Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScriptu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 30% výuky zdarma!
JavaScript týden

Lekce 2 - Návštěvní kniha přes WebSocket - Server a hlavní PHP třída

V minulé lekci, Návštěvní kniha přes WebSocket - Úvod a instalace nástrojů, jsme si představili a nainstalovali potřebné technologie.

Dnešní tutoriál bude věnován implementaci backendu, budeme již programovat Node.js server a základní PHP systém.

Node.js část

Náš adresář RealtimeKnihaNavstev si otevřeme ve vývojovém prostředí, které jsme si vybrali na začátku. Následovně si v adresáři Nodejs vytvoříme soubor server.js.

Nodejs/server.js

V první řadě si musíme všechny moduly aktivovat.

var app = require('express')();
var http = require('http').Server(app);
var bodyParser = require("body-parser");

var io = require('socket.io')(http);

Následovně si vytvoříme proměnnou port, kde zároveň zvolíme port celého Node.js souboru.

var port = 4000;

Nyní řekneme serveru na jakém portu má běžet a nastartujeme jej. Po nastartování uvedeme hlášku do konzole s tím, že server běží na portu podle proměnné.

http.listen(port, function() {
  console.log('Server jede na portu: ' + port);
});

Nastavíme si bodyParser (abychom mohli zpracovávat POST request).

var urlencodedParser = bodyParser.urlencoded({ extended: false });

Pokračujeme přidáním dalšího kódu, který si záhy vysvětlíme.

app.post('/', urlencodedParser, function (req, res) {
  if (!req.body) return res.sendStatus(400);
  var post = req.body;
  if(post.password == "d$0awd6$5ZVawdIhlawdZJr8xwadtRFnSlbRX2.$2a$0awd6$5ZVIhawdlZJwdr8xtRFnS72lbRX2.Dsylt5.YSi1BzzqawdBt3rsBawdxYQMYIqsFe") {

    io.emit(post.channel, JSON.parse(post.data));
    res.send('true');

  } else {
    res.sendStatus(400);
  }

});
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Na začátku říkáme aplikaci, že má naslouchat POST requestu na adrese / (takže hned na ip/doméně). Zároveň aplikaci předáme parser, který bude data z POST requestu parsovat na čitelnější podobu. Dále si přidáme podmínku, zda POST obsahuje nějaká data. Pokud ne, pošleme status 400 a vypíšeme bad request. Deklarujeme proměnnou post, která bude obsahovat data z POST požadavku.

Nyní se dostáváme k oblasti, kdy si zvolíme naše heslo, kterým, budeme ověřovat, že daný POST odesílá opravdu náš PHP curl a ne nějaký záškodník s AJAXem. Pokud se heslo ověří, pošleme socket uživatelům s připraveními daty od PHP a vrátíme true pro PHP, protože jsme provedli co se po nás chtělo. Když se heslo neověří jako správné, pošleme status 400 a tím vypíšeme bad request.

Jako poslední krok bychom měli ošetřit situaci, kdy se uživatel jen tak připojí na Node.js přes prohlížeč. Tehdy mu vypíšeme bad request :).

app.get('/', function(req, res){
  res.sendStatus(400);
});

Celý server nyní zapneme a vyzkoušíme jestli vše funguje. To učiníme tak, že si otevřeme příkazový řádek a do něj napíšeme příkaz:

cd <cesta do adresáře NodeJs>

(Do příkazu si vložte cestu, kterou zjistíte, když si v průzkumníku otevřete daný adresář, kliknete na cestu nahoře a zkopírujete jí). Dále již jen využijeme příkaz pro nastartování serveru:

node server.js

Pokud se v konzoli objevilo Server jede na portu 4000, tak je vše v pořádku. Ještě zkusíme jít do prohlížeče a zadat do adresního políčka adresu localhost:4000. Měli bychom vidět text bad request, což je správně :) Server nyní můžeme vypnout a to tak, že půjdeme zpět do příkazového řádku a Node.js proces jednoduše ukončíme stiskem ctrl + c.

To je vše z části Node.js. Node nám nyní bude krásně přeposílat data, která získá z POST requestu, uživatelům do prohlížeče. Ta dále zpracujeme a tím docílíme okamžitého přidávání nových příspěvků do knihy.

PHP část

Vrhněme se na PHP část, kde jsem si připravil jednoduchý systém. Zaprvé si musíme Apache přenastavit tak, aby jako kořenový adresář bral náš PHP adresář. Otevřeme si XAMPP Control Panel a tam klikneme na tlačítko Config u položky Apache. V nabídce vybereme první položku (httpd.conf).

Nastavení kořenového adresáře XAMPP

Najdeme řádek 244 a 245 (pokud máte stejnou verzi jako já, případně hledejte podle náhledu níže), document root přenastavíme na cestu k našemu PHP adresáři, stejně tak Directory. V mém případě řádky vypadají takto:

DocumentRoot "C:\Users\patrik\Documents\ITnetwork\Tvorba\RealtimeKnihaNavstev\Code\PHP"
<Directory "C:\Users\patrik\Documents\ITnetwork\Tvorba\RealtimeKnihaNavstev\Code\PHP">

Pokud máte s nastavením adresáře potíže nebo si ho přejete nastavit pro každý projekt zvlášť, pomůže vám článek Konfigurace PHP (XAMPP).

PHP/index.php

K nastavení Apache je to vše. Nyní vytvoříme soubor index.php v našem adresáři PHP a otevřeme si tento soubor v IDE. Jako první nastartujeme sessiony a ob(output buffering - co echujeme se nebude hned vypisovat, ale ukládat do mezipaměti). Nastavíme kódování na "UTF-8", dále nastavíme timezone na "Europe/Prague" a načteme si třídu autoloader, která se nám později bude starat o načítání dalších tříd (její kód si hned uvedeme). Zaregistrujeme autoloader, vytvoříme třídu MainClass a potom zavoláme metodu mainMethod().

session_start();
ob_start();
mb_internal_encoding("UTF-8");
date_default_timezone_set('Europe/Prague');
require('classes/AutoLoader.php');
spl_autoload_register('AutoLoader::load');

$MainClass = new MainClass();
$MainClass->mainMethod();

Nyní si vytvoříme adresář classes a něm vytvoříme soubor AutoLoader.php, v něm vytvoříme třídu a to AutoLoader.

PHP/classes/Au­toLoader.php

Autoloader patří k základním kamenům objektové aplikace. Pokud neprogramujete objektově, tak kromě toho, že byste si znalosti měli velmi rychle doplnit v seriálu Objektově orientované programování v PHP, stačí vám zatím informace, že se tato metoda zavolá vždy, když se snažíme použít nějakou třídu (tu chápejte jako soubor funkcí). Funkce má za úkol tento soubor načíst podle názvu třídy. Většinou jen do cesty přidá nějakou složku a za název třídy přidá koncovku .php, u nás tomu nebude jinak.

Třída AutoLoader bude mít veřejnou statickou metodu load(), která bude mít parametr $class. Jak asi tušíte, metoda load() bude obsahovat include() v podmínce. Když se z nějakého důvodu nenačte daná třída, vyvoláme výjimku s tím, že danou třídu se nepovedlo načíst.

Celý soubor bude vypadat nějak takto:

<?php

class AutoLoader {

  public static function load($class) {

    if(!include("/classes/$class.php")) {
      header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
      throw new ErrorException("Chyba při načítání třídy $class");
    }

  }

}

PHP/classes/Ma­inClass.php

Nyní si vytvoříme soubor MainClass.php a v něm si třídu MainClass. Tato třída bude mít dvě metody. Jednu veřejnou - mainMethod() a další protected render(). MainMethod() je hlavní metoda, která se při požadavku na index.php zavolá. Bude obsahovat pouze volání a výpis návratové hodnoty metody render(). Metoda render() bude obsahovat include šablonového souboru template.phtml (který si vytvoříme v příštím dílu). Celý soubor bude vypadat takto:

<?php

class MainClass {

  public function mainMethod() {
    echo $this->render();
  }

  protected function render() {
    return include("template.phtml");
  }

}

Příště, v lekci Návštěvní kniha přes WebSocket - Zprovoznění komunikace, zprovozníme komunikaci: Klient -> PHP server -> Node.js server ->Klienti.


 

Předchozí článek
Návštěvní kniha přes WebSocket - Úvod a instalace nástrojů
Všechny články v sekci
WebSocket - Real-time návštěvní kniha v PHP
Článek pro vás napsal Patrik Smělý
Avatar
Jak se ti líbí článek?
5 hlasů
Autor miluje filosofii, sci-fi, technologie, hry a hlavně svobodu. Aktivně se věnuje programování, designu, 3D grafice, správě sítí a trochu méně hardwaru. Mimo technologické zaměření se velice zajímá o politiku a psychologii.
Aktivity (13)

 

 

Komentáře

Avatar
Lukáš
Člen
Avatar
Lukáš :13.1.2018 16:33

V riadku

if(!include("/classes/$class.php")) {

je chyba, malo by tam byť len "$class.php" keďže sa AutoLoader už nachádza v zložke classes.

 
Odpovědět
13.1.2018 16:33
Avatar
Václav Methez:16.12.2018 11:22
echo $this->Render();

Nemá náhodou to R být malé?

 
Odpovědět
16.12.2018 11:22
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Odpovídá na Lukáš
Tomáš Chocenský:16.3.2019 0:55

Ale metoda AutoLoader::load je volána v souboru index.php a ten ve složce classes není.

 
Odpovědět
16.3.2019 0:55
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 3 zpráv z 3.