Slevový týden - Březen C# týden
Využij náš slevový týden a získej až 30 % bodů navíc zdarma! Zároveň také probíhá C# týden se slevou na e-learning až 80 %
Hledáme fulltime programátora do ITnetwork týmu -100% homeoffice, 100% časově flexibilní #bezdeadlinu Mám zájem!

Lekce 10 - Gettery a settery v Javě

V předešlém cvičení Řešené úlohy k 9. lekci OOP v Javě jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

Dnes se v tutoriálu podíváme na tzv. gettery a settery.

Gettery a settery

Velmi často se nám stává, že chceme mít kontrolu nad změnami nějakého atributu objektu zvenčí. Budeme chtít atribut nastavit jako read-only nebo reagovat na jeho změny. Založme si nový projekt (název GetSet) a vytvořme následující třídu Student, která bude reprezentovat studenta v nějakém informačním systému.

class Student {
  public String jmeno;
  public boolean muz;
  public int vek;
  public boolean plnolety;

  public Student(String jmeno, boolean muz, int vek) {
    this.jmeno = jmeno;
    this.muz = muz;
    this.vek = vek;
    plnolety = true;
    if (vek < 18) {
      plnolety = false;
    }
  }

  @Override
  public String toString() {
    String jsemPlnolety = "jsem";
    if (!plnolety) {
      jsemPlnolety = "nejsem";
    }
    String pohlavi = "muž";
    if (!muz) {
      pohlavi = "žena";
    }
    return String.format("Jsem %s, %s. Je mi %d let a %s plnoletý.", jmeno, pohlavi, vek, jsemPlnolety);
  }

}

Třída je velmi jednoduchá, student se nějak jmenuje, je nějakého pohlaví a má určitý věk. Podle tohoto věku se nastavuje atribut plnolety pro pohodlnější vyhodnocování plnoletosti na různých místech systému. K uložení pohlaví používáme hodnotu boolean, zda je student muž. Konstruktor dle věku určí, zda je student plnoletý. Metoda toString() je navržena pro potřeby tutoriálu tak, aby nám vypsala všechny informace. V reálu by vrátila pravděpodobně jen jméno studenta. Pomocí konstruktoru si nějakého studenta vytvořme:

Student s = new Student("Pavel Hora", true, 20);
System.out.println(s);

Výstup:

Konzolová aplikace
Jsem Pavel Hora, muž. Je mi 20 let a jsem plnoletý.

Vše vypadá hezky, ale atributy jsou přístupné jak ke čtení, tak k zápisu. Objekt tedy můžeme rozbít například takto (hovoříme o nekonzistentním vnitřním stavu):

Student s = new Student("Pavel Hora", true, 20);
s.vek = 15;
s.muz = false;
System.out.println(s);

Výstup:

Konzolová aplikace
Jsem Pavel Hora, žena. Je mi 15 let a jsem plnoletý.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Určitě musíme ošetřit, aby se plnoletost obnovila při změně věku. Když se zamyslíme nad ostatními atributy, není nejmenší důvod, abychom taktéž umožňovali modifikovat pohlaví. Bylo by však zároveň vhodné je vystavit ke čtení, nemůžeme je tedy pouze nastavit jako private. V dřívějších dílech seriálu jsme k tomuto účelu používaly metody, které sloužily ke čtení privátních atributů. Jejich název jsme volili jako vratVek() a podobně. V Javě se všechny atributy, se kterými se má pracovat zvenčí, označují jako privátní a pro přístup k nim se definují právě podobné metody. K jejich pojmenování se ustálilo getNazevAtributu() pro čtení a setNazevAtributu() pro zápis. Pokud je atribut typu boolean, jmenuje se getter isNazevAtributu(). Třída by nově vypadala např. takto:

class Student {
  private String jmeno;
  private boolean muz;
  private int vek;
  private boolean plnolety;

  public Student(String jmeno, boolean pohlavi, int vek) {
    this.jmeno = jmeno;
    this.muz = pohlavi;
    setVek(vek);
  }

  public String getJmeno() {
    return jmeno;
  }

  public void setJmeno(String jmeno) {
    this.jmeno = jmeno;
  }

  public boolean isMuz() {
    return muz;
    }

  public int getVek() {
    return vek;
  }

  public void setVek(int vek) {
    this.vek = vek;
    // přehodnocení plnoletosti
    plnolety = true;
    if (vek < 18) {
      plnolety = false;
    }
  }

  public boolean isPlnolety() {
    return plnolety;
  }

  @Override
  public String toString() {
    String jsemPlnolety = "jsem";
    if (!plnolety) {
      jsemPlnolety = "nejsem";
    }
    String pohlavi = "muž";
    if (!muz) {
      pohlavi = "žena";
    }
    return String.format("Jsem %s, %s. Je mi %d let a %s plnoletý.", jmeno, pohlavi, vek, jsemPlnolety);
  }

}

Metody, co hodnoty jen vracejí, jsou velmi jednoduché. Nastavení věku má již nějakou vnitřní logiku, při jeho změně musíme totiž přehodnotit atribut plnolety. Zajistili jsme, že se do proměnných nedá zapisovat jinak, než my chceme. Máme tedy pod kontrolou všechny změny atributů a dokážeme na ně reagovat. Nemůže se stát, že by nám někdo vnitřní stav nekontrolovaně měnil a rozbil. Všimněte si i změny v konstruktoru, kde se nastavuje věk metodou setVek().

Metodám k navrácení hodnoty se říká gettery a metodám pro zápis settery. Pro editaci ostatních atributů bychom udělali jednu metodu EditujStudenta, která by byla podobná konstruktoru.

Otázkou je, jaká je nyní výhoda toho, že je atribut jmeno privátní, když do něj jde zapisovat a lze z něj i číst. Vždyť máme v kódu zbytečně 2 metody, které tam zabírají místo a ještě je to pomalé?

Opravdu jsme to napsali správně, nebo alespoň tak, jak se to běžně dělá. Java před kompilací provádí četné optimalizace a pokud jsou metody tak jednoduché, že pouze vrací hodnotu nebo ji nastavují, metoda se zkompiluje jako přímý přístup do paměti. Jsou tedy stejně rychlé, jako kdybychom pracovali s veřejným atributem (za předpokladu, že setter nebo setter nemá nějakou další logiku).

IDE (NetBeans) dokáže gettery a settery automaticky generovat, nemusíme je tedy otrocky opisovat. Stačí na privátní proměnnou kliknout pravým tlačítkem a zvolit Refactor -> Encapsulate fields.

Automatické generování getterů a setterů v NetBeans IDE

V dalším dialogu si zaškrtneme, ke kterým atributům chceme vygenerovat gettery a ke kterým settery. My nebudeme chtít zpřístupnit pro zápis atribut plnolety a pohlavi. Atribut plnolety půjde změnit jen tak, že změníme věk studenta. Pohlaví nedává smysl měnit vůbec (pokud by to bylo opravdu někdy potřeba, byla by k tomu nějaká speciální metoda, aby se vyloučila změna chybou v kódu). Dialog potvrdíme.

Automatické generování getterů a setterů v NetBeans IDE

Optimalizace před kompilací odstranila rychlostní problém, který by jinak zbytečné volání metod způsobovalo. I zbytečné psaní metod jsme vykompenzovali jejich automatickým generováním. Otázkou zůstává, v čem je psaní metod oproti atributům výhodnější.

Hlavním důvodem je určitá standardizace. Nemusíme přemýšlet nad tím, jestli je daná vlastnost objektu řešena přes getter nebo atribut, na instanci jednoduše vždy voláme metodu začínající get (případně is) pokud chceme vlastnost instance číst, případně metodu začínající set, pokud ji chceme změnit.

Další výhodou je, že když se v budoucnu rozhodneme, že nějaký atribut chceme udělat read-only, jednoduše smažeme setter. Nemusíme vytvářet getter a měnit viditelnost atributu, což by změnilo rozhraní třídy a rozbilo existující kód, který by ji používal.

Gettery a settery tedy budeme odteď používat u všech atributů, které mají být zvenčí přístupné. V našich třídách se téměř nebudou vyskytovat atributy s viditelností public.

Zkusme si nyní ještě spustit kód, který předtím rozbil interní stav objektu:

Student s = new Student("Pavel Hora", true, 20);
s.setVek(15);
// s.setMuz(false); // Tento řádek musíme zakomentovat, jelikož se pohlaví již nedá zvenčí změnit
System.out.println(s);

Výstup je již v pořádku:

Konzolová aplikace
Jsem Pavel Hora, muž. Je mi 15 let a nejsem plnoletý.

V příští lekci, ArrayList v Javě, si představíme kolekci ArrayList, která je mnohem chytřejší než pole a ve které nejsme omezeni počtem prvků.


 

Stáhnout

Staženo 457x (17.45 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce java

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
22 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Předchozí článek
Řešené úlohy k 9. lekci OOP v Javě
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v Javě
Miniatura
Následující článek
ArrayList v Javě
Aktivity (13)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (57)

Avatar
Atrament
Člen
Avatar
Atrament:11.6.2016 0:34

Ale tohle není strukturové programování, tohle je objektové programování, třída se neprovádí řádek po řádku od shora dolů, slouží k vytváření objektů, a na těch objektech se taky nevolají všechny metody jedna za druhou, ale voláš pouze ty, které potřebuješ volat. Settery se nevolají automaticky, jestli jsi to teda pochopil takto, ty voláš sám, když chceš nějaký atribut změnit.

 
Odpovědět
11.6.2016 0:34
Avatar
Robert Michalovič:11.6.2016 7:52

No ten "požadavek na objekt "neexistuje"( tvz. metody se nemohou sami zavolat, až na specifické případy listenerů na objekt v GUI či JavaBeans). Ale tu myšlenku aplikuj na tu metodu. Objekt zavolá metodu a v té metodě to běží jak si představuješ. Tam už samozřejmě pořadí příkazů(instrukcí) hraje roli tvz. běží od vrchu dolů jak byli naprogramovány. Např. pokud bys měl metodu(vnitřní) v metodě(vnější). Tak samozřejmě běží nejdříve příkazy v metodě vnější než narazí na zavolání metody vnitřní kde se program vydá cestou příkazů té vnitřní. Samozřejmě se nejdříve dokončí ta vnitřní metoda až poté se dokončí ta vnější. ( toto opět nemusí platit pokud využíváš vlákna - to už je kapitola sama o sobě).

Na tyto věci nefunguje žádný rychlokurz, chce to svůj čas stovky, tisíce hodin programování než se ti to dostane pod kůži. Návody zde na webu nejsou vůbec špatné ale kniha pomůže taky dost.

 
Odpovědět
11.6.2016 7:52
Avatar
Nezmar Hydra
Člen
Avatar
Nezmar Hydra:19.6.2016 0:35

knihu už mám, ale stejně mi to pod kůži nějak neleze :o(

 
Odpovědět
19.6.2016 0:35
Avatar
Lesní Muž
Člen
Avatar
Odpovídá na Nezmar Hydra
Lesní Muž:23.2.2017 20:29

Knihy o Javě jsou na H :D

 
Odpovědět
23.2.2017 20:29
Avatar
Jakub kožich:1.8.2017 8:51

Zdravicko panove, mam otazku ohledne vypisu veku metodou format ->

return String.format("Jsem %s, %s. Je mi %s let a %s plnolety.", getJmeno(), pohlavi, getVek(), jsemPlnolety);

vek je int a zde se pro vypis pouziva %s, nemelo by to byt %d??

 
Odpovědět
1.8.2017 8:51
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Petr Štechmüller
Překladatel
Avatar
Odpovídá na Jakub kožich
Petr Štechmüller:1.8.2017 9:01

Ahoj, nevím, odkud jsi to kopíroval, ale tady na stránce je to správně. Ano, má tam být %d.

return String.format("Jsem %s, %s. Je mi %d let a %s plnoletý.", jmeno, pohlavi, vek, jsemPlnolety);
Odpovědět
1.8.2017 9:01
Pokud spolu kód a komentář nekorespondují, budou patrně oba chybné
Avatar
Odpovídá na Petr Štechmüller
Jakub kožich:1.8.2017 13:16

Cau, je to primo zdrojak, ktery jsem tu stahl(co je na konci tohoto dilu-> stahnout GetSet.zip). V nem je %s.

Jinak diky ti za pohotovou odpoved.

 
Odpovědět
1.8.2017 13:16
Avatar
MiroslavP
Člen
Avatar
MiroslavP:11.8.2018 12:05

Dík za bezva výklad. GetSet velmi potřebné pomůcky pro psaní programů.:-)

 
Odpovědět
11.8.2018 12:05
Avatar
Adam Czernek
Člen
Avatar
Adam Czernek:2.10.2019 13:50

Tady je gramatická chyba, má tam být měkké i.

 
Odpovědět
2.10.2019 13:50
Avatar
jip123
Člen
Avatar
jip123:29.11.2019 21:20

Možná se někomu hodí

\---
https://uloz.to/…-patterns-7z

Jedná se o knihu Head First Design Patterns, kde se tyto a jiné věci velmi dobře vysvětlují. Je to v EN.
 
Odpovědět
29.11.2019 21:20
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 67. Zobrazit vše