Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy. A zároveň využij akce až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme koordinátorku kurzů a programátora, 100% home office, 100% flexibilní. Prozkoumej aktuální pozice
Java week

Lekce 12 - Práce s polem pomocí cyklů v PHP

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 7.-11. lekci PHP, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V dnešním PHP tutoriálu se podíváme na cyklus foreach a ukážeme si, jak lze cykly využít při práci s polem.

Naplnění pole cyklem

Právě cykly se často používají pro automatizovanou práci s poli. Položek je v poli mnoho a pracovat s nimi po jedné by určitě nebyl nejlepší nápad. Začněme naplněním pole čísly od 1 do 100.

Chceme něco 100x opakovat, počet opakování tedy víme a proto zvolíme for cyklus. Řídící proměnná for cyklu ($i) bude nabývat hodnot 099, jelikož víme, že pole o 100 položkách má indexy 0 - 99. Protože chceme hodnoty v položkách od 1 do 99, musíme k indexu přičíst jedničku:

$cisla = array();
for ($i = 0; $i < 100; $i++)
  $cisla[$i] = $i + 1;

Výpis pole cyklem

Nyní máme v poli uložených 100 čísel. Podobné generování pole se obvykle v praxi moc nepoužívá, jelikož hodnoty v něm získáme např. z databáze. S něčím ale pracovat musíme :) Co už se používá velmi často je výpis hodnot z pole, např. do tabulky.

Cyklus for

Určitě byste dali dohromady následující kód, který by patřil za kód výše uvedený:

echo('<table border="1"><tr>');
for ($i = 0; $i < 100; $i++)
  echo('<td>' . htmlspecialchars($cisla[$i]) . '</td>');
echo('</tr></table>');

Kód vypíše pomocí cyklu for obsah pole do tabulky. V poli by v praxi nebyla jen vygenerovaná čísla, ale jednalo by se např. o komentáře z databáze. K těm se brzy dostaneme.

Cyklus foreach

K výpisu pole se však mnohem více hodí zjednodušená verze cyklu for, kterou je foreach. Zapisujeme ho takto:

foreach ($kolekce as $prvek)
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

foreach proiteruje všechny položky v poli a v proměnné cyklu vždy vrací aktuální položku. To je rozdíl oproti cyklu for, který v proměnné cyklu vrací index aktuální položky.

Výpis obsahu našeho pole do tabulky bychom pomocí foreach napsali takto:

echo('<table border="1"><tr>');
foreach($cisla as $cislo)
  echo('<td>' . htmlspecialchars($cislo) . '</td>');
echo('</tr></table>');

Výstup programu bude identický. foreach slouží zejména pro čtení nebo pro práci s objekty (ty zatím ještě neznáme), kde je přehlednější, než cyklus for.

Proměnná cyklu obsahuje v příkladu výše kopii prvku na aktuální pozici pole. Pokud bychom se pokusili v cyklu proměnnou $cislo modifikovat, nemělo by to na pole žádný vliv, jelikož bychom změnili pouze kopii daného prvku a ne prvek samotný. Pokud bychom chtěli např. všechny prvky v poli vynásobit dvěma, musíme použít for:

for ($i = 0; $i < 100; $i++)
  $cisla[$i] = $cisla[$i] * 2;

Často ale chceme např. jen dvojnásobky vypsat, nikoli měnit původní pole. K tomu by nám foreach stačil.

PHP funkce pro práci s polem

PHP pro práci s poli nabízí spoustu hotových funkcí. Nebudeme je popisovat nijak podrobně, pouze si uvedeme seznam těch nejdůležitějších. Každá funkce odkazuje na český PHP manuál, kde je popsaná včetně příkladu. Vždy, než začneme v PHP něco programovat, je dobré se podívat, zda k tomu již nemáme k dispozici nějakou funkci. Jednak si ušetříme práci, vyvarujeme se chybám, které bychom mohli udělat a hlavně vestavěné PHP funkce jsou programované v céčku a jsou tedy z hlediska výkonu úplně někde jinde.

Určitě nemusíte funkce teď zkoumat, jen si přečtěte, co která dělá a když to budete v budoucnu potřebovat, vyhledáte si ji.

array_fill Naplní pole hodnotami.
array_flip Otočí klíče a hodnoty v poli.
array_intersec­t_key Vrátí pole, jehož klíče jsou průnikem klíčů dvou polí.
array_intersect Vrátí pole, které je průnikem hodnot zadaných polí.
array_keys Vrátí pole klíču ze zadaného pole.
array_map Aplikuje callback (funkci) na všechny prvky v poli.
array_merge Spojí několik polí do jednoho.
array_pop Umožňuje používat pole jako zásobník, odebere poslední prvek.
array_push Umožňuje používat pole jako zásobník, vloží prvek za poslední prvek.
array_reverse Převrátí hodnoty v poli.
array_search Vyhledá v poli daný prvek.
array_shift Umožňuje používat pole jako frontu, odebere první prvek.
array_sum Vrátí součet hodnot v poli.
array_unique Odstraní duplicitní hodnoty v poli.
array_unshift Umožňuje pole používat jako frontu, přidá první prvek.
array_values Vrátí pole všech hodnot z daného pole.
count Spočítá prvky v poli, případně v objektu.
extract Rozbalí proměnné z pole do současného scope.
ksort Seřadí pole podle klíčů.
sort Seřadí hodnoty v poli od nejmenších po největší.

Pole polí

Pokud vás napadlo, zda mohou být položky pole samy polem, tak to jde. Pole je datový typ jako každý jiný a do pole můžeme vložit i několik polí. Velmi často budete pracovat s polem, jako je toto:

$pavel = array(
  'jmeno' => 'Pavel Novák',
  'vek' => '20',
);
$tomas = array(
  'jmeno' => 'Tomáš Marný',
  'vek' => '50',
);
$jana = array(
  'jmeno' => 'Jana Nová',
  'vek' => '35',
);
$lide = array($pavel, $tomas, $jana);

Vytvoříme si 3 pole a tato pole vložíme do jednoho pole jako jeho hodnoty. Vnitřní pole představují jednotlivé lidi, vnější je obaluje, abychom s nimi mohli jednoduše hromadně pracovat a třeba je vypsat.

Přesně takovéto pole vám vrátí nějaký databázový dotaz pro výběr uživatelů, jen by asi bylo jméno a příjmení zvlášť. Vypsat byste ho už měli umět, pro jistotu si to uveďme:

echo('<table border="1">');
echo('<tr><th>Jméno</th><th>Věk</th></tr>');
foreach ($lide as $clovek)
{
  echo('<tr><td>' . htmlspecialchars($clovek['jmeno']) . '</td>');
  echo('<td>' . htmlspecialchars($clovek['vek']) . '</td></tr>');
}
echo('</table>');

Your page
localhost

O takovýchto polích se často mluví jako o vícerozměrných. A to zejména tehdy, když se jedná např. o pole čísel. Takové pole si potom můžeme představit jako tabulku (matici). Pole 3x3 bychom mohli vytvořit např. takto:

$matice = array(
  array(1, 2, 3),
  array(4, 5, 6),
  array(7, 8, 9)
);

Větší pole bychom samozřejmě vytvářeli cyklem. Vypisovat a pracovat s polem budeme pomocí 2 vnořených for cyklů, jako jsme to dělali u malé násobilky. Ukažme si jak by vypadal výpis pole výše:

echo('<table border="1">');
for ($j = 0; $j < 3; $j++)
{
  echo('<tr>');
  for ($i = 0; $i < 3; $i++)
  {
    echo('<td>' . $matice[$j][$i] . '</td>');
  }
  echo('</tr>');
}
echo('</table>');

Výsledek:

Your page
localhost

Prakticky jsem takovéto 2D pole použil např. v online řešiči sudoku. Dnešní příklady jsou jako vždy ke stažení níže.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 12. lekci PHP, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 499x (1.53 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce PHP

 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 7.-11. lekci PHP
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka PHP
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy k 12. lekci PHP
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
46 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (14)

Avatar
František Kreisinger:19.3.2018 11:04

Tak jsem si funkci na zjištění počtu dimenzí pole nakonec napsal jako rekurzivní, i když jsem měl problémy pochopit, jak to funguje. Pokud jde o jednoduché rychlé vytvoření pole, tak na to jsou asi nejvhodnější funkce array_fill, range či array_fill_key.

Odpovědět
19.3.2018 11:04
Začátečník v PHP, HTML i webovém programování vůbec.
Avatar
dez1nd
Člen
Avatar
Odpovídá na František Kreisinger
dez1nd:19.3.2018 12:22

řekl bych, že rychlejší je napsat

$myArray[1][1][1][1] = "1a";
 
Odpovědět
19.3.2018 12:22
Avatar
dez1nd
Člen
Avatar
Odpovídá na dez1nd
dez1nd:19.3.2018 12:45

jé to je ale blbost co jsem napsal :)

 
Odpovědět
19.3.2018 12:45
Avatar
Jiří Románek:13.5.2018 20:14

ahoj, mám neprogramovací problém. Nelze mi označit lekci jako absolvovanou, i když klikám i desetkrát, aktualizuji apod. Je pro to třeba udělat něco speciálního, než jen kliknout na tlačítko "označit lekci jako absolvovanou"? Ne že by to byl nějaký zásadní problém, ale je to takové motivační :) Díky!

 
Odpovědět
13.5.2018 20:14
Avatar
Matěj Bína
Člen
Avatar
Matěj Bína:16.2.2019 20:51

Inspirován touto kapitolou jsem si jako cvičení zkusil vyrobit chat sám se sebou.

 
Odpovědět
16.2.2019 20:51
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Matěj Bína
Člen
Avatar
Matěj Bína:17.2.2019 7:54

OK, divný. Nezobrazila se mi nabídka nástrojů komentáře, tak jsem kliknul na Náhled a ono se to odeslalo. A teď to nejde upravit. Takže omluva za double post, celé to mělo být:

Inspirován touto kapitolou jsem si jako cvičení zkusil vyrobit chat sám se sebou:

> <form method="POST">
>       <input type="text" name="zprava">
>       <input type="submit" name="odeslat">
>     </form>
>     <?php
>       $chat = ['Začátek konverzace.'];
>       if ($_POST) {
>         $zprava = htmlspecialchars($_POST['zprava']);
>         if (isset($_POST['zprava']) && $zprava) {
>           $chatPost = $zprava;
>         }
>         else {
>           $chatPost = 'Neplatná zpráva';
>         }
>         array_push($chat, $chatPost);
>       }
>       print_r($chat);
>        }
>     ?>
>

Cyklus foreach už se z něj vytratil, spíš mi jde o jinou věc: domnívám se správně, že odeslání formuláře způsobí "reload" stránky, při kterém se smaže obsah veškerých proměnných mimo $_POST?

 
Odpovědět
17.2.2019 7:54
Avatar
Otvorený Zdroj
Super redaktor
Avatar
Otvorený Zdroj:28.8.2019 1:56

<?php

$pavel = array(
'jmeno' => 'Pavel Novák',
'vek' => '20',
);
$tomas = array(
'jmeno' => 'Tomáš Marný',
'vek' => '50',
);
$jana = array(
'jmeno' => 'Jana Nová',
'vek' => '35',
);
$lide = array($pavel, $tomas, $jana);

echo('<table border="1">');
echo('<tr><th­>Jméno</th><th>V­ěk</th></tr>');
foreach ($lide as $clovek)
{
//echo('<tr><td>' . htmlspecialchar­s($clovek['jme­no']) . '</td>');
//echo('<td>' . htmlspecialchar­s($clovek['vek']) . '</td></tr>');

$pole[]=$clovek['jme­no'];

print_r($pole);

// print_r($pole);
//vypise

Array(
[0] => Pavel Novák
)
Array
(
[0] => Pavel Novák
[1] => Tomáš Marný
)
Array
(
[0] => Pavel Novák
[1] => Tomáš Marný
[2] => Jana Nová
)

}
echo('</table>');

?>
zaujimalo by ma ako dostat z toho len:
Array
(
[0] => Pavel Novák
[1] => Tomáš Marný
[2] => Jana Nová
)

Editováno 28.8.2019 1:58
Odpovědět
28.8.2019 1:56
Ak existuje voľná energia, tak autorské právo sú dve smiešne slová..
Avatar
Jan Sagi
Člen
Avatar
Jan Sagi:20.3.2020 22:08

Ahoj potřeboval bych poradit mám vygenerovaný pole za použití simpleXLM ale nemohu přijít jak přistupovat k jeho částem

$array[11][PRODUCT]// Jak je to správně??? diky

Array ( [SHOPITEM] => Array ( [0] => Array ( [ITEM_ID] => SSEGGAMG040A [PRODUCT] => Dragon: The Bruce Lee Story, Mint - Game Gear [PRODUCTNAME] => Dragon: The Bruce Lee Story, Mint - Game Gear Bazar [KEYWORDS] => Dragon: The Bruce Lee Story, Mint - Game Gear Bazar [META_DESCRIPTION] => Array ( ) [DESCRIPTION] => Array ( ) [URL] => https://uk.webuy.com/product-detail?id=SSEGGAMG040A [WARRANTY] => 6 [CONDITION] => used [CATEGORYTEXT] => Array ( ) [PRICE_VAT] => 784.12 [PRICE_CZK_VAT] => 594.12 [PRICE_GBP_VAT] => 20 [EXCHANGE_RATE] => 29.706 [VAT] => 0 [IMGURL] => https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cz.productdata/com.webuy.uk/image/04/55/045536a978e2479229685ebe160dfbfb.jpg [DELIVERY_DATE] => -1 [STOCK] => 0 [PARAMETERS] => Array ( ) ) [1] => Array ( [ITEM_ID] => SSEGGAMG040B [PRODUCT] => Dragon: The Bruce Lee Story, Boxed - Game Gear [PRODUCTNAME] => Dragon: The Bruce Lee Story, Boxed - Game Gear Bazar [KEYWORDS] => Dragon: The Bruce Lee Story, Boxed - Game Gear Bazar [META_DESCRIPTION] => Array ( ) [DESCRIPTION] => Array ( ) [URL] => https://uk.webuy.com/product-detail?id=SSEGGAMG040B [WARRANTY] => 6 [CONDITION] => used [CATEGORYTEXT] => Array ( ) [PRICE_VAT] => 635.59 [PRICE_CZK_VAT] => 445.59
 
Odpovědět
20.3.2020 22:08
Avatar
Jakub Frei
Člen
Avatar
Odpovídá na Jan Sagi
Jakub Frei:26.6.2021 15:08

Například pro vypsání "SSEGGAMG040A " bys použil syntaxi :

echo($random_array['SHOPITEM'][0]['ITEM_ID']);

Kolikrát použiješ v poli další pole, tolikrát dimenzionální bude.

 
Odpovědět
26.6.2021 15:08
Avatar
Dušan Kovářík:29.6.2021 17:46

Skvělá lekce, díky. Už se těším na ty databáze.

 
Odpovědět
29.6.2021 17:46
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 24. Zobrazit vše