Chci geek triko! Chci geek triko!
Extra 10 % bodů navíc a tričko zdarma při zadání kódu "TRIKO10"

Lekce 7 - Pole v Javě

Java Základní konstrukce Pole v Javě American English version English version

ONEbit hosting Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem. Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Cykly v Javě, jsme si v našem Java seriálu ukázali cykly. Dnes si v tutoriálu představíme datovou strukturu pole a vyzkoušíme si, co všechno umí.

Pole

Představte si, že si chcete uložit nějaké údaje o více prvcích. Např. chcete v paměti uchovávat 10 čísel, políčka šachovnice nebo jména 50ti uživatelů. Asi vám dojde, že v programování bude nějaká lepší cesta, než začít bušit proměnné uzivatel1, uzivatel2... až uzivatel50. Nehledě na to, že jich může být třeba 1000. A jak by se v tom potom hledalo? Brrr, takle ne :)

Pokud potřebujeme uchovávat větší množství proměnných stejného typu, tento problém nám řeší pole. Můžeme si ho představit jako řadu přihrádek, kde v každé máme uložený jeden prvek. Přihrádky jsou očíslované tzv. indexy, první má index 0.

Struktura pole

(Na obrázku je vidět pole osmi čísel)

Programovací jazyky se velmi liší v tom, jak s polem pracují. V některých jazycích (zejména starších, kompilovaných) nebylo možné za běhu programu vytvořit pole s dynamickou velikostí (např. mu dát velikost dle nějaké proměnné). Pole se muselo deklarovat s konstantní velikostí přímo ve zdrojovém kódu. Toto se obcházelo tzv. pointery a vlastními datovými strukturami, což často vedlo k chybám při manuální správě paměti a nestabilitě programu (např. v C++). Naopak některé interpretované jazyky umožňují nejen deklarovat pole s libovolnou velikostí, ale dokonce tuto velikost na již existujícím poli měnit (např. PHP). My víme, že Java je virtuální stroj, tedy cosi mezi kompilerem a interpretem. Proto můžeme pole založit s velikostí, kterou dynamicky zadáme až za běhu programu, ale velikost existujícího pole modifikovat nemůžeme. Lze to samozřejmě obejít nebo použít jiné datové struktury, ale k tomu se dostaneme.

Možná vás napadá, proč se tu zabýváme s polem, když má evidentně mnoho omezení a existují lepší datové struktury. Odpověď je prostá: pole je totiž jednoduché. Nemyslím pro nás na pochopení (to také), ale zejména pro Javu. Rychle se s ním pracuje, protože prvky jsou v paměti jednoduše uloženy za sebou, zabírají všechny stejně místa a rychle se k nim přistupuje. Mnoho vnitřních funkčností v Javě proto nějak pracuje s polem nebo pole vrací. Je to klíčová struktura.

Pro hromadnou manipulaci s prvky pole se používají cykly.

Pole deklarujeme pomocí hranatých závorek:

int[] pole;

Pole je samozřejmě název naší proměnné. Nyní jsme však pouze deklarovali, že v proměnné bude pole intů. Nyní ho musíme založit, abychom ho mohli používat. Použijeme k tomu klíčové slovo new, které zatím nebudeme vysvětlovat. Spokojme se s tím, že je to kvůli tomu, že je pole referenční datový typ (můžeme chápat jako složitější typ):

int[] pole = new int[10];

Nyní máme v proměnné pole pole o velikosti deseti intů.

K prvkům pole potom přistupujeme přes hranatou závorku, pojďme na první index (tedy index 0) uložit číslo 1.

int[] pole = new int[10];
pole[0] = 1;

Plnit pole takhle ručně by bylo příliš pracné, použijeme cyklus a naplníme si pole čísly od 1 do 10. K naplnění použijeme for cyklus:

int[] pole = new int[10];
pole[0] = 1;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  pole[i] = i + 1;
}

Abychom pole vypsali, můžeme za předchozí kód připsat:

for (int i = 0; i < pole.length; i++) {
  System.out.print(pole[i] + " ");
}

Všimněte si, že pole má konstantu length, kde je uložena jeho délka, tedy počet prvků. Stejně tak můžeme použít metodu size(), která vrátí stejný výsledek.

Konzolová aplikace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Můžeme použít zjednodušenou verzi cyklu pro práci s kolekcemi, známou jako foreach. Ten projede všechny prvky v poli a jeho délku si zjistí sám. Jeho syntaxe je následující:

for (datovytyp promenna : kolekce) {
  // příkazy
}

Cyklus projede prvky v kolekci (to je obecný název pro struktury, které obsahují více prvků, u nás to bude pole) postupně od prvního do posledního. Prvek máme v každé iteraci cyklu uložený v dané proměnné.

Přepišme tedy náš dosavadní program pro foreach. Foreach nemá řídící proměnnou, není tedy vhodný pro vytvoření našeho pole a použijeme ho jen pro výpis.

int[] pole = new int[10];
pole[0] = 1;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  pole[i] = i + 1;
}
for (int i : pole) {
  System.out.print(i + " ");
}

Výstup programu:

Konzolová aplikace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pole samozřejmě můžeme naplnit ručně a to i bez toho, abychom dosazovali postupně do každého indexu. Použijeme k tomu složených závorek a prvky oddělujeme čárkou:

String[] simpsonovi = {"Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Maggie"};

Pole často slouží k ukládání mezivýsledků, které se potom dále v programu používají. Když něco potřebujeme 10x, tak to nebudeme 10x počítat, ale spočítáme to jednou a uložíme do pole, odtud poté výsledek jen načteme.

Metody na třídě Arrays

Java nám poskytuje třídu Arrays, která obsahuje pomocné metody pro práci s poli.

K jejímu použití je třeba ji naimportovat:

import java.util.Arrays;

Pojďme se na ně podívat:

Sort()

Jak již název napovídá, metoda nám pole seřadí. Její jediný parametr je pole, které chceme seřadit. Je dokonce tak chytrá, že pracuje podle toho, co máme v poli uložené. Stringy třídí podle abecedy, čísla podle velikosti. Zkusme si seřadit a vypsat naši rodinku Simpsnů:

String[] simpsonovi = {"Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Maggie"};
Arrays.sort(simpsonovi);
for (String s : simpsonovi) {
  System.out.print(s + " ");
}

Konzolová aplikace
Bart Homer Lisa Maggie Marge

Zkuste si udělat pole čísel a vyzkoušejte si, že to opravdu funguje i pro ně.

BinarySearch()

Když pole seřadíme, umožní nám v něm Java vyhledávat prvky. Metoda binarySearch() nám vrátí index prvního nalezeného prvku. V případě nenalezení prvku vrátí -1. Metoda bere dva parametry, prvním je pole, druhým hledaný prvek. Umožníme uživateli zadat jméno Simpsna a poté zkontrolujeme, zda je to opravdu Simpson. Pole musí být opravdu setříděné, než metodu zavoláme!

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");

String[] simpsonovi = {"Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Maggie"};
System.out.println("Zadej Simpsna (z rodiny Simpsnů): ");
String simpson = sc.nextLine();

Arrays.sort(simpsonovi);
int pozice = Arrays.binarySearch(simpsonovi, simpson);
if (pozice >= 0)
    System.out.println("Jo, to je Simpson!");
else
    System.out.println("Hele, tohle není Simpson!");

Konzolová aplikace
Zadej Simpsna (z rodiny Simpsnů):
Homer
Jo, to je Simpson!

CopyOfRange()

copyOfRange() již podle názvu zkopíruje část pole do jiného pole. Prvním parametrem je zdrojové pole, druhým startovní pozice a třetím konečná pozice. Metoda vrací nové pole, které je výsekem původního pole.

Proměnná délka pole

Říkali jsme si, že délku pole můžeme definovat i za běhu programu, pojďme si to zkusit:

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");

System.out.println("Ahoj, spočítám ti průměr známek. Kolik známek zadáš?");
int pocet = Integer.parseInt(sc.nextLine());
int[] cisla = new int[pocet];
for (int i = 0; i < pocet; i++) {
    System.out.printf("Zadejte %d. číslo: ", i + 1);
    cisla[i] = Integer.parseInt(sc.nextLine());
}
// spočítání průměru
int soucet = 0;
for (int i: cisla) {
    soucet += i;
}
float prumer = soucet / (float)cisla.length;

System.out.printf("Průměr tvých známek je: %f", prumer);

Konzolová aplikace
Ahoj, spočítám ti průměr známek. Kolik známek zadáš?
5
Zadejte 1. číslo: 1
Zadejte 2. číslo: 2
Zadejte 3. číslo: 2
Zadejte 4. číslo: 3
Zadejte 5. číslo: 5
Průměr tvých známek je: 2.6

Tento příklad by šel samozřejmě napsat i bez použití pole, ale co kdybychom chtěli spočítat např. medián? Nebo např. vypsat zadaná čísla pozpátku? To už by bez pole nešlo. Takhle máme k dispozici v poli původní hodnoty a můžeme s nimi neomezeně a jednoduše pracovat.

U výpočtu průměru si všimněte, že při dělení je před jedním operandem napsáno (float), tím říkáme, že chceme dělit neceločíselně. Jistě si vzpomínáte, že při zadávání čísel při dělení jsme při 3 / 2 dostali výsledek 1 a při 3 / 2.0F dostali výsledek 1.5. Zde je princip stejný.

To by pro dnešek stačilo, můžete si s polem hrát. V příští lekci, Textové řetězce v Javě podruhé - práce s jednotlivými znaky, na vás čeká překvapení ;-)


 

Stáhnout

Staženo 867x (79.04 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce java

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
34 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Miniatura
Předchozí článek
Cykly v Javě
Miniatura
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Java
Miniatura
Následující článek
Cvičení k 7. lekci Javy
Aktivity (10)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (103)

Avatar
Norbert Hrdlicka:17. července 7:57

Exception in thread "main" java.lang.Run­timeException: Uncompilable source code - not a statement
at pole.Pole.main(Po­le.java:22)
C:\Users\blan­ka\AppData\Lo­cal\NetBeans\Cache\8­.2\executor-snippets\run.xml:53: Java returned: 1
BUILD FAILED (total time: 1 second)

toto je chybová hláška co mi vyjela bohužel nevím co sní :(

 
Odpovědět 17. července 7:57
Avatar
Odpovídá na Norbert Hrdlicka
Matúš Olejník:17. července 9:34

Choď do Pole.java na riadok 22, celý ho skopíruj a vlož sem.

Odpovědět 17. července 9:34
/* I am not sure why this works but it fixes the problem */
Avatar
Jakub Říman:12. října 9:37

Ahoj, není mi jasný tento příklad:

int[] pole = new int[10];
pole[0] = 1;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
pole[i] = i + 1;
}

Proč je tam ten druhý řádek pole[0] = 1; ? Vždyť cyklus pod ním stejně ten první index naplní...

 
Odpovědět 12. října 9:37
Avatar
pocitac770
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Jakub Říman
pocitac770:12. října 13:14

To tam nepatří normálně, je to jenom ukázka toho, že to dělá jedno a totéž

 
Odpovědět 12. října 13:14
Avatar
Odpovídá na pocitac770
Jakub Říman:13. října 17:08

Díky. A ještě mám jeden dotaz. Zkoušel jsem si napsat program, kde zadám délku pole (stringy) a program mi následně vypíše, co jsem zadal:

package pracespolem;

import java.util.Scanner;

public class PracesPolem {

public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner (System.in, "Windows-1250");
System.out.prin­tln("Zadej počet prvků pole");
int pocetprvku = Integer.parse­Int(sc.nextLi­ne());
String pole[] = new String[pocetprvku];

for(int i = 1; i <= pocetprvku; i++)
{
System.out.prin­tln("Zadej" + i + ". prvek");
pole[i] = sc.nextLine();
}
System.out.prin­tln("Nyní ti vypíšu, co všechno jsi zadal:");
for (String j : pole)
{
System.out.print(j + " ");
}

}
}

Program se spustí, ale když má vypsat, že mi nyní zopakuje, co jsme napsal, tak spadne a hodí hlášku: "Exception in thread "main" java.lang.Arra­yIndexOutOfBou­ndsException: 2
at pracespolem.Pra­cesPolem.main(Pra­cesPolem.java:22)
C:\Users\Jakub\Ap­pData\Local\Net­Beans\Cache\8­.2\executor-snippets\run.xml:53: Java returned: 1
BUILD FAILED (total time: 7 seconds)"

ať koukám, jak koukám, nevím, čím to může být. Moc děkuju za případné rady!

 
Odpovědět 13. října 17:08
Avatar
LeenaNap
Člen
Avatar
Odpovídá na Jakub Říman
LeenaNap:13. října 18:18

V cyklu jsi vylezl mimo pole.

 
Odpovědět 13. října 18:18
Avatar
Odpovídá na Jakub Říman
Matúš Olejník:13. října 18:19

Ak si poriadne prečítaš tento článok zistíš že indexovanie prvkov v poli začína od 0. Takže keď v takomto cykle, kde i je index v tvojom poli,

for(int i = 1; i <= pocetprvku; i++)

vkladáš údaje do poľa tak pri poslednom načítaní ti vyhodí tvoju chybu pretože ideš ukladať niečo mimo rozsah tvojho poľa. Preto si uprav ten cyklus takto

for(int i = 0; i < pocetprvku; i++)
Odpovědět  +1 13. října 18:19
/* I am not sure why this works but it fixes the problem */
Avatar
Odpovídá na Matúš Olejník
Jakub Říman:13. října 18:28

Díky moc!!! Jak zjišťuji, tak v programování hořím hlavně na takovýchto chybách z nepozornosti, na které pk nemohu přijít, protože je hledám úplně někde jinde - v samotném algoritmu řešení.

 
Odpovědět 13. října 18:28
Avatar
Odpovídá na Jakub Říman
Matúš Olejník:13. října 18:32

To prejde :D Ale keď klikneš na tú chybu tak sa ti nastaví kurzor na riadok

pole[i] = sc.nextLine();

a dokonca chyba s názvom ArrayIndexOutOf­BoundsExcepti­on ti naznačuje že sa snažíš robiť niečo s polom na indexe ktorý je mimo vyhradené miesto :)

Odpovědět 13. října 18:32
/* I am not sure why this works but it fixes the problem */
Avatar
Fíla N.
Člen
Avatar
Fíla N.:5. listopadu 20:28

Ahoj,
u BinarySearch se píše, že pokud nenalezne prvek v poli, že ta metoda vrátí -1. Mně vrací spíše nějaké záporné číslo, ale spíš tak jako dost random. Čím to je?

Nicméně ta podmínka i tak zafunguje (proměnná >= 0). Já jen, že když si nechám vypsat proměnné/proměnnou, tak tam není -1, ale třeba -6.
Zkoušel jsem na svém kódu ze cvičení i tady přímo váš kód pouštět u sebe v netbeans.

Díky

 
Odpovědět 5. listopadu 20:28
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 113. Zobrazit vše