Black Friday je tu! Využij jedinečnou příležitost a získej až 80 % znalostí navíc zdarma! Více zde
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
BF extended 2022

Lekce 14 - Dokončení paginace (stránkování) v PHP

V minulé lekci, Paginace (stránkování) v PHP, jsme si založili databázi s 1000 testovacími automobily a popsali jsme si, jak by měl fungovat helper, který bude zobrazovat naši paginaci.

V dnešní lekci dokončíme paginaci.

paginace.php

Vytvořte si soubor paginace.php, do kterého vložíme funkce pro výpis navigační lišty s čísly stránek:

<?php

function urlStrany($url, $strana)
{
  return str_replace('{strana}', $strana, $url);
}

function paginace($strana, $stran, $url)
{
  $polomer = 5; // Poloměr oblasti kolem aktuální stránky
  $html = '<nav class="centrovany"><ul class="paginace">';
  // Šipka vlevo
  if ($strana > 1)
    $html .= '<li><a href="' . urlStrany($url, $strana - 1) . '">&laquo;</a></li>';
  else
    $html .= '<li class="neaktivni">&laquo;</li>';
  $left = $strana - $polomer >= 1 ? $strana - $polomer : 1;
  $right = $strana + $polomer <= $stran ? $strana + $polomer : $stran;
  // Umístění jedničky
  if ($left > 1)
    $html .= '<li><a href="' . urlStrany($url, 1) . '">1</a></li>';
  // Tečky vlevo
  if ($left > 2)
    $html .= '<li class="neaktivni">&hellip;</li>';
  // Stránky v radiusu
  for ($i = $left; $i <= $right; $i++)
  {
    if ($i == $strana) // Aktivní stránka
      $html .= '<li class="aktivni">' . $i . '</li>';
    else
      $html .= '<li><a href="' . urlStrany($url, $i) . '">' . $i . '</a></li>';
  }
  // Tečky vpravo
  if ($right < $stran - 1)
    $html .= '<li class="neaktivni">' . '&hellip;' . '</li>';
  // Umístění poslední stránky
  if ($right < $stran)
    $html .= '<li><a href="' . urlStrany($url, $stran) . '">' . $stran . '</a></li>';
  // Šipka vpravo
  if ($strana < $stran)
    $html .= '<li><a href="' . urlStrany($url, $strana + 1) . '">&raquo;</a></li>';
  else
    $html .= '<li class="neaktivni">&laquo;</li>';
  $html .= '</ul></nav>';
  return $html;
}

Soubor obsahuje 2 funkce. První funkce vrátí URL adresu pro přechod na danou stránku a to tak, že převezme URL adresu se značkou {strana} a na místo této značky vloží číslo dané stránky. Když funkci pošleme parametry:

['index.php?strana={strana}', 2]

Vrátí nám:

index.php?strana=2

Tímto způsobem budeme generovat odkazy na stránky, aby byl soubor paginace.php univerzální a mohli jsme ho použít pro jakýkoli tvar URL, např. zamestnanci.php?stranka={strana}.

Druhá funkce vygeneruje HTML kód navigační lišty a to podle aktuální stránky a počtu stránek. V proměnné $polomer se nachází informace, kolik stránek chceme okolo aktuální stránky zobrazovat. Postupně vložíme šipku vlevo, 1. stránku, tečky, rozsah stránek okolo té aktuální, tečky a šipku vpravo. Všimněte si, že je navigace kvůli sémantice vložena v elementu <nav>.

styl.css

Založte si soubor styl.css, do kterého vložíme něco k nastylování lišty:

/*
 Paginace
*/

ul.paginace li {
  display: inline-block;
  padding: 4px 10px;
  border: 1px solid #DDDDDD;
  margin-left: -1px;
  text-align: center;
}

ul.paginace li:hover {
  background: #fAfAfA;
}

ul.paginace li.neaktivni {
  color: #DDDDDD;
}

ul.paginace li.aktivni {
  color: white;
  background: #3b94e0;
}

ul.paginace a {
  text-decoration: none;
}

/*
 Ostatní
*/

.centrovany {
  text-align: center;
}

Zajímavá je změna display na inline-block, což zapříčiní, že se položky v seznamu řadí za sebe a také trik s vlastností margin-left: -1px, což způsobí spojení rámečků sousedících položek do jednoho.

Rovnou do stylu dodejme i jednoduché stylování tabulky, do které budeme automobily vypisovat:

/*
 * Tabulka
 */

.tabulka {
  width: 100%;
  color: #444444;
  text-align: center;
  border-collapse: collapse;
  border: 1px solid #C9CBCD;
}

.tabulka th, .tabulka td {
  padding:5px;
  border-collapse: collapse;
  border: 1px solid #C9CBCD;
}

.tabulka th {
  color: black;
  background: #f5f5f5;
}

.tabulka tr:nth-child(2n) {
  background-color: #F6F6F6;
}

Zajímavé jde zde asi jen proužkování pomocí selektoru .tabulka tr:nth-child(2n), který vybere každý druhý řádek.

index.php

Konečně se dostáváme k hlavnímu skriptu. Zprvu si načteme databázovou knihovnu a helper pro zobrazení paginační lišty. Připojíme se k databázi:

<?php
require('Db.php');
require('paginace.php');
Db::connect('localhost', 'automobilka', 'root', '');

Dále si připravíme 2 funkce (objektově zdatní si vytvoří nějaký SpravceAutomobilu, ve kterém budou tyto 2 metody umístěné).

function vratAutomobily($strana, $naStranu)
{
  return Db::queryAll('SELECT * FROM automobil ORDER BY vyrobeno DESC LIMIT ?, ?', ($strana - 1) * $naStranu, $naStranu);
}

Funkce vratAutomobily() vrátí automobily na základě aktuální stránky a počtu automobilů na stranu. V SQL dotazu se nám objevila klauzule nastavující LIMIT a OFFSET. Offset nastavíme na ($strana - 1) * $naStranu, protože stránky číslujeme od jedničky a chceme přeskočit tolik položek, kolik máme před sebou stránek * počet položek na jedné stránce. Limit je $naStranu, to je kolik chceme po přeskočení položek vybrat. U dotazu nesmíme zapomenout na řazení ORDER BY, jinak by nám přišly výsledky pokaždé jinak rozházené a stránkování by nedávalo smysl.

function vratPocetAutomobilu()
{
  return Db::querySingle('SELECT COUNT(*) FROM automobil');
}

Funkce vratPocetAutomobilu() vrátí celkový počet všech automobilů v databázi. Ten potřebujeme proto, abychom mohli paginační liště předat celkový počet stránek. Na akci tedy potřebujeme 2 databázové dotazy, nelze ji efektivně provést jedním, jelikož chceme 2 odlišné věci.

Číslo stránky budeme předávat pomocí $_GET. Pokud není zadána, budeme předpokládat první stranu. Následně si vytvoříme proměnné $naStranu s počtem položek na stránku, dále $automobily s automobily na zobrazované stránce a $stran a celkovým počtem stran. Ten zjistíme tím, že celkový počet automobilů vydělíme $naStranu a zaokrouhlíme nahoru funkcí ceil() (protože 1,5 strany jsou 2 strany :) ).

if (isset($_GET['strana']))
  $strana = $_GET['strana'];
else
  $strana = 1;
$naStranu = 15;
$automobily = vratAutomobily($strana, $naStranu);
$stran = ceil(vratPocetAutomobilu() / $naStranu);
?>

Za kód umístíme část šablony pro výpis tabulky a paginační lišty:

<!DOCTYPE html>

<html lang="cs-cz">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Automobily</title>
    <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css"/>
  </head>

  <body>
    <h1>Automobily</h1>
    <table class="tabulka">
      <tr>
        <th>Značka</th>
        <th>SPZ</th>
        <th>Barva</th>
        <th>Vyrobeno</th>
      </tr>
      <?php
        foreach ($automobily as $automobil)
        {
          echo('<tr>
            <td>' . htmlspecialchars($automobil['znacka']) . '</td>
            <td>' . htmlspecialchars($automobil['spz']) . '</td>
            <td>' . htmlspecialchars($automobil['barva']) . '</td>
            <td>' . date('j.n. Y', strtotime($automobil['vyrobeno'])) . '</td>
          </tr>');
        }
      ?>
    </table>
    <?= paginace($strana, $stran, '?strana={strana}') ?>
  </body>
</html>

Máme hotovo. Výsledek:

Paginace v PHP

Odnesli jste si univerzální stránkovací nástroj, projekt máte ke stažení v příloze. A já se na vás budu těšit zas u dalšího tutoriálu :)

V další lekci, Stromové menu z databáze v PHP, si ukážeme, jak na udělat interaktivní stromové menu z databáze.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 400x (21.36 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce PHP

 

Předchozí článek
Paginace (stránkování) v PHP
Všechny články v sekci
Knihovny pro PHP
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Stromové menu z databáze v PHP
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
18 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, nemovitosti a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (12)

Avatar
Michal Šmahel:7.5.2015 20:02

Ano, funguje to jako zástupný znak (taková "proměnná"). Místo toho si systém dosadí požadovaná data.

Odpovědět
7.5.2015 20:02
Nejdůležitější je motivace, ovšem musí být doprovázena činy.
Avatar
martin.alexandr:7.5.2015 20:47

díky moc
vím jak to funguje,jen jsem nikde nemohl najít popis zmíněného zápisu

díky:)

 
Odpovědět
7.5.2015 20:47
Avatar
Martin Kršík:14.6.2015 13:52

několik dní hledaní a konečne přesně to co potřebuju děkujiiiiii :O teď ten velký počet záznamů v db klekne na kolena

 
Odpovědět
14.6.2015 13:52
Avatar
Martin Kršík:14.6.2015 21:26

prosim, když chci ?strana=6 změnit na ?str=6 ... kolik změn musím udělat aby fungovlo vše správně ?

 
Odpovědět
14.6.2015 21:26
Avatar
Odpovídá na Martin Kršík
Neaktivní uživatel:14.6.2015 21:30

Pokud jsem si ten článek dobře přečetl, mělo by stačit změnit tuto část

<?= paginace($strana, $stran, '?strana={strana}') ?>

na

<?= paginace($strana, $stran, '?str={strana}') ?>
Odpovědět
14.6.2015 21:30
Neaktivní uživatelský účet
Avatar
Martin Kršík:15.6.2015 5:58

Děkuji za odpověď, ale bohužel toto jsem zkoušel jako první, a jediné co se mění je url, avšak výpis inzerátu včetně navigace stojí na prvních záznamech :) Chtěl bych toto rychlé stránkování použít pro starý web abych dodržel zaindexovaný obsah...

 
Odpovědět
15.6.2015 5:58
Avatar
Odpovídá na Martin Kršík
Neaktivní uživatel:15.6.2015 6:24

Tak to vypadá, že ještě tu:

if (isset($_GET['strana']))
    $strana = $_GET['strana'];
else
    $strana = 1;

na

if (isset($_GET['str']))
    $strana = $_GET['str'];
else
    $strana = 1;
Editováno 15.6.2015 6:24
Odpovědět
15.6.2015 6:24
Neaktivní uživatelský účet
Avatar
Odpovídá na Neaktivní uživatel
Martin Kršík:15.6.2015 6:51

Děkuju moc, tyhle dvě úpravy co jsi napsal a je to ok, url může být jiné :-)

 
Odpovědět
15.6.2015 6:51
Avatar
Libi
Člen
Avatar
Libi:17.1.2017 9:43

Ahoj, resim ted problem s velkou tabulkou (radove miliony zaznamu) a pomalym paginatorem. Offset dotaz neumerne zpomaluje a data se nactou za nekolik sekund (uz jen z duvodu dvou dotazu pro celkovy pocet a vybranou mnozinu pro stranku).
Trochu jsem si pomohl zjistovanim celkoveho poctu z INFORMATION_SCHEMA, i kdyz je to nepresne (innoDB):

SELECT TABLE_ROWS as count FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME = '" . $TABLE_NAME . "';

Nikde nemuzu narazit na nejaky how-to rozumny reseni. Plus treba v nette 3rd party paginatory vsechno resi standardne, tedy pro 'par zaznamu'

 
Odpovědět
17.1.2017 9:43
Avatar
Jiří Fencl
Člen
Avatar
Jiří Fencl:17.1.2017 12:39

Ten celkovy pocet pri pouziti limit a offset se efektivneji zjistuje pres SQL_CALC_FOUND_ROWS viz http://dev.mysql.com/…nctions.html#…

 
Odpovědět
17.1.2017 12:39
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 22. Zobrazit vše