Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy. A zároveň využij akce až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme koordinátorku kurzů a programátora, 100% home office, 100% flexibilní. Prozkoumej aktuální pozice
Java week

Lekce 5 - Dokončení knihovny StringUtils v PHP

V minulé lekci, Knihovna StringUtils pro práci s textem v PHP, jsme rozpracovali knihovu StringUtils pro práci s textovými řetězci.

Dnes si v knihovně StringUtils zajistíme převod na pomlčky mezi snake_case a CamelCase. Také si vygenerujeme heslo.

Převod na pomlčky

Často potřebujeme např. z názvu článku vytvořit URL nebo z názvu uživatele emailovou adresu. Za tímto účelem si vytvoříme metodu hyphenize (hyphen označuje pomlčku).

public static function hyphenize($text)
{
  return preg_replace("/\-{2,}/u", "-", preg_replace("/[^a-z0-9]/u", "-", mb_strtolower(self::removeAccents($text))));
}

Metoda ze vstupu odstraní diakritiku a převede ho na malá písmena. Cokoli, co není znak, je dále převedeno na pomlčky. Aby nebyly někde dvě pomlčky vedle sebe, je výstup obalen ještě jedním regulárním výrazem.

Vyzkoušejme:

echo(StringUtils::hyphenize('Programujeme v JavaScriptu objektově') . '<br />');
echo(StringUtils::hyphenize('Jan Novák') . '@nejakaadresa.cz');

Výsledek:

PHP knihovna StringUtils – Převod na pomlčky

Převody jmenných konvencí

Na každou technologii se váží určité konvence, které bychom měli dodržovat. Např. názvy id a tříd se v HTML/CSS píší obvykle s pomlčkami, stejně jako URL adresy. Naopak klíče polí v PHP se často píší s podtržítky, stejně jako názvy databázových tabulek a sloupců v MySQL databázi. Názvy tříd v PHP píšeme CamelCase.

Tyto konvence nejsou žádné dogma a mnoho lidí si je úzpůsobuje (např. mají databázové tabulky nebo HTML identifikátory v CamelCase). Někdy je uzpůsobení výhodné, někdy je však lepší mezi různými jmennými konvencemi převádět. Uveďme si jeden příklad za všechny. V našem MVC frameworku zadáváme název kontroleru do URL adresy, která vypadá takto:

http://nejakaadresa.cz/vypis-clanku

PHP si adresu naparsuje a z parametru potřebuje vytvořit instanci třídy VypisClankuKon­troler, která požadavek zpracuje. Buď musí adresa vypadat jako:

http://nejakaadresa.cz/VypisClanku
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

nebo použijeme převodní funkci z pomlček (hyphens) na CamelCase, což je čistší a URL potom vypadá jako URL a třída je pojmenovaná jako třída.

camelCase a PascalCase

CamelCase je někdy chápán jako jen s malým počátečním písmenem (jako camelCase) a pokud je počáteční velké, označuje se tato notace jako PascalCase. Jistě bychom mohli udělat všechny převodní funkce jak pro camelCase, tak pro PascalCase. Aby však knihovna zbytečně nenakynula, řešil jsem to dobrovolným parametrem u daných funkcí.

Prvně si vytvořme dvě privátní metody:

private static function convertToCamel($text, $separator, $uncapitalize = true)
{
  $result = str_replace(' ', '', mb_convert_case(str_replace($separator, ' ', $text), MB_CASE_TITLE));
  if ($uncapitalize)
    $result = self::uncapitalize($result);
  return $result;
}

private static function convertFromCamel($text, $separator)
{
  return ltrim(mb_strtolower(preg_replace('/[A-Z]/', $separator . '$0', $text)), $separator);
}

convertToCamel() převede cokoli na CamelCase pomocí zvoleného separátoru (např. se separátorem "-" a textem "vypis-clanku" vrátí "VypisClanku"). Nejprve převedeme separátory na mezery, čímž získáme slova. Díky funkci mb_convert_case() můžeme nyní slovům zvětšit první písmeno. Mezery následně nahradíme za prázdný string, čím se slova spojí do jednoho. První písmeno zde ještě převedeme na malé, pokud není dobrovolný parametr false.

convertFromCamel() naopak převede CamelCase na řetězec s malými písmeny a se separátory mezi slovy. Velká písmena pomocí regulárního výrazu předsadíme separátorem, následně řetězec převedeme na malá písmena a smažeme separátor na začátku řetězce pomocí ltrim().

Základ převodů máme. Nyní si napišme několik veřejných funkcí, které budou tento základ používat:

public static function hyphensToCamel($text, $uncapitalize = true)
{
  return self::convertToCamel($text, '-', $uncapitalize);
}

public static function snakeToCamel($text, $uncapitalize = true)
{
  return self::convertToCamel($text, '_', $uncapitalize);
}

public static function camelToHyphens($text)
{
  return self::convertFromCamel($text, '-');
}

public static function camelToSnake($text)
{
  return self::convertFromCamel($text, '_');
}

Podle názvu by mělo být jasné co která metoda dělá. Pojďme si je vyzkoušet:

echo(StringUtils::hyphensToCamel('vypis-vsech-clanku', false) . '<br />');
echo(StringUtils::snakeToCamel('cislo_popisne', false) . '<br />');
echo(StringUtils::camelToHyphens('VypisClanku') . '<br />');
echo(StringUtils::camelToSnake('CisloPopisne') . '<br />');

Výsledek:

PHP knihovna StringUtils – Převody mezi CamelCase a snake_case

Generování hesel

Naši knihovničku dokončeme metodou pro generování hesel. Ta se nám hodí např. když uživatel své heslo zapomene a my mu chceme vygenerovat nové. Autorem kódu je sczdavos, vzdejme mu hold :)

Nejprve si vytvořme pomocnou metodu randomString().

private static function randomString($from, $to, $length)
{
  $str = '';
  if ($length > 1)
    $str .= self::randomString($from, $to, --$length);
  return $str . chr(rand(ord($from), ord($to)));
}

Metodě zadáme rozsah pomocí dvou znaků (např. "A" a "Z") a délku řetězce. Vrátí řetězec o požadované délce, který obsahuje ASCII znaky v daném rozsahu. Metodu hned využijeme v již veřejné metodě generatePassword():

public static function generatePassword($addSpecialChar = false)
{
  $numbers = self::randomString('0', '9', 2);
  $lowerCase = self::randomString('a', 'z', 2);
  $upperCase = self::randomString('A', 'Z', 2);
  $specialChars = array('!', '@', '#', '$', '%', '^', '&', '*', '(', ')', '.', ',');
  $password = $numbers . $lowerCase . $upperCase;
  if ($addSpecialChar)
    $password .= $specialChars[array_rand($specialChars)];
  return str_shuffle($password);
}

Metoda si připraví několik řetězců (2 čísla, 2 malá písmena, 2 velká písmena) a pokud je dobrovolný parametr true, tak i speciální znak). Tyto řetězce poté náhodně spojí do jednoho řetězce funkcí str_shuffle().

Zkusme si vygenerovat několik hesel:

for ($i = 0; $i < 5; $i++)
{
  echo(StringUtils::generatePassword($i > 2) . '<br />');
}

První 3 jsou bez speciálních znaků, další 2 s nimi.

Výsledek:

PHP knihovna StringUtils – Generování hesel

Okomentovanou knihovnu StringUtils máte v příloze, ať vám dělám radost :)

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 4.-5. lekci knihovny v PHP, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 482x (11.13 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce PHP

 

Předchozí článek
Knihovna StringUtils pro práci s textem v PHP
Všechny články v sekci
Knihovny pro PHP
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy k 4.-5. lekci knihovny v PHP
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
13 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře

Avatar
Robin
Člen
Avatar
Robin:10.1.2017 14:47

I když třebas na převod řetězců na pěkné url je celkem pěkné a funkční řešení od pana Vrány, tvoje je kratší a líbí se mi zakomponování do aplikace.
Díky a palec nahoru :-)

Odpovědět
10.1.2017 14:47
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se vždycky najde nějakej blbec, kterej neví, že to nejde a udělá to
Avatar
David Koníček:23.1.2018 14:54

Můžu se zeptat jaký je rozdíl mezi --$length a $length-- ?

Odpovědět
23.1.2018 14:54
Věř, běž a dokážeš!
Avatar
Odpovídá na David Koníček
Marek Hlavčo:23.1.2018 15:04

--$length znížená hodnota premennej $length o 1 a už vráti novú zníženú hodnotu
$length-- znížená hodnota premennej length o 1, ale ešte vráti pôvodnú hodnotu

 
Odpovědět
23.1.2018 15:04
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Marek Hlavčo
David Koníček:23.1.2018 15:09

Takže prakticky to samé, ale rozdíl při vypisování...díky ;)

Odpovědět
23.1.2018 15:09
Věř, běž a dokážeš!
Avatar
Miroslav Mucha:25.9.2018 16:23

Opět něco, co mě posunulo dál, díky.
Mám ale dotaz k funkci hyphenize($text). Uvnitř funkce je vložena metoda preg_replace("/[^a-z0-9]/u", ...); K čemu je za lomítkem znak u? Už jsem to viděl víckrát, ale nikde jsem se nedozvěděl, proč.
Další dotaz: Funkce je ošetřena i pro případ, že by vedle sebe byly 2 pomlčky. Ať jsem dělal, co jsem dělal nikdy se mi nepodařilo mít dvě pomlčky vedle sebe. Může mi někdo uvést příklad, kdy by to mohlo nastat?
Doplnění: v uvedené funkci není ošetřen případ, kdy by např. název článku nezačínal nebo nekončil alfanumerickým znakem. Např. ?Co je dnes nového?. V takovém případě by URL adresa začínala, resp. končila pomlčkou. K vytvoření URL z názvu používám vypůjčený kód, který jsem ještě upravil. Viz níže:

public static function convertToUrl($title)
    {
        // přepíše znaky s diakritikou a změní velká písmena na malá
        $title = mb_strtolower(strtr($title, self::$convertTable));
        // smaže nealfanumerické znaky,
        // doplní pomlčky a odstraní je na začátku a na konci textu
        return trim(preg_replace("/[^a-z0-9]+/", "-", $title), "-");
    }

Zatím funguje bez chyb.

 
Odpovědět
25.9.2018 16:23
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 5 zpráv z 5.