Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy. A zároveň využij akce až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme koordinátorku kurzů a programátora, 100% home office, 100% flexibilní. Prozkoumej aktuální pozice
Java week

Lekce 7 - Cykly v C# .NET - for a while

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 6. lekci C# .NET, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

Nyní přejdeme k cyklům, po dnešním C#.NET tutoriálu již budeme mít téměř kompletní výbavu základních konstrukcí a budeme schopni tvořit rozumné aplikace.

Cykly

Jak již slovo cyklus napoví, něco se bude opakovat. Když chceme v programu něco udělat 100x, jistě nebudeme psát pod sebe 100x ten samý kód, ale vložíme ho do cyklu. Cyklů máme několik druhů, vysvětlíme si, kdy který použít. Samozřejmě si ukážeme praktické příklady.

for cyklus

Tento cyklus má stanovený pevný počet opakování a hlavně obsahuje tzv. řídící proměnnou (celočíselnou), ve které se postupně během běhu cyklu mění hodnoty. Syntaxe (zápis) cyklu for je následující:

for (promenna; podminka; prikaz)
 • promenna je řídící proměnná cyklu, které nastavíme počáteční hodnotu (nejčastěji 0, protože v programování vše začíná od nuly, nikoli od jedničky). Např. tedy int i = 0. Samozřejmě si můžeme proměnnou i vytvořit někde nad tím a už nemusíme psát slovíčko int, bývá ale zvykem používat právě int i.
 • podminka je podmínka vykonání dalšího kroku cyklu. Jakmile nebude platit, cyklus se ukončí. Podmínka může být např (i < 10).
 • prikaz nám říká, co se má v každém kroku s řídící proměnnou stát. Tedy zda se má zvýšit nebo snížit. K tomu využijeme speciálních operátorů ++ a --, ty samozřejmě můžete používat i úplně běžně mimo cyklus, slouží ke zvýšení nebo snížení proměnné o 1.

Pojďme si udělat jednoduchý příklad, většina z nás jistě zná Sheldona z The Big Bang Theory. Pro ty co ne, budeme simulovat situaci, kdy klepe na dveře své sousedky. Vždy 3x zaklepe a poté zavolá: "Penny!". Náš kód by bez cyklů vypadal takto:

Console.WriteLine("Knock");
Console.WriteLine("Knock");
Console.WriteLine("Knock");
Console.WriteLine("Penny!");
Console.ReadKey();

My ale už nic nemusíme otrocky opisovat:

for (int i=0; i < 3; i++)
{
  Console.WriteLine("Knock");
}
Console.WriteLine("Penny!");
Console.ReadKey();

Konzolová aplikace
Knock
Knock
Knock
Penny!

Cyklus proběhne 3x, zpočátku je v proměnné i nula, cyklus vypíše "Knock" a zvýší proměnnou i o jedna. Poté běží stejně s jedničkou a dvojkou. Jakmile je v i trojka, již nesouhlasí podmínka i < 3 a cyklus končí. O vynechávání složených závorek platí to samé, co u podmínek. V tomto případě tam nemusí být, protože cyklus spouští pouze jediný příkaz. Nyní můžeme místo trojky napsat do deklarace cyklu desítku. Příkaz se spustí 10x aniž bychom psali něco navíc. Určitě vidíte, že cykly jsou mocným nástrojem.

Když někam potřebujeme napsat for cyklus, můžeme využít snippetu ve Visual Studio. Napíšeme jen for a dvakrát stiskneme Tabulátor. Zbytek kódu se sám doplní. Zkuste si to.

Zkusme si nyní využít toho, že se nám proměnná inkrementuje. Vypišme si čísla od jedné do deseti. Protože nebudeme chtít, aby se nám v konzoli text vždy odřádkoval, použijeme místo WriteLine() pouze Write().

for (int i = 1; i <= 10; i++)
  Console.Write("{0} ", i);
Console.ReadKey();

Vidíme, že řídící proměnná má opravdu v každé iteraci (průběhu) jinou hodnotu. Všimněte si, že v cyklu tentokrát nezačínáme na nule, ale můžeme nastavit počáteční hodnotu 1 a koncovou 10. V programování je ovšem zvykem začínat od nuly, později zjistíme proč.

Nyní si vypíšeme malou násobilku (násobky čísel 1 až 10, vždy do deseti). Stačí nám udělat cyklus od 1 do 10 a proměnnou vždy násobit daným číslem. Mohlo by to vypadat asi takto:

Console.WriteLine("Malá násobilka pomocí cyklu:");
for (int i = 1; i <= 10; i++)
  Console.Write("{0} ", i);
Console.WriteLine();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
  Console.Write("{0} ", i * 2);
Console.WriteLine();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
  Console.Write("{0} ", i * 3);
Console.WriteLine();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
  Console.Write("{0} ", i * 4);
Console.WriteLine();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
  Console.Write("{0} ", i * 5);
Console.WriteLine();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
  Console.Write("{0} ", i * 6);
Console.WriteLine();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
  Console.Write("{0} ", i * 7);
Console.WriteLine();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
  Console.Write("{0} ", i * 8);
Console.WriteLine();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
  Console.Write("{0} ", i * 9);
Console.WriteLine();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
  Console.Write("{0} ", i * 10);
Console.ReadKey();

Konzolová aplikace
Malá násobilka pomocí cyklu:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Program funguje hezky, ale pořád jsme toho dost napsali. Pokud vás napadlo, že v podstatě děláme 10x to samé a pouze zvyšujeme číslo, kterým násobíme, máte pravdu. Nic nám nebrání vložit 2 cykly do sebe:

Console.WriteLine("Malá násobilka pomocí dvou cyklů:");
for (int j = 1; j <= 10; j++)
{
  for (int i = 1; i <= 10; i++)
    Console.Write("{0} ", i * j);
  Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();

Poměrně zásadní rozdíl, že? Pochopitelně nemůžeme použít u obou cyklů i, protože jsou vložené do sebe. Proměnná j nabývá ve vnějším cyklu hodnot 110. V každé iteraci (rozumějte průběhu) cyklu je poté spuštěn další cyklus s proměnnou i. Ten je nám již známý, vypíše násobky, v tomto případě násobíme proměnnou j. Po každém běhu vnitřního cyklu je třeba odřádkovat, to vykoná Console.WriteLine(). Můžete si zkusit vypsané řádky upravit pomocí metody PadLeft() tak, aby byla čísla hezky ve sloupcích.

Udělejme si ještě jeden program, na kterém si ukážeme práci s vnější proměnnou. Aplikace bude umět spočítat libovolnou mocninu libovolného čísla:

Console.WriteLine("Mocninátor");
Console.WriteLine("==========");
Console.WriteLine("Zadejte základ mocniny: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Zadejte exponent: ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());

int vysledek = a;
for (int i = 0; i < (n - 1); i++)
  vysledek = vysledek * a;

Console.WriteLine("Výsledek: {0}", vysledek);
Console.WriteLine("Děkuji za použití mocninátoru");
Console.ReadKey();

Asi všichni tušíme, jak funguje mocnina. Pro jistotu připomenu, že například 23 = 2 * 2 * 2. Tedy an spočítáme tak, že n-1 krát vynásobíme číslo a číslem a. Výsledek si samozřejmě musíme ukládat do proměnné. Zpočátku bude mít hodnotu a a postupně se bude v cyklu pronásobovat. Pokud jste to nestihli, máme tu samozřejmě článek s algoritmem výpočtu libovolné mocniny. Vidíme, že naše proměnná vysledek je v těle cyklu normálně přístupná. Pokud si však nějakou proměnnou založíme v těle cyklu, po skončení cyklu zanikne a již nebude přístupná.

Konzolová aplikace
Mocninátor
==========
Zadejte základ mocniny:
2
Zadejte exponent:
3
Výsledek: 8
Děkuji za použití mocninátoru

Už tušíme, k čemu se for cyklus využívá. Zapamatujme si, že je počet opakování pevně daný. Do proměnné cyklu bychom neměli nijak zasahovat ani dosazovat, program by se mohl tzv. zacyklit, zkusme si ještě poslední, odstrašující příklad:

// tento kód je špatně
for (int i = 1; i <= 10; i++)
  i = 1;
Console.ReadKey();

Au, vidíme, že program se zasekl. Cyklus stále inkrementuje proměnnou i, ale ta se vždy sníží na 1. Nikdy tedy nedosáhne hodnoty > 10, cyklus nikdy neskončí. Okno programu zavřeme nebo použijeme tlačítko Stop v lište Visual Studia.

while cyklus

Cyklus while funguje jinak, jednoduše opakuje příkazy v bloku dokud platí podmínka. Syntaxe cyklu je následující:

while (podminka)
{
  // příkazy
}

Pokud vás napadá, že lze přes while cyklus udělat i for cyklus, máte pravdu :) Cyklus for je vlastně speciální případ while cyklu. Cyklus while se ale používá na trochu jiné věci, často máme v jeho podmínce např. metodu vracející logickou hodnotu true/false. Původní příklad z for cyklu bychom udělali pomocí while následovně:

int i = 1;
while (i <= 10)
{
  Console.Write("{0} ", i);
  i++;
}
Console.ReadKey();

To ale není ideální použití while cyklu. Vezmeme si naši kalkulačku z minulých lekcí a opět ji trochu vylepšíme, konkrétně o možnost zadat více příkladů. Program tedy hned neskončí, ale zeptá se uživatele, zda si přeje spočítat další příklad. Připomeňme si původní verzi kódu (je to ta verze se switchem, ale klidně použijte i tu bez něj, záleží na vás):

Console.WriteLine("Vítejte v kalkulačce");
Console.WriteLine("Zadejte první číslo:");
float a = float.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Zadejte druhé číslo:");
float b = float.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Zvolte si operaci:");
Console.WriteLine("1 - sčítání");
Console.WriteLine("2 - odčítání");
Console.WriteLine("3 - násobení");
Console.WriteLine("4 - dělení");
int volba = int.Parse(Console.ReadLine());
float vysledek = 0;
switch (volba)
{
  case 1:
    vysledek = a + b;
  break;
  case 2:
    vysledek = a - b;
  break;
  case 3:
    vysledek = a * b;
  break;
  case 4:
    vysledek = a / b;
  break;
}
if ((volba > 0) && (volba < 5))
    Console.WriteLine("Výsledek: {0}", vysledek);
else
    Console.WriteLine("Neplatná volba");
Console.WriteLine("Děkuji za použití kalkulačky, aplikaci ukončíte libovolnou klávesou.");
Console.ReadKey();

Nyní vložíme téměř celý kód do while cyklu. Naší podmínkou bude, že uživatel zadá "ano", budeme tedy kontrolovat obsah proměnné pokracovat. Zpočátku bude tato proměnná nastavena na "ano", aby se program vůbec spustil, poté do ní necháme načíst volbu uživatele:

Console.WriteLine("Vítejte v kalkulačce");
string pokracovat = "ano";
while (pokracovat == "ano")
{
  Console.WriteLine("Zadejte první číslo:");
  float a = float.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Zadejte druhé číslo:");
  float b = float.Parse(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("Zvolte si operaci:");
  Console.WriteLine("1 - sčítání");
  Console.WriteLine("2 - odčítání");
  Console.WriteLine("3 - násobení");
  Console.WriteLine("4 - dělení");
  int volba = int.Parse(Console.ReadLine());
  float vysledek = 0;
  switch (volba)
  {
    case 1:
      vysledek = a + b;
      break;
    case 2:
      vysledek = a - b;
      break;
    case 3:
      vysledek = a * b;
      break;
    case 4:
      vysledek = a / b;
      break;
  }
  if ((volba > 0) && (volba < 5))
    Console.WriteLine("Výsledek: {0}", vysledek);
  else
    Console.WriteLine("Neplatná volba");
  Console.WriteLine("Přejete si zadat další příklad? [ano/ne]");
  pokracovat = Console.ReadLine();
}
Console.WriteLine("Děkuji za použití kalkulačky, aplikaci ukončíte libovolnou klávesou.");
Console.ReadKey();

Konzolová aplikace
Vítejte v kalkulačce
Zadejte první číslo:
12
Zadejte druhé číslo:
128
Zvolte si operaci:
1 - sčítání
2 - odčítání
3 - násobení
4 - dělení
1
Výsledek: 140
Přejete si zadat další příklad? [ano/ne]
ano
Zadejte první číslo:
-10,5
Zadejte druhé číslo:

Naši aplikaci lze nyní používat vícekrát a je již téměř hotová. Již toho umíme docela dost, začíná to být zábava, že? :)

Operátor ++

Na závěr si ještě zmiňme něco více o operátoru ++. Již víme, že zvýší hodnotu libovolné číselné proměnné o 1. Můžeme jej tedy používat i mimo for cyklus, v běžném kódu, např.:

int bodu = 0;
Console.WriteLine("Je Slunce koule žhavých plynů?");
string spravnaOdpoved = "ano";
string odpoved = Console.ReadLine();
if (odpoved.ToLower() == spravnaOdpoved.ToLower()) {
  bodu++;
  Console.WriteLine("Správně, máš celkem {0} bodů", bodu);
}

Pokud zadáme správnou odpověď, kód výše vypíše:

Konzolová aplikace
Je Slunce koule žhavých plynů?
ano
Správně, máš celkem 1 bodů

Pokud patříte k lidem, co si opravdu rádi zkracují svůj kód, můžete využít toho, že operátory ++ a -- hodnotu čísla i vrací. Lze je tedy použít přímo jako hodnotu, i když je kód pak méně čitelný, protože se dělají na jednom řádku 2 věci:

 • hodnota se zvýší nebo sníží o 1
 • hodnota se vrátí třeba k výpisu, který může být na tom samém řádku

Takto operátory můžeme použít dokonce dvěma způsoby a vrátit si tak buď novou hodnotu nebo tu před zvýšením/snížením:

 • promenna++ nebo promenna-- - Vrátí současnou hodnotu a až pak zvýší/sníží hodnotu promenna o 1.
 • ++promenna nebo --promenna - Zvýší/sníží hodnotu promenna o 1 a vrátí novou hodnotu.

Tuto znalost nyní využijme u příkladu kvízu výše:

int bodu = 0;
Console.WriteLine("Je Slunce koule žhavých plynů?");
string spravnaOdpoved = "ano";
string odpoved = Console.ReadLine();
if (odpoved.ToLower() == spravnaOdpoved.ToLower())
  Console.WriteLine("Správně, předtím jsi měl {0} bodů a teď máš o 1 víc!", bodu++);

Výsledek je nyní následující:

Konzolová aplikace
Je Slunce koule žhavých plynů?
ano
Správně, předtím jsi měl 0 bodů a teď máš o 1 víc!

Hodnota proměnné bodu je nyní opravdu 1, ačkoli ve výpisu máme 0. Operátor ++ hodnotu proměnné na daném řádku totiž nejprve vrátil a až potom zvýšil. Nám se ovšem hodí spíše napsat operátor ++ před proměnnou, abychom dosáhli toto samého výpisu jako předtím:

int bodu = 0;
Console.WriteLine("Je Slunce koule žhavých plynů?");
string spravnaOdpoved = "ano";
string odpoved = Console.ReadLine();
if (odpoved.ToLower() == spravnaOdpoved.ToLower())
  Console.WriteLine("Správně, máš celkem {0} bodů", ++bodu);

Nyní je výsledek stejný jako původně:

Konzolová aplikace
Je Slunce koule žhavých plynů?
ano
Správně, máš celkem 1 bodů

Kód funguje úplně stejně jako ten výše, nejdříve zvýší hodnotu proměnné bodu a pak se tato hodnota předá k výpisu.

Z hlediska přehlednosti doporučujeme tuto praktiku spíše nepoužívat. Že je proměnná modifikována a ne jen vypisována lze totiž velmi snadno přehlédnout, zejména, kdyby byl text delší a konec řádku tak nebyl vidět. Nicméně na podobné kódy můžete narazit v cizích projektech a proto je dobře, že jsme si zde tuto praktiku ukázali.

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 7. lekci C# .NET, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Měl jsi s čímkoli problém? Stáhni si vzorovou aplikaci níže a porovnej ji se svým projektem, chybu tak snadno najdeš.

Stáhnout

Stažením následujícího souboru souhlasíš s licenčními podmínkami

Staženo 1126x (90.66 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce C#

 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 6. lekci C# .NET
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka C# .NET
Přeskočit článek
(nedoporučujeme)
Řešené úlohy k 7. lekci C# .NET
Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
162 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (167)

Avatar
luckas
Člen
Avatar
luckas:13.10.2019 22:05
vyskyty[a] = vyskyty[a] + 1; ...zde
 
Odpovědět
13.10.2019 22:05
Avatar
Odpovídá na luckas
Reaktivní uživatel:13.10.2019 22:34

Jestli ti to projde přes řádek nad tím bez problému, je to minimálně divné.

A jsi si jistý, že chceš provést zrovna tohle?
Vygeneruješ 5 čísel (-2 až 0) (a dáš je do výstupu oddělená čárkami).
Hledáš mezi nimi čísla od -2 do 2 (včetně).
Do výstupu přidáš (ještě pořád v cyklu) číslo, které zrovna testuješ, a k tomu

 • pokud prošlo testem (je mezi -2 a 2), jeho samo zvětšené o 1
 • jinak poslední číslo, které prošlo, zvětšené o 1.

Vypíšeš výstup.

Odpovědět
13.10.2019 22:34
Kdo je připraven, toho zaskočí něco jiného
Avatar
luckas
Člen
Avatar
luckas:16.10.2019 21:50

Mám vygenerovat 10 čísel v rozsahu např (-2 až 2). A spočítat jejich četnost, že např. číslo 1 se vyskytuje 2 krát, atd... bohužel nemohu se dopracovat k tomu jak vypsat, že číslo - 2 se vyskytuje např. 3 krát .... havaruje mi to na tom, že index buňky pole je zaporne cislo...

 
Odpovědět
16.10.2019 21:50
Avatar
Odpovídá na luckas
Reaktivní uživatel:16.10.2019 22:03

K tomu bych asi použil Dictionary. Pokud ale nechceš zabíhat do pozdějších znalostí, asi by bylo nejjednodušší index prostě posunout. Místo vyskyty[-2] bys pak použil vyskyty[0]

int min = -2; // nebudeš přece vytvářet pole s čísly, která máš vytvořit, když jdou za sebou
int max = 2;
int posun = -min;

// tohle použiješ při generaci čísla
pole[i] = r.Next(max - min) - posun;

// a tohle při práci s výskyty
vyskyty[a + posun]
Odpovědět
16.10.2019 22:03
Kdo je připraven, toho zaskočí něco jiného
Avatar
David Holohlavský:4.3.2020 23:12

Díky za článek. ;-)

 
Odpovědět
4.3.2020 23:12
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Martin Košař:21.6.2020 19:54

Parádní článek, cítím jak potím nové znalosti :)

 
Odpovědět
21.6.2020 19:54
Avatar
Bohumír Bednařík:30.6.2020 19:07

.

Editováno 30.6.2020 19:09
 
Odpovědět
30.6.2020 19:07
Avatar
Aleš Bajgar
Člen
Avatar
Aleš Bajgar:20.10.2020 11:13

Prvně jsem napsal mocnitátor s proměnnou vysledek typu int a po zadání 820 mně to vyhodilo výsledek něco jako -1159xxxxxxxx, zkrátka nesmyslné záporné číslo. Všechny ostatní vysoké mocniny dávaly 0. Pomohla oprava na typ long. V rámci experimentu jsem podle předchozího příkladu zkusil vypočíst mocniny čísel od 2 do 10 pro všechny exponenty od 2 do 20. A opět, dle mého náhodně, při přetečení rozsahu typu int semtam místo nuly vyběhlo nesmyslné vysoké záporné číslo. Co se dělo?

 
Odpovědět
20.10.2020 11:13
Avatar
Lavender Aneta:5.5.2021 11:27

Na co do console.writeline vypisuju tu složenou závorku? když za čárkou je to stejnak vypsané a funguje to i bez toho.

 
Odpovědět
5.5.2021 11:27
Avatar
Andrea Korolovová:26.5.2021 17:27

Sem tam se zadrhnu, ale to je mou nepozorností :D Skvěle vysvětlené :)

 
Odpovědět
26.5.2021 17:27
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 177. Zobrazit vše