Nauč se s námi víc. Využij 50% zdarma na e-learningové kurzy.
discount week 50

Lekce 13 - Objektové počítadlo návštěv v PHP - dokončení

V minulé lekci, Objektové počítadlo návštěv v PHP a PDO, jsme začali programovat počítadlo návštěv. Založili jsme si databázovou tabulku a naučili se obsluhovat databázi pomocí ovladače PDO.

V dnešním PHP tutoriálu si ukážeme, jak databázové spojení udržovat, předávat a jak usnadnit spouštění dotazů.

Databázový wrapper

Práce s databází v PDO, jak jsme si ji ukazovali, má jeden nedostatek. Určitě totiž budeme chtít používat databázi na více místech v aplikaci a takto bychom se museli pokaždé znovu připojovat nebo si instanci spojení ručně předávat. Když si vzpomeneme na statiku, tak právě ta nám umožňuje sdílet nějaká data v celé aplikaci. Vytvoříme si tzv. databázový wrapper. Bude se jednat o statickou, pomocnou třídu, kterou obalíme volání PDO. Z toho označení wrapper, jako obal.

Vytvoříme si naši známou složku pro třídy, opět ji pojmenujeme třeba tridy. Ve složce vytvoříme soubor Databaze.php s následujícím obsahem:

<?php

class Databaze
{

  private static $spojeni;

  private static $nastaveni = array(
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"
  );

  public static function pripoj($host, $uzivatel, $heslo, $databaze)
  {
    if (!isset(self::$spojeni))
    {
      self::$spojeni = @new PDO(
        "mysql:host=$host;dbname=$databaze",
        $uzivatel,
        $heslo,
        self::$nastaveni
      );
    }
    return self::$spojeni;
  }

  public static function dotaz($sql, $parametry = array())
  {
    $dotaz = self::$spojeni->prepare($sql);
    $dotaz->execute($parametry);
    return $dotaz;
  }

}

Třída je velmi krátká a obsahuje dva privátní statické atributy. Jedním je nastavení PDO, druhým je právě připojená instance PDO, kterou budeme v aplikaci sdílet.

Ve třídě dále nalezneme dvě veřejné statické metody. Jednu pro připojení, která vytvoří instanci PDO a tu uloží do statické proměnné $spojeni. Tam připojená instance zůstane až do skončení skriptu. Druhá statická metoda nám umožňuje zadat dotaz a jeho parametry. Dotaz je potom předán instanci PDO a metoda navrátí to, co navrátil dotaz. Wrapper je velmi jednoduchý a během tohoto i dalších seriálů ho budeme ještě vylepšovat. Zatím nám však stačí.

Třída SpravceNavstev

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Logiku ke správě návštěv umístíme do nové třídy SpravceNavstev. Určitě budeme potřebovat metodu k zaznamenání návštěvy, přesněji k uložení zobrazení. Dále se nám bude hodit metoda, která vrátí celkový počet zobrazení a unikátních návštěvníků. Na konec přidejme metodu, která vrátí návštěvy a zobrazení za posledních několik dní.

Naše třída bude vypadat asi takto:

<?php

class SpravceNavstev
{

  public function zapocitej()
  {
    Databaze::dotaz('
      INSERT INTO `zobrazeni`
      (`ip`, `datum`)
      VALUES (?, ?)
    ', array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], time()));
  }

  public function zobrazeniCelkem()
  {
    $vysledek = Databaze::dotaz('
      SELECT COUNT(*) AS `pocet`
      FROM `zobrazeni`
    ');
    $data = $vysledek->fetch();
    return $data['pocet'];
  }

  public function zobrazeniZa($dnu)
  {
    $vysledek = Databaze::dotaz('
      SELECT COUNT(*) AS `pocet`
      FROM `zobrazeni`
      WHERE `datum` > ?
    ', array(time() - $dnu * 86400));
    $data = $vysledek->fetch();
    return $data['pocet'];
  }

  public function uipCelkem()
  {
    $vysledek = Databaze::dotaz('
      SELECT COUNT(DISTINCT `ip`) AS `pocet`
      FROM `zobrazeni`
    ');
    $data = $vysledek->fetch();
    return $data['pocet'];
  }

  public function uipZa($dnu)
  {
    $vysledek = Databaze::dotaz('
      SELECT COUNT(DISTINCT `ip`) AS `pocet`
      FROM `zobrazeni`
      WHERE `datum` > ?
    ', array(time() - $dnu * 86400));
    $data = $vysledek->fetch();
    return $data['pocet'];
  }

  public function vypisStatistiky()
  {
    echo('<table>');
      echo('<tr>
        <td>Zobrazení celkem</td>
        <td>' . $this->zobrazeniCelkem() . '</td>
      </tr>');
      echo('<tr>
        <td>UIP celkem</td>
        <td>' . $this->uipCelkem() . '</td>
      </tr>');
      echo('<tr>
        <td>Zobrazení měsíc</td>
        <td>' . $this->zobrazeniZa(30) . '</td>
      </tr>');
      echo('<tr>
        <td>UIP mesíc</td>
        <td>' . $this->uipZa(30) . '</td>
      </tr>');
      echo('<tr>
        <td>Zobrazení týden</td>
        <td>' . $this->zobrazeniZa(7) . '</td>
      </tr>');
      echo('<tr>
        <td>UIP týden</td>
        <td>' . $this->uipZa(7) . '</td>
      </tr>');
    echo('</table>');
  }

}

Ve třídě používáme náš statický databázový wrapper. Obsahuje celkem 6 jednoduchých metod. První je metoda pro uložení nového zobrazení. Tento dotaz jsme si již uváděli, teď jen používáme náš wrapper. Další 2 metody vracejí buď celkový počet zobrazení nebo počet zobrazení za posledních několik dní. Podobně potom máme 2 metody pro UIP. Všechny metodu jsou veřejné, kdybychom si někde v aplikaci chtěli zjistit nějakou statistiku samostatně.

Pokud z výsledku dotazu potřebujeme přečíst nějakou hodnotu, je třeba nejprve zavolat na výsledku metodu fetch() nebo fetchAll().

Fetch() vrátí další řádek výsledku (jako pole), fetchAll() vrátí pole všech řádků, které dotaz vrátil. Fetch() budeme volat v případě, kdy nás zajímá jen jeden řádek. FetchAll() potom tehdy, kdy nás zajímají všechny řádky. Na výsledku můžeme zavolat také rowCount(), která vrátí počet řádků ve výsledku. Nepoužívejte ji však místo SQL příkazu COUNT! K zajištění počtu unikátních IP adres jsme použili klauzuli DISTINCT. Pokud jste četli zdejší MySQL seriál, tak jistě více, že právě ta pracuje s unikátními řádky.

V dotazech dále používáme konstantu 86400, což je počet vteřin ve dni :) Konstantu vynásobíme počtem dní a výsledek odečteme od aktuálního času, který vrací funkce time(). Máme potom datum, od kterého nás statistiky zajímají. Takováto práce s datem a časem mi přijde velmi přehledná, ale to je asi věc názoru. Klidně můžete používat databázový DATETIME.

Zprovoznění aplikace

Pojďme vše zprovoznit. Vraťme se do index.php, vložme do něj HTML strukturu, PHP autoloader (abychom nemuseli třídy načítat ručně) a nekonec se připojme k databázi.

<!DOCTYPE html>

<html lang="cs-cz">
  <head>
      <meta charset="utf-8" />
      <title>OOP v PHP na ITnetwork</title>
  </head>

  <body>
  <h1>Návštěvnost webu</h1>
    <?php
    mb_internal_encoding("UTF-8");

    function nactiTridu($trida)
    {
      require("tridy/$trida.php");
    }

    spl_autoload_register("nactiTridu");

  Databaze::pripoj('localhost', 'root', '', 'pocitadlo_db');

  ?>
  </body>
</html>

Spojení se uložilo do statické proměnné a už se o něj nemusíme starat, zůstane tam do skončení skriptu.

Započítání návštěvy a výpis tabulky návštěv vložíme pro jednoduchost obojí do indexu. V praxi je zjištění počtu návštěv velmi náročná operace (kvůli COUNT ve velkém počtu záznamů) a proto ji budeme volat jen někde v administraci, abychom se podívali jak si stojíme. Naopak započtení návštěvy zavoláme na každé stránce webu.

$spravceNavstev = new SpravceNavstev();
$spravceNavstev->zapocitej();
$spravceNavstev->vypisStatistiky();

Výsledek jsme nijak nestylovali, takže vypadá skromně:

Your page
localhost

Výsledek dnešního snažení je ke stažení pod článkem.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 12.-13. lekci OOP v PHP, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 962x (3.73 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce PHP

 

Předchozí článek
Objektové počítadlo návštěv v PHP a PDO
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování (OOP) v PHP
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
24 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (22)

Avatar
kivdul
Člen
Avatar
kivdul:24.6.2016 18:26

díky

 
Odpovědět
24.6.2016 18:26
Avatar
Pavel Habžanský:25.6.2016 18:31

Podle mě je příklad v článku v pořádku :) Příklad od "Neaktivní uživatel" je stejně jenom okopírovaný z php.net, což na jeho argumentaci ubírá na legitimitě :) Oba příklady jsou v pořádku, ale je pravda, že pomocí bindParam() ti akorát přibývají proměnné a příkazy navíc, tudíž u velké DB se to taky projeví, u používání otazníků se mohou data zpracovávat v podstatě přímo v dotazu, což je rozhodně lepší než vypisovat další příkazy a proměnné navíc, jde jen o to vědět, který otazník patří k čemu, což není takový problém, když dotyčný umí psát kód :)

Odpovědět
25.6.2016 18:31
Čím větší výzva, tím větší zkušenost
Avatar
Jan Zamecnik
Člen
Avatar
Jan Zamecnik:19.9.2016 11:47

Třídu SpravceNavstev jsem si upravil tak, že jsem přidal

private $spojeni;

public function __construct(Databaze $databaseContact) {
  $this->spojeni = $databaseContact;
}

Tj. předal jsem třídu Databaze pomocí Constructor injection. A zároveň jsem všechny dotazy upravil z

Databaze::dotaz

na

$this->spojeni->dotaz

V indexu pak mám toto:

$spojeni = new Databaze('localhost', 'root', '', 'pocitadlo_db');
   $spravce = new SpravceNavstev($spojeni);
   $spravce->zapocitej();
   $spravce->vypisStatistiky();

Doufám, že takto je to správně dle zásad OOP.

Editováno 19.9.2016 11:48
 
Odpovědět
19.9.2016 11:47
Avatar
Richard Pánek:13.5.2017 17:19

Ahojky, proč se nezadají ty přihlašovací údaje do DB přímo do té statické metody, ale vkládájí se až ve skriptu? Není to určité riziko? A nepostrádá to pak lehce smysl, když budu muset v každém skriptu znova zadat ty přihlašovací údaje, když stejně na většině hostingů je jen jedna DB a když budu chtít tu aplikaci přesunout jinam, tak to v tomhle případě budu muset přepsat ty údaje v každém skriptu, kdežto když to bude přímo v té metodě, tak to přepíšu jen tam a budu v klidu. Jestli se pletu tak mě prosím opravte někdo, pořád se učím (a nikdy nepřestanu :)) Díky.

 
Odpovědět
13.5.2017 17:19
Avatar
Odpovídá na Richard Pánek
Martin Konečný (pavelco1998):13.5.2017 21:26

Ahoj,
zde je to pouze takové ilustrativní - v reálné aplikaci to připojení k databázi budeš mít obvykle v nějakém společném souboru pro všechny stránky (buď přímo v index.php, nebo nějakém konfiguračním souboru, který se do něj vkládá).
Tudíž ty přihlašovací údaje zadáš jen v jednom souboru a skript bude k dané databázi připojen na každé stránce.

Důvod, proč nedat ty přihlašovací údaje rovnou do té metody Databaze::pripoj(), je ten, že účelem té třídy je znovupoužitelnost - tudíž by se neměla v každém jiném projektu měnit. To znamená, že proměnlivé hodnoty (právě třeba přihlašovací údaje k DB) se nebudou psát přímo do ní, ale nechají se předat parametrem. Ty tak při přesunutí webu na jiný hosting / jiného webu / změny databáze / ... nebudeš muset vůbec sahat na tu třídu Databaze, ale jen změníš ty přihlašovací údaje v parametru.

Editováno 13.5.2017 21:29
Odpovědět
13.5.2017 21:26
Aktuálně připravuji browser RPG, FB stránka - https://www.facebook.com/AlteiraCZ
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Martin Konečný (pavelco1998)
Richard Pánek:16.5.2017 15:56

Aha, takže pokud to dobře chápu, tak to tam vložím jen v jednom skriptu a pak už se o to nemusím starat, protože si to z toho vytáhne samo ty údaje?

 
Odpovědět
16.5.2017 15:56
Avatar
Odpovídá na Richard Pánek
Martin Konečný (pavelco1998):16.5.2017 17:28

V podstatě pokaždé se ti bude spouštět soubor index.php, ve kterým to připojení mít budeš - takže to budeš mít jen na tom jednom místě a použije se to automaticky na všech stránkách :)

Odpovědět
16.5.2017 17:28
Aktuálně připravuji browser RPG, FB stránka - https://www.facebook.com/AlteiraCZ
Avatar
Otvorený Zdroj
Super redaktor
Avatar
Otvorený Zdroj:3.11.2017 1:23

public static function pripoj($host, $uzivatel, $heslo, $databaze)
{
if (!isset(self::$spo­jeni))
{
self::$spojeni = @new PDO(
"mysql:host=$hos­t;dbname=$data­baze",
$uzivatel,
$heslo,
self::$nastaveni
);
}
return self::$spojeni;
}

Vedel by podrobne vysvetliť niekto túto metódu,každý riadok..ďakujem.

Odpovědět
3.11.2017 1:23
Ak existuje voľná energia, tak autorské právo sú dve smiešne slová..
Avatar
Petr Spěvák:26.7.2018 10:00

Ahoj.
rowCount() nejspíš po SELECTu neradno používat vůbec (viz. php.net):
If the last SQL statement executed by the associated PDOStatement was a SELECT statement, some databases may return the number of rows returned by that statement. However, this behaviour is not guaranteed for all databases and should not be relied on for portable applications.

Tedy v praxi raději pouze pro zjištění počtu řádek ovlivněných příkazy INSERT, UPDATE a DELETE.

 
Odpovědět
26.7.2018 10:00
Avatar
Patrik Dlouhý:9. srpna 14:36

Takovy detail pokud by se s nim nekdo setkal:
Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[3D000]: Invalid catalog name: 1046 No database selected in /var/www/html­/projekty/Poci­tadlo/tridy/Da­tabaze.php:32

Byl problem

"mysql:host = $host;dbname = $databaze",

Za dbname pred rovna se ani za rovna se nesmi byt mezera. IDE mi ji tam vlozilo protoze normalne pisi mezery kolem =.

Editováno 9. srpna 14:36
 
Odpovědět
9. srpna 14:36
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 32. Zobrazit vše