Java týden Java týden
Pouze tento týden sleva až 80 % na celý Java e-learning!
Brno? Vypsali jsme pro vás nové termíny školení OOP v Brně!

Lekce 5 - Cykly v JavaScriptu

Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem.
Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Podmínky v JavaScriptu, jsme se naučili programovat podmínky v JavaScriptu. V dnešním tutoriálu se budeme věnovat cyklům v JavaScriptu.

Cykly

Cykly spolu s podmínkami tvoří základ každého programovacího jazyka. Jak již slovo cyklus napoví, něco se bude opakovat. Když chceme v programu něco udělat 100x, jistě nebudeme psát pod sebe 100x ten samý kód, ale vložíme ho do cyklu. Cyklů máme několik druhů, vysvětlíme si, kdy který použít. Samozřejmě si ukážeme praktické příklady.

For cyklus

Tento cyklus má stanovený pevný počet opakování a hlavně obsahuje tzv. řídící proměnnou (celočíselnou), ve které se postupně během běhu cyklu mění hodnoty. Syntaxe (zápis) cyklu for je následující:

for (promenna; podminka; prikaz)
 • promenna je řídící proměnná cyklu, které nastavíme počáteční hodnotu (nejčastěji 0, protože v programování vše začíná od nuly, nikoli od jedničky). Např. tedy let i = 0.
 • podminka je podmínka vykonání dalšího kroku cyklu. Jakmile nebude platit, cyklus se ukončí. Podmínka může být např. (i < 10).
 • prikaz nám říká, co se má v každém kroku s řídící proměnnou stát. Tedy zda se má zvýšit nebo snížit. K tomu využijeme speciálních příkazů ++ a --, ty samozřejmě můžete používat i úplně běžně mimo cyklus, slouží ke zvýšení nebo snížení proměnné o 1.

Pojďme si udělat jednoduchý příklad, většina z nás jistě zná Sheldona z The Big Bang Theory. Pro ty co ne, budeme simulovat situaci, kdy klepe na dveře své sousedky. Vždy 3x zaklepe a poté zavolá: "Penny!". Náš kód by bez cyklů vypadal takto:

document.write("Knock<br />");
document.write("Knock<br />");
document.write("Knock<br />");
document.write("Penny!");

My ale už nic nemusíme otrocky opisovat:

for (let i = 0; i < 3; i++) {
  document.write("Knock<br />");
}
document.write("Penny!");

Výsledek:

For cyklus v JavaScriptu
localhost

Cyklus proběhne 3x, zpočátku je v proměnné i nula, cyklus vypíše "Knock" a zvýší proměnnou i o jedna. Poté běží stejně s jedničkou a dvojkou. Jakmile je v i trojka, již nesouhlasí podmínka i < 3 a cyklus končí. O vynechávání složených závorek platí to samé, co u podmínek. V tomto případě tam nemusí být, protože cyklus spouští pouze jediný příkaz. Nyní můžeme místo trojky napsat do deklarace cyklu desítku. Příkaz se vypíše 10x aniž bychom psali něco navíc. Určitě vidíte, že cykly jsou mocným nástrojem.

Zkusme si nyní využít toho, že se nám proměnná inkrementuje. Vypišme si čísla od jedné do deseti do seznamu.

document.write("<ul>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<li>" + i);
document.write("</ul>");

Výsledek:

For cyklus v JavaScriptu
localhost

Vidíme, že řídící proměnná má opravdu v každé iteraci (průběhu) jinou hodnotu. Všimněte si, že v cyklu tentokrát nezačínáme na 0, ale můžeme nastavit počáteční hodnotu 1 a koncovou 10. V programování je ovšem zvykem začínat od nuly, později zjistíme proč. Mezeru za každé číslo připojujeme jako text pomocí operátoru +.

Nyní si vypíšeme malou násobilku (násobky čísel 1 až 10, vždy do deseti). Stačí nám udělat cyklus od 1 do 10 a proměnnou vždy násobit daným číslem. K výpisu hodnot využijeme tabulku. Mohlo by to vypadat asi takto:

document.write('<table border="1"><tr>');
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 2 + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 3 + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 4 + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 5 + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 6 + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 7 + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 8 + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 9 + "</td>");
document.write("</tr><tr>");
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  document.write("<td>" + i * 10 + "</td>");
document.write("</tr></table>");

A výsledek v prohlížeči:

For cyklus v JavaScriptu
localhost

Program funguje hezky, ale pořád jsme toho dost napsali. Pokud vás napadlo, že v podstatě děláme 10x to samé a pouze zvyšujeme číslo, kterým násobíme, máte pravdu. Nic nám nebrání vložit 2 cykly do sebe:

document.write('<table border="1">');
for (let j = 1; j <= 10; j++)
{
  document.write("<tr>");
  for (let i = 1; i <= 10; i++)
    document.write("<td>" + i * j + "</td>");
  document.write("</tr>");
}
document.write("</table>");

Poměrně zásadní rozdíl, že? Pochopitelně nemůžeme použít u obou cyklů i, protože jsou vložené do sebe. Proměnná j nabývá ve vnějším cyklu hodnoty 110. V každé iteraci (rozumějte průběhu) cyklu je poté spuštěn další cyklus s proměnnou i. Ten je nám již známý, vypíše násobky, v tomto případě násobíme proměnnou j. Každý průběh vnitřního cyklu je třeba vložit do řádku tabulky, tedy do tagů <tr> a </tr>.

Udělejme si ještě jeden program, na kterém si ukážeme práci s vnější proměnnou. Aplikace bude umět spočítat libovolnou mocninu libovolného čísla:

let a = 2; // Základ mocniny
let n = 3; // Exponent

let vysledek = a;
for (let i = 0; i < (n - 1); i++) {
  vysledek = vysledek * a;
}

document.write("Výsledek: " + vysledek);

Asi všichni tušíme, jak funguje mocnina. Pro jistotu připomenu, že například 23 = 2 * 2 * 2. Tedy an spočítáme tak, že n-1 krát vynásobíme číslo a číslem a. Výsledek si samozřejmě musíme ukládat do proměnné. Zpočátku bude mít hodnotu a a postupně se bude v cyklu pronásobovat. Pokud jste to nestihli, máme tu samozřejmě článek s algoritmem výpočtu libovolné mocniny. Vidíme, že naše proměnná vysledek je v těle cyklu normálně přístupná. Pokud si však nějakou proměnnou založíme v těle cyklu, po skončení cyklu zanikne a již nebude přístupná.

Výsledek:

For cyklus v JavaScriptu
localhost

Už tušíme, k čemu se for cyklus využívá. Zapamatujme si, že je počet opakování pevně daný. Do proměnné cyklu bychom neměli nijak zasahovat ani dosazovat, program by se mohl tzv. zacyklit, zkusme si ještě poslední, odstrašující příklad:

// tento kód je špatně
for (let i = 1; i <= 10; i++)
  i = 1;

Au, vidíme, že program se zasekl. Cyklus stále inkrementuje proměnnou i, ale ta se vždy sníží na 1. Nikdy tedy nedosáhne hodnoty > 10, cyklus nikdy neskončí a stránka se stále načítá. Záložku musíme zavřít.

While cyklus

Cyklus while funguje jinak, jednoduše opakuje příkazy v bloku dokud platí podmínka. Syntaxe cyklu je následující:

while (podminka) {
  // příkazy
}

Pokud vás napadá, že lze přes while cyklus udělat i for cyklus, máte pravdu :) Cyklus for je vlastně speciální případ while cyklu. Cyklus while se ale používá na trochu jiné věci, často máme v jeho podmínce např. metodu vracející logickou hodnotu true/false. Původní příklad z for cyklu bychom udělali pomocí while následovně:

let i = 1;
while (i <= 10) {
  document.write(i + " ");
  i++;
}

To ale není ideální použití while cyklu. K tomuto druhu cyklu se ještě vrátíme. V příští lekci, Pole v JavaScriptu, nás čeká datová struktura pole.


 

Stáhnout

Staženo 251x (3.24 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce JavaScript

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
23 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Předchozí článek
Podmínky v JavaScriptu
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka JavaScript
Miniatura
Následující článek
Cvičení k 5. lekci JavaScriptu
Aktivity (9)

 

 

Komentáře

Avatar
dr.jalo2
Člen
Avatar
dr.jalo2:13.1.2015 20:10

Alternativa k mocnine. Funguje pre nulu aj zaporne cisla.

var a = 2; // Základ mocniny
var n = 3; // Exponent
n= prompt("Zadaj exponent pre zaklad 2 ");
var vysledek = 1;
for (var i = 0; i < Math.abs(n); i++)
{
  vysledek = (n>0)? (vysledek * a) : (vysledek /a) ;
}
document.write("<br/> Mocnina "+a+" na "+n+" = "+vysledek+"<br/>");
 
Odpovědět  +2 13.1.2015 20:10
Avatar
asanos
Člen
Avatar
asanos:15.6.2015 21:16

Mám pro vás menší tip. Každý z vás už určitě někdy použil cyklus FOR pro procházení pole... a věřím, že kód který jste pro to použili byl podobný tomuhle:

for(var i=0; i < pole.length; i++){
 //udělej něco s i-tým prvkem pole
}

Problémem je, že při každém průchodu cyklem se musí znovu spočítat velikost daného pole, jestli se náhodou nějak nezměnilo. Což je pomalé.
____
Pokud nebudeme měnit velikost pole uvnitř daného cyklu, můžeme si dovolit následující způsob.

for(var i=0, length=pole.length; i < length; i++){
 //udělej něco s i-tým prvkem pole
}

Délka se vypočítá pouze jedenkrát na začátku, tzn. mnohem rychlejší ;)

Odpovědět  +3 15.6.2015 21:16
Na světě je 10 typů lidí. Ti, kteří rozumí binárce a ti co nerozumí.
Avatar
Odpovídá na asanos
Michal Žůrek - misaz:15.6.2015 21:21

tolikrát rychlejší to teda není, navíc je to méně přehledné (protože nejpoužívanější cykl, nejen na pole, je ten první tebou zmíněný). Navíc na to existuje forEach, když už tedy chceme být důslednější...

pole.forEach(function (item) {
  // zpracování položky
});
 
Odpovědět 15.6.2015 21:21
Avatar
asanos
Člen
Avatar
asanos:15.6.2015 22:10

ok ok :D to máš asi pravdu ;)

test forEachu jsem nenašel...

http://jsperf.com/…ray-length/4

Odpovědět 15.6.2015 22:10
Na světě je 10 typů lidí. Ti, kteří rozumí binárce a ti co nerozumí.
Avatar
ra3sk
Člen
Avatar
ra3sk:11.10.2016 20:10
document.write("<ul>");
for (var i = 1; i <= 10; i++)
    document.write("<li>" + i);
document.write("</ul>");

jak je možné, že to <li> sa samo aj zavrie... respektíve to nespôsobí error?

 
Odpovědět 11.10.2016 20:10
Avatar
Pavol Hejný
Autoredaktor
Avatar
Odpovídá na ra3sk
Pavol Hejný:12.10.2016 12:24

HTML je hrozně "tolerantní" na chyby. Není potřeba, aby bylo tak přísné, protože je často zcela zjevné, jak chybu opravit, protože každy tag v sobě nese určitý význam:

<table>
<tr>
<td>A
<td>B
<tr>
<td>C
<td>D
</table>

Zatímco v programovacím jazyce to nejde automaticky:

for(let y=0;y<2;y++){
for(let x=0;x<2;x++){

for(let x=0;x<2;x++){

}

Tohle se dá doplnit jako 2 nebo 3 for v sobě.

Ale pochopitelně neuzavírat značky v html je prasárna

Editováno 12.10.2016 12:26
Odpovědět  +2 12.10.2016 12:24
/^(web )?(app )?developer$/
Avatar
ra3sk
Člen
Avatar
Odpovídá na Pavol Hejný
ra3sk:17.10.2016 15:46

Díky

 
Odpovědět 17.10.2016 15:46
Avatar
Petr Vopalecký:4.3.2017 22:51

Ahoj,
poradí mi někdo jak bych mohl udělat "správně" následující hru na hádání náhodného čísla? (Pro jednoduchost [1-3]). Vím, že to má primitivní řešení, ale nemůžu přijít na to jak udělat aby každý 2. prompt nebyl prázdný (viz kód níže). Děkuji :)

var hadaneCislo = Math.floor((Math.random() * 3) + 1);

        function tipuj(){
        var tip = prompt();
            if (tip == hadaneCislo){
                document.write("<br>Dobře Ty!");
        } else if (tip < hadaneCislo){
                var tip = prompt("přidej");
            tipuj();
        } else if (tip > hadaneCislo){
                var tip = prompt("uber");
            tipuj();
        }
        }
        tipuj();
 
Odpovědět 4.3.2017 22:51
Avatar
koukalf
Člen
Avatar
Odpovídá na Petr Vopalecký
koukalf:21.3.2017 0:39

Ahoj, nevím jestli tě moje odpověď potěší, ale podle mě je tvůj příklad klasický cyklus - zatímco ty se ho snažíš řešit pomoci funkce. Samozřejmě to lze, jen si myslím, že je to nešťastně zvolený příklad.

Odpověď na tvou otázku je skutečně jednoduchá - vždy když zavoláš funkci, tak se provede od shora dolů a jako první řádek ve funkci máš proměnnou tip, do které jsi vložil příkaz prompt, jenž je samozřejmě prázdný.

Já bych ho řešil hlavně pomoci cyklu a to do...while -> kód se ti vykoná minimálně jednou s tím, že pokud uhádneš hra končí, pokud ne tak je nekonečná(dokud neuhádneš).

Zabalil jsem ti to i do funkce - myslím si, že to má kapku větší logiku a nechtěl jsem ti to zase celé překopat.

Jinak jsem si všiml, že pořád dokola deklaruješ proměnnou tip - stačí jednou uvnitř funkce, nemusíš se obávat, že by jsi vytvořil glob.proměnnou - navíc si tím velmi znepřehledňuješ zdrojový kód.

var hadaneCislo = Math.floor((Math.random() * 3) + 1);

var okno = confirm("Chceš hrát hru hádej číslo?");

    if(okno) {
        tipuj();
    } else {
    document.write("Dobře");
    }

        function tipuj() {

        var tip=prompt("Hádej číslo");

        do {

        if (tip < hadaneCislo){
                tip = prompt("přidej");
        } else if (tip > hadaneCislo){
                tip = prompt("uber");
        }

        } while(tip!=hadaneCislo);

        document.write("Dobře ty!");

        }
Odpovědět 21.3.2017 0:39
Kvalitní program je jako báseň, pokud do něj nevložíš um, tak se nedá číst.
Avatar
Odpovídá na koukalf
Petr Vopalecký:30.3.2017 11:10

Odpověď potěšila, děkuju za vysvětlení :-)

 
Odpovědět  +1 30.3.2017 11:10
Avatar
Martin Fukátko:22.6.2017 10:54

Pokud si však nějakou proměnnou založíme v těle cyklu, po skončení cyklu zanikne a již nebude přístupná.

Hmm, tak tohle neplatí. Třeba toto vypíše n=10, po té, co cyklus skončil:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
  <title>Testovací stránka</title>
  <style type="text/css">

  </style>

  <script type="text/javascript">
    function test() {
      document.write('<table border="1">');
      for (var j = 1; j <= 10; j++) {
        document.write("<tr>");
        for (var i = 1; i <= 10; i++) {
          document.write("<td>" + i * j + "</td>");
          var n = i;
        }
        document.write("</tr>");
      }
      document.write("</table>");
      document.write('n = ' + n);
    }
  </script>

</head>

<body>
  <button onclick="test();">run test</button>
</body>

</html>
 
Odpovědět 22.6.2017 10:54
Avatar
Odpovídá na Martin Fukátko
Honza Prosecký:23.6.2017 18:37

To by asi platilo u let, ze by n nebylo pristupny vne cyklu, ne?

 
Odpovědět 23.6.2017 18:37
Avatar
Odpovídá na Honza Prosecký
Wal De Mar-Lad:23.6.2017 18:45

Presne tak. Premenná definovaná kľúčovým slovom "var" bude dostupná aj po skončení cyklu, kdežto premenná definovaná pomocou kľúčového slova "let" nebude.

Odpovědět 23.6.2017 18:45
Libraries over frameworks...
Avatar
Jan Praks
Člen
Avatar
Jan Praks:19.7.2018 20:40

Ahoj kdyz si v netbeanech necham vygenerovat for tak promenne maj datovy typ var misto let, je to spatne a nejde to nejak zmenit na let stejne jako tady?

 
Odpovědět 19.7.2018 20:40
Avatar
Nela Jungmannová:14.11.2018 14:49

Ahoj,
omlouvám se za hloupý dotaz. Po několika neúspěších s tabulkou jsem přepsala (snad) naprosto přesně Váš kód, přesto se mi čísla stále objevují v jedné rovině a ne v tabulce. Co dělám špatně a kde je chyba?

document.write('<table border="1">');
for (let j = 1; j <= 10; j++)
{
  document.write("<tr>");
  for (let i = 1; i <= 10; i++)
      document.write("<td>" + i * j + "</td>");
  document.write("</tr");
  }
document.write("</table>");
Editováno 14.11.2018 14:51
 
Odpovědět 14.11.2018 14:49
Avatar
Ondřej Šrytr
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Nela Jungmannová
Ondřej Šrytr:14.11.2018 18:34

Ahoj,
zkus to takhle, mělo by to fungovat. :)

document.write('<table border="1">');
for (let j = 1; j <= 10; j++)
{
  document.write("<tr>");
  for (let i = 1; i <= 10; i++)
      document.write("<td>" + i * j + "</td>");
  }
  document.write("</tr");
document.write("</table>");
Editováno 14.11.2018 18:36
 
Odpovědět 14.11.2018 18:34
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 16 zpráv z 16.