Předvánoční Black Friday Předvánoční Black Friday
Až 80% zdarma! Předvánoční BLACK FRIDAY akce. Více informací

Lekce 11 - ArrayList v Javě

Java Objektově orientované programování ArrayList v Javě American English version English version

Unicorn College ONEbit hosting Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem. Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Gettery a settery v Javě, jsme si řekli něco o datu a času. Dnes si v tutoriálu ukážeme jednu kolekci, která je chytřejší, než pole. Umožňuje totiž prvky libovolně přidávat a mazat.

Pojem kolekce jsme tu již zmínili. Je to struktura, do které můžeme ukládat více objektů. Kolekcí je v Javě velké množství, jsou uzpůsobeny na různé účely a můžeme s nimi zacházet různými způsoby. Proto jim je věnována celá sekce. Dosud známe pouze kolekci pole. V průběhu seriálu však budeme potřebovat něco chytřejšího, kam budeme moci jednoduše za běhu programu přidávat a mazat záznamy. Jistě by se nám hodilo si v paměti spravovat databázi nějakých objektů. Víme, že pole má konstantní velikost, což je daň za jeho vysokou rychlost. Nyní si představíme ArrayList, který můžeme již podle názvu chápat jako nadstavbu pole.

ArrayList

ArrayList je tzv. generická kolekce. Pojem genericita si plně vysvětlíme až u kolekcí, nyní nám bude stačit vědět, že při deklaraci ArrayListu specifikujeme datový typ objektů, které v něm budou uloženy. Začněme jednoduše a udělejme si ArrayList čísel, která budeme náhodně losovat.

Losování

Program se nás vždy zeptá, zda chceme losovat další číslo a to se přidá do ArrayListu. Pokud již nebudeme chtít losovat, program vypíše losovaná čísla, seřazená od nejmenšího po největší. Založme si nový projekt Losovani a vytvořme si třídu Losovac. Třída bude obsahovat ArrayList typu Integer, kde budou čísla uložena.

Narážíme na třídu Integer, která slouží k uložení celých čísel a v podstatě obaluje typ int. Do ArrayListu se totiž dají vkládat pouze objekty, tedy proměnné referenčního typu. Pro tyto účely existuje typ Integer. Ke každému primitivnímu typu v Javě existuje jeho referenční "obal", brzy si je uvedeme. ArrayList bude privátní a bude sloužit pouze jako interní úložiště dané třídy, aby se na něj zvenku nedalo přistupovat.

ArrayList deklarujeme takto:

ArrayList<Integer> cisla;

Datový typ píšeme u generických kolekcí do špičatých závorek. ArrayList je samozřejmě objekt, jako každý jiný. Stejně jako u pole a jiných objektů, i zde proměnnou před použitím inicializujeme:

ArrayList<Integer> cisla = new ArrayList<Integer>();

Všimněte si závorek, které značí konstruktor. Takovýto list tedy umístíme do naší třídy, spolu s náhodným generátorem Random. Pro práci s třídou ArrayList je třeba přidat import java.util.Arra­yList. V konstruktoru atributy inicializujeme:

import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;

public class Losovac {
  private ArrayList<Integer> cisla;
  private Random random;

  public Losovac() {
    random = new Random();
    cisla = new ArrayList<Integer>();
  }

}

Dále přidáme metody losuj() a vypis(), kde losuj() přidá do ArrayListu nové náhodné číslo a také ho vrátí jako návratovou hodnotu. vypis() vrátí textový řetězec pro vypsání. Ten bude obsahovat čísla z cisla, seřazená a oddělená mezerou.

Losování náhodného čísla již známe z dílu o hrací kostce, zde budeme vyhazovat čísla od 1 do 100. Číslo do ArrayListu přidáme pomocí metody add():

public int losuj() {
  Integer cislo = random.nextInt(100) + 1;
  cisla.add(cislo);
  return cislo;
}

Velmi jednoduché, že? Kolekce ArrayList je interně poměrně složitá a zatím se nebudeme zabývat tím, co se uvnitř děje. To je ostatně účel Javy, nabízet kvalitní a sofistikované komponenty, které se jednoduše používají.

Výpis čísel bude ještě snazší. K setřídění ArrayListu použijeme metodu sort ze třídy Collections, která list setřídí. Bude tedy potřeba import java.util.Collec­tions. Metoda nic nevrací, pouze ArrayList setřídí uvnitř.

public String vypis() {
  String s = "";
  Collections.sort(cisla);
  for (int i : cisla) {
    s += i + " ";
  }
  return s;
}

Hotovo.

Přesuňme se do main() a pomocí while cyklu umožněme uživateli ovládat objekt. Podobný program byla kalkulačka z prvních lekcích, kde jsme se v cyklu ptali, zda si uživatel přeje opakovat výpočet. Zde budeme postupovat totožně.

Ovládání bude pomocí možností 1, 2, 3 (losuj, vypiš, konec). Budeme je načítat pomocí sc.nextLine() jako String.

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
Losovac losovac = new Losovac();
System.out.println("Vítejte v programu losování.");
String volba = "0";
// hlavní cyklus
while (!(volba.equals("3"))) {
  // výpis možností
  System.out.println("1 - Losovat další číslo");
  System.out.println("2 - Vypsat čísla");
  System.out.println("3 - Konec");
  volba = sc.nextLine();
  System.out.println();
  // reakce na volbu
  switch (volba) {
    case "1":
      System.out.printf("Padlo číslo: %s\n", losovac.losuj());
      break;
    case "2":
      System.out.printf("Padla čísla: %s\n", losovac.vypis());
      break;
    case "3":
      System.out.println("Děkuji za použití programu");
      break;
    default:
      System.out.println("Neplatná volba, zadejte prosím znovu.");
      break;
  }
}

Nezapomeneme na import Scanner. Vlastně můžeme nechat řešení importů na NetBeans, stačí kliknout pravým tlačítkem a zvolit Fix imports, případně použít klávesovou zkratku Ctrl + Shift + I.

Průběh programu je z kódu dobře viditelný, nejprve nastavíme volbu na nějakou výchozí hodnotu, aby cyklus poprvé proběhl. Poté volbu načteme z klávesnice. String zpracujeme pomocí switche a provedeme příslušné akce. Pokud bylo zadáno něco jiného, pokryje to možnost default.

Konzolová aplikace
3 - Konec
1
Padlo číslo: 52
1 - Losovat další číslo
2 - Vypsat čísla
3 - Konec
1
Padlo číslo: 40
1 - Losovat další číslo
2 - Vypsat čísla
3 - Konec
1
Padlo číslo: 62
1 - Losovat další číslo
2 - Vypsat čísla
3 - Konec
2
Padla čísla: 2 6 7 7 8 8 9 9 10 10 12 14 17 19 19 21 23 25 25 27 27 27 28 28 28 30 30 31 32 33 33 35 35 36 36 36 37 38 38 40 41 42 42 42 44 45 45 45 45 45 48 51 52 52 53 55 56 56 56 57 58 58 59 61 62 66 68 68 71 72 73 73 74 76 82 83 84 84 85 87 88 88 89 90 90 91 93 94 98 98 98 99 100
1 - Losovat další číslo
2 - Vypsat čísla
3 - Konec

Vidíme, že můžeme stále přidávat nová a nová čísla. Máme mnohem větší možnosti, než s polem. Zároveň však můžeme s ArrayListem pracovat podobně, jako jsme pracovali s polem.

K přístupu můžeme využít metody get() a set(), ale pozor, prvek musí existovat. Zkusme si napsat následující kód:

ArrayList<String> l = new ArrayList<String>();
l.add("První");
System.out.println(l.get(0));
l.set(0, "První položka");
System.out.println(l.get(0));
l.set(1, "Druhá položka"); // vyhodí chybu

Vytvoříme si list Stringů. Přidáme položku "První" a poté vypíšeme položku na indexu 0. Vypíše se nám "První". Můžeme na ni samozřejmě i takto zapisovat. S druhou položkou na pozici 1 však již nemůžeme pracovat, protože jsme ji do listu nepřidali. U pole jsme zadali velikost a on všechny "přihrádky" (proměnné pod indexy) založil. Nyní velikost nezadáváme a "přihrádky" si přidáváme sami.

Podívejme se na ArrayList podrobněji a vypišme si metody, které jsou pro nás nyní zajímavé:

Konstruktory

Kromě prázdného ArrayListu můžeme List vytvořit i jako kopii z jiného listu, pole nebo jiné kolekce. Stačí kolekci předat do konstruktoru:

String[] poleStringu = {"První", "Druha", "Třetí"};
ArrayList<String> l = new ArrayList<String>(Arrays.asList(poleStringu));
System.out.println(l.get(2));

Kód výše vypíše "Třetí". Prvky pole se do nového listu zkopírují. Stejně můžeme předat i jiný ArrayList.

Metody na ArrayListu

 • size() - Funguje jako length na poli, vrací počet prvků v kolekci.
 • add(položka) - Metodu add() jsme si již vyzkoušeli, jako parametr bere položku, kterou vloží do listu.
 • addAll(kolekce) - Přidá do listu více položek, např. z pole.
 • clear() - Vymaže všechny položky v listu.
 • contains(položka) - Vrací true/false podle toho, zda ArrayList obsahuje předanou položku.
 • indexOf(položka) - Vrátí index prvního výskytu položky (jako u pole). Vrací -1 při neúspěchu.
 • lastIndexOf(po­ložka) - Vrací index posledního výskytu položky v Listu. Vrací -1 při neúspěchu.
 • remove(položka) - Vymaže první nalezenou položku.
 • removeAll(index, počet) - Vymaže daný počet prvků od zadaného indexu.
 • toArray() - Zkopíruje položky z ArrayListu do pole a to vrátí.

Další metody

Další metody a pro práci s listem najdeme ve třídě Collections. Jako parametr berou danou kolekci.

 • min() - Vrátí nejmenší prvek z kolekce.
 • max() - Vrátí největší prvek z kolekce.
 • reverse() - Obrátí list tak, že je první položka poslední a naopak. Metoda nic nevrací, změny se provedou v zadaném listu.
 • sort() - Sort již také známe, setřídí položky v listu. Metoda opět nic nevrací.

Vidíme, že kolekce ArrayList toho umí mnohem více, než pole. Největší výhodou je přidávání a mazání prvků. Daň ve výkonu je zanedbatelná. V sekci s kolekcemi zjistíme, že ArrayList má ještě další metody, ale zatím na to nemáme zkušenosti.

Program pro ukládání losovaných čísel byl zajímavý, ale jistě se nám bude v budoucnu hodit ukládat spíše plnohodnotné objekty, než čísla. V příští lekci, Datum a čas v Javě 8 - Vytváření a formátování, si uděláme pomocí ArrayListu databázi, bude to elektronický diář! :)


 

Stáhnout

Staženo 638x (22.32 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce java

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
23 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Miniatura
Předchozí článek
Gettery a settery v Javě
Miniatura
Následující článek
Cvičení k 11. lekci OOP v Javě
Aktivity (10)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (42)

Avatar
Lesní Muž
Člen
Avatar
Lesní Muž:4.3.2017 19:36

Nenašel by se tady nějaký bůh, který by mi vysvětlil tohle, prosím?

String[] poleStringu = {"První", "Druha", "Třetí"};
List<String> l = new ArrayList<String>(Arrays.asList(poleStringu)); //tento řádek prostě nepobírám
System.out.println(l.get(2));
 
Odpovědět 4.3.2017 19:36
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Lesní Muž
David Čápka:4.3.2017 20:09

Arrays.asList() převede zadané pole na kolekci s rozhraním List, je to potřeba k tomu, aby se mohlo předat při vytváření ArrayListu. Ten řádek nedělá nic jiného, než že vytváří nový ArrayList l, do kterého rovnou vloží prvky z poleStringu.

Odpovědět  +1 4.3.2017 20:09
Jsem moc rád, že jsi na síti, a přeji ti top IT kariéru, ať jako zaměstnanec nebo podnikatel. Máš na to! :)
Avatar
Lesní Muž
Člen
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Lesní Muž:6.3.2017 18:56

Děkuji mnohokrát, já v tom hledal něco složitějšího a to "asList" mě zmátlo. Hned jdu shánět lidi do kultu Davida Čápky!

Editováno 6.3.2017 18:57
 
Odpovědět 6.3.2017 18:56
Avatar
Jakub Bómíček Bohm:9. března 17:48

Věděl by jste někdo, jak je to se Stackem a Heapem u arraylistu ? Třeba pole má v zásobníku referenci na reálné pole v haldě, kde jsou za sebou prvky primitivního typu. O objektů tam jsou teda ještě reference na samotný objekty, protože ty jsou rozházený v haldě. Když do arraylistu integerů přidám nějaké číslo, jak je to s tou pamětí ?

 
Odpovědět 9. března 17:48
Avatar
Jakub Krsička:11. října 1:31

Zdarec, prosím vás mám dotaz už jsem si několikrat všiml problému s cyklem While, aktuálně jsem zpracovával test který byl ve statice, že si objekty dám do arrayListu, jenomže. Pokud switchi nastavím case 4: kde je napsáno, aby se nesplnila podmínka pro další cyklus tak stejně kus kodu v cyklu probehne.... Nevím co s tím. Zde je kod budu rád za rady.

package teststatika1;
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;
/**
 *
 * @author krsmen...
 */
public class TestCukrarna {  ArrayList<Cukrovi> kolekceCukrovi = new ArrayList<Cukrovi>();
  Scanner sc = new Scanner (System.in, "UTF-8");
  int pocetVPoli = 0;

  public void rozhrani()
  {
    vytvoreniCukrovi();
    vypis();
  }

  private void vytvoreniCukrovi()
  {


    boolean konec = true;
    while(konec)
    {
    System.out.println("Vyberte volbu které cukroví chcete vytvořit:\n 1- bananove\n 2- jahodove\n 3- cokoladove\n 4- ukončit podprogram");
    int volba = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    System.out.println("Zadejte prosím kolik kusů chcete vytvořit:");
    int pocet = Integer.parseInt(sc.nextLine());
    switch(volba)
    {
      case 1:
      for (int i = 0; i < pocet; i++)
      {
          kolekceCukrovi.add(TovarnaNaCukrovi.vytvorBananove());
      }
      System.out.println("Bylo "+ pocet + " kusů banánového cukroví");
      break;

      case 2:
      for (int i = 0; i < pocet; i++)
      {
          kolekceCukrovi.add(TovarnaNaCukrovi.vytvorJahodove());
      }
      System.out.println("Bylo "+ pocet + " kusů jahodového cukroví");
      break;

      case 3:
      for (int i = 0; i < pocet; i++)
      {
          kolekceCukrovi.add(TovarnaNaCukrovi.vytvorCokoladove());
      }
      System.out.println("Bylo "+ pocet + " kusů cokoladoveho cukroví");
      break;

      case 4:
      System.out.println("Ukončuji podprogram vytváření cukroví");
      konec = false;
      break;

      default:
      System.out.println("Zadali jste špatnou volbu, prosím zadejte znovu.");
      break;
    }
   }
  }
  public void vypis()
  {
    for(int i = 0; i < this.kolekceCukrovi.size();i++)
    {
      System.out.println(kolekceCukrovi.get(i).toString());
    }
  }

}
 
Odpovědět 11. října 1:31
Avatar
Odpovídá na Jakub Krsička
Matúš Olejník:11. října 8:24

A aký kus kódu konkrétne myslíš? Ak je to toto

System.out.println("Zadejte prosím kolik kusů chcete vytvořit:");
int pocet = Integer.parseInt(sc.nextLine());

tak je logické že to zbehne ešte pred ukončením cyklu pretože vyhodnocovanie aká bola zadaná voľba je až za tým.
Môžeš logiku z case 4 vytiahnuť do ifu hneď za načítanie voľby, kde teda ak zistíš že voľba je 4 tak ukončíš cyklus bez toho aby sa vyhodnocoval switch :) Rovnako default case sa ti vykoná až po tom čo zadáš pocet hoci voľba bola mimo dovolených hodnôt.

Odpovědět 11. října 8:24
/* I am not sure why this works but it fixes the problem */
Avatar
Odpovídá na Matúš Olejník
Jakub Krsička:11. října 10:15

Ano tomu samozrejme rozumím, jenomže pokud mi vypíše println zadejte hodnotu, já zadám 4 potvrdim enter. Tak i přes to, že vstupní podmínka po ukončení cyklu nesouhlasí tak se mi spustí println, i scanner a další cyklus se ukončí až po těchto řádcích.

 
Odpovědět 11. října 10:15
Avatar
pocitac770
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Jakub Krsička
pocitac770:12. října 13:32

Tvůj problém je ten, že proběhne kód za tímto načtením, a teprv pak se to dostane ke switchi, po čemž skončí cyklus. Máš dvě možnosti

 1. To druhé načtení z konzole dát do podmínky, tzn pokud volba není 4, tak má smysl načítat počet, jinak přejdeš dále do switche, takto to můžeš použít i do budoucna na jiné volby, které taktéž nebudou vyžadovat počet
 2. použít v cyklu řádek "break;", ten samý, co znáš ze switche, ukončí to okamžitě právě probíhající cyklus, tímpádem rovnou skočíš na rádek za while cyklem, kde můžeš mít ono rozloučení programu
 
Odpovědět 12. října 13:32
Avatar
Odpovídá na pocitac770
Jakub Krsička:13. října 2:52

Díky za info, jak budu u PC tak to zkusím, to takhle cyklus while probíhá normálně a vždy ?

 
Odpovědět 13. října 2:52
Avatar
pocitac770
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Jakub Krsička
pocitac770:14. října 8:34

Každý cyklus má svá pravidla, jako například while cyklus, který se OPAKUJE, dokud je splněna podmínka. Důležité je ono opakuje, tzn, pokud je na začátku cyklu podmínka splněna, tak celý proběhne, kontrola probíhá opět když má začít nové opakování. Onen příkaz break je jenom taková pomůcka, zadní vrátka dalo by se říct, díky které můžeš ty pravidla "porušit". Stejně tak příkaz "continue;", který dělá to samé co "break;", ale narozdíl od něj neukončí cyklus, pouze ukončí ono opakování, a cyklus pokračuje jako by již program došel na konec bloku. Zjednodušeně, přeskočí zbytek kódu v cyklu a vrátí se zpět na začátek.

 
Odpovědět 14. října 8:34
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 52. Zobrazit vše