IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Lekce 6 - MySQL krok za krokem - Výběr dat (vyhledávání)

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 1.-5. lekci MySQL/MariaDB, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V dnešním MySQL tutoriálu se zaměříme na tu nejhezčí část práce s databází a tou je výběr dat. Jedná se o dotazování na data, jinými slovy vyhledávání dat v tabulce.

Vyhledávání dat je klíčovou funkcí databází, umožňuje nám totiž pomocí relativně jednoduchých dotazů dělat i složité výběry. Od prostého výběru uživatele podle jeho ID (například pro zobrazení detailů v aplikaci) můžeme vyhledávat uživatele splňující určité vlastnosti, výsledky řadit dle různých kritérií. Je možné dokonce do dotazu zapojit více tabulek, různé funkce nebo skládat dotazy do sebe.

Příprava testovacích dat

Před zkoušením dotazů je vždy dobré mít nějaká testovací data, abychom měli s čím pracovat a neměli v tabulce jen čtyři uživatele. Pojďme si do naší tabulky uzivatele vložit více záznamů. Původní tabulku si nejprve vyprázdníme, abychom v ní měli stejná data:

TRUNCATE TABLE `uzivatele`;

Dále spustíme následující SQL příkaz:

INSERT INTO `uzivatele` (
  `jmeno`,
  `prijmeni`,
  `datum_narozeni`,
  `pocet_clanku`
)
VALUES
  ('Jan', 'Novák', '1984-11-03', 17),
  ('Tomáš', 'Marný', '1942-10-17', 12),
  ('Josef', 'Nový', '1958-7-10', 5),
  ('Alfons', 'Svoboda', '1935-5-15', 6),
  ('Ludmila', 'Dvořáková', '1967-4-17', 2),
  ('Petr', 'Černý', '1995-2-20', 1),
  ('Vladimír', 'Pokorný', '1984-4-18', 1),
  ('Ondřej', 'Bohatý', '1973-5-14', 3),
  ('Vítezslav', 'Churý', '1969-6-2', 7),
  ('Pavel', 'Procházka', '1962-7-3', 8),
  ('Matěj', 'Horák', '1974-9-10', 0),
  ('Jana', 'Veselá', '1976-10-2', 1),
  ('Miroslav', 'Kučera', '1948-11-3', 1),
  ('František', 'Veselý', '1947-5-9', 1),
  ('Michal', 'Krejčí', '1956-3-7', 0),
  ('Lenka', 'Němcová', '1954-2-11', 5),
  ('Věra', 'Marková', '1978-1-21', 3),
  ('Eva', 'Kučerová', '1949-7-26', 12),
  ('Lucie', 'Novotná', '1973-7-28', 4),
  ('Jaroslav', 'Novotný', '1980-8-11', 8),
  ('Petr', 'Dvořák', '1982-9-30', 18),
  ('Jiří', 'Veselý', '1961-1-15', 2),
  ('Martina', 'Krejčí', '1950-8-29', 4),
  ('Marie', 'Černá', '1974-2-26', 5),
  ('Věra', 'Svobodová', '1983-3-2', 2),
  ('Pavel', 'Dušín', '1991-5-1', 9),
  ('Otakar', 'Kovář', '1992-12-17', 9),
  ('Kateřina', 'Koubová', '1956-11-15', 4),
  ('Václav', 'Blažek', '1953-10-20', 6),
  ('Jan', 'Spáčil', '1967-5-6', 3),
  ('Zdeněk', 'Malačka', '1946-3-10', 6);

V databázi máme 31 uživatelů. To by mělo stačit k tomu, abychom si na nich vyzkoušeli základy dotazování.

Už víme, že můžeme za klíčovým slovem VALUES uvést více záznamů a nemusíme tedy pro každého uživatele psát vlastní dotaz.

Dotazování

Jednoduchý dotaz na data, tedy na jejich vyhledání nebo výběr můžeme v prostředí phpMyAdmin vytvořit v záložce Vyhledávání v horní liště. Otevřeme jím následující okno:

Vyhledávání v phpMyAdmin - MySQL

Zde stačí zadat nějakou hodnotu do sloupce Hodnota. Pokud v tomto sloupci vyplníme polí více, bude se hledat podle více hodnot. Operátory si vysvětlíme vzápětí.

Nástroj phpMyAdmin byl pro nás zpočátku takovou berličkou, ale nyní pro nás již přestává být zajímavý. Budeme ho používat hlavně pro spouštění dotazů a ukazování jejich výsledků.

Základní dotaz pro výběr všech osob z tabulky s křestním jménem Jan by vypadal takto:

SELECT * FROM `uzivatele` WHERE `jmeno` = 'Jan';

Hvězdička v dotazu označuje, že chceme vybrat všechny sloupce. Dotaz tedy česky zní: "Vyber všechny sloupce z tabulky uzivatele, kde má sloupce jmeno hodnotu Jan".

Výsledek dotazu nám phpMyAdmin zobrazí. Nalezneme v něm dva záznamy:

8  Jan  Novák   1984-11-03  17
37  Jan  Spáčil  1967-05-06  3

Tabulky mají mnoho sloupců a většinou nás zajímají jen nějaké. Abychom databázi nezatěžovali přenášením zbytečných dat zpět do naší aplikace, budeme se snažit vždy specifikovat sloupce, které chceme zobrazit.

Výběr sloupců v dotazu

Dejme tomu, že budeme chtít jen příjmení lidí, kteří se jmenují Jan a k tomu počet článků, které napsali. Dotaz upravíme:

SELECT `prijmeni`, `pocet_clanku` FROM `uzivatele` WHERE `jmeno` = 'Jan';

Výsledek:

Novák   17
Spáčil  3

Opravdu je v tomto případě dobré nebýt líní. Pokud nepotřebujeme téměř všechny sloupce, vyjmenujeme v dotazu pouze ty, jejichž hodnoty nás v tu chvíli zajímají.

Vždy se snažíme podmínku omezit co nejvíce již na úrovni databáze. Z hlediska výkonu není dobré získávat data celé tabulky do aplikace a tam si ji teprve vyfiltrovat. Řekněme, že by pak naše aplikace nebyla úplně rychlá :)

Výčet sloupců, které má dotaz vrátit, nemá nic společného s dalšími sloupci, které v dotazu používáme. Můžeme tedy vyhledávat podle deseti sloupců, ale vrátit jen jeden.

Stejně jako tomu bylo u DELETE, i zde bude fungovat pouze dotaz:

SELECT * FROM `uzivatele`;

Tehdy budou vybráni úplně všichni uživatelé z tabulky.

U podmínkování platí to samé, jako u DELETE, klauzule WHERE zde funguje úplně stejně. Zkusme si to. Vyberme všechny uživatele, narozené v roce 1960 a později s počtem článků vyšším než pět:

SELECT * FROM `uzivatele` WHERE `datum_narozeni` >= '1960-1-1' AND `pocet_clanku` > 5;

Výsledek:

8   Jan     Novák    1984-11-03  17
16  Vítezslav  Churý    1969-06-02  7
17  Pavel    Procházka  1962-07-03  8
27  Jaroslav   Novotný   1980-08-11  8
28  Petr     Dvořák    1982-09-30  18
33  Pavel    Dušín    1991-05-01  9
34  Otakar    Kovář    1992-12-17  9

Operátory

Základní operátory =, >, <, >=, <=, != si popisovat nemusíme. V SQL máme ale i další operátory:

 • LIKE,
 • IN
 • a BETWEEN.

Pojďme si je popsat.

Operátor LIKE

Tento operátor umožňuje vyhledávat textové hodnoty jen podle části textu. Funguje podobně jako operátor =, ale můžeme s ním používat dva zástupné znaky:

 • % označuje libovolný počet libovolných znaků.
 • _ (podtržítko) označuje jeden libovolný znak.

Pojďme si vyzkoušet několik dotazů s operátorem LIKE. Najděme příjmení lidí začínající na S:

SELECT `prijmeni` FROM `uzivatele` WHERE `prijmeni` LIKE 's%';

Všimněme si, že na velikosti hledaného písmena nezáleží. Hledání je case-insensitive.

Výsledek dotazu bude následující:

Svoboda
Svobodová
Spáčil

Nyní zkusme najít pětipísmenná příjmení, která mají jako druhý znak O:

SELECT `prijmeni` FROM `uzivatele` WHERE `prijmeni` LIKE '_o___';

Výsledek:

Novák
Horák
Kovář

Asi již tušíme, jak LIKE funguje. Použití lze vymyslet hodně, většinou se používá s procenty na obou stranách pro fulltextové vyhledávání.

Operátor IN

Operátor IN umožňuje vyhledávat pomocí výčtu prvků. Udělejme si tedy výčet jmen a vyhledejme uživatelé s těmito jmény:

SELECT `jmeno`, `prijmeni` FROM `uzivatele` WHERE `jmeno` IN ('Petr', 'Jan', 'Kateřina');

Výsledek:

Jan     Novák
Petr    Černý
Petr    Dvořák
Kateřina  Koubová
Jan     Spáčil

Operátor IN se používá ještě u tzv. poddotazů, ale na ty máme ještě dost času :)

Operátor BETWEEN

Poslední operátor, který si dnes vysvětlíme, není ničím jiným, než zkráceným zápisem podmínky >= AND <=. Využijme jej pro nalezení uživatelů, kteří se narodili mezi lety 1980 a 1990:

SELECT `jmeno`, `prijmeni`, `datum_narozeni` FROM `uzivatele` WHERE `datum_narozeni` BETWEEN '1980-1-1' AND '1989-12-31';

Mezi dvě hodnoty píšeme také operátor AND.

Výsledek:

Jan     Novák    1984-11-03
Vladimír  Pokorný   1984-04-18
Jaroslav  Novotný   1980-08-11
Petr    Dvořák    1982-09-30
Věra    Svobodová  1983-03-02

Vzorový příklad s operátorem BETWEEN a jeho alternativní zápis přináší očekávané výsledky vztahující se především k datovému typu DATE. U typu DATETIME, jenž bývá používán častěji, však dochází k mírně odlišným výsledkům. Datový typ DATETIME totiž zahrnuje i čas, který má výchozí hodnotu 00:00:00.

Představme si, že máme v tabulce uživatelů osobu s datem narození (typu DATETIME) nastaveným na hodnotu 1989-12-31 12:00:00. Původní dotaz výše, pokud v něm nespecifikujeme také čas, by nám takového uživatele nenalezl. Abychom získali všechny uživatele narozené od roku 1980 do konce roku 1989, museli bychom dotaz upravit takto:

SELECT `jmeno`, `prijmeni`, `datum_narozeni` FROM `uzivatele` WHERE `datum_narozeni` BETWEEN '1980-1-1 00:00:00' AND '1989-12-31 23:59:59';

U výběru dat zůstaneme ještě několik lekcí, vlastně většinu tohoto kurzu.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 6. lekci MySQL/MariaDB, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 33x (2.69 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce MySQL

 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 1.-5. lekci MySQL/MariaDB
Všechny články v sekci
MySQL
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy k 6. lekci MySQL/MariaDB
Článek pro vás napsal David Hartinger
Avatar
Uživatelské hodnocení:
594 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 15 let. Má rád Nirvanu, nemovitosti a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity