Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij halloweenské akce 80% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Pythonu
Halloween BF

Interpolační vyhledávání

Interpolační vyhledávání je algoritmus velmi podobný binárnímu vyhledávání a používá se při vyhledávání na setříděném poli v případě, že víme, že jsou data rovnoměrně rozložená. Následující text bude tedy navazovat na článek binární vyhledávání. V kódu se tyto dva algoritmy liší v podstatě jen na jednom řádku, a to je výběr kandidáta, tedy prvku, o kterém si myslíme, že by mohl být tím, co hledáme. V binárním vyhledávání byl tento prvek vždy střed pole.

Pokud si ale jsme jisti, že data v našem poli jsou rovnoměrně rozložená, je naprosto zbytečné dívat se do středu, když můžeme být mnohem přesnější. Pokud bychom opět hledali mezi zaměstnanci, ale tentokrát podle jména a hledali bychom pana Emila Zlého, je nám jasné, že nemá smysl dívat se doprostřed, protože lidé od Z budou jistě někde ke konci. Pokud bychom hledali paní Dolejší, bude někde kousek od začátku.

Jak zjistíme, ve kterém místě máme prvek hledat? Využijeme totiž poměrů a aby byla celá situace ještě přehlednější, zakreslil jsem ji přes podobnost trojúhelníků.

Interpolační vyhledávání

Jak je vidět, na svislou osu jsou nanesené hodnoty v poli. LL je hodnota na nejlevějším indexu v poli, může to být třeba paní Bartošková. RR je hodnota na nejpravějším indexu, tou může být třeba pan Vendelín. Hodnota XX je paní Dolejší, kterou hledáme. Jelikož víme, jak je pole velké, není pro nás problém podívat se na první index (L) a získat hodnotu LL a také na index poslední (R) a získat hodnotu RR. Tyto hodnoty potřebujeme proto, aby vyhledávání bylo přesné. Pole totiž nezačíná vždy lidmi od A a končí lidmi od Z, například zde začínáme s lidmi od od B a končíme od V.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Na rovnoběžné ose jsou vyneseny samotné indexy, L a R známe, pod zatím neznámým indexem X se nachází námi hledaná osoba.

Když se podíváme na obrázek, zjistíme, že trojúhelník ABD bude zcela jistě podobný trojúhelníku ACE. Tedy poměr dvou zeleně zvýrazněných stran bude stejný jako poměr dvou oranžově zvýrazněnách stran. Dostáváme rovnici (RR - LL) / (XX - LL) = (R - L) / (X - L). Poměr zelených stran jistě známe, protože víme, jak moc se liší vzdálenost od písmena B do písmena D (2) a vzdálenost od B do V (20). Zelený poměr je zde tedy 2:20. Pokud máme pole velké např. 20 prvků, bude hledaný index 2. Pokud třeba 90 prvků, bude hledaný index 9. Nyní již zbývá jen vyjádřit si X. Dostáváme X = L + (R - L) * (XX - LL) / (RR - LL) a máme vyhráno.

Tuto rovnici dosadíme to výpočtu kandidáta (místo původního výpočtu středu v binárním vyhledávání). Musíme si však uvědomit, že zde dělíme neznámou a může nastat situace, kdy bude nulová. Tento případ tedy ošetříme dodatečnou podmínkou. Opět, jako v binárním vyhledávání, se budeme v každém kroku zpřesňovat a hledaný prvek najdeme velmi brzy.

Ohledně časové složitosti je tu malý háček. V průměrném případě sice dostáváme O(log log n), což je jistá výhra oproti O(log n) u binárního vyhledávání. V nejhorším případě se však může stát, že vybereme v každém kroku právě okraj pole a díky tomu tak můžeme zahodit jen jeden jediný prvek. Složitost v nejhorším případě by byla O(n). Rovněž také nastává problém, když bychom do pole chtěli prvky přidávat nebo je z pole mazat, opět to bude díky vlastnostem pole časově nákladné. Algoritmus je tedy vhodný pouze v případě, když nehodláme s prvky v poli moc manipulovat, když máme prvky setříděné a když si jsme jsiti, že toto setřídění je rovnoměrné.

Tradičtě bude opět následovat zdrojový kód bez rekurze a hned poté verze s rekurzí.

 

Zdrojové kódy jsou v rekonstrukci, děkujeme za pochopení.

Zdrojový kód - bez rekurze

public static int binary_search(int[] array, int item) {
 left = 0;
 right = array.length - 1;
 if ((item < array[left]) || (item > array[right])) // prvek mimo rozsah
  return -1;
 while (left <= right) { // pokud mame co delit
  if (left == right) // ochrana pred delenim nulou
   candidate = left;
  else
   candidate = left + (right - left) * (item - array[left]) / (array[right] - array[left]);
  if (item == array[candidate])
   return candidate; // nalezeno
  else
   if (item < array[candidate]) right = candidate - 1 // vyhodime pravou polovinu
  else
   left = candidate + 1; // vyhodime pravou polovinu
 }
}
public static int binary_search(int[] array, int item) {
 left = 0;
 right = array.length - 1;
 if ((item < array[left]) || (item > array[right])) // prvek mimo rozsah
  return -1;
 while (left <= right) { // pokud mame co delit
   if (left == right) // ochrana pred delenim nulou
   candidate = left;
  else
   candidate = left + (right - left) * (item - array[left]) / (array[right] - array[left]);
  if (item == array[candidate])
   return candidate; // nalezeno
  else
   if (item < array[candidate]) right = candidate - 1 // vyhodime pravou polovinu
  else
   left = candidate + 1; // vyhodime pravou polovinu
 }
}
function binary_search(anarray: array of integer; item: integer): integer;
begin
 left:=0;
 right:=length(anarray) - 1;
 if ((item < anarray[left]) || (item > anarray[right])) then // prvek mimo rozsah
 begin
  result:=-1;
  exit;
 end;
 while (left <= right) do begin // pokud mame co delit
   if (left = right) then // ochrana pred delenim nulou
   candidate:=left
  else
   candidate:=left + (right - left) * (item - array[left]) / (array[right] - array[left]);
  if (item = anarray[candidate]) then
  begin
   result:=candidate; // nalezeno
   exit;
  end
  else
  if (item < anarray[candidate]) then
   right:=candidate - 1 // vyhodime pravou polovinu
  else
   left:=candidate + 1; // vyhodime pravou polovinu
 end;
end;
def binary_search(array, item) {
 left = 0
 right = array.length - 1
 if ((item < array[left]) || (item > array[right])) // prvek mimo rozsah
  return -1;
 end
 while (left <= right) do // pokud mame co delit
  if (left == right) // ochrana pred delenim nulou
   candidate = left
  else
   candidate = left + (right - left) * (item - array[left]) / (array[right] - array[left]);
  end
  if (item == array[candidate])
   return candidate // nalezeno
  else
   if (item < array[candidate])
    right = candidate - 1 // vyhodime pravou polovinu
   else
    left = candidate + 1 // vyhodime pravou polovinu
   end
  end
 end
end

 

Zdrojový kód - s rekurzí

public static int binary_search(int[] array, int item, int left, int right) {
 if (left > right) return -1
 if (left == right) // ochrana pred delenim nulou
   candidate = left;
  else
   candidate = left + (right - left) * (item - array[left]) / (array[right] - array[left]);
 if (item < array[candidate])
  return binary_search(array, item, left, candidate - 1) // vyhodime pravou polovinu
 if (item > array[candidate])
  return binary_search(array, item, candidate + 1, right) // vyhodime levou polovinu
 return candidate; // nalezeno
}
public static int binary_search(int[] array, int item, int left, int right) {
 if (left > right) return -1
 candidate = (left + right) / 2;
 if (left == right) // ochrana pred delenim nulou
   candidate = left;
  else
   candidate = left + (right - left) * (item - array[left]) / (array[right] - array[left]);
 if (item < array[candidate])
  return binary_search(array, item, left, candidate - 1) // vyhodime pravou polovinu
 if (item > array[candidate])
  return binary_search(array, item, candidate + 1, right) // vyhodime levou polovinu
 return candidate; // nalezeno
}
function binary_search(anarray: array of integer; item, left, right: integer): integer;
begin
 if (left > right) then begin // nemame co delit
  result:=-1;
  exit;
 end;
 if (left = right) then // ochrana pred delenim nulou
   candidate:=left;
  else
   candidate:=left + (right - left) * (item - array[left]) / (array[right] - array[left]);
 if (item < anarray[candidate]) then
  result:=binary_search(anarray, item, left, candidate - 1) // vyhodime pravou polovinu
 if (item > anarray[candidate]) then
  result:=binary_search(anarray, item, candidate + 1, right) // vyhodime levou polovinu
 if (item == anarray[candidate]) then
  result:=candidate; // nalezeno
end;
def binary_search(array, item, left, right)
 return -1 if (left > right)
 if (left == right) // ochrana pred delenim nulou
   candidate = left
  else
   candidate = left + (right - left) * (item - array[left]) / (array[right] - array[left]);
 end
 if (item < array[candidate])
  return binary_search(array, item, left, candidate - 1) // vyhodime pravou polovinu
 end
 if (item > array[candidate])
  return binary_search(array, item, candidate + 1, right) // vyhodime levou polovinu
 end
 return candidate; // nalezeno
end

 

Všechny články v sekci
Vyhledávací algoritmy
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
1 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn university Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (1)

 

 

Komentáře

Avatar
Michal Vlasák:16.5.2016 11:48

Ahoj,
zajímavý článek. Chápu, že jsou kódy v rekonstrukci. Ale jestli jsem to pochopil dobře, tak interpolační vyhledávání se spíš hodí na textové řetězce, protože vzdálenosti jednotlivých prvků pro získání poměru mi pro čísla přijde zbytečné, tam bych asi volil klasické binární vyhledávání se středem.

Odpovědět
16.5.2016 11:48
"It doesn't work! I hate programming!" - One hour later: "It works! I love programming!"
Avatar
Odpovídá na Michal Vlasák
Matěj Kripner:16.5.2016 17:49

Nejde o to, co řadíš - interpolační vyhledávání je obecný algoritmus. U čísel je to ale nejjednodušší - jejich "číselnou hodnotu" získáš prostým přečtením, na rozdíl od komplexnějších struktur - třeba řetězců, kde ji musíš obvykle počítat.

 
Odpovědět
16.5.2016 17:49
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Michal Vlasák:17.5.2016 9:25

Pro toho, koho zajímá PHP a vyhledávání řetězců, jsem kód přetvořil. Při automatickém převodu řetězce na číslo docházelo k varování division by zero, takže jsem přidal jednu podmínku.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Interpolační vyhledávání</title>
  </head>
  <body>
    <?php
      function binary_search($array, $item){
        sort($array);
        print_r($array);

        $left = 0;
        $right = count($array) - 1;

        if(($item < $array[$left]) || ($item > $array[$right])){
          return false;
        }
        while($left <= $right){
          if($left == $right){
            $candidate = $left;
          }
          /*při převodu textu na číslo docházelo k varování division by zero,
           *tato podmínka to odstraňuje*/
          elseif(($array[$right] - $array[$left]) == 0){
            $candidate = $left;
          }
          else{
            //X = L + (R - L) * (XX - LL) / (RR - LL)
            $candidate = $left + ($right - $left) * ($item - $array[$left]) / ($array[$right] - $array[$left]);
          }
          if($item == $array[$candidate]){
            settype($candidate, "integer");
            return $candidate;
          }
          else{
            if($item < $array[$candidate]){
              $right = $candidate - 1;
            }
            else{
              $left = $candidate + 1;
            }
          }
        }
      }

      $technics = array("Novák", "Malý", "Suchar", "Komínek", "Lukáš", "Levý");
      $searched = "Levý";

      $position = binary_search($technics, $searched);
      echo "<br />" . $searched . " se nachází na pozici " . $position . ".<br />";
    ?>
  </body>
</html>
Odpovědět
17.5.2016 9:25
"It doesn't work! I hate programming!" - One hour later: "It works! I love programming!"
Avatar
Odpovídá na Michal Vlasák
Patrik Pastor:24.5.2019 8:42

nemas tam jakoby 2 podminky pro deleni nulou? kdyz uz tam je (if $left == $right)

To ma prece zamezit aby byl ve jmenovateli rozdil nulty, cili uz tato podmika by mela zamezit divide by zero exception

 
Odpovědět
24.5.2019 8:42
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 4 zpráv z 4.