První novoroční výprodej Java týden
Hledáš brigádu v IT, která bude 100 % home office a 100 % flexibilní? Pak napiš na: redakce [zavináč] itnetwork.cz pro více info!
80 % bodů zdarma díky akci Black Friday! Tento týden rovněž sleva na e-learning Java až 80 %

Lekce 9 - Textové řetězce v Javě do třetice - Split a join

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Textové řetězce v Javě podruhé - práce s jednotlivými znaky, jsme si ukázali, že String je vlastně pole znaků. Dnes si vysvětlíme další metody na řetězci, které jsem vám záměrně zatajil, protože jsme nevěděli, že String je vlastně pole :)

Když si vytvoříme libovolnou proměnnou a napíšeme za ni poté tečku, zobrazí nám NetBeans nabídku všech metod a vlastností (a také proměnných, ale k tomu se dostaneme až u objektů), které na ni můžeme volat. Zkusme si to:

Metody na textovém řetězci string v NetBeans

Tu samou nabídku lze vyvolat také stiskem Ctrl + Mezerník v případě, že kurzor umístíme na tečku. Samozřejmě to platí pro všechny proměnné i třídy a budeme toho využívat stále častěji. Metody jsou řazené abecedně a můžeme jimi listovat pomocí kurzorových šipek. NetBeans nám zobrazuje popis metod (co dělají) a jaké vyžadují parametry.

Řekněme si o následujících metodách a ukažme si je na jednoduchých příkladech:

Další metody na řetězci

substring()

Vrátí podřetězec od dané počáteční pozice do dané koncové pozice.

System.out.println("Kdo se směje naposled, ten je admin.".substring(13, 21));

Výstup:

Konzolová aplikace
naposled

compareTo()

Umožňuje porovnat dva řetězce podle abecedy. Vrací -1 pokud je první řetězec před řetězcem v parametru, 0 pokud jsou stejné a 1 pokud je za ním:

System.out.println("akát".compareTo("blýskavice"));

Výstup:

Konzolová aplikace
-1

Pojďme se nyní podívat na další metodu na Stringu, která je opravdu velmi užitečná.

split() a join()

Naši partneři možná hledají právě tebe!

Z předchozího tutoriálu víme, že parsování řetězce po znaku může být někdy docela složité a to jsme dělali poměrně jednoduchý příklad. S řetězci se samozřejmě budeme setkávat stále, a to jak na vstupu od uživatele (např. z konzole nebo z polí v okenních aplikacích), tak v souborech TXT a XML. Velmi často máme zadán jeden delší String (řádka souboru nebo řádka konzole), ve kterém je více hodnot, oddělených tzv. separátory, např. čárkou. V tomto případě hovoříme o formátu CSV (Comma-Separated Values, tedy hodnoty oddělené čárkou). Abychom si byli jisti, že víme, o čem hovoříme, ukažme si nějaké ukázkové řetězce:

Jan,Novák,Dlouhá 10,Praha 3,130 00
.. ... .-.. .- -. -.. ... --- ..-. -
(1,2,3;4,5,6;7,8,9)

První řetězec je očividně nějaký uživatel, takto bychom mohli např. realizovat uložení uživatelů do CSV souboru, každý na jeden řádek.
Druhý řetězec jsou znaky Morseovy abecedy, separátor (oddělovač) je zde mezera.
Třetí řetězec je matice o 3 sloupcích a 3 řádcích. Oddělovač sloupců je čárka, řádků středník

Na Stringu můžeme volat metodu split(), která bere jako parametr separátor. Následně původní řetězec rozdělí podle separátorů na pole podřetězců, které vrátí. To nám velmi ulehčí práci při rozdělování hodnot v řetězci.

Metoda join() se volá přímo na typu String a umožňuje nám naopak pole podřetězců spojit oddělovačem do jediného řetězce, parametry jsou oddělovač a pole. Výstupem metody je výsledný řetězec.

Jelikož neumíme tvořit objekty (uživatele) a ani pracovat s vícerozměrnými poli (matice), zkusíme si naprogramovat dekodér zpráv z Morseovy abecedy.

Dekodér Morseovy abecedy

Pojďme si opět připravit strukturu programu. Budeme potřebovat 2 řetězce se zprávou, jeden se zprávou v Morseově abecedě, druhý zatím prázdný, do kterého budeme ukládat výsledek našeho snažení. Dále budeme jako v případě samohlásek potřebovat nějaký vzor písmen. K písmenům samozřejmě vzor jejich znaku v morzeovce. Písmena můžeme opět uložit do pouhého Stringu, protože mají jen jeden znak. Znaky Morseovy abecedy mají již znaků více, ty musíme dát do pole. Struktura našeho programu by nyní mohla vypadat následovně:

// řetězec, který chceme dekódovat
String s = ".. - -. . - .-- --- .-. -.-";
System.out.printf("Původní zpráva: %s\n", s);
// řetězec s dekódovanou zprávou
String zprava = "";

// vzorová pole
String abecedniZnaky = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
String[] morseovyZnaky = {".-", "-...", "-.-.", "-..", ".", "..-.", "--.", "....",
"..", ".---", "-.-", ".-..", "--", "-.", "---", ".--.", "--.-", ".-.", "...", "-", "..-",
"...-", ".--", "-..-", "-.--", "--.."};

Můžete si potom přidat další znaky jako čísla a interpunkční znaménka, my je zde vynecháme. Nyní si řetězec s rozbijeme metodou split() na pole podřetězců, obsahujících jednotlivé znaky morzeovky. Splitovat budeme podle znaku mezery. Pole následně proiterujeme cyklem foreach:

// rozbití řetězce na znaky morzeovky
String[] znaky = s.split(" ");

// iterace znaky morzeovky
for (String morseuvZnak : znaky) {

}

Ideálně bychom se měli nějak vypořádat s případy, kde uživatel zadá např. více mezer mezi znaky (to uživatelé rádi dělají). Metoda split() poté vytvoří o jeden řetězec v poli více, který bude prázdný. Ten bychom měli poté v cyklu detekovat a ignorovat, my se s tím v tutoriálu nebudeme zabývat.

V cyklu se pokusíme najít aktuálně čtený znak morzeovky v poli morseovyZnaky. Bude nás zajímat jeho index, protože když se podíváme na ten samý index v poli abecedniZnaky, bude tam odpovídající písmeno. To je samozřejmě z toho důvodu, že jak pole tak řetězec obsahují stejné znaky, seřazené dle abecedy. Umístěme do těla cyklu následující kód:

char abecedniZnak = '?';

int index = -1;
for (int i = 0; i < morseovyZnaky.length; i++) {
  if (morseovyZnaky[i].equals(morseuvZnak))
    index = i;
}

if (index >= 0) { // znak nalezen
  abecedniZnak = abecedniZnaky.charAt(index);
}
zprava += abecedniZnak;

Kód nejprve do abecedního znaku uloží '?', protože se může stát, že znak v naší sadě nemáme. Následně se pokusíme zjistit jeho index. Pole v Javě bohužel nemá metodu indexOf() a zatím nechci zabíhat do složitějších datových struktur. Napíšeme si tedy vyhledání Stringu v poli sami, bude to docela jednoduché.

Nejprve nastavíme index na -1, protože nevíme, jestli pole daný String (morzeův znak) obsahuje. Následně pole projedeme cyklem a budeme kontrolovat jednotlivé Stringy s naším stringem (znakem). Již víme, že musíme k porovnání dvou řetězců použít metodu equals(). Pokud řetězce souhlasí, uložíme si aktuální index.

Pokud jsme znak našli (index >= 0), dosadíme do abecedniZnak znak z abecedních znaků pod tímto indexem. Nakonec znak připojíme ke zprávě. Operátor += nahrazuje zprava = zprava + abecedniZnak.

Závěrem samozřejmě zprávu vypíšeme:

System.out.printf("Dekódovaná zpráva: %s\n", zprava);

Konzolová aplikace
Původní zpráva: .. - -. . - .-- --- .-. -.-
Dekódovaná zpráva: itnetwork

Hotovo! Za úkol máte si naprogramovat program opačný, který naopak zakóduje řetězec do morzeovky, kód bude velmi podobný. Se split() a join() se potkáme během Java kurzu ještě několikrát.

Speciální znaky a escapování

Textový řetězec může obsahovat speciální znaky, které jsou předsazené zpětným lomítkem "\". Je to zejména znak \n, který kdekoli v textu způsobí odřádkování a poté \t, kde se jedná o tabulátor. Pojďme si to vyzkoušet:

System.out.println("První řádka\nDruhá řádka");

Znak "\" označuje nějakou speciální sekvenci znaků v řetězci a je dále využíván např. k psaní unicode znaku jako "\uxxxx", kde xxxx je kód znaku.

Problém může nastat ve chvíli, když chceme napsat samotné "\", musíme ho tzv. odescapovat:

System.out.println("Toto je zpětné lomítko: \\");

Stejným způsobem můžeme odescapovat např. uvozovku tak, aby ji Java nechápala jako konec řetězce:

System.out.println("Toto je uvozovka: \"");

Vstupy z konzole a polí v okenních aplikacích se samozřejmě escapují samy, aby uživatel nemohl zadat \n a podobně. V kódu to má programátor povoleno a musí na to myslet.

Tímto jsme v podstatě zakončili kurz se základní strukturou jazyka Java. V příštích lekcích si uvedeme vícerozměrná pole a matematické operace. Ze základních konstrukcí jazyka vás tu ale již nic nepřekvapí :) V podstatě byste již klidně mohli jít i na objekty, doporučují ale zbylé tutoriály ještě alespoň projet, jedná se přeci jen stále o základní znalosti, které byste měli mít. V příští lekci, Vícerozměrná pole v Javě, se tedy uvidíme u vícerozměrných polí.


 

Stáhnout

Staženo 840x (20.2 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce java

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
20 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Předchozí článek
Textové řetězce v Javě podruhé - práce s jednotlivými znaky
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Java
Miniatura
Následující článek
Cvičení k 9. lekci Javy
Aktivity (17)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (42)

Avatar
Monika Badačová:14.8.2018 18:46

Prosím, neviete poradiť, kde je chyba?

String s = "ahoj";
System.out.prin­tf("Pôvodná správa: %s\n", s);

String sprava = "";

String []abecedneZnaky = {"a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h",
"i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u",
"v", "w", "x", "y", "z"};
String[] morseoveZnaky = {".-", "-...", "-.-.", "-..", ".", "..-.", "--.", "....",
"..", ".---", "-.-", ".-..", "--", "-.", "---", ".--.", "--.-", ".-.", "...", "-", "..-",
"...-", ".--", "-..-", "-.--", "--.."};

String []znaky = s.split(" ");

for (String abecedniZnak : znaky) {
char morseovZnak = '?';

int index = -1;
for (int i = 0; i < abecedneZnaky­.length; i++) {
if (abecedneZnaky[i]­.equals(abeced­niZnak))
index = i; }

if (index >= 0) { // znak nalezen
morseovZnak = morseoveZnaky[in­dex]; } //systém vypisuje: incompatible types: String cannot be converted to char
sprava += morseovZnak+" "; }
System.out.prin­tf("Dekódovaná zpráva: \n %s\n", sprava); } }

 
Odpovědět
14.8.2018 18:46
Avatar
Odpovídá na Monika Badačová
Matúš Olejník:14.8.2018 19:23

Ahoj problém je v tom, že morseovZnak máš typu char a morseoveZnaky je pole Stringov a teda morseoveZnaky[in­dex] bude typu String. Jedno riešenie by mohlo byť že morseovZnak prerobíš na typ String

Ak by si sa nudila, tu som ti napísal kratšiu verziu aj s komentármi :)

public String stringToMorseEncode(String msg) {

//  ASCII hodnota znaku A je 65 preto nepotrebujeme takto rucne ukladat pismena do pola
//  String[] abecedneZnaky = {"a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h",
//    "i", "j", "k", "l", "m", "n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u",
//    "v", "w", "x", "y", "z"};

  //TODO pracovat s parametrom funkcie
  String povodnaSprava = "ahoj";
  System.out.printf("Pôvodná správa: %s\n", povodnaSprava);

  String vyslednaSprava = "";

  String[] morseoveZnaky = {
      ".-", "-...", "-.-.", "-..", ".",
      "..-.", "--.", "....", "..", ".---",
      "-.-", ".-..", "--", "-.", "---",
      ".--.", "--.-", ".-.", "...", "-",
      "..-", "...-", ".--", "-..-", "-.--",
      "--.."
  };

  //TODO doplnit kontrolu na ine znaky nez pismena atd
  for(int i = 0; i < povodnaSprava.length(); i++) {
    //String na pozicii i v povodnaSprava prevedieme na uperCase znak pretoze nizsie
    //od jeho ASCII hodnoty odratavame ASCII hodnotu znaku 'A' a vysledok pouzijeme ako
    //index do pola morseoveZnaky
    char znak = Character.toUpperCase(povodnaSprava.charAt(i));
    int asciiHodnota = (int) znak;

    //TODO pouzit StringBuilder - pozri Google ;)
    vyslednaSprava += morseoveZnaky[asciiHodnota - 65]; // alebo asciiHodnota - (int) 'A'
    vyslednaSprava += " ";
  }

  System.out.printf("Zakódovaná zpráva: \n %s\n", vyslednaSprava);

  return vyslednaSprava;
}
Editováno 14.8.2018 19:25
Odpovědět
14.8.2018 19:23
/* I am not sure why this works but it fixes the problem */
Avatar
Monika Badačová:14.8.2018 19:30

super :) ďakujem ti

 
Odpovědět
14.8.2018 19:30
Avatar
Libor Šimo (libcosenior):28.9.2018 6:32

Neviem, či si to niekto všimol, ale je tam chybička:
"CompareTo()
Umožňuje porovnat dva řetězce podle abecedy. Vrací -1 pokud je první řetězec před řetězcem v parametru, 0 pokud jsou stejné a 1 pokud je za ním:"

Vracia záporné alebo kladné číslo - rozdiel medzi umiestnením v abecede. Nula je jasná.

Odpovědět
28.9.2018 6:32
Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.
Avatar
Jiří Mareček:2.11.2018 11:59

Zdravím všechny!

Jsem úplný začátečník a zajímá mě jedna věc:
if (morseovyZnaky[i] - "i" v hranatých závorkách má indikovat, že se jedná o index pole morseovyZnaky?

Děkuji za Váš čas!

 
Odpovědět
2.11.2018 11:59
Naši partneři možná hledají právě tebe!
Avatar
mhmarekholly
Člen
Avatar
mhmarekholly:28.11.2018 16:44

Ahoj prosím vás v tej opačnej morzeovke je nutné dávať znaky abecedy do poľa stringov?

 
Odpovědět
28.11.2018 16:44
Avatar
Nessay
Člen
Avatar
Nessay:25.1.2019 14:45
System.out.println("Prosim zadaj spravu, ktoru zasifrujem do morzeovky:");
    String in = sc.nextLine();
    in = in.toLowerCase();
   String[] morseovyZnaky = {".-", "-...", "-.-.", "-..", ".", "..-.", "--.", "....", "..", ".---", "-.-", ".-..", "--", "-.", "---", ".--.", "--.-", ".-.", "...", "-", "..-", "...-", ".--", "-..-", "-.--", "--.."};
    String morzeovka = "";
    String[] slova = in.split(" ");                  // spravu rozdelime do slov
    for (String slovo : slova){
      String morzeovZnak = "?";
      int index = -1;
      int dlzkaSlova = 0 ;                     // slova rozdelime do pismen a tie na ASCII hodnotu
        for (int i = 0; i < slovo.length(); i++){
          dlzkaSlova ++;
        char pismenko = slovo.charAt(i);
        int o = (char)pismenko;
        index = o - 97;                       // 97 je ASCII hodnota 'a' a pole zacina indexom '0'
        morzeovZnak = morseovyZnaky[index];
        morzeovka += morzeovZnak;
        if (dlzkaSlova == slovo.length()){
          morzeovka += " ";
        }
      }
    }
    System.out.printf("Tvoja sprava v morzeovke vyzera takto: \"%s\"\n", morzeovka);

Da sa prosim vas "medzerovat" slova v sprave aj inak? (viem mohlo byt 2.
for (char pismenko : slovo.toCharA­rray())

 
Odpovědět
25.1.2019 14:45
Avatar
Matěj Bína
Člen
Avatar
Matěj Bína:23.3.2019 17:57

OK, takže... zpětnej překladač mi dělal blbiny kvůli tomu, že jsem se nemorseovské znaky snažil ošetřit přidáním

else {
    morseuvZnak = "?";
}

Prostě buď vypsal jedno písmeno a samý otazníky, nebo rovnou samý otazníky (proč překládal správně jenom písmeno z jsem se nikdy nedopátral).
Pak jsem viděl kód dommynyka o pár komentů výš, a když jsem za svůj kód u if přidal break; šlape to jak po másle.
Takže... je u if / else nutné používat break; nebo je možný, že chyba byla někde jinde?

 
Odpovědět
23.3.2019 17:57
Avatar
zitekv
Člen
Avatar
zitekv:23.3.2019 22:29

Když sem nevložíš kód toho cyklu, co ti dělá problémy, tak to bez věštecké koule nejde poradit.
Naštěstí jednu mám :-)
Podle všeho v cyklu projíždíš celou abecedu a pokud je shoda přiřadíš písmeno, ale cyklus nezastavíš ( a to právě udělá ten break - tzn. s if else to nemá žádnou souvislost) a další kontrolou ti to zase vloží otazník. Akorát z je na konci, tak to tam zůstane.
Je to tak?

 
Odpovědět
23.3.2019 22:29
Avatar
Marcel Mares
Člen
Avatar
Marcel Mares:22.8.2019 19:14

jaký odstrašující příklad, vždyť to máte dobře, jenom jste si ty poslední dva řádky nevyndala z těch cyklů, ale sama jste si toho za chvíli všimla a váš kód jste podle mě hezky zjednodušila tím, že i tu naši abecedu jste dala do pole stringů a odpadlo převádění mezi int a char a díky .toLowerCase a .trim na vstupu uživatele odpadly problémy s velkými písmeny a mezerami,
za mě určitě palec nahoru

 
Odpovědět
22.8.2019 19:14
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 52. Zobrazit vše