Psst. EU dotace 85 % pro OSVČ a firmy lze nyní čerpat i na e-learning. Více informací
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij halloweenské akce 80% výuky zdarma!
Python týden

Lekce 8 - Polymorfismus, finální prvky a autoloader v PHP

V minulé lekci, Dědičnost v PHP, jsme si vysvětlili dědičnost a oddědili jsme si od člověka javistu.

Dnes se uvedeme do tzv. polymorfismusmu.

Polymorfismus

Nenechte se vystrašit příšerným názvem této techniky, protože je v jádru velmi jednoduchá. Polymorfismus umožňuje používat jednotné rozhraní pro práci s různými typy objektů. Mějme například mnoho objektů, které reprezentují nějaké geometrické útvary (kruh, čtverec, trojúhelník). Bylo by jistě přínosné a přehledné, kdybychom s nimi mohli komunikovat jednotně, ačkoli se liší. Můžeme zavést třídu GeometrickyUtvar, která by obsahovala atribut $barva a metodu vykresli(). Všechny geometrické tvary by potom dědily z této třídy její interface (rozhraní). Objekty kruh a čtverec se ale jistě vykreslují jinak. Polymorfismus nám umožňuje přepsat si metodu vykresli() u každé podtřídy tak, aby dělala, co chceme. Rozhraní tak zůstane zachováno a my nebudeme muset přemýšlet, jak se to u onoho objektu volá.

Polymorfismus bývá často vysvětlován na obrázku se zvířaty, která mají všechna v rozhraní metodu speak(), ale každé si ji vykonává po svém.

Polymorfismus

Podstatou polymorfismu je tedy metoda nebo metody, které mají všichni potomci definované se stejnou hlavičkou, ale jiným tělem. Vyzkoušejme si to na našich lidech.

Pozdrav

Člověk má definovanou metodu pozdrav(), která pozdraví tímto způsobem:

Ahoj, já jsem Jan

Tuto metodu dědí potomci člověka, tedy i javista, kde se zatím metoda chová stejně. My jsme však schopni zděděnou metodu přepsat tak, aby potomek zdravil jinak, než člověk.

Přepsání metody

Přepsání metody je velmi jednoduché, stačí ji v potomkovi pouze znovu definovat. Naučme tedy javisty zdravit nějakým programátorským způsobem a přidejme metodu pozdrav() do třídy Javista:

public function pozdrav()
{
  echo('Hello world! Jsem ' . $this->jmeno);
}

Pojďme si to vyzkoušet do index.php. Abychom plně pocítili výhody polymorfismu, uděláme si několik instancí lidí a javistů a ty si vložíme do pole:

$lide = array();
$lide[] = new Clovek('Karel', 'Novák', 30);
$lide[] = new Javista('Jan', 'Nový', 24, 'Eclipse');
$lide[] = new Clovek('Josef', 'Nový', 50);
$lide[] = new Javista('Tomáš', 'Marný', 28, 'NetBeans');
$lide[] = new Clovek('Marie', 'Nová', 32);
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Nyní budeme chtít, aby všichni lidé pozdravili. Jelikož jsme použili polymorfismus, tak na všech instancích zavoláme pozdrav tím samým způsobem. Každá instance potom pozdraví tak, jak to má naprogramované.

foreach ($lide as $clovek)
{
  $clovek->pozdrav();
  echo('<br />');
}

class Clovek
{

  public $jmeno;
  public $prijmeni;
  public $vek;
  private $unava = 0;

  public function __construct($jmeno, $prijmeni, $vek)
  {
    $this->jmeno = $jmeno;
    $this->prijmeni = $prijmeni;
    $this->vek = $vek;
  }

  public function spi($doba)
  {
    $this->unava -= $doba * 10;
    if ($this->unava < 0)
      $this->unava = 0;
  }

  public function behej($vzdalenost)
  {
    if ($this->unava + $vzdalenost <= 20)
      $this->unava += $vzdalenost;
    else
      echo('Jsem příliš unavený.');
  }

  public function pozdrav()
  {
    echo('Ahoj, já jsem ' . $this->jmeno);
  }

  public function __toString()
  {
    return $this->jmeno;
  }

}
class Javista extends Clovek
{
  public $ide;

  public function __construct($jmeno, $prijmeni, $vek, $ide)
  {
    $this->ide = $ide;
    parent::__construct($jmeno, $prijmeni, $vek);
  }

  public function programuj()
  {
    echo("Programuji v {$this->ide}...");
  }

  public function pozdrav()
  {
    echo('Hello world! Jsem ' . $this->jmeno);
  }

}

Výstup programu bude následující:

Your page
localhost

Přepsání metody najdeme v anglické literatuře pod názvem override.

Výhody polymorfismu

Polymorfismus je velmi čistá programátorská technika. Všimněte si, že jsme se vyhnuli jakémukoli větvení. Nemusíme nikde ifovat jestli je instance člověk nebo javista. Představte si, že bychom podobných potomků lidí měli 100, větvení by potom bylo velmi nepřehledné. Takhle je konkrétní logika pro určitý typ člověka vložena v jeho třídě, kam logicky patří. Hromadná práce s instancemi různých typů nebyla nikdy snadnější. Využití samozřejmě nalezneme i při práci jen s jednou instancí, kde se opět vyhneme větvení.

Potomek se může rozhodnout, zda si metodu přepíše po svém nebo si nechá tu zděděnou. Pokud budete psát programy objektově, často se podobným způsobem vyhnete jinak složitým konstrukcím, jako je dlouhé větvení, vnořené cykly a další.

Klíčové slovo final

V PHP můžeme použít klíčové slovo final, které umožňuje zakázat dědění tříd nebo přepisování metod. Ačkoli je praktický význam této techniky diskutabilní, jako vždy ji zde uvádím pro případ, že byste se s ní někdy setkali.

Finální metody

Přepsání nějaké metody můžeme v nadtřídě zakázat označením metody jako finální. Potomek potom nebude schopen metodu přepsat. Můžeme si to zkusit ve třídě Clovek na metodě pozdrav():

public final function pozdrav()
{
  echo('Ahoj, já jsem ' . $this->jmeno);
}

PHP nyní vyhodí při spuštění skriptu Fatal error, jelikož se potomek Javista snaží přepsat onu finální metodu:

Cannot override final method Clovek::pozdrav() in...

Slovo final z definice metody zas odebereme.

Finální třídy

Jako finální můžeme označit i celou třídu. Zakážeme tím kompletně dědičnost a tato třída poté nemůže mít potomky. Opět si to zkusme na třídě Clovek:

final class Clovek
{

  ...

}

Opět dostáváme Fatal errorm jelikož Javista se snaží z člověka dědit:

Class Javista may not inherit from final class (Clovek) in...

Význam finálních prvků

Jak již bylo zmíněno, význam finálních prvků je poněkud pochybný. Původní myšlenkou bylo zakázat dědění nebo přepisování určitých prvků aplikace. To může být užitečné u velkých frameworků se spoustou tříd, kde tak násilně zabráníme dalšímu zesložiťování aplikace. Prakticky však může mít neuvážené použití slova "final" nepříjemné následky, kdy nebude možné využít výhod dědičnosti a nevyhneme se psaní redundantního kódu. Doporučoval bych slovo final vůbec nepoužívat.

Automatické načítání tříd

Na konec si ukažme vychytávku, díky které nebudeme muset manuálně requirovat třídy. Je to velmi užitečné hlavně ve chvíli, když jich máme hodně a také proto, že si nemusíme hlídat, zda vše, co používáme, také načítáme. To bývá někdy zdrojem nepříjemných chyb.

PHP ve starších verzích používalo k automatickému načítání tříd magickou metodu __autoload. Jelikož již existuje její modernější alternativa (funguje od PHP 5.3), ukážeme si rovnou tu.

Ve chvíli, kdy vytvoříme instanci nějaké třídy (nebo ke třídě přistupujeme staticky, viz. dále v seriálu) PHP zkontroluje, zda máme takovou třídu načtenou. V PHP je možné zaregistrovat funkci, která se spustí ve chvíli, kdy PHP zjistí, že nějakou třídu nezná. V této funkci nám od PHP přijde název nenačtené třídy a je na nás, abychom mu ji načetli pomocí require().

Přejděme na začátek index.php a definujme si zde funkci s libovolným názvem, která bere jeden parametr. Pomocí parametru sestavme cestu ke třídě a zavolejme require():

function nactiTridu($trida)
{
  require("tridy/$trida.php");
}

Nyní řekneme PHP, že má volat tuto funkci v případě, když narazí na použití nenačtené třídy:

spl_autoload_register("nactiTridu");

To je celé :) Naše require_once() pro Clovek.php a Javista.php můžeme s klidem smazat. Aplikace bude nyní fungovat stejně jako předtím a jakmile použijeme nějakou novou třídu, bude automaticky načtena. Autoloader je potřeba umístit v celé aplikaci pouze jednou, někam na začátek (klidně do indexu). O načítání tříd se již více nemusíme starat. Dnešní kód je ke stažení níže.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 7.-8. lekci OOP v PHP, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Stáhnout

Staženo 876x (1.44 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce PHP

 

Předchozí článek
Dědičnost v PHP
Všechny články v sekci
Objektově orientované programování (OOP) v PHP
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
30 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn university Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (17)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (24)

Avatar
alfonz
Člen
Avatar
alfonz:28.6.2015 15:19

Toto se řeší pomocí tzv. Jmených prostorů neboli anglicky namespace. Každá třída je v jakémsi balíčku souvisejících tříd a tak by měla být pak i uložena, takže například třída Malíř ve jmeném prostoru Povolání(Povo­lani\Malir) by se měla na cházet v souboru Malir ve složce Povolani. Více o jmených prostorech by mělo být v 25. díle :)

Edit: Inoue Yūki byl rychlejší :D

Editováno 28.6.2015 15:19
Odpovědět
28.6.2015 15:19
lmao
Avatar
Vít Cigánek:11.10.2015 21:55
function nactiTridu($trida)
{
    require("tridy/$trida.php");
}


spl_autoload_register("nactiTridu");

Tenhle kod mi nefunguje a nevim proč. Ma někdo nějaký nápad. :(

 
Odpovědět
11.10.2015 21:55
Avatar
Odpovídá na Vít Cigánek
Martin Konečný (pavelco1998):11.10.2015 22:08

OK, pro ujasnění, abychom se nemuseli jak tupci při každé otázce ptát "co na tom nefunguje?":
Když ti něco nefunguje, napiš, co přesně nefunguje (hází to tuhle a tuhle chybu / dělá to něco jiného, než by mělo / ...). V nejlepším případě sem hoď celý script, který máš.

Tak se ještě zeptám - co přesně ti na tom nefunguje?

Odpovědět
11.10.2015 22:08
Aktuálně připravuji browser RPG, FB stránka - https://www.facebook.com/AlteiraCZ
Avatar
Odpovídá na Martin Konečný (pavelco1998)
Vít Cigánek:11.10.2015 22:15

Momentálně dvě věci. Pole ze stranky: http://www.itnetwork.cz/…-datove-typy tam jsem psal zdrojaky a nově

function myAutoloader($className)
{
  $path = 'tridy/';

  include $path.$className.'.php';
}

spl_autoload_register('myAutoloader');


     function nactiTridu($trida)
    {
      require("tridy/$trida.php");
    }

    spl_autoload_register("nactiTridu");
function my_autoloader($class)

{
include 'tridy/' . $class . '.php';
}

spl_autoload_register('my_autoloader');

Ani jeden ze způsobu nefunguje. :( Tak nevim jestli nemam něco nastavné blbě. Nevím kde se mam podívat do logů. Server mi instaloval kamarad a ja se pod linuxem moc nevyznam.

 
Odpovědět
11.10.2015 22:15
Avatar
Odpovídá na Vít Cigánek
Martin Konečný (pavelco1998):11.10.2015 22:19

V tom případě záleží, kde máš ty soubory se třídami.

Např. pokud budeš mít strukturu

index.php
tridy/Trida.php
tridy/Trida2.php
tridy/Trida3.php

tak v souboru index.php budeš mít

function myAutoloader($class)
{
    include "tridy/" . $class . ".php";
}

spl_autoload_register("myAutoloader");


$trida = new Trida();  // načte soubor tridy/Trida.php
$trida2 = new Trida2();  // načte soubor tridy/Trida2.php

Zkus to nějak takto

Odpovědět
11.10.2015 22:19
Aktuálně připravuji browser RPG, FB stránka - https://www.facebook.com/AlteiraCZ
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Martin Konečný (pavelco1998)
Vít Cigánek:12.10.2015 9:00
function myAutoloader($class)
{
    include "tridy/" . $class . ".php";
}

spl_autoload_register("myAutoloader");


$trida = new Trida();  // načte soubor tridy/Trida.php
$trida2 = new Trida2();  // načte soubor tridy/Trida2.php

Tak ani tohle mi nefunguje a ani tohle

<?php

require_once('tridy/pole.php');

echo '<br />';
echo '<br />';
$pole1 = new Pole([1,2,3,4,5,6]);
$pole1->zobraz();

 ?>

a třída:

class Pole
{
  /** @var array */
  private $prvky;


  public function __construct(array $prvky) // pokud to má být pouze pole, lze uvést před argumentem hint
  {
    $this->prvky = $prvky;
  }


  public function pridej($prvek)
    {
    $this->prvky[] = $prvek;
    }

  public function zobraz()
    {
    printf_r($prvky);
    }
  }

funguje mi pouze tohle

class Foo
{
  private $data = array();

  public function __construct(array $data)
  {
    $this->data = $data;
  }

  public function __get($vlastnost)
  {
    return $this->data[$vlastnost];
  }
}

$foo = new Foo(array("bar" => "baz"));
echo $foo->bar; // vypíše baz

Ja si myslím, že musím mít něco špatně nastavené v php.ini nebo tak... V obou nefunkčních případech mi vyjede prazdna stranka bez chyboveho hlašení. Prostě jenom bílo. A nevím kde se mam podívat do logu, co po mě to phpko vlastně chce a proč to nezobrazuje.

 
Odpovědět
12.10.2015 9:00
Avatar
Odpovídá na Martin Konečný (pavelco1998)
Vít Cigánek:12.10.2015 9:38

Tak načítaní tříd jsem vyřešil takto. Ted už mi zbývá vyřešit jenom to pole.

set_include_path(get_include_path() . PATH_SEPARATOR . 'tridy/');
spl_autoload_extensions('.php');   // alternativa spl_autoload_extensions('.php, .inc');
spl_autoload_register();
Editováno 12.10.2015 9:41
 
Odpovědět
12.10.2015 9:38
Avatar
Vít Cigánek:12.10.2015 11:48

Já nechápu, že nikde není postup, jak udělat objekt s parametry.

Když bude skript vypadat nějak takto.

if(podmínka1)
$select1 // vyber z databáze například uživatel
pole1=new Pole($select1)
pole1=vlozprvek();
pole1=smazprvek($parametr);
pole1=zobraz();

if(podmínka2)
$select2 // vyber z databáze například pokročilý uživatel
pole2=new Pole($select2)
pole2=vlozprvek();
pole2=smazprvek($parametr);
pole2=zobraz();

if(podmínka3)
$select3 // vyber z databáze například administrátor
pole3=new Pole($select3)
pole3=vlozprvek();
pole3=smazprvek($parametr);
pole3=zobraz();

Přece to pole nemůžu nastavovat ve třídě, to bych pak musel pro každý select dělat novou třídu. A další věc je ta, že když dam funkci smazprvek, tak mi zmizi jenom z toho pole. Nikoliv z databaze.

 
Odpovědět
12.10.2015 11:48
Avatar
Vít Cigánek:12.10.2015 11:55

parametry bych chtěl předávat nějak takhle

$pole = New Pole(array(a,b,c,d)); nebo
$pole1 = New Pole(array('a=>b','c=>d'));
 
Odpovědět
12.10.2015 11:55
Avatar
szymsza
Redaktor
Avatar
szymsza:22.3.2016 12:47
"Autoloader je potřeba umístit v celé aplikaci pouze jednou, někam na začátek (klidně do indexu). O načítání tříd se již více nemusíme starat."

Tohle jsem moc nepochopil, resp. se mi to zdá divné. Takže když autoloader vložím dejme tomu do indexu, a potom budu chtít načíst nějakou třídu v úplně jiném souboru, tak se o to nemusím starat i když nemá ten soubor ani třída zmínku o indexu? To by bylo kouzelné :-)

 
Odpovědět
22.3.2016 12:47
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 34. Zobrazit vše