Hledáme fulltime PHP programátora do ITnetwork týmu - 100% homeoffice, 100% časově flexibilní #bezdeadlinu Mám zájem!
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Discount week 50

Lekce 8 - Textové řetězce v Javě podruhé - práce s jednotlivými znaky

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 7. lekci Javy, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

Pokud jste vycítili nějakou podobnost mezi polem a textovým řetězcem, tak jste vycítili správně. Pro ostatní může být překvapením, že String je v podstatě pole znaků (char) a můžeme s ním i takto pracovat. Pro přístup k jednotlivým znakům slouží metoda charAt(x), kde x udává index znaku v řetězci (počínaje 0).

Nejprve si vyzkoušejme, že to všechno funguje. Rozcvičíme se na jednoduchém vypsání znaku na dané pozici:

String s = "Ahoj ITnetwork";
System.out.println(s);
System.out.println(s.charAt(2));

Výstup:

Konzolová aplikace
Ahoj ITnetwork
o

Zklamáním může být, že znaky na dané pozici jsou v Javě read-only, nemůžeme je tedy jednoduše změnit.

Samozřejmě to jde udělat jinak, později si to ukážeme, zatím se budeme věnovat pouze čtení jednotlivých znaků.

Analýza výskytu znaků ve větě

Napišme si jednoduchý program, který nám analyzuje zadanou větu. Bude nás zajímat počet samohlásek, souhlásek a počet nepísmenných znaků (např. mezera nebo !).

Daný textový řetězec si nejprve v programu zadáme napevno, abychom ho nemuseli při každém spuštění psát. Až bude program hotový, nahradíme ho sc.nextLine(). Řetězec budeme projíždět cyklem po jednom znaku. Rovnou zde říkám, že neapelujeme na rychlost programu a budeme volit názorná a jednoduchá řešení.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Nejprve si připravme kód, definujme si samohlásky a souhlásky. Počet nepísmen nemusíme počítat, bude to délka řetězce mínus samohlásky a souhlásky. Abychom nemuseli řešit velikost písmen, celý řetězec na začátku převedeme na malá písmena. Připravme si proměnné, do kterých budeme ukládat jednotlivé počty. Protože se jedná o složitější kód, nebudeme zapomínat na komentáře.

pozn.: Kdybyste věděli, jak se správně říká nepísmennému znaku, napište mi to prosím do komentáře pod článek :)

// řetězec, který chceme analyzovat
String s = "Programátor se zasekne ve sprše, protože instrukce na šampónu byly: Namydlit, omýt, opakovat.";
System.out.println(s);
s = s.toLowerCase();

// inicializace počítadel
int pocetSamohlasek = 0;
int pocetSouhlasek = 0;

// definice typů znaků
String samohlasky = "aeiouyáéěíóúůý";
String souhlasky = "bcčdďfghjklmnpqrřsštťvwxzž";

// hlavní cyklus
for (char c : s.toCharArray()) {

}

Zpočátku si připravíme řetězec a převedeme ho na malá písmena. Počítadla vynulujeme. Na definice znaků nám postačí obyčejné Stringy. Hlavní cyklus nám projede jednotlivé znaky v řetězci s. Abychom mohli znaky iterovat (procházet cyklem), musíme si String převést na pole znaků. V úvodu jsem říkal, že String vlastně pole znaků je, ale ne plnohodnotné. Obsahuje něco navíc a něco mu chybí, např. možnost prvky iterovat cyklem. V cyklu tedy na s zavoláme metodu toCharArray(), která vrátí plnohodnotné pole znaků z řetězce s. V každé iteraci cyklu bude v proměnné c aktuální znak.

Pojďme plnit počítadla, pro jednoduchost již nebudu opisovat zbytek kódu a přesunu se jen k cyklu:

// hlavní cyklus
for (char c : s.toCharArray()) {
  if (samohlasky.contains(String.valueOf(c))) {
    pocetSamohlasek++;
  }
  else if (souhlasky.contains(String.valueOf(c))) {
    pocetSouhlasek++;
  }
}

Metodu contains() na řetězci již známe, jako parametr ji lze předat podřetězec. Bohužel nemůžeme předat znak char, musíme tedy znak převést na String. K tomu slouží výše uvedená metoda valueOf(). Daný znak c naší věty tedy nejprve zkusíme vyhledat v řetězce samohlasky a případně zvýšit jejich počítadlo. Pokud v samohláskách není, podíváme se do souhlásek a případně opětovně zvýšíme jejich počítadlo. Nyní nám chybí již jen výpis na konec. V textu použijeme speciální sekvenci znaků "\n", ta způsobí odřádkování.

System.out.printf("Samohlásek: %d\n", pocetSamohlasek);
System.out.printf("Souhlásek: %d\n", pocetSouhlasek);
System.out.printf("Nepísmenných znaků: %d\n", s.length() - (pocetSamohlasek + pocetSouhlasek));

Konzolová aplikace
Programátor se zasekne ve sprše, protože instrukce na šampónu byly: Namydlit, omýt, opakovat.
Samohlásek: 31
Souhlásek: 45
Nepísmenných znaků: 17

A je to!

ASCII hodnota

Možná jste již někdy slyšeli o ASCII tabulce. Zejména v éře operačního systému MS DOS prakticky nebyla jiná možnost, jak zaznamenávat text. Jednotlivé znaky byly uloženy jako čísla typu byte, tedy s rozsahem hodnot od 0 do 255. V systému byla uložena tzv. ASCII tabulka, která měla také 255 znaků a každému ASCII kódu (číselnému kódu) přiřazovala jeden znak.

Asi je vám jasné, proč tento způsob nepřetrval dodnes. Do tabulky se jednoduše nevešly všechny znaky všech národních abeced, nyní se používá unicode (UTF8) kódování, kde jsou znaky reprezentovány trochu jiným způsobem. Nicméně v Javě máme stále možnost pracovat s ASCII hodnotami jednotlivých znaků. Hlavní výhoda je v tom, že znaky jsou uloženy v tabulce za sebou, podle abecedy. Např. na pozici 97 nalezneme "a", 98 "b" a podobně. Podobně je to s čísly, diakritické znaky tam budou bohužel jen nějak rozházeny.

Zkusme si nyní převést znak do jeho ASCII hodnoty a naopak podle ASCII hodnoty daný znak vytvořit:

char c; // znak
int i; // ordinální (ASCII) hodnota znaku
// převedeme znak na jeho ASCII hodnotu
c = 'a';
i = (int)c;
System.out.printf("Znak %c jsme převedli na ASCII hodnotu %d\n", c, i);
// Převedeme ASCII hodnotu na znak
i = 98;
c = (char)i;
System.out.printf("ASCII hodnotu %d jsme převedli na znak %c", i, c);

Převodům se říká přetypování, ale o tom se blíže pobavíme až později.

Cézarova šifra

Vytvoříme si jednoduchý program pro na šifrování textu. Pokud jste někdy slyšeli o Cézarově šifře, bude to přesně to, co si zde naprogramujeme. Šifrování textu spočívá v posouvání znaku v abecedě o určitý, pevně stanovený počet znaků. Například slovo "ahoj" se s posunem textu o 1 přeloží jako "bipk". Posun umožníme uživateli vybrat. Algoritmus zde máme samozřejmě opět vysvětlený a to v článku Cézarova šifra . Program si dokonce můžete vyzkoušet v praxi - Online cézarova šifra .

Vraťme se k programování a připravme si kód. Budeme potřebovat proměnné pro původní text, zašifrovanou zprávu a pro posun. Dále cyklus projíždějící jednotlivé znaky a výpis zašifrované zprávy. Zprávu si necháme zapsanou napevno v kódu, abychom ji nemuseli při každém spuštění programu psát. Po dokončení nahradíme obsah proměnné metodou sc.nextLine(). Šifra nepočítá s diakritikou, mezerami a interpunkčními znaménky. Diakritiku budeme bojkotovat a budeme předpokládat, že ji uživatel nebude zadávat. Ideálně bychom poté měli diakritiku před šifrováním odstranit, stejně tak cokoli kromě písmen.

// inicializace proměnných
String s = "cernediryjsoutamkdebuhdelilnulou";
System.out.printf("Původní zpráva: %s\n", s);
String zprava = "";
int posun = 1;

// cyklus projíždějící jednotlivé znaky
for (char c : s.toCharArray()) {

}

// výpis
System.out.printf("Zašifrovaná zpráva: %s\n", zprava);

Nyní se přesuneme dovnitř cyklu, převedeme znak c na ASCII hodnotu (neboli ordinální hodnotu), tuto hodnotu zvýšíme o posun a převedeme zpět na znak. Tento znak nakonec připojíme k výsledné zprávě:

int i = (int)c;
i += posun;
char znak = (char)i;
zprava += znak;

Konzolová aplikace
Původní zpráva: cernediryjsoutamkdebuhdelilnulou
Zašifrovaná zpráva: dfsofejszktpvubnlefcviefmjmovmpv

Program si vyzkoušíme. Výsledek vypadá docela dobře. Zkusme si však zadat vyšší posun nebo napsat slovo "zebra". Vidíme, že znaky mohou po "z" přetéct do ASCII hodnot dalších znaků, v textu tedy již nemáme jen písmena, ale další ošklivé znaky. Uzavřeme znaky do kruhu tak, aby posun plynule po "z" přešel opět k "a" a dále. Postačí nám k tomu jednoduchá podmínka, která od nové ASCII hodnoty odečte celou abecedu tak, abychom začínali opět na "a".

int i = (int)c;
i += posun;
// kontrola přetečení
if (i > (int)'z') {
  i -= 26;
}
char znak = (char)i;
zprava += znak;

Pokud i přesáhne ASCII hodnotu 'z', snížíme ho o 26 znaků (tolik znaků má anglická abeceda). Operátor -= vykoná to samé, jako bychom napsali i = i - 26. Je to jednoduché a náš program je nyní funkční. Všimněme si, že nikde nepoužíváme přímé kódy znaků, v podmínce je (int)z, i když bychom tam mohli napsat rovnou 122. Je to z důvodu, aby byl náš program plně odstíněn od explicitních ASCII hodnot a bylo lépe viditelné, jak funguje. Cvičně si zkuste udělat dešifrování.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 8. lekci Javy, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Stáhnout

Staženo 865x (35.71 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce java

 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 7. lekci Javy
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Java
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
44 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (15)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (54)

Avatar
Matěj Bína
Člen
Avatar
Matěj Bína:23.3.2019 17:52

Ach tak. Díky za objasnění. Mně to hlavně překvapilo v tom, že je to takový neobvyklý a průvodní text článku to neřeší. Něco jako, "tohle je jediný (??) místo v Javě, kdy můžete prostě splácnout dvě proměnný různýho typu." To si imo zaslouží zmínku.

 
Odpovědět
23.3.2019 17:52
Avatar
Marcel Mares
Člen
Avatar
Marcel Mares:22.8.2019 15:54

jde, jenom musíš přidat + před = na 3.řádku : retezobr += retez.charAt(2); abys do toho prázdného stringu přičetl ten char znak v indexu 2

 
Odpovědět
22.8.2019 15:54
Avatar
Tomáš Weiter:6.11.2019 20:37

super

 
Odpovědět
6.11.2019 20:37
Avatar
Jan Béňa
Člen
Avatar
Jan Béňa:11.6.2020 9:52

Nevím jestli mám jen já takovou parádní klávesnici ale nikde na ní nemůžu najít ty čárky na hoře a musím je kopírovat. Poradíte jakým kouzlem je děláte? ( ' ) děkuji.

 
Odpovědět
11.6.2020 9:52
Avatar
DarkCoder
Člen
Avatar
Odpovídá na Jan Béňa
DarkCoder:11.6.2020 11:29

Klávesa ( ' ) se nachází na anglické klávesnici nad pravým Shift, popř. dle ASCII tabulky ji lze generovat kombinací kláves ALT + 39.

Odpovědět
11.6.2020 11:29
"„Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si."
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Lukáš Kučavík:29.8.2020 19:26

Nepísmennému znaku se říká "Grafém" ;)

Odpovědět
29.8.2020 19:26
Každý je zodpovědný za svůj život. Ale ne každý je ochoten tuto zodpovědnost přijmout.
Avatar
Alesh
Překladatel
Avatar
Odpovídá na Lukáš Kučavík
Alesh:29.8.2020 20:17

V lingvistice a typografii je grafém nejmenší, dále už nedělitelná jednotka psaného jazyka. Grafémy zahrnují písmena abecedy, znaky či piktogramy znakového písma, číslice a interpunkční a jiná znaménka.

https://cs.wikipedia.org/…/Graf%C3%A9m

 
Odpovědět
29.8.2020 20:17
Avatar
Petr Švejda
Člen
Avatar
Petr Švejda:20.12.2020 11:05

Znaky ASCII tabulky se dělí na písmena, číslice, interpunkční znaménka a tzv. bílé znaky. Když tak mě někdo opravte.

 
Odpovědět
20.12.2020 11:05
Avatar
Jaromír Olšovský:25.12.2020 22:10

Ahoj, mám problém s tím, že, když si kód příkladu z první části lekce, to je ten s "programátorem ve sprše", přepíšu do Apache Net Beans 12.2, tak to nefunguje. Chce to po mě definici char c. Konkrétně nefunguje tato část kódu, v NetBeans to vyžaduje definici c, hint píše: cannot find symbol c. Nechybí v kódu něco? Díky za objasnění.

for (char c : s.toCharArray()) {
  if (samohlasky.contains(String.valueOf(c))) {
    pocetSamohlasek++;
 
Odpovědět
25.12.2020 22:10
Avatar
Jaromír Olšovský:25.12.2020 23:57

Sorry, už jsem na to přišel, měl jsem špatně umístěný ; :-)

 
Odpovědět
25.12.2020 23:57
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 64. Zobrazit vše