C# týden C# týden
AKCE! Rozšiřujeme naši individuální výuku programování! Čemukoli nerozumíš, nejde ti něco odevzdat? Poradit.
Pouze tento týden sleva až 80 % na C# .NET

Lekce 2 - .htaccess, autoloader a obecný kontroler

PHP MVC .htaccess, autoloader a obecný kontroler American English version English version

ONEbit hosting Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem. Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Popis MVC architektury, jsme si vysvětlili MVC architekturu. Již víme, že stránka se bude skládat z komponent 3 typů: kontrolerů, modelů a pohledů. Dnes si připravíme prostředí, začneme souborem .htaccess, dále si v index.php nastavíme PHP dle našich potřeb a vytvoříme předka pro naše kontrolery.

Co budete potřebovat je zprovozněný lokální server (viz. XAMPP - Instalace Apache, PHP a MySQL na Windows), ale to již určitě máte. Přesuňme se tedy do výchozí složky (v XAMPP defaultně c:/xampp/htdocs) a vše v ní odstraňme.

Pozor! Je opravdu důležité, aby jste systém vložili právě do této kořenové složky, když pro něj uděláte podsložku, nebude fungovat!

Je to kvůli hezkým URL adresám, viz dále. Pokud máte na localhostu více projektů, nastavte pro projekt subdoménu.

Adresářová struktura

Vytvořme si 3 složky pro nám již známe 3 typy komponent. Budou se jmenovat: kontrolery, modely a pohledy. Rovnou si zde připravte i soubory .htaccess a index.php.

Adresářová struktura MVC frameworku v PHP

.htaccess

Určitě znáte soubor .htaccess. Slouží ke konfiguraci webserveru Apache a určuje, co se má stát, když uživatel vyťuká URL adresu. Vše se děje ještě předtím, než se vůbec spustí jazyk PHP jako takový.

Vytvořme tedy tento soubor (i s tou tečkou na začátku názvu) v kořenové složce. Kolega jednou pravil, že stejně jako nechce pochopit ženu, tak nechce pochopit .htaccess. Nastavení Apache je opravdu dost krkolomné a proto si s ním nelamte hlavu a berte ho jako hotovou věc.

Jako první zakážeme výpis souborů ve složce na webu, budou tedy zvenku skryty, což my chceme. Přidáme řádek:

Options -Indexes

Hezké URL adresy

Klasická adresa PHP aplikace vypadá asi takto:

http://wwww.domena.cz/index.php?clanek=nazev-clanku&parametr=hodnota

To je poměrně ošklivé, že? V naší aplikaci budeme používat tzv. hezké URL adresy, ta samá adresa bude u nás vypadat takto:

http://wwww.domena.cz/nazev-clanku/hodnota

To je mnohem hezčí. Zpracování URL adres necháme plně na PHP a v Apache toto "vypneme" a všechny dotazy přesměrujeme na soubor index.php, kde si URL sami zpracujeme. Apache by totiž jinak bral nazev-clanku jako složku a tam hledal podsložku hodnota a v ní index. Zapneme přesměrovávací engine a přidáme pravidlo k přesměrování, kde až na určité typy souborů v URL přesměrujeme vždy na index.php:

RewriteEngine On
# RewriteBase /

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule !\.(css|js|icon|zip|rar|png|jpg|gif|pdf)$ index.php [L]

Znak "#" je komentář, příkaz "RewriteBase /" je tedy zakomentovaný. To proto, že na localu ho nepotřebujeme, ale některé webservery v produkci (až budeme web nahrávat na internet) bez tohoto přepínače nefungují, až budete hotový web nahrávat na server, musíte to zkusit :)

RewriteCond určují, že se nemá přesměrovat v případě, že soubor nebo složka existuje. Pokud tedy voláme např.:

http://wwww.domena.cz/soubor.txt

Bude tento soubor stažen (pokud existuje) a pokud ne, budeme přesměrováni na index. Kdybychom přesměrovali úplně vše (bez těch několika podmínek), nemohli bychom stahovat žádné soubory a vždy by se nám zobrazil index. Přesměrování jsme si ještě pojistili výčtem nejdůležitějších přípon, které se nebudou přesměrovávat. Všechny ostatní URL adresy směřují na index.

Jako poslední do .htaccess přidáme zpracování přípony .phtml, aby nám nikdo nekoukal do zdrojáků šablon. Soubor .phtml se bude chovat úplně stejně, jako soubor .php. Přidejme tento řádek:

AddType application/x-httpd-php .php .phtml

Zde máme hotovo.

index.php

Vytvořme si index.php, tedy soubor, ve kterém započne veškerá komunikace a kam se budou směřovat všechny URL adresy.

Celý web budeme tvořit v kódování UTF-8, nastavte si tedy toto kódování jako výchozí ve svém editoru. Pokud používáte IDE (PHPStorm, Netbeans, Eclipse), tak tam je již velmi pravděpodobně nastavené. Pokud se vás bude editor ptát na BOM, tak s ním pracovat nebudeme (kódování UTF-8 without BOM).

Jako první samozřejmě vložíme direktivu <?php a nastavíme PHP interní kódování na UTF8, díky tomu poté budou správně fungovat PHP funkce pro práci s textovými řetězci. Docílíme toho takto:

<?php
mb_internal_encoding("UTF-8");

Autoloader

V systému budeme často tvořit instance různých tříd a je velmi nepohodlné tyto třídy ručně requirovat/in­cludovat. Proto PHP disponuje možností vytvořit funkci, která se zavolá poté, co je volána neexistující třída. V této funkci si třídu načteme. Třídy se tedy automaticky načítají ve chvíli, kdy je potřebujeme použít.

Načítat budeme vlastně 2 typy tříd: modely (ze složky modely) a kontrolery (ze složky kontrolery). Pohledy u nás nebudou třídami a budou připomínat spíše HTML stránky. Naše autoload funkce tedy bude muset poznat, zda se jedná o model nebo o kontroler a podle toho sáhne do příslušné složky. Jak to uděláme?

Opět úplně jednoduše, názvy tříd kontrolerů budou končit na Kontroler. Funkce autoload by mohla vypadat takto:

function autoloadFunkce($trida)
{
    // Končí název třídy řetězcem "Kontroler" ?
    if (preg_match('/Kontroler$/', $trida))
        require("kontrolery/" . $trida . ".php");
    else
        require("modely/" . $trida . ".php");
}

Prvotní podmínka používá tzv. regulární výraz, který ověří, zda název třídy končí řetězcem "Kontroler". Pokud ano, načte soubor ze složky kontrolery, v opačném případě třídu bude hledat ve složce modely.

Naší funkci ještě zaregistrujeme, aby ji PHP vykonávalo jako autoloader:

spl_autoload_register("autoloadFunkce");

Až budeme mít nějaké kontrolery a modely, bude nám stačit napsat:

$mu = new ManazerUzivatelu();
$smerovac = new SmerovacKontroler();

Jelikož PHP nebude vědět o třídách ManazerUzivate­lu.php ve složce modely a třídě SmerovacKontro­ler.php ve složce kontrolery, zavolá naší funkci autoload. Ta nám v prvním případě vykoná příkaz:

require('modely/ManazerUzivatelu.php');

a v druhém případě:

require('kontrolery/SmerovacKontroler.php');

Stačí založit třídu a nemusíme se o nic starat.

Třída se samozřejmě musí jmenovat stejně, jako soubor, ve kterém je obsažena, ale tak by tomu mělo být vždy.

Pozn. ve velmi starém PHP, které bohužel ještě běží na některých free serverech, není možné používat funkci spl_autoload_re­gister() a je místo ní třeba použít starší __autoload(), viz PHP manuál.

Obecný kontroler

Vytvořme si ještě abstraktní třídu pro obecný kontroler, ze kterého budou všechny naše kontrolery dědit. Ve složce kontrolery si založíme Kontroler.php. Na začátek souboru nezapomeneme vložit direktivu <?php.

Třída bude obsahovat 3 atributy. První bude pole s daty, tam si bude kontroler ukládat data získaná od modelů. Toto pole se následně předá pohledu, který data vypíše uživateli. Tímto způsobem tedy zrealizujeme předávání dat mezi modelem a pohledem. Druhý atribut bude název pohledu, který se má vypsat. Poslední atribut bude hlavička HTML stránky, přesněji 3 její atributy: titulek, keywords a description, kterou musí mít každá HTML stránka. Atributům přiřadíme i výchozí hodnoty.

<?php
abstract class Kontroler
{

    protected $data = array();
    protected $pohled = "";
    protected $hlavicka = array('titulek' => '', 'klicova_slova' => '', 'popis' => '');

}

Třída bude mít další 3 metody. Jedna bude ta hlavní, ve které zpracuje kontroler své parametry. Tu si bude každý kontroler implementovat sám, proto ji zde označíme pouze jako abstraktní. Pojmenujeme ji jednoduše zpracuj a její argument pojmenujeme $parametry:

abstract function zpracuj($parametry);

Další funkce vypíše pohled uživateli. Pokud je nějaký pohled zadaný, jednoduše ho requirujeme. Předtím rozbalíme proměnné z pole $data pomocí funkce extract. Všechny indexy (klíče) pole budou v šabloně přístupné jako běžné proměnné.

public function vypisPohled()
{
    if ($this->pohled)
    {
        extract($this->data);
        require("pohledy/" . $this->pohled . ".phtml");
    }
}

Pokud si tedy v kontroleru uložíme takto nějaký klíč do pole:

$this->data['promenna'] = 'hodnota';

V šabloně bude proměnná přistupná jednoduše takto:

<strong>Proměnná je: </strong><?= $promenna ?>

Pokud jste si všimli, že nejsou ošetřené HTML entity, máte bod. Časem to napravíme.

Jako poslední metodu si do kontroleru přidáme jednoduché přesměrování na jinou stránku a zastavení zpracování současného skriptu. Bude se nám často hodit.

public function presmeruj($url)
{
    header("Location: /$url");
    header("Connection: close");
    exit;
}

V příští lekci, Směrovač (router), si vytvoříme svůj první kontroler, bude jím směrovač (router) :) Zdrojové kódy dnešního výtvoru máte samozřejmě u článku jako vždy.


 

Stáhnout

Staženo 3179x (2.88 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce PHP

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
31 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Miniatura
Předchozí článek
Popis MVC architektury
Miniatura
Následující článek
Směrovač (router)
Aktivity (6)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (89)

Avatar
Aleš Kováč:19.1.2017 0:19

Ahoj mám docela problém s rozchozením, měl jsem původně wampserver a tam jsem se dostal až k fázi, že po mě řvala databáze, tak jsem si řekl vyskouším xamp server.

Dal jsem to do kořenové složky a původní soubory přesunul a hlásí to toto:
Chyba serveru!

Nastala vnitřní chyba a server nebyl schopen dokončit Váš požadavek. Buď je server přetížen, nebo došlo k chybě v CGI skriptu.
Error 500
localhost
Apache/2.4.23 (Win32) OpenSSL/1.0.2h PHP/5.6.28
Kde dělám chybu?

 
Odpovědět 19.1.2017 0:19
Avatar
Fredep
Redaktor
Avatar
Fredep:19.1.2017 21:00

Ahoj,
jen tak teoreticky, nedalo by se použít v .htaccess souboru pouze

ErrorDocument 404 /index.php

místo kompletního RewriteEngine, který v tomto případě dělá to samé? Stránky které neexistují přesměruje na index, kde je zpracuje php. ;) Sice to vypadá divně, ale je to mnohem jednodušší :D

Odpovědět 19.1.2017 21:00
Týmová práce je důležitá proto, aby bylo možno obvinit z neúspěchu někoho jiného.
Avatar
Ondřej Langr (andysekcze):26.1.2017 20:19

Ahoj, dá se nějak skloubit několik rozdílných autoloaderů resp. použít několik zároveň? Např. mám složku 'vendor', ve které mám různé SDK s jinou adresářovou strukturou(Má adresářová struktura je téměř totožná s touhle - připadá mi jednoduchá a skvělá, ale můžu se mýlit). Díval jsem se na Google po nějakým rekurzivním autoloadingu, ale bohužel mi nic nefungovalo (Hlavně tam padaly hlášky o tom, že nemůžu redefinovat třidu XYZ.php apod. ) :-(

Odpovědět  +1 26.1.2017 20:19
I have a charger. I have Note 7. Umh I haven't Note7.
Avatar
michal.smatlak:18.3.2017 11:43

Zdravím, chcem sa spýtať ako v NetBeans vytvorím súbor index.php bez vytvorenia nového projektu, tak ako to je urobené na začiatku tohoto článku. Za všetky rady vopred ďakujem.

 
Odpovědět 18.3.2017 11:43
Avatar
IT Man
Redaktor
Avatar
Odpovídá na michal.smatlak
IT Man:18.3.2017 13:07

New empty PHP file a pojmenuješ ho index, ne? :D

Odpovědět 18.3.2017 13:07
Cokoliv a kdokoliv může jednou uspět.
Avatar
Odpovídá na IT Man
michal.smatlak:18.3.2017 15:01

Tento postup ktorý si napísal funguje až keď máš vytvorený nejaký projekt, nie? Ale ja potrebujem vytvoriť súbor mimo projektu. Jednoducho potrebujem súbor ktorý bude v koreňovej zložke htdocs a nie v podzložke projektu.

 
Odpovědět 18.3.2017 15:01
Avatar
IT Man
Redaktor
Avatar
Odpovídá na michal.smatlak
IT Man:18.3.2017 21:05

Tak to neuděláš v Netbeans, ale normálně ve Windows průzkumníku. Necháš si zobrazit přípony souborů, vytvoříš nový textový soubor a pojmenuješ ho index.php.

Odpovědět  +1 18.3.2017 21:05
Cokoliv a kdokoliv může jednou uspět.
Avatar
Petr Langer
Člen
Avatar
Petr Langer:20.8.2017 17:50

Když si v kořenovém adresáři vytvořím složku scripts a v ní budu mít nějaký script, který pak budu v hlavičce html stránky načítat (...src="../scrip­ts/script.js"). Jak udělat aby to server bral jako složku a nepřesměrovával požadavek na kontroler?

 
Odpovědět 20.8.2017 17:50
Avatar
Mr.Suit
Člen
Avatar
Mr.Suit:6.1.2018 18:40

Mozna by stalo za zminku uvest zde composer jako mozny zpusob autoloadingu.

 • doporucil bych na praci a vyvoj obecne naucit se s linuxem a zvolit nejakou vhodnou distribuci napr debian. Zde se da nasledovne virtualizovat windows pro vase oblibene programy typu photoshop, visual basic a pod vse co je psane pro win.
 • Jinak dobry clanek. Zrovna ctu a libi ... :) .
 • Jen jedna otazka: prakticky ta adresarova struktura takto asi vypadat nebude, tak jak konci dilem 9. dal jsem se nedival, zatim jsem nekoupil premiove clanky, ale myslim si, ze by bylo dobre vedet kam prijdou pohledy jakozto asi do public_html? nebo alespon ty styly.

Rad bych to pochopil v praktickem hledisku, jak je to best practice.

Diky Karel.

Odpovědět 6.1.2018 18:40
/Best Practice/Work/Life/brain.conf
Avatar
Vaclav Hrouda:26.3.2018 22:18

Zdravím, když zadám adresu example.com/pohledy (nebo název nějaké jiné složky) vyhodí to error 403. Nevíte jak tomu zabránit a zajistit aby se spustil teoretický PohledyKontro­ler.php

 
Odpovědět 26.3.2018 22:18
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 99. Zobrazit vše