Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
JavaScript týden

Lekce 8 - Textové řetězce v Kotlin podruhé - Práce se znaky

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 7. lekci Kotlin, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

Pokud jste vycítili ve String nějakou podobnost mezi polem a textovým řetězcem, tak jste vycítili správně. Pro ostatní může být překvapením, že String je v podstatě pole znaků (hodnot typu Char) a můžeme s ním i takto pracovat.

Nejprve si vyzkoušejme, že vše funguje. Rozcvičíme se na jednoduchém vypsání znaku na dané pozici.

val s = "Ahoj ITnetwork"
println(s)
println(s[2])

Výstup:

Ahoj ITnetwork
o

Vidíme, že můžeme ke znakům v řetězci přistupovat přes hranatou závorku, jako tomu je i u pole. Zklamáním může být, že znaky na dané pozici jsou v Kotlin read-only, nemůžeme tedy napsat:

// Tento kód nebude fungovat
var s = "Ahoj ITnetwork"
s[2] = "o"
println(s)

Samozřejmě to jde udělat jinak, později si to ukážeme, zatím se budeme věnovat pouze čtení jednotlivých znaků.

Analýza výskytu znaků ve větě

Napišme si jednoduchý program, který nám analyzuje zadanou větu. Bude nás zajímat počet samohlásek, souhlásek a počet nepísmenných znaků (např. mezera nebo !).

Daný textový řetězec si nejprve v programu zadáme napevno, abychom ho nemuseli při každém spuštění psát. Až bude program hotový, nahradíme ho readLine(). Řetězec budeme projíždět cyklem po jednom znaku. Rovnou zde říkám, že neapelujeme na rychlost programu a budeme volit názorná a jednoduchá řešení.

Nejprve si připravme kód, definujme si samohlásky a souhlásky. Počet ostatních znaků nemusíme počítat, bude to délka řetězce mínus samohlásky a souhlásky. Abychom nemuseli řešit velikost písmen, celý řetězec na začátku převedeme na malá písmena. Připravme si proměnné, do kterých budeme ukládat jednotlivé počty. Protože se jedná o složitější kód, nebudeme zapomínat na komentáře.

// řetězec, který chceme analyzovat
var s = "Programátor se zasekne ve sprše, protože instrukce na šampónu byly: Namydlit, omýt, opakovat."
println(s)
s = s.toLowerCase()

// inicializace počítadel
var pocetSamohlasek = 0
var pocetSouhlasek = 0

// definice typů znaků
val samohlasky = "aeiouyáéěíóúůý"
val souhlasky = "bcčdďfghjklmnpqrřsštťvwxzž"

// hlavní cyklus
for (znak in s) {

}
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Zpočátku si připravíme řetězec a převedeme ho na malá písmena. Počítadla vynulujeme. Na definice znaků nám postačí obyčejné proměnné typu String. Hlavní cyklus nám projede jednotlivé znaky v řetězci s, přičemž v každé iteraci cyklu bude v proměnné znak aktuální znak.

Pojďme plnit počítadla, pro jednoduchost již nebudu opisovat zbytek kódu a přesunu se jen k cyklu:

for (znak in s) {
  if (samohlasky.contains(znak)) {
    pocetSamohlasek++
  } else if (souhlasky.contains(znak)) {
    pocetSouhlasek++
  }
}

Metodu contains() na řetězci již známe, jako parametr ji lze předat jak podřetězec, tak přímo znak. Daný znak znak naší věty tedy nejprve zkusíme vyhledat v řetězci samohlasky a případně zvýšit jejich počítadlo. Pokud v samohláskách není, podíváme se do souhlásek a případně opětovně zvýšíme jejich počítadlo.

Nyní nám chybí již jen výpis na konec:

println("Samohlásek: $pocetSamohlasek")
println("Souhlásek: $pocetSouhlasek")
println("Nepísmenných znaků: ${s.length - (pocetSamohlasek + pocetSouhlasek)}")

Výsledek:

Programátor se zasekne ve sprše, protože instrukce na šampónu byly: Namydlit, omýt, opakovat.
Samohlásek: 31
Souhlásek: 45
Nepísmenných znaků: 17

A je to!

ASCII hodnota

Možná jste již někdy slyšeli o ASCII tabulce. Zejména v éře operačního systému MS-DOS prakticky nebyla jiná možnost, jak zaznamenávat text. Jednotlivé znaky byly uloženy jako čísla typu 1 bajt, tedy s rozsahem hodnot od 0 do 255. V systému byla uložena tzv. ASCII tabulka, která měla 256 znaků a každému ASCII kódu (číselnému kódu) přiřazovala jeden znak.

Asi je vám jasné, proč tento způsob nepřetrval dodnes. Do tabulky se jednoduše nevešly všechny znaky všech národních abeced. Nyní se používá Unicode (UTF-8) kódování, kde jsou znaky reprezentovány trochu jiným způsobem. V Kotlin máme možnost pracovat s ASCII hodnotami jednotlivých znaků. Hlavní výhoda je v tom, že znaky jsou uloženy v tabulce za sebou, podle abecedy. Např. na pozici 97 nalezneme 'a', na 98 'b' a podobně. Podobně je to s čísly, diakritické znaky tam budou bohužel jen nějak rozházeny.

Zkusme si nyní převést znak do jeho ASCII hodnoty a naopak podle ASCII hodnoty daný znak vytvořit.

var c: Char // znak
var i: Int // ordinální (ASCII) hodnota znaku
// převedeme znak na jeho ASCII hodnotu
c = 'a'
i = c.toInt()
println("Znak $c jsme převedli na ASCII hodnotu $i")

// Převedeme ASCII hodnotu na znak
i = 98
c = i.toChar()
println("ASCII hodnotu $i jsme převedli na znak $c")

Výstup:

Znak a jsme převedli na ASCII hodnotu 97
ASCII hodnotu 98 jsme převedli na znak b

Převodům (toChar() a toInt()) se říká přetypování, ale o tom se blíže pobavíme až později.

Cézarova šifra

Vytvoříme si jednoduchý program pro šifrování textu. Pokud jste někdy slyšeli o Cézarově šifře, bude to přesně to, co si zde naprogramujeme. Šifrování textu spočívá v posouvání znaku v abecedě o určitý, pevně stanovený počet znaků. Například slovo ahoj se s posunem textu o 1 přeloží jako bipk. Posun umožníme uživateli vybrat. Algoritmus zde máme samozřejmě opět vysvětlený a to v článku Cézarova šifra. Program si dokonce můžete vyzkoušet v praxi - Online cézarova šifra.

Vraťme se k programování a připravme si kód. Budeme potřebovat proměnné pro původní text, zašifrovanou zprávu a pro posun. Dále cyklus projíždějící jednotlivé znaky a výpis zašifrované zprávy. Zprávu si necháme zapsanou napevno v kódu, abychom ji nemuseli při každém spuštění programu psát. Po dokončení nahradíme obsah proměnné metodou readLine(). Šifra nepočítá s diakritikou, mezerami a interpunkčními znaménky. Diakritiku budeme bojkotovat a budeme předpokládat, že ji uživatel nebude zadávat. Ideálně bychom poté měli diakritiku před šifrováním odstranit, stejně tak cokoli kromě písmen.

// inicializace proměnných
val s = "cernediryjsoutamkdebuhdelilnulou"
println("Původní zpráva: $s")
var zprava = ""
var posun = 1

// cyklus projíždějící jednotlivé znaky
for (c in s) {

}

// výpis
println("Zašifrovaná zpráva: $zprava")

Nyní se přesuneme dovnitř cyklu, převedeme znak v c na ASCII hodnotu (neboli ordinální hodnotu), tuto hodnotu zvýšíme o posun a převedeme zpět na znak. Tento znak nakonec připojíme k výsledné zprávě:

var i = c.toInt()
i += posun
val znak = i.toChar()
zprava += znak

Program si vyzkoušíme. Výsledek vypadá docela dobře. Zkusme si však zadat vyšší posun nebo napsat slovo zebra. Vidíme, že znaky mohou po 'z' přetéct do ASCII hodnot dalších znaků, v textu tedy již nemáme jen písmena, ale další ošklivé znaky. Uzavřeme znaky do kruhu tak, aby posun plynule po 'z' přešel opět k 'a' a dále. Postačí nám k tomu jednoduchá podmínka, která od nové ASCII hodnoty odečte celou abecedu tak, abychom začínali opět na 'a'.

var i = c.toInt()
i += posun
if (i > 'z'.toInt()) {
  i -= 26
}
val znak = i.toChar()
zprava += znak

Pokud i přesáhne ASCII hodnotu 'z', snížíme ho o 26 znaků (tolik znaků má anglická abeceda). Operátor -= vykoná to samé, jako bychom napsali i = i - 26. Je to jednoduché a náš program je nyní funkční. Všimněme si, že nikde nepoužíváme přímé kódy znaků, v podmínce je 'z'.toInt(), i když bychom tam mohli napsat rovnou 122. Je to z důvodu, aby byl náš program plně odstíněn od explicitních ASCII hodnot a bylo lépe viditelné, jak funguje. Cvičně si zkuste udělat dešifrování.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 8. lekci Kotlin, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 29x (16.65 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce Kotlin

 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 7. lekci Kotlin
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Kotlin
Článek pro vás napsal Samuel Kodytek
Avatar
Jak se ti líbí článek?
3 hlasů
Autor se věnuje všem jazykům okolo JVM. Rád pomáhá lidem, kteří se zajímají o programování. Věří, že všichni mají šanci se naučit programovat, jen je potřeba prorazit tu bariéru, který se říká lenost.
Aktivity (12)

 

 

Komentáře

Avatar
Martin Bažant:15.2.2019 19:34

Moc pěkně vysvětlené! :-)

Když proměnné posun přiřadím nějaké vyšší číslo (např. 50), zašifrovaná zpráva se tak jako tak posune mimo znaky abecedy. Lze toto na základě doposud získaných znalostí nějak ošetřit, aniž bych musel při vstupu uživatele omezovat rozpětím čísel, které může zadat (a přitom násilně neměnil hodnotu, kterou uživatel zadal)?

 
Odpovědět
15.2.2019 19:34
Avatar
Samuel Kodytek
Super redaktor
Avatar
Odpovídá na Martin Bažant
Samuel Kodytek:17.2.2019 8:58

Ahoj,

Dalo by se to udělat více způsoby:

 • 1. - Kontrolovat vrchní mez podmínkou. Pak podle toho jestli ti ten tvůj budoucí znak přetýká se zachovat nějak (nechci to celé spoilovat).
 • 2. V 11. lekci se probírá modulo (zbytek podělení). Tím se dá udělat poněkud elegantní řešení.

Určitě doporučuji si to zkusit aspoň napsat. Kdyby sis už nevěděl rady, tak napiš a já ti pomůžu se posunout, popř. ti ukážu svoje řešení :)

Odpovědět
17.2.2019 8:58
There is more than one way to screw it
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Martin Bažant:17.2.2019 16:27

Děkuju! Budu nad tím dumat :-)

 
Odpovědět
17.2.2019 16:27
Avatar
Vladimír Čížek:21.9.2020 23:52
fun main(args: Array<String>) {
  print("Zadej nějak řetězec: ")
  val s = readLine()!!
  print("Zadej posun: ")
  var p = readLine()!!.toInt()
  var sifra: String = ""
  for (i in s){
    var cislo = i.toInt()
    cislo += p
    if (cislo > 'z'.toInt()){
      p= p%26
      cislo = 'a'.toInt() - 1 + p
    }
    var znak = cislo.toChar()
    sifra += znak
  }
  println(s)
  println(sifra)
}
Odpovědět
21.9.2020 23:52
Život je pes..:-)
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 4 zpráv z 4.