13. díl - Objektové počítadlo návštěv v PHP - dokončení

PHP Objektově orientované programování Objektové počítadlo návštěv v PHP - dokončení American English version English version

Unicorn College ONEbit hosting Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem. Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulém tutoriálu o objektově orientovaném programování v PHP jsme začali programovat počítadlo návštěv. Založili jsme si databázovou tabulku a naučili se obsluhovat databázi pomocí ovladače PDO.

Databázový wrapper

Práce s databází v PDO, jak jsme si ji ukazovali, má jeden nedostatek. Určitě totiž budeme chtít používat databázi na více místech v aplikaci a takto bychom se museli pokaždé znovu připojovat nebo si instanci spojení ručně předávat. Když si vzpomeneme na statiku, tak právě ta nám umožňuje sdílet nějaká data v celé aplikaci. Vytvoříme si tzv. databázový wrapper. Bude se jednat o statickou, pomocnou třídu, kterou obalíme volání PDO. Z toho označení wrapper, jako obal.

Vytvoříme si naši známou složku pro třídy, opět ji pojmenujeme třeba tridy. Ve složce vytvoříme soubor Databaze.php s následujícím obsahem:

<?php

class Databaze
{

  private static $spojeni;

  private static $nastaveni = array(
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"
  );

  public static function pripoj($host, $uzivatel, $heslo, $databaze)
  {
    if (!isset(self::$spojeni))
    {
      self::$spojeni = @new PDO(
        "mysql:host=$host;dbname=$databaze",
        $uzivatel,
        $heslo,
        self::$nastaveni
      );
    }
    return self::$spojeni;
  }

  public static function dotaz($sql, $parametry = array())
  {
    $dotaz = self::$spojeni->prepare($sql);
    $dotaz->execute($parametry);
    return $dotaz;
  }

}

Třída je velmi krátká a obsahuje dva privátní statické atributy. Jedním je nastavení PDO, druhým je právě připojená instance PDO, kterou budeme v aplikaci sdílet.

Ve třídě dále nalezneme dvě veřejné statické metody. Jednu pro připojení, která vytvoří instanci PDO a tu uloží do statické proměnné $spojeni. Tam připojená instance zůstane až do skončení skriptu. Druhá statická metoda nám umožňuje zadat dotaz a jeho parametry. Dotaz je potom předán instanci PDO a metoda navrátí to, co navrátil dotaz. Wrapper je velmi jednoduchý a během tohoto i dalších seriálů ho budeme ještě vylepšovat. Zatím nám však stačí.

Třída SpravceNavstev

Logiku ke správě návštěv umístíme do nové třídy SpravceNavstev. Určitě budeme potřebovat metodu k zaznamenání návštěvy, přesněji k uložení zobrazení. Dále se nám bude hodit metoda, která vrátí celkový počet zobrazení a unikátních návštěvníků. Na konec přidejme metodu, která vrátí návštěvy a zobrazení za posledních několik dní.

Naše třída bude vypadat asi takto:

<?php

class SpravceNavstev
{

  public function zapocitej()
  {
    Databaze::dotaz('
      INSERT INTO `zobrazeni`
      (`ip`, `datum`)
      VALUES (?, ?)
    ', array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], time()));
  }

  public function zobrazeniCelkem()
  {
    $vysledek = Databaze::dotaz('
      SELECT COUNT(*) AS `pocet`
      FROM `zobrazeni`
    ');
    $data = $vysledek->fetch();
    return $data['pocet'];
  }

  public function zobrazeniZa($dnu)
  {
    $vysledek = Databaze::dotaz('
      SELECT COUNT(*) AS `pocet`
      FROM `zobrazeni`
      WHERE `datum` > ?
    ', array(time() - $dnu * 86400));
    $data = $vysledek->fetch();
    return $data['pocet'];
  }

  public function uipCelkem()
  {
    $vysledek = Databaze::dotaz('
      SELECT COUNT(DISTINCT `ip`) AS `pocet`
      FROM `zobrazeni`
    ');
    $data = $vysledek->fetch();
    return $data['pocet'];
  }

  public function uipZa($dnu)
  {
    $vysledek = Databaze::dotaz('
      SELECT COUNT(DISTINCT `ip`) AS `pocet`
      FROM `zobrazeni`
      WHERE `datum` > ?
    ', array(time() - $dnu * 86400));
    $data = $vysledek->fetch();
    return $data['pocet'];
  }

  public function vypisStatistiky()
  {
    echo('<table>');
      echo('<tr>
        <td>Zobrazení celkem</td>
        <td>' . $this->zobrazeniCelkem() . '</td>
      </tr>');
      echo('<tr>
        <td>UIP celkem</td>
        <td>' . $this->uipCelkem() . '</td>
      </tr>');
      echo('<tr>
        <td>Zobrazení měsíc</td>
        <td>' . $this->zobrazeniZa(30) . '</td>
      </tr>');
      echo('<tr>
        <td>UIP mesíc</td>
        <td>' . $this->uipZa(30) . '</td>
      </tr>');
      echo('<tr>
        <td>Zobrazení týden</td>
        <td>' . $this->zobrazeniZa(7) . '</td>
      </tr>');
      echo('<tr>
        <td>UIP týden</td>
        <td>' . $this->uipZa(7) . '</td>
      </tr>');
    echo('</table>');
  }

}

Ve třídě používáme náš statický databázový wrapper. Obsahuje celkem 6 jednoduchých metod. První je metoda pro uložení nového zobrazení. Tento dotaz jsme si již uváděli, teď jen používáme náš wrapper. Další 2 metody vracejí buď celkový počet zobrazení nebo počet zobrazení za posledních několik dní. Podobně potom máme 2 metody pro UIP. Všechny metodu jsou veřejné, kdybychom si někde v aplikaci chtěli zjistit nějakou statistiku samostatně.

Pokud z výsledku dotazu potřebujeme přečíst nějakou hodnotu, je třeba nejprve zavolat na výsledku metodu fetch() nebo fetchAll().

Fetch() vrátí další řádek výsledku (jako pole), fetchAll() vrátí pole všech řádků, které dotaz vrátil. Fetch() budeme volat v případě, kdy nás zajímá jen jeden řádek. FetchAll() potom tehdy, kdy nás zajímají všechny řádky. Na výsledku můžeme zavolat také rowCount(), která vrátí počet řádků ve výsledku. Nepoužívejte ji však místo SQL příkazu COUNT! K zajištění počtu unikátních IP adres jsme použili klauzuli DISTINCT. Pokud jste četli zdejší MySQL seriál, tak jistě více, že právě ta pracuje s unikátními řádky.

V dotazech dále používáme konstantu 86400, což je počet vteřin ve dni :) Konstantu vynásobíme počtem dní a výsledek odečteme od aktuálního času, který vrací funkce time(). Máme potom datum, od kterého nás statistiky zajímají. Takováto práce s datem a časem mi přijde velmi přehledná, ale to je asi věc názoru. Klidně můžete používat databázový DATETIME.

Zprovoznění aplikace

Pojďme vše zprovoznit. Vraťme se do index.php, vložme do něj HTML strukturu, PHP autoloader (abychom nemuseli třídy načítat ručně) a nekonec se připojme k databázi.

<!DOCTYPE html>

<html lang="cs-cz">
  <head>
      <meta charset="utf-8" />
      <title>OOP v PHP na ITnetwork</title>
  </head>

  <body>
    <h1>Návštěvnost webu</h1>
    <?php
    mb_internal_encoding("UTF-8");

    function nactiTridu($trida)
    {
      require("tridy/$trida.php");
    }

    spl_autoload_register("nactiTridu");

    Databaze::pripoj('localhost', 'root', '', 'pocitadlo_db');

    ?>
  </body>
</html>

Spojení se uložilo do statické proměnné a už se o něj nemusíme starat, zůstane tam do skončení skriptu.

Započítání návštěvy a výpis tabulky návštěv vložíme pro jednoduchost obojí do indexu. V praxi je zjištění počtu návštěv velmi náročná operace (kvůli COUNT ve velkém počtu záznamů) a proto ji budeme volat jen někde v administraci, abychom se podívali jak si stojíme. Naopak započtení návštěvy zavoláme na každé stránce webu.

$spravceNavstev = new SpravceNavstev();
$spravceNavstev->zapocitej();
$spravceNavstev->vypisStatistiky();

Výsledek jsme nijak nestylovali, takže vypadá skromně:

Your page
localhost

Příště to bude o dalších technikách v OOP, kterých jsme neprobrali ještě celou řadu. Výsledek dnešního snažení je ke stažení pod článkem.


 

Stáhnout

Staženo 625x (3.73 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce PHP

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
15 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (6)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (15)

Avatar
Neaktivní uživatel:18.2.2016 0:11

Používat otazníkové parametry v SQL dotazu pro dosazení parametrů mi přijde dost hloupé. Je to přesně ten přístup, který vede k chybám, které snadno vznikají a pak se těžko hledají. Zejména u větších složitějších SQL dotazů, kde těch parametrů je mraky. Stačí trochu přepsat SQL dotaz, čímž změní se pořadí otazníkových parametrů a neštěstí je na světě. Parametry je třeba dávat zásadně jedině pojmenované - tedy dvojtečka a název parametru - např. :USERNAME .. viz http://php.net/…indparam.php

$calories = 150;
$colour = 'red';
$sth = $dbh->prepare('SELECT name, colour, calories
  FROM fruit
  WHERE calories < :calories AND colour = :colour');
$sth->bindParam(':calories', $calories, PDO::PARAM_INT);
$sth->bindParam(':colour', $colour, PDO::PARAM_STR, 12);
$sth->execute();
Odpovědět 18.2.2016 0:11
Neaktivní uživatelský účet
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Neaktivní uživatel
David Čápka:18.2.2016 8:29

Pak ti musí přijít stejně hloupé volat běžné PHP funkce, které také nemají parametry pojmenované. Když máš SQL dotaz na 50 řádků, tak to dává smysl, ale u toho příkladu co jsi uvedl je to kontraproduktivní, polovina kódu je jen balast.

Odpovědět 18.2.2016 8:29
Miluji svou práci a zdejší komunitu, baví mě se rozvíjet, děkuji každému členovi za to, že zde působí.
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Neaktivní uživatel:18.2.2016 9:37

Navádíš lidi úplně zbytečně ke špatným programátorským technikám a ani to neumíš přiznat. Smutné.

Odpovědět  -2 18.2.2016 9:37
Neaktivní uživatelský účet
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Neaktivní uživatel
David Čápka:18.2.2016 9:42

Promiň, ale dokud mi neprokážeš alespoň pár let zkušeností ve větší IT firmě, tak na takovéhle narážky nebudu vůbec reagovat, proč se to tak předává jsem ti vysvětlil. Až budeš spravovat systém co má 100.000 řádků zdrojového kódu tak si dobře rozmyslíš psaní extra řádků pro každý parametr, pokud to nebude mít přidanou hodnotu, což ve tvém příkladu prostě nemá.

Odpovědět 18.2.2016 9:42
Miluji svou práci a zdejší komunitu, baví mě se rozvíjet, děkuji každému členovi za to, že zde působí.
Avatar
kivdul
Člen
Avatar
kivdul:24.6.2016 14:20

Ahoj

ve 12. díle v $nastavení je i toto:

PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,

v tomto 13. díle již v $nastavení není. Chci se zeptat jestli to omylem vypadlo při přepisování, nebo je to zámeř, jestli ano tak jaký?

děkuji Ludvík

 
Odpovědět 24.6.2016 14:20
Avatar
kivdul
Člen
Avatar
kivdul:24.6.2016 14:42

ještě jednou já, Ludvík :-D

v této časti kodu

self::$spojeni = @new PDO(

je pro mě @ novým znakem, absolutně jsem nepobral, kde se tu zavináč vzal a co je jeho funkcí!

děkuji Ludvík

 
Odpovědět 24.6.2016 14:42
Avatar
Jiří Gracík
Redaktor
Avatar
Odpovídá na kivdul
Jiří Gracík:24.6.2016 15:59

Potlačí to chybové zprávy, které by následující výraz mohl vyhodit. Dokumentace říká tohle:
http://php.net/…rcontrol.php

Odpovědět 24.6.2016 15:59
Creating websites is awesome till you see the result in another browser ...
Avatar
kivdul
Člen
Avatar
 
Odpovědět 24.6.2016 18:26
Avatar
Odpovídá na David Čápka
Pavel Habžanský:25.6.2016 18:31

Podle mě je příklad v článku v pořádku :) Příklad od "Neaktivní uživatel" je stejně jenom okopírovaný z php.net, což na jeho argumentaci ubírá na legitimitě :) Oba příklady jsou v pořádku, ale je pravda, že pomocí bindParam() ti akorát přibývají proměnné a příkazy navíc, tudíž u velké DB se to taky projeví, u používání otazníků se mohou data zpracovávat v podstatě přímo v dotazu, což je rozhodně lepší než vypisovat další příkazy a proměnné navíc, jde jen o to vědět, který otazník patří k čemu, což není takový problém, když dotyčný umí psát kód :)

Odpovědět 25.6.2016 18:31
Čím větší výzva, tím větší zkušenost
Avatar
Jan Zamecnik
Člen
Avatar
Jan Zamecnik:19.9.2016 11:47

Třídu SpravceNavstev jsem si upravil tak, že jsem přidal

private $spojeni;

public function __construct(Databaze $databaseContact) {
  $this->spojeni = $databaseContact;
}

Tj. předal jsem třídu Databaze pomocí Constructor injection. A zároveň jsem všechny dotazy upravil z

Databaze::dotaz

na

$this->spojeni->dotaz

V indexu pak mám toto:

$spojeni = new Databaze('localhost', 'root', '', 'pocitadlo_db');
   $spravce = new SpravceNavstev($spojeni);
   $spravce->zapocitej();
   $spravce->vypisStatistiky();

Doufám, že takto je to správně dle zásad OOP.

Editováno 19.9.2016 11:48
 
Odpovědět 19.9.2016 11:47
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 25. Zobrazit vše