Geek tričko zdarma Python týden
Tričko zdarma! Stačí před dobitím bodů použít kód TRIKO15. Více informací zde
Pouze tento sleva až 80% na kurzy Python

Lekce 16 - Diář s databází v Javě (dokončení)

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Diář s databází v Javě, jsme rozpracovali jednoduchý diář s databází pomocí ArrayListu. V dnešním tutoriálu aplikaci dokončíme.

Do třídy Diar přidejme pomocnou metodu zjistiCalendar(), která vyzve uživatele k zadání data a času a vrátí instanci Calendar nastavenou na tuto hodnotu. Nejprve si metodu ukažme, záhy si ji popíšeme:

private Calendar zjistiCalendar(DateFormat formatData) {
  Calendar datumCas = Calendar.getInstance();
  try {
    datumCas.setTime(formatData.parse(sc.nextLine()));
    // Používá se k vyvolání výjimky při nesprávném formátu
    datumCas.setLenient(false);
    datumCas.getTime();
  } catch (Exception e) {
    System.out.println("Nesprávně zadáno, zadejte prosím znovu");
    return zjistiCalendar(formatData);
  }
  return datumCas;
}

Metoda vrací instanci Calendar a v parametru bere formatter. Nejprve si získáme instanci kalendáře. V bloku try se ji pokusíme nastavit na hodnotu zadanou do konzole. SetLenient() se volá k tomu, aby se projevila případná chyba v zadání (např. 30. únor a podobně). Pokud něco takového uživatel zadal, chyba nenastane při parsování, ale až při čtení hodnoty, které vyvoláme zavoláním getTime(). Pokud šlo vše hladce, program nepřejde do bloku catch a vrátí daný datum a čas. Pokud se pokazilo parsování nebo následná kontrola správnosti, uživatele na to upozorníme a zadání provedeme znovu. Všimněte si, že metoda volá sebe sama pro nové zadání. Je to běžná programátorská praktika, které se říká rekurze. Tuto metodu si shovejte, bude se vám jistě hodit i do budoucích konzolových aplikací :)

Do třídy si přidejme 2 veřejné, statické atributy. Budou to formattery data a času. Statické proto, aby byly použitelné i pro další třídy v naší aplikaci. Každá třída může používat tyto formattery, které máme definované na jednom místě.

public static DateFormat formatData = new SimpleDateFormat("d.MM.yyyy H:mm");
public static DateFormat formatDataBezCasu = new SimpleDateFormat("d.MM.yyyy");

Jeden formatter obsahuje datum i čas, jeden pouze datum bez času. Přejděme do třídy Zaznam.java a metodu toString() pozměňme takto:

@Override
public String toString() {
  return Diar.formatData.format(datumCas.getTime()) + " " + text;
}

Kdybychom si dělali instanci formatteru znovu v každém záznamu, bylo by to nepraktické. Takto máme formattery na jednom místě a když se rozhodneme formát změnit, změníme ho jen ve třídě Diar. Se statikou ale opatrně, ne vždy ji je vhodné použít.

Vraťme se do třídy Diar. Přidáme 2 metody pro zjištění data a času:

private Calendar zjistiDatumCas() {
  System.out.println("Zadejte datum a čas ve tvaru [1.1.2013 14:00]:");
  return zjistiCalendar(formatData);
}

private Calendar zjistiDatum() {
  System.out.println("Zadejte datum ve tvaru [1.1.2013]:");
  return zjistiCalendar(formatDataBezCasu);
}

Obě využívají naši metodu zjistiCalendar(), ale dávají ji jiný formatter. Pomocí zjistiDatumCas() budeme zadávat datum a čas, pomocí zjistiDatum() budeme zadávat pouze datum. Druhá metoda bude sloužit k vyhledávání záznamů v určitý den, jelikož určitě nebudeme chtít vypsat záznam v danou hodinu a minutu, ale záznamy v daný den bez určení času.

Přidejme metodu vypisZaznamy(), která najde záznamy v daný den a vypíše je:

public void vypisZaznamy(Calendar den) {
  ArrayList<Zaznam> zaznamy = databaze.najdiZaznamy(den, false);
  for (Zaznam z : zaznamy) {
    System.out.println(z);
  }
}

Metoda pro vyzvání uživatele k vložení parametrů nového záznamu a jeho přidání do databáze bude následující:

public void pridejZaznam() {
  Calendar datumCas = zjistiDatumCas();
  System.out.println("Zadejte text záznamu:");
  String text = sc.nextLine();
  databaze.pridejZaznam(datumCas, text);
}

Zbývá záznamy vyhledávat a mazat. Metoda k vyhledání vrátí ArrayList s nalezenými záznamy (jen podle data, přesný čas nebude hrát roli). Vyzveme uživatele k zadání data a to předáme databázi. Výsledek zobrazíme.

public void vyhledejZaznamy() {
  // Zadání data uživatelem
  Calendar datumCas = zjistiDatum();
  // Vyhledání záznamů
  ArrayList<Zaznam> zaznamy = databaze.najdiZaznamy(datumCas, false);
  // Výpis záznamů
  if (zaznamy.size() > 0) {
    System.out.println("Nalezeny tyto záznamy: ");
    for (Zaznam z : zaznamy) {
      System.out.println(z);
    }
  } else { // Nenalezeno
    System.out.println("Nebyly nalezeny žádné záznamy.");
  }
}

Mazání záznamů je triviální:

public void vymazZaznamy() {
  System.out.println("Budou vymazány záznamy v daný den a hodinu");
  Calendar datumCas = zjistiDatumCas();
  databaze.vymazZaznamy(datumCas);
}

Jako poslední přidejme metodu pro vypsání úvodní obrazovky programu s aktuálním datem a časem a událostmi na dnešek a zítřek.

public void vypisUvodniObrazovku() {
  System.out.println();
  System.out.println();
  System.out.println("Vítejte v diáři!");
  Calendar dnes = Calendar.getInstance();
  System.out.printf("Dnes je: %s\n", formatData.format(dnes.getTime()));
  System.out.println();
  // výpis hlavní obrazovky
  System.out.println("Dnes:\n-----");
  vypisZaznamy(dnes);
  System.out.println();
  System.out.println("Zítra:\n------");
  Calendar zitra = Calendar.getInstance();
  zitra.add(Calendar.DAY_OF_MONTH, 1);
  //zitra.add
  vypisZaznamy(zitra);
  System.out.println();
}

Můžeme vítězoslavně přejít do Poznamkovac.java a vytvořit instanci diáře. Zde umístíme také hlavní cyklus programu s menu programu a reakcí na volbu uživatele. Je to ta nejvyšší vrstva programu:

public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
    Diar diar = new Diar();
  String volba = "";
  // hlavní cyklus
  while (!volba.equals("4")) {
    diar.vypisUvodniObrazovku();
    System.out.println();
    System.out.println("Vyberte si akci:");
    System.out.println("1 - Přidat záznam");
    System.out.println("2 - Vyhledat záznamy");
    System.out.println("3 - Vymazat záznam");
    System.out.println("4 - Konec");
    volba = sc.nextLine();
    System.out.println();
    // reakce na volbu
    switch (volba) {
      case "1":
        diar.pridejZaznam();
        break;
      case "2":
        diar.vyhledejZaznamy();
        break;
      case "3":
        diar.vymazZaznamy();
        break;
      case "4":
        System.out.println("Libovolnou klávesou ukončíte program...");
        break;
      default:
        System.out.println("Neplatná volba, stiskněte libovolnou klávesu a opakujte volbu.");
        break;
    }
  }
}

Kód výše není složitý a již jsme tu podobný měli mockrát. Výslednou aplikaci jsem na vyzkoušení půjčil přítelkyni, zde vidíte výsledek :) :

Konzolová aplikace
Vítejte v diáři!
Dnes je: 13.6.2016 20:22

Dnes:
-----
13.6.2016 10:00 Shopping - Arkády Pankrác
13.6.2016 19:30 Vyvenčit mého yorkšírka Dennyho

Zítra:
------
14.6.2016 14:00 Power plate

Vyberte si akci:
1 - Přidat záznam
2 - Vyhledat záznamy
3 - Vymazat záznam
4 - Konec
2
Zadejte datum ve tvaru [1.1.2012]:
15.6.2016
Nalezeny tyto záznamy:
15.6.2016 9:30 Zkouška - Ekonomika cestovního ruchu

Tímto jsme si ArrayList osvojili a bude nám poměrně dlouho stačit. Na závěr bych dodal, že takto si můžete udělat databázi čehokoli. Můžete použít např. třídu Uzivatel z lekce Gettery a settery v Javě nebo kteroukoli jinou třídu. Můžete ukládat články, úlohy, slony, cokoli, co chcete v databázi spravovat. A co dál? V příští lekci, Rozhraní (interface) v Javě, to bude o rozhraní. V OOP nás toho čeká ještě dost :)


 

Stáhnout

Staženo 656x (24.25 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce java

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
13 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Předchozí článek
Diář s databází v Javě
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v Javě
Miniatura
Následující článek
Rozhraní (interface) v Javě
Aktivity (7)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (4)

Avatar
Marcel Smolik:12.7.2015 13:54

Pro mě to byl trochu zmatek ale to je asi normální, přece jenom nejsem tvůrce.

 
Odpovědět 12.7.2015 13:54
Avatar
Roman Duchoň:10.10.2016 20:53

Uf, u tohohle jsem se dost zapotil... ještě s novým DateTime API... nejdřív, že prej NullPointerEx­ception. Tak jsem upravoval, lovil na internetu a celkem mě to odradilo

Zažil to asi každý Java programátor. V aplikaci běžící na produkčním prostředí dojde k vyvolání NullPointerEx­ception. Obvyklou reakcí je zvolání „K...a!“ s razancí adekvátní vzniklému průšvihu.

viz. Java: Jak se bezpečně vyhnout NullPointerEx­ception.

Dal jsem si chvíli oraz, program celý smazal a pustil se do toho odznova. Přidal jsem novou třídu - pro datum a čas. Vadí?

Pak bych ještě zmínil problém s java.util.Con­currentModifi­cationExcepti­on. Kde mi pomohlo užití CopyOnWriteArra­yList namísto ArrayList.

Nakonec vše bylo úplně v pořádku, ač jsem se nedržel návodu. :)
Jen mně vrtá hlavou ještě jedna věc... a to sort databáze. Není ani v originálním zdrojáku... Jako třeba pro vypsání záznamu daného data. Zadám 22:00, pak 12:00... a v tomto pořadí se to vypíše.

Odpovědět 10.10.2016 20:53
RD
Avatar
Seyuki.Yamamoro:21.1.2018 17:20

Nepojmenovat projekt calendar jak je v minule casti tutorialu, Calendar je rezervovany.
kde je metoda:
getInstance ?
Kalendar datumCas = Kalendar.getIn­stance();
datumCas beres odkud? to je trida tvorena tebou ci je v ide?
datumCas.setTi­me(formatData­.parse(sc.nex­tLine()));
datumCas.setLe­nient(false);
datumCas.getTime();

v diari
vypisZaznamy - proc je tam databaze.najdi­Zaznamy(den, false)??? nikde jsem nevidel ze si mame vytvorit
ArrayList<Zaznam> zaznamy = databaze.najdi­Zaznamy(den, false);

pridejZaznam() jako vypis zaznam:
databaze.pridej­Zaznam(datumCas, text);

vyhledejZaznamy() jako vypis zaznam
ArrayList<Zaznam> zaznamy = databaze.najdi­Zaznamy(datum­Cas, false);

v vypisUvodniObra­zovku()
kde je zminka o Kalendar.getIn­stance();
nejde mi:
System.out.prin­tf("Dnes je: %s\n", formatData.for­mat(dnes.getTi­me()));
kde je Instance()
Kalendar zitra = Kalendar.getIn­stance();
nikde neni definovano zitra ani na predesle clanky neni odkazovano
zitra.add(Kalen­dar.DAY_OF_MON­TH, 1);
v tride Zaznam.java
odkazuje se na neexistujici getter
nevidel jsem anotace k tomu aby se doplnili
@Override
public String toString() {
return Diar.formatDa­ta.format(datum­Cas.getTime()) + " " + text;
}
For cyklus:
DAY_OF_MONTH
MONTH
YEAR

Ahoj davide, nejsem z toho nasranej spise zgrclej, sam bych si to dodelal ale neni to tu spravne popsano - souhlasim s Romanem ze si tam musis dodelat neco o cem jsem nenasel nic v tutorialu

"Dal jsem si chvíli oraz, program celý smazal a pustil se do toho odznova. Přidal jsem novou třídu - pro datum a čas. Vadí?"

chyba rozhodne vznikla tim ze jsi delal vicero clanku postupne po sobe a zapomnel jsi si udelat novy projekt, takze ti tam zbyly starsi data z minulych casti tutose.

 
Odpovědět 21.1.2018 17:20
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Seyuki.Yamamoro
David Čápka:21.1.2018 18:00

Když se podívám do minulé lekce, tak je tam na začátku napsané, že tak pojmenovat projekt nemáš. Tvůj komentář je zmatený, nezformátovaný a není z něj patrné co tu nesedí (pokud tu něco nesedí).

For cyklus:
DAY_OF_MONTH
MONTH
YEAR

Třeba toto je jako co? Nějaký výkřik nebo to má být věta co si mám domyslet? Pod tím je pozdrav, který by měl být na začátku. Jestli chceš radu, není problém, ale napiš to normálně, je vás tu 100 tisíc a ještě běží zahraniční verze. Projekt si můžeš také vždy stáhnout v archivu pod lekcí a najít si chybu.

Odpovědět 21.1.2018 18:00
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Seyuki.Yamamoro:21.1.2018 20:51

Omlouvam se
Vnimal jsem vic kurz javy pri kterym jsem to datloval...
To byl nechtene muj log na co se podivat pred smazanim projektu a znovutvorbou.

Zitra na to kouknu s plnym soustredenim.
Muj osobni typ ted je, ze jsem ja i roman zapomenul naimportovat neco...
Asi toto do zaznamu
import java.util.Calendar

 
Odpovědět 21.1.2018 20:51
Avatar
Tonda Đình Hoàng:12.2.2018 17:50

Mám otázku, když přidám záznam tak se to uloží, ale když vypnu program tak se smaže i záznam.

Nevíte to někdo jak to uložit jakože na pořát ten záznam i když ten program vypnu?

Děkuju moc

 
Odpovědět  -1 12.2.2018 17:50
Avatar
Will Cooper
Člen
Avatar
Will Cooper:26.7.2018 15:55

Čau, přepsal jsem to tak, aby se místo třídy Calendar používala třída LocalDateTime. Tady je zdroják:

Třída Databaze

import java.time.LocalDateTime;
import java.util.ArrayList;

public class Databaze {

  private ArrayList<Zaznam> zaznamy;

  public Databaze() {
    zaznamy = new ArrayList<>();
  }

  public void pridejZaznam(LocalDateTime datumCas, String text) {
    zaznamy.add(new Zaznam(datumCas, text));
  }

  public ArrayList<Zaznam> najdiZaznamy(LocalDateTime datum, boolean dleCasu) {
    ArrayList<Zaznam> nalezene = new ArrayList<>();
    for(Zaznam z : zaznamy) {
      if((dleCasu && (z.getDatumCas().equals(datum))) // podle data a času
        ||
       ((!dleCasu) && (z.getDatumCas().toLocalDate().equals(datum.toLocalDate())))) { // podle data
        nalezene.add(z);
      }
    }
    return nalezene;
  }

  public void vymazZaznamy(LocalDateTime datum) {
    ArrayList<Zaznam> nalezeno = najdiZaznamy(datum, true);
    for(Zaznam z : nalezeno){
      zaznamy.remove(z);
    }
  }

}

Třída Zaznam

import java.time.LocalDateTime;

public class Zaznam {
  private LocalDateTime datumCas;
  private String text;

  public Zaznam (LocalDateTime datumCas, String text) {
    this.datumCas = datumCas;
    this.text = text;
  }

  public LocalDateTime getDatumCas() {
    return datumCas;
  }

  public void setDatumCas(LocalDateTime datumCas) {
    this.datumCas = datumCas;
  }

  public String getText() {
    return text;
  }

  public void setText(String text) {
    this.text = text;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return datumCas.format(Diar.formatData) + " " + text;
  }

}

Třída Diar

import java.time.LocalDate;
import java.time.LocalDateTime;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.DateTimeParseException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Diar {
  private Databaze databaze;
  private Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
  public static DateTimeFormatter formatData = DateTimeFormatter.ofPattern("d.M.y HH:mm");
  public static DateTimeFormatter formatDataBezCasu = DateTimeFormatter.ofPattern("d.M.y");

  public Diar(){
    databaze = new Databaze();
  }

  private LocalDateTime zjistiDatumCas() {
    System.out.println("Zadejte datum a čas ve tvaru [1.1.2013 14:00]:");
    LocalDateTime datumCas;
    try {
      datumCas = LocalDateTime.parse(sc.nextLine(), formatData);
    }
    catch (DateTimeParseException e) {
      System.out.println("Nesprávně zadáno, zadejte prosím znovu");
      return zjistiDatumCas();
    }
    return datumCas;
  }

  private LocalDate zjistiDatum() {
    System.out.println("Zadejte datum ve tvaru [1.1.2013]:");
    LocalDate datum;
    try {
      datum = LocalDate.parse(sc.nextLine(), formatDataBezCasu);
    }
    catch (DateTimeParseException e) {
      System.out.println("Nesprávně zadáno, zadejte prosím znovu");
      return zjistiDatum();
    }
    return datum;
  }

  public void vypisZaznamy(LocalDate den) {
    ArrayList<Zaznam> zaznamy = databaze.najdiZaznamy(den.atStartOfDay(), false);
    for(Zaznam z : zaznamy) {
      System.out.println(z);
    }
  }

  public void pridejZaznam() {
    LocalDateTime datumCas = zjistiDatumCas();
    System.out.println("Zadejte text záznamu:");
    String text = sc.nextLine();
    databaze.pridejZaznam(datumCas, text);
  }

  public void vyhledejZaznamy() {
    // Zadání data uživatelem
    LocalDateTime datumCas = zjistiDatum().atStartOfDay();
    // Vyhledání záznamů
    ArrayList<Zaznam> zaznamy = databaze.najdiZaznamy(datumCas, false);
    // Výpis záznamů
    if (zaznamy.size() > 0) {
      System.out.println("Nalezeny tyto záznamy: ");
      for (Zaznam z : zaznamy) {
        System.out.println(z);
      }
    } else { // Nenalezeno
      System.out.println("Nebyly nalezeny žádné záznamy.");
    }
    sc.nextLine(); // počká na enter
  }

  public void vymazZaznamy() {
    System.out.println("Budou vymazány záznamy v daný den a hodinu");
    LocalDateTime datumCas = zjistiDatumCas();
    databaze.vymazZaznamy(datumCas);
  }

  public void vypisUvodniObrazovku() {
    System.out.println();
    System.out.println();
    System.out.println("Vítejte v diáři!");
    System.out.println("Dnes je: " + LocalDateTime.now().format(formatData));
    System.out.println();
    // výpis domácí obrazovky
    System.out.println("Dnes:\n------");
    vypisZaznamy(LocalDate.now());
    System.out.println();
    System.out.println("Zítra:\n---------");
    vypisZaznamy(LocalDate.now().plusDays(1));
    System.out.println();
  }

}
 
Odpovědět  +4 26.7.2018 15:55
Avatar
Jáchym Zosinčuk:31.10.2018 16:32

Ahoj, mám jeden malý problém se svým diářem. Dělal jsem ho s LocalDateTime, ale neinspiroval jsem se nikde, ani viz výše. Vše funguje jak má, ale nedaří se mi z něj vipsat údaje v pro člověka pochopotelném formátu. Když použiji System.out.prin­tln(z), jako v zdrojáku výše vyskočí mi na řádku toto: diar.vz.pkg2.Zaz­[email protected] Nějaký tip jak to správně zformátovat?

 
Odpovědět 31.10.2018 16:32
Avatar
Petr Štechmüller
Překladatel
Avatar
Odpovídá na Jáchym Zosinčuk
Petr Štechmüller:31.10.2018 17:01

Ahoj, musíš přepsat metodu toString ve třídě Zaznamnik. Pak už se to bude podle tvých pravidel.

Editováno 31.10.2018 17:01
Odpovědět 31.10.2018 17:01
Pokud spolu kód a komentář nekorespondují, budou patrně oba chybné
Avatar
Odpovídá na Petr Štechmüller
Jáchym Zosinčuk:2.11.2018 15:53

Děkuju! Na to jsem úplně zapoměl. Program funguje jak má na 100%, díky. Už můžu v noci teď spát. :)

 
Odpovědět 2.11.2018 15:53
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 14. Zobrazit vše