Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Swiftu. Zároveň využij výhodnou slevovou akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - více informací.
swift week + discount 30

Student DOG - seznam verzí a změn

 

Student DOG v 2.2 FINAL

Na projektu Student DOG jsem se mnohé naučil, ale nyní je čas se posunout dál. Proto je tato verze poslední :)
 • Opraveno zobrazování linku i v případě, že nebyly přítomny kontakty.

 

Student DOG v 2.2

 • Opravena kritická chyba při importu databáze starších verzí.
 • Možnost zkopírovat předměty z lichého týdne do sudého a naopak.
 • Možnost vyprázdnit rozvrh hodin.
 • U kontaktů se zobrazuje aktivní odkaz k navštívení webové stránky pomocí výchozího prohlížeče.
 • Názvy dnů a měsíců se nyní zadávají přímo v překladovém souboru a nejsou využívány ty z operečního systému, které vedly k problémům u předinstalovaných verzí Windows.
 • Další překlady, konkrétně do Srbštiny a Perštiny.
 • Zkusil jsem jiné zobrazování trayicon, které by mohlo na některých konfiguracích předejít chybovým hláškám.
 • Několik drobných oprav a vestavěná podpora starších verzí

 

 

Student DOG v 2.1 - počet stažení této verze: 1450

 - Ve stručnosti byl přepsán modul pro rozvrh hodin aby zvládal i vysokoškolský a speciální případy středoškolských. Více info brzy.

 

Student DOG 2.01

 - Verze opravující hlavně mezinárodní znakovou sadu, v ČR nevyšla. Více info brzy.

 

Student DOG 2.0 - počet stažení této verze: 1889

Verze 2.0 se soustředí na odbourávání jazykových a místních bariér, aby bylo možné masivní rozšíření programu do celého světa. Také přibyla možnost program podpořit malou finanční částkou ve formě SMS, kterou výrazně urychlíte jeho vývoj a pomůžete v jeho vylepšování. Pomoci programu můžete zde.

 • Celý program byl přeložen do angličtiny a bylo mu umožněno načítat a spravovat jazykové balíčky.

  Česká vlajka    Česká vlajka    Česká vlajka
 • Byly vytvořeny jazykové balíčky čeština a slovenština.
 • Je možné nastavit první den v týdnu (pondělí / neděle)
 • Formát data, zobrazovaného v přehledu, je nyní plně nastavitelný a lze zvolit,jaké údaje a v jakém tvaru bude vypisovat (pondělí, 1.leden.2000, 1.1.2000, 1. leden a podobně)
 • Lze zvolit pozdrav v programu (např. Ahoj Davide!)
 • Zobrazování svátků lze vypnout, protože některé státy tuto tradici nemají
 • Do známek lze nyní vkládat i známky ve formátu ABCDF, radost budou mít zahraniční uživatelé, ale i někteří studenti vysokých škol.
 • Došlo k vylepšení zadávání a vypisování data v kontaktech, což předešlo vstupním chybám.
 • Několik drobných oprav a vestavěná podpora starších verzí
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe! 

Student DOG 1.91 - počet stažení této verze: 2905

- Bezpečnostní oprava, všem striktně doporučuji stáhnout. Dočasně jsem zakázal řazení záznamů v kalendáři podle času, protože je velice pravděpodobné, že obsahovalo chybu. S dalším osudem programu jsem na vážkách, protože zabírá mnoho, ale opravdu mnoho času. Je možné, že je tato verze poslední, vše závisí na vaší podpoře.

 

Student DOG 1.9

 • Do kalendáře lze odteď vkládat opakované záznamy. Je na výběr mezi měsíčním a týdenním opakováním. Díky těmto možnostem lze nakombinovat snad všechny události, které je potřeba připomínat pravidelně.
 • Kalendář v přehledu ukazuje záznamy na následujících 7 dní.
 • Záznamy v kalendáři jsou seřazeny podle počátečních časů. Záznamy bez času lze mezi časovanými libovolně posouvat a jejich pozice zůstane vždy zacována. (pozn. je úžasné, jak to tu vypadá jednoduše. V reálu to zabralo několik hodin a popsalo několik papírů)
 • Při přechodu na další den se nezmění datum v kalendáři
 • Známky: Možnost zvolení mezi počítáním průměrů a sčítáním bodů (pro vysoké školy)
 • Celkový průměr/součet známek se vypisuje i tehdy, když nejsou všechny známky korektně zadány
 • Přidány dvě nové hodnoty známek: 3/4 a trojnásobek
 • Do úloh lze vložit oddělovací čáru a oddělovací nadpis
 • Opravena chyba při vložení úlohy před označenou pozici - mohlo dojít k špatnému uložení úloh pod vloženou úlohou
 • Údaje u kontaktů lze kopírovat pravým tlačítkem myši
 • Program si ukládá pozici, velikost a stav svého okna při posledním spuštění a to poté obnoví. Toto chování lze v záložce "Nastavení" vypnout
 • U ikony v trayi přibyla možnost obnovit okno, která vrátí oknu programu jeho výchozí velikost a pozici. Tato funkce se také automaticky spustí v okamžiku, že byl program ukončen mimo obrazovku.
 • Kompletně přepracována funkce na aktualizaci databáze (odstraněny případné chybové hlášky při odmítnutí u konverze starších verzí)
 • Pro vytvoření instalace použita nová verze setup compileru, která se vyrovná s bugem na Windows Vista SP1 a Windows 7, který navrhuje opětovnou instalaci.
 • Možnost podpory programu finančním příspěvkem
 • Další drobné opravy, změny a vestavěná podpora starších verzí
Student DOG 1.9

 

Student DOG 1.8 - počet stažení této verze: 800
Kvůli zdravotním problémům jsem bohužel nestihl vše, co bylo u této verze v plánu, ale pokrok tu určitě je.

 • Konečně opraven bug, který se táhne od první verze organizeru a to výpočet věku u kontaktu, který má narozeniny. Věk se také nově zobrazuje mezi dalšími informacemi o kontaktu (za předpokladu, že je zadáno celé datum narození).
 • V přehledu se odpočítává nejbližší svátek z kontaktů.
 • Odpočítávání nejbližších výročí lze v nastavení vypnout.
 • V režimu "ve škole" se zobrazuje příští učebna.
 • Další drobné opravy, změny a vestavěná podpora starších verzí

 

Student DOG 1.7 - počet stažení této verze: 1405

 • Svátky a narozeniny jsou připomínány bublinou při spuštění počítače a při přechodu přes půlnoc
 • Známky je možné ukládat do jednotlivých období a také je poté zpětně načítat. To umožňuje např. oddělená pololetí nebo ročníky. Můžete se podívat, jak jste na tom byli předtím :)
 • Přidán slovenský kalendář
 • Opravena chyba zadávání známky v procentech
 • Obsluha rozvrhu hodin byla zjednodušena přes rozbalovací nabídku, která také nově obsahuje posouvání celého rozvrhu a také jeho vymazání
 • Nečasované záznamy v kalendáři lze posouvat nahoru a dolů
 • Novou úlohu lze nově vložit nad označenou pozici (usnadní práci zejména pro kategorie s velkým počtem úloh)
 • Při změně data narozenin nebo svátku kontaktu a při vymazání kontaktu se změny provedou i v přehledu
 • Do oznamovací oblasti přibyla ikona Otevřít Student Dog
 • Interní editor zobrazuje u tlačítek klávesové zkratky
 • Upraveny linky tipů a Vložen odkaz na skupinu na Facebooku - přidejte se! ;-)
 • Další drobné opravy, změny a vestavěná podpora starších verzí

 

Student DOG 1.6 - počet stažení této verze: 1022

 • Celý program lze ovládat klávesnicí
 • U kontaktů lze automaticky zjistit datum svátku. Program sám vybere jméno ze seznamu kalendářních jmen a postupně dává návrhy, pokud je křestních jmen v celém jméně osoby více. Přednost má vždy 1. jméno.
 • U kalendářních záznamů se zapnutým připomínáním se zobrazí ikona zvonečku + upraven vzhled vyzváněcí bubliny
 • Možnost zvolení vlastní melodie upomínání z počítače. Také možnost náhledu, změny a vymazaní melodie
 • V kalendáři se objevila denní lišta, kde se zobrazuje svátek, narozeniny a fáze měsíce ke každému dni
 • Odstraněno blikání kalendáře při změně dne
 • Přibylo tlačítko odstranit všechny záznamy v tento den
 • Po dokončení vykreslování kalendáře se neuvolnila paměť některých bitmap, což mohlo při nepřiměřeném užívání způsobit pád programu
 • Další drobné opravy kalendáře: klik na dnes změní datum na pickeru, zaškrtnutí kolonky "neurčovat času" vypne upomínání záznamu, záznamy se roztahují přes celou šířku okna
 • Možnost nastavit váhu známky a přidat ke známce poznámku
 • Silnější barevné rámečky u známek + opraven výpis průměru menšího, než 1
 • Ze známek se automaticky odmazávají mezery a výpočet průměru ignoruje jen špatně zadané známky, čili průměr se vždy vypočítá
 • Možnost přepnutí mezi digitálními/a­nalogovými hodinami + vypnutí fáze měsíce
 • Interní editor poznámek: umožněn tisk poznámek, přidáno přeškrtnuté písmo, ovládání stylu písma pomocí kláv. zkratek, při zoomu kolečkem se aktualizuje velikost v kolonce
 • Opraveno počítání věku kontaktů + možnost více svátků z kontaktů v jeden den
 • Zobrazuje se počet úloh v kategorii
 • Tisk úloh a kontaktů
 • Barvení buněk v rozvrhu hodin (i při tisku)
 • Neukládá se kontakt s prázdným jeménem + opravena chyba při zvolení fotky kontaktu
 • Všechny dialogy mají ikonu a protože se mi nechtěně stalo, že jsem si vymazal místo jedné úlohy celou kategorii, je u vymazání kategorie defaultní tlačítko Ne
 • Na liště nebyl vybrán přehled bezprostředně po startu programu + zrušil se výběr po změně položek lišty
 • Tlačítka bez popisku mají plovoucí nápovědy
 • Přepnutí týdne v rozvrhu hodin se aktualizuje informace k dané vyučovací hodině + opraveno zadávání jednopísmenného učitele/třídy
 • Všechny kolonky byly omezeny na max. počet znaků aby nedocházelo k přetékání paměti a byl opraven bug ve vkládání více mezer pod sebe
 • Program stále kontroluje změnu celého data (nejen dne) jak kvůli přechodu přes půlnoc, tak kvůli upomínání nové verze
 • Opraveny chyby konverze databáze starších verzí
 • Další drobné opravy, změny a vestavěná podpora starších verzí

 

Student DOG 1.5 - počet stažení této verze: 264

 

 • Přidána nová sekce Poznámky - správa všech důležitých textů, zápisků z hodin a nápadů. Poznámky umí spravovat linky na WWW stránky a obrázky. Lze vybrat mezi několika editory.
 • Tisk rozvrhu hodin
 • U známek se vypočítává celkový průměr z předmětů a bere se v potaz i nula jako známka (některé školy mají procentuální hodnocení, kde 0 = 5)
 • Lze zvolit, které záložky (sekce programu) využíváte a ty ostatní se skryjí (např. sekce kontakty)
 • Pokud je počítač zapnutý přes půlnoc, program zaregistruje změnu dne
 • Opravena chyba při exportu prázdné databáze
 • Opravena chyba při ukládání třídy v rozvrhu hodin
 • Instalace kontroluje, zda není spuštěná stará verze programu
 • Zaškrtnutí úlohu změní přehled databáze
 • Vymazání kontaktu vymaže i jeho fotku
 • Dokonalé handlování multiinstancí a traye v každém stavu programu a okna
 • Opravena chyba v počítání věku u kontaktů a u těch s rokem narození 0 se věk nevypočítává vůbec
 • Automatické zjišťování nových verzí
 • Bezpečná práce s kategoriemi
 • Další drobné opravy, změny a vestavěná podpora starších verzí
Student DOG 1.5 Student DOG 1.5 Student DOG 1.5
     
Student DOG 1.5 Student DOG 1.5

 

Student DOG 1.4 - počet stažení této verze: 2096

 

 • StudentDOG byl kromě kódu (tedy jeho viditelná část) udělán celý naprosto odznova. To proto, že mi špatně napsaná komponenta (ne moje) způsobila přetečení paměti do zdrojových kódů programu a zničila zdrojáky k formulářům. To je také důvod, proč vývoj verze trval tak dlouho. Celý program jsem vytvořil odznovu v Delphi 2007, které podporují Windows Vista. Odchytilo se tak několik chyb a vylepšil vzhled některých komponent
 • Využívání Tray (ikona v oznamovací oblasti), čili program je stále aktivní a při ruce
 • Opravena chyba, kdy se ve dvoutýdenním režimu rozvrhu hodin braly aktuální a příští hodiny vždy jen ze sudého týdne
 • Výpis záznamů v kalendáři vyřešen jinou komponentou
 • Grafik Emil Nitkulinec vytvořil programu pěkný nový skin, který je na bázi alfaprůhlednosti (vystínované vyhlazené grafiky). Tu jsem zavedl pomocí komponent pngcomponents
 • Možnost nastavení barevného schéma v nové záložce Nastavení, kam se nyní přesunula veškerá uzpůsobení programu
 • Opravena chyba při běhu programu v motivu Windows "Klasické nastavení"
 • Vytvořen samostatný dialog k zadáváním vlastních časů vyučovacích hodin, jelikož mnoho z vás mělo s tímto problémy
 • Automatické spuštění po startu Windows
 • Nastavitelná velikost písma v rozvrhu hodin a naprosto libovolná šířka každé buňky (lze nastavit i stejnou šířku všem buňkám najednou)
 • Rozvrh hodin prodloužen na 14 hodin. Nyní je program využitelný i pro vysoké školy
 • U každé hodiny v rozvrhu lze zadat učitele a třídu
 • Opravena chyba kdy se nezaměřilo datum v kalendáři
 • Ukončení upomínky stopne i melodii
 • Zvolení cesty při importu/exportu databáze se provádí přes jinou komponentu a pro exportovanou databázi je automaticky v dané lokaci vytvořena složka
 • Přidány nové ikony k záznamům v kalendáři a změněn způsob jejich vybírání přes mřížku (to současně opravilo chybu vybírání ikony ve Windows Vista)
 • Další drobné opravy, změny a vestavěná podpora starších verzí
Student DOG 1.4 Student DOG 1.4 Student DOG 1.4
     
Student DOG 1.4 Student DOG 1.4 Student DOG 1.4

 

Student DOG 1.3 - počet stažení této verze: 422

 

 • Přestal jsem používat systémový kalendář a napsal si svůj vlastní. Kromě výrazné změny vzhledu zobrazuje tlusté dny i v systémech Windows Vista a opravuje několik bugů, projevujících se i na systémech starších. StudentDOG je tedy nyní 100% Windows Vista kompatibilní!
 • U záznamů v kalendáři lze zapnout funkci "připomenout" a vybrat si jednu z pěti melodií, která vás v daný čas na úlohu upozorní
 • Známky lze zvýraznit libovolnou barvou. Můžete si tedy označit zkoušení, velké testy, malé známky a podobně
 • Úlohy se nyní indexují, což zajišťuje bezpečnější práci, a také je lze posouvat nahoru/dolů
 • Kontrola multiinstancí (z bezpečnostních důvodů by program neměl být spuštěn vícekrát)
 • Opraven bug s ukládáním časů v rozvrhu hodin, takže si opět můžete nastavit časy naprosto podle sebe
 • Rozvrhy pro sudý a lichý týden lze mezi sebou prohodit, ale také kopírovat jeden do druhého. Ušetří to mnoho práce při jejich vyplňování
 • Do všech formulářů přidány dynamické grafické rámce
 • Další drobné opravy, změny a vestavěná podpora starších verzí

 

Student DOG 1.2 - počet stažení této verze: 135

 

 • U známek umožněn zápis ve tvaru 2+, 1-, 2/3. Pro průměr plus znamená snížení hodnoty známky o 0,5, lomeno a mínus znamená zvýšení o 0,5
 • V rozvrhu hodin je možnost zapnout funkci "2 týdny", která umožňuje dva různé rozvrhy pro sudý a lichý týden. Program samozřejmě zjistí, jaký týden je teď a podle toho vypisuje aktuální a nadcházející hodiny do režimu "Ve škole"
 • Velké vylepšení vzhledu, přibyly nové ikony, grafické rámečky, do studijního průkazu se vejde více známek, částečně eliminováno problikávání formuláře
 • V přehledu se zobrazují svátky kontaktů
 • Výpočet dní, zbývajících do nejbližších narozenin z kontaktů a věku této osoby
 • Rozšířeno tlačítko vymazat úlohu o funkci vymazat všechny splněné úlohy buď v dané kategorii nebo ve všech kategoriích
 • Rozšířeno tlačítko vymazat záznam v kalendáři o funkci vymazat všechny záznamy starší, než dnešní
 • Opraven bug, který neoznačoval 1. nalezenou úlohu v listu (mohlo dojít k zobrazení nesmyslů)
 • Samozřejmě vestavěná podpora starších verzí
Student DOG 1.2 Student DOG 1.2 Student DOG 1.2
     
Student DOG 1.2 Student DOG 1.2 Student DOG 1.2

 

Student DOG 1.1 - počet stažení této verze: 457

 

 • Zobrazení českých svátků
 • Ke kontaktům lze vložit fotografii
 • Zobrazení fáze měsíce
 • Nový panel se záložkami po levé straně
 • Dnešní úlohy z kalendáře se zobrazují přímo na hlavní obrazovce
 • Rozvrh hodin je od nulté hodiny (7:05)
 • Celou databázi lze exportovat (zálohovat) a také samozřejmě ze zálohy načíst
 • Přibyla spousta grafiky a ikonek
 • Vestavěná podpora starší verze
Student DOG 1.1 Student DOG 1.1 Student DOG 1.1
     
Student DOG 1.1

 

Student DOG 1.0 BETA - počet stažení této verze: 25

 

 • 1. provozuschopná betaverze
Student DOG 1.0 BETA Student DOG 1.0 BETA Student DOG 1.0 BETA

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Uživatelské hodnocení:
1 hlasů
David je zakladatelem ITnetwork a programování se profesionálně věnuje 13 let. Má rád Nirvanu, sushi a svobodu podnikání.
Unicorn university David se informační technologie naučil na Unicorn University - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (17)

Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
sdraco:3.9.2010 21:56

Vážně pochybuji o tom, že Nokia nemá podporu pro export do MS Outlooku. Nemohu přeci podporovat každý systém, Outlook je standard a kontakty z téměř čehokoli do něj dostaneš a tím pádem potom i do DOGa.
Ohledně vysokoškolského rozvrhu záleží na uživatelské podpoře, pár korun lze nyní nově zaslat i pomocí SMS.

Odpovědět
3.9.2010 21:56
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Davve
Neregistrovaný
Avatar
Davve:13.1.2011 14:00

Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli by bylo možné, přidat v poznámkách pár tlačítek pro vytvoření poznámek pokaždé v jiném programu (zvoleném v nastavení).
Nevím jestli je to pochopitelné, nevěděl jsem jak jinak to napsat. Děkuji předem za odpověď a dobrá práce program opravdu cením.. :))

 
Odpovědět
13.1.2011 14:00
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Davve
sdraco:13.1.2011 16:37

Zdravím,
ačkoli je možné pro otevření poznámky vybrat libovolný program, poznámky jsou všechny ve formátu RTF. Nevidím důvod proč otevírat ten samý formát několika editory.
Pokud jste myslel, že by Student DOG spravoval třeba i Excel/PowerPoint, je to také realizovatelné, ale už by se musela změnit struktura programu. Pokud bude podpora ze strany uživatelů dostačující, nic není nemožné :)

Odpovědět
13.1.2011 16:37
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
jindral
Supertvůrce
Avatar
jindral:20.2.2011 19:19

máš ty starý verze ještě v PC? já bych si je odskoušel, mě baví se zabejvat s něčim co je teprve v úplnym začátku :)

Odpovědět
20.2.2011 19:19
Don't kill and don't be killed, alright? That's the best you can strive for.
Avatar
sdraco
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na Shift
sdraco:20.2.2011 22:23

Jasně, archivuji veškerou svou práci včetně nedokončených nebo starých věcí. Teď jsme trochu pod tlakem kvůli pracím na webu, ale pak ti to klidně pošlu.

Odpovědět
20.2.2011 22:23
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
jindral
Supertvůrce
Avatar
Odpovídá na David Čápka
jindral:21.2.2011 15:03

supr, dík :)

Odpovědět
21.2.2011 15:03
Don't kill and don't be killed, alright? That's the best you can strive for.
Avatar
?
Neregistrovaný
Avatar
?:14.1.2012 16:02

Chtělo by to vlastní text na hodinách nebo aspoň jednodušší změnu obrázku hodin.

Vyřešil jsem to tak že jsem změnil soubor clock.bmp, ale bylo by dobrý nastavení vlastního vzhledu hodin přímo v programu.

 
Odpovědět
14.1.2012 16:02
Avatar
David Čápka
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na ?
David Čápka:15.1.2012 14:30

To mi přijde zbytečné, právě proto je obrázek hodin externě, aby se dal změnit. Nevidím v tom problém.

Odpovědět
15.1.2012 14:30
One of the most common causes of failure is the habit of quitting when one is overtaken by temporary defeat.
Avatar
Vlk
Neregistrovaný
Avatar
Vlk:25.8.2013 18:47

Ahoj sdraco :-) Mohl bych prosím na Tebe získat emailový kontakt? Předem moc děkuji

 
Odpovědět
25.8.2013 18:47
Avatar
otka.hajna
Člen
Avatar
otka.hajna:12.1.2014 6:49

Sdraco, přeji Vše nejlepší k narozeninám a nášupem pak krásný den, plný legrace a pohody ;)
;)
Potřebovala bych od Tebe pomoc ohledně té instalace "Svátky a výročí.
Mám s tím menší problém, ale to bych raději spíše asi přes e-mail, nebo FB.
Nevím, jak tě zkontaktovat, můžeš se mi prosím ozvat?
https://www.facebook.com/otka.hajna
Děkuji Otka

Editováno 12.1.2014 6:55
 
Odpovědět
12.1.2014 6:49
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 27. Zobrazit vše