Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se PHP
PHP týden

Lekce 5 - Cykly v JavaScriptu

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 4. lekci JavaScriptu, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V dnešním tutoriálu se budeme věnovat cyklům v JavaScriptu.

Cykly

Cykly spolu s podmínkami tvoří základ každého programovacího jazyka. Jak již slovo cyklus napoví, něco se bude opakovat. Když chceme v programu něco udělat 100x, jistě nebudeme psát pod sebe 100x ten samý kód, ale vložíme ho do cyklu. Cyklů máme několik druhů, vysvětlíme si, kdy který použít. Samozřejmě si ukážeme praktické příklady.

for cyklus

Tento cyklus má stanovený pevný počet opakování a hlavně obsahuje tzv. řídící proměnnou (celočíselnou), ve které se postupně během běhu cyklu mění hodnoty. Syntaxe (zápis) cyklu for je následující:

for (promenna; podminka; prikaz)
 • promenna je řídící proměnná cyklu, které nastavíme počáteční hodnotu (nejčastěji 0, protože v programování vše začíná od nuly, nikoli od jedničky). Např. tedy let i = 0.
 • podminka je podmínka vykonání dalšího kroku cyklu. Jakmile nebude platit, cyklus se ukončí. Podmínka může být např. (i < 10).
 • prikaz nám říká, co se má v každém kroku s řídící proměnnou stát. Tedy zda se má zvýšit nebo snížit. K tomu využijeme speciálních příkazů ++ a --, ty samozřejmě můžete používat i úplně běžně mimo cyklus, slouží ke zvýšení nebo snížení proměnné o 1.

Pojďme si udělat jednoduchý příklad, většina z nás jistě zná Sheldona z The Big Bang Theory. Pro ty co ne, budeme simulovat situaci, kdy klepe na dveře své sousedky. Vždy 3x zaklepe a poté zavolá: "Penny!". Náš kód by bez cyklů vypadal takto:

document.write("Knock<br />");
document.write("Knock<br />");
document.write("Knock<br />");
document.write("Penny!");

My ale už nic nemusíme otrocky opisovat:

for (let i = 0; i < 3; i++) {
  document.write("Knock<br />");
}
document.write("Penny!");

Výsledek:

For cyklus v JavaScriptu
localhost

Cyklus proběhne 3x, zpočátku je v proměnné i nula, cyklus vypíše "Knock" a zvýší proměnnou i o jedna. Poté běží stejně s jedničkou a dvojkou. Jakmile je v i trojka, již nesouhlasí podmínka i < 3 a cyklus končí. O vynechávání složených závorek platí to samé, co u podmínek. V tomto případě tam nemusí být, protože cyklus spouští pouze jediný příkaz. Nyní můžeme místo trojky napsat do deklarace cyklu desítku. Příkaz se vypíše 10x aniž bychom psali něco navíc. Určitě vidíte, že cykly jsou mocným nástrojem.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Zkusme si nyní využít toho, že se nám proměnná inkrementuje. Vypišme si čísla od jedné do deseti do seznamu.

document.write("<ul>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<li>" + i);
document.write("</ul>");

Výsledek:

For cyklus v JavaScriptu
localhost

Vidíme, že řídící proměnná má opravdu v každé iteraci (průběhu) jinou hodnotu. Všimněte si, že v cyklu tentokrát nezačínáme na 0, ale můžeme nastavit počáteční hodnotu 1 a koncovou 10. V programování je ovšem zvykem začínat od nuly, později zjistíme proč. Mezeru za každé číslo připojujeme jako text pomocí operátoru +.

Nyní si vypíšeme malou násobilku (násobky čísel 1 až 10, vždy do deseti). Stačí nám udělat cyklus od 1 do 10 a proměnnou vždy násobit daným číslem. K výpisu hodnot využijeme tabulku. Mohlo by to vypadat asi takto:

document.write('<table border="1"><tr>');
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 2 + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 3 + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 4 + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 5 + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 6 + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 7 + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 8 + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 9 + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 10 + "</td>");
document.write("</tr></table>");

A výsledek v prohlížeči:

For cyklus v JavaScriptu
localhost

Program funguje hezky, ale pořád jsme toho dost napsali. Pokud vás napadlo, že v podstatě děláme 10x to samé a pouze zvyšujeme číslo, kterým násobíme, máte pravdu. Nic nám nebrání vložit 2 cykly do sebe:

document.write('<table border="1">');
for (let j = 1; j <= 10; j++)
{
  document.write("<tr>");
  for (let i = 1; i <= 10; i++)
    document.write("<td>" + i * j + "</td>");
  document.write("</tr>");
}
document.write("</table>");

Poměrně zásadní rozdíl, že? Pochopitelně nemůžeme použít u obou cyklů i, protože jsou vložené do sebe. Proměnná j nabývá ve vnějším cyklu hodnoty 110. V každé iteraci (rozumějte průběhu) cyklu je poté spuštěn další cyklus s proměnnou i. Ten je nám již známý, vypíše násobky, v tomto případě násobíme proměnnou j. Každý průběh vnitřního cyklu je třeba vložit do řádku tabulky, tedy do tagů <tr> a </tr>.

Udělejme si ještě jeden program, na kterém si ukážeme práci s vnější proměnnou. Aplikace bude umět spočítat libovolnou mocninu libovolného čísla:

let a = 2; // Základ mocniny
let n = 3; // Exponent

let vysledek = a;
for (let i = 0; i < (n - 1); i++) {
  vysledek = vysledek * a;
}

document.write("Výsledek: " + vysledek);

Asi všichni tušíme, jak funguje mocnina. Pro jistotu připomenu, že například 23 = 2 * 2 * 2. Tedy an spočítáme tak, že n-1 krát vynásobíme číslo a číslem a. Výsledek si samozřejmě musíme ukládat do proměnné. Zpočátku bude mít hodnotu a a postupně se bude v cyklu pronásobovat. Pokud jste to nestihli, máme tu samozřejmě článek s algoritmem výpočtu libovolné mocniny. Vidíme, že naše proměnná vysledek je v těle cyklu normálně přístupná. Pokud si však nějakou proměnnou založíme v těle cyklu, po skončení cyklu zanikne a již nebude přístupná.

Výsledek:

For cyklus v JavaScriptu
localhost

Už tušíme, k čemu se for cyklus využívá. Zapamatujme si, že je počet opakování pevně daný. Do proměnné cyklu bychom neměli nijak zasahovat ani dosazovat, program by se mohl tzv. zacyklit, zkusme si ještě poslední, odstrašující příklad:

// tento kód je špatně
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  i = 1;

Au, vidíme, že program se zasekl. Cyklus stále inkrementuje proměnnou i, ale ta se vždy sníží na 1. Nikdy tedy nedosáhne hodnoty > 10, cyklus nikdy neskončí a stránka se stále načítá. Záložku musíme zavřít.

while cyklus

Cyklus while funguje jinak, jednoduše opakuje příkazy v bloku dokud platí podmínka. Syntaxe cyklu je následující:

while (podminka) {
  // příkazy
}

Pokud vás napadá, že lze přes while cyklus udělat i for cyklus, máte pravdu :) Cyklus for je vlastně speciální případ while cyklu. Cyklus while se ale používá na trochu jiné věci, často máme v jeho podmínce např. metodu vracející logickou hodnotu true/false. Původní příklad z for cyklu bychom udělali pomocí while následovně:

let i = 1;
while (i <= 10) {
  document.write(i + " ");
  i++;
}

To ale není ideální použití while cyklu. V kurzu se k cyklům ještě jednou vrátíme a ukážeme si i pár dalších konstrukcí, které s nimi souvisejí. Jako základ nám to však pro další práci bohatě stačí.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 5. lekci JavaScriptu, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měla jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 351x (3.24 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce JavaScript

 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 4. lekci JavaScriptu
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka JavaScript
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
29 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (16)

 

 

Komentáře

Avatar
dr.jalo2
Člen
Avatar
dr.jalo2:13.1.2015 20:10

Alternativa k mocnine. Funguje pre nulu aj zaporne cisla.

var a = 2; // Základ mocniny
var n = 3; // Exponent
n= prompt("Zadaj exponent pre zaklad 2 ");
var vysledek = 1;
for (var i = 0; i < Math.abs(n); i++)
{
  vysledek = (n>0)? (vysledek * a) : (vysledek /a) ;
}
document.write("<br/> Mocnina "+a+" na "+n+" = "+vysledek+"<br/>");
 
Odpovědět
13.1.2015 20:10
Avatar
asanos
Člen
Avatar
asanos:15.6.2015 21:16

Mám pro vás menší tip. Každý z vás už určitě někdy použil cyklus FOR pro procházení pole... a věřím, že kód který jste pro to použili byl podobný tomuhle:

for(var i=0; i < pole.length; i++){
 //udělej něco s i-tým prvkem pole
}

Problémem je, že při každém průchodu cyklem se musí znovu spočítat velikost daného pole, jestli se náhodou nějak nezměnilo. Což je pomalé.
____
Pokud nebudeme měnit velikost pole uvnitř daného cyklu, můžeme si dovolit následující způsob.

for(var i=0, length=pole.length; i < length; i++){
 //udělej něco s i-tým prvkem pole
}

Délka se vypočítá pouze jedenkrát na začátku, tzn. mnohem rychlejší ;)

Odpovědět
15.6.2015 21:16
Na světě je 10 typů lidí. Ti, kteří rozumí binárce a ti co nerozumí.
Avatar
Odpovídá na asanos
Michal Žůrek - misaz:15.6.2015 21:21

tolikrát rychlejší to teda není, navíc je to méně přehledné (protože nejpoužívanější cykl, nejen na pole, je ten první tebou zmíněný). Navíc na to existuje forEach, když už tedy chceme být důslednější...

pole.forEach(function (item) {
  // zpracování položky
});
 
Odpovědět
15.6.2015 21:21
Avatar
asanos
Člen
Avatar
asanos:15.6.2015 22:10

ok ok :D to máš asi pravdu ;)

test forEachu jsem nenašel...

http://jsperf.com/…ray-length/4

Odpovědět
15.6.2015 22:10
Na světě je 10 typů lidí. Ti, kteří rozumí binárce a ti co nerozumí.
Avatar
ra3sk
Člen
Avatar
ra3sk:11.10.2016 20:10
document.write("<ul>");
for (var i = 1; i <= 10; i++)
    document.write("<li>" + i);
document.write("</ul>");

jak je možné, že to <li> sa samo aj zavrie... respektíve to nespôsobí error?

 
Odpovědět
11.10.2016 20:10
Avatar
Pavol Hejný
Autoredaktor
Avatar
Odpovídá na ra3sk
Pavol Hejný:12.10.2016 12:24

HTML je hrozně "tolerantní" na chyby. Není potřeba, aby bylo tak přísné, protože je často zcela zjevné, jak chybu opravit, protože každy tag v sobě nese určitý význam:

<table>
<tr>
<td>A
<td>B
<tr>
<td>C
<td>D
</table>

Zatímco v programovacím jazyce to nejde automaticky:

for(let y=0;y<2;y++){
for(let x=0;x<2;x++){

for(let x=0;x<2;x++){

}

Tohle se dá doplnit jako 2 nebo 3 for v sobě.

Ale pochopitelně neuzavírat značky v html je prasárna

Editováno 12.10.2016 12:26
Odpovědět
12.10.2016 12:24
/^(web )?(app )?developer$/
Avatar
ra3sk
Člen
Avatar
Odpovídá na Pavol Hejný
ra3sk:17.10.2016 15:46

Díky

 
Odpovědět
17.10.2016 15:46
Avatar
Petr Vopalecký:4.3.2017 22:51

Ahoj,
poradí mi někdo jak bych mohl udělat "správně" následující hru na hádání náhodného čísla? (Pro jednoduchost [1-3]). Vím, že to má primitivní řešení, ale nemůžu přijít na to jak udělat aby každý 2. prompt nebyl prázdný (viz kód níže). Děkuji :)

var hadaneCislo = Math.floor((Math.random() * 3) + 1);

        function tipuj(){
        var tip = prompt();
            if (tip == hadaneCislo){
                document.write("<br>Dobře Ty!");
        } else if (tip < hadaneCislo){
                var tip = prompt("přidej");
            tipuj();
        } else if (tip > hadaneCislo){
                var tip = prompt("uber");
            tipuj();
        }
        }
        tipuj();
 
Odpovědět
4.3.2017 22:51
Avatar
koukalf
Člen
Avatar
Odpovídá na Petr Vopalecký
koukalf:21.3.2017 0:39

Ahoj, nevím jestli tě moje odpověď potěší, ale podle mě je tvůj příklad klasický cyklus - zatímco ty se ho snažíš řešit pomoci funkce. Samozřejmě to lze, jen si myslím, že je to nešťastně zvolený příklad.

Odpověď na tvou otázku je skutečně jednoduchá - vždy když zavoláš funkci, tak se provede od shora dolů a jako první řádek ve funkci máš proměnnou tip, do které jsi vložil příkaz prompt, jenž je samozřejmě prázdný.

Já bych ho řešil hlavně pomoci cyklu a to do...while -> kód se ti vykoná minimálně jednou s tím, že pokud uhádneš hra končí, pokud ne tak je nekonečná(dokud neuhádneš).

Zabalil jsem ti to i do funkce - myslím si, že to má kapku větší logiku a nechtěl jsem ti to zase celé překopat.

Jinak jsem si všiml, že pořád dokola deklaruješ proměnnou tip - stačí jednou uvnitř funkce, nemusíš se obávat, že by jsi vytvořil glob.proměnnou - navíc si tím velmi znepřehledňuješ zdrojový kód.

var hadaneCislo = Math.floor((Math.random() * 3) + 1);

var okno = confirm("Chceš hrát hru hádej číslo?");

    if(okno) {
        tipuj();
    } else {
    document.write("Dobře");
    }

        function tipuj() {

        var tip=prompt("Hádej číslo");

        do {

        if (tip < hadaneCislo){
                tip = prompt("přidej");
        } else if (tip > hadaneCislo){
                tip = prompt("uber");
        }

        } while(tip!=hadaneCislo);

        document.write("Dobře ty!");

        }
Odpovědět
21.3.2017 0:39
Kvalitní program je jako báseň, pokud do něj nevložíš um, tak se nedá číst.
Avatar
Odpovídá na koukalf
Petr Vopalecký:30.3.2017 11:10

Odpověď potěšila, děkuju za vysvětlení :-)

 
Odpovědět
30.3.2017 11:10
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Martin Fukátko:22.6.2017 10:54

Pokud si však nějakou proměnnou založíme v těle cyklu, po skončení cyklu zanikne a již nebude přístupná.

Hmm, tak tohle neplatí. Třeba toto vypíše n=10, po té, co cyklus skončil:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
  <title>Testovací stránka</title>
  <style type="text/css">

  </style>

  <script type="text/javascript">
    function test() {
      document.write('<table border="1">');
      for (var j = 1; j <= 10; j++) {
        document.write("<tr>");
        for (var i = 1; i <= 10; i++) {
          document.write("<td>" + i * j + "</td>");
          var n = i;
        }
        document.write("</tr>");
      }
      document.write("</table>");
      document.write('n = ' + n);
    }
  </script>

</head>

<body>
  <button onclick="test();">run test</button>
</body>

</html>
 
Odpovědět
22.6.2017 10:54
Avatar
Odpovídá na Martin Fukátko
Honza Prosecký:23.6.2017 18:37

To by asi platilo u let, ze by n nebylo pristupny vne cyklu, ne?

 
Odpovědět
23.6.2017 18:37
Avatar
Odpovídá na Honza Prosecký
Wal De Mar-Lad:23.6.2017 18:45

Presne tak. Premenná definovaná kľúčovým slovom "var" bude dostupná aj po skončení cyklu, kdežto premenná definovaná pomocou kľúčového slova "let" nebude.

Odpovědět
23.6.2017 18:45
Libraries over frameworks...
Avatar
Jan Praks
Člen
Avatar
Jan Praks:19.7.2018 20:40

Ahoj kdyz si v netbeanech necham vygenerovat for tak promenne maj datovy typ var misto let, je to spatne a nejde to nejak zmenit na let stejne jako tady?

 
Odpovědět
19.7.2018 20:40
Avatar
Nela Jungmannová:14.11.2018 14:49

Ahoj,
omlouvám se za hloupý dotaz. Po několika neúspěších s tabulkou jsem přepsala (snad) naprosto přesně Váš kód, přesto se mi čísla stále objevují v jedné rovině a ne v tabulce. Co dělám špatně a kde je chyba?

document.write('<table border="1">');
for (let j = 1; j <= 10; j++)
{
  document.write("<tr>");
  for (let i = 1; i <= 10; i++)
      document.write("<td>" + i * j + "</td>");
  document.write("</tr");
  }
document.write("</table>");
Editováno 14.11.2018 14:51
 
Odpovědět
14.11.2018 14:49
Avatar
Odpovídá na Nela Jungmannová
Ondřej Šrytr:14.11.2018 18:34

Ahoj,
zkus to takhle, mělo by to fungovat. :)

document.write('<table border="1">');
for (let j = 1; j <= 10; j++)
{
  document.write("<tr>");
  for (let i = 1; i <= 10; i++)
      document.write("<td>" + i * j + "</td>");
  }
  document.write("</tr");
document.write("</table>");
Editováno 14.11.2018 18:36
 
Odpovědět
14.11.2018 18:34
Avatar
Víťa Š.
Člen
Avatar
Odpovídá na Nela Jungmannová
Víťa Š.:9.10.2019 17:42

Přidej ve 4. řádku do závorek <li>

document.write("<li> <tr>");
Odpovědět
9.10.2019 17:42
Život by byl mnohem snazší, kdybychom k němu měli zdrojový kód.
Avatar
Víťa Š.
Člen
Avatar
Odpovídá na Víťa Š.
Víťa Š.:9.10.2019 17:51

Oprava, překlep, správně je:
Přidej ve 4. řádku do závorek <ul> document.write("<ul><tr>­");

document.write('<table border="1">');
for (let j = 1; j <= 10; j++)
{
  document.write("<ul><tr>");
  for (let i = 1; i <= 10; i++)
      document.write("<td>" + i * j + "</td>");
  document.write("</tr");
  }
document.write("</table>");
Odpovědět
9.10.2019 17:51
Život by byl mnohem snazší, kdybychom k němu měli zdrojový kód.
Avatar
Petr Kašný
Člen
Avatar
Odpovídá na Nela Jungmannová
Petr Kašný:28.1.2020 22:01

Ahoj,
ve třetím řádku od konce máš "</tr" , má být "</tr>"
Neukončila jsi řádek, proto je to vše v jednom řádku.

 
Odpovědět
28.1.2020 22:01
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 19 zpráv z 19.