Hledáme fulltime PHP programátora do ITnetwork týmu - 100% homeoffice, 100% časově flexibilní #bezdeadlinu Mám zájem!
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
JavaScript týden

Lekce 6 - Cykly v Javě

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 5. lekci Javy, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

Nyní přejdeme k cyklům, po dnešním tutoriálu již budeme mít téměř kompletní výbavu základních konstrukcí a budeme schopni programovat rozumné aplikace v Javě.

Cykly

Jak již slovo cyklus napoví, něco se bude opakovat. Když chceme v programu něco udělat 100x, jistě nebudeme psát pod sebe 100x ten samý kód, ale vložíme ho do cyklu. Cyklů máme několik druhů, vysvětlíme si, kdy který použít. Samozřejmě si ukážeme praktické příklady.

for cyklus

Tento cyklus má stanovený pevný počet opakování a hlavně obsahuje tzv. řídící proměnnou (celočíselnou), ve které se postupně během běhu cyklu mění hodnoty. Syntaxe (zápis) cyklu for je následující:

for (promenna; podminka; prikaz)
 • promenna je řídící proměnná cyklu, které nastavíme počáteční hodnotu (nejčastěji 0, protože v programování vše začíná od nuly, nikoli od jedničky). Např. tedy int i = 0. Samozřejmě si můžeme proměnnou i vytvořit někde nad tím a už nemusíme psát slovíčko int, bývá ale zvykem používat právě int i.
 • podminka je podmínka vykonání dalšího kroku cyklu. Jakmile nebude platit, cyklus se ukončí. Podmínka může být např (i < 10).
 • prikaz nám říká, co se má v každém kroku s řídící proměnnou stát. Tedy zda se má zvýšit nebo snížit. K tomu využijeme speciálních operátorů ++ a --, ty samozřejmě můžete používat i úplně běžně mimo cyklus, slouží ke zvýšení nebo snížení proměnné o 1.

Pojďme si udělat jednoduchý příklad, většina z nás jistě zná Sheldona z The Big Bang Theory. Pro ty co ne, budeme simulovat situaci, kdy klepe na dveře své sousedky. Vždy 3x zaklepe a poté zavolá: "Penny!". Náš kód by bez cyklů vypadal takto:

System.out.println("Knock");
System.out.println("Knock");
System.out.println("Knock");
System.out.println("Penny!");

My ale už nic nemusíme otrocky opisovat:

for (int i=0; i < 3; i++)
{
  System.out.println("Knock");
}
System.out.println("Penny!");

Konzolová aplikace
Knock
Knock
Knock
Penny!

Cyklus proběhne 3x, zpočátku je v proměnné i nula, cyklus vypíše "Knock" a zvýší proměnnou i o jedna. Poté běží stejně s jedničkou a dvojkou. Jakmile je v i trojka, již nesouhlasí podmínka i < 3 a cyklus končí. O vynechávání složených závorek platí to samé, co u podmínek. V tomto případě tam nemusí být, protože cyklus spouští pouze jediný příkaz. Nyní můžeme místo trojky napsat do deklarace cyklu desítku. Příkaz se spustí 10x aniž bychom psali něco navíc. Určitě vidíte, že cykly jsou mocným nástrojem.

Zkusme si nyní využít toho, že se nám proměnná inkrementuje. Vypišme si čísla od jedné do deseti a za každým mezeru.

for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  System.out.printf("%d ", i);
}
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Vidíme, že řídící proměnná má opravdu v každé iteraci (průběhu) jinou hodnotu.

Pokud vás zmátlo použití printf(), můžeme místo ní použít pouze print(), která na rozdíl od println() po vypsání neodřádkuje:

for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  System.out.print(i + " ");
}

Nyní si vypíšeme malou násobilku (násobky čísel 110, vždy do deseti). Stačí nám udělat cyklus od 1 do 10 a proměnnou vždy násobit daným číslem. Mohlo by to vypadat asi takto:

for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  System.out.print(i + " ");
}
System.out.println();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  System.out.print((i * 2) + " ");
}
System.out.println();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  System.out.print((i * 3) + " ");
}
System.out.println();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  System.out.print((i * 4) + " ");
}
System.out.println();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  System.out.print((i * 5) + " ");
}
System.out.println();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  System.out.print((i * 6) + " ");
}
System.out.println();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  System.out.print((i * 7) + " ");
}
System.out.println();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  System.out.print((i * 8) + " ");
}
System.out.println();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  System.out.print((i * 9) + " ");
}
System.out.println();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  System.out.print((i * 10) + " ");
}

Konzolová aplikace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Program funguje hezky, ale pořád jsme toho dost napsali. Pokud vás napadlo, že v podstatě děláme 10x to samé a pouze zvyšujeme číslo, kterým násobíme, máte pravdu. Nic nám nebrání vložit 2 cykly do sebe:

System.out.println("Malá násobilka pomocí dvou cyklů:");
for (int j = 1; j <= 10; j++)
{
  for (int i = 1; i <= 10; i++)
  {
    System.out.print((i * j) + " ");
  }
  System.out.println();
}

Poměrně zásadní rozdíl, že? Pochopitelně nemůžeme použít u obou cyklů i, protože jsou vložené do sebe. Proměnná j nabývá ve vnějším cyklu hodnoty 110. V každé iteraci (rozumějte průběhu) cyklu je poté spuštěn další cyklus s proměnnou i. Ten je nám již známý, vypíše násobky, v tomto případě násobíme proměnnou j. Po každém běhu vnitřního cyklu je třeba odřádkovat, to vykoná System.out.println().

Udělejme si ještě jeden program, na kterém si ukážeme práci s vnější proměnnou. Aplikace bude umět spočítat libovolnou mocninu libovolného čísla:

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
System.out.println("Mocninátor");
System.out.println("==========");
System.out.println("Zadejte základ mocniny: ");
int a = Integer.parseInt(sc.nextLine());
System.out.println("Zadejte exponent: ");
int n = Integer.parseInt(sc.nextLine());

int vysledek = a;
for (int i = 0; i < (n - 1); i++)
{
  vysledek = vysledek * a;
}

System.out.println("Výsledek: " + vysledek);
System.out.println("Děkuji za použití mocninátoru");

Asi všichni tušíme, jak funguje mocnina. Pro jistotu připomenu, že například 2^3 = 2 * 2 * 2. Tedy a^n spočítáme tak, že n-1 krát vynásobíme číslo a číslem a. Výsledek si samozřejmě musíme ukládat do proměnné. Zpočátku bude mít hodnotu a a postupně se bude v cyklu pronásobovat. Pokud jste to nestihli, máme tu samozřejmě článek s algoritmem výpočtu libovolné mocniny . Vidíme, že naše proměnná vysledek je v těle cyklu normálně přístupná. Pokud si však nějakou proměnnou založíme v těle cyklu, po skončení cyklu zanikne a již nebude přístupná.

Konzolová aplikace
Mocninátor
==========
Zadejte základ mocniny:
2
Zadejte exponent:
3
Výsledek: 8
Děkuji za použití mocninátoru

Už tušíme, k čemu se for cyklus využívá. Zapamatujme si, že je počet opakování pevně daný. Do proměnné cyklu bychom neměli nijak zasahovat ani dosazovat, program by se mohl tzv. zacyklit, zkusme si ještě poslední, odstrašující příklad:

// tento kód je špatně
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  i = 1;
}

Au, vidíme, že program se zasekl. Cyklus stále inkrementuje proměnnou i, ale ta se vždy sníží na 1. Nikdy tedy nedosáhne hodnoty > 10, cyklus nikdy neskončí. Program zastavíme tlačítkem Stop u okna konzole.

while cyklus

Cyklus while funguje jinak, jednoduše opakuje příkazy v bloku dokud platí podmínka. Syntaxe cyklu je následující:

while (podminka)
{
  // příkazy
}

Pokud vás napadá, že lze přes while cyklus udělat i for cyklus, máte pravdu :) for je vlastně speciální případ while cyklu. While se ale používá na trochu jiné věci, často máme v jeho podmínce např. metodu vracející logickou hodnotu true/false. Původní příklad z for cyklu bychom udělali následovně pomocí while:

int i = 1;
while (i <= 10)
{
  System.out.print(i + " ");
  i++;
}

To ale není ideální použití while cyklu. Vezmeme si naši kalkulačku z minulých lekcí a opět ji trochu vylepšíme, konkrétně o možnost zadat více příkladů. Program tedy hned neskončí, ale zeptá se uživatele, zda si přeje spočítat další příklad. Připomeňme si původní verzi kódu (je to ta verze se switch, ale klidně použijte i tu bez něj, záleží na vás):

System.out.println("Vítejte v kalkulačce");
System.out.println("Zadejte první číslo:");
float a = Float.parseFloat(sc.nextLine());
System.out.println("Zadejte druhé číslo:");
float b = Float.parseFloat(sc.nextLine());
System.out.println("Zvolte si operaci:");
System.out.println("1 - sčítání");
System.out.println("2 - odčítání");
System.out.println("3 - násobení");
System.out.println("4 - dělení");
int volba = Integer.parseInt(sc.nextLine());
float vysledek = 0;
switch (volba)
{
  case 1:
    vysledek = a + b;
  break;
  case 2:
    vysledek = a - b;
  break;
  case 3:
    vysledek = a * b;
  break;
  case 4:
    vysledek = a / b;
  break;
}
if ((volba > 0) && (volba < 5))
{
    System.out.println("Výsledek: " + vysledek);
}
else
{
    System.out.println("Neplatná volba");
}
System.out.println("Děkuji za použití kalkulačky.");

Nyní vložíme téměř celý kód do while cyklu. Naší podmínkou bude, že uživatel zadá "ano", budeme tedy kontrolovat obsah proměnné pokracovat. Zpočátku bude tato proměnná nastavena na "ano", aby se program vůbec spustil, poté do ní necháme načíst volbu uživatele:

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");

System.out.println("Vítejte v kalkulačce");
String pokracovat = "ano";
while (pokracovat.equals("ano"))
{
  System.out.println("Zadejte první číslo:");
  float a = Float.parseFloat(sc.nextLine());
  System.out.println("Zadejte druhé číslo:");
  float b = Float.parseFloat(sc.nextLine());
  System.out.println("Zvolte si operaci:");
  System.out.println("1 - sčítání");
  System.out.println("2 - odčítání");
  System.out.println("3 - násobení");
  System.out.println("4 - dělení");
  int volba = Integer.parseInt(sc.nextLine());
  float vysledek = 0;
  switch (volba)
  {
    case 1:
        vysledek = a + b;
    break;
    case 2:
        vysledek = a - b;
    break;
    case 3:
        vysledek = a * b;
    break;
    case 4:
        vysledek = a / b;
    break;
  }
  if ((volba > 0) && (volba < 5))
  {
    System.out.println("Výsledek: " + vysledek);
  }
  else
  {
    System.out.println("Neplatná volba");
  }
  System.out.println("Přejete si zadat další příklad? [ano/ne]");
  pokracovat = sc.nextLine();
}
System.out.println("Děkuji za použití kalkulačky.");

Všimněte si, že Stringy porovnáváme pomocí metody equals(), nikoli pomocí operátoru ==! Je to dáno tím, že String je referenční datový typ. Podmínka ("Text" == "Text") je špatně, musíme psát ("Text".equals("Text")). V kapitole o objektově orientovaném programování pochopíme proč.

Konzolová aplikace
Vítejte v kalkulačce
Zadejte první číslo:
12
Zadejte druhé číslo:
128
Zvolte si operaci:
1 - sčítání
2 - odčítání
3 - násobení
4 - dělení
1
Výsledek: 140
Přejete si zadat další příklad? [ano/ne]
ano
Zadejte první číslo:
-10.5
Zadejte druhé číslo:

Naši aplikaci lze nyní používat vícekrát a je již téměř hotová.

Již toho umíme docela dost, začíná to být zábava, že? :)

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 6. lekci Javy, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Stáhnout

Staženo 776x (52.04 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce java

 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 5. lekci Javy
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Java
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
63 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (18)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (97)

Avatar
kuba
Člen
Avatar
kuba:5.1.2020 19:45

podařilo se mi napsat kalkulačku:

package kalkulacka;
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class kalkulacka {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");


            System.out.println("Zadejte číslo k vynásobení:");
            String s = sc.nextLine();
            int a = Integer.parseInt(s);
            int c;
            c = a * 2;
            System.out.println(c);
            int d;
            d = a * 3;
            System.out.println(d);
            int e;
            e = a * 4;
            System.out.println(e);
            int f;
            f = a * 5;
            System.out.println(f);
            int g;
            g = a * 6;
            System.out.println(g);
            int h;
            h = a * 7;
            System.out.println(h);
            int i;
            i = a * 8;
            System.out.println(i);
            int j;
            j = a * 9;
            System.out.println(j);
            int k;
            k = a * 10;
            System.out.println(k);

    }

}
 
Odpovědět
5.1.2020 19:45
Avatar
Odpovídá na kuba
Matúš Olejník:5.1.2020 20:02

Jedna vec je, že sa ti to podarilo, ale píšeš to v lekcii o cykloch a pochváliš sa programom kde si žiadny cyklus nepoužil a namiesto toho si vytvoril x zbytočných premenných a zabil si čas písaním. Rovnako ak by si chcel násobiť číslami až napr. po 100 tak si nechcem predstaviť ako by si to napísal :D

Prejdi si ešte raz túto lekciu a možno prerobíš to násobenie do 4 riadkov :)

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");
System.out.println("Zadejte číslo k vynásobení:");

int scannedNumber = Integer.parseInt(sc.nextLine());
for (int i = 2; i < 11; i++){
  System.out.println(scannedNumber * i);
}
Odpovědět
5.1.2020 20:02
/* I am not sure why this works but it fixes the problem */
Avatar
Jindřich Pšeničný:18.1.2020 13:56

Ahoj těm zkušeným,
stačí mi když porozumím logice a potřebný kód si prostě z části, nebo celý někde zkopíruju, upravím a přizpůsobím, nebo je nutné "biflovat" zpaměti ?
Resp. chci se zeptat, dají se vůbec všechny třídy a metody naučit ?

Odpovědět
18.1.2020 13:56
se učit, se učit, se učit...
Avatar
Jurajs
Člen
Avatar
Odpovídá na Jindřich Pšeničný
Jurajs:18.1.2020 18:33

Tohle se neda nabiflovat, musis to pochopit jak zakladni konstrukce jazyka viz. podminky, promenne, cykly atp... A co se tyka metod a tříd tak to pochopíš v dalších lekcich viz. OOP - objektově orientovane programovani.­....Nic se hlavne nebifluj ;) A hodne stesti ;)

 
Odpovědět
18.1.2020 18:33
Avatar

Člen
Avatar
:30.1.2020 14:10

No, zábava to teda není,zatím, ale musím zkonstatovat, že pan Čápka umí dobře vysvětlovat. To jo, slušná práce*****.
Herbert Schildt takhle názorný rozhodně není. Postupovat podle něj, tak zešedivím.

 
Odpovědět
30.1.2020 14:10
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na
DarkCoder:30.1.2020 15:08

No jestli se bojíte zešedivění, tak to si raději ani žádné jiné knihy nekupujte. :-) Knihy Herberta Shildta patří k tomu nejlepšímu, co můžete, minimálně na našem trhu, získat. Mnoho z nich už bohužel ani nevychází. Knihy od tohoto autora jsou co se týká srozumitelnosti a návaznosti kapitol excelentní. Chápu, že pro nováčka nemusí být vše hned pochopitelné, ale jak si budete zkoušet různé příklady, bude Vám to připadat jednoznačné. :-)

Odpovědět
30.1.2020 15:08
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Avatar

Člen
Avatar
Odpovídá na DarkCoder
:30.1.2020 21:53

Nemám v úmyslu polemizovat, pokud se váš názor liší od mého,je mi to jedno.
Až se budu chtít zeptat na něčí úsudek, tak to udělám, za mě konec debaty.

 
Odpovědět
30.1.2020 21:53
Avatar
Veronika Nováková:15.4.2020 15:23

ahoj, prečo v cvičení mocninátor je zapísané
int vysledek = a;
neviem na to logicky prísť

 
Odpovědět
15.4.2020 15:23
Avatar
Veronika Nováková:15.4.2020 15:33

tak už som to pochopila :-)

 
Odpovědět
15.4.2020 15:33
Avatar
Filip Kohout
Člen
Avatar
Filip Kohout:15.9.2020 18:35

Ahoj

Editováno 15.9.2020 18:36
 
Odpovědět
15.9.2020 18:35
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 107. Zobrazit vše