Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET. Zároveň využij akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
C# .NET + discount 30

Optika - zobrazení, čočky a zrcadla, přístroje

Optické zobrazení

je zobrazení předmětů vytvářením obrazů na základě zákonů optiky. Pomocí optické soustavy získáváme obrazy tím, že ke každému předmětu přiřadíme obraz díky zobrazovací soustavě, která je řízena buď zákonem odrazu, nebo zákonem lomu.

 

Zobrazovací optická soustava - souhrn rozhraní, na nichž se mění odrazem nebo lomem směr paprsků vycházejících z předmětu.

Předmět - zobrazovaný objekt, z jehož jednotlivých bodů vycházejí svazky jednotlivých paprsků, které vstupují do zobrazovací soustavy. 

Obraz - objekt tvořený množinou bodů, v nichž se skutečně nebo zdánlivě protínají paprsky vycházející z jednotlivých bodů zobrazovaného předmětu.

Předmětový prostor a obrazový prostor – prostory, ve kterých se nachází předmět a obraz.

 

3 vlastnosti obrazu:

Obraz může vzniknout:

1) zmenšený, zvětšený, stejně velký

 - velikost šipky

Zvětšení: Optická rovnice zvětšení

y - velikost vzoru

y' - velikost obrazu

pokud je obraz pod osou, je hodnota záporná. Logičtější hodnoty získáme |Z| (>1, =1, <1)

2) přímý (obraz má stejný směr, jako vzor) a převrácený obraz

 - vztahuje se na vodorovnou osu (A V), šipky jsou proti sobě - převrácený

(stranová převrácenost - u rovinného zrcadla - vztahuje se na svislou osu)

3) skutečný nebo zdánlivý

U zrcadla je obraz skutečný, když vznikne na stejné straně, jako je předmět.

U čoček je obraz skutečný, když vznikne na druhé straně, než předmět. (oko brýle předmět).

 

Zobrazovací rovnice čočky:

Zobrazovací rovnice čočky

Zobrazovací rovnice kulového zrcadla: místo 1/f je 2/r, je to patrné z obrázku 

 

Znaménkové konvence:

a

  • předmětová vzdálenost–
má vždy kladnou hodnotu

  • obrazová vzdálenost–
má kladnou hodnotu před zrcadlem (skutečný obraz), zápornou za ním (zdánlivý obraz), u čoček je to obráceně

r,f – duté zrcadlo a rozptylka – kladné hodnoty

         – vypuklé zrcadlo a spojka– záporné hodnoty

Vypuklý a rozptylka – vždy neskutečný obraz

 

 

K určení odrazu se využívají 3 důležité paprsky:

U zrcadel1. a 2. paprsek

U čoček 1. a 3. paprsek

1) Rovnoběžně, od zrcadla se zlomí do ohniska

2) Do ohniska, na zrcadle se zlomí rovnoběžně

3) Do středu čočky

 

 

Zrcadla

 - využívá zákona odrazu

 

Zobrazovat můžeme pomocí:

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

 

a) rovinného zrcadla

Rovinné zrcadlo

Vyšleme dva paprsky pod různým úhlem do bodu Z. Podle zákona odrazu se odrazí stejným úhlem. Jelikož jsou různoběžné, musíme je protáhnout za rovinu zrcadla, kde vznikne obraz. Ten je zdánlivý, přímý a má stejnou velikost jako předmět. Obraz je souměrný s předmětem podle roviny zrcadla a stranově převrácený.

 

 

 

b)      kulového zrcadla - duté nebo vypuklé

r = |CV| = poloměr křivosti

 - zaoblenější zrcadlo má C blíže

 - ohnisko je vždy v zrcadle!

Kulové zrcadlo

 

 - podle hodnot a a Z sestavit tabulka (např. duté když je a > 2f (nebo také r)-> |Z| < 1, Z < 0)

speciální případ: a = f - obraz je v nekonečnu

 

praktické využití zrcadel: rovinná (klasická zrcadla doma), kulová dutá - lékaři (jsou blízko a chtějí zvětšit můj krk), kulová vypuklá - dopravní zrcadla (auto je zmenšené, aby se tam vešlo a bylo vidět)

 

 

 

Čočky

 - využívá zákona lomu

 - jsou to skleněné útvary, které se skládají z kulových ploch.

spojky = konvexní čočky (po průchodu čočkou se paprsky spojují)

rozptylky = konkávní čočky (po průchodu čočkou se paprsky rozptylují).

Předmětový a obrazový prostor je na opačných stranách čočky, tzn. skutečný obraz se vytvoří za čočkou, zdánlivý v té části prostoru, kde je předmět.

 

čočky - spojka a rozptylka

 

 

Čočka má svůj optický střed O, její kulové plochy mají vrcholy V1 a V2. Tyto tři body leží na optické ose. Optické vlastnosti udává vztah:

Mohutnost čočky,

j

  • optická mohutnost čočky ([j]

= D = m–1 – dioptrie), f – ohnisková vzdálenost čočky, n2

  • index lomu čočky, n1
index lomu prostředí, r1 – poloměr kulové plochy čočky s vrcholem v předmětovém prostoru, r2 – poloměr kulové plochy čočky s vrcholem v obrazovém prostoru.

 

Znaménková konvence

Poloměry křivostí r jsou kladné u vypuklých ploch a záporné u ploch dutých, hodnota a je kladná před čočkou a hodnota je kladná za čočkou. (pro rovnou plochu je r = ¥)

Je-li n2 > n1, pak je čočka opticky hustší než okolní prostředí a f > 0 pro spojku a f < 0 pro rozptylku. Pokud je čočka opticky řidší, chová se spojka jako rozptylka a naopak.

 

Zobrazení pomocí čoček

 

 

 

 

Oko

 - v oku je spojka, optická mohutnost 50 dioptrií+

 

Paprsky světla prochází rohovkou, komorovým mokem, zornicí, čočkou, sklivcem a dopadají na sítnici, kde vzniká skutečný, převrácený, zmenšený obraz.

Na sítnici jsou dva druhy světlocitlivých buněk. Tyčinky jsou citlivé na světlo, pomocí čípků rozeznáváme barvy.

žlutá skvrna -  nejvíce tyčinek a čípků, na sítnici na optické ose oka.

Slepá skvrna  -nejsou tu tyčinky ani čípky, v místě, kde sítnici opouští oční nerv.

Obrazová vzdálenost je přibližně 1,6 cm, předmětová vzdálenost se mění – akomodace oka (oko mění svou ohniskovou vzdálenost).

Konvenční zraková vzdálenost -můžeme číst, aniž by se oko namáhalo - d = asi 25 cm

Blízký bod – ta nejkratší vzdálenost, kdy ještě bod vidíme ostře (6 – 8 cm).

Daleký bod – pro zdravé oko v nekonečnu – horizont – tam, kde se protíná obloha se zemí.

 

Vady oka

krátkozrakost – obraz se vytváří před sítnicí – koriguje se rozptylkou

dalekozrakost – obraz se vytváří za sítnicí – koriguje se spojkou. 

 


zorný úhel τ - úhel, který svírají okrajové paprsky

Oko - zorný úhel

oko rozliší 2 body, které vidí pod zorným úhlem τ>1´

 

 

Optické přístroje

Všechny optické přístroje využívají chodu světelných paprsků, zákona odrazu a zákona lomu.

Objektiv, okulár : soustavy čoček, chovají se jako spojka, nebo rozptylka. Objektiv se používá u předmětu, okulárem pozorujeme.

Teleobjektiv – má velkou ohniskovou vzdálenost – používá se na focení zdálky


a) subjektivní -vytvářejí  zdánlivý obraz

Lupa - Optický přístroj složený ze spojné čočky (sklo nebo plast) a držátka/stojanu. Slouží ke zvětšení zorného úhlu. Vzniká neskutečný, zvětšený, přímý obraz. Lupa poskytuje 5 až 12 ti násobné zvětšení.

Natočením lupy ke slunci a umístěním do vhodné vzdálenosti od předmětu dojde ke koncentraci paprsků dopadajících ze slunce do čočky na malé místo na povrchu předmětu a jeho silnému ohřátí 

Úhlové zvětšení gama = d / f (v tab. f = a), , kde d je konvenční zraková vzdálenost (25cm uz dravého oka, tehdy se nejméně namáhá) a f je ohnisková vzdálenost lupy.

Mikroskop

Slouží pro pozorování drobných předmětů z blízka. Pozorovaný předmět umístíme do malé vzdálenosti před předmětové ohnisko objektivu. Objektiv vytvoří skutečný, převrácený, zvětšený obraz, který pozorujeme okulárem jako lupou.

Rovnice zvětšení mikroskopu,

kde γ a γ0 označuje zvětšení objektivu a okuláru, f je obrazová ohnisková vzdálenost objektivu, f0 je předmětová ohnisková vzdálenost okuláru, Δ je optický interval mikroskopu (vzdálenost mezi objektivem a okulárem) a d je konvenční zraková vzdálenost.

Optickým mikroskopem se běžně dosahuje zvětšení 50× až 1000×. Maximální teoretické zvětšení je asi 2000× a to již naráží na fyzikální bariéry kvůli omezení délky světelných vln.

Dalekohled

Slouží k zvětšení zorného úhlu při pozorování velkých, ale velmi vzdálených předmětů.

podle určení: astronomické, pozemní, triedry, divadelní kukátka

Gama = f1 / f2                  (f1 = f, f2 = f0)

 

Podle konstrukce objektivu se optické dalekohledy dělí na:

Refraktory používají jako objektiv spojnou čočku,

Keplerův dalekohled: objektiv je spojná čočka s velkou ohniskovou vzdáleností, okulár je lupa. Vytváří převrácený, neskutečný, zvětšený obraz.

Reflektory používají duté zrcadlo.

Newtonův dalekohled:  obraz je stranově převrácený

 

 

b) objektivní - vytvářejí skutečný obraz

 Fotoaparát

 - Klasický světlocitlivý film/digitální 

Světelnost se vyjadřuje clonovým číslem:   Clonové číslo, kde d je průměr objektivu (vstupního otvoru). f.. ohnisková vzdálenost objektivu

Promítačka


 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
2 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře

Avatar
Martin
Neregistrovaný
Avatar
Martin:7.3.2013 20:45

Ahoj, supr návod :).. Jen jsem koukal na vypuklé zrcadlo a nějak mi to nesedí :/. Nemělo by to zrcadlo být nadruhou stranu tak, aby paprsky dopadali na vnější část zrcadla ?

 
Odpovědět
7.3.2013 20:45
Avatar
pROFESIONÁL
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin
pROFESIONÁL:3.6.2013 12:37

Ahojky, ty jeden uličníku.
Je to dobře, prober to s učitelem, on ti to vysvětlí..
muck:*

 
Odpovědět
3.6.2013 12:37
Avatar
Valerie
Neregistrovaný
Avatar
Valerie:18.6.2013 19:08

ahoj hodně mi tohle pomohlo jako referat do školy(v):)

 
Odpovědět
18.6.2013 19:08
Avatar

Neregistrovaný
Avatar
:27.8.2013 20:43

Příjemný večer Vám všem. Potřeboval bych radu. Dostal jsem otázku Na obrázku je nakresleno schéma dutého zrcadla se středem křivosti C a ohniskem F.
Body A, B, D leží na optické ose zrcadla.
V kterém bodě se zobrazí předmět, který je umístěn v bodě A?

Nechápu to, že mám říci ve kterém bodě se předmět zobrazí, když nevím výšku ani vzdálenost ale jen to co mám napsaáno v otázce. Jak mám vědět kde se zobrazí, když je to přímo na té ose a nemá to zadané žádné hodnoty?

 
Odpovědět
27.8.2013 20:43
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Kit
Tvůrce
Avatar
Odpovídá na
Kit:27.8.2013 20:47

Tak si tam představ objekt, jehož velikost se limitně blíží nule.

Odpovědět
27.8.2013 20:47
Vlastnosti objektů by neměly být veřejné. A to ani prostřednictvím getterů/setterů.
Avatar

Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Kit
:27.8.2013 21:28

Děkuji. Možná jsem to špatně pochopil, ale já měl namysly to, že pokud to leží na té ose, tak se to přeci automaticky odrazí zpět stejným směrem. A tímpádem nemohu určit, ve kterém bodě se předmět zobrazí. Možná jsem Tě špatně pochopil, ale takhle je to zformulováno lépe ten můj problém.

 
Odpovědět
27.8.2013 21:28
Avatar
Míša
Neregistrovaný
Avatar
Míša:3.12.2013 14:03

to vypuklé zrcadlo je špatně :-) máš špatně znázorněnou odraznou plochu... :-) ty chloupky znamenají, plochu, od které se světlo neodráží ;)

 
Odpovědět
3.12.2013 14:03
Avatar
JOF
Člen IT Redactor Gang
Avatar
JOF:19.3.2020 9:43

Ahoj,

zkusili jste si někdo přesně narýsovat to zobrazení dutým zrcadlem, kdy je zobrazovaný předmět ve středu křivosti (obrázek 2). Ten obraz prostě není stejně velký a není ve středu křivosti jako na obrázku :-( Nepřesnost rýsování žádná - použil jsem geogebru. Může mi to někdo vysvětlit? Dík!

 
Odpovědět
19.3.2020 9:43
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 8 zpráv z 8.