Přidej si svou IT školu do profilu a najdi spolužáky zde na síti :)

9. díl - Textové řetězce v Javě do třetice - Split

Java Základní konstrukce Textové řetězce v Javě do třetice - Split

Unicorn College ONEbit hosting Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem. Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Textové řetězce v Javě podruhé - práce s jednotlivými znaky, jsme si ukázali, že String je vlastně pole znaků. Dnes si vysvětlíme další metody na řetězci, které jsem vám záměrně zatajil, protože jsme nevěděli, že String je vlastně pole :)

Když si vytvoříme libovolnou proměnnou a napíšeme za ni poté tečku, zobrazí nám NetBeans nabídku všech metod a vlastností (a také proměnných, ale k tomu se dostaneme až u objektů), které na ni můžeme volat. Zkusme si to:

Metody na textovém řetězci string v NetBeans

Tu samou nabídku lze vyvolat také stiskem CTRL + Mezerník v případě, že kurzor umístíme na tečku. Samozřejmě to platí pro všechny proměnné i třídy a budeme toho využívat stále častěji. Metody jsou řazené abecedně a můžeme jimi listovat pomocí kurzorových šipek. NetBeans nám zobrazuje popis metod (co dělají) a jaké vyžadují parametry.

Řekněme si o následujících metodách a ukažme si je na jednoduchých příkladech:

Další metody na řetězci

Substring()

Vrátí podřetězec od dané počáteční pozice do dané koncové pozice.

System.out.println("Kdo se směje naposled, ten je admin.".substring(13, 21));

Výstup:

Konzolová aplikace
naposled

CompareTo()

Umožňuje porovnat dva řetězce podle abecedy. Vrací -1 pokud je první řetězec před řetězcem v parametru, 0 pokud jsou stejné a 1 pokud je za ním:

System.out.println("akát".compareTo("blýskavice"));

Výstup:

Konzolová aplikace
-1

Pojďme se nyní podívat na další metodu na Stringu, která je opravdu velmi užitečná.

Split()

Z předchozího tutoriálu víme, že parsování řetězce po znaku může být někdy docela složité a to jsme dělali poměrně jednoduchý příklad. S řetězci se samozřejmě budeme setkávat stále, a to jak na vstupu od uživatele (např. z konzole nebo z polí v okenních aplikacích), tak v souborech TXT a XML. Velmi často máme zadán jeden delší String (řádka souboru nebo řádka konzole), ve kterém je více hodnot, oddělených tzv. separátory, např. čárkou. V tomto případě hovoříme o formátu CSV (Comma-Separated Values, tedy hodnoty oddělené čárkou). Abychom si byli jisti, že víme, o čem hovoříme, ukažme si nějaké ukázkové řetězce:

Jan,Novák,Dlouhá 10,Praha 3,130 00
.. ... .-.. .- -. -.. ... --- ..-. -
(1,2,3;4,5,6;7,8,9)

První řetězec je očividně nějaký uživatel, takto bychom mohli např. realizovat uložení uživatelů do CSV souboru, každý na jeden řádek.
Druhý řetězec jsou znaky Morseovy abecedy, separátor (oddělovač) je zde mezera.
Třetí řetězec je matice o 3 sloupcích a 3 řádcích. Oddělovač sloupců je čárka, řádků středník

Na stringu můžeme volat metodu split(), která bere jako parametr separátor. Následně původní řetězec rozdělí podle separátorů na pole podřetězců, které vrátí. To nám velmi ulehčí práci při rozdělování hodnot v řetězci.

Jelikož neumíme tvořit objekty (uživatele) a ani pracovat s vícerozměrnými poli (matice), zkusíme si naprogramovat dekodér zpráv z Morseovy abecedy.

Dekodér Morseovy abecedy

Pojďme si opět připravit strukturu programu. Budeme potřebovat 2 řetězce se zprávou, jeden se zprávou v Morseově abecedě, druhý zatím prázdný, do kterého budeme ukládat výsledek našeho snažení. Dále budeme jako v případě samohlásek potřebovat nějaký vzor písmen. K písmenům samozřejmě vzor jejich znaku v morzeovce. Písmena můžeme opět uložit do pouhého Stringu, protože mají jen jeden znak. Znaky Morseovy abecedy mají již znaků více, ty musíme dát do pole. Struktura našeho programu by nyní mohla vypadat následovně:

// řetězec, který chceme dekódovat
String s = ".. - -. . - .-- --- .-. -.-";
System.out.printf("Původní zpráva: %s\n", s);
// řetězec s dekódovanou zprávou
String zprava = "";

// vzorová pole
String abecedniZnaky = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
String[] morseovyZnaky = {".-", "-...", "-.-.", "-..", ".", "..-.", "--.", "....",
"..", ".---", "-.-", ".-..", "--", "-.", "---", ".--.", "--.-", ".-.", "...", "-", "..-",
"...-", ".--", "-..-", "-.--", "--.."};

Můžete si potom přidat další znaky jako čísla a interpunkční znaménka, my je zde vynecháme. Nyní si řetězec s rozbijeme metodou split() na pole podřetězců, obsahujících jednotlivé znaky morzeovky. Splitovat budeme podle znaku mezery. Pole následně proiterujeme cyklem foreach:

// rozbití řetězce na znaky morzeovky
String[] znaky = s.split(" ");

// iterace znaků morzeovky
for (String morseuvZnak : znaky) {

}

Ideálně bychom se měli nějak vypořádat s případy, kde uživatel zadá např. více mezer mezi znaky (to uživatelé rádi dělají). Split() poté vytvoří o jeden řetězec v poli více, který bude prázdný. Ten bychom měli poté v cyklu detekovat a ignorovat, my se s tím v tutoriálu nebudeme zabývat.

V cyklu se pokusíme najít aktuálně čtený znak morzeovky v poli morseovyZnaky. Bude nás zajímat jeho index, protože když se podíváme na ten samý index v poli abecedniZnaky, bude tam odpovídající písmeno. To je samozřejmě z toho důvodu, že jak pole tak řetězec obsahují stejné znaky, seřazené dle abecedy. Umístěme do těla cyklu následující kód:

char abecedniZnak = '?';

int index = -1;
for (int i = 0; i < morseovyZnaky.length; i++) {
    if (morseovyZnaky[i].equals(morseuvZnak))
        index = i;
}

if (index >= 0) { // znak nalezen
    abecedniZnak = abecedniZnaky.charAt(index);
}
zprava += abecedniZnak;

Kód nejprve do abecedního znaku uloží '?', protože se může stát, že znak v naší sadě nemáme. Následně se pokusíme zjistit jeho index. Pole v Javě bohužel nemá metodu indexOf() a zatím nechci zabíhat do složitějších datových struktur. Napíšeme si tedy vyhledání Stringu v poli sami, bude to docela jednoduché.

Nejprve nastavíme index na -1, protože nevíme, jestli pole daný String (morzeův znak) obsahuje. Následně pole projedeme cyklem a budeme kontrolovat jednotlivé Stringy s naším stringem (znakem). Již víme, že musíme k porovnání dvou řetězců použít metodu equals(). Pokud řetězce souhlasí, uložíme si aktuální index.

Pokud jsme znak našli (index >= 0), dosadíme do abecedniZnak znak z abecedních znaků pod tímto indexem. Nakonec znak připojíme ke zprávě. Operátor += nahrazuje zprava = zprava + abecedniZnak.

Závěrem samozřejmě zprávu vypíšeme:

System.out.printf("Dekódovaná zpráva: %s\n", zprava);

Konzolová aplikace
Původní zpráva: .. - -. . - .-- --- .-. -.-
Dekódovaná zpráva: itnetwork

Hotovo! Za úkol máte si naprogramovat program opačný, který naopak zakóduje řetězec do morzeovky, kód bude velmi podobný. Se split() se potkáme během seriálu ještě několikrát.

Speciální znaky a escapování

Textový řetězec může obsahovat speciální znaky, které jsou předsazené zpětným lomítkem "\". Je to zejména znak \n, který kdekoli v textu způsobí odřádkování a poté \t, kde se jedná o tabulátor. Pojďme si to vyzkoušet:

System.out.println("První řádka\nDruhá řádka");

Znak "\" označuje nějakou speciální sekvenci znaků v řetězci a je dále využíván např. k psaní unicode znaku jako "\uxxxx", kde xxxx je kód znaku.

Problém může nastat ve chvíli, když chceme napsat samotné "\", musíme ho tzv. odescapovat:

System.out.println("Toto je zpětné lomítko: \\");

Stejným způsobem můžeme odescapovat např. uvozovku tak, aby ji Java nechápala jako konec řetězce:

System.out.println("Toto je uvozovka: \"");

Vstupy z konzole a polí v okenních aplikacích se samozřejmě escapují sami, aby uživatel nemohl zadat \n a podobně. V kódu to má programátor povoleno a musí na to myslet.

Tímto jsme v podstatě zakončili kurz se základní strukturou jazyka Java. V příštích lekcích si uvedeme vícerozměrná pole a matematické operace. Ze základních konstrukcí jazyka vás tu ale již nic nepřekvapí :) V podstatě byste již klidně mohli jít i na objekty, doporučují ale zbylé tutoriály ještě alespoň projet, jedná se přeci jen stále o základní znalosti, které byste měli mít. V příští lekci, Vícerozměrná pole v Javě, se tedy uvidíme u vícerozměrných polí.


 

Stáhnout

Staženo 736x (20.2 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce java

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
10 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (7)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (21)

Avatar
roman64
Redaktor
Avatar
roman64:3.12.2015 16:46

Ahoj. Možná tito bude jasnější s touto iterací:

public static void main(String[] args) {
    String retez = "Ahoj jak se máš?";
    int i;
    for (i=0; i<retez.length();i++)
      System.out.println(retez.substring(0,i));
  }
Odpovědět 3.12.2015 16:46
opravdu chytrý člověk se učí celý život
Avatar
Tomáš Kamlar:6.12.2015 16:32

moje verze pro opětovné zakodování zprávy do Moseovy abecedy :)

String zprava2 = "";

    for (char abecedniZnak : zprava.toCharArray())
    {
      int index = -1;
      String znak = " ";
      for (int i = 0; i < abecedniZnaky.length(); i++)
        {
          if (abecedniZnaky.charAt(i) == abecedniZnak)
            {
            index = i;
            }
        }
      if (index >=0)
        {
          znak = morseovyZnaky[index];
        }
      zprava2 += znak + " ";
    }
    System.out.printf("Znovu zakodovaná zpráva: %s\n", zprava2);
 
Odpovědět 6.12.2015 16:32
Avatar
Miroslav Bejlek:14.9.2016 17:15

Ahoj,
mám dotaz pro spojování řetězců mohu použít buď plus nebo příkaz concat().
String s1, s2, s3;
s3 = s1 + s2; nebo
s3 = s1.concat(s2)

dotaz mám v čem je rozdíl, podle mne je to stejné, pak nechápu proč tu speciální metodu vůbec zaváděli, tak si říkám, že asi nějaký rozdíl v tom bude, prosím řekněte mi jaký :-)

Děkuji :-)

 
Odpovědět 14.9.2016 17:15
Avatar
Dalibor Kužma:24.11.2016 19:59

viete mi povedať prečo môj prekladač koktá? Tu je kód:

Scanner sc = new Scanner (System.in, "Windows-1250");
    System.out.println("Vitajte v prekladači do Morseovky!");
    System.out.println("Vložte text na preklad:");
    String s = sc.nextLine();
    String preklad = "";
    String[] abeceda = {"a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"};
    String[] mAbeceda = {".-", "-...", "-.-.", "-..", ".", "..-.", "--.", "....",
"..", ".---", "-.-", ".-..", "--", "-.", "---", ".--.", "--.-", ".-.", "...", "-", "..-",
"...-", ".--", "-..-", "-.--", "--.."};
    String[] text = s.split("");
    for ( String aZnak : text){
      String mZnak = "?";
      int index = -1;
      for (int i =0; i < abeceda.length; i++){
        if (abeceda[i].equals(aZnak)){
          index = i;
        }
      if (index >= 0){
        mZnak = mAbeceda[index];
      }
      preklad += mZnak + " ";
      }

    }
    System.out.printf("Preložený text je: \n %s\n", preklad);
 
Odpovědět 24.11.2016 19:59
Avatar
pocitac770
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Dalibor Kužma
pocitac770:24.11.2016 21:59

Chyba je v této části kódu, zkus nad tím zapřemýšlet ;)

for (int i =0; i < abeceda.length; i++){
    if (abeceda[i].equals(aZnak)){
        index = i;
    }
    if (index >= 0){
        mZnak = mAbeceda[index];
    }
    preklad += mZnak + " ";
}
 
Odpovědět 24.11.2016 21:59
Avatar
Odpovídá na pocitac770
Dalibor Kužma:25.11.2016 22:06

pocitac770 Ďakujem prišiel som na to. Problém bol v zátvorke :).

 
Odpovědět 25.11.2016 22:06
Avatar
gcx11
Redaktor
Avatar
gcx11:26. dubna 22:14

Doplnil bych, že metoda split nebere jako parametr řetězec, ale regulární výraz.

Například rozdělení řetěžce na věty podle tečky nebude fungovat:

String text = "Dobrý den. Jmenuje se Jan Novák a učím se Javu. Docela mi to jde.";
String[] parts = text.split(".");
for (String s: parts){
   System.out.println(s);
 }

Napřed se musí upravit řetězec, aby nebyl brán jako regulární výraz:

String text = "Dobrý den. Jmenuje se Jan Novák a učím se Javu. Docela mi to jde.";
String[] parts = text.split(Pattern.quote("."));
for (String s: parts){
   System.out.println(s);
 }

Třída Pattern je z balíčku java.util.regex

Editováno 26. dubna 22:15
 
Odpovědět 26. dubna 22:14
Avatar
Radka Jánská:14. září 23:56

Tak musím říci, že dekoder morseovky se povedl, ale seděla jsem u toho 2 hodiny čistého času! Zítra si to musím porovnat s Vaším řešením. Ze začátku jsem se zacyklila na tom, že jsem opět chtěla bezmyšlenkovitě použít metodu split() - kdo by se nad tím v deset večer zamýšlel ... teprve postupnou analýzou mi došlo, že nemám potřebný separátor a vzpomněla jsem si ze starších tutoriálů na metodu toCharArray() ... pak jen vybojovat porovnávání znaků ... nefunguje equals, ale operátor == (pomohl strýček google) a řešení je na světě :-) děkuji za tohle mozkové cvičení, nevím, jestli jsem našla nejelegantnější řešení, ale hlavně, že jsem ho našla :-)

 
Odpovědět  +1 14. září 23:56
Avatar
Maroš Škumát:12. října 20:56

Neviete mi niekto povedať kde mám chybu ?

Scanner sc = new Scanner(System.in,"Windows-1250");
    System.out.println("Zvoľte si operáciu");
    System.out.println("1 - preklad do morseovej abecedy");
    System.out.println("2 - preklad z morseovej abecedy");
    byte voľba = Byte.parseByte(sc.nextLine());
    String[] abeceda = {"a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z"};
    String[] mAbeceda = {".-", "-...", "-.-.", "-..", ".", "..-.", "--.", "....",
    "..", ".---", "-.-", ".-..", "--", "-.", "---", ".--.", "--.-", ".-.", "...", "-", "..-",
    "...-", ".--", "-..-", "-.--", "--.."};
    String sprava = "";
    String znak = "";
    int index = -1;
    switch(voľba)
    {
      case 1:
        System.out.println("Napíšte správu na preloženie: ");
        String preklad1 = sc.nextLine();
        preklad1 = preklad1.trim();
        preklad1 = preklad1.toLowerCase();
        String[] Preklad = preklad1.split("");
        for(String preklad : Preklad)
        {
          for(int i = 0; i < abeceda.length; i++)
          {
            if(abeceda[i].equals(preklad))
            {
              index = i;
            }
            if(index > 0)
            {
            znak = mAbeceda[index];
            }
            }
        sprava += znak;
        }
        System.out.println("Dekódovaná správa: " + sprava);
        break;
 
Odpovědět 12. října 20:56
Avatar
Odpovídá na Maroš Škumát
Jana Cibulková:13. října 9:38

Aby to překládalo i písmeno a musí být if(index >=0){znak = mAbeceda[index];}
Chybí ti =

 
Odpovědět 13. října 9:38
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 31. Zobrazit vše