Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Pythonu. Zároveň využij slevovou akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
discount 30 + hiring

Lekce 11 - Cykly for a while v PHP

V minulé lekci, Skládání stránek v PHP, jsme se naučili, jak nejen do index.php vkládat obsah nějakého souboru nebo skriptu.

Dnes si v PHP tutoriálu vysvětlíme cykly, které budeme v budoucnu používat zejména pro práci s daty z databáze.

Cyklus

Jak již slovo cyklus napoví, něco se bude opakovat. Když chceme v programu něco udělat 100x, jistě nebudeme psát pod sebe 100x ten samý kód, ale vložíme ho do cyklu. Cyklů máme několik druhů, vysvětlíme si, kdy který použít. Samozřejmě si ukážeme praktické příklady.

for cyklus

Tento cyklus má stanovený pevný počet opakování a hlavně obsahuje tzv. řídící proměnnou (celočíselnou), ve které se postupně během běhu cyklu mění hodnoty. Syntaxe (zápis) cyklu for je následující:

for (promenna; podminka; prikaz)
 • promenna je řídící proměnná cyklu, které nastavíme počáteční hodnotu (nejčastěji 0, již víme, že v programování vše začíná od nuly, nikoli od jedničky). Např. tedy $i = 0. Bývá zvykem používat název i, jako index.
 • podminka je podmínka vykonání dalšího kroku cyklu. Jakmile nebude platit, cyklus se ukončí. Podmínka může být např ($i < 10).
 • prikaz nám říká, co se má v každém kroku s řídící proměnnou stát. Tedy zda se má zvýšit nebo snížit. K tomu využijeme speciálních příkazů ++ a --, ty samozřejmě můžete používat i úplně běžně mimo cyklus, slouží ke zvýšení nebo snížení proměnné o 1.

Pojďme si udělat jednoduchý příklad, většina z nás jistě zná Sheldona z The Big Bang Theory. Pro ty co ne, budeme simulovat situaci, kdy klepe na dveře své sousedky. Vždy 3x zaklepe a poté zavolá: "Penny!". Náš kód by bez cyklů vypadal takto:

echo('Knock<br />');
echo('Knock<br />');
echo('Knock<br />');
echo('Penny!');

My ale už nic nemusíme otrocky opisovat:

for ($i=0; $i < 3; $i++)
{
  echo('Knock<br />');
}
echo('Penny!');

Výsledek:

Your page
localhost

Cyklus proběhne 3x, zpočátku je v proměnné $i nula, cyklus vypíše "Knock" a zvýší proměnnou $i o jedna. Poté běží stejně s jedničkou a dvojkou. Jakmile je v $i trojka, již nesouhlasí podmínka $i < 3 a cyklus končí. O vynechávání složených závorek platí to samé, co u podmínek. V tomto případě tam nemusí být, protože cyklus spouští pouze jediný příkaz. Nyní můžeme místo trojky napsat do deklarace cyklu desítku. Příkaz se spustí 10x aniž bychom psali něco navíc. Určitě vidíte, že cykly jsou mocným nástrojem.

Zkusme si nyní využít toho, že se nám proměnná inkrementuje. Vypišme si čísla od jedné do deseti:

for ($i = 1; $i <= 10; $i++)
  echo($i . ' ');

Vidíme, že řídící proměnná má opravdu v každé iteraci (průběhu) jinou hodnotu. Všimněte si, že v cyklu tentokrát nezačínáme na nule, ale můžeme nastavit počáteční hodnotu na 1 a koncovou na 10. V programování je ovšem zvykem začínat od nuly, protože se od nuly indexují pole.

Nyní si vypíšeme malou násobilku (násobky čísel 110, vždy do deseti). Stačí nám udělat cyklus od 1 do 10 a kontrolní proměnnou vždy násobit daným číslem. Mohlo by to vypadat asi takto:

echo('<h1>Malá násobilka pomocí cyklu</h1>');
echo('<table border="1"><tr>');
for ($i = 1; $i <= 10; $i++)
  echo('<td>' . $i . '</td>');
echo('</tr><tr>');
for ($i = 1; $i <= 10; $i++)
  echo('<td>' . ($i * 2) . '</td>');
echo('</tr><tr>');
for ($i = 1; $i <= 10; $i++)
  echo('<td>' . ($i * 3) . '</td>');
echo('</tr><tr>');
for ($i = 1; $i <= 10; $i++)
  echo('<td>' . ($i * 4) . '</td>');
echo('</tr><tr>');
for ($i = 1; $i <= 10; $i++)
  echo('<td>' . ($i * 5) . '</td>');
echo('</tr><tr>');
for ($i = 1; $i <= 10; $i++)
  echo('<td>' . ($i * 6) . '</td>');
echo('</tr><tr>');
for ($i = 1; $i <= 10; $i++)
  echo('<td>' . ($i * 7) . '</td>');
echo('</tr><tr>');
for ($i = 1; $i <= 10; $i++)
  echo('<td>' . ($i * 8) . '</td>');
echo('</tr><tr>');
for ($i = 1; $i <= 10; $i++)
  echo('<td>' . ($i * 9) . '</td>');
echo('</tr><tr>');
for ($i = 1; $i <= 10; $i++)
  echo('<td>' . ($i * 10) . '</td>');
echo('</tr></table>');

Výstup:

Your page
localhost/loops

Program funguje hezky, ale pořád jsme toho dost napsali. Pokud vás napadlo, že v podstatě děláme 10x to samé a pouze zvyšujeme číslo, kterým násobíme, máte pravdu. Nic nám nebrání vložit 2 cykly do sebe:

echo('<h1>Malá násobilka pomocí cyklu</h1>');
echo('<table border="1">');
for ($j = 1; $j <= 10; $j++)
{
  echo('<tr>');
  for ($i = 1; $i <= 10; $i++)
    echo('<td>' . ($i * $j) . '</td>');
  echo('</tr>');
}
echo('</table>');

Poměrně zásadní rozdíl, že? Pochopitelně nemůžeme použít u obou cyklů $i, protože jsou vložené do sebe. Proměnná $j nabývá ve vnějším cyklu hodnoty 110. V každé iteraci (rozumějte průběhu) cyklu je poté spuštěn další cyklus s proměnnou $i. Ten je nám již známý, vypíše násobky, v tomto případě násobíme proměnnou $j. Po každém běhu vnitřního cyklu je také třeba otevřít a ukončit nový řádek.

Udělejme si ještě jeden program, na kterém si ukážeme práci s vnější proměnnou. Aplikace bude umět spočítat libovolnou mocninu libovolného čísla:

$a = 2; // základ mocniny
$n = 3; // exponent

$vysledek = $a;
for ($i = 0; $i < ($n - 1); $i++)
  $vysledek = $vysledek * $a;

echo("Výsledek: $vysledek");

Asi všichni tušíme, jak funguje mocnina. Pro jistotu připomenu, že například 2^3 = 2 * 2 * 2. Tedy a^n spočítáme tak, že n-1 krát vynásobíme číslo $a číslem $a. Výsledek si samozřejmě musíme ukládat do proměnné. Zpočátku bude mít hodnotu $a a postupně se bude v cyklu pronásobovat. Pokud jste to nestihli, máme tu samozřejmě článek s algoritmem výpočtu libovolné mocniny. Vidíme, že naše proměnná $vysledek je v těle cyklu normálně přístupná.

Your page
localhost

K výpočtu mocniny slouží v PHP funkce pow(), v našem případě bychom ji volali jako pow(2, 3). Tím, že jsme si ji vytvořili sami jsme si však ukázali, k čemu se for cyklus využívá. Zapamatujme si, že je počet opakování pevně daný. Do proměnné cyklu bychom neměli nijak zasahovat ani dosazovat, program by se mohl tzv. zacyklit, zkusme si ještě poslední, odstrašující příklad:

// tento kód je špatně
for ($i = 1; $i <= 10; $i++)
  $i = 1;

Au, vidíme, že program se zasekl. Cyklus stále inkrementuje proměnnou $i, ale ta se vždy sníží na 1. Nikdy tedy nedosáhne hodnoty > 10, cyklus nikdy neskončí. Skript bude po několika vteřinách zastaven, jelikož překročil časový limit, nastavený v php.ini.

while cyklus

Cyklus while funguje jinak, jednoduše opakuje příkazy v bloku dokud platí podmínka. Syntaxe cyklu je následující:

while (podminka)
{
  // příkazy
}

Pokud vás napadá, že lze přes while cyklus udělat i for cyklus, máte pravdu :) for je vlastně speciální případ while cyklu. while se ale používá na trochu jiné věci, často máme v jeho podmínce např. funkci vracející logickou hodnotu true/false. Původní příklad z for cyklu bychom udělali následovně pomocí while:

$i = 1;
while ($i <= 10)
{
  echo($i . ' ');
  $i++;
}

To ale není ideální použití while cyklu. while se používá zejména v případech, kdy čteme ze souborů a nevíme, kdy narazíme na poslední řádek. To si ale ukážeme až později. Dnešní kód je ke stažení níže.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 7.-11. lekci PHP, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 512x (1.54 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce PHP

 

Předchozí článek
Skládání stránek v PHP
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka PHP
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy k 7.-11. lekci PHP
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
109 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře

Avatar
Michal Šmahel:19.4.2015 22:41

Je tu někde uvedena možnost "přeskočení", například při výpisu násobilky se nevypíší čísla obsahující 5. Myslím toto:

continue

Pokud to tu někde je, omlouvám se, nevšiml jsem si.

Odpovědět
19.4.2015 22:41
Nejdůležitější je motivace, ovšem musí být doprovázena činy.
Avatar
Ondřej Máca:22.6.2015 10:32

Ten příklad s mocninou bych udělal raději takto:

 $a = 2;        //zak
 $n = 3;        //exp
 $vysledek = 1;

 for($i=0; $i<$n; $i++)
  $vysledek *= $a;

echo "$vysledek";

Protože to vaše řešení nefunguje pro exponent 0. Samozřejmě že moje řešení také není dokonalé, nefungují u něj záporné exponenty, ale aspoň nějaké zlepšení to je :)

Editováno 22.6.2015 10:34
 
Odpovědět
22.6.2015 10:32
Avatar
faj.er
Člen
Avatar
faj.er:24.6.2015 21:51

"Pokud si však nějakou proměnnou založíme v těle cyklu, po skončení cyklu zanikne a již nebude přístupná." To přece není pravda, to v PHP neplatí.

 
Odpovědět
24.6.2015 21:51
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na faj.er
David Čápka:25.4.2017 21:22

Díky, opraveno :)

Odpovědět
25.4.2017 21:22
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Jiří Jordán:6.9.2017 20:19

Ahoj, mohli byste mi prosim nějak blíže vysvětlit ten příklad s vnější proměnnou, kde aplikace počítá ty mocniny? Jako jak to funguje, nedokážu si to moc představit. :) (jsem začátečník)

Editováno 6.9.2017 20:21
 
Odpovědět
6.9.2017 20:19
Avatar
Nikol Nojmann:15.11.2017 11:08

Great, excellent, awsome.
Na kurzu jsem jenom opisovala a nechápala. Tady plně chápu a neopisuji, což je při mém věku super.
Díky.

 
Odpovědět
15.11.2017 11:08
Avatar
Odpovídá na Jiří Jordán
František Kreisinger:16.3.2018 19:16

Asi už začátečník nejsi a dávno jsi nejspíš přišel na to, že v tom nic není. Prostě se základ ($a) mezi sebou násobí tolikrát, kolik udává exponent ($n). Čítač cyklu ($i) začíná ne od 1 ale od nuly, takže musí skončit když dosáhne $n-1.

Odpovědět
16.3.2018 19:16
Začátečník v PHP, HTML i webovém programování vůbec.
Avatar
František Červeňák:4.1.2021 22:11

dobre, a názorne vysvetlené cyklické funkcie :-)

 
Odpovědět
4.1.2021 22:11
Avatar
Luděk Štrobl:12. dubna 19:11

K výpočtu mocniny a na n lze použít zkrácený zápis (operátor **):

$a = 2 //mocněnec
$n = 3 //mocnitel
$c = $a**$n //c = a na n
 
Odpovědět
12. dubna 19:11
Avatar
Lukáš Hrabovský:22. září 20:29

Vylepšil bych zobrazení nasobilky v tabulkách po stisku tlačítka “Vyzkoušet” protože barevné rozvržení není ideální.

 
Odpovědět
22. září 20:29
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 10.