Black Friday Black Friday
Black Friday výprodej! Až 80 % extra bodů zdarma! Více informací zde

Lekce 11 - Testování v Javě - Přehled syntaxe Selenium WebDriveru

Java Testování Testování v Javě - Přehled syntaxe Selenium WebDriveru

V minulé lekci, Testování v Javě - Návrhový vzor PageObject, jsme se naučili implementovat návrhový vzor PageObject v Javě pomocí Selenia. V dnešním tutoriálu si podrobně popíšeme API RemoteWebDriveru a dalších objektů a rozhraní, která s ním souvisí.

RemoteWebDriver

Základem konkrétních driverů pro různé prohlížeče je třída RemoteWebDriver. ChromeDriver, případně FirefoxDriver, nebo další drivery z této třídy dědí. Třída implementuje několik rozhraní, z jejichž názvu by mělo být patrné k čemu slouží, uveďme si je spíše pro zajímavost:

 • WebDriver
 • JavascriptExecutor
 • FindsById
 • FindsByClassName
 • FindsByLinkText
 • FindsByName
 • FindsByCssSelector
 • FindsByTagName
 • FindsByXPath
 • HasInputDevices
 • HasCapabilities
 • Interactive
 • TakesScreenshot

Mnohem důležitější pro nás budou veřejné metody. Pojďme si popsat, které metody můžeme volat na instanci ChromeDriveru a k čemu slouží.

 • close() - Zavře okno prohlížeče. Pokud je zavřené poslední okno, prohlížeč se ukončí.
 • findElement(By by) - Najde element na stránce pomocí selektoru předaným statickou metodou na třídě By. Toto je preferovaný způsob výběru elementů a obsahuje všechny metody, které si zmíníme přímo na RemoteWebDriveru níže.
 • findElements(By by) - Najde elementy na stránce odpovídající danému selektoru. Metoda vrací obyčejný List, k prvnímu elementu se tedy např dostaneme přes .get(0) a podobně.
 • get(java.lang­.String url) - Načte novou stránku z předané URL adresy v současném okně.
 • getCurrentUrl() - Vrátí aktuální URL adresu.
 • getTitle() - Vrátí titulek aktuální stránky.
 • getWindowHandle() -

 

...konec náhledu článku...

Prémiový článek

Prémiový článek

Na itnetwork.cz se nachází největší a nejucelenější česká databáze s výukovými články, jejímž cílem je umožnit kvalitní vzdělání v oblasti IT úplně každému. Měsíčně zobrazíme k milionu článků a sklidíme desítky děkovných emailů, kde nám sdělujete, že jsme vám pomohli k lepšímu zaměstnání nebo vzdělání.

Ačkoli se snažíme držet většinu obsahu úplně zadarmo, udržovat síť v provozu a aktuální stojí obrovské úsilí. Proto je nějaký obsah, jako cvičení nebo odbornějšíčlánky, přístupný pouze za body. Nebojte, nestojí to skoro nic :)

Popis článku

Požadovaný článek má následující obsah:

Tutoriál probere syntaxi RemoteWebDriveru v testovacím Java frameworku Selenium. ChromeDriver, RemoteWebDriver, WebElement, Options.

Koupit pouze tento článek

Pro přístup k článku potřebuješ 28 bodů
Na svém účtu máš aktuálně 0 bodů
28 bodů získáš za přidání svého článku na síť nebo za 70 Kč

Před koupí tohoto článku je třeba koupit předchozí díl

Koupí článku k němu získáš neomezený přístup a to napořád. Posuneš své znalosti zas kousek dopředu a zároveň nám pomůžeš udržovat celý projekt při životě a pomáhat vám tak k lepší budoucnosti.

Obsah článku spadá pod licenci Premium III, koupí článku souhlasíš se smluvními podmínkami.

Body získáš, když podpoříš naši síť. To můžeš udělat buď zasláním symbolické částky na podporu provozu nebo přidáním obsahu na síť.

Dobít body můžeš okamžitě např.:

Kartou SMS Převodem
Kartou SMS Převodem

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (1)