Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij halloweenské akce 80% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Pythonu
Python týden

Lekce 2 - .htaccess, autoloader a obecný kontroler

V minulé lekci, Popis MVC architektury, jsme si vysvětlili MVC architekturu.

Již víme, že stránka se bude skládat z komponent 3 typů: kontrolerů, modelů a pohledů. Dnes si připravíme prostředí, začneme souborem .htaccess, dále si v index.php nastavíme PHP dle našich potřeb a vytvoříme předka pro naše kontrolery.

Co budete potřebovat je zprovozněný lokální server (viz. XAMPP - Instalace Apache, PHP a MySQL na Windows), ale to již určitě máte. Přesuňme se tedy do výchozí složky (v XAMPP defaultně c:/xampp/htdocs) a vše v ní odstraňme.

Pozor! Je opravdu důležité, aby jste systém vložili právě do této kořenové složky, když pro něj uděláte podsložku, nebude fungovat!

Je to kvůli hezkým URL adresám, viz dále. Pokud máte na localhostu více projektů, nastavte pro projekt subdoménu.

Adresářová struktura

Vytvořme si 3 složky pro nám již známe 3 typy komponent. Budou se jmenovat: kontrolery, modely a pohledy. Rovnou si zde připravte i soubory .htaccess a index.php.

Adresářová struktura MVC frameworku v PHP

.htaccess

Určitě znáte soubor .htaccess. Slouží ke konfiguraci webserveru Apache a určuje, co se má stát, když uživatel vyťuká URL adresu. Vše se děje ještě předtím, než se vůbec spustí jazyk PHP jako takový.

Vytvořme tedy tento soubor (i s tou tečkou na začátku názvu) v kořenové složce. Kolega jednou pravil, že stejně jako nechce pochopit ženu, tak nechce pochopit .htaccess. Nastavení Apache je opravdu dost krkolomné a proto si s ním nelamte hlavu a berte ho jako hotovou věc.

Jako první zakážeme výpis souborů ve složce na webu, budou tedy zvenku skryty, což my chceme. Přidáme řádek:

Options -Indexes

Hezké URL adresy

Klasická adresa PHP aplikace vypadá asi takto:

http://wwww.domena.cz/index.php?clanek=nazev-clanku&parametr=hodnota

To je poměrně ošklivé, že? V naší aplikaci budeme používat tzv. hezké URL adresy, ta samá adresa bude u nás vypadat takto:

http://wwww.domena.cz/nazev-clanku/hodnota

To je mnohem hezčí. Zpracování URL adres necháme plně na PHP a v Apache toto "vypneme" a všechny dotazy přesměrujeme na soubor index.php, kde si URL sami zpracujeme. Apache by totiž jinak bral nazev-clanku jako složku a tam hledal podsložku hodnota a v ní index. Zapneme přesměrovávací engine a přidáme pravidlo k přesměrování, kde až na určité typy souborů v URL přesměrujeme vždy na index.php:

RewriteEngine On
# RewriteBase /

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule !\.(css|js|icon|zip|rar|png|jpg|gif|pdf)$ index.php [L]

Znak "#" je komentář, příkaz "RewriteBase /" je tedy zakomentovaný. To proto, že na localu ho nepotřebujeme, ale některé webservery v produkci (až budeme web nahrávat na internet) bez tohoto přepínače nefungují, až budete hotový web nahrávat na server, musíte to zkusit :)

RewriteCond určují, že se nemá přesměrovat v případě, že soubor nebo složka existuje. Pokud tedy voláme např.:

http://wwww.domena.cz/soubor.txt
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Bude tento soubor stažen (pokud existuje) a pokud ne, budeme přesměrováni na index. Kdybychom přesměrovali úplně vše (bez těch několika podmínek), nemohli bychom stahovat žádné soubory a vždy by se nám zobrazil index. Přesměrování jsme si ještě pojistili výčtem nejdůležitějších přípon, které se nebudou přesměrovávat. Všechny ostatní URL adresy směřují na index.

Jako poslední do .htaccess přidáme zpracování přípony .phtml, aby nám nikdo nekoukal do zdrojáků šablon. Soubor .phtml se bude chovat úplně stejně, jako soubor .php. Přidejme tento řádek:

AddType application/x-httpd-php .php .phtml

Zde máme hotovo.

index.php

Vytvořme si index.php, tedy soubor, ve kterém započne veškerá komunikace a kam se budou směřovat všechny URL adresy.

Celý web budeme tvořit v kódování UTF-8, nastavte si tedy toto kódování jako výchozí ve svém editoru. Pokud používáte IDE (PHPStorm, Netbeans, Eclipse), tak tam je již velmi pravděpodobně nastavené. Pokud se vás bude editor ptát na BOM, tak s ním pracovat nebudeme (kódování UTF-8 without BOM).

Jako první samozřejmě vložíme direktivu <?php a nastavíme PHP interní kódování na UTF8, díky tomu poté budou správně fungovat PHP funkce pro práci s textovými řetězci. Docílíme toho takto:

<?php
mb_internal_encoding("UTF-8");

Autoloader

V systému budeme často tvořit instance různých tříd a je velmi nepohodlné tyto třídy ručně requirovat/in­cludovat. Proto PHP disponuje možností vytvořit funkci, která se zavolá poté, co je volána neexistující třída. V této funkci si třídu načteme. Třídy se tedy automaticky načítají ve chvíli, kdy je potřebujeme použít.

Načítat budeme vlastně 2 typy tříd: modely (ze složky modely) a kontrolery (ze složky kontrolery). Pohledy u nás nebudou třídami a budou připomínat spíše HTML stránky. Naše autoload funkce tedy bude muset poznat, zda se jedná o model nebo o kontroler a podle toho sáhne do příslušné složky. Jak to uděláme?

Opět úplně jednoduše, názvy tříd kontrolerů budou končit na Kontroler. Funkce autoload by mohla vypadat takto:

function autoloadFunkce($trida)
{
  // Končí název třídy řetězcem "Kontroler" ?
  if (preg_match('/Kontroler$/', $trida))
    require("kontrolery/" . $trida . ".php");
  else
    require("modely/" . $trida . ".php");
}

Prvotní podmínka používá tzv. regulární výraz, který ověří, zda název třídy končí řetězcem "Kontroler". Pokud ano, načte soubor ze složky kontrolery, v opačném případě třídu bude hledat ve složce modely.

Naší funkci ještě zaregistrujeme, aby ji PHP vykonávalo jako autoloader:

spl_autoload_register("autoloadFunkce");

Až budeme mít nějaké kontrolery a modely, bude nám stačit napsat:

$mu = new ManazerUzivatelu();
$smerovac = new SmerovacKontroler();

Jelikož PHP nebude vědět o třídách ManazerUzivate­lu.php ve složce modely a třídě SmerovacKontro­ler.php ve složce kontrolery, zavolá naší funkci autoload. Ta nám v prvním případě vykoná příkaz:

require('modely/ManazerUzivatelu.php');

a v druhém případě:

require('kontrolery/SmerovacKontroler.php');

Stačí založit třídu a nemusíme se o nic starat.

Třída se samozřejmě musí jmenovat stejně, jako soubor, ve kterém je obsažena, ale tak by tomu mělo být vždy.

Pozn. ve velmi starém PHP, které bohužel ještě běží na některých free serverech, není možné používat funkci spl_autoload_re­gister() a je místo ní třeba použít starší __autoload(), viz PHP manuál.

Obecný kontroler

Vytvořme si ještě abstraktní třídu pro obecný kontroler, ze kterého budou všechny naše kontrolery dědit. Ve složce kontrolery si založíme Kontroler.php. Na začátek souboru nezapomeneme vložit direktivu <?php.

Třída bude obsahovat 3 atributy. První bude pole s daty, tam si bude kontroler ukládat data získaná od modelů. Toto pole se následně předá pohledu, který data vypíše uživateli. Tímto způsobem tedy zrealizujeme předávání dat mezi modelem a pohledem. Druhý atribut bude název pohledu, který se má vypsat. Poslední atribut bude hlavička HTML stránky, přesněji 3 její atributy: titulek, keywords a description, kterou musí mít každá HTML stránka. Atributům přiřadíme i výchozí hodnoty.

<?php
abstract class Kontroler
{

  protected $data = array();
  protected $pohled = "";
  protected $hlavicka = array('titulek' => '', 'klicova_slova' => '', 'popis' => '');

}

Třída bude mít další 3 metody. Jedna bude ta hlavní, ve které zpracuje kontroler své parametry. Tu si bude každý kontroler implementovat sám, proto ji zde označíme pouze jako abstraktní. Pojmenujeme ji jednoduše zpracuj a její argument pojmenujeme $parametry:

abstract function zpracuj($parametry);

Další funkce vypíše pohled uživateli. Pokud je nějaký pohled zadaný, jednoduše ho requirujeme. Předtím rozbalíme proměnné z pole $data pomocí funkce extract. Všechny indexy (klíče) pole budou v šabloně přístupné jako běžné proměnné.

public function vypisPohled()
{
  if ($this->pohled)
  {
    extract($this->data);
    require("pohledy/" . $this->pohled . ".phtml");
  }
}

Pokud si tedy v kontroleru uložíme takto nějaký klíč do pole:

$this->data['promenna'] = 'hodnota';

V šabloně bude proměnná přistupná jednoduše takto:

<strong>Proměnná je: </strong><?= $promenna ?>

Pokud jste si všimli, že nejsou ošetřené HTML entity, máte bod. Časem to napravíme.

Jako poslední metodu si do kontroleru přidáme jednoduché přesměrování na jinou stránku a zastavení zpracování současného skriptu. Bude se nám často hodit.

public function presmeruj($url)
{
  header("Location: /$url");
  header("Connection: close");
  exit;
}

Zdrojové kódy dnešního výtvoru máte samozřejmě u článku jako vždy.

V příští lekci, Směrovač (router), si vytvoříme svůj první kontroler, bude jím směrovač (router) :)


 

Stáhnout

Staženo 3592x (2.88 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce PHP

 

Předchozí článek
Popis MVC architektury
Všechny články v sekci
MVC - Jednoduchý redakční systém v PHP objektově
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
39 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn university Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (8)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (103)

Avatar
ludek.balvin
Člen
Avatar
ludek.balvin:1.3.2019 10:24

Davide,
prosím, jak bych měl správně popsat problém na podpoře svého hostingu? Pro info je to EBOLA.cz.
díky moc

 
Odpovědět
1.3.2019 10:24
Avatar
Alma Mater
Člen
Avatar
Alma Mater:6.6.2019 17:28

Vedel by niekto napisat v.htacces presmerovanie, aby cely system fungoval z podzložky cms
napr.z http://localhost/cms/ ...bez toho aby sa menili url v systeme minimalne?

Odpovědět
6.6.2019 17:28
Autorské právo je iba demonštrácia moci..
Avatar
Alma Mater
Člen
Avatar
Odpovídá na Alma Mater
Alma Mater:14.6.2019 15:44

Vyriesene v lekcii c.5 v komentaroch....

Odpovědět
14.6.2019 15:44
Autorské právo je iba demonštrácia moci..
Avatar
Vojtech Palec:25. ledna 17:10

Ahoj, je možné použít htaccess v phpstormu? Nebo nějakou náhradu?
Děkuju.

 
Odpovědět
25. ledna 17:10
Avatar
Milan Turyna
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Vojtech Palec
Milan Turyna:25. ledna 20:51

Moc jsem nepochopil tvou otazku. V PhpStormu ale editovat .htaccess můžeš.

 
Odpovědět
25. ledna 20:51
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Milan Turyna
Vojtech Palec:26. ledna 10:20

Ano, na to jediné jsem se ptal, děkuju.

 
Odpovědět
26. ledna 10:20
Avatar
lukasfornusek:31. ledna 18:47

Nazdar BEJCI !!!
Problém na obzoru a to s třídou Kontroler. Jest toliko abstraktní, nevytvářím podle ní žádnou instanci a v kódu taky nikde není $blabla = new Kontroler ( ).
Jenže, JENŽE pokud v class Kontroler mám
public function __construct( ) { echo (' TEXT ')} a já mám, tak se mi text TEXT vypíše na obrazovku. To je ale škaredá legrace co !. Instanci netvořím, new nepíšu, ale text mam.
Jak je to vlastně je ???

Dík a moc se nevožerte (je pátek).

 
Odpovědět
31. ledna 18:47
Avatar
LudvaCT
Člen
Avatar
LudvaCT:17. června 14:19

ahoj, nedaří se mi pochopit fci extract v metodě Kontroleru

public function vypisPohled()
{
if ($this->pohled)
{
extract($this->data);
require("pohledy/" . $this->pohled . ".phtml");
}
}

píšete, že "Všechny indexy (klíče) pole budou v šabloně přístupné jako běžné proměnné."

nechápu, jak se mi ty proměnné dostanou ven z té funkce.. zdá se mi že nic nevrací pouze něco requiruje a extrahuje proměnné z pole dovnitř té funkce. Děkuji

Editováno 17. června 14:21
 
Odpovědět
17. června 14:19
Avatar
Radek Veverka
Redaktor
Avatar
Odpovídá na LudvaCT
Radek Veverka:17. června 15:52

Nedostanou se ven z funkce, ten vložený kód přes require se vykoná uvnitř té funkce, takže na všechny lokální proměnné vidí. Funkce je opuštěna až poté, co se provedé celý kód z vloženého souboru.

Z dokumentace PHP:

When a file is included, the code it contains inherits the variable scope of the line on which the include occurs. Any variables available at that line in the calling file will be available within the called file, from that point forward. However, all functions and classes defined in the included file have the global scope.

 
Odpovědět
17. června 15:52
Avatar
LudvaCT
Člen
Avatar
Odpovídá na Radek Veverka
LudvaCT:17. června 23:48

Děkuji za rychlou odpověď, moc jsi mi pomohl. Nyní nechápu, jak jsem to mohl předtím nechápat:)

 
Odpovědět
17. června 23:48
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 113. Zobrazit vše