MS Office week
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se MS Office
50 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!

Lekce 7 - Pole v Kotlin

V minulé lekci kurzu, Typový systém: Null safety v Kotlin, jsme se naučili používat nullovatelné typy.

Dnes si v Kotlin tutoriálu představíme datovou strukturu pole a vyzkoušíme si, co všechno umí.

Pole

Představme si, že chceme uložit nějaké údaje o více prvcích. Např. chceme v paměti uchovávat 10 čísel, políčka šachovnice nebo jména 50 uživatelů. Asi vám dojde, že v programování bude nějaká lepší cesta, než začít bušit proměnné uzivatel1, uzivatel2, ... až uzivatel50. Nehledě na to, že jich může být třeba 1000. A jak by se v tom potom hledalo? Brrr, takhle ne :)

Pokud potřebujeme uchovávat větší množství proměnných stejného typu, tento problém nám řeší pole. Můžeme si ho představit jako řadu přihrádek, kde v každé máme uložený jeden prvek. Přihrádky jsou očíslované tzv. indexy, první má index 0.

Struktura pole v Kotlin

(Na obrázku je vidět pole osmi čísel)

Programovací jazyky se velmi liší v tom, jak s polem pracují. V některých jazycích (zejména starších, kompilovaných) nebylo možné za běhu programu vytvořit pole s dynamickou velikostí (např. mu dát velikost dle nějaké proměnné). Pole se muselo deklarovat s konstantní velikostí přímo ve zdrojovém kódu. Toto se obcházelo tzv. pointery a vlastními datovými strukturami, což často vedlo k chybám při manuální správě paměti a nestabilitě programu (např. v C++). Naopak některé interpretované jazyky umožňují nejen deklarovat pole s libovolnou velikostí, ale dokonce tuto velikost na již existujícím poli měnit (např. PHP). Kotlin se řadí k těm moderním, nemusíte se starat o velikost polí (dokonce ji ani nemůžete pevně zadat) a přidávat prvky můžete i do již vytvořeného pole.

Pole deklarujeme pomocí funkce arrayOf():

var pole = arrayOf<Int>()

Výraz pole je samozřejmě název naší proměnné. Nyní jsme vytvořili prázdné pole čísel typu Int.

Nové prvky do pole nejdříve přidáme operátorem +=. V našem případě za něj uvedeme přidávané číslo jako Int, který se uloží na konec pole:

var pole = arrayOf<Int>()
pole += 34

Do pole můžeme takto přidat i další pole stejného typu (tedy typu Int v našem případě), jehož prvky se do pole přidají.

K prvkům pole přistupujeme přes hranatou závorku, kam uvedeme index prvku. Můžeme to udělat samozřejmě pouze tehdy, když prvek na daném indexu existuje. Zkusme si to:

var pole = arrayOf<Int>()
pole += 34
print(pole[0])

Vypsali jsme prvek na indexu 0, tedy první, jelikož jsou indexy od nuly. Na výstupu opravdu vidíme číslo 34, které je tam uložené:

34
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Plnit pole takto ručně by bylo příliš pracné, použijeme cyklus a naplníme si pole čísly od 1 do 10. K naplnění použijeme for cyklus:

var pole = arrayOf<Int>()
for (i in 1..10) {
  pole += i
}

Abychom celé pole vypsali, můžeme za předchozí kód připsat:

for (i in pole) {
  print("$i ")
}

Nyní už je lépe vidět síla for cyklu v Kotlin. Stačí za in místo definované řady čísel vložit pole a cyklus projde všechny prvky. V těle cyklu k nim poté můžeme přistupovat a např. je vypsat:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pole má vlastnost size, kde je uložen počet jeho prvků.

Pole samozřejmě můžeme naplnit ručně a to i bez toho, abychom dosazovali postupně do každého indexu. Použijeme k tomu funkci arrayOf() a do závorek napíšeme prvky, které oddělujeme čárkou. Tentokrát si zkusíme vytvořit pole textových řetězců:

val simpsonovi = arrayOf("Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Meggie")

Protože nyní nechceme, aby nám někdo obsah pole měnil, deklarujeme ho pomocí val a tím se pole stává konstantní. Vynechali jsme upřesnění typu, Kotlin z prvků totiž snadno pozná, že jde o pole řetězců (String). Samozřejmě nám ale nic nebrání typ uvést:

val simpsonovi: Array<String> = arrayOf("Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Meggie")

Pole často slouží k ukládání mezivýsledků, které se potom dále v programu používají. Když potřebujeme nějaký výsledek 10x, tak jej nebudeme 10x počítat, ale spočítáme jej jednou a uložíme do pole, odtud poté daný výsledek jen načteme.

Metody pole

Na polích nám Kotlin poskytuje pomocné metody pro práci s nimi. Pojďme se na ně podívat:

sort() a sorted()

Jak již název napovídá, metody nám pole seřadí. Metoda sort() seřadí již existující pole (takže musí být deklarované pomocí var) a sorted() nám vrátí nové setříděné pole, takže ho nesmíte zapomenout přiřadit do proměnné. Metody jsou dokonce tak chytré, že pracují podle toho, co máme v poli uložené. Řetězce třídí podle abecedy, čísla podle velikosti. Zkusme si setřídit a vypsat naši rodinku Simpsnů:

val simpsonovi: Array<String> = arrayOf("Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Meggie")
simpsonovi.sort()
for (simpson in simpsonovi) {
  println(simpson)
}

Výsledek:

Bart
Homer
Lisa
Marge
Meggie

A způsob seřazení pomocí metody sorted():

val simpsonovi: Array<String> = arrayOf("Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Meggie")

val simpsonovi_sorted = simpsonovi.sortedArray()
for (simpson in simpsonovi_sorted) {
  println(simpson)
}
Bart
Homer
Lisa
Marge
Meggie

Zkuste si vytvořit pole čísel a vyzkoušejte si, že to opravdu funguje i pro ně.

reverse() a reversedArray()

Tyto metody nám pole otočí (první prvek bude jako poslední atp.). Princip je opět stejný jako u třídění. Metoda reverse() otočí existující pole, reversedArray() nám potom otočené pole vrátí. Toho můžeme využít např. pro třídění pozpátku:

val simpsonovi: Array<String> = arrayOf("Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Meggie")
simpsonovi.sort()
simpsonovi.reverse()
for (simpson in simpsonovi) {
  println(simpson)
}

Výsledek:

Meggie
Marge
Lisa
Homer
Bart

indexOf()

Metoda nám najde první výskyt daného prvku v poli a vrátí jeho index jako Int. Může se stát, že prvek v poli není, v takovém případě metoda vrátí -1. Vytvoříme si jednoduchý program, který bude předpokládat, že Simpsni jsou v poli seřazení podle oblíbenosti. Když uživatel nějakého zadá, vypíšeme mu kolikátý je nebo že v poli není.

val simpsonovi = arrayOf("Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Meggie")
println("Ahoj, zadej svého oblíbeného Simpsna (z rodiny Simpsnů): ")
val simpson = readLine()!!
val pozice = simpsonovi.indexOf(simpson)
if (pozice != -1) {
  println("Jo, to je můj ${pozice + 1}. nejoblíbenější Simpson!")
} else {
  println("Hele, tohle není Simpson!")
}

Výsledek:

Ahoj, zadej svého oblíbeného Simpsna (z rodiny Simpsnů):
Homer
Jo, to je můj 1. nejoblíbenější Simpson!

size

size jsme si již zmínili, obsahuje počet prvků v poli. Není metodou, ale vlastností, nepíší se za ni tedy závorky ().

isEmpty()

Jak asi tušíte, tato metoda vrátí true, pokud je naše pole prázdné. Její použití je čitelnější, než se ptát pomocí pole.size == 0. Z kódu je hned jasné, že nás zajímá možnost když je pole prázdné.

min() a max()

Matematické metody, vracející nejmenší prvek (min()) a největší prvek (max()) v poli. Výsledek vrátí jako nullovatelný typ, pro případ, že by pole bylo prázdné.

first() a last()

Již podle názvu vlastnosti vrátí první a poslední prvek. Návratové hodnoty jsou opět nullable.

contains()

Metoda vrací true/false podle toho, zda se prvek uvedený v parametru metody v daném poli nachází.

To by pro dnešek stačilo, můžete si s polem hrát.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 7. lekci Kotlin, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Stáhnout

Staženo 161x (16.5 kB)

 

Předchozí článek
Typový systém: Null safety v Kotlin
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Kotlin
Článek pro vás napsal Samuel Kodytek
Avatar
Jak se ti líbí článek?
3 hlasů
Autor se věnuje všem jazykům okolo JVM. Rád pomáhá lidem, kteří se zajímají o programování. Věří, že všichni mají šanci se naučit programovat, jen je potřeba prorazit tu bariéru, který se říká lenost.
Aktivity (11)

 

 

Komentáře

Avatar
neutr
Člen
Avatar
neutr:21.4.2018 12:11

Opravdu jsem velice zvědavý co bude tím překvapením. Velice bych pohledával například automatické předimenzování pro přídání a ubrání prvku spolu s automatickým přetříděním. Také bych uvítal možnost vkládat prvky do pole aniž bych musel přídávat prvek na konec a pak mu udělat místo oditerováním zbytku na poslední (nový), nebo to řešit pomocí split/merge. Ještě více bych si cenil těchto operací na vícedimenzionálních polích. Zejména u kolekcí.

Konkrétně klasická array(x,y), nebo i array(x,y,z) do typu array(x)(y), respektive array(x)(y)(z) - tedy do nesymetricých kolekcí, nebo alepoň sofistikovanější operace s Empty prvky symetrických polí (objektů - matic).


Mimo svých velkých očekávání bych si dovolil poznámku k popisu metod pole - příklad sort() a sorted(). Musel jsem se 3x vrátit aby mi došlo, že v podstatě sort() provede setřídění pro výstup, ale zůstane v původním rozložení, zatímco sorted() udělá změnu přímo v array. On totiž výstup podle doporučení vydá úplně stejný výsledek. Určitě není snadné najít rozdíl

val simpsonovi_sorted = simpsonovi.sor­tedArray()
poznámkou - simpsonovi_sorted = arrayOf("Bart", "Homer", "Lisa", "Maggie", "Marge")
simpsnovi_sorted
for (simpson in simpsonovi_sorted) {

Pokud se mýlím tak mne opravte. Pole zpracované jako sorted() stačí vypsat podle indexu, ale třídit se už nemusí - je už setříděné. Ono to tam sice je, ale je to málo zřetelné když hledáme rozdíl. Díky

 
Odpovědět
21.4.2018 12:11
Avatar
gcx11
Redaktor
Avatar
Odpovídá na neutr
gcx11:21.4.2018 19:24

Pokud člověk neví předem, kolik prvků potřebuje uložit, tak se hodí MutableList.

val items = mutableListOf<Int>()
items.add(1)
items.add(2)

S tím automatickým přetříděním je to složitější. Nejlepší je mít nějakou vlastní kolekci, která využívá toho, že je zbytek setříděný, ale to je složitější na napsání a bohužel Kotlin (Java) přímo něco takového nemá.

Co by šlo použít, tak je napsat si vlastní extension funkci. Příklad:

inline fun <reified T: Comparable<T>> MutableList<T>.addAndSort(item: T) {
  add(item)
  sort()
}

fun main(args: Array<String>) {
  val items = mutableListOf(7, 3, 6)
  items.addAndSort(5)
  print(items) // [3, 5, 6, 7]
}

Mimo svých velkých očekávání bych si dovolil poznámku k popisu metod pole - příklad sort() a sorted()

Je to složitější, sort provede setřídění na vstupním poli a nevrací nic, sorted vrátí nový seznam (List), který obsahuje seřazená data, ale původní pole nechá být a sortedArray dělá to samé, akorát vrací zase pole (Array).

 
Odpovědět
21.4.2018 19:24
Avatar
Michal Pariš:21.3.2019 10:07

trochu nechapem tej casti

Metoda sort() seřadí již existující pole (takže musí být deklarované pomocí var)

coho presne sa to tyka? lebo dalej je pouzite stale val a mne to zoradenie tiez funguje s val-om.

Odpovědět
21.3.2019 10:07
Those who ask a question, are stupid for 30 seconds. Those who never ask, are stupid for life.
Avatar
Samuel Kodytek
Super redaktor
Avatar
Odpovídá na Michal Pariš
Samuel Kodytek:21.3.2019 11:58

sort() ti upraví tu stávájící instanci (pole), mezitím co sorted() ti vratí nové pole. Tohle se ti bude především hodit u OOP. Více to vysvětluji v tomto článku.

Hodí se obě dvě metody, a těžce se vysvětluje proč tomu tak je začátečníkovi (omlouvám se pokud nejsi začátečník :p )

Odpovědět
21.3.2019 11:58
There is more than one way to screw it
Avatar
Odpovídá na Samuel Kodytek
Michal Pariš:21.3.2019 13:14

tomu sort / sorted chapem len nechapem preco tam je napisane ze sa musi pole deklarovat ako var a pritom je vsade deklarovane ako val :)

tak to teda beriem tak ze zatial mi to netreba a pockam az sa dostanem na to OOP ;)

Odpovědět
21.3.2019 13:14
Those who ask a question, are stupid for 30 seconds. Those who never ask, are stupid for life.
Avatar
Samuel Kodytek
Super redaktor
Avatar
Odpovídá na Michal Pariš
Samuel Kodytek:21.3.2019 13:36

Pole se může deklarovat obojím val nebo var.

val jen říká, že nemůžeš přepsat tu proměnou. Nějaké datové typy můžou být tzv. Třídy a mají v sobě ještě další proměnné, které ale už můžou jít přepsat, protože jsou třeba var. Jak jsem již říkal, špatně se to vysvětluje, bez znalostí OOP :/, ale určitě to pochopíš až se dostaneš k OOP :)

Odpovědět
21.3.2019 13:36
There is more than one way to screw it
Avatar
W0JTA
Člen
Avatar
W0JTA:19. června 10:08

K čemu je dobrá tato podmínka " if (pozice != -1) ", ??

 
Odpovědět
19. června 10:08
Avatar
Alesh
Překladatel
Avatar
Odpovídá na W0JTA
Alesh:19. června 10:43

Ošetřuje situaci, kdy zadaný text není nalezen v kolekci.

Metoda nám najde první výskyt daného prvku v poli a vrátí jeho index jako Int. Může se stát, že prvek v poli není, v takovém případě metoda vrátí -1.

 
Odpovědět
19. června 10:43
Avatar
W0JTA
Člen
Avatar
W0JTA:19. června 12:22

Co dělá vlastnost** size** ??

 
Odpovědět
19. června 12:22
Avatar
Alesh
Překladatel
Avatar
Odpovídá na W0JTA
Alesh:19. června 12:26

Zkus si ten článek přečíst. ;-)

size jsme si již zmínili, obsahuje (vrací) počet prvků v poli.

 
Odpovědět
19. června 12:26
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
W0JTA
Člen
Avatar
Odpovídá na Alesh
W0JTA:19. června 12:39

To jsem si přečetl ,ale vrací součet všech prvků v poli nebo jejich obsahů?

 
Odpovědět
19. června 12:39
Avatar
Alesh
Překladatel
Avatar
Odpovídá na W0JTA
Alesh:19. června 13:58

Počet, ne součet!!!

 
Odpovědět
19. června 13:58
Avatar
W0JTA
Člen
Avatar
Odpovídá na Alesh
W0JTA:19. června 14:55

Takže jestli to chápu dobře tak pole,které obsahuje 3 indexy, tak size vrátí hodnotu 3 ?

 
Odpovědět
19. června 14:55
Avatar
Alesh
Překladatel
Avatar
Odpovídá na W0JTA
Alesh:19. června 15:06

Jasný. Prostě v té kolekci je nějaký počet prvků, tak pokud potřebuješ informaci, kolik jich je, tak použiješ vlastnost size. Nevím, co je na tom tak složitého pochopit. Nejlepší je si to vyzkoušet přímo v programu. Prostě si udělej kolekci, něco do ní nastrkej a pak si nech vypsat size. ;-)

 
Odpovědět
19. června 15:06
Avatar
W0JTA
Člen
Avatar
Odpovídá na Alesh
W0JTA:19. června 16:45
fun main(args: Array<String>) {

  println("Zadej počet čísel: ")
  val pocet = readLine()!!.toInt()
  var cisla = arrayOf<Int>()
  for (i in 0..pocet - 1) {
    print("Zadej ${i + 1}. číslo: ")
    cisla += readLine()!!.toInt()
  }


  val cisla2 = cisla.sorted()

  val median = cisla2[cisla2.size / 2]
  for (cislo in cisla) {
    println("$cislo se od mediánu odchyluje o ${cislo - median}")
  }

}

Už tomu rozumím ,ale v "val median = cisla2[cisla2.size / 2]" mám třeba 4 čísla jejichž hodnoty budou 8,5,2,0, tak bych předpokládal že median se bude rovnat 4 / 2 = 2 a ne 5

 
Odpovědět
19. června 16:45
Avatar
Alesh
Překladatel
Avatar
Odpovídá na W0JTA
Alesh:20. června 1:18

Proč?

 
Odpovědět
20. června 1:18
Avatar
W0JTA
Člen
Avatar
W0JTA:26. června 13:19
fun main(args: Array<String>) {

  var pole = arrayOf<Int>()
  pole += 34
  for(i in pole)
  print(pole)

}

Co je na tom špatně ?? Vypíšeto [Ljava.lang.In­teger;@4dc63996

 
Odpovědět
26. června 13:19
Avatar
W0JTA
Člen
Avatar
Odpovídá na W0JTA
W0JTA:26. června 14:02

Už jsem našel chybu

 
Odpovědět
26. června 14:02
Avatar
Tomáš Kužílek:Včera 10:11

Takže jestli tomu dobře rozumím, tak prvky v poli při "val" měnit nemohu ale třídit a přehazovat mohu? Lze definovat "const char *neco[]={"aaa","bbb","cc­c","ddd"};" ?

 
Odpovědět
Včera 10:11
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 19 zpráv z 19.