ITnetwork summer 2020 C# týden
30 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C#

Lekce 6 - Aréna s bojovníky v Kotlin

V minulé lekci, Bojovník do arény v Kotlin, jsme si vytvořili třídu bojovníka.

Hrací kostku máme hotovou z prvních lekcí objektově orientovaného programování. Dnes tedy dáme vše dohromady a vytvoříme funkční arénu. Tutoriál bude spíše oddechový a pomůže nám zopakovat si práci s objekty.

Potřebujeme napsat nějaký kód pro obsluhu bojovníků a výpis zpráv uživateli. Samozřejmě ho nebudeme bušit rovnou do souboru s metodou main(), ale vytvoříme si objekt Arena, kde se bude zápas odehrávat. V main() si potom jen založíme objekty a o zbytek se bude starat objekt Arena. Přidejme k projektu tedy poslední třídu a to Arena.kt

Třída bude víceméně jednoduchá, jako atributy bude obsahovat 3 potřebné instance: 2 bojovníky a hrací kostku. V konstruktoru se tyto atributy naplní z parametrů. Kód třídy bude tedy následující (komentáře si dopiště):

class Arena(private val bojovnik1: Bojovnik, private val bojovnik2: Bojovnik,
  val kostka: Kostka) {

}

Zamysleme se nad metodami. Z veřejných metod bude určitě potřeba jen ta k simulaci zápasu. Výstup programu na konzoli uděláme trochu na úrovni a také umožníme třídě Arena, aby přímo ke konzoli přistupovala. Rozhodli jsme se, že výpis bude v kompetenci třídy, jelikož se nám to zde vyplatí. Naopak kdyby výpis prováděli i bojovníci, bylo by to na škodu (nebyli by univerzální). Potřebujeme tedy metodu, která vykreslí obrazovku s aktuálními údaji o kole a životy bojovníků. Zprávy o útoku a obraně budeme chtít vypisovat s dramatickou pauzou, aby byl výsledný efekt lepší, uděláme si pro takový typ zprávy ještě pomocnou metodu. Začněme s vykreslením informační obrazovky:

private fun vykresli() {
  println("-------------- Aréna --------------\n")
  println("Zdraví bojovníků: \n")
  println("$bojovnik1 ${bojovnik1.grafickyZivot()}")
  println("$bojovnik2 ${bojovnik2.grafickyZivot()}")
}

Metoda je privátní, budeme ji používat jen uvnitř třídy.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Další privátní metodou bude výpis zprávy s dramatickou pauzou:

private fun vypisZpravu(zprava: String) {
  println(zprava)
  Thread.sleep(500)
}

Kód je zřejmý až na třídu Thread, která umožňuje práci s vlákny. My z ní využijeme pouze metodu sleep(), která uspí vlákno programu na daný počet milisekund. S vlákny budeme pracovat až na konci kurzu.

Obě metody vlastně jen vypisují na konzoli, připadá mi zbytečné je zkoušet, přesuneme se tedy již k samotnému zápasu. Metoda zapas() nebude mít žádné parametry a nebude ani nic vracet. Uvnitř bude cyklus, který bude na střídačku volat útoky bojovníků navzájem a vypisovat informační obrazovku a zprávy. Metoda by mohla vypadat takto:

fun zapas() {
  println("Vítejte v aréně!")
  println("Dnes se utkají $bojovnik1 s $bojovnik2 \n")
  println("Zápas může začít...")

  // cyklus s bojem
  while (bojovnik1.nazivu() && bojovnik2.nazivu()) {
    bojovnik1.utoc(bojovnik2)
    vykresli()
    vypisZpravu(bojovnik1.vratPosledniZpravu()) // zpráva o útoku
    vypisZpravu(bojovnik2.vratPosledniZpravu()) // zpráva o obraně
    bojovnik2.utoc(bojovnik1)
    vykresli()
    vypisZpravu(bojovnik2.vratPosledniZpravu()) // zpráva o útoku
    vypisZpravu(bojovnik1.vratPosledniZpravu()) // zpráva o obraně
    println()
  }
}

Kód vypíše jednoduché informace a poté přejde do cyklu s bojem. Jedná se o while cyklus, který se opakuje, dokud jsou oba bojovníci naživu. První bojovník zaútočí na druhého, jeho útok vnitřně zavolá na druhém bojovníkovi obranu. Po útoku vykreslíme obrazovku s informacemi a dále zprávy o útoku a obraně pomocí naší metody vypisZpravu(), která po výpisu udělá dramatickou pauzu. To samé provedeme i pro druhého bojovníka.

Přesuňme se do Main.kt, vytvořme patřičné instance a zavolejme na aréně metodu zapas():

// vytvoření objektů
val kostka = Kostka(10)
val zalgoren = Bojovnik("Zalgoren", 100, 20, 10, kostka)
val shadow = Bojovnik("Shadow", 60, 18, 15, kostka)
val arena = Arena(zalgoren, shadow, kostka)

// zápas
arena.zapas()
class Kostka(pocetSten: Int) {

  val pocetSten: Int

  constructor() : this(6)

  init {
    this.pocetSten = pocetSten
  }

  fun hod(): Int {
    return (1..pocetSten).shuffled().first()
  }

  override fun toString(): String {
    return "Kostka s $pocetSten stěnami"
  }
}
import kotlin.math.*

class Bojovnik(private val jmeno: String, private var zivot: Int, private val utok: Int,
  private val obrana: Int, private val kostka: Kostka) {

  private val maxZivot = zivot
  private var zprava = ""

  private fun nastavZpravu(zprava: String) {
    this.zprava = zprava
  }

  fun vratPosledniZpravu(): String {
    return zprava
  }

  fun nazivu(): Boolean {
    return (zivot > 0)
  }

  fun grafickyZivot(): String {
    var s = "["
    val celkem = 20
    var pocet = round((zivot.toDouble()/maxZivot) * celkem).toInt()
    if ((pocet == 0) && (nazivu()))
      pocet = 1
    s = s.padEnd(pocet + s.length, '#')
    s = s.padEnd(celkem - pocet + s.length, ' ')
    s += "]"
    return s
  }

  fun utoc(souper: Bojovnik) {
    val uder = utok + kostka.hod()
    nastavZpravu("$jmeno útočí s úderem za $uder hp")
    souper.branSe(uder)
  }

  fun branSe(uder: Int) {
    val zraneni = uder - (obrana + kostka.hod())
    if (zraneni > 0) {
      zivot -= zraneni
      zprava = "$jmeno utrpěl poškození $zraneni hp"
      if (zivot <= 0) {
        zivot = 0
        zprava += " a zemřel"
      }
    } else
      nastavZpravu("$jmeno odrazil útok")
    nastavZpravu(zprava)
  }

  override fun toString(): String {
    return jmeno
  }
}
class Arena(private val bojovnik1: Bojovnik, private val bojovnik2: Bojovnik,
  val kostka: Kostka) {

  private fun vykresli() {
    println("-------------- Aréna --------------\n")
    println("Zdraví bojovníků: \n")
    println("$bojovnik1 ${bojovnik1.grafickyZivot()}")
    println("$bojovnik2 ${bojovnik2.grafickyZivot()}")
  }

  private fun vypisZpravu(zprava: String) {
    println(zprava)
    Thread.sleep(500)
  }

  fun zapas() {
    println("Vítejte v aréně!")
    println("Dnes se utkají $bojovnik1 s $bojovnik2! \n")
    println("Zápas může začít...")

    // cyklus s bojem
    while (bojovnik1.nazivu() && bojovnik2.nazivu()) {
      bojovnik1.utoc(bojovnik2)
      vykresli()
      vypisZpravu(bojovnik1.vratPosledniZpravu()) // zpráva o útoku
      vypisZpravu(bojovnik2.vratPosledniZpravu()) // zpráva o obraně
      bojovnik2.utoc(bojovnik1)
      vykresli()
      vypisZpravu(bojovnik2.vratPosledniZpravu()) // zpráva o útoku
      vypisZpravu(bojovnik1.vratPosledniZpravu()) // zpráva o obraně
      println()
    }
  }

}

Charakteristiky hrdinů si můžete upravit dle libosti. Program spustíme:

-------------- Aréna --------------

Zdraví bojovníků:

Zalgoren [######       ]
Shadow [          ]
Shadow útočí úderem za 20 hp
Zalgoren utrpěl poškození 4 hp

Výsledek je docela působivý. Objekty spolu komunikují, grafický život ubývá jak má, zážitek umocňuje dramatická pauza. Aréna má však 2 nedostatky.

 • V cyklu s bojem útočí první bojovník na druhého. Poté však vždy útočí i druhý bojovník, nehledě na to, zda ho první nezabil. Může tedy útočit již jako mrtvý. Podívejte se na výstup výše, Shadow útočil jako poslední i když byl mrtvý. Až potom se vystoupilo z while cyklu. U prvního bojovníka tento problém není, u druhého musíme před útokem kontrolovat, zda je naživu.
 • Druhým nedostatkem je, že bojovníci vždy bojují ve stejném pořadí, čili zde "Zalgoren" má vždy výhodu. Pojďme vnést další prvek náhody a pomocí kostky rozhodněme, který z bojovníků bude začínat. Jelikož jsou bojovníci vždy dva, stačí hodit kostkou a podívat se, zda padlo číslo menší nebo rovné polovině počtu stěn kostky. Tedy např. pokud padne na desetistěnné kostce číslo do 5ti, začíná 2. bojovník, jinak začíná první.

Zbývá zamyslet se nad tím, jak do kódu zanést prohazování bojovníků. Jistě by bylo velmi nepřehledné opodmínkovat příkazy ve while cyklu. Jelikož již víme, že v Kotlinu fungují reference, není pro nás problém udělat si 2 proměnné, ve kterých budou instance bojovníků, nazvěme je jednoduše b1 a b2. Do těchto proměnných si na začátku dosadíme bojovníky bojovnik1 a bojovnik2 tak, jak potřebujeme. Můžeme tedy při pozitivním hodu kostkou dosadit do b1 bojovnik2 a naopak, výsledkem bude, že začínat bude ten druhý. Kód cyklu se takto vůbec nezmění a zůstane stále přehledný a jednoduchý, jen místo bojovnik bude b.

Změněná verze včetně podmínky, aby nemohl útočit mrtvý bojovník, by mohla vypadat nějak takto:

  fun zapas() {
    // původní pořadí
    var b1 = bojovnik1
    var b2 = bojovnik2
    println("Vítejte v aréně!")

    println("Dnes se utkají $bojovnik1 s $bojovnik2! \n")
    // prohození bojovníků
    val zacinaBojovnik2 = kostka.hod() <= kostka.pocetSten / 2
    if (zacinaBojovnik2) {
      b1 = bojovnik2
      b2 = bojovnik1
    }
    println("Začínat bude bojovník $b1! \n\nZápas může začít...")

    // cyklus s bojem
    while (b1.nazivu() && b2.nazivu()) {
      b1.utoc(b2)
      vykresli()
      vypisZpravu(b1.vratPosledniZpravu()) // zpráva o útoku
      vypisZpravu(b2.vratPosledniZpravu()) // zpráva o obraně
      if (b2.nazivu()) {
        b2.utoc(b1)
        vykresli()
        vypisZpravu(b2.vratPosledniZpravu()) // zpráva o útoku
        vypisZpravu(b1.vratPosledniZpravu()) // zpráva o obraně
      }
      System.out.println()
    }
  }
// vytvoření objektů
val kostka = Kostka(10)
val zalgoren = Bojovnik("Zalgoren", 100, 20, 10, kostka)
val shadow = Bojovnik("Shadow", 60, 18, 15, kostka)
val arena = Arena(zalgoren, shadow, kostka)

// zápas
arena.zapas()
class Kostka(pocetSten: Int) {

  val pocetSten: Int

  constructor() : this(6)

  init {
    this.pocetSten = pocetSten
  }

  fun hod(): Int {
    return (1..pocetSten).shuffled().first()
  }

  override fun toString(): String {
    return "Kostka s $pocetSten stěnami"
  }
}
import kotlin.math.*

class Bojovnik(private val jmeno: String, private var zivot: Int, private val utok: Int,
  private val obrana: Int, private val kostka: Kostka) {

  private val maxZivot = zivot
  private var zprava = ""

  private fun nastavZpravu(zprava: String) {
    this.zprava = zprava
  }

  fun vratPosledniZpravu(): String {
    return zprava
  }

  fun nazivu(): Boolean {
    return (zivot > 0)
  }

  fun grafickyZivot(): String {
    var s = "["
    val celkem = 20
    var pocet = round((zivot.toDouble()/maxZivot) * celkem).toInt()
    if ((pocet == 0) && (nazivu()))
    pocet = 1
    s = s.padEnd(pocet + s.length, '#')
    s = s.padEnd(celkem - pocet + s.length, ' ')
    s += "]"
    return s
  }

  fun utoc(souper: Bojovnik) {
    val uder = utok + kostka.hod()
    nastavZpravu("$jmeno útočí s úderem za $uder hp")
    souper.branSe(uder)
  }

  fun branSe(uder: Int) {
    val zraneni = uder - (obrana + kostka.hod())
    if (zraneni > 0) {
      zivot -= zraneni
      zprava = "$jmeno utrpěl poškození $zraneni hp"
      if (zivot <= 0) {
        zivot = 0
        zprava += " a zemřel"
      }
    } else
      nastavZpravu("$jmeno odrazil útok")
    nastavZpravu(zprava)
  }

  override fun toString(): String {
    return jmeno
  }
}

Program vyzkoušejme.

-------------- Aréna --------------

Zdraví bojovníků:

Zalgoren [#########      ]
Shadow [          ]
Zalgoren útočí úderem za 27 hp
Shadow utrpěl poškození 11 hp a zemřel

Vidíme, že je vše již v pořádku. Gratuluji vám, pokud jste se dostali až sem a tutoriály opravdu četli a pochopili, máte základy objektového programování a dokážete tvořit rozumné aplikace :)

V příští lekci, Dědičnost a polymorfismus v Kotlin, se podíváme na objektově orientované programování podrobněji. V úvodu jsme si říkali, že OOP stojí na pilířích: zapouzdření, dědičnost a polymorfismus. První umíme již velmi dobře a modifikátor private je nám známý. Další dva nás čekají příště.


 

Stáhnout

Staženo 13x (33.61 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Kotlin

 

Předchozí článek
Bojovník do arény v Kotlin
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování v Kotlin
Článek pro vás napsal Samuel Kodytek
Avatar
Jak se ti líbí článek?
4 hlasů
Autor se věnuje všem jazykům okolo JVM. Rád pomáhá lidem, kteří se zajímají o programování. Věří, že všichni mají šanci se naučit programovat, jen je potřeba prorazit tu bariéru, který se říká lenost.
Aktivity (11)

 

 

Komentáře

Avatar
Jirka
Člen
Avatar
Jirka:11.12.2019 10:41

Lekci jsem prošel, všechno funguje parádně. Je tam ale jedna věc, na kterou bych se chtěl zeptat. Jedná se o náhodné prohození bojovníků, jestli bude začínat první nebo druhý. Udělat to pomocí referencí je skvělý nápad.
Takže na začátku máme:

// původní pořadí
var b1 = bojovnik1
var b2 = bojovnik2

v tuto chvíli b1 ukazuje na bojovnik1 a b2 ukazuje na bojovnik2. To je ok. Pokud dojde díky hodu kostkou k přehození pořadí, udělá se toto:

b1 = bojovnik2
v tuto chvíli b1 ukazuje na bojovnik2 a b2 taky ukazuje na bojovnik2. Nic neukazuje na objekt bojovnik1. Neměl by tedy být objekt bojovnik1 odstraněn garbage collectorem?
Odstraněn očividně není, protože následující řádek zafunguje a objekt bojovnik2 již má referenci.
b2 = bojovnik1

Takže mě zajímá, proč nebyl objekt odstraněn garbage collectorem? Je tam nějaká časová prodleva, než bude objekt odstraněn? A je takový přístup bezpečný? Mám tím na mysli, jestli je v pohodě zrušit všechny reference na objekt a pak s ním dále pracovat? V našem případě je prodleva mezi prvním a druhým příkazem minimální, ale i tak mi to nepřijde úplně OK. Asi by se to dalo řešit nějakou třetí, dočasnou referencí, například:

b3 = bojovnik1
b1 = bojovnik2
b2 = bojovnik1

 
Odpovědět
11.12.2019 10:41
Avatar
zitekv
Člen
Avatar
zitekv:12.12.2019 22:20

Chápu kam míříš, ale bojovnik1 neni objekt (ale je to atribut třídy) a ukazuje na instanci bojovnika, v ukazce zalgoren, která se předává v okamžiku vyvoření instance třídy Arena.
Program.kt

val kostka = Kostka(10)
val zalgoren = Bojovnik("Zalgoren", 100, 20, 10, kostka)
val shadow = Bojovnik("Shadow", 60, 18, 15, kostka)
val arena = Arena(zalgoren, shadow, kostka)

Arena.kt

class Arena(private val bojovnik1: Bojovnik, private val bojovnik2: Bojovnik,
  val kostka: Kostka) {
 
Odpovědět
12.12.2019 22:20
Avatar
Lumlich
Člen
Avatar
Lumlich:18. února 11:51

Ahoj, jaký má význam ten 47. řádek: "System.out.prin­tln()" v Arena.kt, resp. ta jeho část "system.out"? Jestli se nepletu, vysvětlení k tomu není. Moc díky. L

 
Odpovědět
18. února 11:51
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Lumlich
Matěj Přerovský:18. února 14:44

>

Editováno 18. února 14:45
Odpovědět
18. února 14:44
42
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 5 zpráv z 5.