Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET. Zároveň využij akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Pascal - tahák

Borland Pascal 7.0

 Ovládání uživatelského prostředí:

F2 - uložit
F9 - zkompilovat (zkontrolovat chyby)
CTRL + F9 - spustit program

Pokud na konci program něco vypisuje a není za tím čekání na klávesu, program skončí a přes něj se opět otevře Pascalovské. Potřebujeme-li se podívat za toto okno, stiskneme ALT + F5.

 Struktura programu

uses crt,dos;           { deklarace knihoven }
var a,b: integer;         { deklarace proměnných }
    s : string;

begin               { samotný program }
  . . .
end.

 

Základní typy proměnných

 • integer - celočíselná (přibližně -32.000 až 32.000)
 • byte - celočíselná  (0 - 255)
 • string - text až 255 znaků (vlastně pole charů)
 • char - jeden znak
 • boolean - nabývá jen hodnot true a false (pravda nebo lež)

 

 

Základní příkazy pro textový režim

Pokud tomu v programu není jinak, běží v textovém režimu. To je režim o 80x25 (80x50 ve winXP) znacích na obrazovce.

 

write('ahoj',5 + 5,' 3 + 3'); { vypíše na obrazovku: "ahoj 10 3+3" }
writeln('ahoj',5 + 5,' 3 + 3'); { udělá to samé, ale potom přesune kurzor na další řádku }
readln(s); { načte z klávesnice do proměnné s. Procedura read bez ln se nepoužívá }

 

Do proměnné samozřejmě můžeme přiřadit cokoli přímo v programu a to :

s:=‘ahoj‘;
a:=1;
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

 

pozn. Následující procedury vyžadují knihovnu CRT a slouží pro práci s obrazovkou v textovém režimu.

 

clrscr; { zkratka ClearScreen - vymaže obrazovku }
textcolor(red); { nastaví barvu textu ne červenou }
textbackground(blue); { nastaví barvu pozadí na modrou. Poté je nutno smazat obrazovku, pokud chtece aby byla celá modrá. }
readkey; { fukce, která čeká na stisk klávesy a poté vrátí její znak; }

Příklad použití char:

uses crt;
var ch : char;

begin
ch:=readkey;
if (ch = ‘1‘) then
 writeln(‘Stiskl jsi jedničku‘);
readkey; { ceka na stisk libovolne klavesy }
end;

keypressed - fukce typu boolean; Je pravdivá, pokud byla zrovna stsknuta klávesa. Využívá se v případě, že nechceme čekat na klávesu a načíst jí jen tehdy, když je zmáčknuta.

  př : if (keypressed) then ch:=readkey;

 

 

Podmínky

Deklarace podmínky :  if (podmínka) then příkaz;

Pokud chceme provést více, než jeden příkaz, použijeme příkazy begin a end :

if (podmínka) then
begin
 příkaz;
 příkaz;
end;

 

Podmínkou je myšlen matematický výraz, např a > b, c = 3, jmeno = ‘karel‘, a <> b (toto je znak pro nerovnost).

Můžeme kombinovat několik podmínek pomocí operátorů AND (a zároveň), OR (nebo) a XOR (logické nebo).

if (rok = 2007) and (mesic = 11) then ...

 

 

Cykly

Využívají se, když potřebujeme udělat stejnou věc vícekrát. Buď předem víme kolikrát, nebo cyklus zastavíme, když se splní podmínka.

 

FOR

vyžaduje pomocnou proměnnou typu integer a používá se v případě, když známe počet opakování.

var i : integer;
begin
 for i:=2 to 8 do
 write(i); { vypíše čísla od 2 do 8 }
end;

(i má počáteční hodnotu 2. V každém kroku cyklu je potom v I hodnota o jednu větší. Cyklus skončí, když je v I hodnota 8)

for i:=8 downto 2 do write(i);
{ vypíše čísla od 8 do 2 (v každém kroku cyklu je v I hodnota o jednu menší) }

 

REPEAT

- opakuje kód mezi repeat a until, dokud se nesplní podmínka

writeln(‘zadejte cislo vetsi nez 6: ‘);
repeat
 readln(a);
 if (a &lt;= 7) then
 writeln(‘Cislo neni vetsi nez 6, zadejte znovu.‘);
until (a &gt; 6);

 

(WHILE) - to samé, jako repeat, ale s jinou deklarací. Spíše se používá repeat.

While (podmínka) do
begin
 . . . { opakuje kód mezi begin a end, dokud PLATÍ podmínka }
end;

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
1 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!