Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy
Discount week - May - 50

Lekce 2 - První objektová aplikace v Javě - Hello object world

Minulá lekce, Úvod do objektově orientovaného programování v Javě, nás uvedla do objektově orientovaného programování.

Již víme, že objekty mají atributy a metody. Také víme, že k vytvoření objektu vytvoříme nejprve třídu. Ta je vzorem, podle kterého následně tvoříme její instance.

Na začátku kurzu se základními strukturami jazyka Javy jsme si vytvořili program Hello world. Udělejme si nyní podobný program jako úvod do objektově orientovaného programování. Naprogramujme si Hello object world!

Založme si v NetBeans novou Java aplikaci tak, jak jsme to dělali doposud. V Projects klikneme pravým tlačítkem myši na package našeho projektu a vybereme New -> Java Class.

Přidání nové třídy class k Java projektu v NetBeans

Class pojmenujeme Zdravic a potvrdíme. Název třídy píšeme vždy velbloudí notací bez mezer a na rozdíl od proměnných každé slovo má velké první písmeno, tedy i první. Název je samozřejmě také bez diakritiky, tu v programu používáme max. uvnitř textových řetězců, nikoli v identifikátorech.

Vytvoření nové třídy v Javě v NetBeans

Podle této třídy později vytvoříme objekt zdravič, který nás bude umět pozdravit. Vidíme, že se na program již díváme úplně jinak, za každou akci je zodpovědný nějaký objekt, nestačí pouze něco "nabušit" do main(). V našem případě vám to může přijít zbytečné, u složitějších aplikací si to budete pochvalovat :)

V našem package přibude další soubor .java a NetBeans nám ho otevře. K původnímu HelloObjects.java s metodou main() se můžeme vrátit pomocí záložky nebo přes záložku Projects.

Podívejme se, co nám NetBeans vygeneroval a kód si popišme. Následně si do třídy přidáme vlastní metodu pro pozdravení.

package helloobjects;

public class Zdravic {

}

package nám označuje tzv. balíček. Stejně jako se metody sdružují do tříd, tak se třídy sdružují do balíčků. Pokud chceme, aby byla naše třída viditelná i ve výchozí třídě, kde máme metodu main(), musíme ji mít ve stejném balíčku. To zde platí, NetBeans samo novou třídu vloží do toho samého balíčku, vy místo helloobjects budete mít název své aplikace, pokud jste ji nepojmenovali, bude tam javaapplication1.

V package je tedy umístěná samotná třída, která se deklaruje klíčovým slovem class. Třída se jmenuje Zdravic a je prázdná.

Všimněte si, že kód je téměř stejný, jako ten v HelloObjects.java, již tedy rozumíme tomu, co jsme předtím ignorovali. Náš konzolový program byla vlastně třída umístěná v package, která obsahovala jednu metodu main(). Vidíme, že v Javě se v podstatě neobjektově programovat ani nedá, což je jen dobře :)

Nyní si do třídy Zdravic přidáme metodu pozdrav(), bude veřejně viditelná a nebude mít žádnou návratovou hodnotu ani atributy.

Deklarace metody v Javě je tedy následující:

[modifikátor přístupu] [návratový typ] [jmenoMetody]([parametry])
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Před metodou bude tzv. modifikátor přístupu, v našem případě public (veřejná). Metoda nebude vracet žádnou hodnotu, toho docílíme klíčovým slovem void. Dále bude následovat samotný název metody, metody píšeme stejně jako proměnné velbloudí notací s malým poč. písmenem. Závorka s parametry je povinná, my ji necháme prázdnou, protože metoda žádné parametry mít nebude. Do těla metody zapíšeme kód pro výpis na konzoli:

Naše třída bude nyní vypadat takto:

public class Zdravic {

  public void pozdrav() {
    System.out.println("Hello object world!");
  }

}

Zde jsme prozatím skončili, přejdeme do HelloObjects.java.

Nyní si v těle metody main() vytvoříme instanci třídy Zdravic. Bude to tedy ten objekt zdravič, se kterým budeme pracovat. Objekty se ukládají do proměnných, název třídy slouží jako datový typ. Instance má zpravidla název třídy, jen má první písmeno malé. Deklarujme si proměnnou a následně v ní založme novou instanci třídy Zdravic:

Zdravic zdravic;
zdravic = new Zdravic();

První řádek říká: "Chci proměnnou zdravic, ve které bude instance třídy Zdravic". S proměnnými jsme vlastně již takto pracovali.

Na druhém řádku je klíčové slovo new, které nám založí novou instanci třídy Zdravic. Tuto instanci přiřadíme do naší proměnné.

Při vytvoření nové instance se zavolá tzv. konstruktor. To je speciální metoda na třídě, proto při vytvoření instance píšeme ty prázdné závorky, jelikož voláme tuto "vytvářecí" metodu. Konstruktor zpravidla obsahuje nějakou inicializaci vnitřního stavu instance (např. dosadí výchozí hodnoty do proměnných). My jsme v kódu žádný konstruktor nedeklarovali, Java si proto vytvořila tzv. implicitní bezparametrický konstruktor. Vytvoření instance objektu je tedy podobné volání metody. Celý zápis můžeme samozřejmě zkrátit na:

Zdravic zdravic = new Zdravic();

Jelikož v proměnné nyní máme opravdu instanci třídy Zdravic, můžeme instanci nechat pozdravit. Zavoláme na ni metodu pozdrav a to jako zdravic.pozdrav(). Kód metody main() bude tedy nyní vypadat následovně:

  Zdravic zdravic = new Zdravic();
  zdravic.pozdrav();

Program spustíme.

Konzolová aplikace
Hello object world!

Máme tedy svou první objektovou aplikaci!

Dejme nyní naší metodě pozdrav() parametr jmeno, aby dokázala pozdravit konkrétního uživatele:

public void pozdrav(String jmeno) {
  System.out.printf("Ahoj uživateli %s\n", jmeno);
}

Vidíme, že syntaxe parametru metody je stejná, jako syntaxe proměnné. Kdybychom chtěli parametrů více, oddělujeme je čárkou. Upravíme nyní naši metodu main():

Zdravic zdravic = new Zdravic();
zdravic.pozdrav("Karel");
zdravic.pozdrav("Petr");

Náš kód je nyní v metodě a my ho můžeme jednoduše pomocí parametrů volat znovu s různými parametry. Nemusíme 2x opisovat "Ahoj uživateli...". Kód budeme odteď dělit logicky do metod.

Konzolová aplikace
Ahoj uživateli Karel
Ahoj uživateli Petr

Třídě přidáme nějaký atribut, nabízí se text, kde bude uložen text pozdravu. Atributy se definují stejně, jako proměnné. Jako u metod platí, že před ně píšeme modifikátor přístupu, bez něj je Java bere jako package-private, viz dále v kurzu. Upravme naši třídu:

public class Zdravic {
  public String text;

  public void pozdrav(String jmeno) {
    System.out.printf("%s %s\n", text, jmeno);
  }

}

Text nyní musíme pochopitelně nastavit vytvořené instanci v HelloObjects.java:

  Zdravic zdravic = new Zdravic();
  zdravic.text = "Ahoj uživateli";
  zdravic.pozdrav("Karel");
  zdravic.pozdrav("Petr");
  zdravic.text = "Vítám tě tu programátore";
  zdravic.pozdrav("Richard");

Výsledek:

Konzolová aplikace
Ahoj uživateli Karel
Ahoj uživateli Petr
Vítám tě tu programátore Richard

Vzhledem k objektovému návrhu není nejvhodnější, aby si každý objekt ovlivňoval vstup a výstup, jak se mu zachce. Pochopitelně narážím na naše vypisování do konzole. Každý objekt by měl mít určitou kompetenci a tu by neměl překračovat. Pověřme náš objekt pouze sestavením pozdravu a jeho výpis si zpracujeme již mimo, v našem případě v metodě main(). Výhodou takto navrženého objektu je vysoká univerzálnost a znovupoužitelnost. Objekt doposud umí jen psát do konzole, my ho však přizpůsobíme tak, aby daná metoda text pouze vracela a bylo na jeho příjemci, jak s ním naloží. Takto můžeme pozdravy ukládat do souborů, psát na webové stránky nebo dále zpracovávat.

Jelikož chceme, aby metoda vracela hodnotu a to String, změníme její dosavadní typ void na String. K návratu hodnoty použijeme příkaz return. Return metodu ukončí a navrátí hodnotu, jakýkoli kód v těle metody po return se již neprovede! Upravme obě třídy:

Metoda pozdrav v Zdravic.java:

public String pozdrav(String jmeno) {
  return String.format("%s %s", text, jmeno);
}

Tělo metody main() v HelloObjects.java:

  Zdravic zdravic = new Zdravic();
  zdravic.text = "Ahoj uživateli";
  System.out.println(zdravic.pozdrav("Karel"));
  System.out.println(zdravic.pozdrav("Petr"));
  zdravic.text = "Vítám tě tu programátore";
  System.out.println(zdravic.pozdrav("Richard"));

Nyní je náš kód dle dobrých praktik. Ještě naši třídu okomentujme, jak se sluší a patří. Komentáře budeme psát nad název třídy a nad název každého atributu a metody. K jejich zápisu použijeme "/** Popisek */". Vyplatí se nám to ve chvíli, když na třídě používáme nějakou metodu, její popis se nám zobrazí v našeptávači. Zdokumentovaná třída může vypadat např. takto:

/** Třída reprezentuje zdravič, který slouží ke zdravení uživatelů */
public class Zdravic {
  /** Text pozdravu */
  public String text;

  /**
   * Pozdraví uživatele textem pozdravu a jeho jménem
   * @param jmeno Jméno uživatele
   * @return   Text s pozdravem
   */
  public String pozdrav(String jmeno) {
    return String.format("%s %s", text, jmeno);
  }

}

/* */ je víceřádkový komentář, syntaxe popisků se nazývá Javadoc. NetBeans umí Javadoc sám přidat do vašeho kódu, stačí ho pak jen vyplnit. Kliknete pravým na třídu v záložce Project a zvolíte Tools -> Analyze Javadoc, zaškrtáte chybějící políčka a potvrdíte tlačítkem. Z Javadoc umí Netbeans i generovat dokumentaci ve formátu HTML. Pokud budete své třídy dobře popisovat, programátorskou dokumentaci k aplikaci vytvoříte poté jediným kliknutím.

Podíváme se, že nám NetBeans opravdu popisky zobrazí:

Metody objektu zdravic v NetBeans

A jsme u konce. Námi napsaný program má již nějakou úroveň, i když vlastně nic nedělá. Za úkol máte předělat si naši konzolovou kalkulačku do objektů.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 2. lekci OOP v Javě, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 1560x (18.09 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce java

 

Předchozí článek
Úvod do objektově orientovaného programování v Javě
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v Javě
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
54 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (18)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (101)

Avatar
Michal Šmahel:24.7.2019 18:27

Ahoj, jsem moc rád, že se zajímáš o kvalitu svého kódu a nebojíš se zde zeptat. Jako začátečník děláš různé zbytečné chyby (i vážnějšího charakteru) a je dobré o nich vědět, aby ses jim příště mohl vyvarovat. Neber to prosím jako kritiku, ale spíše jako doporučení. Když jsem začínal, dělal jsem také podobné věci. Není na tom nic špatného, jen je třeba na sobě stále pracovat a tyto chyby eliminovat. Doporučuji si tyto zdrojové kódy někam uložit a podívat se na ně po nějaké době, jistě zaznamenáš velký pokrok.

Tedy k věci. Nejprve přikládám pozměněný kód. Opravím chyby, které jsi udělal a následně uvedu zdůvodnění.

Main třída:

package kalkulacka_objekt;
import java.util.Scanner;

/**
 *
 * @author Danie
 */
public class Kalkulacka_objekt {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Kalkulator kalkulator = new Kalkulator();
    Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");

    /* O tom, zda se má pokračovat třída Kalkulator vůbec nerozhoduje
     * Již z názvu vypovídá, že je to třída, která bude kalkulovat (počítat),
     * do běhu řídícího cyklu (ten while, co máš níže) nemá co zasahovat
     * navíc je zbytečné využívat String. Tato proměnná nabývá pouze 2 hodnot,
     * což napovídá datový typ boolean (ano -> true, ne -> false)
     * Výsledek není třeba inicializovat ani neklarovat
     */
    boolean pokracovat = true;

    System.out.println("Vítejte v kalkulačce");

    /* Tady se musí změnit podmínka kvůli tomu, že už se stav pokračování
     * uchovává úplně jinak
     * Můžeš si představit jako: while(pokracovat == true) {
     */
    while(pokracovat){
      System.out.println("Zadejte první číslo");
      float a = Float.parseFloat(sc.nextLine());

      System.out.println("Zadejte druhé číslo:");
      float b = Float.parseFloat(sc.nextLine());

      System.out.println("Zvolte si operaci:");
      System.out.println("1 - sčítání");
      System.out.println("2 - odčítání");
      System.out.println("3 - násobení");
      System.out.println("4 - dělení");
      // Je lepší mít ty názvy proměnných přesnější
      int operace = Integer.parseInt(sc.nextLine());

      /* Výsledek nepředáváme, je to k ničemu,
       * ten teprve metoda vypocitej() spočítá
       */
      System.out.println(kalkulator.vypocitej(operace, a, b));

      System.out.println("Přejete si pokračovat? A/n");
      /* Opět kvůli změně výše
       * Dalo by se zkrátit na: pokracovat = (Character.parseChar(sc.nextLine()) === 'A');
       */
      if(Character.parseChar(sc.nextLine()) == 'A')
      {
        pokracovat = true;
      }
      else
      {
        pokracovat = false;
      }
    }

    System.out.println("Děkuji za využití kalkulačky");
  }
}

Třída Kalkulator:

package kalkulacka_objekt;

/**
 *
 * @author Danie
 */
public class Kalkulator {
  /* Tady to chce lepší název metody - měl by to být nějaký rozkaz
   * Název parametru volba opět není nejlepší
   * Není důvod k předávání výsledku - ten se teprve vypočítá
   */
  public String vypocitej(int operace, float a, float b){
    /* Tohle je lepší mít hned na začátku, pokud se uvede chybná volba,
     * mělo by se ihned skončit (nemá smysl pokračovat dál)
     * Skončí se tak, že se zavolá return
     */
    if ((volba < 0) || (volba > 5))
    {
     /* Tady je String.format() zbytečné, to se používá při vkládání proměnné
      * do řetězce
      */
     return "Neplatná volba";
    }

    float vysledek;

    /* Tohle bych řešil spíše přes switch - potom bys nemusel mít
     * ani podmínku nad deklarací proměnné vysledek, ale využil bys
     * výchozí volbu (default)
     * Velkou výhodou je, že nemusíš upravovat okolní kód, když chceš
     * přidat novou operaci nebo nějakou odebrat
     */
    if (operace == 1)
    {
      vysledek = a + b;
    }
    else if (operace == 2)
    {
      vysledek = a - b;
    }
    else if (operace == 3)
    {
      vysledek = a * b;
    }
    else if (operace == 4)
    {
      // TODO: Ošetřit dělení nulou
      vysledek = a / b;
    }

    /* Nyní již můžeš vklidu vrátit výsledek
     * Také zde vidíš použití metody String.format()
     */
    return String.format("Výsledek: %f", vysledek);
  }
}

Většinu věcí jsem nakonec sepsal přímo do kódu. Jen ještě doplním, že je dobré si dělat mezery v kódu pro větší přehlednost. Obvykle po nějakém "bloku" kódu. To není povinné, ale potom se v tom lépe orientuješ. Sice už tam není třídní vlastnost pokracovat, ale stejně k ní něco zmíním. V Javě je třeba psát většinu vlastností jako privátní nebo protected. Tímto porušuješ zapouzdření. V ideálním případě by k vlastnostem přímo (Trida.vlasnost) měla mít přístup jen daná třída. Ostatní by měly využívat pomocné metody - gettery a settery (v dalších článcích je to dobře rozepsané). Také je občas dobré se zamyslet nad pořadím příkazů. Často tím, že nejprve ověříš vstupní parametry metody, ušetříš mnoho času počítači i sobě. Ty nebudeš muset ošetřovat stavy, které by mohly dále vzniknout a počítač úlohu dříve dokončí. Také dávej pozor na pojmenování proměnných, parametrů, metod apod. Je třeba, aby to bylo jasné, výstižné a co nejjednodušší. Zase to pomáhá orientaci v kódu a obecné přehlednosti.

No, to by bylo asi vše. V klidu si to projdi, pročti si mé poznámky a zkus si uvědomit dané chyby. Pokud se stane, že něco nepochopíš, ještě mi odepiš, rád cokoliv doplním.

Odpovědět
24.7.2019 18:27
Nejdůležitější je motivace, ovšem musí být doprovázena činy.
Avatar
Petr Hošek
Člen
Avatar
Petr Hošek:25.7.2019 1:27

muzete mi pomoci? pokazde mi to vraci vysledek 0.

package com.company;

import java.util.Scanner;

public class Kalkulator {
  private float a;
  private float b;
  private int volba;


  public void privitani() {
    System.out.println("Vitejte v kalkulacce!!!");
  }

  public void podekovani() {
    System.out.println("Dekujeme za pouziti kalkulacky");
  }

  public void zobrazeni() {
    System.out.println("1-scitani");
    System.out.println("2-odcitani");
    System.out.println("3-deleni");
    System.out.println("4-nasobeni");
  }

  public float vypocet() {

    float vysledek =0;

    switch (volba) {
      case 1: vysledek=a+b;
      break;
      case 2: vysledek=a-b;
      break;
      case 3: vysledek=a/b;
      break;
      case 4:vysledek=(a*b);
      break;
    }
    return vysledek;

  }
}
package com.company;

import java.util.Scanner;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Kalkulator kalkulator=new Kalkulator();
    Scanner sc=new Scanner(System.in,"Windows-1250");
    String pokracovat="ano";
while(pokracovat.equals("ano")){
  kalkulator.privitani();
  System.out.println("Zadejte prvni cislo");
  float a=Float.parseFloat(sc.nextLine());
  System.out.println("Zadejte druhe cislo");
  float b=Float.parseFloat(sc.nextLine());
  kalkulator.zobrazeni();
  System.out.println("Vyberte operaci");
  int volba=Integer.parseInt(sc.nextLine());
  if ((volba>0)&&(volba<5)) {
    System.out.printf("Vysledek je %f ", kalkulator.vypocet());
  }
  else{
    System.out.printf("spatne zadani");
  }
  System.out.println();
  kalkulator.podekovani();
  System.out.printf("Prejete si pokracovat? ano/ne");
  pokracovat = sc.nextLine();
}
}

}
 
Odpovědět
25.7.2019 1:27
Avatar
Odpovídá na Michal Šmahel
Daniel Holotík:25.7.2019 2:05

Wow, skvělý!

Děkuji ti moc za to, že jsi si na mě udělal čas. :)

Takhle teď v noci jsem si to narychlo projel a všemu jsem zatím porozuměl. Odpoledne se na to podívám důkladněji a kdyžtak ještě napíšu .)

 
Odpovědět
25.7.2019 2:05
Avatar
Odpovídá na Petr Hošek
Michal Šmahel:25.7.2019 12:28

Ahoj, v metodě Kalkulator.vy­pocet() ti chybí parametr volba. Takhle v proměnné volba (ve zmiňované metodě) není žádná hodnota. Tím pádem se switch vlastně vynechá, protože neobsahuje tu neexistující hodnotu. No a vrátí se výchozí hodnota výsledku - 0.

Odpovědět
25.7.2019 12:28
Nejdůležitější je motivace, ovšem musí být doprovázena činy.
Avatar
Gemy
Člen
Avatar
Gemy:16.3.2020 19:21

Chybí mi nějaká vizuální podoba package class public void atd. to že je něco třída nebo metoda je super vědět. Ale lépe si to představím jako matriošku, třeba.

Odpovědět
16.3.2020 19:21
Peníze neznamenají úspěch.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Gemy
Člen
Avatar
Gemy:22.3.2020 21:22

MAIN

package opp.kalkulacka;
public class OppKalkulacka {

  public static void main(String[] args) {
  Vypocty vypocty = new Vypocty();

  System.out.println("KALKULAČKA");

  do{

  System.out.print("První číslo : ");
    vypocty.zapisCisloJedna();

  System.out.print("Zadej operaci : ");
    vypocty.zapisSymbol();

  System.out.print("Druhe číslo : ");
    vypocty.zapisCisloDva();

    vypocty.provedOperaci();

  System.out.print("Chcete zadání opakovat? [ANO|NE] : ");
    vypocty.opakujKalkulacku();

  } while (vypocty.opakovani == true);
  }
}

TŘÍDA

package opp.kalkulacka;
import java.util.Scanner;
public class Vypocty {
  Scanner sc = new Scanner(System.in,"Windows-1250");
  float prvniCislo;
  float druheCislo;
  String symbol;
  float vysledek = 0;
  boolean opakovani = true;

  public void zapisCisloJedna(){
    prvniCislo = Float.parseFloat(sc.nextLine());
  }
  public void zapisCisloDva(){
    druheCislo = Float.parseFloat(sc.nextLine());
  }
  public void zapisSymbol(){
    symbol = sc.nextLine().trim();
  }
  public void provedOperaci(){
    switch (symbol){
      case "+":
        vysledek = prvniCislo + druheCislo;
      break;
      case "-":
        vysledek = prvniCislo - druheCislo;
      break;
      case "/":
        vysledek = prvniCislo / druheCislo;
      break;
      case "*":
        vysledek = prvniCislo * druheCislo;
      break;
      default: System.out.println("Chybná operace");
      return;
    }
    System.out.println("Vysledek : " + vysledek);
  }
  public void opakujKalkulacku(){
    String zadani = sc.nextLine().trim().toLowerCase();
    if (zadani.equals("ne")){
      opakovani = false;
    }
  }

}
Odpovědět
22.3.2020 21:22
Peníze neznamenají úspěch.
Avatar
Patrik Vala
Člen
Avatar
Patrik Vala:27.3.2020 16:38

Ahoj :-) můžete mi prosím někdo vysvětlit tu metodu toString() ?, vůbec to nechápu.

 
Odpovědět
27.3.2020 16:38
Avatar
Alesh
Překladatel
Avatar
Odpovídá na Patrik Vala
Alesh:27.3.2020 21:05

Máš to vysvětleno ve Lekce 3 - Hrací kostka v Javě - konstruktory a náhodná čísla, konkrétně hledej odstavec nazvaný "Překrývání metody toString()".

 
Odpovědět
27.3.2020 21:05
Avatar
Gemy
Člen
Avatar
Gemy:1.12.2020 20:14

Protože jsem laik a všechno se učím sám mám možná hloupý dotaz. Jak moc má být objektové programování objektové? Uvedu dva příklady. Pokaždé se jedná o pouhé přesunutí proměnných X a Y do proměnných A a B. Co je podle vás lepší a proč?

private int X;
private int Y;
private int A;
private int B;

public void zapisPromenne(){
        A = X;
        B = Y;
}

a teď to stejné ale více objektově

private int X;
private int Y;
private int A;
private int B;

public int getX(){
    return x;
  }

  public int getY(){
    return y;
  }

  private void setA(int r){
    a = r;
  }

  private void setB(int s){
    b = s;
  }

  public void presunPromenych(){
    setA(getX());
    setB(getY());
  }

Děkuji všem za informace. :-)

Odpovědět
1.12.2020 20:14
Peníze neznamenají úspěch.
Avatar
Alesh
Překladatel
Avatar
Odpovídá na Gemy
Alesh:1.12.2020 23:56

Jelikož se celou dobu pohybuješ uvnitř objektu a jediné, co potřebuješ je do A přiřadit X a do B Y, tak určitě správný postup je ten první, dodržuješ zapouzdření, návrh je jednoduchý, funkční, na první pohled čitelný. Gettery a settery slouží primárně pro komunikaci "z vnějšku".

 
Odpovědět
1.12.2020 23:56
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 111. Zobrazit vše