Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy
Nauč se s námi víc. Využij 50% zdarma na e-learningové kurzy.
discount week 50

Lekce 11 - ArrayList v Javě

V minulé lekci, Gettery a settery v Javě, jsme si řekli něco o datu a času.

Dnes si v tutoriálu ukážeme jednu kolekci, která je chytřejší, než pole. Umožňuje totiž prvky libovolně přidávat a mazat.

Pojem kolekce jsme tu již zmínili. Je to struktura, do které můžeme ukládat více objektů. Kolekcí je v Javě velké množství, jsou uzpůsobeny na různé účely a můžeme s nimi zacházet různými způsoby. Proto jim je věnována celá sekce. Dosud známe pouze kolekci pole. V průběhu seriálu však budeme potřebovat něco chytřejšího, kam budeme moci jednoduše za běhu programu přidávat a mazat záznamy. Jistě by se nám hodilo si v paměti spravovat databázi nějakých objektů. Víme, že pole má konstantní velikost, což je daň za jeho vysokou rychlost. Nyní si představíme ArrayList, který můžeme již podle názvu chápat jako nadstavbu pole.

ArrayList

ArrayList je tzv. generická kolekce. Pojem genericita si plně vysvětlíme až u kolekcí, nyní nám bude stačit vědět, že při deklaraci ArrayListu specifikujeme datový typ objektů, které v něm budou uloženy. Začněme jednoduše a udělejme si ArrayList čísel, která budeme náhodně losovat.

Losování

Program se nás vždy zeptá, zda chceme losovat další číslo a to se přidá do ArrayListu. Pokud již nebudeme chtít losovat, program vypíše losovaná čísla, seřazená od nejmenšího po největší. Založme si nový projekt Losovani a vytvořme si třídu Losovac. Třída bude obsahovat ArrayList typu Integer, kde budou čísla uložena.

Narážíme na třídu Integer, která slouží k uložení celých čísel a v podstatě obaluje typ int. Do ArrayListu se totiž dají vkládat pouze objekty, tedy proměnné referenčního typu. Pro tyto účely existuje typ Integer. Ke každému primitivnímu typu v Javě existuje jeho referenční "obal", brzy si je uvedeme. ArrayList bude privátní a bude sloužit pouze jako interní úložiště dané třídy, aby se na něj zvenku nedalo přistupovat.

ArrayList deklarujeme takto:

ArrayList<Integer> cisla;

Datový typ píšeme u generických kolekcí do špičatých závorek. ArrayList je samozřejmě objekt, jako každý jiný. Stejně jako u pole a jiných objektů, i zde proměnnou před použitím inicializujeme:

ArrayList<Integer> cisla = new ArrayList<Integer>();

Všimněte si závorek, které značí konstruktor. Takovýto list tedy umístíme do naší třídy, spolu s náhodným generátorem Random. Pro práci s třídou ArrayList je třeba přidat import java.util.Arra­yList. V konstruktoru atributy inicializujeme:

import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;

public class Losovac {
  private ArrayList<Integer> cisla;
  private Random random;

  public Losovac() {
    random = new Random();
    cisla = new ArrayList<Integer>();
  }

}
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Dále přidáme metody losuj() a vypis(), kde losuj() přidá do ArrayListu nové náhodné číslo a také ho vrátí jako návratovou hodnotu. vypis() vrátí textový řetězec pro vypsání. Ten bude obsahovat čísla z cisla, seřazená a oddělená mezerou.

Losování náhodného čísla již známe z dílu o hrací kostce, zde budeme vyhazovat čísla od 1 do 100. Číslo do ArrayListu přidáme pomocí metody add():

public int losuj() {
  Integer cislo = random.nextInt(100) + 1;
  cisla.add(cislo);
  return cislo;
}

Velmi jednoduché, že? Kolekce ArrayList je interně poměrně složitá a zatím se nebudeme zabývat tím, co se uvnitř děje. To je ostatně účel Javy, nabízet kvalitní a sofistikované komponenty, které se jednoduše používají.

Výpis čísel bude ještě snazší. K setřídění ArrayListu použijeme metodu sort ze třídy Collections, která list setřídí. Bude tedy potřeba import java.util.Collec­tions. Metoda nic nevrací, pouze ArrayList setřídí uvnitř.

public String vypis() {
  String s = "";
  Collections.sort(cisla);
  for (int i : cisla) {
    s += i + " ";
  }
  return s;
}

Hotovo.

Přesuňme se do main() a pomocí while cyklu umožněme uživateli ovládat objekt. Podobný program byla kalkulačka z prvních lekcích, kde jsme se v cyklu ptali, zda si uživatel přeje opakovat výpočet. Zde budeme postupovat totožně.

Ovládání bude pomocí možností 1, 2, 3 (losuj, vypiš, konec). Budeme je načítat pomocí sc.nextLine() jako String.

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
Losovac losovac = new Losovac();
System.out.println("Vítejte v programu losování.");
String volba = "0";
// hlavní cyklus
while (!(volba.equals("3"))) {
  // výpis možností
  System.out.println("1 - Losovat další číslo");
  System.out.println("2 - Vypsat čísla");
  System.out.println("3 - Konec");
  volba = sc.nextLine();
  System.out.println();
  // reakce na volbu
  switch (volba) {
    case "1":
      System.out.printf("Padlo číslo: %s\n", losovac.losuj());
      break;
    case "2":
      System.out.printf("Padla čísla: %s\n", losovac.vypis());
      break;
    case "3":
      System.out.println("Děkuji za použití programu");
      break;
    default:
      System.out.println("Neplatná volba, zadejte prosím znovu.");
      break;
  }
}

Nezapomeneme na import Scanner. Vlastně můžeme nechat řešení importů na NetBeans, stačí kliknout pravým tlačítkem a zvolit Fix imports, případně použít klávesovou zkratku Ctrl + Shift + I.

Průběh programu je z kódu dobře viditelný, nejprve nastavíme volbu na nějakou výchozí hodnotu, aby cyklus poprvé proběhl. Poté volbu načteme z klávesnice. String zpracujeme pomocí switche a provedeme příslušné akce. Pokud bylo zadáno něco jiného, pokryje to možnost default.

Konzolová aplikace
3 - Konec
1
Padlo číslo: 52
1 - Losovat další číslo
2 - Vypsat čísla
3 - Konec
1
Padlo číslo: 40
1 - Losovat další číslo
2 - Vypsat čísla
3 - Konec
1
Padlo číslo: 62
1 - Losovat další číslo
2 - Vypsat čísla
3 - Konec
2
Padla čísla: 2 6 7 7 8 8 9 9 10 10 12 14 17 19 19 21 23 25 25 27 27 27 28 28 28 30 30 31 32 33 33 35 35 36 36 36 37 38 38 40 41 42 42 42 44 45 45 45 45 45 48 51 52 52 53 55 56 56 56 57 58 58 59 61 62 66 68 68 71 72 73 73 74 76 82 83 84 84 85 87 88 88 89 90 90 91 93 94 98 98 98 99 100
1 - Losovat další číslo
2 - Vypsat čísla
3 - Konec

Vidíme, že můžeme stále přidávat nová a nová čísla. Máme mnohem větší možnosti, než s polem. Zároveň však můžeme s ArrayListem pracovat podobně, jako jsme pracovali s polem.

K přístupu můžeme využít metody get() a set(), ale pozor, prvek musí existovat. Zkusme si napsat následující kód:

ArrayList<String> l = new ArrayList<String>();
l.add("První");
System.out.println(l.get(0));
l.set(0, "První položka");
System.out.println(l.get(0));
l.set(1, "Druhá položka"); // vyhodí chybu

Vytvoříme si list Stringů. Přidáme položku "První" a poté vypíšeme položku na indexu 0. Vypíše se nám "První". Můžeme na ni samozřejmě i takto zapisovat. S druhou položkou na pozici 1 však již nemůžeme pracovat, protože jsme ji do listu nepřidali. U pole jsme zadali velikost a on všechny "přihrádky" (proměnné pod indexy) založil. Nyní velikost nezadáváme a "přihrádky" si přidáváme sami.

Podívejme se na ArrayList podrobněji a vypišme si metody, které jsou pro nás nyní zajímavé:

Konstruktory

Kromě prázdného ArrayListu můžeme List vytvořit i jako kopii z jiného listu, pole nebo jiné kolekce. Stačí kolekci předat do konstruktoru:

String[] poleStringu = {"První", "Druha", "Třetí"};
ArrayList<String> l = new ArrayList<String>(Arrays.asList(poleStringu));
System.out.println(l.get(2));

Kód výše vypíše "Třetí". Prvky pole se do nového listu zkopírují. Stejně můžeme předat i jiný ArrayList.

Metody na ArrayListu

 • size() - Funguje jako length na poli, vrací počet prvků v kolekci.
 • add(položka) - Metodu add() jsme si již vyzkoušeli, jako parametr bere položku, kterou vloží do listu.
 • addAll(kolekce) - Přidá do listu více položek, např. z pole.
 • clear() - Vymaže všechny položky v listu.
 • contains(položka) - Vrací true/false podle toho, zda ArrayList obsahuje předanou položku.
 • indexOf(položka) - Vrátí index prvního výskytu položky (jako u pole). Vrací -1 při neúspěchu.
 • lastIndexOf(po­ložka) - Vrací index posledního výskytu položky v Listu. Vrací -1 při neúspěchu.
 • remove(položka) - Vymaže první nalezenou položku.
 • removeAll(index, počet) - Vymaže daný počet prvků od zadaného indexu.
 • toArray() - Zkopíruje položky z ArrayListu do pole a to vrátí.

Další metody

Další metody a pro práci s listem najdeme ve třídě Collections. Jako parametr berou danou kolekci.

 • min() - Vrátí nejmenší prvek z kolekce.
 • max() - Vrátí největší prvek z kolekce.
 • reverse() - Obrátí list tak, že je první položka poslední a naopak. Metoda nic nevrací, změny se provedou v zadaném listu.
 • sort() - Sort již také známe, setřídí položky v listu. Metoda opět nic nevrací.

Vidíme, že kolekce ArrayList toho umí mnohem více, než pole. Největší výhodou je přidávání a mazání prvků. Daň ve výkonu je zanedbatelná. V sekci s kolekcemi zjistíme, že ArrayList má ještě další metody, ale zatím na to nemáme zkušenosti.

Program pro ukládání losovaných čísel byl zajímavý, ale jistě se nám bude v budoucnu hodit ukládat spíše plnohodnotné objekty, než čísla.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 11. lekci OOP v Javě, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 710x (3.18 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Java

 

Předchozí článek
Gettery a settery v Javě
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v Javě
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
30 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (51)

Avatar
pocitac770
Redaktor
Avatar
pocitac770:14.10.2018 8:34

Každý cyklus má svá pravidla, jako například while cyklus, který se OPAKUJE, dokud je splněna podmínka. Důležité je ono opakuje, tzn, pokud je na začátku cyklu podmínka splněna, tak celý proběhne, kontrola probíhá opět když má začít nové opakování. Onen příkaz break je jenom taková pomůcka, zadní vrátka dalo by se říct, díky které můžeš ty pravidla "porušit". Stejně tak příkaz "continue;", který dělá to samé co "break;", ale narozdíl od něj neukončí cyklus, pouze ukončí ono opakování, a cyklus pokračuje jako by již program došel na konec bloku. Zjednodušeně, přeskočí zbytek kódu v cyklu a vrátí se zpět na začátek.

 
Odpovědět
14.10.2018 8:34
Avatar
Jakub Krsička:16.3.2019 17:40

zdravim potraboval bych znova radu s arraylistem.... chyba:

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
    at databazefno.Databaze.pridatUzivatele(Databaze.java:38)
    at databazefno.Rozhrani.pridejTestUzivatele(Rozhrani.java:81)
    at databazefno.Rozhrani.spustitRozhrani(Rozhrani.java:20)
    at databazefno.DatabazeFNO.main(DatabazeFNO.java:19)

Rozhrani:

private void pridejTestUzivatele()
  {
    String [] poleJmen = {"Jakub","Veronika","Tobias","Pavel","Tomáš"};
    String [] poleLoginu = {"jak","ver","tob","pav","tom"};
    String heslo = "heslojeveslo";
    int [] poleVolba = {1,2,2,3,1};
    for (int i = 0; i < poleJmen.length; i++)
    {
      databaze.pridatUzivatele(poleLoginu[i], heslo, poleJmen[i], poleVolba[i]);//TADY TO PÍŠE CHYBU
    }
  }

Databaze:
ArrayList v databazi:

private ArrayList <Sestra> uzivatele;
private ArrayList <Pacienti> pacienti;
private int indexPac = -1;
private int indexUz = 0;
private boolean prihlaseny =false;
private String zprava = "";
private int typUzivatele;
public void pridatUzivatele (String login, String heslo, String jmeno, int volba)
{

  switch(volba)
  {
    case 1:
      Sestra s = new Sestra (login,heslo,jmeno);
      uzivatele.add(s);//TADY TO PÍŠE CHYBU
      zprava = String.format("Sestra byla přidána login: %s heslo: %s ", login,heslo);
      break;
    case 2:
      uzivatele.add(new Doktor(login,heslo,jmeno));
      zprava = String.format("Doktor byl přidán login: %s heslo: %s ", login,heslo);
      break;
    case 3:
      uzivatele.add(new Administrator(login,heslo,jmeno));
      zprava = String.format("Administrator byla přidána login: %s heslo: %s ", login,heslo);
      break;

  }

}

Sestra:

protected String login = "";
protected String jmeno = "";
protected String heslo = "";
private static int minimalniDelkaHesla = 6;
protected boolean prihlaseny = false;
private String typ = "sestra";public Sestra (String login, String heslo, String jmeno)
{
  this.login = login;
  this.heslo = heslo;
  this.jmeno = jmeno;

}
 
Odpovědět
16.3.2019 17:40
Avatar
Odpovídá na Jakub Krsička
Matúš Olejník:16.3.2019 17:48

Nemáš inicializovaný List uzivatele. Tak ako inicializuješ iné objekty napr. Sestra s = new Sestra(); tak musíš niekde inicializovať aj ArrayList, uzivatele = new ArrayList(); pred tým ako budeš volať uzivatele.add(s) atď.

Editováno 16.3.2019 17:48
Odpovědět
16.3.2019 17:48
/* I am not sure why this works but it fixes the problem */
Avatar
Odpovídá na Matúš Olejník
Jakub Krsička:16.3.2019 18:41

Jasně úplně jsem na to klasicky zapomněl a pak u toho sedím dvě hodiny a hledám chybu. :-D

 
Odpovědět
16.3.2019 18:41
Avatar
Roman Harna
Člen
Avatar
Roman Harna:27.5.2019 18:47

package alprog;
import java.util.Arrays;
import java.util.Arra­yList;

public class ALprog {

public static void main(String[] args) {

String[] poleStringu = {"První", "Druha", "Třetí"};
ArrayList<String> l = new ArrayList<Strin­g>(Arrays.asLis­t(poleStringu));
System.out.prin­tln(l.get(2));
String[] poleStringu2 = {"Ahoj", "Nazdar", "Cus"};
ArrayList<String> 2 = new ArrayList<Strin­g>(Arrays.asLis­t(poleStringu2));
System.out.prin­tln(2.get(2));
}

}

predposlední radek chyba - not a statement ";" expected
posledni radek: ")" a ";" expected

Nechapu, muze mi to nekdo vysvetlit??

 
Odpovědět
27.5.2019 18:47
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Roman Harna
Člen
Avatar
Odpovídá na Roman Harna
Roman Harna:27.5.2019 18:51

Uz to vim ta 2 je spatne :-###

 
Odpovědět
27.5.2019 18:51
Avatar
Jindřich Pšeničný:9.4.2020 7:27

Sorry, vím že je to tady o programování. Ale hned první věta mě bouchla do očí :

V minulé lekci, Gettery a settery v Javě, jsme si řekli něco o datu a času

To ne, o datu a času tam nebylo ani slovo.

Odpovědět
9.4.2020 7:27
se učit, se učit, se učit...
Avatar
Petr Švejda
Člen
Avatar
Petr Švejda:29.12.2020 15:55

Mám podezření, že už tyto kurzy dlouho nikdo nespravuje?

 
Odpovědět
29.12.2020 15:55
Avatar
Lubor Pešek
Člen
Avatar
Lubor Pešek:1. dubna 11:51

V minulé lekci, Gettery a settery v Javě, jsme si řekli něco o datu a času

?? není to copy/paste chybka?:)

Odpovědět
1. dubna 11:51
Existují dva způsoby, jak vyřešit problém. Za prvé vyhoďte počítač z okna. Za druhé vyhoďte okna z počítače.
Avatar
Lubor Pešek
Člen
Avatar
Lubor Pešek:1. dubna 12:44

Můžu se zeptat na tenhle bodík?

 • indexOf(položka) - Vrátí index prvního výskytu položky (jako u pole). Vrací -1 při neúspěchu.

Jak se dá v poli vyhledávat INDEX podle hodnoty? :o
Samozřejmě cyklem to jde, ale nevím o tom, že by pole mělo nějaké své metody. Vždyť i atribut length je pouze veřejný atribut.

Editováno 1. dubna 12:45
Odpovědět
1. dubna 12:44
Existují dva způsoby, jak vyřešit problém. Za prvé vyhoďte počítač z okna. Za druhé vyhoďte okna z počítače.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 61. Zobrazit vše