.
No nic budu o tom ještě nějakou chvíli přemýšlet, snad se do toho nezamotám :-)

Děkuji moc za užitečné odpovědi!

 
Odpovědět 24.8.2016 14:23
Avatar
David
Člen
Avatar
David:25.9.2016 22:48

Já to vyřešil v rychlosti tak, že jsem podmínku odstranil a použil zaokrouhlení nahoru, nechtělo se mi s tím víc zdržovat.
Navíc jsem úplnej začátečník, takže se mi ani do ničeho složitějšího pouštět nechtělo. :)

 
Odpovědět 25.9.2016 22:48
Avatar
Marek Zelený
Redaktor
Avatar
Marek Zelený:23.10.2017 19:25

Mám dotaz týkající se konstruktoru při dědění. V článku je tento kód:

public Mag(String jmeno, int zivot, int utok, int obrana, Kostka kostka, int mana, int magickyUtok) {
    super(jmeno, zivot, utok, obrana, kostka);
    this.mana = mana;
    this.maxMana = mana;
    this.magickyUtok = magickyUtok;
}

Znamená to, že můžu předkův konstruktor zavolat kdekoliv v těle konstruktoru potomka, klidně i na konci? Třeba takhle:

public Mag(String jmeno, int zivot, int utok, int obrana, Kostka kostka, int mana, int magickyUtok) {
    this.mana = mana;
    this.maxMana = mana;
    this.magickyUtok = magickyUtok;
    super(jmeno, zivot, utok, obrana, kostka);
}

C# to (pokud vím) neumožňuje, protože se konstruktor předka volá ještě před tělem potomkova konstruktoru, ale už jsem několikrát narazil na situaci, kdy by se mi více hodilo spustit ho až po vykonání jiné části kódu (musel jsem to různě obcházet, ale nevypadalo to moc hezky).

 
Odpovědět 23.10.2017 19:25
Avatar
gcx11
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Marek Zelený
gcx11:23.10.2017 20:02

Ne, nemůžeš:
https://stackoverflow.com/…-constructor

A docela by mě zajímalo, v jakém případě jsi to potřeboval, vůbec mě nenapadá, k čemu by se to mohlo hodit.

 
Odpovědět  +1 23.10.2017 20:02
Avatar
Marek Zelený
Redaktor
Avatar
Odpovídá na gcx11
Marek Zelený:23.10.2017 21:05

Díky za odpověď i za odkaz :-)

Co se týče použití, když jsem začínal s OOP, zkoušel jsem si naprogramovat šachy. Měl jsem třídu Figurka, ze které jsem dědil jednotlivé typy figurek. Při vytvoření jsem jim přiřadil pozici na šachovnici, ta ale záležela na barvě figurky. Musel jsem potom u každého typu figurky do konstruktoru napsat prakticky stejný kód, který pracoval s již určenou pozicí.
Dneska bych to asi vyřešil nějakou metodou, ale tehdy mě to nenapadlo a hrozně mě štvalo, že nemůžu ten předkův konstruktor spustit až na konci. Mám pocit, že jsem na to narazil ještě někde, ale už si nevzpomenu kde.

 
Odpovědět  +1 23.10.2017 21:05
Avatar
Tonda Đình Hoàng:30.12.2017 15:56

Nevíte proč u mága není
maxZivot = zivot;

Děkuju moc

 
Odpovědět 30.12.2017 15:56
Avatar
dez1nd
Člen
Avatar
Odpovídá na Tonda Đình Hoàng
dez1nd:2. ledna 7:57

Jestli vidím dobře, je to z důvodu, že hodnotu zivot zdědil z bojovnika

class Mag extends Bojovnik {
    private int mana;
    private int maxMana;
    private int magickyUtok;
}

jen tyto 3 atributy má navíc, ostatní zdědil

Editováno 2. ledna 7:57
 
Odpovědět 2. ledna 7:57
Avatar
Radka Jánská:3. března 21:46

Ahoj! Chtěla bych se zeptat, jak můžu naprogramovanou hru spustit jako uživatel? Dejme tomu ji pošlu kamarádce, aby ji vyzkoušela ... samozřejmě nemá NetBeans ani jiné IDE ... díky za předem za odpovědi!

 
Odpovědět 3. března 21:46
Avatar
zitekv
Člen
Avatar
Odpovídá na Radka Jánská
zitekv:4. března 10:56

Ahoj,
aby si to mohla kamarádka spustit musí mít nainstalován JVM (java virtual machine nebo jinak JRE java runtime enviroment) a pomocí tohoto si spustí soubor tvojeAplikace.jar, který jí pošleš.
Více informací třeba zde

 
Odpovědět 4. března 10:56
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 50. Zobrazit vše